Speciale radio-uitzending van the Truth, Honor & Integrity show van Thomas Williams op 24 mei 2017, met als speciale gast Kevin Annett van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Kevin spreekt ook over de recente bevrijdingsactie die in Zwolle is gehouden en legt uit waarom bewijsmateriaal niet altijd direct of volledig publiek wordt gemaakt.

Met de vragen die Kevin in deze uitzending beantwoordt, schetst hij in ieder geval een bredere context, waardoor sommige zaken duidelijker worden. Helaas viel de audio af en toe weg (zoals in het begin), of was de verbinding slecht waardoor hij soms wat moeilijk was te verstaan.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

5.00   De uitzending begint met een korte introductie van Kevin Annett en het ontstaan van het ITCCS. [E*: Helaas valt het eerste deel van de audio van Kevin weg, maar dit wordt vrij snel hersteld]

De satanische Negende Cirkel-sekte

9:00   Dit is niet de enige satanische sekte die actief is; in de radio-uitzendingen van Radio Free Kanata zijn regelmatig mensen te gast die ofwel onderdeel, ofwel slachtoffer van een dergelijke sekte zijn geweest.

Drie jaar geleden hebben onder andere twee Nederlandse ITCCS-kroongetuigen (Toos Nijenhuis en Anne Marie van Blijenburgh) informatie over de Negende Cirkel naar buiten gebracht. De sekte is in Nederland zeer actief waarbij mensen op hoog niveau zijn betrokken en onder bescherming staan van de Katholieke kerk. Desondanks is hun ceremonie eind april 2017 op een aantal Europese locaties ontwricht. Mede dankzij de hulp van lokale politie.

Kevin beseft dat het lastig is dit soort berichten te accepteren, omdat het ver buiten ieders referentiekader valt, maar het ITCCS heeft het gedocumenteerd, de getuigenverklaringen vastgelegd en kent diverse locaties van massagraven. “Zeker, dit soort dingen zijn heel echt.”

11:00   Kevin licht zijn standpunt toe naar aanleiding van recente berichten dat de paus absolutie heeft verleend aan meer dan 2000 priesters, ondanks de verkrachting van kinderen en in sommige gevallen het opzettelijk besmetten van kinderen en baby’s met HIV. Hij ziet het als een vorm van damage-control, omdat ze met hun rug tegen de muur staan.

Het leek er aanvankelijk op dat paus Francis (Bergoglio) het Vaticaan zou gaan hervormen met zijn zero tolerance-beleid. Maar volgens Kevin kleeft er veel bloed aan de handen van paus Francis. Alleen al vanwege zijn daden in de tijd dat hij aartsbisschop was in Argentinië. Hij heeft tijdens het Videla regime meegeholpen met de verdwijning van politieke gevangenen en hun kinderen, aldus Kevin.

Rechtszaken tegen de paus en koningin Elizabeth

13:00   Thomas en Kevin spreken over de beschuldiging van prins Philip en koningin Elizabeth Windsor en hun betrokkenheid bij de verdwijning van 10 Canadese kinderen tijdens een bezoek van het koninklijk paar in oktober 1964. William Combes (de kroongetuige in deze zaak) is jaren later vermoord, nadat hij in een radio-interview te kennen had gegeven dat hij Elizabeth en Philip met de 10 kinderen had zien vertrekken.

18:00   Er zijn in 2013 en 2014 twee grote rechtszaken geweest waarin paus Benedict, Koningin Elizabeth en anderen zijn veroordeeld vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Dit waren niet slechts symbolische rechtszaken, maar heeft wel degelijk juridische implicaties. Volgens Kevin is Paus Benedict afgetreden vanwege het door het ITCCS uitgevaardigde arrestatiebevel. De Spaanse overheid had bovendien een diplomatieke memo naar buiten gebracht, waarin ze te kennen gaf om op basis van het bewijsmateriaal zelf een arrestatiebevel uit te vaardigen als Benedict Spanje zou bezoeken.

