Tijdens een recente inval in een pand dat in handen is van de Negende Cirkel-sekte, zijn vondsten gedaan die sterk doen denken aan de Marc Dutroux-zaak. Kinderen die waren opgesloten in kooien en stoffelijke resten van slachtoffers, verborgen gehouden in koelcellen en geheime kelderruimtes. Ook elders in Europa deed de ITCCS in samenwerking met de lokale politie een inval en in totaal zijn er 19 mensen gearresteerd en 8 kinderen bevrijd. Vooralsnog wordt er in de mainstream media niets over naar buiten gebracht. Ella Ster sprak met Kevin Annett over deze ontwikkelingen en waarom de media de zaak liever in de doofpot houdt.

De aanleiding voor de inval was de aankondiging door de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) dat er op talloze plekken satanische rituelen zouden worden gehouden waarvan kinderen het slachtoffer zouden worden. De rituelen zouden op 30 april plaatsvinden, onder andere binnen katholieke kerken en andere gebouwen in Rome, Londen, Parijs, Brussel, Geneve, Frankfurt, Washington DC, New York en Tara Hill in Ierland. 

30 april is een occulte datum en wordt het ‘Beltaine Festival’ of ‘Walpurgis Nacht’ genoemd. Dit is de hoogste dag op de Druïden Heksenkalender en na middernacht zijn op 1 mei mensenoffers vereist, zo is de overtuiging binnen de satanische Negende Cirkel sekte. De herkomst van deze occulte datum komt uit Ierland. Het was ooit een zuiver heilige dag, waarbij op Tara Hill, een heilige plek in Ierland, de godin werd vereerd. Maar de Cabal heeft deze datum en de traditie, pervers gemaakt en ingezet voor satanische doeleinden. Deze van oorsprong heilige plekken en rituelen worden, met name onder invloed van het Vaticaan — en specifiek de geheime organisatie Opus Dei — ingezet voor satanische en duistere motieven.

Tara Hill, ooit een heilige plek die door de katholieke organisatie Opus Dei geclaimd en geschonden wordt. De geplande offerrituelen in de nabijheid van Tara Hill zijn afgelast, vanwege de aangekondigde acties door het ITCCS.

De geplande rituelen op Tara Hill zijn door de aangekondigde acties van het ITCCS afgelast, maar de direct-action-teams van de ITCCS waren het meest succesvol op plekken die niet vooraf waren aangekondigd. Daar kon het team, begeleid door de lokale politie, de satanische sekteleden overvallen terwijl ze de rituelen aan het voorbereiden waren. Met name in Zwolle is veel bewijsmateriaal gevonden en Kevin beschrijft in het interview wat het team daar heeft aangetroffen.

Het Nederlandse team bestond uit professionals, oud- politieagenten en militairen en ondanks het feit dat men werd geassisteerd door de lokale politie, doet de ITCCS eigen, onafhankelijk onderzoek. Men houdt er rekening mee dat men niet kan vertrouwen op de politie of het justitiesysteem, want de ervaring heeft geleerd dat juist dit type onderzoek vaak wordt getraineerd of bewijsmateriaal verduisterd, zoals aanvankelijk ook in de Dutroux-zaak gebeurde.

Enorme doorbraak

De vergelijking met de Dutroux-zaak is niet zonder reden en met name de ontdekkingen in Zwolle zijn absoluut gruwelijk te noemen. Men trof er kinderen aan, ondervoed en in elkaar geslagen en opgesloten in kooien, niet groter dan 60 x 90 cm. Ook vond men lichaamsdelen van eerdere slachtoffers, die in een koelcel werden bewaard. Daarnaast vond men martelwerktuigen, audio- en video-opname-apparatuur, pornografisch materiaal en papieren met specifieke referenties naar mensen die nog niet eerder in beeld waren. De ITCCS doet op basis van dit nieuwe bewijsmateriaal nader onderzoek en vanuit forensisch oogpunt kan men met deze vondst spreken van een enorme doorbraak.

De kinderen en baby’s die werden aangetroffen zijn bevrijd. Het gaat in Zwolle om minimaal één kind onder de zes jaar en één baby afkomstig uit een kindertehuis in Amsterdam. In totaal zijn er in Zwolle, Dijon (Frankrijk) en Luzerne (Zwitserland) 8 kinderen inclusief baby’s bevrijd. Kevin weet niet precies hoeveel kinderen van welke leeftijd, op welke locatie er precies aanwezig waren. Wel is bekend dat een van de kinderen die is aangetroffen, een Nederlands of Frans kind is dat is ontvoerd. Het team was op de hoogte van de vermissing en het signalement van het kind kwam overeen, waardoor men snel de herkomst kon achterhalen. Volgens Kevin is dit kind bij zijn of haar familie teruggebracht.

Een aantal baby’s is afkomstig uit ziekenhuizen en men weet van één baby uit welk kindertehuis in Amsterdam het afkomstig is. De baby’s die uit ziekenhuizen en kindertehuizen verdwijnen zijn vaak van tienermoeders die hun kind niet hebben geclaimd en de geboorte niet hebben aangegeven. Op het moment dat de baby verdwijnt, is het vervolgens niet meer terug te vinden omdat het nergens staat geregistreerd. De baby’s die tijdens de drie Europese inval-acties zijn bevrijd, zijn opgenomen in lokale ziekenhuizen en zijn er volgens Kevin slecht aan toe.

Dat er autochtone kinderen uit Nederland en Frankrijk zijn aangetroffen is opmerkelijk, omdat er vaak buitenlandse kinderen worden gebruikt, afkomstig uit kwetsbare gebieden zoals oorlogsgebieden of armere landen. Vaak gaat het om kinderen uit Roemenië, Portugal of Noord-Afrika en in dit geval is een van de slachtoffers afkomstig uit Tunesië.

Forensisch onderzoek

Ten tijde van het interview gaf Kevin aan dat er op de locatie nog steeds onderzoek plaatsvindt. Vaak vinden dit soort rituelen plaats in kelders of verborgen ruimtes, die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Een ervaren team van forensische experts doet daarom grondig onderzoek, om mogelijk verborgen bewijsmateriaal op te sporen. Ook worden video-opnames die in de gevonden camera’s zaten, grondig geanalyseerd. De locatie in Zwolle is niet dezelfde als het zogenaamde hotel waar ITCCS-getuige Annemarie van Blijenburgh over spreekt. Het is een oudere plek die al langer wordt gebruikt voor dit soort rituelen en die bekend is bij de ITCCS.

Zorg dat dit niet opnieuw in de doofpot verdwijnt en deel dit bericht. Hoe weerzinwekkend dit verhaal ook is, dit mag niet langer verborgen blijven. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, des te eerder houden deze praktijken op te bestaan!

Ella Ster*

Noch de overval, noch de arrestatie van de criminele sekteleden en de bevrijding van de kinderen en baby’s zijn gerapporteerd in de mainstream media. Kevin legt uit dat de media in handen is van een handvol mensen die nauw betrokken is bij deze satanische Negende Cirkel sekte. Ze hebben er geen belang bij om het breed uit te meten in het nieuws, omdat het hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot grote maatschappelijke verontwaardiging.

Ondanks het feit dat de criminelen (voor zover Kevin weet) nog steeds worden vastgehouden, is het onzeker of ze ook worden voorgeleid en vervolgd. We zijn inmiddels goed bekend met de corruptie van het zogenaamde justitiesysteem dat mensen zoals Demmink uit de wind houdt. Ook psychopaten zoals Robert M. en Marc Dutroux zijn jarenlang beschermd, omdat ze volgens insiders connecties hadden met de elite en koningshuizen in België en Nederland.

Politieagenten en mensen binnen justitie worden onder druk gezet om de elite te beschermen. Dit gebeurt door omkoping ofwel afpersing. Kevin vertelde in de Radio Free Kanata-uitzending van vorige week dat Marcel Vervloesem hem ooit had verteld dat de Ndrangheta (de maffia die kinderen levert aan het Negende Cirkel-netwerk) alleen al in Nederland € 15.000.000 per maand besteedt aan het afkopen van politici en politie.

ITCCS krijgt nu hulp van de politie

“Reden temeer om niet teveel te vertrouwen op de politie”, legt Kevin uit. Hij vermoedt dat sommige agenten die het ITCCS-team hebben geholpen, de gelegenheid mogelijk hebben gebruikt om binnen de organisatie te spioneren. “Mensen spelen het spel aan beide zijden”, zegt Kevin. “Om die reden besteedt de ITCCS veel tijd aan het vormen van een eigen burgerpolitie, waarbij ze normale burgers opleiden in de Common Law Sheriff training”.

De cultuur van de elite die beschermd wordt door politie en justitie is aan het veranderen en de Negende Cirkel-sekte voelt zich nu wel degelijk bedreigd. Als gevolg daarvan worden de onderzoekers van internationale, satanische netwerken vaak op allerlei manieren tegengewerkt, bijvoorbeeld door smaad en laster of door middel van juridische aanklachten. Soms worden deze mensen zelfs zonder aanleiding van hun bed gelicht. Maar volgens Kevin zijn politie-agenten steeds minder bereid om daaraan mee te werken. In die zin is er sprake van een positieve verandering.

