Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 6 juli 2017. In het tweede uur geeft hij een exposé van de gebeurtenissen omtrent CERN en de plannen van de Cabal om deze planeet te ontvluchten. Deze mislukt escaperoute heeft voor de mensheid de weg vrijgemaakt om onze eigen toekomst te gaan schrijven. Nu we ons in het tijdperk bevinden waarbij alle verborgen zaken aan het licht komen, vallen de maskers van illusie af.

Eerste uur: 

De geheime goudvoorraden

17:00   Er is veel gaande op de Filipijnen en in Indonesië. Het zijn vooral rookgordijnen voor datgene wat er zich werkelijk afspeelt, omdat veel van de antieke rijkdommen zich in deze landen bevinden.

Tweede uur 

Een toename van gechannelde berichten 

1:09:00   Thomas verwacht de komende tijd veel meer gechannelde berichten, New Age- en ascensie-onzin, waarmee de cyclus van 2013 wordt herhaald. In de tweede helft van het tweede uur legt hij uit waarom deze periode belangrijk is en waarom men de tijdlus van de afgelopen vier jaar wil herhalen.

Thomas en Drake namen in Cosmic Voice al de beslissing om gechannelde berichten te weren, omdat de entiteiten die gechanneld worden (meestal) niet echt zijn. Het zijn slechte entiteiten die je proberen te vangen met hun ‘haakjes’. “Je hebt geen idee wat je binnenhaalt met dit type praktijken en dit soort ‘haakjes’. En ja, het is allemaal doordrenkt van ‘liefde en licht’.” De haakjes die de gechannelde berichten bevatten, zijn echter verborgen programma’s .

Thomas hoopt dat zijn luisteraars er niet opnieuw aan ten prooi vallen. Het creëerde destijds veel ongerustheid en dat wordt hopelijk niet weer herhaald.

E*: Bij gechannelde berichten is het vooral belangrijk om de (verborgen) boodschap eruit te halen. Als het bericht vooral oproept tot passiviteit en berusting, waarbij wordt gesuggereerd dat onze problemen extern worden opgelost, dan schuilt er een addertje onder het gras. Vaak worden deze externe krachten gepresenteerd als iets dat groter, belangrijker of krachtiger is dan wijzelf. De valse hoop (hopium) die al jarenlang in deze berichten wordt gepresenteerd, zou ons vanzelf ten deel vallen, zonder dat we daarvoor zelf iets hoeven te veranderen of recht hoeven te zetten.

Als het bericht echter bekrachtigt of inspireert om zèlf actie te ondernemen om veranderingen teweeg te brengen, kan het juist een positieve uitwerking hebben.

Het einde der tijden voor de Cabal 

1:29:40   Het hele verhaal over de 4 jaar durende lus heeft te maken met CERN, het Project Looking Glass en de Galactic Crossing of de Galactische Uitlijning.

Op 1 januari 2013 werd het scherm van Project Looking Glass uitgeschakeld en dit was het einde van een geavanceerde manier waarmee men in de toekomst kon kijken. Het werd door sommigen (onterecht) opgevat als een indicatie van het einde-der-tijden scenario. Thomas ïnterpreteert het als een teken van hun einde.

Een zekere Bill Wood sprak eind 2011/begin 2012 in een interview met Kerry Cassidy over het Project Looking Glass. Hij voorspelde toen al dat het scherm eind 2012 zou uitgaan. Het was voor Thomas een bevestiging dat de datum 31 december 2012 belangrijk was.

De Galactische kruising

De Galactische Uitlijning duurt 36 jaar, waarbij de grenzen van het galactische centrum worden gepasseerd. Dit begon in 1980, het jaar waarin ze, in een eerste poging, het begin van de Derde Wereldoorlog hadden gepland. De beëindiging van de galactische uitlijning, was in 2016. CERN werd in 1998 gebouwd, halverwege de 36-jaar durende uitlijning en werd in 2008 voltooid. De galactische uitlijning vindt elke 26.000 jaar plaats. Dit is waar de Maya kalender over gaat. Het gaat over de positie van de zon tijdens de winterwende. 3000 jaar geleden waren we uitgelijnd met wat in de astrologische wereld bekend staat als ‘de Donkere Kloof’. Op 21 december 2012 stonden we precies op de centrale lijn van de evenaar van de Melkweg. Dat was een belangrijk moment.

