In deze radio-uitzending van 27 april 2017 bespreekt Thomas Williams onder andere: de ontmaskering van Corey Goode, de geschiedenis van project Blue Bird en Blue Avians en de machtsstructuur van de Cabal.

Enkele onderwerpen die in deze uitzending worden besproken:

 • Politieke partijen in VS zijn illegaal gesponsord
 • Corey Goode door Bill Ryan ontmaskerd
 • MK-Ultra en de Blue Avians hebben hun herkomst uit Nazi Duitsland
 • De machtsstructuur van de Cabal
 • Babylon is Londen, Israël is Brits en Groot-Brittannië behoort tot het Vaticaan
 • Wij zijn medeplichtig als we niks veranderen

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Er lijkt niks te gebeuren, maar dat is schijn

9: 00   Het is de afgelopen week erg stil. Daar is een reden voor, want bepaalde zaken die achter de schermen gaande zijn mogen nog niet naar buiten gebracht worden. Er is in deze show geen Intel, behalve dat er geen bezwaar is ingediend tegen de soevereiniteitsclaim.

Deze radioshow krijgt een steeds grotere belangstelling en er komen steeds meer nieuwe luisteraars, inmiddels uit meer dan 140 landen.

Politieke partijen in VS zijn illegaal gesponsord

42:30   Thomas bespreekt een interview van Ann Ravel op BBS-radio. Ann was een commissielid van de Federal Election Commission. Deze had als taak om te onderzoeken of alle donaties voor de nationale verkiezingen legaal waren. In een live-uitzending heeft zij de afgelopen week echter bekend gemaakt, dat er in de afgelopen verkiezingen minimaal 800 miljoen dollar aan donaties behoren tot het zogenaamde zwarte geld, waarvan niemand weet waar het vandaan komt.

De commissie bestaat uit 6 commissieleden (3 Democraten en 3 Republikeinen) Zij beweert dat alleen de kleine donaties onderzocht werden. Zodra de donaties van grote coöperaties onderzocht zouden worden, blokkeerde een van de partijen dat onderzoek. Er waren namelijk 4 stemmen nodig om het onderzoek te starten en telkens werd het onderzoek door 3 commissieleden geblokkeerd door tegen te stemmen.

Ravel vertelt dat er steeds allerlei ‘spookbedrijven’ of -organisaties zijn opgericht, met als primaire doel om de herkomst van de donaties te maskeren. Dit zijn zogenaamde goededoelenorganisaties, die in sommige gevallen tot wel 97% van het totale budget aan donaties aan politieke partijen spenderen.

Corey Goode door Bill Ryan ontmaskerd

1:18:00   Afgelopen week verscheen er een artikel van Bill Ryan (de ex-partner van Kerry Cassidy) over Corey Goode en David Wilcock, waarin hij stelt dat Corey Goode niet authentiek is en niet degene, als wie hij zich voordoet. Niet alleen Bill Ryan, maar ook Kerry Cassidy heeft afstand van Corey Goode genomen.

In het artikel maakt Bill Ryan onder andere de volgende claims:

Corey Goode stuurde Bill Ryan een aantal berichten, waarvan Goode later ontkende ze gestuurd te hebben. Ryan denkt dat Goode een gespleten persoonlijkheid heeft (waarbij de persoonlijkheid als gevolg van MK-ultra opgesplitst is in allerlei alter-ego’s, ook wel alters genoemd), waarbij de ene alter zich niet bewust is van wat de andere alter doet. Blijkbaar stonden de berichten echter wel op zowel Ryan’s als Goode’s computer.

Corey Goode heeft gelogen over zijn arbeidsverleden. In 2014 vertelde hij dat hij werkeloos was, maar later vertelde hij dat hij een inkomen van meer dan een ton was kwijtgeraakt, nadat hij met de informatie over de Secret Space Programma naar buiten is gekomen.