Daar waar de elite het verdeel-en-heers-spel heeft gebruikt om de mensheid te onderdrukken, wordt het nu door organisaties zoals de ITCCS tegen hen gebruikt. Het is een tactiek die de ITCCS gebruikt om de Negende Cirkel-organisatie te ontwrichten. Binnen de criminele satanische netwerken zijn er steeds meer klokkenluiders die naar de ITCCS informatie lekken, waardoor ze op de hoogte zijn van veel ‘geheime’ zaken. Doordat de elite niet weet waar en door wie de informatie is uitgelekt, ontstaat veel onzekerheid en paniek. Kevin verwacht wel dat deze groep als gevolg hiervan op een nog agressievere wijze zal terug slaan om hun status quo te verdedigen.

Dat wordt ook zichtbaar doordat de meer bekende plekken die voor satanische praktijken worden gebruikt, zoals de San Lorenzo-kerk in Rome, worden beschermd door paramilitaire groepen. De elite maakt daarbij gebruik van privélegers, maar ook vaak van de nationale landmacht of elitetroepen. Kevin concludeert uit de getuigenissen van Anne Marie van Blijenburgh dat het leger in Nederland en België is betrokken bij de bescherming van de satanische bijeenkomsten.

Wat is de Negende Cirkel-sekte?

De term de ‘Negende Cirkel’ wordt in dit interview uitgelegd (rond 54 minuten) en verwijst naar het boek Inferno van Dante, dat in de 14e eeuw is geschreven. In dit boek worden de negen cirkels van de hel beschreven. De negende cirkel is de verblijfplaats van Satan en is (volgens de satanisten) het centrum van creatie. Degenen die het heilig vertrouwen schenden komen in deze negende cirkel terecht. De ergste zonde (en voorwaarde om in de cirkel van creatie te kunnen komen) is het verraad van de heilige onschuld, zoals de onschuld van het kind.

Volgens Kevin Annett had de schrijver Dante nauwe banden met enkele pauzen en beschreef hij een bestaande praktijk die gangbaar was binnen het Vaticaan. Onderdeel van deze rituelen zijn uitspraken (of mantra’s) waarbij gezegd wordt “We offeren de onschuld aan Satan in ruil voor onbeperkte macht.” En dat is precies waar de satanisten in geloven. Door deel te nemen aan deze rituelen denkt men onbeperkte macht, rijkdom en status te verwerven. Het wekt dan ook geen verbazing dat de deelnemers zich bevinden in de hoogste regionen van de maatschappij.

De offers houden in: het verkrachten, martelen en doden van baby’s en kinderen, waarbij het bloed wordt gedronken en er bovendien sprake is van kannibalisme. Dit ritueel wordt nog steeds openlijk, maar weliswaar in afgezwakte en symbolische vorm opgevoerd tijdens de katholieke mis, waarbij men suggereert het lichaam van Christus te consumeren en zijn bloed te drinken.

De Negende Cirkel-sekte is dan ook sterk verweven met de Katholieke kerk en de zwarte adel (met name die in Rome en Italië) die, volgens insiders, de ware macht binnen het Vaticaan in handen hebben. Ook het Nederlandse en Britse koningshuis zijn onderdeel van deze zwarte (satanische) adel. Maar satanische rituelen worden binnen de gehele Cabal uitgevoerd en zijn onderdeel van hun Luciferiaanse geloofsovertuiging.

Diverse getuigen zoals Toos Nijenhuis, Anne Marie van Blijenburgh, Ronald Bernard en vele anderen melden dat deze praktijken gangbaar zijn onder de politieke elite, topbankiers en koningshuizen. De praktijken vinden wereldwijd plaats, met hotspots zoals: Rome, Washington DC, New York, Vancouver, Parijs en Londen. In Nederland is Zwolle een belangrijk knooppunt van internationale mensenhandel en pedonetwerken.

Volgens de ITCCS is het hoofdkwartier van de Negende Cirkel, dat zich voorheen op twee locaties in België bevond, verplaatst naar Noord-Amerika. Kevin vermoedt dat dit te maken heeft met de kans op hevige protesten, zoals de massademonstraties rond de zaak Marc Dutroux. Zelf vraag ik me af waar de maatschappelijke verontwaardiging blijft. Veel mensen mijden het onderwerp, ook binnen de alternatieve gemeenschap en vertonen struisvogelgedrag, terwijl deze misdaden plaatsvinden binnen onze maatschappij en pal onder onze neus.

Dit soort zaken verdwijnt niet wanneer mensen geen energie in ‘negatieve’ dingen steken en zich enkel richten op ‘positieve’ dingen. Er is iets anders nodig dan de mijdende struisvogeltactiek. “Het monster moet worden gedood,” zegt Kevin, “want het verandert niet vanzelf. Het is de natuur van Het Beest dat roofzuchtig is en agressief”.

Marc Dutroux was geen eenzame gek die alleen opereerde. Hij was onderdeel van een internationaal netwerk en hofleverancier aan de Negende Cirkel. Ondanks de recente successen met de arrestaties en de bevrijding van kinderen, moeten we ons realiseren dat dit soort praktijken gewoon doorgaat; er vallen nog steeds slachtoffers en de strijd is beslist nog niet gestreden.

Deel daarom dit bericht en zorg dat er een maatschappelijke verandering op gang komt. Pas nadat we een einde maken aan deze satanische praktijken, kunnen de individuele slachtoffers en de samenleving als geheel écht beginnen aan hun helingsproces.

Delen = helen

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Voor meer informatie

> Originele persbericht van de ITCCS (Engels)
> Nederlandse vertaling van het ITCCS persbericht
> Een terugblik op de onthullingen omtrent de misdaden van de Nederlandse Kroon
> Radio Free Kanata met presentatie door Kevin Annett
> Meld je aan als vrijwilliger bij het ITCCS: itccsoffice@gmail.com

Steun het werk van Kevin Annett

In de afgelopen twee jaar schreef Kevin vier boeken. Met de aanschaf van zijn boek wordt ook zijn werk ondersteund.

Share.

About Author

75 reacties

 1. Uitstekend artikel, als ik dergelijke artikelen deel krijg ik geen reactie, of men zegt er helemasl naar van te worden. Heb wel gezien dat et interview van Irma Schiffers met Ronald Bernard is vertaalld in het Engels en Duits en Verspreid onder de alternatieven. Wat kan ik doen?

  • Ella Ster on

   Het is een bekende tactiek om klokkenluiders aan te vallen. Deze mensen zijn heel dapper én kwetsbaar. Zoals Ronald in het interview al liet doorschemeren is hij bij duistere zaakjes betrokken geweest, financieren van internationale criminaliteit en terroristische organisaties. Zijn ‘arbeidsverleden’ kan ook tegen hem worden gebruikt om hem persoonlijk aan te klagen. Ik begrijp dan ook wel dat hij voorzichtig moet maneuvreren. Het is goed om het ook van die kant te bekijken.

   De rol van Niburu is wellicht twijfelachtig. In het artikel https://www.ellaster.nl/2017/03/31/pleidooi-openheid-buitenaards-contact/ wordt beschreven hoe de site en naam volgens de oorspronkelijke eigenaar Anton teuben, in andere handen viel van de AIVD.

   • Sanne ten Hoove on

    Wat een onzin om de AIVD erbij te halen. Ik heb gesolliciteerd bij De Blije B. als PR-medewerker en vroeg Ronald naar z’n CV. Hij heeft zich toen in duizend bochten gewrongen om die maar niet te hoeven geven. Hij geeft nergens antwoord, ook niet op vragen als: ‘Wat deed je voordat je in de financiële wereld ging werken? Wanneer zat je in de autohandel? Wanneer had je een eigen vrouwenkledinglijn? Hoe heette je bedrijf? Met wie heb je gewerkt?’ Helemaal NERGENS wil ie iets over kwijt.
    Dat wekt geen vertrouwen, dat is verdacht. Ik ben daarop opgestapt en heb Niburu ingeseind. Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar Ronald B.’s arbeidsverleden o.a. door mij. Alle hulp is welkom.

  • @Benkie,

   Dat jij vraagtekens zet bij Ronald Bernard komt omdat jij toeschouwer bent, je hoort de man spreken maar voor jou en vele anderen zou dit net zo goed Chinees kunnen zijn.
   Wanneer je de man “leest”, zijn gezichts uitdrukkingen en zijn mimiek en de aantal keren dat hij een deelpersoon inzet bij een antwoord zegt mij dat hij de volledige waarheid verteld en ik ben er zelfs van overtuigd dat hij zaken op zijn netvlies heeft gehad die hij niet in zijn bewustzijn durft toe te laten.

   En ik weet waarover ik praat, ik ben zelf in die wereld geboren, grootgebracht en heb alle ontberingen meegemaakt. Pas nu na meer dan twintig jaar therapie, praten en in mijn bewustzijn brengen van mijn herinneringen ben ik in staat bij anderen te herkennen wat en wie ze zijn, welke positie ze hebben gehad zonder in programmatie te vervallen met alle gevolgen van dien!

