Update over gebeurtenissen die voortvloeien uit de preventieve acties tegen de rituele moorden door de Negende Cirkel-sekte op 30 april 2017:

Twee weken geleden hebben onze directe actie-eenheden meegewerkt aan een actie waarbij moorden zijn voorkomen en waarbij ze hebben geassisteerd bij de aanhouding van negentien sekteleden en het bevrijden van acht kinderen die geofferd zouden worden. De Negende Cirkel-sekte heeft met behulp van de gerechtelijke- en regeringsrelaties van het Vaticaan, snel terug geslagen, teneinde onze doorbraak te ondermijnen.

Verscheidene politieagenten die hebben geassisteerd bij onze actie-eenheden, zijn door hun superieuren overgeplaatst of geschorst. In Nederland zijn twee van deze politieagenten geschorst, nadat het koninklijk paleis sancties afdwong.

Er zijn geen beschuldigingen geuit tegen de negentien sekteleden die zijn gearresteerd en ze zijn allemaal vrijgelaten, in vrijwel alle gevallen zonder enige vorm van ondervraging of het nemen van vingerafdrukken. Maar onze actieteams hebben de namen en foto’s van de sekteleden en in een paar gevallen ook hun verklaring.

Onze bronnen wijzen erop dat overheden van Frankrijk, Nederland, België en Zwitserland een onofficiële media blackout opgelegd hebben gekregen, waarbij politici of agenten wordt verboden te reageren op de acties tegen de Negende Cirkel-sekte of de sekte zelfs maar te (h)erkennen.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er geen contact meer mogelijk is met een tussenpersoon van een factie in het Vaticaan die een vergadering met ons directoraat aanvroeg. Óf hem is het zwijgen opgelegd óf het Vaticaan probeert nu het gehele onderwerp in de doofpot te stoppen in een poging de schade te beperken.

In Zwitserland, Frankrijk en Nederland, waar we met succes sektarische rituelen hebben beëindigd, worden politie-ambtenaren nu politiek onder druk gezet om de agenten die ons hebben bijgestaan te vinden en sancties op te leggen. De druk wordt opgevoerd met behulp van politici zoals Francois Fillon van Frankrijk en degene die persoonlijk verbonden is aan de Negende Cirkelsekte zelf; voormalig premier Elio Di Rupo van België en wordt gefinancieerd door de katholieke kerk.

In Frankrijk is de pauselijke ambassadeur kardinaal Luigi Ventura, direct betrokken bij het leiden van deze heksenjacht door de politie. Kardinaal Ventura is betrokken bij misdaden die zijn gepleegd door de Negende Cirkelsekte in Canada doordat hij de Indiase schoolmoorden en de satanische kinderhandel in Cornwall, Ontario onder de pet heeft gehouden. Dit vond plaats nadat hij in 2001 door de veroordeelde criminele en Negende Cirkelleider Pope Benedict, Joseph Ratzinger werd benoemd tot pauselijk ambassadeur in Canada.

Als onderdeel van deze tegenaanval is de spionagedienst van het Vaticaan; ‘Het heilige Genootschap’ een grootschalige desinformatie campagne gestart om onze acties in discrediet te brengen en verkeerd voor te stellen en doen ze onderzoek naar onze leden en de mensen die hen helpen.

De standaardmethode van de pauselijke spionagedienst ‘Het heilige Genootschap’ is om de identiteit van de leden van onze actie-eenheid bloot te leggen en te elimineren. Dit houdt in dat ITCCS-werknemers hun identiteit moeten vrijgeven en andere vertrouwelijke informatie moeten onthullen door gecontroleerde ‘publieke druk’ die het bewijs van de waarheid van de ITCCS-rapporten vereist. Door het ITCCS onder druk te zetten en om prematuur bewijs te vragen, worden internet- en media-onderzoekers zo onbewust een hulpmiddel van de doodseskaders van het Vaticaan.

De mensen lijken niet te willen begrijpen wat de ware aard van onze vijand is. Maar ze moeten ook begrijpen wie wij zijn: wij zijn een frontlinie-actieleger. Geen discussiepanel aan de achterkant van het echelon dat zich zorgen maakt over de publieke opinie.

In reactie op de tegenaanvallen tegen de ITCCS en haar directe actie-eenheden hebben wij een nieuwe en strengere controle op onze informatiestroom vastgelegd. We beperken de toegang tot ons bewijsmateriaal tot geaccrediteerde personen en groepen die onder ons toezicht vallen en geven het niet vrij aan het grote publiek. Een dergelijke beperking is nodig om de veiligheid en effectiviteit van onze actie-eenheden en de levens van onschuldigen te kunnen blijven waarborgen. 

Het directoraat heeft deze nieuwe aanpak samengevat in de volgende verklaring:

Protocol inzake Directe Acties

1. Het doel van de ITCCS Direct Action Unit (DAU) is tweeledig: het redden van de levens van kinderen en het arresteren en vervolgen van een persoon of groep die ze schaadt of dreigt te schaden, alsmede degenen die dergelijke misdrijven opzetten of daarbij helpen. 