Corey Goode heeft Bill Ryan persoonlijk verteld dat hij toegang heeft tot een geheime database bij de FBI, om intel over elk gewenst persoon op te zoeken.

In de nasleep van een hoog opgelopen discussie op het Project Avalon-forum, heeft Corey Goode’s vrouw onthuld dat haar man voor ‘hogere autoriteiten’ werkt en gevraagd was om een dossier over Ryan aan te leggen. Ryan impliceert dat dit aanvullend bewijs is dat Goode voor een schaduwgroepering werkt.

Bill Ryan ontvangt van een andere klokkenluider binnen een overheidsorganisatie een screenshot van een Skype-chat die Corey Goode met deze (FBI/CIA?) agent heeft gehad. Daarin zegt Goode: “Je staat nu op de loonlijst … ik ook.” Volgens Ryan bewijst dit dat Goode een agent is.

Bill Ryan schrijft: “Desinformatie is een van de meest krachtige wapens van de overheidsorganisaties (CIA, FBI, enzovoort – red.), het zit slim in elkaar en werkt bijna altijd volgens plan.”

Even later schrijft Ryan in het artikel: “Enkele van Corey’s claims kunnen op feiten gebaseerd zijn (het Geheime Ruimteprogramma is natuurlijk een realiteit en er zijn redenen om aan te nemen dat het zeer, zeer geavanceerd is), sommige claims zijn wellicht bewust fictief (er zijn sterke aanwijzingen om dit te vermoeden)  en toch kunnen sommige details heel goed geïmplanteerd zijn (wat betekent: overlappende pseudo-realiteiten die onder de pijn van hypnose, elektronica en of drugs geïnjecteerd zijn.)”

Bill Ryan concludeert dat desinformatie in niemands belang is, behalve voor degene die (a) ons willen misleiden en (b) frictie en opsplitsing van groepen in de alternatieve community willen veroorzaken.

MK-Ultra en de Blue Avians hebben hun herkomst uit Nazi Duitsland

Thomas weet al lange tijd dat mensen zoals Corey Goode en David Wilcock niet deugen, maar omdat Thomas een paar jaar geleden niet zo veel naamsbekendheid had, was het lastig om het tegen een populair figuur zoals David Wilcock op te nemen. Thomas beweert dat het Blue Avian-verhaal onzin is en heeft eerder verklaard dat het een mind-controlprogramma van de Cabal is.

MK-ultra is niet bij de CIA begonnen, maar begon in Nazi-Duitsland. Na de oorlog zijn de Nazi’s naar Amerika gegaan om voor de OSS te gaan werken (de voorloper van de CIA) en daar het project Blue Bird te lanceren. Dit Blue Bird-project werd later bekend onder de naam MK-Ultra. Blauw is een favoriete kleur van de Illuminati en veel programma’s hebben blauw in hun naam: Project Blue Beam, Blue Avian, Blue Book, blauw bloed, et cetera.

Corey heeft volgens Thomas toegegeven dat hij op de loonlijst van een overheidsorganisatie staat, (ofwel hij is een geheim agent van de Cabal). Op zijn LinkedIn-pagina staat dat hij een FBI-agent is. In een interview met David Wilcock heeft Corey Goode toegegeven dat hij in het verleden betrokken is geweest in een overheidsprogramma om trollen en shills te trainen voor de alternatieve media.

Volgens Thomas is David Wilcock door diverse mensen voor Corey Goode gewaarschuwd: Bill Ryan, Kerry Cassidy, Randy Maugans, Shane de Ruiner en Thomas zelf, maar David’s reactie was “opzouten.” Nu blijkt dat David zelf ook op de loonlijst van de Cabal staat, aldus Thomas.