 2. Kanttekeningen: Het katholieke bolwerk/instituut is overgenomen door deze sekte.(vele boeken over geschreven/op internet te vinden). Zo ook de druïden groep. Men infiltreert dus in bestaande groepen. Wat ik dus hier mee wil aangeven is, dat niet iedereen die lid is van deze groeperingen of aanhangers zijn van het gedachtegoed in de basis, slecht zijn. Druïden zijn in de basis goede natuur heksen.(kennis van natuur/zon, maan en sterrenhemel/staan voor al het levende). Zo ook het katholiek geloof.(geen mensen eten etc)
  De NWO komt dus tot stand door infiltratie groepen. Besef je dit, dan gaat niemand meer groeperen uit angst. En dat is nou juist de bedoeling van die infiltraties. Alles/mensen uit elkaar halen, zodat de totale controle over de mens een eitje wordt. Kennis over de natuur(werking daarvan/aard/frequenties) gaat zo verloren. Niet voor niks zegt de wetenschap dat de mens steeds dommer wordt. Via technologie(mixen van de energieën) worden we luchtwezens. De aardmens is geen lucht wezen. En zo vernietigt men de mensheid.(door straling=kanker/onbalans).
  Ben een aarde teken en een mabon tegelijkertijd(geboorte data en jaar/dus dubbel aarde teken) en weet 100% zeker dat ik het bij het rechte eind heb. Er wordt een worst voorgehouden, dat we allemaal 1 worden in een andere dimensie. Al het levende kon al voor de technologie met elkaar communiceren/leven in balans. Wij zijn dat door het systeem/moderne tijd verleert. We zitten allemaal nu in de ELF. Door de mens zelf gecreëerd via technologie). Deze dimensie veroorzaakt dementie. Zie je ook elfen en kabouters etc., maar dat is nep. Echte elfen zijn natuurwezens. Insecten die licht geven etc. Puur natuur dus.
  Wat is technologie? Het kopieert de natuurwetten en neemt zo alles over. Wij zijn nog altijd onderdeel/ondergeschikt aan de natuur/wetten en dat zal altijd zo blijven. Natuurwetten zullen altijd de baas blijven. Technologie lost uiteindelijk alles op. Natuurwetten/energie werking. + en +=+ etc. Bij deze wetten heb je een piek, de =. Hier botsen de energieën met elkaar. Dan krijg je een explosie(heb je niks meer) of een samensmelting (verandering van de elementen/stoffen) Bij beide is er niks meer oorspronkelijk. Met andere woorden: je hebt als mens al het levende vernietigd.

  • Inderdaad, het gaat altijd om de pervertering van gedachtegoed waar oorspronkelijk helemaal niets mis mee hoeft te zijn. Ook in die zin werken de duistere krachten dus parasitair… Want oorspronkelijkheid ontbreekt nu eenmaal totaal.

  • Wat men dus aan het doen is, dat mensen er geheel alleen voor komen te staan. Dit leidt uiteindelijk naar “de singulariteit”.
   Lees beyond the Matrix. http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/drie-apen-vormen-brein-netwerk-brainet-en-bedienen-robotarm/
   Lees ook alle frequentie netwerken van ELF tot en met EHF.
   Men(satan) is dus al bezig om de ziel/geest(al het levende) over te nemen via technologie. (via de elf toetsten/frequenties/trillingen)
   De Efteling heeft er nu een attractie over gemaakt: Symbolica.
   De ster is een belangrijk symbool in alle culturen/geloven etc. Een ster heeft 5 punten. Elk punt staat voor een element. Vuur, water, aarde, al het levende(natuur) en oerijzer. Via technologie(ijzer) neemt men al het levende over om zo een nieuw tijdperk op te zetten.

 3. Goed werk Ella. Ik zal het toevoegen aan mijn blog: mariaenbuitenaardsen.blogspot.nl. Het beschrijft mooi het geheel. Dank je wel.

 4. Inderdaad, als je dit artikel probeert te delen wordt je ongelovig aangestaard en wil men dit niet geloven . Dit heeft te maken met cognitieve dissonantie. Men ziet een koningshuis als iets sprookjes-achtigs en dit past er niet bij. Politie : Geen respect voor . Kunnen je opschrijven als je 3 kilometer te hard rijd ! Deze misstanden mogen ze niet aan de klok hangen.

 5. Over Dutroux heb ik een tijd geleden een soort documentaire gezien waarin werd uitgelegd dat er rond de 25 moorden zijn gepleegd om die hele zaak in de doofpot te houden.

 6. Lastig te geloven als er geen foto’s of beeldmateriaal wordt vrijgegeven. Iedereen kan zo’n verhaal uit zijn duim zuigen. Zodra deze beelden vrij komen dan kun je die publieke verontwaardiging wel verwachten.

 7. Willibrord on

  Dit bericht:
  1. Bevat veel claims en weinig feiten;
  2. Is niet onafhankelijk bevestigd, bijvoorbeeld door het OM of politie, onderzoek- of persbureaus;
  3. Speelt in op een sterke publieke emotie;
  4. Roept op tot verspreiden.
  Kortom, dit heeft alle kenmerken van nepnieuws.

  • Yvonne van der Linden on

   het is heel sterk met de katholieke kerk verheven. ons koningshuis en die van de Engelsen worden ok genoemd. deze zijn absoluut niet katholiek!!
   zonder bewijsmateriaal geen waarde aan hechten. ik geloof dat het weer een gekte is wat men wil verspreiden om weer een hetze te creëren.

   • Kan het zijn dat je de valse vlaggen (false flags) bedoelt, die wereldwijd de haat tegen elkaar ophitsen met bijvoorbeeld de ‘terroristen’? (Voor mensen die hier nog niet mee op de hoogte zijn: bijvoorbeeld: je berooft een bank en je hebt het paspoort bij je dat je van een collega hebt gejat. Je berooft dus die bank en laat na afloop dat paspoort op de grond achter. Dat wordt dan beslist de schuldige, want zo gaan ze allemaal: beroven onder valse vlag. Let maar op: al die aanslagen overal hebben binnen de kortste tijd een schuldige, en meestal donkere mannen. Zo schijnen ook ALLE oorlogen door de geschiedenis heen te zijn ontstaan, en terrorisme is niets anders dan bepaalde geloven, of rassen, of landen tegen elkaar opzetten die er helemaal niks mee te maken hebben.
    Helaas helaas.

    • Maar het satanisme, ritueel kindermisbruik, de rooms katholieke kerk en bijv. de koningin van Engeland zijn echt geen false flags, De koninging van Engeland staat trouwens heel hoog op de ladder van het satanisme.

     • Het bewijs is in de hysterische mate waarin werkelijk alles wordt verwijderd en uitgewist dat naar deze lieden en clubs kan leiden. Want ze staan natuurlijk niet te wachten om ontdekt te worden met dit soort zaken. Jullie zijn op het dwaalspoor gebracht van het alsmaar roepen om bewijs bewijs bewijs. Ga op zoek. Er zijn zoveel moorden gepleegd op dappere mensen die desondanks besloten zelf aan het roer te blijven en zich niet met een kluitje in het riet lieten sturen. Ga! Zoek! Dan zul je ook zien hoeveel video opnames zijn gemaakt maar meteen weer verwijderd. Probeer het zelf. Zoek een gevoelig onderwerp, maak een video en doe die op facebook (als het nog bestaat). Hoe gevoeliger hoe sneller weer verwijderd. Veel mensen haken daardoor af.
      Ella heeft ook pas verteld dat ze wordt aangevallen. Ook bewijs.

     • Ik krijg het gevoel dat er een hele natie is die zich geen seconde verroert en vanuit zijn luie stoel ‘bewijs bewijs’ roept. We zitten in de eindtijd. Een heilige Bijbelse tijd. Niet de Bijbel waarmee we door de kerken naar bed zijn gestuurd, die is herschreven en herschreven, maar bijvoorbeeld Jezus en vele anderen (Aartsengel Michael bijvoorbeeld) hebben keer op keer duidelijk gemaakt dat ze ons helpen, onvoorwaardelijk. Maar de eerste stap is altijd aan ons. Kijk bijvoorbeeld op Wakkeremensen.blogspot.nl. Het staat er vol mee. We leven namelijk op een planeet van vrije wil maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Wij de mensen zitten aan het roer. Pak dat roer.

    • O la la. Ik zag een ernstige fout: Q: ‘en terrorisme is niets anders dan bepaalde geloven, of rassen, of landen tegen elkaar opzetten’ moet natuurlijk zijn ‘false flags is niets anders dan bepaalde geloven, rassen, landen tegen elkaar opzetten’. Er is daarbij nl. altijd een derde partij betrokken: de cabal, de organisator van deze haatfeestjes..

 8. Beste Willebrord. Mainstream zal dit altijd verzwijgen terwijl het al sinds mensenheugenis aan de hand is

 9. Ella Ster on

  Ik hoop dat het nepnieuws is. Ik hoop het echt. Dat het één grote leugen is en dat de ITCCS al jarenlang het bestaan van satanische netwerken uit hun duim heeft gezogen. Dat alle overlevenden die wereldwijd over de gruwelen binnen deze netwerken getuigen dit gewoon verzonnen hebben. Allemaal. Ik hoop dat we gewoon in een eerlijk rechtsstaat leven waar de politie de kwetsbaren beschermt en de criminelen oppakt. Ik hoop dat deze satanische netwerken, die verweven zijn met de elite, helemaal niet bestaan. Dat het verzinsels zijn.

