Het persbericht van de ITCCS dat we afgelopen weekend naar buiten hebben gebracht, heeft de gemoederen hoog doen oplopen. Het artikel heeft een ongekend hoge belangstelling en wordt door een breder publiek gelezen dan de vaste bezoekers van deze site. Wellicht is een deel van deze bezoekers niet bekend met het bestaan van satanische netwerken, die verweven zijn met de elite. Men wil (terecht) bewijzen zien van de gemaakte claims. Foto’s, namen, een adres, een bevestiging van de politiewoordvoerder. Wanneer deze eisen niet direct worden ingewilligd, komen er felle aanvallen waarbij de claims volledig in twijfel worden getrokken. Maar is dat terecht?

De beweringen van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) zijn natuurlijk ook niet niks: kinderen opgesloten in kooien, wachtend om in een satanisch offerritueel gedood te worden en lichaamsdelen van kinderen in een koelcel. Dit klinkt zo grotesk en ongeloofwaardig dat wij heel goed begrijpen dat mensen harde bewijzen willen zien. Dat geldt ook voor ons. Het is dan ook heel frustrerend dat deze bewijzen en de beloofde aanvullende informatie uiteindelijk niet wordt gegeven. Het ITCCS legt in een persverklaring uit waarom ze bepaalde informatie op dit moment niet naar buiten willen brengen.

In dit persbericht staat te lezen dat, ondanks het aanvankelijk succes van de invallen in Zwolle, Dijon en Luzerne, alle arrestanten inmiddels zijn vrijgelaten en niemand wordt vervolgd. De Nederlandse politieagenten die de Direct Action Teams van het ITCCS hebben geassisteerd, zijn door hun superieuren op non-actief gezet. Daaruit blijkt dat het geen, door hogerhand, goedgekeurde politieactie is geweest. Volgens de ITCCS vindt er nu een klopjacht plaats op politieagenten die heimelijk met de ITCCS samenwerken. Ook zou er sprake zijn van een media blackout.

Om de veiligheid van de betrokken agenten en leden van de ITCCS-teams te waarborgen heeft de organisatie besloten om geen verdere informatie naar buiten te brengen. Enerzijds is deze keuze begrijpelijk, anderzijds zijn er ook redenen om juist wél met de informatie naar buiten te treden. De ITCCS claimt immers dat ze namen, foto’s en getuigenissen van de verhoren in bezit hebben. Is dit dan niet dé kans om een groter publiek te informeren over de zaken die achter de schermen binnen de satanische sekte plaats vinden?

Wij willen dan ook niet eenzijdig het standpunt van de ITCCS verdedigen, want we denken dat je juist de collectieve verontwaardiging en het bewustzijn van massa nodig hebt om een einde aan deze satanische netwerken te maken. Maar nu zij de bronnen en namen niet prijsgeven, kunnen we deze info niet met onze lezers delen, noch aanvullend onderzoek doen. Of we dit nu leuk vinden of niet.

Dat heeft tot felle reacties en verbale aanvallen geleid. Niet alleen aan ons adres, maar ook aan het adres van de ITCCS en hun boegbeeld Kevin Annett. Toen de eisen van aanvullend bewijs niet binnen 24 uur werden ingewilligd, begonnen de aanvallen. Daarbij werd de volledige claim van het ITCCS onderuit gehaald: “Dat satanisch netwerk bestaat helemaal niet, er is geen inval in Zwolle gedaan, er zijn geen kinderen bevrijd en Kevin Annett is een grote leugenaar.” Iets van die strekking.

Welke krachten zitten hier achter?

Het was te verwachten dat we met het naar buiten brengen van de arrestaties een open zenuw zouden raken. Niet alleen bij het grote publiek dat huivert bij de gedachte aan weer een Dutroux-achtige zaak, maar ook bij de Negende Cirkel sekte, die (tijdelijk) een zware klap te verduren heeft gehad. Over het algemeen kunnen alle publicaties van Kevin Annett wereldwijd op veel weerstand rekenen. Georganiseerde weerstand, ook wel ‘controlled opposition‘ genoemd.

De eerste keer dat we een video van ons eerste interview op Youtube plaatsten, stonden er binnen enkele minuten een aantal anti-Kevin reacties met links naar anti-ITCCS-websites onderaan de video. Er kwamen er steeds meer bij, het bleef maar doorgaan. Er zit dus een heel batterij aan mensen 24/7 het internet af te speuren om de uitingen van Kevin Annett te dwarsbomen. En nee, we geloven niet dat dit oprechte luisteraars zijn die gewoon hun mening geven. Ze hebben niet eens de tijd gehad om de video te bekijken. Er zit een hele machinerie achter. Wie organiseert dit? Wie betaalt deze mensen?

