‘De mensheid losgekoppeld’, Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, deel 1.8

In deel 1.7 van de serie Humanity Unplugged op basis van een speciale radio-uitzending van Thomas Williams, werden de aanvallen op en instorten van het Maan-Saturnus-matrix systeem beschreven. In dit deel is te lezen dat er zelfs op kosmisch niveau manipulaties hebben plaatsgevonden. Dat biedt tevens een ander perspectief op het verhaal van de Grote Vloed en de Ark van Noach. Een verhaal dat in de kern daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en bijna de mensheid heeft uitgeroeid, maar waar tevens een diepere betekenis achter schuilgaat.

Zon- en maanafwijkingen plus de Bijbelse zondvloed

De zon als een portaal

Gezien het feit dat de activiteiten zijn verminderd  sinds het Maan-Saturnus-bouwwerk is ingestort, doet vermoeden dat onze Zon eveneens deel uitmaakte van het bouwwerk. Van jongs af aan wist ik al dat het niet was zoals het eruit zag. Ik staarde er altijd naar, en als ik er naar keek en dan zag ik geen bol in de lucht, maar een gat in de lucht. Als ik mijn focus verlaagde, dan kon ik in de zon kijken en zag ik een zwarte punt in het midden. Op die leeftijd dacht ik dat iedereen het zo zag, maar pas later vertelde men dat dit absoluut niet zo was. Wat je zag was de singulariteit van een portaal, met een kegelvorm aan beide einden waar doorheen ruimtereizen tussen de verschillende Melkwegen plaatsvinden. Hier zal de ‘Wave’ doorheen komen.

Dit zette me aan het denken, zou het zo kunnen zijn dat de zon niet onze warmtebron is? De vraag waarom de temperatuur daalt als je opstijgt met een vliegtuig heeft me altijd bezig gehouden. Je bent weg van de planeet, maar nu is het kouder? Astronauten vertellen ons dat het in de ruimte nog kouder is, dus hoe verder je gaat van de planeet, hoe minder warmte je ervaart.

Ik bedacht me dat de enige verklaring hiervoor is, dat de warmte van de planeet zelf afkomstig is, een hete binnenzon die ook dienst kan doen als motor voor ruimtereizen. Als we opnieuw leren hoe we dit moeten doen, waarom zouden we dan met slechts enkelen in een ruimteschip reizen, als je ook kan reizen met een voor meerdere doeleinden geschikt planetair voertuig? Ik heb begrepen dat deze planeet oorspronkelijk is gecreëerd in het sterrenstelsel ‘Kleine Beer’ en hier naar toe is gebracht.

Denk je dat dit onmogelijk is? Kijk naar de maan, kijk naar Phobos, (ook wel doodsster) en Diemos, beiden rond Mars, beiden hebben vaste banen die alle logica trotseren, met slechts één kant die naar de planeet gekeerd is. Plus twee satellieten van Saturnus, Janus en Epimetheus, die dezelfde baan delen. Ze hebben ongeveer dezelfde afstand tot de planeet en draaien rond met ongeveer dezelfde snelheid. Ze halen elkaar echter nooit in en botsen niet op elkaar. Technisch gezien bevinden ze zich volgens astronomen in een “1:1 draaiende resonantie”, of “hoefijzer banen.”  

Dit kan niet zomaar weggezet worden als een afwijking, want dat zijn ze niet, ze zijn daar naar toe gedreven, in uitgeholde voertuigen en in bepaalde banen geplaatst, voor bepaalde doelen, waarvan niets in ons voordeel was.

De zon niet als enige warmtebron?

Terug naar onze warmtebron en de aarde; er komt vanuit de Noordpool een elektro-magnetisch veld (torusveld) dat op een appel lijkt en naar beneden gaat tot de evenaar. Vanuit de Zuidpool gaat een elektro-magnetisch veld naar boven tot de evenaar, dus beide elektro-magnetische velden raken elkaar bij de evenaar en als het klopt, vloeit er warmte vanuit de bron van deze velden die meegevoerd wordt via winden van beide polen, wat verklaart waarom de evenaar de warmste plek op aarde is. De noorder- en zuiderlichten die te zien zijn bij beide polen, zijn de elementen van de binnenwarmtebron die van de planeet zelf afkomstig is.

(E*: In mijn ogen gaat Thomas hier voorbij aan het gegeven dat er aanmerkelijke temperatuurverschillen ontstaan als de zon wel of niet schijnt. Ook rond de evenaar, waar het overdag tergend heet kan zijn omdat de zon er onder een rechte hoek op schijnt, kan het ’s nachts als de zon zich aan de andere kant van de aarde bevindt, dermate koud worden dat zelfs het vriespunt wordt bereikt. De temperatuur wordt dus wel degelijk door de zon beïnvloed, wellicht door weerkaatsing op aarde en kan niet uitsluitend afkomstig zijn van de planeet zelf.)

Bedenk dat onze planeet 23 graden uit het centrum staat, dus als de zon de warmtebron is, zou de evenaar niet rond het centrum van de globe draaien maar zou een hoek van 23 graden hebben en zou in een golfpatroon draaien, net zoals de aarde afwijkt vanwege het niet-gecentreerd zijn.