  Ik vrees alleen dat dit valse hoop is. Ik vrees dat de recente bevindingen in Zwolle slechts het topje van de ijsberg is en dat de internationale satanische en pedofielen netwerken gewoon bestaan. Ik vrees dat de claims die de ITCCS en alle getuigen al jaren maken wel degelijk kloppen. Ik vrees dat er dit jaar en de komende jaren nog veel meer vreselijke dingen naar buiten gaan komen. Inclusief bewijsmateriaal. De vraag is alleen: wie zal daar naar kunnen kijken?

  En Willibrord, weet je wel zeker dat het OM, de politie, onderzoekers en persbureaus onafhankelijk zijn? Hoe weet je dat zo zeker? Uit alles blijkt namelijk dat dit niet zo is. Zij zijn er alleen om de elite te beschermen. Maar je bent volstrekt vrij om daar anders over te denken.

 10. “Reden temeer om niet teveel te vertrouwen op de politie”, legt Kevin uit. Hij vermoedt dat sommige agenten die het ITCCS-team hebben geholpen, de gelegenheid mogelijk hebben gebruikt om binnen de organisatie te spioneren. “Mensen spelen het spel aan beide zijden”, zegt Kevin. …

  Wie beschikt dan nu over de gevonden bewijsstukken? Als dat nu in handen is van de politie (volgens mij het meest waarschijnlijk), zal ITCCS er niet over kunnen beschikken en dus belemmerd zijn in het onderzoek. Wat kan het dan nog opleveren?

  • Ella Ster on

   Kevin zegt in het interview dat het team van de ITCCS het bewijsmateriaal bestudeert. Een van de twee partijen heeft dus kopieën en het lijkt erop (weet het niet zeker) dat de ITCCS de originelen heeft.

 11. Wat een zielig zootje die 9e cirkel. Denken ze nu echt dicht bij Satan te komen met deze domme praktijken? Ik weet zeker dat iemand hier meeleest en dat vind ik geen enkel probleem. Opofferen van kinderen is geen verbreking van de onschuld. Dat wordt het pas als je de kinderen verleidt om mee te doen en om daar dan van te genieten. Zo niet, dan mogen de daders van Satan een vorkje prikken en komen ze geen steek verder. Is dat wat ze willen? Ze worden zelf verleid met mooie praatjes, die sektarische pedo’s. Het is niet alleen verwerpelijk, het is ook nog eens allesbehalve effectief.

  • Bear & anderen,

   Sorry maar de beredenaties en de waarheid afmeten aan bewijsmateriaal slaat in deze nergens op, bewijs is er niet! Iedereen die er direct of indirect bij betrokken is heeft met zijn leven getekend, alle nieuws in de media loopt via hooft redacteuren welke zonder uitzondering lid zijn van dit geloof.

   Geloof omdat de volgers heilig overtuigd zijn van hun god, zij GELOVEN in deze leer als zijnde de waarheid, en ze belijden hun geloof heel actief!!!

   Ik beschik over een dossier met 88 personen die slachtoffer zijn van deze organisatie. In dit dossier worden honderden namen genoemd en daarin zijn veel overlappingen te vinden. Tientallen aangiften zijn gedaan, zonder uitzondering zijn ze geseponeerd, mensen die in ziekenhuizen zijn behandeld maar waar geen verslagen zijn bewaard en zorgverzekeraars zeggen dat de personen nooit zijn behandeld en geen declaratie heeft plaatsgevonden, mensen die finaal in elkaar zijn geslagen en als voor dood achter gelaten, als waarschuwing om niet hun mond voorbij te praten. Mensen die elk jaar rond Maart / April / Mei heel onrustig worden en naar bepaalde plaatsen willen afreizen.
   Het gebeurt onder jullie ogen, massaal, de symboliek druipt er van af ( die man die zegt dat Almere een bolwerk van de Cult is heeft gelijk ). Maar wordt lachend weggezet als aluhoedjes, omdat hij zijn verhaal niet scherp kan vertellen! Maar Almere zit vol met die gasten, ik kan zo 20 namen noemen.

 12. Beste Ellaster,

  Na 10 minuten gaat het specifiek over de kinderen die in Zwolle zouden zijn gevonden en Annett weet te vertellen dat 1 kind uit een weeshuis in Amsterdam komt. Deze naam is bekend en hij zou je deze later nog toe mailen. Gezien we bijna een week verder zijn en ik er niets concreets over lees in je artikel, vraag ik me af of hij je die naam inmiddels heeft gemaild. En als dat niet zo is, dan is mijn volgende vraag of je hier alsnog navraag over zou willen doen bij hem.

  Vriendelijke groet,
  Rob

  • Werkelijk geen idee van het belang van geheimhouding in deze, Rob Arts?

   • Is er wel al een gedocumenteerde film ter beschikking?
    Ben ontzettend nieuwsgierig of ik er plekken van herken.

 13. Mark Rutte on

  Die kerel met 2 glazen ogen heeft het gezien met het ontwaken uit zijn dilirium van koningsdag

 14. Pingback: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER – VERBRANDINGSOVENS UPDATE

 15. Vragen heb ik. Veel vragen. Ik lees je website al erg lang. Ben vaak onder de indruk van de informatie die je brengt, hoe je deze brengt. Maar nu mis ik veel. Informatie, onderbouwing, bewijzen.
  Wat is dat ITCCS nou precies? Uit hoeveel mensen bestaat het? Die supportgroepen en ‘special action teams’, waaruit bestaan die? Hoe ziet de samenwerking met de lokale politie er uit als ze samen mensen gaan arresteren? Waarom is de website van ITCCS zo rommelig? Waarom staat er nergens gedocumenteerd bewijs anders dan getypte uitspraken op de website van ITCCS? Waarom leeft dhr. Annett nog?
  (Wat ik mee krijg is dat Kevin Annett in zijn eentje dit ‘tribunaal’ is, maar correct me if I’m wrong)

  Specifieker over wat er plaats gevonden zou hebben in Zwolle: Wat is de locatie? Waar is foto/videomateriaal? Wat is de naam van het amsterdamse kindertehuis waar dhr. Annett het over heeft?

  Ik zeg ook niet dat het niet waar is wat er allemaal gebeurt. Maar ik zie hier niks anders dan ‘uitspraken’ en iemand die doet voorkomen alsof hij een officieel tribunaal heeft, de macht heeft om mensen te arresteren met special action teams, maar niets meer dan getypte tekst en uitspraken…

  Het wat dieper onderzoeken waard denk ik. Zonder het direct te gooien op dat de elite hem niet moeten.

  • Je kan in ieder geval de artikelen op mijn site ook bekijken, vooral de laatste update van Annet. Alles is rechtstreeks vertaald zonder toevoegingen. Er zitten in ieder geval antwoorden op jouw vragen bij; mariaenbuitenaardsen.blogspot.nl
   Het speelt al jaren en Annett heeft er heel veel over geschreven.

  • Helemaal mee eens Sammie. Dat is ook de reden dat ik van het weekend aan Ellaster vroeg of de naam van het Amsterdamse weeshuis door Annett al via de mail was toegestuurd, zoals hij beloofde in het interview. Helaas is daar nog geen antwoord op gekomen, maar ik ben bang dat ik het antwoord al weet.

   Via de mail heb ik het ITCCS ook om deze naam gevraagd, juist omdat dit een specifiek punt is, wat volgens Annett niet in mist verhuld is en het zijn eigen woorden waren dat hij dit wilde delen. In eerste instantie werd mij verzocht te verhelderen wie ik was, dan zou ik doorgestuurd worden naar diegene met de juiste info. Dit gebeurde echter niet. Wat volgde was het excuus dat dit niet gedeeld werd omdat er nog rechtzaken aanhangig waren en er kinderen beschermd moeten worden.

   Dit weekend ben ik uitgebreid in het ITCCS gedoken en heb veel commentaar gezien. Het belangrijkste wat ik hieruit heb gefilterd is dat er nimmer bewijs wordt geleverd en wanneer men daar commentaar op heeft men zelfs wordt aangevallen. En die tactiek is herkenbaar van de Belgische werkgroep Morkhoven met Marcel Vervloesem en Jan Boeykens. Van die groep kan ik niet anders dan concluderen dat het een stel oplichters zijn!

   Wat ook een overeenkomst is tussen het ITCCS en Morkhoven is wanneer je op zoek gaat naar primaire bronnen, je steevast bij henzelf uitkomt. Er bestaan geen externe bronnen waardoor hun verhalen te verifiëren zijn. En dat is een punt waardoor er gigantisch veel alarmbellen in mijn hoofd af gaan. Geen ouders die danken voor hun bevrijde kind, geen klein krantenbericht waaruit blijkt dat kinderen bevrijd zijn door de hulp van hen en geen rechtszaken waardoor daders in het gevang zijn geraakt.

