In deze radio-uitzending van 4 mei 2017 vertelt Thomas Williams dat de boel in de VS behoorlijk op scherp staat. De consequenties door het faillissement van de VS en schuldeisen aan de Federal Reserve kunnen niet lang meer worden vooruitgeschoven. Daarnaast is er wereldwijd eens machtsspel gaande, waarbij ‘soevereiniteit’ is ingezet als troefkaart. Nu de tegenstanders van de Cabal door de VN zelfs op Amerikaanse bodem worden aangevallen, is er een explosieve situatie ontstaan. Dat zou in het ergste geval binnen nu en twee maanden tot een burgeroorlog kunnen leiden.

Enkele onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

 • Waarom de tijd sneller lijkt te gaan;
 • De dreiging van het sluiten Amerikaanse overheid blijft;
 • We staan op de rand van een Amerikaanse burgeroorlog;
 • 70% van het belastinggeld wordt weggesluisd;
 • Chinese Elders hebben geen toegang meer tot de Collateral Accounts;
 • Thomas doet pleidooi bij Corey Goode om bekentenis af te leggen;
 • Cobra is geïnfiltreerd of vervangen;
 • De blauwdruk voor soevereiniteit;
 • Ontbinden van Parijs klimaatverdrag;
 • Openlijke aanval door VN-troepen op Amerikaans grondgebied;
 • We zitten nog steeds op een positieve tijdlijn.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Waarom de tijd sneller lijkt te gaan

14:00  Alles lijkt sneller te gaan, de tijd gaat sneller. De Maya-kalender is bewezen en volgens Thomas kun je daarom ook aannemen dat ze gelijk hadden in de bak’tuns (E*: bak’tuns cycli die uit een bepaalde hoeveelheid dagen of jaren bestaat, waarbij de cyclus zich herhaalt en de volgende cyclus wordt gehalveerd in tijd.)

Er zijn 13 lagen van bak’tuns. Neem als voorbeeld het getal van de onderste laag, bijvoorbeeld anderhalf miljoen jaar. Alles wat in de eerste anderhalf miljoen jaar plaatsvindt, vindt ook plaats in de tweede bak’tun, maar die duurt een miljoen jaar. Datgene wat in de eerste en de opeenvolgende tweede plaatsvindt, gaat door in de derde bak’tun, die slechts een half miljoen jaar duurt. En zo gaat het door.

Terwijl we naar een steeds hogere laag gaan —Thomas denk dat we nu sinds een paar jaar in de 13e bak’tun zitten — zal alles wat in de onderste lagen plaatsvond in een korte periode van 10-20 jaar opnieuw gebeuren. Alle gebeurtenissen worden herhaald, maar in een steeds kortere tijd. Dat zorgt ervoor dat de tijd in onze perceptie wordt versneld, omdat alles zo kort op elkaar plaatsvindt, terwijl de tijd in werkelijkheid wordt samengeperst. Een compressie. En waar hebben we daar op internet meer over gelezen? Juist, de compressie doorbraak.

Maya kalender

Meer informatie over de Maya-kalender en de bak’tuns kun je hier vinden.

Dreiging van het sluiten van Amerikaanse overheid blijft

16:00  Trump heeft in een Tweet geschreven dat de overheid in september maar beter wordt gesloten, om zo de puinhoop op te lossen. Hij doelt daarmee op de financiële tekorten, waardoor telkens een sluiting van de overheid dreigt. Een dergelijke dreiging is op 1 mei voorkomen door een deal die is gesloten tussen de Republikeinen en Democraten. Het is slechts een tijdelijke maatregel en in het najaar zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk, waarbij de sluiting van de overheid opnieuw mogelijk is.

Met zijn uitspraak zegt Trump indirect dat de huidige regering niet in staat is om de financiële problemen op te lossen. Dat is een fikse beschuldiging aan het adres van de mensen die zogenaamd zijn gekozen. Ze zitten juist op die plek om problemen op te lossen, maar wij weten inmiddels dat ze vooral de agenda van hun meesters uitvoeren.