Kevin benadrukt dat iedereen het recht heeft om binnen de eigen gemeenschap een eigen Common Law-rechtbank op te richten om kinderen te beschermen.

Gewoonterecht versus natuurrecht

20:00   Kevin en Thomas spreken over het verschil tussen Common Law en Natural Law (natuurrecht). Het standpunt van het ITCCS is dat natuurrecht het oorspronkelijke gewoonterecht (Common Law) is. Dit wordt door bepaalde indianengroepen ook wel het ‘recht van het land’ genoemd. Natuurrecht is het recht waarmee je geboren bent, en wordt beschouwd als van nature gegeven. Het prevaleert boven het statutair recht, ofwel het wettenrecht, dat door de wetgever aan de samenleving wordt opgelegd. Bovendien is het wereldwijd rechtsgeldig en onafhankelijk van landen of regeringen.

Het natuurrecht is grotendeels vastgelegd in de Amerikaanse grondwet. (E*: Om die reden grijpen andere Common Law-bewegingen zoals het Amerikaanse National Liberty Alliance en Idaho III%, vooral terug op deze grondwet.)

De omvang van de misdaden tegen kinderen zijn moeilijk te bevatten

24:00   De georganiseerde misdaden waar het ITCCS over rapporteert zijn geen incidenten, maar zijn wijdverbreid en gaan veel dieper dan mensen zich realiseren. Waarom zouden daders zoveel bescherming krijgen, tenzij er het grote geld en macht van corporaties en instituten erachter zit?

26:00   Thomas concludeert dat mensen grote moeite hebben om naar deze misdaden te kijken. Zelfs binnen de alternatieve gemeenschap. Maar met name niet ontwaakte mensen hebben grote moeite om te geloven dat hooggeplaatsten personen en koninklijke families hierbij zijn betrokken. De recente onthullingen over grootschalige pedonetwerken zoals het Pizzagate-schandaal hebben wel bijgedragen aan de bewustwording, maar volgens Kevin is alleen informatie verstrekken niet de manier om het probleem op te lossen. “Informatie is niet het einddoel, maar mensen moeten er ook naar gaan handelen.” Anders wordt het volgens hem een soort voyeurisme.

Volgens hem is het belangrijker dat er actie wordt ondernomen en kinderen worden bevrijd, zoals onlangs tijdens de acties op 30 april is gebeurd.

Steeds meer betrokkenheid en steun voor het ITCCS

29:00   Het ITCCS bestaat nu 7 jaar en Kevin ziet het aantal successen toenemen. Steeds meer mensen willen bijdragen. De recente berichtgeving over de acties in Nederland (Zwolle), hebben volgens hem geleid tot de aanmelding van veel nieuwe vrijwilligers. Alleen al in Nederland waren er binnen 24 uur meer dan 50 aanmeldingen.

Scepsis en kritiek op ITCCS

31:00   Volgens Kevin zijn de rechtszaken van het ITCCS wel degelijk gehouden in een fysiek gebouw en niet alleen via digitale conferentiemiddelen. Om veiligheidsredenen wordt de locatie van die plek altijd geheim gehouden. Er is wel gebruik gemaakt van middelen zoals Skype, omdat veel betrokkenen uit diverse landen afkomstig zijn.

Over sceptici die kritisch zijn vanwege het niet onthullen van namen van rechters en bewijsmateriaal zegt Kevin: “Het vreemde van tegenstanders is, dat ze niet in de echte wereld lijken te functioneren. Zij schijnen te denken dat je de namen kunt noemen, wie de rechters waren en dat je vrijelijk over bewijsmateriaal kunt praten zonder dat er iets met je gebeurt. Zoals ik al zei, er zijn 6 belangrijke mensen uit onze groep vermoord, omdat ze vroegtijdig met informatie naar buiten traden. Je moet de getuigen, de kinderen en het bewijsmateriaal beschermen en kunt het vanzelfsprekend niet allemaal onthullen. (…) Je moet handelen zoals een slim persoon doet en simpelweg niet al je kaarten laten zien.”