   Een ander punt is de slachtofferrol waarin men duikt. Om specifiek te richten op Annett, je vraag warm hij nog leeft is een logische. Reeds 20 jaar geleden vond hij al een kogel bij de voordeur, en hij zegt de monsterlijke pedo-elite te bestrijden die kinderen aan de lopende band afslachten, en toch is hij al die tijd de dans ontsprongen. Maar man wat is hij zielig, Hij wordt van alle kanten tegengewerkt, niet op de minste plaats door de geheime diensten!

   En eerlijk gezegd kan ik zo nog wel ff doorgaan…

   En eerlijk gezegd heb ik door de steun aan Annett ook mijn vraagtekens bij Ellaster. In een interview met Earth matters zegt ze zelf:
   “Ik heb de neiging dingen heel erg perfect te willen doen”

   Als je dingen perfect, nee wacht, heel erg perfect wil doen dan zijn simpele bewijzen essentieel. Maar blijkbaar vindt ze dit niet noodzakelijk voor de claims van Annett en kon ze niet de informatie vinden die ik in een weekend tijd vond. Dit terwijl zij al maanden kritiekloos platform biedt aan Annett. Ik vind dit echt uitermate verwonderlijk.

   Een groot probleem is dat mensen de verhalen van Annett geloven en klakkeloos overnemen en promoten. Maar geloven doe je in de kerk, in de zoektocht naar waarheid dien je zaken zeker te weten.

   Nu wilde ik mijn reactie net posten en zie ik een reactie van Maria die verwijst naar haar vertaling van het nieuwste bericht van Annett. Dit past echt perfect in het plaatje van de Morkhoven oplichters. Het is onderhand een internationale kopie te noemen zo veel gelijkenis.

   Lees het zelf maar. Er wordt volledig in de slachtofferrol gekropen. Mensen die commentaar hebben worden aangevallen door als verlengstuk van de pedo-elite te worden weggezet en de opening naar concrete informatie wordt volledig op slot gegooid. Als het niet zo’n serieus onderwerp was dan was het om te lachen, want er is zelfs zelfs een list met 10 geboden opgesteld voor de DAU’s, Direct Action Units!!!

   Dit is voor mij echt het definitieve failliet van Annett en eenieder die hen steunt. Wat een kolder!

   De 19 gearresteerde daders van de pedo-cirkel zijn allen vrijgelaten, soms zonder verhoor of afname van vingerafdrukken. Besef even wat hier wordt gesteld… er zijn mensen opgepakt die kinderen in kooien hadden zitten en lichaamsdelen van kinderen in de vrieskist hadden liggen! Zonder pardon worden zij de straat weer op gegooid, als roofdieren terug onder het volk!

   En here comes the kicker…

   Ze hebben de namen en foto’s van al die 19 monsters, maar geven die NIET vrij!!!

   Ik ben helemaal klaar met die oplichter, wat een fantast. Hij tart alle wetten der logica!

   Als politie, justitie en politiek samenspannen om dit alles onder de pet te houden, dan is het JUIST zaak om alles in de openbaarheid te donderen. Dan dienen we massaal met fakkel en riek de straat op te gaan om eigenhandig die monsters aan de strop te hangen!!

   Ieder volgend moment dat de ITCCS dit NIET openbaart is crimineel, en is het hen kwalijk te nemen dat er door die 19 monsters en al hun beschermheren nog meer slachtoffers vallen en kleeft er immens veel bloed aan HUN handen. Of moet ik zeggen zijn handen, want volgens mij is die ITCCS een one man show?!

   Man man man wat een droevige bedoeling…

   • Jullie snappen er helemaal niets van. Of het is bewust om mensen te misleiden. Jammer voor jullie, maar de waarheid krijgt steeds meer ruimte en aanhangers.

    • Geef me maar concrete tastbate bewijzen die de claims van Annett/ITCCS onderbouwen Maria, dan kunnen we verder praten, geen moment eerder.

     • Geef jij maar concrete bewijzen dat het niet waar is, nadat je je verdiept hebt in alles wat Annett in de afgelopen jaren heeft meegemaakt in zijn zoektocht van eerst de afwezigheid van indianen in zijn kerkgemeenschap als dominee om dan via ondervinding uit te komen op de praktijken van de rk kerk op de scholen van de indianenkinderen en verder.
      Het is aan jou om je te oriënteren, zoals ik dat ook zelf gedaan heb. Tot die tijd kun je misschien je mond houden en anderen niet met jouw onwetendheid lastig vallen. Maar wie weet wordt je ervoor betaald.

     • Dus ik snap er niets van, ben onwetend, of het is bewuste misleiding? Zoiets heet een Ad hominem aanval beste Maria, een drogreden pur sang. Dat getuigt niet van enige kennis van debat, laat staan van debat op niveau… Maar ik ben de beroerdste niet, en wil je met liefde en plezier het pad wijzen van zelfstandig kritisch denken. Here you go, the trivium:
      http://degrijzeduif.blogspot.nl/2015/05/trivium-methode-kritisch-denken-voor.html

      Ook voor die indianenverhalen van Annett vraag ik om tastbare concrete verifieerbare bewijzen, anders dan de gebakken lucht van Annett zelf. Zo simpel werkt logica Maria.

      En de logica stelt ook dat diegene die beweert de bewijzen dient te leveren. Als ik stel dat die bewijzen niet geleverd worden rest jou (of Annett) slechts 1 ding te doen: het leveren van de bewijzen voor hetgeen Annett stelt.

      Burdon of proof heet dat…

      Door te stellen dat IK maar moet bewijzen dat het niet waar is, dat is een volgende drogreden die je gebruikt. You cant proof a negative… voor de helderheid, ik stel niet dat het niet waar is, ik stel dat er geen bewijzen zijn om de claims van Annett te onderbouwen.

      Extraordinary claims require extraordinary evidence.

      En dan lees ik dat je begint over het belang van geheimhouding?! Kom op zeg!!! Geheim houden voor wie? De politie? Geheime diensten? Politiek? Justitie? Die zitten toch allemaal in het complot de legubere zaken toe te dekken en zijn toch complicit? Die weten dus inmiddels van de hoed en de rand. Wat je voorstelt is om al die partijen wél op de hoogte te laten zijn en het slechts geheim te houden voor de rest van de wereld… Als je zelf niet door hebt dat ook hier weer de logica ontbreekt, dan verzoek ik je nogmaals de content in mijn Trivium link tot je te nemen.

      Nogmaals, ik zie graag concrete, tastbate en verifieerbare bewijzen die de claims van Annett onderbouwen.

      Je persoonlijke aanvallen en andere gebakken lucht, wat slechts een herhaling is van de gebakken lucht van Annett, mag je geheel achterwege laten als je en debat op niveau wilt voeren.

     • Okay, je hebt dus niets inhoudelijks in te brengen. Waarvan akte. Dit is gelukkig voor de gemiddelde meelezers ook helder, dat scheelt.

      Fijne dag verder,
      Rob

     • Ik ben het met Rob Arts eens… het lijkt er op dat hij dit tameolijk precies nageplozen heeft. Ik heb alleen eventjes wat gegoogled naar de ITCCS en ik kreeg ook de indruk dat het nep was. En dat vind ik erg, want ik vrees dat er wel degelijk georganiseerd kindermisbruik plaatsvindt waar kopstukken bij betrokken zijn.
      Dit soort nep-nieuws verhult volgens mij dat dit soort dingen echt gebeuren en werk dus contra-productief… misschien wel met opzet! (tja, je bent complotdenker of je bent het niet! 😉 )

 16. Ella Ster on

  Zoals te voorzien was vinden er nu allerlei aanvallen plaats op Kevin Annett, de ITCCS en de mensen die hun berichten naar buiten brengen, waaronder deze blog. Het doel van deze aanvallen is om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van deze personen en de claims die ze naar buiten brengen.

  De felheid waarmee deze aanvallen worden gedaan roept twijfel op wat de werkelijke motivatie is om juist de boodschapper aan te vallen. In plaats van een maatschappelijke verontwaardiging die men zou verwachten, waarbij men z’n woede richt op de satanische elite die gruwelijke rituelen uithaalt met onze kinderen, buigt men de aandacht af van deze satanische sekte naar de boodschappers zelf. “De boodschappers zijn het kwaad, want ze brengen valse berichten en claims naar buiten. Oh nee? Waar is dan het bewijs? Niet beschikbaar? Zie je wel, klopt geen bal van dit verhaal. Broodje Aap mensen, ga maar weer rustig slapen, niks aan de hand. Luister niet naar een stelletje complot-idioten die slecht journalistiek werk leveren.”

  En de aandacht is weer afgewend. Damage control heet dat. Als je kijkt naar wie zich plotseling met deze felheid in de strijd werpen, dan lijkt het erop dat de betrokkenen geen flauw benul hebben in wat voor wereld we leven. Men gaat er vanuit dat we in een keurige rechtsstaat leven waarin alles goed geregeld is: we hebben een vrije pers die alles mag rapporteren, de politie staat de pers eerlijk te woord en als er echt sprake zou zijn van zware misdaad tegen kinderen, zou politie en justitie hier gewoon tegen optreden in een eerlijke en transparante procedure.