We staan aan de vooravond van een Amerikaanse burgeroorlog

53:30   Drake Bailey heeft de afgelopen week een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij houdt rekening met het feit dat er over 3-6 weken in Amerika een burgeroorlog uit kan breken. Thomas denkt dat dit een reële mogelijkheid is. Zo is men niet in staat om het moment van executie eindeloos voor zich uit te schuiven. Dat geldt ook voor de financiële situatie. Het is slechts uitstel van executie en Thomas denk dat Trump té optimistisch is om te denken dat we het met het huidige budget tot september kunnen rekken. Het sluiten van de regering blijft nog steeds een reële mogelijkheid. De Cabal zal meer chaos veroorzaken en hun activiteiten zullen toenemen omdat ze in paniek zijn.

“We zullen desondanks zegevieren. Absoluut,” zegt Thomas. Als mensen zeggen dat het al veel te lang duurt, is men naïef in het besef hoe diep alles is verweven. Op allerlei fronten zijn er echter talloze zaken gaande om de zaken te verbeteren. “We hebben op de rand van de afgrond gebalanceerd, in de strijd tussen het licht en het duister.”

70% van het belastinggeld wordt weggesluisd

46:00   Politicus Ryan pleit voor een vrijbrief en ongelimiteerd budget voor het leger. [Vervolgens wordt de audio afgebroken. Later in de uitzending (rond 55 minuten) vertelt Thomas opnieuw wat hij op dat moment heeft gezegd.] 70% van ons (militaire? – red.) budget gaat naar buitenaardse zaken, zodat de elite en het leger hun speeltjes krijgen. Die delen ze niet met ons, maar houden ze alleen voor zichzelf. Betaald van onze belastingcenten, onze arbeid, waarvan 70% wordt weggesluisd.

Chinese Elders hebben geen toegang meer tot de Collateral Accounts

1:07:00   Neil Keenan heeft de uitspraak gedaan dat er geen Collateral Accounts zijn. Dit terwijl hij aan allerlei mensen grote sommen geld heeft gevraagd, die hij zei nodig te hebben om de Collateral Accounts te kunnen openen. Hij was zogenaamd de M1 (E*: de financiële man aan de top die belangrijke stukken kan ondertekenen – red.). Volgens Thomas was hij een van velen. 74 mensen claimden ook de M1 te zijn.

De timing van Keenan’s uitspraak is opmerkelijk. Hij is gemaakt nadat de Chinese Elders tegen het Pentagon hebben verklaard dat ze geen erfgoedrekeningen meer hebben en als gevolg daarvan zal er geen RV plaatsvinden. Hieruit valt af te leiden waar Keenan zijn informatie vandaan haalt. Thomas concludeert uit deze opmerking dat de Collateral Accounts niet langer beschikbaar zijn voor de Aziatische fractie. Hij impliceert daarmee dat Keenan indirect voor de Rothschilds werkt.

Thomas: “Wees gerust, de Collateral Accounts zijn in goede staat, ze bestaan en zijn veilig gesteld tegen aanvallen van de facties en andere schurkachtige elementen.” Deze facties zijn nog steeds in het bezit van een Trust met quadriljoenen dollars schuld. Deze uitstaande schuld zal binnenkort ge-int worden. Een van de rekeningen is afgelopen vrijdag naar de Federal Reserve verstuurd. …Oeps …

Thomas doet pleidooi bij Corey Goode om bekentenis af te leggen

1:12:20   Thomas probeerde de afgelopen jaren samen met Randy Maugans om het bedrog, de hebzucht en de egotripperij binnen de alternatieve gemeenschap bloot te leggen. Dat geldt ook voor de berichten van Corey Goode, waarvan Thomas zegt: “ik zou het geweldig vinden als alle berichten van Corey Goode zouden kloppen. (..) Het zou voor ons allemaal fantastisch zijn als er een buitenaardse groep is die ons komt helpen, maar de werkelijkheid is heel anders.” Thomas heeft Corey’s claims onderzocht, navraag gedaan en komt zelf tot de conclusie dat het allemaal is verzonnen.