(E*: De vraag is of Thomas deze laatste claim kan staven)

De toewijding van de Illuminati is enorm

1:28:45   Thomas blikt terug op de speciale Illuminati-show deel 2 die hij vorige week zondag uitzond. “Dit deel was minder plastisch dan het eerste deel, maar het toont hun toewijding, overtuiging en hoe ver ze bereid zijn te gaan om in hun machtspositie te blijven en ons daarbij te onderdrukken. (…) Ik heb het meerdere keren gezegd; alleen zwakke mensen onderdrukken anderen, omdat ze bang zijn. De Illuminati zijn bang, omdat ze zwak zijn. Het komt misschien over als kracht, maar dat is het niet. Het is allemaal onderdeel van de illusie, het masker dat ze ophouden om de zogenaamd almachtige te lijken. (…) Dat is waarom men 24 uur per dag 7 dagen per week bezig is, om ons te onderdrukken.

De machtsstructuur van de Cabal is erg gecompartimentaliseerd

2:13:00   De afgelopen jaren zijn er bijzondere zielen op aarde gekomen, om dingen recht te zetten. In de Cabal machtsstructuur staan de Draco’s bovenaan — alhoewel zij onder de heerschappij van de Alduzzani en Abraxis vallen (lees in dit artikel meer over de achtergrond van deze groepen) — daaronder heb je de Parents, daaronder de Covens. Koningin Elizabeth is hoofd van één van de Covens. Tot slot heb je de Illuminati. Het is de vraag in hoeverre de Illuminatileden daadwerkelijk op de hoogte zijn van datgene wat er nu gaande is. Ze weten wellicht minder dan de vaste luisteraars van deze show, want alles is ongelooflijk gecompartimentaliseerd. Niemand weet wat de persoon naast hem aan het doen is en als dat wel zo is wordt het rad weer gedraaid (en wordt alles door elkaar gehusseld). Allemaal ontworpen om elk niveau van het controlesysteem gevangen te houden.

De machtsstructuur van de Cabal

De illuminati is niet synoniem met de Cabal. De term Cabal is allesomvattend en houdt de volledige machtsstructuur in: de Pinakel/Pindaar (dat was de Draco), daaronder had je de Parents, daaronder de Covens en vervolgens de Illuminati.

Daarnaast vertelde Thomas in eerdere radio-uitzendingen: De oorspronkelijk 21 Parents, zijn teruggebracht tot 3. Iedere Parent was verantwoordelijk voor de Covens, dat waren de zwarte magie mensen, zwarte wetenschap en zo. De Covens zijn dus ook ingestort. De Draco’s, Covens en Parents zijn de drie structuren boven de illuminati.

Het nageslacht van de Draco’s en de Parents trouwden met de originele koninklijke bloedlijnen* en zo ontstonden ongeveer 1000 jaar geleden de Illuminati-families. Het proces werd versneld toen zo rond 1513 een overeenkomst werd ondertekend tussen de Trust en de Rothschilds.

*) Blijkbaar behoren de Winsors echter niet tot de originele koninklijke bloedlijnen.

De Covens wisten niet wat de Parents aan het doen waren. Ze kregen bevelen, maar wisten niet waarom. De Parents werden misbruikt zoals de Elders. “De échte Elders,” voegt Thomas toe, “niet de zogenaamde Chinese Elders, de échte hoeders van de planeet, zij wisten niet wat er gaande was. Zelfs de Draco’s zijn voorgelogen. Zij dachten dat zíj de tent runde! Er waren reptilianen die erger waren.”

Zij hebben technologie waarmee ze de hele geschiedenis van een ziel kunnen lezen. Maar veel zielen zaten hier op aarde gevangen, waarbij hun geheugen gewist was. Volgens Thomas is dat programma al zeker 3 jaar geleden beëindigd. Desondanks is er technologie die je voorstellingsvermogen te boven gaat.

Babylon is Londen, Israël is Brits en Groot-Brittannië behoort tot het Vaticaan

2:21:00   De etymologische betekenis van woorden verraden de verborgen betekenis. Veel woorden vinden hun oorsprong rond het jaar 1500. Veel dingen zijn rond 1400-1500 drastisch veranderd, op verzoek van de Katholieke kerk. Woorden veranderden, boeken, ja ook de bijbel.

