Thomas Williams: Het herstel van Sang Real, dit eeuwenoud verdrag kan de mens bevrijden

1

In deze TH&I (Truth, Honor & Integrity) radio-uitzending van Thomas Williams van 25 mei 2017, is de belangrijkste intel ‘Het herstel van Sang Real’, een eeuwenoud verdrag dat de potentie heeft een volledige ‘game changer’ te zijn. Maar ook de openheid van de paus naar Trump met betrekking tot de Rothschilds, kan het spel voorgoed veranderen.

Enkele andere onderwerpen die in deze uitzending worden besproken:

 • Het basisinkomen demotiveert mensen niet om te werken
 • Pogingen om Trump af te zetten
 • Wapendeal VS met Saoedi-Arabië was een list om aan geld te komen
 • De Paus geeft Trump openheid van zaken over de Rothschilds
 • NAVO bouwt troepenmacht op in Noorwegen met Nederlandse steun
 • Het herstel van de Sang Real kan een einde aan de onderdrukking van de mens maken
 • Maritiem recht ziet de mens als vaartuig en product

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Het Basisinkomen demotiveert mensen niet om te werken

40:50   In bepaalde landen functioneert het basisinkomen al. De grootste kritiek op het concept van het basisinkomen, is dat men mensen een inkomen geeft zonder dat ze ervoor hoeven te werken. Men vreest dat mensen daardoor worden aangemoedigd om niet te werken. De verslagen van een doorlopend programma waarmee mensen een bescheiden basisinkomen ontvangen, laten echter iets anders zien. Dit programma is in 2011 gelanceerd in… Iran(!). In de onderzoeksresultaten is geen bewijs te vinden dat mensen met een ‘basisinkomen’ zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Sterker nog, sommige arbeiders hebben zelfs hun werkuren uitgebreid. Het ‘basisinkomen’ in dit programma dekt ongeveer 30% van de huishoudkosten per gezin.

Pogingen om Trump af te zetten

1:18:00   Men probeert er alles aan te doen om Trump af te zetten. Trump wordt ervan beschuldigd onder één hoedje met Rusland te spelen. Er hoeft alleen nog twijfel te worden gezaaid bij de Trump-aanhangers en dan staat alles gereed. Dan zal men proberen hard te maken dat er sprake was van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, met als doel om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Het plan is om de stemcomputers dusdanig te programmeren dat Hillary alsnog wint. De laatste akte in hun plan is een oorlog met Rusland. Het land waaraan Hillary al vóór de verkiezingen alle uranium uit de VS heeft verkocht, op voorbehoud dat ze de president zou worden. Het Hillary-kamp ging ervan uit dat ze door gesjoemel met de stemcomputers de verkiezingen zou winnen. Thomas heeft echter grote twijfels dat deze Illuminati-factie erin zal slagen dit plan uit te voeren.

Achter de schermen is een grote groep mensen bezig te voorkomen dat dit plan wordt gerealiseerd. Ze worden bedreigd, beschoten en enkelen zijn er zelfs al vermoord.

Wapendeal VS met Saoedi-Arabië was een list om aan geld te komen

1:26:45   De Rothschilds hebben geprobeerd om de alliantie van de NAVO-landen te dwingen een overeenkomst te ondertekenen, waarbij deze naties 30% van hun gehele overheidsbudget aan de NAVO beschikbaar stellen.

De deal die Trump sloot met Saoedi-Arabië heeft verschillende redenen. De regering in de VS is blut. Totaal blut en wanhopig op zoek naar geld. Dát is de reden van de wapendeal met Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië heeft de VS via de OPEC bedreigd met prijsmanipulatie van de olieprijs, in relatie tot het crashen van de dollar. Rumsfeld is daarbij betrokken. Thomas heeft intel ontvangen dat nu de deal is gesloten, het geld wordt geïncasseerd, maar de wapens niet geleverd. Saoedi-Arabië is gewaarschuwd de VS nooit meer te bedreigen, anders zal er actie worden ondernomen.