Maar hij heeft ook empathie voor Corey Goode, die onderdeel was van het MK-ultra programma en daarmee slachtoffer van allerlei martelpraktijken. Hij denkt dat Corey is misbruikt, ook door David Wilcock and Gaiam TV.

Hij doet vervolgens een oproep aan Corey Goode. Thomas biedt hem de mogelijkheid om eenheid in de gemeenschap te brengen en tevens veiligheid voor hemzelf en zijn gezin, iets waar Corey in veel van zijn interviews voor heeft gepleit. Hij biedt hem en zijn familie een veilige haven om met het ware verhaal naar buiten te treden. Hij nodigt hem uit om in de Truth, Honor & Integrity radioshow of op Offplanet Radio van Randy Maugans, het verhaal te doen wie hem heeft uitgespeeld met dit onzinverhaal en wie het heeft gefinancierd.

Thomas: “We hebben inmiddels alle details van je pokerspelletje … allemaal. Dus er is geen twijfel meer, wie wat doet, wanneer en waarom. Corey, het wordt tijd dat je eens iets oprechts gaat doen voor de gemeenschap. En samen met ons de vuiligheid in ons midden blootlegt. Het wordt tijd dat je enige échte geloofwaardigheid creëert en het juiste doet. Stap eruit en treedt naar voren met de waarheid. Er is een spelletje met je gespeeld, knul. Maar het aanbod van een TH&I en Randy Maugans van Offplanet Radio zal, 24 uur per dag, zeven dagen per week, beschikbaar voor je zijn om naar buiten te komen met de waarheid.”

Hij roept ook alle RV-goeroes binnen de alternatieve media op, om op te houden met het verkondigen van de onzin RV-sprookjes. Het is allemaal afleiding en terwijl het publiek afgeleid wordt speelt de Cabal spelletjes met de mensheid.

Cobra is geïnfiltreerd of vervangen

1:21:15  Het is Randy Maugans en Thomas opgevallen dat vanaf november vorig jaar alle blogs met berichten die zogenaamd van Cobra afkomstig zijn (behalve zijn eigen blog) niet authentiek aanvoelen. Ze zijn duidelijk anders. Het voelt anders aan, ziet er anders uit en het heeft een andere vibratie, voelbaar voor de hoog-sensitieven onder ons. Dat geldt ook voor het verhaal dat er wordt verteld. Een van de nieuwe blogs toont ook allerlei links van websites waarvan iedereen weet dat ze niet betrouwbaar zijn zoals YourNewsWire.

Thomas heeft Cobra verschillende keren gesproken zonder vervormde computerstem. Hij mocht hem wel, ondanks dat hij het niet met alles eens is. Het is hem opgevallen dat Cobra meermaals afstand nam van de claims die Corey maakte en stelde dat deze niet door zijn bronnen konden worden bevestigd. Maar hij is nu zogenaamd van gedachte veranderd en zegt dat Corey’s verhaal valide is. “Dat is niet dezelfde Cobra,” zegt Thomas en hij vraagt zich af of hij is vervangen.

De betalingstermijn voor de schuld van de Federal Reserve is verlopen

1:28:28   De Federal Reserve heeft afgelopen week geworsteld met het afbetalen van de eerste 500 miljard, van de in totaal anderhalf biljoen schuld die angstvallig voor het Amerikaanse Congres verborgen wordt gehouden. Oeps… De Federal Reserve is blut en de rekening moest afgelopen vrijdag zijn betaald. Het wordt tijd om deze schuld te vorderen en hetzelfde met hen te doen, als wat ze andere landen hebben gedaan.