Othello zei over de bijbel (bibel): “ By bull … ofwel: by bullshittery.” Thomas denkt echter dat het meer te maken heeft met Torus de stier.

Baby lion… ofwel: Babylon, of Babylondon. Babylon is nu de City of London. De locatie is van het oude Irak naar het westen verplaatst. Deze begrippen hebben geen vaste locatie.

Het originele Jeruzalem was het oude Constantinopel. Er is een antiek Engels rijmpje waarin staat dat Jeruzalem in Engeland wordt gevestigd. Waarom? Misschien omdat het Romeinse rijk het stokje had doorgegeven aan het Britse imperium? Groot Brittannië was een ‘kunstgreep’, terwijl het Vaticaan nog steeds aan de macht was en alles in handen kreeg.

Groot Brittannië was sinds 1215 eigendom van het Vaticaan, in de tijd van Koning Jan zonder Land en de Magna Carta. Hij verkocht toen al het land en de mensen, waarbij de Katholieke kerk de volledige macht kreeg.

De regel in het rijmpje van Jeruzalem die in Engeland gebouwd zou worden, was een profetie (ofwel plan). Groot-Brittannië heeft uiteindelijk Jeruzalem gebouwd, want dat land heeft Israël in het leven geroepen. De Joden waren al sinds de 19e eeuw aan het lobbyen voor hun eigen land, dat in wezen niet bestond. Ze kregen uiteindelijk hun zin in 1919 via de Balfour-verklaring. Daarna werd het door middel van de Tweede Wereldoorlog (E*: ook uitgevoerd volgens een heimelijk plan en achter de schermen gesloten overeenkomst – red.) geïnstalleerd en maakte de verhuizing van de Joden naar Israël mogelijk. Palestina was al in handen van Groot-Brittannië.

Wij zijn medeplichtig als we niks veranderen

2:34:45   Vraag van een luisteraar: Wat gebeurt er als er geen sluiting van de overheid gaat plaatsvinden, waar halen ze dan de fondsen vandaan? Thomas: Drugshandel. Alle zwarte budget programma’s worden gefinancierd met: wapenhandel, drugs en mensenhandel (van kinderen voor de pedonetwerken). Wanneer men drugs koopt (ook marihuana) steunt men de Cabal en de zwarte projecten om mensen te onderdrukken.

2:48:00   We hebben ingestemd met de misdaden van de Cabal tegen de mensheid, vanwege onze (collectieve) apathie. Nog te veel mensen zijn volkomen tevreden met hun leven en accepteren datgene dat er plaatsvindt.

Zelfs in relatie met pedonetwerken en satanisch misbruik. Volgens Thomas worden er opzettelijk klokkenluiders gebruikt om informatie naar buiten te brengen, om zo toestemming te krijgen. Als je de wetenschap hebt van iets, maar je doet niks en gaat vrolijk verder met je leven, dan stem je in met de misdaden. Dit maakt je medeplichtig. “Waar is de publieke verontwaardiging? De massademonstraties?” vraagt Thomas zich af.

2:27:30   Maar eerder in de uitzending zei Thomas: “Blijf dit verhaal (van pedonetwerken) naar buiten brengen. Dit kan wel eens hét verhaal zijn dat de mind-control van de massa kan doorbreken.”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. Truth, Honor & Integrity heeft inmiddels ook hun eigen nieuwsblog.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Ella Ster* kan momenteel geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Share.

About Author

1 reactie

 1. Hoi Ella*
  Een vraag over ‘Torus de stier’; is het wellicht Taurus de stier?
  Een van de titels van Enlil/Jehova/Jahweh was Bull of Heaven!
  Babylon is een Griekse verbastering van het Akkadische Bab-Ilim dat “de Poort van God” betekent.
  Deze godheid was niemand minder dan Enlil/Jehova/Jahweh.
  Licht & Liefde op je pad,
  ArjunA