‘De mensheid losgekoppeld’, Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, deel 1.6

Dit deel uit de serie ‘Humanity Unplugged’ (De mensheid losgekoppeld) gaat over de Matrix, een geavanceerd Artificiëel Intelligentiesysteem dat de mensen al eeuwenlang heeft gedomineerd. Thomas Williams waarschuwt dat technologie nog steeds wordt ingezet om de transhumanisme-agenda uit te rollen. Desondanks zijn er grote onderdelen van de oorspronkelijke Matrix vernietigd.

Het heden en wat er is gedaan om dingen te repareren

Dus waar staan we nu? Op dit moment staan we onder de controle van een ‘mechanische’ beschaving, hetgeen de meest primitieve is van alle creatievormen, die sluiers (magnetische velden) en holografische constructies oplegt, gecreëerd door Artificiële Intelligentie, geholpen door Chimera, Draco, Mantids, Greys, hybrides en een grote meerderheid van menselijke wezens die synthetics worden genoemd. Ze hebben deze planeet op z’n minst 78.000 jaren gedomineerd, maar waarschijnlijk al langer.

Eén van de grote dingen die me vier jaar geleden bezig hield, is waarom een ‘menselijke’ Cabal, chemtrails zou aanmoedigen en uitvoeren, het water zou vergiftigen, voedingsstoffen bestralen en verwijderen, giftige medicijnen uitgeven, de planeet vergiftigen met radioactieve elementen via bommen et cetera, wanneer ze zelf geen voortdurende bescherming hebben tegen deze stoffen? Dus wat was mijn conclusie? Ooit was er een buitenaards ras, niet handelend vanuit hier, die de planeet omvormde om ons uit te roeien en voor hen zelf de juiste condities te creëren om het te kunnen overnemen. Dit was voor mij destijds het enige logische gedachtenproces en het veroorzaakte enige onrust toen ik dit destijds benoemde in Cosmic Voice. Maar toen kwam ik andere kennis tegen van hier en van buiten, namelijk dat we te maken hebben met machines van de AI-variant en andere technische machine-achtige structuren.

Het werd nog duidelijker toen de sluier, wat het magnetische veld rond de Aarde is, ‘gaten’ begon te vertonen, wat deels werd veroorzaakt door een toename van bewustzijn (je wist niet dat je hiertoe in staat was, nietwaar en denk je nog steeds dat je beperkt bent? Waarom had het niet meer effect?)

Eén van de andere manieren waarop ze ons gebruikten is door middel van technologie die meer dan 90% van onze hersenen kan bereiken, het deel dat de meesten niet (kunnen) gebruiken. De reden dat de meesten het niet kunnen gebruiken, is omdat zij in het evolutionaire proces nooit het hoogste mentale niveau bereiken. Degenen die dit mentale niveau wél bereiken, kunnen meer van de hersenmassa benutten. Dus hebben ze een manier ontwikkeld om onze hersenen binnen te dringen. Maar wanneer onze wil, ons hart en intellect op één lijn zitten, schept dit een krachtige bescherming in het parapsychologisch veld om iemand heen en is het bijna onmogelijk om er tussen te komen. Maar als een van deze drie zwak is, of instabiel, dan zijn ze in staat om de ongebruikte delen van onze hersenen via vampiristische entiteiten aan te vallen en zich ermee te verbinden. Eerst manipuleren ze via het onderbewustzijn en daarna via het bewuste deel van de hersenen. Het resultaat is dat het onschuldige en onbewuste slachtoffer verandert in een Biorobot, wat in essentie het beginstadium is van transhumanisme.

De breed uiteenlopende implicaties hiervan hebben grote gevolgen. Deze biorobots zijn in wezen de slapers, niet in staat voor zichzelf te denken en handelen, omdat ze gecontroleerd worden binnen een collectief gelijkgestemd, mechanisch systeem, dat verbonden is met een centraal computersysteem; gevangen in het web. Je vraagt je af waarom ze het internet een ‘web’ noemen?

Het web van biorobots

Een Russische man, Habitow, maakt in zijn stukken melding van een spinachtig ras dat hier de boel beheerst via een collectief gelijkgestemd centrale naaf (de centrale as waarin de spaken samenkomen). Hij zei dat het spinnenras bekend was onder de naam Atlanta, zoals ik in een eerdere show al vertelde. Dit verklaart misschien waarom zoveel mensen bang zijn voor spinnen? Degenen die geïnfecteerd zijn, handelen alsof het hun eigen vrije wil is, maar in werkelijkheid voeren ze een programma uit, zonder te weten dat ze daartoe worden gedwongen.

