Thomas Williams: soevereiniteit gaat de komende tijd een belangrijke rol spelen

3

In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 1 juni 2017: soevereiniteit speelt een sleutelrol in het handhaven of terug claimen van de macht.

De belangrijkste onderwerpen die in deze uitzending besproken worden:

 • Aanslag in Manchester
 • Wanhopige pogingen van de Cabal om hun macht te handhaven
 • Reden waarom Trump uit Parijs akkoord stapt
 • Van rechteloze burgers naar soevereine mensen
 • DNA laboratorium in Dugway, Area 52

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Aanslag in Manchester

16:20   Er is meer informatie over wat er in Manchester heeft plaatsgevonden. De mensenrechtenbeweging Cage UK heeft een rapport uitgebracht. Het rapport suggereert dat de dader wellicht is opgeleid door de MI5, omdat uit onderzoek blijkt dat de MI5 veel Moslim-jongeren omvormt tot extremist. Men suggereert  dat de jongere die in Manchester als uitverkoren dader was geselecteerd, wellicht een van MI5’s pionnen is geweest.

De MI5 is de Britse veiligheidsdienst van nationale zaken, de MI6 houdt zich bezig met international zaken.

29:00   Als gevolg van de aanslag in Manchester zijn er nu al honderden soldaten in de straten van Londen gestationeerd. Voor een eventuele noodsituatie zijn er duizenden extra manschappen ingepland. De verwachting is dat er een iets groots staat te gebeuren, iets dat de woede van de massa zal oproepen en men wil daarop voorbereid zijn. Wát precies, blijft speculeren, maar het is in ieder geval iets groots. Thomas vermoedt dat het wellicht te maken heeft met Brexit. Misschien gaat men aankondigen dat Groot-Brittannië ondanks de uitkomst van het referendum niet uit de EU stapt. Het excuus zal zijn dat de EU te veel geld van Groot-Brittannië vraagt om er uit te stappen en men dit zich daarom niet kan veroorloven.

Wanhopige pogingen van de Cabal om hun macht te handhaven

56:00   Men is wereldwijd wanhopig op zoek naar grondstoffen. Afgelopen vrijdag probeerde men alle Amerikaanse grond(stoffen)die aan de BLM (Bureau of Land Management) toebehoren, te registreren op de beurs in Shanghai. Om dit kapitaal vervolgens als lening aan de VS terug te ‘geven’. “Dit is het meest belachelijke bericht dat je ooit in je leven gehoord hebt,” zegt Thomas “en een gigantisch teken van hun totale wanhoop om op een of andere manier hun controle in stand te houden.”

De niet-soevereine Verenigde Naties claimen nu eigendom over alle grondstoffen en de Centrale Banken eigenen zich het recht toe om voor alle landen de biljetten in de nationale valuta bij te drukken. Dit zijn pogingen die men afgelopen week heeft gedaan om ‘in het spel te blijven’.

De NAVO beschouwt het militaire materieel als ook de militaire manschappen van alle aangesloten landen eigendom van de NAVO totdat men de organisatie heeft betaald.

Reden waarom Trump uit Parijs akkoord stapt

59:00   Men heeft al verschillende keren de naam van het Parijs-akkoord gewijzigd: van verdrag, naar overeenkomst, plan en ten slotte akkoord. De VN is niet soeverein dus kan geen verdragen tekenen. Om die reden is de naam gewijzigd van verdrag naar akkoord. Trump verhult de echte reden waarom Amerika uit het Parijs akkoord is gestapt. Amerika is niet bereid om al hun natuurlijke grondstoffen aan de VN te overhandigen, zoals in een clausule van het Parijs akkoord staat vermeld. Het akkoord heeft niks met klimaatverandering te maken, iets dat sowieso onzin is.

1:02:40   Jared Kushner (senior adviseur van Trump en tevens zijn schoonzoon) is een Mossad agent die momenteel wordt onderzocht door de FBI. Men onderzoekt zijn gesprekken met Russische ambassadeurs die buiten zijn bevoegdheid vallen. Het speelde afgelopen december, in de tijd dat Obama nog president was. Thomas denkt dat Kushner niet zal aanblijven en dat dit ook voor velen anderen zal gelden.

Van rechteloze burgers naar soevereine mensen

1:12:50   Het begrip soevereiniteit gaat de komende tijd een belangrijke rol spelen. Soevereine entiteiten kunnen dingen bezitten, in tegenstelling tot burgers en onderdanen die dat niet kunnen. Dat laatste zal binnen nu en een aantal maanden (zeker binnen een jaar) eindigen, wanneer alle landen en alle mensen soeverein worden.