“Je moet door de leugens heen kijken die worden verspreid om twijfel te zaaien.” De vijand heeft volgens Kevin ook een aantal belangrijke ‘wapens’: twijfel zaaien, de aandacht afleiden en verdeeldheid binnen het publiek creëren. Het zijn de 3 D’s: Doubt, Distraction and Divide.

Waarom bewijsmateriaal over de zaak in Zwolle nog niet wordt vrijgegeven

39:30   Vraag van Ella Ster: “Ik begrijp dat ITCCS-leden en sympathisanten beschermd moeten worden, maar waarom worden de namen, foto’s en een deel van de opgenomen getuigenverklaringen van de gearresteerde satanische sekteleden niet vrijgegeven? Nu de daders zijn vrijgelaten, lijkt het erop dat zij worden beschermd en de Direct Action Teams van het ITCCS extra kwetsbaar zijn.”

Kevin: “Het is een hele goeie vraag en op de lange termijn heeft men gelijk, de beste bescherming is om al het bewijsmateriaal naar buiten te brengen. Maar het wordt ingewikkeld. Al deze 19 daders zijn vrijgelaten, zoals we hadden verwacht, vanwege de politieke druk en druk vanuit de kerk die wordt uitgeoefend om de satanisten te beschermen. Wat betreft het bewijsmateriaal: de politie heeft bewijsmateriaal meegenomen, maar onze teams hebben eveneens een deel van het bewijsmateriaal meegenomen. Dat wordt nu nog niet vrijgegeven, omdat het ITCCS een juridische argumentatie opstelt. En uiteraard geeft men het bewijsmateriaal, de namen, de locaties en al dat soort dingen niet vroegtijdig vrij, om te voorkomen dat de andere partij het onderzoek stopzet en met een tegenaanval komt. (..) Het bevindt zich nu achter slot en grendel en natuurlijk zal het op een bepaald moment worden vrijgegeven.”

Dit is ook de tactiek die bij de andere rechtszaken wordt gehanteerd, waarbij bepaald bewijs wel naar buiten wordt gebracht (zie hier en hier), maar bewijs dat nog onderdeel is van een lopend onderzoek nog niet. “We doen onderzoek naar mensen in de hoogste regionen van de macht,” legt Kevin uit.

Hij vervolgt: “Het hoogste doel dat we nastreven is niet educatie. Het is niet het doel om een soort propaganda te voeren en het debat te winnen. Het doel is om effectief te zijn en deze mensen te stoppen. En we moeten dit op een geheimzinnige manier doen. We volgen de regels van oorlogsvoering. Zoals Sun Tzu zei in The Art of War: «Wees geheimzinnig en laat de anderen niet weten wat je doet.» Want wij zijn een guerrillaleger dat het opneemt tegen een superleger. En het gaat daarom anders dan dat we in veel gevallen zouden willen.

Voor klokkenluiders is intel vaak een zaak van leven of dood

41:30   Thomas krijgt ook vaak het verwijt dat hij niet alle intel vrijgeeft en zegt daarover: “Dit betekent vaak leven of dood voor degene in de frontlinie. Met hetgeen ze wekelijks of dagelijks ontmaskeren zijn deze mensen tot alles in staat om mensen zoals Thomas of Kevin het zwijgen op te leggen. Men zou meer begrip moeten tonen, zo denk ik erover. Het gaat in wezen om begrip over hoe diep het allemaal gaat. Dat is het grootste probleem. Men denkt: «Oh, je hebt een stel van die pedofielen…», maar het spinnenweb verbindt ze met hoge- en nóg hogergeplaatste mensen.”

Volgens Kevin heeft het ook te maken met het feit dat we zodanig zijn gehersenspoeld dat men zich niet realiseert dat er een ware oorlog tegen de mensheid wordt gevoerd: een aanval op onze lucht, ons water, onze kinderen en onze rechten. “We zien het meeste niet en daarom denken we dat het niet bestaat.” Hij beseft dat veel mensen pas ontwaken op het moment dat ze zelf worden getroffen. Zo realiseerde Kevin ook pas écht wat er aan de hand was toen hij zijn baan, gezin en kinderen verloor en voortdurend werd aangevallen. Hij neemt mensen niet hun onwetendheid kwalijk, maar stelt wel dat als je deze kennis eenmaal hebt, je onwetendheid niet meer als excuus kunt gebruiken. “We voeren oorlog en moeten volgens de voorwaarden van oorlogsvoering handelen en niet op voorwaarden van een vredestijd.”