  Tot zover het sprookje. We leven echter niet in zo’n eerlijke, transparante maatschappij. Er zijn wereldwijd talloze getuigen naar buiten getreden die berichten over gruwelijk satanische rituelen waarbij de elite betrokken is. Die in het diepste geheim plaatsvinden. Te veel om onder het tapijt te vegen of af te doen als fantasten.

  En nu we een persbericht naar buiten hebben gebracht waarin het bestaan van satanische rituelen wederom wordt bevestigt, moet er snel damage control plaatsvinden en de boodschappers zo snel mogelijk in diskrediet worden gebracht. Het liefst met plausibele argumenten, waarbij menigeen denkt: “Goh, hier zit wat in… Tja, die Ella Ster… ik weet niet hoor…” Aandacht afgeleid van de satanische elite, mission accomplished. Je vraagt je af of de zogenaamde critici wel doorhebben welke agenda te werkelijk dienen.

  Met het bericht over de vondsten in Zwolle hebben we een zenuw geraakt en de trollen komen nu naar buiten.

  • Ik voel me uitermate aangesproken door je bericht. Maar geen nood, ik ben in tegenstelling tot jou niet anoniem, en verdedig mezelf graag in een oprecht debat.

   En ook ik neem het op tegen de politiek en media, maar doe dat niet zoals jij met gebakken lucht. In plaats van dat je zegt… potverdulleme… Annett heeft me inderdaad de naam van het Amsterdamse weeshuis niet gegeven, reageer je zonder te antwoorden op deze eenvoudige vraag als een gebeten hond. Wellicht heeft hij die naam wel aan je gegeven, maar ook dan had je antwoord eenvoudig kunnen zijn. Dit is dus sprekend…

   Trollen die twijfel zaaien is wat je zegt. En dat is bespottelijk! Door groteske claims te maken zonder enige onderbouwing zaai je zelf twijfel.

   En ja ik ben fel, en dat is mijn goed recht. Als het waar zou zijn wat gesteld wordt, dan spreken we hier over kinderen die op een satanische wijze worden verkracht en vermoord en de daders die vrijuit gaan! Dat maakt me witheet! Maar als blijkt dat fantasten dit soort verhalen uit hun duim zuigen (met monetaire motivatie) wordt ik minstens zo witheet!

   Vind jij het dan normaal dat die 19 monsters de vrije wereld weer in worden gestuurd en weer talloze slachtoffers kunnen maken?!

   Zeg maar wie het zijn (jij of Annett mag dat zeggen) en er zal een ongekende volkswoede ontstaan. Maar nee hoor, men blijft op al dat bewijs zitten tot men een ons weegt. Als het werkelijk waar zou zijn dan maakt dat Annett schuldig aan alle slachtoffers die nog gaan vallen. En doordat jij hem kritiekloos een platform biedt en hem ook nog eens verdedigt heb je zelf ook bloed aan je handen. Kinderbloed!!!

   Maar dat is het nu juist, er kleeft geen bloed aan jullie handen, want het verhaal is 1 grote lariekoek. Nonsens, onwaar en kolder. Zo veel is me nu al wel helder.

   En voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat er geen kinderen worden misbruikt (door de elite) of dat satanische rituelen niet zouden voor komen. Het betekent slechts dat jullie, jij Annett en Maria de trollen zijn die de disinfo verspreiden. Jullie zijn niet opzoek naar waarheid, als jullie dat wel waren dan had de recente pedo info al lang op straat gelegen!

   • De gehele wereld ligt in de macht der goddelozen…. Bewijzen, hoor en wederhoor zijn in deze geen onderdeel van de spelregels. Daarbij komt de factor angst die bewust of onbewust gevoeld wordt.

    Zo ongeveer iedereen die actief is in de “bestrijding” van dit kwaad heeft er onderbewust mee te maken gehad, voelt een drive er wat aan te doen maar beseft niet dat hij door een derde persoon gelimiteerd is in zijn kunnen.

    Het feit dat iemand niet komt met de naam van een kind, een instelling of iets dergelijks maakt hem voor mij niet ongeloofwaardiger, geef iets een paar dagen, roep iets op een openbaar forum en de boel wordt weer recht gezet, de boeken gesloten, de berichtgever heeft fijntjes te horen gekregen dat hij zijn mond moet houden! En is zich daar niet eens van bewust. Heeft een rood plekje op zijn schouder, voelt zich wat grieperig en moe, klaar is Kees. Een klein prikje, een handgreep op een spiertje in de nek of iets dergelijks was genoeg.

   • Rob,

    Hoe zat het ook al weer met de tienduizend kinderen die vanuit Syrië op weg naar Duitsland of Nederland zijn kwijtgeraakt, die kinderen waar het NOS destijds tussen het nieuws over voetbal & het weer goed en wel 20 seconden over berichten???

    Ik verwachte toen een collectief afgrijzen van de Nederlandse bevolking, een giro 555 actie. Op een mail naar de redactie kwam nooit een reactie en toen ik Mathijs van Nieuwkerk vroeg wat hij er van vind ( ik ken hem zakelijk ) zei hij hier geen aandacht aan te zullen geven. En niet voor niets, hij zit op zijn kantoor met een levensgroot portret van Beatrix aan de muur!!!

  • Ja het is heel lastig Ella. Ik constateer in mijn omgeving dat niemand van toeten of blazen weet. Nederland is zo lang onwetend gebleven. En dan komt nog de incubatietijd zeg maar. Ik ben zeker 3 jaar uitgeschakeld geweest nadat ik het hele plaatje compleet had en besefte dat er werkelijk niets is waar we ons aan vast konden houden. De spiegelrealiteit. Artsen die je juist bezorgen waarvan je wilt worden genezen, chemotherapie en mammografie die je kanker bezorgen. Het wordt BEHANDELD maar niet genezen.

   Ik heb net een artikel geplaatst dat verklaart het statinen (cholesterolverlagers) een vergroting van 60% kans op diabetes2 geven. Terwijl cholesterol ook nog eens nodig is om vitamine D uit zonlicht te halen voor je lichaam, wat met een te laag cholesterol niet meer gebeurt. Dan ga je langzaam dood. Maar de mensen staan in de rij bij de supermarkt tegenwoordig (!) om statinen te krijgen.Trouwens de hele pharmacie is knettergek..

   De relatie van koningshuizen met de onderwereld. Ik las een keer ergens dat Philips onder de vleugels van Prins Bernhard Agent Orange (wat in Vietnam is gebruikt als ontbladeringsmiddel in de oorlog) heeft ontwikkeld wat nu Round up is. Ik heb het in het verleden nog een keer gekocht. Op de fles stond biologisch afbreebaar (of afbraakbaar. Lang geleden.) Nu mag dat niet meer.

   We worden zo giga voorgelogen dat je er wel even tijd voor kwijt bent om het allemaal te snappen. En dat wij als mens op Wall Street staan genoteerd met een bepaalde waarde en Nederland geen koninkrijk is maar een handelsorganisatie. Manman.
   Wie dit spelletje bedacht heeft. Maar het is wel goed om te leren op eigen benen te staan en niet meer als trouwe hondjes in de rij omdat oom dokter gratis statinen weggeeft.
   Onderscheidingsvermogen moeten we leren. En dan tegen oom dokter zeggen: eet ze lekker zelf.
   Dus maar doorgaan met de mensen op de hoogte brengen.

  • Beste Ellaster, naar mijn idee doe je juist afbraak aan de goede zaak door alles van die Annett voor zoete koek te slikken. En je trekt nu wel erg hard van leer, want het valt wel mee met de felheid van die aanvallen, er worden valide argumenten gebruikt. Het zou verstandig zijn als je de zaak nog eens zou overdenken en even nazoekt wat Rob Arts allemaal (niet) heeft gevonden, juist als je het aan de kaak stellen van kindermisbruik belangrijk vindt.

   • Misschien een mooi moment om zelf een blog te starten,
    Dit gaat niet om het aan de kaak stellen van kindermisbruik. Dit is nieuws, maar ja, we zijn dit niet gewend: ECHT nieuws.

  • Ella Ster on

   Nee Rob ik heb je commentaar niet geweigerd. Je hebt alle kans gekregen om je standpunt toe te lichten. Je reactie en beschuldigingen zijn echter buitenproportioneel, waarbij je alles verdraait. Ik zal op mijn beurt in een volgend artikel mijn visie uiteenzetten.

   Natuurlijk had ik graag meer informatie over de zaak in Zwolle willend delen, bijvoorbeeld de naam van het kindertehuis. Maar toen de eis voor meer bewijsmateriaal niet binnen 24 uur was ingewilligd (terwijl ik nog in afwachting was op een reactie van het ITCCS) begonnen de aanvallen. Vind je dit redelijk?

   De ITCCS heeft vanochtend een persverklaring uitgebracht waarin ze uitlegt waarom ze geen verdere informatie geeft. Daar mag je het niet mee eens zijn en er zijn voor en tegens te noemen. Daar mag je vervolgens ook de conclusie uit trekken dat er helemaal geen satanische netwerken bestaan en dat er wereldwijd helemaal geen kinderen worden geofferd, de velen getuigen (in vergelijkbare zaken) laten echter een heel ander verhaal zien.