Rond die tijd stond het internet vol met ascensie-onzin, deels afkomstig van channelings en onzinverhalen over de Plejaden. Dit waren manoeuvres om mensen af te leiden van andere belangrijke, wereldwijde gebeurtenissen. Al deze aangekondigde gebeurtenissen zoals ascensie, massa-arrestaties, RV en Nesara hebben nooit plaatsgevonden. Thomas’ standpunt destijds was om ook te kijken naar alle andere zaken die nooit hebben plaatsgevonden. Het belangrijkste is, dat we allemaal nog in leven zijn. Geen van ons bevindt zich in een Femakamp. Er is geen reductie van 90% van de bevolking. Geen Derde Wereldoorlog. Geen Nieuwe Wereld Orde. Al deze zaken hadden voor het einde van 2012 moeten zijn voltooid.

1:36:36   Het contract dat de Cabal met de Draco had getekend, hield in dat bovenstaande zaken moesten worden uitgevoerd en het liep af op 31 december 2012. Thomas had het gevoel dat die datum het einde van hún tijd was, niet het onze. Het scherm van de Looking Glass was nog blanco, omdat wij mensen ons nieuwe hoofdstuk moesten schrijven. Het is aan ons om dit script te schrijven, niet aan hen. Eind 2012 startte men CERN op, om het door de verzetsbeweging vlak voor de winterwende te laten ‘ontploffen’, daarna kregen ze het niet meer op tijd opgestart. De winterwende was de directe uitlijning met het centrum van de  Melkweg. Dit was een interventie van buiten de aarde waarbij ook mensen waren betrokken.

De creatie van een wormhole

Men probeerde met CERN een Einstein-Rosen brug te creëren, ook wel bekend als een wormhole of portal. En wel op het exacte punt van de galactische uitlijning op 21 december 2012. Dit had hen een ontsnappingsroute verschaft, waarbij een tot stof vergaande aarde zou worden achtergelaten door het gebruik van exotische wapens en killshot technologie. Wapens met de capaciteit om hele planeten op te blazen. Deze wapens zijn sindsdien allemaal verwijderd. Als dit gebeurd zou zijn, zou dit niet alleen catastrofaal voor ons, maar voor het hele zonnestelsel zijn geweest.

De galactische centrale zon is ook een portaal, net als alle andere zonnen. Dus als men succesvol was geweest met het creërn van de brug en via het galactische centrum te ontsnappen, was er het gevaar en een reële mogelijkheid dat ons zonnestelsel volledig zou verscheuren en instorten. Dan waren zij al lang ongeschonden in een ander universum geweest. Maar dit plan, net als al hun andere grote plannen, is mislukt.

Rond die tijd (eind 2012/begin 2013) observeerde Thomas tijdens zijn droomtijd dat dit zonnestelsel zich in een wormhole of portaal bevond, een soort vacuüm. Thomas redeneerde dat men wel degelijk de brug heeft weten te creëren, maar niet de noodzakelijke tegenovergestelde opening. Dit hield hen toen gevangen. Maar het hield ons ook in het ongewisse in de ‘tunnel’ zoals Thomas het noemt. Dit is geen permanente situatie, maar een status quo tot aan bepaalde gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden.

Binnen in de tunnel zijn drie portalen. Twee daarvan leiden ons naar een slechte regio in de ruimte. Deze twee gebeurtenissen zijn nu ‘verlopen’ en er is voorkomen dat situaties catastrofistisch werden. Er komt echter nog een portaal aan en dit zou wel eens het punt kunnen zijn waarop de aarde op een andere trilling gaat functioneren.

De transformatie van de aarde

In 2013 werd de aarde getransformeerd met de flora van voorheen, plus bepaalde niet-mensachtige soorten die op het aardoppervlak verschenen. Er zijn groepen die de voortgang monitoren en dit proces zet zich momenteel voort. (E*: Thomas gebruikt het woord “terraformed”, een begrip om aan te geven dat een planeet zodanig transformeert dat het sterke gelijkenis vertoond met de (oorspronkelijke?) aarde – red.)

In 2014 is er een grote aanval op CERN ingezet net voordat ze het opnieuw wilde openen. Dit zette hen weer terug in de race die ze voor eind 2016 wilde voltooien, voor het einde van de kruising (galactic crossing), de galactische uitlijning die eens in de 26.000 jaar* plaatsvindt. In augustus 2015 werd CERN energetisch aangevallen en dit was de finale aanval die het hen onmogelijk maakte hun taak op tijd af te ronden.