De Paus geeft Trump openheid van zaken over de Rothschilds

1:30:00   Trump heeft tevens de afgelopen week de paus bezocht. Er is hem beloofd dat hij van de paus een kapitaal zou ontvangen, maar dat is een belofte die is gedaan door de Rothschilds. De paus heeft afgelopen week echter bericht gekregen dat de Rothschilds tot niemand meer behoren, geen slagkracht en geen soevereiniteit meer hebben en geen monarchen of van koninklijke bloeden zijn. Ze zijn niks meer dan vampirische parasieten.

De paus heeft ze ontboden voor een bespreking achter gesloten deuren en heeft Trump de waarheid verteld. Dit zou het spel wel eens kunnen veranderen wanneer hij terugkomt in de VS.

Rothschilds falen in diverse pogingen om geld uit het systeem te stelen

1:32:00   ‘De Elders’ die behoren bij de Rothschilds-groepering, hebben de afgelopen week de volledige eigendom geclaimd over een bepaalde Trust. Het gaat om de Trust met betrekking tot de geboorteaktes. De juridische teams (tevens gelieerd aan de TH&I-radioshow) doen er alles aan om dit te blokkeren. Thomas denkt dat de overname van de Trust niet door zal gaan omdat de Rothschilds geen monarchen zijn (E*: en geen soevereiniteit hebben – red.). De verwachte opbrengst van deze overname verklaart wellicht het beloofde kapitaal aan de paus.

De Rothschilds hebben tevens nieuwe pogingen ondernomen om de RV te forceren en de financiële transfersystemen (zoals het huidige SWIFT en het nieuwe transfersysteem CIPS) te laten crashen, in een wanhopige poging om geld uit het systeem te kunnen halen en hun hoofd boven water te houden. Het zal ze niet lukken, omdat we ons nu in het laatste stuk bevinden. Het elastiekje staat op knappen en het kan twee kanten opgaan. Het kan best nog heel naar worden, maar Thomas wil eerlijk zijn en de dingen niet mooier voorspiegelen dan hoe ze werkelijk zijn: “Op de langere termijn wordt het beter. Men moet alleen de diepgang van de psychopathische geest en hetgeen waartoe ze in staat zijn, niet onderschatten.”

NAVO bouwt met Nederlandse steun troepenmacht op in Noorwegen

1:34:30   De grootste bedreiging voor de mensheid is de Verenigde Naties, ook al zijn ze niet soeverein en hebben ze niets te vertellen over andere naties. Een nog grotere bedreiging is echter de NAVO. Ze proberen er echt een volledige wereldoorlog door te drukken. Niet alleen met 30 biljoen dollar aan gestolen fondsen, maar er wordt momenteel een enorme troepenmacht in Noorwegen opgebouwd. Let op de berichten die uit Noorwegen komen. Hoge pieten trekken daar aan de touwtjes en krijgen steun van andere Scandinavische landen en van Nederland. Het wordt echter in de gaten gehouden.

Het herstel van de Sang Real

1:36:00   In de afgelopen twee jaar is intensief onderzoek gedaan naar oude verdragen. Wie bezit wat, wanneer en waarom? Bestaat XYZ, of is het een schijn-BV of -organisatie? Heeft XYZ werkelijk iets te zeggen? Et cetera. Men heeft daarbij toegang gekregen tot zeer oude documenten. De TH&I-radioshow heeft al eerder de mazen ontdekt in een 16.000 jaar oud verdrag dat met de Draco’s was gesloten. Dat was het einde van de Draco-heerschappij op aarde.

Zo is men door alle antieke documenten gegaan en is er iets ontdekt. Het heeft te maken met het herstel van de Sang Real. Dit prevaleert boven alle overeenkomsten die erna zijn getekend. De strekking van dat verdrag is dat er geen valse monarchen meer gedoogd worden. Daarmee zijn veel verdragen en Trusts die erna zijn getekend, ongeldig verklaard. Afgelopen week zijn er notificaties naar alle kerken verstuurd zoals naar het Vaticaan, de Orthodoxe kerken en de Heilige Tempel in Jeruzalem.