Kevin Annett kan dus rekenen op een brede belangstelling, ook uit het kamp van de controlled opposition. Blijkbaar zijn de berichten die hij en zijn organisatie naar buiten brengen wel degelijk bedreigend voor de huidige machthebbers. Dat het artikel over de vondsten in Zwolle ook hier een reactie van trollen zou veroorzaken, lag dan ook in de lijn der verwachtingen.

Soms zijn deze aanvallen fel, soms lijken ze juist heel redelijk. Dan wordt de claim op een plausibele wijze in twijfel getrokken. Bijvoorbeeld: ‘er zijn geen aanvullende bronnen en er is geen bevestiging van andere getuigen, of documenten die de claim ondersteunen’. Dat is een journalistieke regel die natuurlijk altijd de voorkeur geniet, maar bij klokkenluiders die iets rapporteren dat achter de schermen heeft plaatsgevonden, is dit vaak niet mogelijk. Bij geheime missies is het überhaupt de vraag of je de bevestiging krijgt, die je hoopt te krijgen.

Zeker de bevestiging van autoriteiten waarvan al bekend is dat ze niks naar buiten willen brengen, zal in dat geval achterwege blijven. Welke conclusie trek je dan? Stel dat je verschillende politie-units in de regio Zwolle belt en informeert bij de landelijke persvoorlichting die de inval allemaal ontkennen. Dan heb je naast de verklaring van de ITCCS drie bronnen die de claim ontkennen. Vanuit journalistiek oogpunt zou je dan kunnen concluderen dat de claim niet klopt, terwijl dit nou juist een verkeerde conclusie kan zijn. In beide gevallen weet je het nog steeds niet zeker.

De afweging om een bericht wel of niet naar buiten te brengen

De afweging om het persbericht wél te publiceren kun je vergelijken met het volgende voorbeeld: stel dat de Amerikaanse president een persconferentie houdt en vertelt dat hij een bespreking met buitenaardsen heeft gehad. Ga je dit bericht dan pas naar buiten brengen nadat je andere getuigen hebt gehoord, of wanneer je er beelden van hebt gezien? Of is deze claim op zichzelf al dusdanig opzienbarend dat het een publicatie waard is? Op het moment dat je zeker weet dat de president daadwerkelijk deze claim heeft gemaakt, is er vanuit journalistiek oogpunt niks mis met het publiceren van dit bericht. Het hangt wellicht ook af van de geloofwaardigheid die je aan de president toekent.

Omdat het ITCCS een lange staat van dienst heeft en in het verleden wel degelijk met getuigen en documenten naar buiten is gekomen, nemen wij de claim heel serieus en hebben besloten om het sowieso naar buiten te brengen. Ook in de hoop dat publicatie leidt tot aanvullend onderzoek, met als resultaat dat het gewenste aanvullende bewijs naar boven komt. Het gaat hier immers om misdaden die bescherming krijgen vanuit de hoogste kringen en die al jarenlang onder de pet worden gehouden. We twijfelen dan ook niet meer aan het bestaan van dergelijke satanische netwerken en rituelen. Het is slechts het concrete bewijs dat voor de zaak in Zwolle ontbreekt.

Het is begrijpelijk dat mensen die hier voor het eerst over lezen en niet ingewijd zijn in de gang van zaken binnen satanische netwerken hun twijfels hebben. Sommige reacties en kritische kanttekeningen van lezers zullen dan ook oprechte vragen zijn. Het onderscheid tussen een oprechte kritische vraag van een lezer en die van een trol die moedwillig het verhaal om zeep wil helpen, zal niet iedereen kunnen maken, maar wij hebben er inmiddels oog voor gekregen.

Doel om twijfel te zaaien over het achterliggende verhaal

Er wordt ingezoomd op een detail dat ontbreekt, om vervolgens het hele verhaal onderuit te halen. Op zo’n manier dat de lezer denkt: “Hé, daar zit wat in. Ik weet niet hoor, die claim van Kevin Annett, is dat wel zo, waar is dan het bewijs?” Het doel van deze zogenaamd redelijke aanval, is om niet alleen kritisch te zijn tegenover de specifieke zaak in Zwolle (waarvan het bewijs inderdaad nog niet is vrijgegeven), maar om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van Kevin Annett. Het uiteindelijke doel is om de lezers te laten twijfelen aan het bestaan van een wereldwijde satanische sekte of het bestaan van de ITCCS.