De blauwdruk voor soevereiniteit

1:30:00  Ondertussen heeft de groep geaffilieerd met deze radioshow, (ook wel de Trust-groep of de Kingdom people genoemd) soevereiniteit aangevraagd en verkregen. Het eerste deel van de aanvraag is afgerond en goedgekeurd. Het is wereldwijd geaccepteerd. Dat betekent dat deze groep wereldwijd wordt erkend als een sub-soevereine entiteit. Ze willen graag het voorbeeld zijn voor andere landen die, door dezelfde procedure te volgen, voortaan als onafhankelijke entiteit kunnen opereren en niet meer overruled kunnen worden door een ‘super-power’. Alleen landen met een dergelijke soevereiniteit kunnen aanspraak maken op fondsen uit de Trust.

Ook het Amerikaanse leger en overheidsinstellingen hebben dit aanbod gekregen, waarbij het bewijs van het bestaan van de Trust werd getoond, maar zij hebben dit aanbod tot nu toe geweigerd.

De fondsen uit de Trust zullen ook aan Amerika worden vrijgegeven, zodra het land soeverein is verklaard. De aanvraag daarvoor is al ingediend. De stukken voor de andere 209 landen wordt voorbereid, om daarmee uit het systeem van de Cabal te stappen. Tot nu toe hebben 122 landen aangegeven te zijn geïnteresseerd in het nemen van deze stap. De procedure kan in een aantal weken worden doorlopen. Er is aan deze landen een blauwdruk getoond waarmee ze zich kunnen losmaken van de Cabal.

E*: Thomas spreekt over Het Koninkrijk als hij verwijst naar de nieuwe soevereine entiteit. Dit roept vragen bij mij op. Over welk Koninkrijk gaat het? Het Koninkrijk van de mensheid? Of het Koninkrijk van een koninklijke familie? Of het Koninkrijk van een bepaald land die zijn onafhankelijkheid heeft opgeëist? Thomas had op Facebook een bericht geplaatst dat het om een gebied of land gaat in de buurt van Papua New Guinea. Maar wie is dan de koning of koningin? Hopelijk gaat Thomas deze vragen de komende week ophelderen.

Nieuw bancair systeem

1:35:00   Het koninkrijk is de eerste volledig onafhankelijke natie die onder geen enkel ander land valt. Het heeft een eigen bancair systeem, gebaseerd op echt kapitaal. Dit bancaire systeem is volledig transparant en als andere landen met dit systeem bankieren is dit voor iedereen zichtbaar. Er zijn geen achterdeuren naar een zwart bancair systeem. Ook is er geen vertraging in de transacties, zoals in het huidige systeem wel het geval is, waardoor bepaalde partijen op de aandelenbeurs hiermee hun voordeel kunnen doen.

Ontbinden van Parijs klimaatverdrag

1:40:30   Het Parijse klimaatverdrag is niet zozeer een verdrag maar een overeenkomst. Dat komt omdat de VN geen soevereine partij is. Alleen soevereine partijen kunnen verdragen ondertekenen. In deze overeenkomst zit een kleine clausule die door de Verenigde Naties is toegevoegd. De clausule komt erop neer dat de Verenigde Naties het recht heeft om de volledige macht in handen te krijgen, om over de hele planeet te regeren. Volgens deze overeenkomst zijn alle grondstoffen van alle landen in de wereld eigendom van de VN. Alle 209 landen zijn op de hoogte gebracht van de clausule en veel velen nemen nu stappen om onder het Parijse klimaatverdrag uit te komen. Het hele verdrag heeft niks te maken met het klimaat.

1:42:30   Op basis van het klimaatverdrag denkt de VN het recht te hebben om overal een militaire basis te hebben. De VN bevindt zich momenteel op Amerikaans grondgebied. De Rothschilds proberen via de VN wereldwijd grondstoffen in handen krijgen.

De Trust-groep, mensen die een hoge kringen verkeren, hebben bewijsmateriaal in handen waaruit blijkt dat de Rothschilds, ofwel mensen hebben afgeperst, ofwel afkoopsommen hebben betaald aan alle individuen die het Parijs klimaatverdrag hebben ondertekend. …Oeps…

Openlijke aanval door VN-troepen op Amerikaans grondgebied

1:49:30  Comey, de directeur van de FBI, heeft een belastende verklaring afgelegd tegen de huidige Trump-regering, omdat men hem wil afzetten en vervangen door Hillary Clinton. Als dat gebeurt zal de pleuris uitbreken. Toch is dit niet de belangrijkste aanleiding voor een mogelijke burgeroorlog. Er zijn de afgelopen week in Amerika een aantal verontrustende incidenten geweest met de VN.