Het document verwijst naar het Verdrag van Alexandrië. Dit gaat terug tot 300 na Christus. Het document gaat over de wederopstanding van de mens. Vanaf dat moment is onder de latere en huidige overeenkomsten iedereen vanaf zeven jaar dood verklaard. Het heeft te maken met de maritieme wetgeving (zeerecht). Het is gebaseerd op het principe dat als je niet claimt wie je bent en je eigen Trust niet claimt (E*: gekoppeld aan je geboorteakte – red.), ze je classificeren als ‘verloren op zee’. Het gevolg is dat men vanaf zeven jaar dood is verklaard.

Dode mensen kunnen geen bezit hebben, daarom staat op de hypotheekakte dat je de huurder bent van het onroerend goed en niet de eigenaar, ongeacht of je er contant voor betaald hebt. Hetzelfde geldt voor je auto, waarbij je het eigendom aan de staat overhandigd zodra je de auto registreert. Hetzelfde geldt voor je kind dat, zodra je het aangeeft, eigendom wordt van de staat.

Maritiem recht ziet de mens als vaartuig en product

Het huidige juridische systeem is niets meer dan een vorm van semantische fraude, waarbij gebruik wordt gemaakt van connotaties en dubbelzinnigheid van woorden. Ook dit heeft te maken met een vindingrijke kunstgreep waarbij slinkse juristen het gewoonterecht (recht van het land) veranderd hebben naar zeerecht (maritime law). Dat gaf rechtbanken het recht op controle over alle handel op land als ook over de zee. Omdat iedereen onder maritieme wetgeving valt, worden mensen beschouwt als ‘een vaartuig op zee’. Vanwege een kromme redenering gebaseerd op het feit dat je uit het water van je moeder, door het geboortekanaal ter wereld komt, wordt de mens onder maritiem recht gezien als een ‘Maritiem Admiralty‘ product. De geboorteakte is dan een registratie van dit product, waaraan een bepaalde waarde is gekoppeld.

In het Engels heet dit een birth certificate, en een berth certificate is een registratie van een schip dat in de haven ligt aangemeerd. Het is een vorm van woordmagie die gebruikt wordt om mensen tot slaaf te maken. Meer informatie over dit onderwerp kun je hier en hier lezen.

Dr. Naidu is een rechtsgeleerde die regelmatig bij Cosmic Voice of de TH&I-radioshow te gast is. Hij heeft een procedure uitgevonden waarbij je de kapitale waarde van je geboorteakte kunt verzilveren.

Sang Real kan een einde aan de onderdrukking van de mens maken

1:41:00   Enkele goeieriken bij de Rozenkruisers — en ja, die bestaan ook — hebben nu de mazen in het wettenrecht gevonden, waarbij dit document alle overeenkomsten die daarna op basis van valse uitgangspunten zijn gesloten, ongeldig maakt. Dat geldt voor alle onzin-documenten waarbij wij onze soevereiniteit overhandigen. Ze zullen allemaal ongeldig worden verklaard, inclusief de Magna Carta. Ondanks dat dit goede aspecten heeft, heeft koning Jan zonder land met de Magna Carta elke vierkante centimeter aan het Vaticaan verkocht. Dat is waarom het document Sang Real naar de kerken is verstuurd, omdat zij alles bezitten. Dit document is de afgelopen week reeds verzegeld en ingehuldigd door midddelvan een soort ceremonie: ‘Het herstel van de Sang Real’.

Het zal ertoe leiden dat de nieuwe leiders geen koningen zijn. De enige echte koning is de Bron (God). De leiders worden de gidsen van de monarchen, die we in wezen allemaal zijn. Het stelt dat alle mensen in wezen monarch zijn. Elk mens wordt dus niet beheerst door leiders, maar wordt geleid door de Bron.

Dit nieuw leven ingeblazen document heeft de potentie om alle mensen uit slavernij en lijfeigenschap te bevrijden. Geen koningen of koninginnen meer. We worden dan niet langer geclassificeerd als een dood persoon en onze naam wordt niet langer in blokletters geschreven. Doordat we allemaal soevereine entiteiten worden, kan men niet langer meer de Trust van de mensen stelen.