Je kunt het een beetje vergelijken met een googelaar die de aandacht vestigt op zijn linkerhand en zo de aandacht afleidt van de rechterhand die iets wegmoffelt. De aandacht moet dus afgeleid worden van het bestaan van satanische netwerken, waarbij de aandacht op een minder relevant detail wordt gevestigd. Dat lijkt dan heel redelijke argumentatie, maar het resultaat is dat een klokkenluider volledig in twijfel wordt getrokken.

De hamvraag bij het artikel over de inval binnen de satanische sekte in Zwolle, is dan ook: bestaat de Negende Circle, een wereldwijd satanisch netwerk waarbinnen kinderen worden misbruikt en geofferd? We durven te stellen dat dit bestaat en dat talloze getuigen dit bevestigen. Dat gaat niet om een handvol mensen, maar om tientallen getuigen die hier de afgelopen jaren over naar buiten zijn getreden.

Bedenk wel, in een rechtszaak is het vaak voldoende om iemand schuldig te verklaren als er 3 getuigen zijn die onafhankelijk van elkaar getuigen. We hebben het hier over tientallen getuigen die betrokken of slachtoffer zijn van een internationale satanische sekte en verklaren dat er tijdens de rituelen kinderen en baby’s vermoord worden.

>  Lees verder in het artikel: Satanische netwerken bestaan gewoon

Bewijzen zullen er komen

Met alle onthullingen die er de komende tijd naar buiten zullen komen, zal het satanisch ritueel misbruik één van de moeilijkst te verteren zaken zijn. Uiteindelijk zal er bewijsmateriaal, wellicht zelfs beeld- en filmmateriaal, naar buiten komen en niet alleen via de ITCCS. Zullen we in staat zal zijn dit onder ogen te zien? De beschrijvingen van satanisch ritueel misbruik is gruwelijk, misselijkmakend en grotesker dan menigeen zich kan voorstellen.

De werkwijze van de Illuminati, en de praktijk van satanische rituelen is door tal van insiders naar buiten gebracht zoals in de speciale ‘Illuminati-uitzending van Truth, Honor & Integrity’. Als men doordrongen raakt van de manier waarop de Illuminati al jarenlang opereert, begrijpt men ook dat deze misdaden niet met behulp van het officiële justitiesysteem kunnen worden aangepakt en dat er daarom er een onafhankelijk tribunaal is opgericht. Dan zal ook duidelijk worden dat de slachtoffers niet simpelweg naar de politie kunnen stappen om de daders te laten vervolgen.

Dit zal geen bevredigend antwoord zijn voor degenen die nu bewijsmateriaal willen zien. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we in de nabije toekomst overspoeld raken met bewijzen van satanisch ritueel misbruik.

Ondertussen berusten we in het besef dat we op dit moment niet iedereen kunnen overtuigen. Dat is ook niet onze grootste drijfveer. Onze drijfveer is dat deze krankzinnige praktijken zo snel mogelijk stoppen. En als het naar buiten brengen van claims daarbij helpt, dan is dat de primaire reden om dit te doen. Het zal een grotere bewustwording creëren, ondanks dat mensen het nog niet bewezen achten.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Lees ook: 

Dutroux-achtige vondsten in Zwolle, maar de media zwijgen [met video]

Share.

About Author

12 reacties

 1. Annemieke on

  Dank je wel, Ellaster.
  Ik heb diep respect voor jou en al die andere fantastische mensen die ons voorgaan in deze ontzettend zware openbaring van deze mensonterende delicten door deze elitegroep.
  Toen ik dit nieuws een aantal jaren gelden voor het eerst hoorde. Riep ik echt – DIT KAN NIET WAAR ZIJN. Op een gegeven moment wist ik zeker – helaas het is waar.
  Lieve medemensen, ga op onderzoek uit. Denk. Voel. Oordeel niet. Blijf respectvol. Google. Weet dat het niet te bevatten is. Maar besef dat deze rituelen moeten stoppen. Zoals Craig (US) zegt: wie niet tegen is, is voor.
  Allemaal veel sterkte, want dat heeft de mensheid momenteel zeker nodig.

 2. Maarten Schroders on

  Wat is de tijdslimiet? Wanneer gaan jullie erkennen dat het onzin was? een maand? Een jaar?

  • Zucht… gisteren, okay? Deze site is puur voor de lol. Ga lekker naar nu.nl en slaap verder.

  • Hoop maakt z'n eigen magie on

   In deze tijd, waarin de intuïtie en het instinct van iedereen, jawel iedereen, heel snel scherper wordt, is dit een begin van openheid van allerlei zaken.

   Om zo, langzaam een gezonde, op respect en waardering voor iedereen (ook kinderen en mensen die om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen) gebaseerde maatschappij te ontwikkelen.