   In een vervolgartikel zal ik tal van getuigen tonen die wel degelijk spreken van een internationaal satanisch netwerk dat verweven is met de elite. Met hun getuigenissen is in het verleden weinig gedaan. Nee, geen massa’s mensen die met een riek naar het Binnenhof of de paleizen trekken. Premiers werden beschermd, Kamerleden weigeren Kamervragen te stellen en alleen Dutroux met 2 handlangers verdwenen achter de tralies. Politie en justitie hebben de elite altijd beschermd en velen de getuigen kunnen het nooit meer navertellen.

   Dat je dat niet wilt of kunt geloven en mij of Kevin Annett volledig in twijfel trekt is je eigen keuze. Ik snap dat je emotioneel wordt naar aanleiding van het artikel, maar in mijn ogen richt je je woede op de verkeerde partijen. Richt je woede op de elite.

   Onze samenleving lijdt aan collectieve ontkenning. Er zijn genoeg bewijzen die de algemene claim van het ITCCS (het bestaan van elite satanische netwerken die kinderen vermoorden) aantonen. Er zullen echter altijd mensen zijn die deze organisatie onderuit willen halen. Soms bewust en soms onbewust. Wat mij betreft was dit dan ook jouw laatste reactie op mij blog. Het staat je natuurlijk vrij om je eigen mening te hebben, maar dat doe je dan maar op je eigen forum.

   • Ik denk niet dat het Rob gaat om ontkenning van het één ander, maar dat het hem meer gaat om keiharde feiten. En dat deel ik met hem.

    Zonder feiten, namen en exacte locaties kan iedereen roepen dat er wat aan de hand is. En dit gebeurt inmiddels veel te vaak.

    Net als bij Morkhoven zou het juist nu, de uitgelezen mogelijkheid zijn om alles wat er is, te openbaren. En de kreet; “in het kader van het onderzoek mogen we niets openbaren”, is zo langzamerhand een enorme dooddoener.

    Ik en velen met mij staan klaar om die hele bende aan te pakken, mits er locaties, namen en tastbare bewijzen zijn.

    Hoop daarom hier ook gauw de documentaire inclusief namen en locaties te mogen aanschouwen.

  • Beste Rob, had je dan ook nog een andere comment geplaatst dan die van 15 MEI 2017 12:07?

   Ik lees in die comment ‘En ook ik neem het op tegen de politiek en media, maar doe dat niet zoals jij met gebakken lucht’.
   Dit maakt me reuze benieuwd of je daar soms ook een platform voor hebt of dat hier op een andere manier iets over terug te vinden is?

   • Geen idee of mijn reactie nog doorkomt Benkie, want Ellaster zei dat het mijn laatste comment was die werd toegelaten. Vandaar dat ik ook niet meer reageer op haar reactie op mij. Terwijl een open dialoog wel zo fair zou zijn…

    Maar goed, tegen beter weten in… klik op mijn naam en je komt op mijn blog. Als je dan de artikelen over MH17 zoekt dan kom je bijvoorbeeld arikelen tegen over Omtzigt, Godfroid of Pieter Klein.

 17. Pingback: De wonderlijke rechtswereld in Alkmaar! |

 18. Hoe dom kun je zijn om dit te geloven? Dit is nep. Geen enkel bewijs! Geen foto, adres, video, rapport, metadata, etc etc. Dit is gewoon een onzinverhaal wat inspeelt op gevoelens van onvrede en machteloosheid die bij jullie speelt. De auteur moet zich schamen, en doet dat waarschijnlijk diep van binnen ook. Totaal geen benul van verantwoordelijkheid.
  Bij deze loof ik 20.000 euro uit aan diegene die met bewijs komt wat ook maar 1% van deze onzin kan bewijzen. Dat kan namelijk niet. En let op: dit bericht gaat verwijderd worden…

  • Paracelsus. Wat voor bewijzen wil je zien? Kinderlijkjes? Ledematen? Rechercherapporten? Ik kom die 20K vanmiddag ophalen, of je het leuk vindt of niet.

 19. Pingback: ITCCS doet Dutroux-achtige vondsten in Zwolle, maar de media zwijgt | Silvia's Boinnk!!!

 20. Ontzettend INTERESSANT! Ik las ook dit STEENGOEIE artikel: https://www.ellaster.nl/2016/11/17/anne-marie-blijenburgh-kindermoord-nederlandse-kroon/ , waarin Anne Marie van Blijenburgh verklaart in 2014 voor het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) aanwezig te zijn geweest bij rituele kindermoorden gepleegd in Nederland en België. Daar was ook PRINS FRISO bij aanwezig! Dat is groot nieuws! Aangezien Friso volgens de officiële media op 12 augustus 2013 is OVERLEDEN! Dat betekent dat hij nog LEEFT!
  (DEEL DIT BERICHT ZOVEEL MOGELIJK!!!)
  Your comment is awaiting moderation.

  • Ella Ster on

   Excuses voor de vertraging, maar ik heb besloten dat ik de reacties eerst moet goedkeuren voordat ze op de site verschijnen om te voorkomen dat trollen mijn site gebruikt om uitgebreid een eenzijdige visie te etaleren. Uiteindelijk gun ik iedereen de kans om te reageren, maar persoonlijke aanvallen zal ik begrenzen.

   Helaas is de consequentie dat er soms enige tijd zit voordat een reactie verschijnt. In tegenstelling tot de veronderstelling die veel mensen hebben, kan ik niet full time met de blog bezig zijn en lukt het soms niet om overal op te reageren.

  • Ella Ster on

   Volgens mij zegt ze nergens in haar getuigenverklaring dat hetgeen ze beschrijft in 2014 is gebeurd. Sterker nog, ze vertelt gebeurtenissen waarvan ze jarenlang heeft gepoogd om deze bij de autoriteiten (politie, justitie en interpol) te laten onderzoeken. Daaruit kun je opmaken dat de gebeurtenissen ruim ver voor Friso’s dood hebben plaatsgevonden.

 21. Ik besef me dat je mijn reacties niet meer doorlaat, wat ik betreur. Want met een oprechte inborst en een werkend brein, waarvan ik denk dat je die bezit, ben ik ervan overtuigd dat we heel goed op 1 lijn zouden kunnen komen. Het kost je wellicht wat stress in je hersenen, want het staat haaks op je huidige perceptie, maar dat betekent niet dat het onwaar hoeft te zijn. Je bent eerder ontwaakt, wat een soortgelijk proces is, laat mij mn best doen opnieuw je ogen te openen.

  En omdat je de reacties wel leest om eventueel goed te keuren, waag ik toch een poging om je iets belangrijks in te laten zien…

  Ik vroeg:
  “Na 10 minuten gaat het specifiek over de kinderen die in Zwolle zouden zijn gevonden en Annett weet te vertellen dat 1 kind uit een weeshuis in Amsterdam komt. Deze naam is bekend en hij zou je deze later nog toe mailen. Gezien we bijna een week verder zijn en ik er niets concreets over lees in je artikel, vraag ik me af of hij je die naam inmiddels heeft gemaild. En als dat niet zo is, dan is mijn volgende vraag of je hier alsnog navraag over zou willen doen bij hem.”

  Je inhoudelijke antwoord:
  “Natuurlijk had ik graag meer informatie over de zaak in Zwolle willend delen, bijvoorbeeld de naam van het kindertehuis. Maar toen de eis voor meer bewijsmateriaal niet binnen 24 uur was ingewilligd (terwijl ik nog in afwachting was op een reactie van het ITCCS) begonnen de aanvallen. Vind je dit redelijk?”

  Wat in dit kader van belang is dat is de volgende zinsnede:
  “terwijl ik nog in afwachting was op een reactie van het ITCCS”

  Dit houdt dus in dat Kevin Annett dit ondanks zijn belofte dit niet aan jou heeft gemaild.

  Zelf heb je er blijkbaar afgelopen week niet aan gedacht hier naar te vragen, en dat kan, geen punt. Je besloot op basis van mijn vraag dus navraag te doen.

  Ik besloot gelijktijdig met mijn vraag aan jou diezelfde vraag bij het ITCCS neer te leggen. Ze wilden mijn persoonlijke gegevens hebben en zouden me doorsturen naar de persoon die de informatie bezat. Maar dat gebeurde niet. Ik kreeg onzinnige excuses te horen waarom ze de info niet met me deelde. Dit gedrag herken ik van de Morkhoven groep, maar dat is een ander verhaal. Maar het komt de geloofwaardigheid niet ten goede…

  Ik ga er nu even vanuit dat ze jou de naam uiteindelijk ook niet hebben gestuurd.

  De volgende dag verschijnt er ineens een openbaar bericht waarin wordt gesteld dat geen enkel info hieromtrent naar buiten mag en zal komen.

  Even in het midden gelaten of hun DAU’s werkelijk bestaan of niet, er wordt aangekondigd dat er zware sancties staan op het openbaren van info. Zonder gein een variant op de 10 geboden was het gevolg.