Andere onderwerpen in het kort:

 • Thomas blikt kort terug op de uitzending met Kevin Annett en geeft toe dat er na de breuk met Alfred Webre aanvankelijk twijfel over hem was ontstaan. Hij vindt dat Kevin dit in de recente TH&I-uitzending heeft rechtgezet en zegt dat hij in de toekomst vaker te gast zal zijn wanneer er nieuwe updates zijn. [12:00]
 • Bij de aanslag in Manchester is opnieuw gebruik gemaakt van numerologie, waarbij het nummer 22 prominent aanwezig was, net zoals bij talloze andere aanslagen. Luister naar de betekenis van andere nummers vanaf [13:00].
 • Het Pentagon heeft 6 miljard dollar verdiend door buitensporige bedragen te rekenen voor brandstof. Dit geld is niet teruggegaan naar de schatkist. Thomas noemt dit diefstal. [35:30]
 • Afgelopen weken was er een vreemde energie voelbaar. Dit had te maken met pogingen om de aarde in een portaal te manoeuvreren hetgeen mislukte. Er is nu geen exit-strategie meer mogelijk. [1:54:00]
 • Beatlemania was een programmering. De Beatles waren de eerste supergroep afkomstig uit het Tavistock Institute. [2:12:00]
 • Thomas is teleurgesteld in de UPU en vind het jammer dat er niet meer voortgang is gemaakt. Hij is ook teleurgesteld dat de mensen die zich inzetten voor de bevrijding van de mens en de planeet niet beter beschermd worden. De UPU heeft aangegeven het geheel te beschermen en niet individuen. [2:15:00]
 • De Netflix-serie The 100 schetst een realistisch beeld over de geschiedenis van de aarde en Thomas raadt iedereen aan deze serie te zien. In de serie komen de nucleaire oorlogen van het verleden aan bod, net als de ruimteportalen in het Midden-Oosten. Ook wordt duidelijk dat de Ark van Noach geen boot was, maar een vliegend object (UFO). Ook de ‘stad van het licht’ waarbij de mens een pil slikte om alles te vergeten, komt in de serie aan bod. [2:26:00]
 • De Neanderthaler is 40.000 jaar geleden uitgeroeid als onderdeel van een experiment. [2:29:50]

Gaat het nu losbarsten?

Een paar dagen na de uitzending liet Thomas via social media (MeWe) weten dat de komende tijd een uitdagende periode wordt. Hij raadt aan om niet verstrikt te raken in het tumult dat losbarst. Hij voorspelt een toename aan nieuws en tegenstrijdige informatie, dat nog meer verwarring veroorzaakt. Het wordt daardoor ingewikkelder, maar ook spannender.

Daarom is het belangrijk om in balans te blijven, de kalmte te bewaren en je niet uit het lood te laten slaan. Hij herinnert ons eraan dat wíj de weg moeten leiden en op dit moment niet (meer) in discussie moeten gaan met de twijfelaars. We kunnen ze nu niet meer helpen, totdat hun systeem een opdonder krijgt en we ze daarna met passie, begrip en empathie kunnen begeleiden.

Thomas: “Een aantal wereldwijde gebeurtenissen zullen het startsein zijn en de kans om de manier waarop de planeet wordt geleid, te veranderen. Echte verandering staat op punt uit te breken. Het zal niet één gebeurtenis zijn, maar een aaneenschakeling van gebeurtenissen en een scala van ‘aha-momenten’. Niet alles zal zijn zoals je zou verwachten, dus wees voorbereid op verrassingen.”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. Truth, Honor & Integrity heeft inmiddels ook hun eigen nieuwsblog.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show May 25th” on Spreaker.

Ella Ster* kan momenteel geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Je kunt je tevens aanmelden op MeWe, een social mediaplatform bijna identiek aan Facebook en Ella Ster aan je contacten toevoegen.

Share.

About Author

1 reactie

 1. Vraag;
  Het leek mij steeds dat bedrog met dat zeerecht alleen toegepast is op de VS.
  In dit artikel lijkt het of het ook voor ons Europeanen geldt.

  Hoe kunnen wij ons geboorterecht claimen in Nederland.

  Ps, dank voor je vele werk.