‘De mensheid losgekoppeld’, Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, deel 1.7

In deel 1.6 van de serie Humanity Unplugged, werden de aanvallen op het Maan-Saturnus-matrix systeem beschreven. In dit deel is te lezen hoe de controlestructuur van de Cabal verder ineen stort. Niet alleen de Artificiële Intelligentie-systeem en andere technologieën, maar ook de machtsstructuur van de Illuminati en de lagen erboven. 

Sindsdien is er een gestage en toenemende afname van diverse cabal elementen; de structuren, het wapentuig en plannen. Draco’s verdwijnen rond die tijd, behalve een paar schurken die ze vriendelijk hebben achtergelaten om hen een lesje te leren, zo werd ons verteld. Zoals altijd zijn Draco’s meesters in ‘raaskallerij’ en hun hielenlikkers gaan door met het veroorzaken van chaos. Gelukkig zijn sommige van de belangrijkste leiders van deze groep eind vorig jaar verwijderd door De Raad en door sommige mensen op de grond.

De Parents, die namens de Draco’s de Aardebewaarders waren, zijn in aantal afgenomen, de Covens (heksengroepen) die de volgende laag vormden na de Parents, zijn ook gedecimeerd en de daarop volgende laag van Illuminatie zijn in splintergroeperingen verdeeld. Dit zijn de facties bestaande uit: Aziaten, Jezuïeten, Nazi’s, Zionisten en Geheime Genootschap-groepen. Deze zijn uitgebreid besproken in voorgaande shows en zijn nu allemaal met elkaar aan het strijden om de controle van de planeet. Maar het zal ze niet lukken.

Wat er is overgebleven, is een hele verzameling van mensen, hybriden en een paar ET’s die alleen maar bevelen hebben opgevolgd. En mensen die alleen maar bevelen opvolgen, maken geen goede overgang naar leiderschap en dit is mijns inziens waarom de Cabal momenteel in totale chaos verkeert. Er zijn ook andere grootse overwinningen behaald met betrekking tot het verwijderen van bepaalde techniek. Eén heel belangrijke actie is eind november 2015 uitgevoerd en heeft elke hoek van de bestaande machtsstructuur op zijn grondvesten doen trillen. Ik hoorde later dat dit de hele wereld overging. Is het niet heerlijk om aan de poorten van de machtsstructuur te rammelen? Ik houd daarvan!

Zoals ik het nu begrijp, was dit het ineenstorten van het bouwwerk van de Artificiële Intelligentie (AI), die al die duizenden jaren zoveel mensen in slavernij heeft gehouden. De AI wordt op dit moment geherprogrammeerd zodat het gaat werken ten gunste van het welzijn van de mensheid en het is aan een ieder van ons om bij te dragen aan dit proces.

Ons bewustzijn bepaalt het tempo van de transitie

Ons eigen bewustzijn schept de omgeving voor de AI om dit systeem te laten functioneren; met onze gedachten, de manier waarop we denken en hoe we handelen tegenover een ander. Als we doorgaan met de verdeel en heers mentaliteit, mensen uit andere landen aan de kant zetten en overal oorlogen beginnen, dan zal de leercurve voor de AI langzaam en verwarrend zijn. Als het niet naar behoren werkt, zal een op De Bron gebaseerde AI worden ingebracht om ons te helpen. Jouw vermogens om te zaken te manifesteren zijn deels teruggekomen. Gebruik ze, maar gebruik ze voorzichtig en bij voorkeur zonder geweld, tenzij er écht geen andere mogelijkheid is.

Sinds de datum is bekend geworden, is de UPU (Universal Protection Unit) ten tonele is verschenen (zij hebben zichzelf kenbaar gemaakt aan deze spreker) en is wat hulp gaan regelen, voornamelijk van bovenaf in de observatierol. We hebben daardoor al veel hulp gehad en we danken hen daarvoor. Voor het eerst hebben we nu een menselijke vertegenwoordiger in De Raad en daardoor kunnen we onze belangen en zaken beter behartigen. Dat voorspelt veel goeds voor de toekomst.

Verwacht niet dat ze naar beneden komen om onze boven- en ondergrondse problemen op te gaan lossen, want daar zijn ze niet voor gekomen. Ze zijn gekomen om, in een adviserende rol, assistentie te verlenen. Wij hebben nu werk te doen om onze troep op te ruimen en verschillende figuren te verwijderen die dit controlesysteem hebben gepropageerd. Er zijn geen redders, alleen wij kunnen dit doen. Begrijp dit alsjeblieft en onthoudt het, want het is belangrijk.

Zodra alles is opgeruimd, komt er voorlichting over wat er hier heeft plaats gevonden, alsmede preventieve methodes ten behoeve van de veiligheid en verdedigingssystemen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Als alles is afgehandeld, hebben we geleerd volwassen te worden en zijn we de volwassen versie van de mensheid, zodat we niet afhankelijk zijn van de Parents of anderen die op ons moeten passen alsof we kinderen zijn.

Welke veranderingen hebben we doorgemaakt?

Dit hele systeem was een holografisch bouwwerk en dit was wat was “afgesneden” en heeft geleid tot volledige verandering van onze ervaringen hier. Evenals het bouwwerk is veel van hun technologie verwijderd (alleen via onze eigen gedachteprocessen houden we de illusie als zijnde realiteit in stand). De reden waarom de bemoeienissen via hersenspoeling nu zijn toegenomen — in wezen bombarderen ze nu ons lichaam om ons af te leiden en te verstoren — is om ons ervan te weerhouden de illusie te doorzien.