  Dus het ene moment zegt Annett je nog luchtig dat hij je die informatie zal geven. Hiermee schept hij een band en geeft hij je het gevoel dat hij je vertrouwt. Het doel is niet zijn gevoel, maar het jouwe. Bot, maar niet oneerbiedig, gezegd zieltjes bespelen.Maar uiteindelijk levert hij niet wat hij beloofd heeft.

  Ik heb dit punt, de naam van het Amsterdamse weeshuis, bewust uit het interview gepikt omdat een oplichter er meester in is om zaken in het ongewis te laten. Maar dit punt was specifiek en concreet, en hij deed een belofte. Dat is een fuck up voor een oplichter. Hij had natuurlijk niet verwacht dat er mensen zouden zijn die hiernaar gingen vragen, en dat was dan ook een miscalculatie. Vandaar dat er drastische maatregelen getroffen moesten worden, ergo veel drama. Vandaar de 10 geboden.

  Dit is slechts 1 minuscuul puntje waardoor je kunt zien dat je om de tuin wordt geleid. Als je verder kijkt naar de claims van Annett, dan kun je niet anders dan concluderen dat hij nimmer bewijzen levert voor zijn claims. Als je wilt beweren dat hij wel verifieerbare bewijzen heeft geleverd, dan verzoek ik je deze te tonen. Ik ben ze nergens tegen gekomen, louter berichten van mensen die soortgelijke ervaringen als mijzelf met hem hebben gehad.

  En nee, ik doe dit alles niet om hem op zijn persoon aan te vallen. Ja ik noem hem een oplichter, maar dat is een terechte conclusie op basis van mijn bevindingen. Ik scheld verder niet, ik haal er geen irrelevante zaken bij om hem af te branden en ben verder niet Ad Hominem. Het gaat me puur om het ontbreken van bewijs, bewijs wat hij zelf claimt wél te bezitten. Niet alleen de namen en foto’s van die 19 vrijgelaten roofdieren, maar ook adressen, geconfisqueerde foto en video opnamen en getuigenissen van mensen die deel hebben genomen aan de operaties. Maar niets van dit bewijs is openbaar, in het algemeen, maar in mijn beklag specifiek omtrent de meest recente vermeende ontwikkelingen in oa Zwolle. Werkelijk niet 1 spat bewijs. En dan zie je vervolgens hoe hij omgaat met die ene spat die hij wel als een wortel heeft voorgehouden: de naam van het Amsterdamse weeshuis.

  En voor de duidelijkheid, want in mijn vorige reactie heb je dat blijkbaar gemist, ik stel dit alles NIET omdat ik seksueel misbruik (door de elite) wil ontkennen, dat ik kindermoorden wil ontkennen of zelfs satanisme in twijfel wil trekken. Nee, absoluut niet! Als je mijn blog leest dan zie je dat ik me al jaren bezig hou met deze onderwerpen. Ik geloof ook niet in een correct werkend justitieel apparaat of integere politici op hoog niveau. En de media… breek me de bek niet open.

  Maar als we een vuist willen maken om dit onrecht te bestrijden dan is het “of utmost impotance” om een solide kern te hebben om te presenteren aan eenieder die het horen wil. Dan hebben we niets, werkelijk niets aan claims die niets onderbouwd kunnen worden, want daarmee zullen “we” genadeloos onderuit worden gehaald. Dat kan nooit de bedoeling zijn, dus moeten we oppassen voor lieden die kletspraat verkopen. En het heeft er werkelijk alle schijn van dat Annett een van die praatjesmakers is.

  Ik wil jou en je blog niet aanvallen, geenszins, maar ik wil je wel waarschuwen voor deze oplichter, omdat associatie met hem negatief op je af zal stralen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus doe hier je voordeel mee.

  Vriendelijke groet,
  Rob

  • Ella Ster on

   Beste Rob, misschien was het inderdaad voorbarig om bij voorbaat je reactie te blokkeren. Aan de andere kant zie ik het ook niet zitten om telkens ellenlange uiteenzettingen onder het artikel toe te laten met de strekking “Kevin Annett is een oplichter”. Die stelling heeft niks meer met een kritische blik te maken, maar is simpelweg karaktermoord. Ik zal daar in een tweetal artikelen (hopelijk vandaag online) nog verder op ingaan.

   Nog even over die vraag m.b.t. het weeshuis. Ja, die vraag en velen andere vragen die ik zelf en andere lezers hadden, heb ik doorgestuurd. Vergeet echter niet dat ik Kevin vorige week maandag heb geïnterviewd toen hij die belofte maakte. Op dat moment dacht men nog dat de arrestanten in voorarrest zaten. Afgelopen weekend kreeg het ITCCS informatie binnen waaruit bleek dat de arrestanten allemaal zonder proces verbaal waren vrijgelaten en er een klopjacht op alle agenten en andere sympathisanten van de ITCCS was geopend. Twee agenten zijn geschorst. In vergelijkbare zaken (denk aan Dutroux) krijgen dit soort mensen vaak plotseling een dodelijk ongeluk of hartaanval. Er staan levens op het spel.

   De directie van het ITCCS heeft toen besloten tot een voorlopige informatiestop om op die manier weer eerst grip op de zaak te krijgen. En ja, toen kon Kevin zijn belofte niet nakomen, maar in mijn ogen een hele plausibele reden. Of een informatiestop op de lange termijn de beste oplossing is, daar twijfel ik zelf ook aan. Maar het gaat me echt te ver om inderdaad op basis van een minuscuul puntje meteen te concluderen dat het een oplichter is.

   Zelf zeg je: “Als je verder kijkt naar de claims van Annett, dan kun je niet anders dan concluderen dat hij nimmer bewijzen levert voor zijn claims.” Dat betekent dat je óf niet goed op de hoogte bent van het werk van de ITCCS óf opzettelijk aan negatieve beeldvorming werkt. Dit is namelijk een leugen. De ITCCS heeft wel degelijk bewijs geleverd en ook tal van getuigen aan het woord gelaten. Dit zal zijdelings inde artikelen aan bod komen.

   Misschien ook een minuscuul puntje, maar nu ik je op een leugen heb betrapt, moet ik dan ook concluderen dat je leugenaar of een oplichter bent? Zie je hoe dit werkt?

   • Ella ster, ik lees de meeste artikelen met veel interesse, omdat ik al veel langer weet dat er meer speelt dan de gewone burger mag weten. Pedo-netwerken zijn wereldwijd gelinkt aan wereldleiders en de elite. Kijk alleen al in de VS dat er duizenden arrestaties zijn verricht in opdracht van Trump en de hetze tegen hem vanuit de elite. Men is bang, heel erg bang!
    Toch begrijp ik de reactie van RA ook heel goed, weten alleen is niet genoeg. Uiteraard zouden we willen dat de bewijzen zich opstapelen, dan kan niemand het meer ontkennen. Maar dat bewijs komt er niet zomaar. Hoeveel doden er alleen al om Clinton heen zijn gevallen afgelopen 25 jaar geeft echter wel aan dat iedereen die met bewijs komt/wil komen eenvoudigweg uit de weg geruimd wordt. Of gebrandmerkt als verrader.
    Ik hoop dat jullie beide doorgaan met dit soort dingen aan de kaak te stellen, waarschuwen en alarmeren! Uiteindelijk kan iedereen ook zelf internet op om antwoorden te krijgen als je iets niet vertrouwt of gelooft.
    Succes!

 22. Hallo Ella Ster ,
  Ik heb je artikel gedeeld op facebook op verzoek van een vaste bezoeker .Het artikel roept zeker een aantal vragen op over de beweringen die er in staan .Zoals altijd behoren beweringen gestaafd te kunnen worden met bewijzen en aanwijzingen .Een van de vragen is : is het beweerde daadwerkelijk te koppelen aan onderzoek fopspeen zoals verkondigd ?Nog een vraag : Een kind verdwenen uit een tehuis in Amsterdam , zijn daar gegevens van ? En de arrestaties in Zwolle , en de vermeende vondsten ,is er bekend wie er gearresteerd zijn , en zitten de verdachten in hechtenis of bewaring ? Zijn er advocaten bekend die deze vermeende verdachten verdedigen ,zo ja ,welke advocaten? Het gehele artikel en de beweringen hier in ,zijn nl te heftig om klakkeloos geloofd te worden .Er dienen zeker meer bewijzen en aanwijzingen te zijn om dit alles aan de kaak te stellen.Complottheorieen zijn er al genoeg ,waarvan vele uit de duim gesucked .Graag verder onderzoek , getoetst met aanwijzingen en feiten en bewijs.

 23. Beste Ella Ster en Rob Arts, ik volg jullie discussie daar waar het redelijk is heel goed (dank). Ik snap ook dat het naar buiten brengen van bewijzen ernstige gevolgen kan hebben voor meerdere betrokkenen en dat dat zorgvuldig wordt afgewogen. Daarover zou ik wel iets meer over willen te weten. Maar zonder bewijzen (een setje foto’s of diverse getuigenverklaringen) heb ik niet meer dan een verhaal in handen waar ik niet veel mee kan. De bewijslast ligt toch echt bij de mensen die iets beweren over Zwolle, een Amsterdams kindertehuis, etc. En zeker als daarbij ook wordt beweerd dat het huidige politie/justitie systeem een fatsoenlijk proces blokkeert.