2. De DAU opereert onder toezicht van een lokale commandant die direct verantwoordelijk is voor het ITCCS Centrale Directoraat.

3. De DAU is zelfstandig en functioneert als een onafhankelijke macht, maar werkt tijdens zijn acties samen met betrouwbare, goed getrainde, lokale politieagenten.

4. Naast het vasthouden van verdachten en de vrijlating van kinderen, zal de DAU al het bewijsmateriaal vastleggen dat nodig is om verdachten te vervolgen en zal dergelijke bewijzen nooit overgeven aan enig ander agentschap of individu. Dit bewijsmateriaal blijft in het bezit van de commandant van de eenheid als onafhankelijk verslag van de gebeurtenissen, totdat het door hem is overgedragen aan het interne archief van het ITCCS.

5. DAU-leden zullen nooit de details van hun werk of hun ontdekkingen bekendmaken aan enig individu, een agentschap of media buiten de ITCCS. Het ITCCS Centraal Directoraat is verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie over de DAU, hun acties en de bewijzen ten behoeve van publiek, media en andere agentschappen. 

6. Als een lid van het DAU niet aan dit protocol voldoet, resulteert dit in zijn of haar onmiddellijke uitzetting. 

7. Het centraal directoraat ITCCS brengt mededelingen en publicaties van bewijsmateriaal naar buiten volgens de prioriteiten die zijn beschreven in het tweevoudige DAU-mandaat: de redding van kinderen en de arrestatie en vervolging van de schuldigen. Alle andere overwegingen zijn ondergeschikt aan deze doelen, waaronder de noodzaak om het publiek te informeren, vragen te beantwoorden of onze acties aan de buitenwereld toe te lichten. We erkennen dat we in een oorlog zijn betrokken tegen een machtiger tegenstander en daarom als een guerrillamacht moeten vertrouwen op de vaardigheden van geheimhouding, verrassing en bedrog om deze vijand te slim af te zijn en te ontwrichten. Onvoorspelbaarheid en geheimhouding is ons hoofdwapen en wordt gecompromitteerd door een ‘public relations, informatie delende’ benadering t.a.v. de rest van de wereld.

8. Derhalve zal de directie de namen of identiteiten van de aangehouden verdachten, de geredde kinderen, de DAU-leden of de verantwoordelijke ITCCS-agenten niet vrijgeven tot effectieve rechtsvervolging van de schuldigen en de veiligheid van onze agenten en de kinderen is verzekerd en gegarandeerd. Ook zullen er geen van de, door de DAU ontdekte bewijzen, de lokatie van de sekteplaatsen of aanverwante informatie openbaar worden gemaakt, tenzij in een rechtszaal of in een ander medium dat door het directoraat is goedgekeurd, zoals een door de ITCCS gesponsorde persconferentie.

9. Zoals gezegd, kan bewijsmateriaal en informatie worden gedeeld met personen en (media)groepen die vooraf door de directie zijn geverifieerd en geautoriseerd. Dergelijke voorgescreende personen dienen wel ondervraging en instructie door geaccrediteerde ITCCS-officieren te ondergaan, alvorens het door ons veilig wordt geacht dergelijke informatie door te geven. 

10. Iedereen die niet aan dit protocol voldoet of er inbreuk op maakt, is onderworpen aan de volledige kracht van de wet.

Verdere ITCCS verklaringen zullen volgen.

Uitgegeven op 15 mei 2017
Brussels Central Office itccs.org

Originele vertaling Mariaenbuitenaardsen | redactie Cassandra de Wit, Ella Ster*

Share.

About Author

5 reacties

 1. Dropfrans on

  “We erkennen dat we in een oorlog zijn betrokken tegen een machtiger tegenstander en daarom als een guerrillamacht moeten vertrouwen op de vaardigheden van geheimhouding, verrassing en bedrog om deze vijand te slim af te zijn en te ontwrichten. Onvoorspelbaarheid en geheimhouding is ons hoofdwapen …”

  Waarom zijn die acties van 30 april dan vooraf aangekondigd?

 2. Dropfrans on

  “We erkennen dat we in een oorlog zijn betrokken tegen een machtiger tegenstander en daarom als een guerrillamacht moeten vertrouwen op de vaardigheden van geheimhouding, verrassing en bedrog om deze vijand te slim af te zijn en te ontwrichten. Onvoorspelbaarheid en geheimhouding is ons hoofdwapen…”

  Waarom zijn die acties op 30 april dan vooraf aangekondigd?

  Door zulke simpele vragen niet vrij te geven voor publicatie trekken jullie jezelf alleen maar in twijfel…

 3. Pingback: Persbericht ITCCS naar aanleiding van inval op 30 april | Silvia's Boinnk!!!