Thomas verwijst ook naar de speciale Illuminati-radioshows die hij onlangs heeft uitgezonden. “Dat was heel zwaar. Het ging ook over kinderen en wat ze met kinderen doen als ze binnen een Illuminati-familie worden geboren. Het is gruwelijk hoe ver ze gaan in het ‘trainen’ van anderen om daarmee de rest van ons te beheersen.”

Het ITCCS heeft overwogen om de arrestanten in een eigen detentiecentrum vast te houden, maar wil graag de lokale politie aan boord krijgen. Kevin: “Bedenk wel, we opereren binnen de wet, we zijn niet zomaar een wetteloze strijdmacht.” Het ITCCS ziet de gevangenissen, net als rechtbanken als openbare faciliteiten, die teruggeclaimd moeten worden door de mensen. (Audio hierna slecht hoorbaar)

Thomas: “De politie bevindt zich in een penibele situatie. Niet alleen in deze gevallen, maar in het algemeen. Want zij zijn de frontlinie. (…) steeds meer mensen komen achter de misdaden, de fraude en corruptie en dat al die (beroemde – red.) namen erbij betrokken zijn, die rituelen, et cetera — en als het grote publiek boos wordt, staat de politie in de frontlinie. (…) Ze beschermen nu niet de mensen, maar de staat en het systeem. Dat is het grootste probleem. Politie-agenten krijgen hierdoor in de toekomst grote problemen, tenzij ze gaan handelen voor en in het belang van de mensen.”

Dat is de reden dat het ITCCS politie-agenten opleidt in Common Law. Iets dat ze niet tijdens de reguliere politieopleiding krijgen, want daar leren ze alleen het wettenrecht.

Het belangrijkste dat nodig is (om het proces waar het ITCCS zich voor inzet te versnellen – red.), is moed. De eenvoudige menselijke eigenschap ‘moed’. Daar zijn niet per definitie grote aantallen voor nodig.”

Kevin Annett

Andere onderwerpen in het kort:

 • Op dit moment richt de focus van het ITCCS zich op internationale kinderhandel en is er tevens een lopend onderzoek naar de betrokkenheid van het Vaticaan bij de genocide op Roma zigeuners die plaatsvonden in concentratiekampen in Oost-Europa. [22:25]
 • Steeds meer kerken gaan failliet door het smartengeld dat aan misbruikte slachtoffers moet worden uitbetaald. Men vraagt liever faillissement aan, dan dat ze smartengeld betalen. [27:45]
 • De aanval op autochtone Canadese bevolking en vermissing van duizenden indianen, vanwege de aanleg van pijplijnen, die met name in Chinese handen zijn. [34:02]
 • De reden dat er statistisch gezien meer misdaden in Canada plaatsvinden, heeft te maken met de enorme hoeveelheid grondstoffen en watervoorziening die het land heeft. Het uitgestrekte landschap maakt het bovendien een ideale crime scene om slachtoffers en bewijsmateriaal te verdonkeremanen. [36:20]
 • Mensen zijn vanuit juridisch oogpunt volledig gerechtigd om dit soort acties uit te voeren. [49:49]

Het tweede deel van deze radio-uitzending is een dialoog tussen Thomas en Holly Petersen, de beheerder van de Truth, Honor & Integrity-Facebook- en MeWe-pagina en Chloé Erika Kirker, de vriendin van Thomas.

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “THI special show Kevin Annett of ITCCS” on Spreaker.

Is Kevin Annett betrouwbaar?