Wanneer een land geen soevereine individuen heeft, is er geen echte regering, omdat de regering alleen kan voortkomen uit soevereine entiteiten. Dat is waarom men in Amerika de Verenigde Staten BV (USA Inc.) heeft. Er is niemand om over te regeren, daarom heeft men er een corporatie van gemaakt. Deze regeert over fictieve bedrijfsentiteiten (burgers of onderdanen), wiens naam in kapitalen wordt geschreven en die louter een echt mens vertegenwoordigen. Deze fictieve ‘dode’ entiteit fungeert slechts als stroman.

Daarom moet je voorzichtig zijn met wat je zegt, in plaats van:“Ik ben een burger,” kun je beter zeggen: “ik ben een levend mens.” Thomas: “Als je dit in een rechtbank zegt, flippen de rechters. Zij denken dat jij de levende persoon bent die de dode entiteit met kapitale letters vertegenwoordigt.”

Als je in officiële documenten aanvinkt dat je een burger bent, stem je in dat je onder corporate law valt. Dan overhandig je al je rechten, waar je als soevereine entiteit wel recht op zou hebben. Je gaat dan een contract aan met de corporatie (VS BV of Nederland BV, et cetera).

1:18:25   De mensen achter de Trust en de TH&I-stichting hebben ervoor gezorgd dat ze een soevereine entiteit zijn geworden, die is gerechtigd om een échte regering op te richten. Een regering met leiders, geen heersers, die ons informeren en wijzer maken, niet overheersen of controleren.

1:21:00   Om weer soeverein te worden en natuurrecht of gewoonterecht toe te passen, is vereist dat we allemaal voor onszelf opkomen en onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Dit in tegenstelling tot onze houding in de afgelopen decennia, waarbij we onze macht overhandigd hebben aan overheden, politie, justitie en andere organisaties.

Volgens kosmische wetten vermindert de macht van de Cabal als wij besluiten om hun spelletje niet meer mee te spelen. Onze macht wordt dan groter.

DNA laboratorium in Dugway, Area 52

1:47:40   Thomas reageert op een Brits krantenbericht waarbij mensen hun DNA kunnen laten onderzoeken. Het grote publiek kan DNA opsturen om zo de herkomst te herleiden.

De DNA-monsters worden naar een laboratorium in Utah gestuurd. Dit lab (of DNA-fabriek) is een uitvloeisel van Area 51, een geheime ondergrondse militaire basis waar veel duistere projecten plaatsvonden. In 2013 was er een aanval op deze basis, waarbij de Tall Greys die decennia lang tal van experimenten op menselijke slachtoffers uitvoerden, via een ondergronds tunnelstelsel op de vlucht sloegen richting Dugway in Utah. Dit wordt nu Area 52 genoemd.

Het laboratorium in Dugway claimt eigendom over het gestuurde DNA-materiaal. Dit heeft alles te maken met het feit dat het menselijk DNA is vermengd met buitenaards DNA van 24 rassen. Deze beschouwen het menselijk DNA om die reden als hun eigendom. Thomas denkt dat het DNA gebruikt wordt ten behoeve van uitstervende buitenaardse rassen die zich in de ondergrondse bunkers  in Utah bevinden.

Andere onderwerpen in het kort:

 • Thomas geeft tal van voorbeelden van woordmagie. Zoals sarcofaag dat vlees eten betekent. Het woord prestige betekende oorspronkelijk list of bedrog. [1:27:45]
 • Het oneindigheidsymbool de lemniscaat, dat zeer populair is binnen de new age beweging is een vorm van programmering om ons vast te houden in de lus/loop. [1:57:00]
 • Thomas verwacht een teloorgang binnen de alternatieve media met talloze slachtoffers als gevolg. [2:39:00]
 • Het herstel van de San Real zal de katholieke kerk in zijn kern gaan raken.[2:44:00]

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn wekelijkse radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij is ook de oprichter van de stichting The People’s Club een onafhankelijke organisatie die geld beschikbaar stelt voor mensen die in nood verkeren, of een project ten behoeve van de mensheid willen lanceren. Thomas bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken. Truth, Honor & Integrity heeft inmiddels ook hun eigen nieuwsblog.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth Honor & Integrity show 6/1/17” on Spreaker.

Share.

About Author

3 reacties

 1. “Amerika is niet bereid om al hun natuurlijke grondstoffen aan de VN te overhandigen, zoals in een clausule van het Parijs akkoord staat vermeld. ”

  waar kan ik dit ergens vinden in het verdrag? heb het helemaal doorgelezen maar zie er geen spoor van…

 2. Ella Ster on

  Het zal vast een slim weggemoffelde clausule in kleine lettertjes zijn, die verwijst naar een document van de VN, zoals de agenda 2030 en niet de samenvatting die naar het grote publiek wordt gecommuniceerd.