 3. Het hele ITCCS lijkt alleen maar uit Arnet te bestaan die gatekeept zodat anderen niet op hetzelfde idee komen om zaken te onderzoeken en een volkstribunaal gaat opzetten etc…?
  Satanistische bs is er maar geloof ook dat dit erbij hoort zoals er wel meer met gatekeeping wordt afgedekt.
  Gatekeeping is het brengen van bepaalde waarheid om een bepaalde groep mensen de aandacht vast te houden om uiteindelijk te misleiden. Het gebeurt ook in grotere vorm zoals bv de new age beweging die door satanistische groepen is begonnen om mensen te verdelen en in slaap te houden.

  • Ella Ster on

   Het fenomeen gatekeping is me bekend. De New Age beweging had als primaire doel om mensen in passiviteit te houden. Ik zie alleen de vergelijking met het ITCCS niet, want zij roepen mensen juist op om wél in actie te komen. Ook besteden ze veel tijd aan het opleiden van mensen, om ze de bagage te geven het in hun eigen gemeenschap en eigen land zelf te doen.

   De houdbaarheidsdatums van de claim dat Kevin alleen opereert is wat mij betreft al lang geleden verstreken. Hij is de enige woordvoerder, ook omdat anderen liever in de luwte willen werken. Het is echt niet meer geloofwaardig dat hij alles in zijn eentje doet. Maar hardnekkige leugens blijven blijkbaar lang hangen.

 4. white_luster_soldier on

  observeren
  constateren
  concluderen
  na de dood van Sp00kje (mevr. van otten) in 2013 ben ik er heilig van overtuigt dat dit alles op waarheid berust.
  zij plaatste ook gevoelige informatie over demmink en friends, royals, en dergelijke elites op haar website…
  ze werd onverwachts opgehaalt door de aivd
  kreeg een broodje kankerkaas en een bak chocokanker en deed haar verhaal en dat werd niet serieus genomen en ze werd thuis afgezet zonder enige beschuldigingen
  een paar maand later ging ze de pijp uit, door jawel… kanker
  sorry voor mijn taalgebruik maar ik kan het niet anders verwoorden..

  • Ella Ster on

   Wat afschuwelijk. Ja, ook dit soort dingen gebeuren, daar twijfel ik niet aan. De mensen die zich inzetten voor deze zaak steken hun nek uit en nemen risico. Dat is iets waarvan niet iedereen doordrongen is. Uiteindelijk zal de groep die in opstand komt groter zijn dan de groep die bereid is om hen te onderdrukken of zwart te maken. Het gaat nog tergend langzaam, maar alles verschuift en op een bepaald moment krijg je een kantelpunt. Het werk van Sp00kje is niet voor niks geweest. Ook zij heeft bijgedragen aan dit proces.

   • Hoop maakt z'n eigen magie on

    Ellaster, je toont ruggegraat en karakter door het openbaar maken van dit soort
    zaken.
    Iedereen kan hier een voorbeeld aan nemen.

    Ja mensen, Ellaster laat zien dat ze verantwoording neemt.
    Dit zijn pijnlijke en moeilijke zaken, maar we zullen daar doorheen moeten.
    En van daaruit verder gaan.

 5. Tja, het lijkt me ook niet heel onlogisch dat mensen vragen om bewijs. Helemaal bij de claims die gemaakt zijn door deze website en ICCTS. Lijkt me zeker geen geval van georganiseerde ontkenning, maar gewoon van nieuwsgierigheid en het willen weten. Wat ik wel als georganiseerde ontkenning zie is het niet leveren van bewijs en vervolgens mensen die dit wel willen zien beschuldigen van georganiseerde ontkenning. Pot-verwijt-de-ketel gevalletje.

  Allerlei argumenten waarom ze de documenten niet kunnen of mogen tonen lijken dan gewoon doorzichtige smoesjes. Derdelijken uitspraken als dit zal je echt moeten onderbouwen met bewijs wil je momentum creëeren voor je beweging/gedachtegoed, anders ben je de zoveelste conspiracy theorist. ICCTs doet de claim, jullie posten het. Wees beide dan ook bereid om bewijzen te leveren.

  Als het echt waar is wat is gebeurd en beschreven is het belangrijk dat je juist nu met bewijs op de proppen kunt komen. Anders maken jullie jezelf echt belachelijk, neem aan dat je dat niet wilt.

  Nog nooit je blog gelezen, maar zal eens per maand even kijken of er daadwerkelijk bewijs gepost is. Zeer benieuwd…

 6. Dick Turpin on

  Ik woon in Zwolle, zou wel eens willen weten wat voor locatie dat dan is geweest. Als dat een zogenaamde hotel zou moeten voorstellen, dan moet daar toch wat van te zien zijn.