Vanaf het moment dat het ITCCS in 2013-2014 steeds meer naamsbekendheid kreeg en de activiteiten van de organisatie in een stroomversnelling kwamen, is er een zeer uitgebreide smaad- en laster campagne tegen Kevin Annett op gang gekomen. Met eind 2014 als hoogtepunt de ‘ontmaskering’ door Alfred Webre, waarbij hij Kevin – een vaste gast in zijn uitzendingen – als een baksteen liet vallen. Alfred’s Jezuïeten-achtergrond met een familielid in een hoge positie in het Vaticaan, is daarbij een saillant detail.

Rond dezelfde tijd kwam ook de Zuid-Afrikaanse Mel Ve aka Melani Spencer (een voormalig medewerker binnen het ITCCS) met allerlei belastende claims. Volgens Kevin werkt deze Mel Ve heimelijk voor de Katholieke Aartsbisschop van Utrecht die ook betrokken is bij satanische rituele moorden.

Het zou me eerlijk gezegd niet verbazen dat de Jezuïeten het ITCCS vlak na de oprichting hebben geïnfiltreerd, met als doel deze neer te halen op het moment dat deze momentum begon te krijgen. Je kunt hier meer over lezen in mijn artikel: “De opkomst van Kevin Annett en het ITCCS en het plan om hem neer te halen.”

Met een organisatie die het opneemt tegen de meeste machtige instituten ter wereld — die momenteel alle macht in handen hebben: het Vaticaan, koningshuizen en corporaties én door alle misdaden die het ITCCS naar buiten brengt, waardoor ze hun machtspositie dreigen kwijt te raken — kun je natuurlijk een goed geoliede lastermachine verwachten. De zogenaamde ‘ontmaskering’-filmpjes of -websites over Kevin Annett moeten alleen al om die reden zeer kritisch worden bekeken.

Hoewel wij Kevin Annett het voordeel van de twijfel geven, is het nooit 100% uit te sluiten dat iemand toch niet is wie hij of zij zegt te zijn. In het huidige tijdperk van list en bedrog, zijn veel zaken vaak ondoorgrondelijk. 100% zekerheid hebben we momenteel over niemand, tenzij we iemand persoonlijk door-en-door kennen. Een welles-nietes-discussie over de betrouwbaarheid van het boegbeeld van het ITCCS is daarom niet hetgeen waarop we moeten focussen.

Het gaat er namelijk niet om de persoon Kevin Annett te verdedigen. Mijn standpunt is dat we vooral moeten kijken welke boodschap het ITCCS naar buiten brengt. De organisatie speelt een belangrijke rol bij het bewustwordingsproces, waarbij de mensheid wordt aangemoedigd om alles terug te claimen wat onrechtmatig is ontnomen. Het huidige rechtssysteem is er namelijk niet voor de ‘gewone man’ en heeft als primair doel om de huidige machthebbers te beschermen.

Onderdeel van internationale Common Law-beweging

Het ITCCS is een onderdeel van een veel grotere, internationale beweging, waarbij tal van organisaties en rechtsgeleerden ervoor pleiten om terug te gaan naar Common Law of natuurrecht. Zo heb je de National Liberty Alliance en Idiho III%, Anna von Reitz en Dr. Naidu, die in grote lijnen allemaal hetzelfde zeggen. De Common Law-beweging maakt mensen ervan bewust dat men de macht kan terugclaimen door zich te beroepen op het natuurrecht dat prevaleert boven het wettenrecht.

Het ITCCS besteed dan ook veel tijd aan het opleiden van mensen en stelt de kennis gratis ter beschikking via de website itccs.org. Ze biedt anderen handvatten en kennis en spoort hen aan om binnen hun gemeenschap, eigen rechtbanken en actiegroepen op te richten. Een uitgebreide manual is voor 10 euro te koop bij Amazon.com. De organisatie is daarbij vooral een inspirator en katalysator voor de wereldwijde beweging die nu plaatsvindt.