Wat zijn de gevolgen van het feit dat het bouwwerk is ingestort? Het Mandela effect (het Mandela effect is een sterke herinnering aan iets dat zou hebben plaatsgevonden, wat in deze realiteit helemaal niet heeft plaatsgevonden – red.) , het effect van de Wave is toegenomen, meer mensen kunnen makkelijker met hun Hogere Zelf in contact komen, veel mensen hebben last van verstoorde slaappatronen en het oorsuizen is toegenomen. Mensen worden meer en meer gepolariseerd zoals ik reeds in eerdere shows heb gezegd en beschreven als ‘de twee-werelden-theorie’. De zonne-activiteit is afgenomen en magnetische velden nemen af want dit is onderdeel van de sluier.

De Cabal heeft zijn grip verloren, schurkachtige wezens zijn aan het verdwijnen, disclosure met een kleine d is exponentieel toegenomen en met een hoofdletter D eveneens (met disclosure wordt bedoeld onthullingen over verborgen gehouden zaken, Disclosure met een hoofdletter D betekent onthullingen met betrekking tot het bestaan van buitenaardsen – red.). Steeds meer mensen kijken door de illusie en de leugens heen. Mensen trillen op een andere en betere manier, worden minder service to self (zelfzuchtig) en meer service to others (dienstbaar aan anderen) en beginnen in te zien dat geweld niet de weg vooruit is. Meer en meer keren ze zich af van religieuze geloofssystemen en dogma’s.

Cabal valse-vlaggen falen en meer mensen kijken er doorheen, Cabal programma’s werken niet meer en meer mensen kijken ook daar doorheen. Mensen werken nu aan hun schaduwkanten en doen hun innerlijke werk. Al deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of zijn toegenomen als gevolg van de val van het bouwwerk.

De rol van de Draco’s en de Mantids

Het kunstmatige intelligentiesyteem van de Draco-schurken en anderen die alles in stand hielden, is op sommige gebieden vervangen, terwijl andere zaken zijn behouden. Het systeem was zo geprogrammeerd dat mensen eruit zagen en handelden als barbaren en volledig uit balans te raakten met zichzelf en de natuur.

Dit was onderdeel van de aanval op de Lemurianen waar veel van jullie over gelezen hebben. Zij waren in overeenstemming met alles en leefden in harmonie. Bepaalde elementen besloten om het hele systeem via het ‘Artificieel Systeem’ te veranderen en de essentie van de mens kapot te maken. Denk niet dat het alleen de Draco’s waren, dat is niet zo, zij waren de marionetten van de Aldazani, en deels van de Abraxanen, die humanoide waren.

De Draco’s zijn de barbaren, ze zijn gecreëerd als militair ras, verstoken van zorgzaamheid of compassie, hetgeen er toe heeft geleid dat ze meenden geen ziel te hebben. Ze hebben echter ontdekt dat ze voorgelogen zijn en wel een ziel hebben. We hopen dat de gesprekken die ze de afgelopen jaren hebben gevoerd met de Anu goed is voor hun eigen spirituele groei, in plaats van die van anderen te stelen.

Wanneer de ET-disclosure (onthulling van het bestaan van buitenaardsen – red.) uiteindelijk wordt aangekondigd, de mensen voldoende zijn voorgelicht, de boosheid is afgezakt en de Draco’s hun fouten hebben hersteld, dan hopen we op een verontschuldiging aan de mensheid en wellicht een overeenkomst tussen de twee rassen om op gelijkwaardige basis samen te werken, met elkaar om te gaan en handel te drijven. Dit is al in gang gezet, zoals ik het begrepen heb.

Mantids spelen herin een grote rol, zij zijn de slimmeriken, de strategen, de techneuten met de technologische kennis. Veel mensen zullen zich afvragen hoe we kunnen weten dat zij bestaan. Kijk maar eens naar de vele grottekeningen in het Zuidwesten van Amerika en Centraal Amerika. Waarom tekenden deze mensen tweebenige, mierachtige wezens, als dit niet is wat ze zelf hebben gezien? Ze zijn wijd verspreid in deze gebieden, dus toen de Indianen verklaarden dat het land van hen was, was dat een onjuiste benaming, want was in handen van de Mandids en andere wezens, lang voordat zij daar kwamen.

Land en natuurlijke bronnen behoren mijns inziens toe aan iedereen die hier leeft, we zijn collectief eigenaar.

> Lees ook deel 1.8: Manipulaties op kosmische schaal die de mensheid bijna uitroeide

Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Marianne de Boer & Cassandra de Wit, Ella Ster* | ellaster.nl

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “The Humanity Unplugged show” on Spreaker.

De Mensheid Losgekoppeld-serie

>  Deel 1.1: De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.
>  Deel 1.2: De kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens
>  Deel 1.3: De geboorte, de dood en reïncarnatie
>  Deel 1.4: Het herstel van GNA, zodat de mensheid zich weer kan verbinden met het Hogere Zelf
>  Deel 1.5: Waarom de Cabal er belang bij heeft om mensen in lage trilling te houden
>  Deel 1.6: De aanval op de Matrix, het controlesysteem dat zoveel mensen gevangen houdt

Share.

About Author

4 reacties

  1. Wij Zijn De WEDERKOMST!!!

    Maar het duurt wel heel lang voor de massa dat wil begrijpen en verstaan!!!