Een andere methode om ons lam te leggen, wordt toegepast tijdens de ontwikkeling van de spirituele lichamen, wat plaatsvindt door het transformeren van de primaire materie, wat in deel 1.2  is uitgelegd. Het fysieke lichaam bezit 7 antennes voor de ontwikkeling van het spirituele lichaam, meer algemeen bekend als de chakra’s. Het sluiten van de individuele chakra’s, is hoe ze in staat zijn dan om het lichaam aan te vallen en te manipuleren, dit zal later meer in detail worden uitgelegd. Het blokkeren van de solar plexus maakt de meest gewillige robots en vanwege de uitstroom van primaire materie, kan deze invasie ook een situatie creëren waarbij andere spirituele niveaus van het lichaam kunnen inkrimpen of verdwijnen.

De schurken worden nu met het probleem geconfronteerd dat de lichamen zich hebben aangepast en veel mensen hun bewustzijn hebben verruimd, zodat (als dit door hen gedetecteerd wordt) dit zal leiden tot volledige spirituele ontwikkeling waarmee men buiten hun controle zal vallen. Dit vindt momenteel plaats op grote schaal. Om dit tegen werken hebben ze zich voorbereid en zijn er klaar voor om Human 3.0 uit te rollen. Aangezien de 3.0 versie alleen in de lage vibratie blijft, is dit deels mens, deels machine en al deze huidige technologie die ze over ons uitstorten, is deel van hun plan om ons opnieuw te laten instemmen.

Technologie kan tegen de mens worden gebruikt

Nu begrijpen jullie waarom ik er in de shows steeds op hamer dat je moet oppassen met technologie, want de werkelijkheid is dat het meeste gebruikt wordt voor schandelijke doelen en het is tevens de oorzaak van het menselijk falen in het verleden. Laat ons de geschiedenis niet herhalen door blindelings hun pad te volgen. Ik heb verzocht een multi-disciplinaire taakgroep op te richten om elk stuk technologie te toetsen op de doelstelling en één simpele vraag: komt dit ten goede van de mensheid of niet? Zo niet, dan moet het vernietigd worden, om te voorkomen dat welke schofterige elementen dan ook, nu of in de toekomst, de mensheid of de natuur verstoren. Het is te hopen dat dit verzoek wordt doorgezet.

Mensen vragen zich af hoe de gewone mens kan instemmen met dit plan. Als je weet dat er ruim 20 lagen van geheimhouding boven de Amerikaanse president staan, dan kun je te begrijpen hoe dit is opgezet. Laag boven laag van segmenten die de verbeelding ver te buiten gaan, niemand weet wat de volgende laag doet, met de nadruk op de term ‘noodzaak om te weten.’

Mensen vragen de president om disclosure omtrent buitenaards (ET) leven. Het antwoord is, dat hij het niet kan, omdat deze informatie niet voor hem beschikbaar is en is verborgen in de velen lagen van geheimhouding boven hem. John F. Kennedy probeerde het ET geheimhoudingsniveau te verlagen tot een presidentieel niveau, door een overeenkomst te sluiten met Rusland om alle buitenaardse kennis van beide landen openbaar te maken. Elf dagen later was JFK vermoord. Dus denk je dat door alleen Obama, Trump, Putin, Merkel of May te verwijderen, alle wereldproblemen zullen verdwijnen? Dat moet je serieus overpeinzen. De lagen van het systeem gaan, langer, wijder en dieper dan mensen zich kunnen voorstellen. Dit is waarom iedereen in de alternatieve gemeenschap geduld moet betrachten. Het is een megataak.

Maar de vooruitgang die wordt geboekt is ronduit spectaculair. Iedereen is op elk niveau belogen en bedrogen. Nu pas breken we de blokkade af en laten het aan hen zien en aan de alternatieve gemeenschap.

Dus wat is er nog meer bereikt?

Een gedeelte van de geavanceerde wapens (scalar weaponry) is verwijderd en toch hebben we nog geen volledige doorbraak gehad. Ik en anderen hebben hun hersenen erop gebroken om er achter te komen waar we hier mee te maken hebben. Zou het allemaal door het fractaal virus kunnen komen waar Tanaath en Sunfire uitgebreid over hebben gesproken? Of speelt hier iets anders, is er sprake van meer Draco nonsens of iets veel gevaarlijkers?