Het ITCCS heeft verschillende speerpunten, maar zet zich met name in voor de inheemse Noord-Amerikaanse bevolking. De Indianenbevolking is voor velen een vergeten groep, ondanks het feit dat de genocide op de Indianen veel grootschaliger was dan de Holocaust. Men is ook bezig met het juridische proces om Canada onafhankelijk te maken, en zich los te maken van de Britse kroon.

Daarnaast verzamelt het ITCCS bewijsmateriaal van misdaden die door de kerk en de kroon zijn gepleegd, zoals de rituelen binnen satanische sektes en mensenhandel in kinderen. Een deel van dit bewijsmateriaal is reeds openbaar.

Dit zijn behoorlijk veel activiteiten. Claims dat Kevin Annett alleen opereert, snijden geen hout. Zeker gezien het feit dat hij naast het werk voor de ITCCS de afgelopen 3 jaar ook nog 5 boeken heeft geschreven.

Het valt me op dat critici die sceptisch zijn over Kevin Annett, vaak slecht zijn geïnformeerd over het ITCCS. Het is in dat geval niet een vorm van kritisch denken, maar een kwestie van het klakkeloos innemen van een standpunt. Wij moedigen altijd aan om zelf kritisch te blijven denken en vinden twijfel over klokkenluiders in het huidige tijdperk zeker op zijn plaats. Maar als men zonder zelf onderzoek te doen met een enorme stelligheid een mening ventileert, die simpelweg een vorm van karaktermoord is, dan is men, bewust of onbewust, onderdeel van de smaad- en lastercampagne die de Cabal in de kaart speelt.     

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren op dit artikel?

 • Onderaan het artikel is er ruimte om kort je mening te geven of vragen te stellen. Dit mag ook een kritische mening zijn, maar reacties die overduidelijk van trollen afkomstig zijn zullen worden verwijderd en in de toekomst geweerd.
 • Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal 250 woorden. Eén reactie per persoon.
 • Sommige vragen zullen niet direct beantwoord worden en vragen om een uitgebreide toelichting. Deze punten zullen in toekomstige artikelen aan bod komen, maar het ontbreekt ons aan tijd om overal uitgebreid op in te gaan.
 • Ook kan het enige tijd duren voordat je reactie verschijnt. Het plaatsen van meerdere reacties is alleen toegestaan als het een vraag van een andere lezer beantwoord.
Share.

About Author

3 reacties

 1. Noor Galjaard on

  Ik wil graag je artikelen blijven ontvangen.
  Dank voor je goede werk!

 2. Het zou mij ontzettend verdrietig maken als Kevin een hoax is.. omdat het mij zo gelukkig maakte om te weten dat er een organisatie is die vecht tegen deze sodom and gommora. Ik ben intens geraakt door het lot van deze kinderen. Ik wil vechten maar weet niet hoe.. Ik zag ooit een ergens waar ik me kon inschrijven als vrijwilliger bij itccs. Hoe zit dit eigenlijk? En ja het lijkt mij erg onlogisch eerlijk gezegd, als hij een hoax is, dat er zoveel over geschreven wordt hele websites alleen om hem te ontmaskeren als fake. Waarom zou een “normaal” persoon zoveel moeite doen om hem als oplichter neer te zetten? Ik vind dat erg onlogisch… Maar goed er zijn natuurlijk heel veel dingen in de wereld onlogisch…

  • Ella Ster on

   Ik ben het met je eens Esther, men doet wel heel erg veel moeite om Kevin zogenaamd te ontmaskeren als oplichter. Hele machines zitten erachter, 24/7. Wie betaalt deze mensen? Hetzelfde zien we bij Marcel Vervloesem van de Morkhoven Groep. Het zijn de bekende tactieken die de Cabal hanteert om tegenstanders ‘onschadelijk’ te maken.

   De bevindingen van de ITCCS en hetgeen Kevin naar buiten brengt staan ook niet op zichzelf. Er zijn talloze klokkenluiders, getuigen en onderzoeksjournalisten die bevestigen dat de weerzinwekkende praktijken die het ITCCS aan de kaak wil stellen daadwerkelijk bestaan. Daarmee is deze organisatie een serieuze bedreiging voor de elite.