Een andere theorie van mij is hoe de Grote Vloed werd veroorzaakt, het zeeniveau is ten opzichte van vroeger op sommige plaatsen 120 meter (400 feet) gestegen en het smelten van het ijs staat niet gelijk aan 120 meter, dus dit zette me aan het denken. In de bijbel staat dit in het 7-dagen verhaal van de schepping…

De Grote Vloed

E*: In het boek ‘Magicians of the Gods’ onderzoekt archeoloog Graham Hancock hoe de Grote Vloed, of beter gezegd een serie cataclysmen zijn ontstaan zijn door een komeetinslag die in 10.800 v. Chr. plaatsvond. De inslagen van de komeetfragmenten hadden desastreuze gevolgen voor de aarde, onder andere hevige regenval die weken aanhield en het ontstaan van de Jongere Dryas, een nieuwe ijstijd. Toen aan het einde van deze Jongere Dryas koude periode in 9600 v. Chr. de enorme ijsvlaktes van kilometers dik waarmee heel Noord-Amerika en Europa bedekt was smolten, steeg het zeewaterniveau. Aangezien deze ijsvlaktes op sommige plekken wel 4 km dik was, heeft dit tot een aanzienlijke stijging van de waterspiegel geleid waardoor bepaalde delen land en eilanden in de oceaan verdwenen. De conclusie van Thomas dat de smeltende ijsmassa niet heeft kunnen leiden tot een stijging van 120 meter, moet wat mij betreft beter  worden onderbouwd.

Ondanks dat de verhalen uit de Bijbel, zoals de zondvloed en Ark van Noach deels op waargebeurde gebeurtenissen zijn gebaseerd, moeten deze zeker niet letterlijk worden genomen. Volgens Hancock zijn er wereldwijd overleveringen van meer dan 2000 ‘mythes’ over de Grote Vloed die in veel aspecten akelige gelijkenissen vertonen. Eén van die kenmerken is dat dit cataclysme niet een toevallige ramp was, maar een beslissing van de ‘Goden’, die erg boos en jaloers op de mensheid waren en besloten om ze te vernietigen door de vloed te veroorzaken. Eén van de fundamentele geboden die de Watchers overschreden, was om met mensenvrouwen te paren. Het nageslacht dat daaruit voortkwam waren de Nephilim, een reuzenras.  En ook dit deel van de geschiedenis staat in de Bijbel vermeld.

6. Toen zei God, “Laat er een troonhemel zijn tussen waterpartijen, die waterpartijen van waterpartijen scheidt!” 7.  Dus God maakte een troonhemel die het water onder het troonhemel scheidde van het water erboven. En dat is wat er gebeurde. 8. God noemde het baldakijn: “hemel”. De schemering en de dageraad waren de tweede dag. 9. Toen zei God, “Laat het water onder de hemel in een gebied bij elkaar komen en laat droge grond verschijnen!” En dat gebeurde. 10. God noemde de droge grond “land” en hij noemde het water dat samen was gekomen “oceanen”. En God zag dat het goed was.

Thomas vervolgt: Dus God schiep water tussen het land en ook in de hemel. Een oceaan in de hemel? Dat werpt de wetenschappelijke verklaring van zwaartekracht in de plee, nietwaar? Nu zijn er een aantal dingen over te zeggen:

1.  Wat was het doel van de hemel-oceaan? Was het om veronderstelde straling van de zon te blokkeren via een atmosfeer of, gezien het feit dat water reflecteert, om het holografische beeldscherm te scheppen?

2.  Gezien het feit dat Draco-elementen van de Annunaki, iemand van hen, namelijk Noach (ja, hij hoorde bij hen) heeft gewaarschuwd om een Ark te bouwen, doet veronderstellen dat zij betrokken zijn geweest bij de creatie van het water-baldakijn/spiegel technologie/hologram. Nu weten de meesten dat ze aan het rommelen waren met genetica en waarom een deel van onze hersenen het ‘reptielenbrein’ wordt genoemd (dat is het geklets in je hoofd dat je met meditatie probeert het zwijgen op te leggen). Hun genetica-programma pakte niet goed uit, of het werd beschouwd als tegen de Galactische regels (dit zou het verhaal kunnen zijn van de gevallen engelen die met vrouwen hebben gepaard, ik weet het niet zeker) en dus werd besloten de gruwel die ze deels zelf hadden gecreëerd uit te roeien, door het water-baldakijn als een bewuste daad te laten vallen. Hoe anders konden ze weten dat de zondvloed zou plaatsvinden? Dus lieten ze het waterscherm van de hemel vallen (kan dit de 40 dagen en nachten van regen beschrijven?).

Iets anders om bij stil te staan is, dat de Ark misschien niet een boot op de oceaan op de planeet was, maar een Ark in de lucht-oceaan, zoals een ruimteschip, voordat het viel. Hier werd naar gerefereerd in de tv-serie ‘The 100’.

> Binnenkort deel 1.9: Het pad voorwaarts voor de mensheid

Originele tekst van Thomas Williams | vertaling Marianne de Boer & Cassandra de Wit, Ella Ster* | ellaster.nl

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “The Humanity Unplugged show” on Spreaker.

De Mensheid Losgekoppeld-serie

>  Deel 1.1: De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.
>  Deel 1.2: De kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens
>  Deel 1.3: De geboorte, de dood en reïncarnatie
>  Deel 1.4: Het herstel van GNA, zodat de mensheid zich weer kan verbinden met het Hogere Zelf
>  Deel 1.5: Waarom de Cabal er belang bij heeft om mensen in lage trilling te houden
>  Deel 1.6: De aanval op de Matrix, het controlesysteem dat zoveel mensen gevangen houdt
>  Deel 1.7: Cabal controlestructuur en het begin van het instorten

Share.

About Author

2 reacties

  1. Ik heb geen commentaar, maar in mijn huidige leven ervaar ik naarmate mijn gewaarzijn verruimd is ik in menselijke relaties zeer subtiele manipulaties ervaar. Bij velen in mijn omgeving is dit ’n zeer onbewust proces agv hun 3D persoonlijksheids projekties, maar dat gaat aardig botsen met mijn hartsenergie en hun hoofdenergie