Het Maan-Saturnus-matrix systeem van waaruit al zo lang negatieve trillingen naar deze planeet toestromen, is een van de hoofdredenen dat het niet lukt (toegestaan wordt) dat deze planeet qua bewustzijnsniveau stijgt en haar evolutionaire lichamen zich ontwikkelen. In augustus 2014 had ik (volgens sommigen) het privilege om in een droom in levendige details een laseraanval aan de westkant van de maan, te zien en te herinneren. Het was vlakbij een heldere plek en toen ik destijds inzoomde, was er een helderblauwe koepelachtige structuur in dat gebied. Ik weet nog steeds niet wie deze aanval uitvoerde, maar het is niet belangrijk te weten wie dat gedaan heeft, althans voor mij, maar dat het gedaan is. Het effect van die aanval was het vernietigen van het maan-zenderdeel van de Saturnusmatrix, wat tevens het verschuiven van de maan-as veroorzaakte. Dit werd in die tijd ondersteund door degenen die de maan bekeken en anomalieën rapporteerden. En het werd bevestigd in een persoonlijk gesprek dat ik had met Cobra, Shane en ook anderen die ervan wisten.

Een week later vond er een aanval plaats op het Saturnusdeel van de matrix, wat zich bevond in de hexagram structuur die je kan zien op foto’s en video’s op internet. Dit was weer een succesvolle missie. Het stopte de stroom van heilzame energie die voor hier was bedoeld, de golf (wave), die omgeleid werd via dit matrixsysteem, in wat bekend stond als Golf X (Wave X). Dit is waarom ik destijds vertelde dat Wave X onzin was. Heb je opgemerkt dat deze ‘onzin’ nu is verdwenen? Is het niet grappig hoe dingen die gerepareerd worden of die zwaar aangemerkt worden als onzin, plotseling van het internet verdwijnen?

Aanvallen op CERN

Net zoals bij CERN hebben mensen en wezens met begaafdheden een krachtige aanval gepleegd op deze technologie, net voor 21 december 2012 (21-12-2012). Dat was voor hen een terugslag voor een nieuwe poging voor een of ander vals spel tot aan 2016. Ze hebben geprobeerd Japan te bedreigen om voor 2016 een andere, grotere CERN te bouwen, maar dat is ook mislukt.

Eind augustus, begin september 2015 werd er een laatste aanval op CERN gepleegd, vlak voordat ze de machine weer wilden laten draaien. Sommigen kunnen zich nog herinneren dat Simon Parkes een meditatie opzette om het voor een bepaalde datum te laten stoppen. Maar we kregen het nieuws dat de machine een week voor de meditatie zou worden opgestart (we hadden een meldsysteem voor als het in werking gezet zou worden) en we zijn er adequaat mee omgegaan. Sindsdien wordt er nauwelijks meer melding gemaakt van CERN, grappig toch?

Ongeveer een maand later, ongeveer september/oktober 2015, is het planetaire wezen dat in Saturnus woonde — aka Satan aka Typhon of Set, het hermafrodiete wezen — buiten dit systeem geleid en teruggekeerd naar de Centrale Zon voor herverwerking. Er was een ander wezen aangewezen om het over te nemen, maar dit is verhinderd of verworpen door het wezen, in elk geval was dit probleem opgelost. Ook is tussen 2013-15 het doorlopende lus (loop) reïncarnatiesysteem platgelegd, evenals de zwarte nanotechnologie zielenblokken (soul cubes).

> Lees ook deel 1.7: De Cabal controlestructuur en het begin van het instorten

Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Marianne de Boer, Ella Ster* | ellaster.nl

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “The Humanity Unplugged show” on Spreaker.

De Mensheid Losgekoppeld-serie

>  Deel 1.1: De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.
>  Deel 1.2: De kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens
>  Deel 1.3: De geboorte, de dood en reïncarnatie
>  Deel 1.4: Het herstel van GNA, zodat de mensheid zich weer kan verbinden met het Hogere Zelf
>  Deel 1.5: Waarom de Cabal er belang bij heeft om mensen in lage trilling te houden

Share.

About Author

4 reacties

  1. Bedankt Ella Ster* voor het vele werk dat jij/jullie levert/leveren.
    Informatief, openhartig en zeer onthullend.

  2. Hartelijk dank, maar toch even de routine. vraag wat kunnen wij doen? Ben gestopt met meditatie.

    • Zorgen voor bezieling door alles heel bewust te doorleven. Het herontdekken van onze scheppingskracht. De eigen autonomie opeisen. Niet akkoord gaan met de opties / keuzes die ons worden voorgelegd, maar je eigen pad kiezen. Bij jezelf blijven, gecentreerd en in balans, je niet laten meeslepen door allerlei afleidingen. Jezelf erkennen als mede-scriptschrijver van onze toekomst. In actie komen, doen waartoe je je geroepen voelt (bijvoorbeeld de confrontatie met de mainstream media).

      Meditatie kan je helpen om in contact te komen met je ware zelf en je innerlijke (schepping)kracht. Het is echter door de New Age-beweging misbruikt om mensen in een passieve rol te manoeuvreren.