*) Thomas zegt in de audio 36.000 jaar, maar bedoelt waarschijnlijk 26.000 jaar, zoals hij eerder in de uitzending zei.

Het was einde oefening voordat Simon Parkes en zijn groep de meditatiesessie hielden. CERN heeft het publiek voorgelogen over wanneer het weer opnieuw zou worden opgestart. Men ging er toen vanuit dat er geen aanvullende aanvallen nodig zouden zijn, maar bepaalde mensen hebben de zaak tot eind 2016 wel in de gaten gehouden.

De pogingen om de tijd terug te draaien

In 2013 vermoedde Thomas dat we ons in een 4-jaar-lus bevonden, waarbij bepaalde dingen zich zouden herhalen, om 2012 te spiegelen. David Wilcock en anderen begonnen met het plaatsen van berichten uit 2012. Toen dit plan in 2015 duidelijk werd, heeft Thomas in Cosmic Voice opgeroepen om aan het innerlijk te werken, om voorbereid te zijn op de huidige tijd.

Vanaf eind 2015 is de Cabal in paniek. Ze kunnen niet meer in een ruimteschip ontsnappen en ook niet via de galactische brug wegvluchten. Dat maakt ook een einde aan hun plan om ons allemaal op te blazen, terwijl zij de planeet ontvluchten.

Het was daarom belangrijk om tot het einde van 2016 kalm te blijven en ervoor te zorgen dat we aan het einde van dat jaar, tevens het einde van de 4-jaar-lus, nog intact waren. Thomas noemt dit ook het ‘4-jaar-bedrog’. Vervolgens voorspelde Thomas eind 2016 dat in 2017 alles ontrafeld zou worden en de lelijke waarheid zou worden blootgelegd.

De maskers van illusie vallen af

Zo heeft hij het gehad over de maskers van illusie en hoe ze allemaal af gaan. De Cabal wordt ontmaskerd en ze ontmaskeren elkaar. Alternatieve media-raaskallen worden ontmaskerd en ontmaskeren elkaar. Maar ieder van ons heeft ook een masker van illusie, waarbij we ons anders presenteren dan wie we in werkelijkheid zijn. Nu de Matrix naar beneden komt, vallen alle maskers af. Wordt dat leuk? Dat hangt er vanaf hoe ver je bent. Wordt het lelijk? Absoluut! Maar de mensheid kan niet verder gaan met de maskers van illusie en dan toch verwachten dat er échte veranderingen zullen plaatsvinden.

Er is nooit iets veranderd door niks te doen. Verandering vindt plaats als je er moeite voor doet, op welk gebied dan ook.

Uiteindelijk zal er een uitlijning met onze ware zelf plaatsvinden in volledige transparantie. Er is nooit iets veranderd door niks te doen. Verandering vindt plaats als je er moeite voor doet, op welk gebied dan ook.

De audio bevat uiteraard veel meer informatie dan hierboven in de beknopte samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

 

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 7/6/17” on Spreaker.

Share.

About Author

2 reacties

  1. Beste Ella, Ondanks alle inspanning van de alternatieve media en alle mogelijkheden om je te informeren, blijken de meeste mensen toch liever hun vingers in hun oren te stoppen, zou het een goed ideezijn om de MSM te overstelpen met feiten en als een terrier vast te bijten in de waarheid en de wil die naar boven te halen? Ik droom daar weleens van, maar hoe pak ik dat het handigst aan. Vandaag las ik dit op vrijspreker en dat maakt mij weer onrustig of strijdbaar.

    De beste manier om de huidige machthebbers neer te halen is volgens Caitlin Johnstone hun propagandamachine – de massamedia – onophoudelijk en agressief aan te vallen. In haar artikel in Medium noemt zij acht punten om het tij te keren voor vrijheid, individuele rechten, welvaart en vrede. Zij gaat hierbij uit van een brede alliantie van anarchisten, libertariërs, nationalisten en anti-establishmentgroepen.

    http://www.vrijspreker.nl/wp/2017/07/hoe-de-propagandamediamachine-te-verslaan/

  2. Wat ik mij afvraag, da cabal is maar een kleine groep, daarom heen heb je laag na lasg van ondergeschikten, hoe kunnen zij met dit alles omgaan?