De Trust-groep voert grote veranderingen door die grote, wereldwijde implicaties hebben, ook voor de mensheid. Ze hollen het systeem van de Cabal uit. Vorige week werden deze mensen op Amerikaans grondgebied beschoten. Maar afgelopen week hebben VN-troepen geprobeerd om 3 leden van de Trust-groep te ontvoeren. Dat plan is echter uitgelekt en de Amerikaanse regering beantwoorde de aanval door apachi-helikopters naar het gebied te sturen, met de instructie om bij voorbaat alle voertuigen van de VN op te blazen.

De opdracht voor de ontvoering was afkomstig van de Amerikaanse Cabal. De aanwezigheid van Verenigde Naties-militairen is op zichzelf al een aanval op de Amerikaanse soevereiniteit en verboden volgens de Amerikaanse grondwet. Maar de VN’s poging om op Amerikaans grondgebied Amerikanen te ontvoeren, is een directe oorlogsverklaring. De VN is niets meer dan een buitenlands aanvallend leger dat Amerika is binnengedrongen.

Het scenario dat momenteel in de VS wordt uitgespeeld, grijpt terug op de uitgangspunten van Het Plan, waarbij de VN als vijandige indringer wordt geïdentificeerd en voor het Amerikaanse leger voldoende reden is om de regering af te zetten. De dubieuze rol van de VN en de achtergrond van het massa-arrestatieplan wordt in dit artikel uiteengezet.

Als gevolg hiervan is binnen de CIA de volledige pleuris uitgebroken. De FBI voert de agenda van de mensen achter Hillary Clinton uit. De FBI heeft uitspraken gedaan dat er een reële kans op een burgeroorlog dreigt tussen de verschillende facties, inclusief de verschillende groeperingen binnen de CIA: CIA-1, -2 en -3.

We zitten nog steeds op een positieve tijdlijn

2:27:00  CERN wordt ingezet in een poging de mensheid op een andere tijdlijn te krijgen, terug naar de 2012 tijdlijn. Thomas is ervan overtuigt dat ze daarin niet slagen en dat CERN zichzelf misschien wel zal opblazen.

“We hebben als mensheid een kritisch punt bereikt om te slagen en als vrije wezens op deze planeet te leven.” Volgens Thomas zitten we sinds 1 januari 2013 op een positieve tijdlijn.

Toch vraagt men zich vaak af hoe het komt dat Thomas in het verleden herhaaldelijk optimistisch was over behaalde successen, maar het desondanks zo vreselijk lang duurt voordat er de grote doorbraak er is. Thomas herinnert ons eraan dat de Cabal van plan van was om het grootste deel van de mensheid eind 2012 uit te roeien en desondanks zijn we er nog steeds.

De reden dat het allemaal zo lang duurt is omdat het systeem door en door corrupt is en verweven met alle aspecten in ons leven. Als een enorm spinnenweb. Waar begin je dan? We hebben wel degelijk snelle vorderingen gemaakt, maar deze werden niet altijd gezien. Niet alles is naar buiten gekomen via de media, maar hetgeen ooit complottheorie was, wordt nu als feit gezien. Ook dat is een vooruitgang en teken van een veranderend bewustzijn.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. Truth, Honor & Integrity heeft inmiddels ook hun eigen nieuwsblog.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show May 4th” on Spreaker.

Ella Ster* kan momenteel geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Share.

About Author

2 reacties

 1. Ondertussen heeft de Trust-groep soevereiniteit aangevraagd en verkregen.
  Bij wie aangevraagd en door wie verkregen?

  Een soeverein wezen is van geen enkel hoger gezag afhankelijk!
  Met alle respect,
  ArjunA