Thomas Williams: terugblik op 4 jaar radio-presentator

0

Thomas is aankomende week precies vier jaar radiopresentator, eerst van Cosmic Voice en later de Truth, Integrity & Honorshow die nu ruim een jaar bestaat. In deze TH&I-radioshow van 27 juli 2017 kijkt hij terug op allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen die plaatsvonden in de afgelopen vier jaar die tevens het begin en het eind van een ‘loop’ (tijdslus) zijn.

Eerste uur

Truth, Honor & Integrity (Waarheid, Eer & Integriteit)

06:20   Thomas begint de show met het uiten van zijn bezorgdheid over het feit dat er ‘elementen’ binnen de groep zijn die zich niet houden aan de drie peilers die hij hanteert; waarheid, eer en integriteit. Dat heeft effect op de groep. Hij geeft aan dat hij ook het wachten beu is. Het is moeilijk te accepteren dat veel feiten niet zichtbaar worden. Het gaat allemaal om ‘vertrouwen’. En dat vertrouwen is hij ook af en toe kwijtgeraakt. Toen bleek dat mensen waar hij op rekende, niet bleken te zijn zoals ze zich voordeden. Hij noemt hierbij Neil Keenan, Benjamin Fullford en Corey Goode. Het doel van de show is altijd geweest dat mensen sterk zouden worden in zichzelf. We hebben een hoge prijs betaald voor onze (hoge) levensstandaard; we zijn de verbinding met onszelf en met de natuur kwijtgeraakt en laten ons teveel leiden tot allerlei zaken buiten ons om.

Geopolitieke zaken

24:17   Sean Spicer is zijn baan kwijt en die zullen we niet meer terug zien. Ook de schoonzoon van Trump, Jared Kushner en Donald Trump junior zitten diep in de problemen.

25:00   Rothschild heeft voorspeld dat de New World Order (NWO) binnen twee jaar voor elkaar is. Thomas voorspelt hierbij dat Rothschild en zijn consorten er over twee jaar niet meer zullen zijn.

25:30   Op de Filipijnen wordt een ‘spel’ gespeeld met fondsen als inzet. IS aka Langley (hoofdkwartier van CIA) is daar aanwezig en het draait allemaal om het goud dat daar lang geleden is geplaatst. Er is nu een interne strijd gaande tussen het leger en IS. IS heeft delen van de stad Marawi ingenomen. Gezien de ligging (niet aan zee) is dit een echt professionele militaire operatie geweest. In mei heeft president Duterte de Staat van Beleg uitgeroepen en onlangs is dit verlengd tot het einde van dit jaar. De Staat van Beleg stelt het leger in staat mensen de mond te snoeren en mensen gevangen te nemen zonder vorm van proces. Thomas hoopt dat het Duterte lukt meer duidelijkheid te krijgen over wie die indringers nu eigenlijk precies zijn en waarom ze die stad hebben ingenomen.

Russische inmenging door Hillary Clinton

28:40   Als gevolg van het gerucht rond de zogenaamde ‘Russische inmenging’ tijdens de verkiezingen heeft Donald Trump beweerd dat hij de complete macht heeft om pardon te verlenen aan familieleden, assistenten en zelfs aan zichzelf. Maar de president kan aan helemaal niemand pardon verlenen voordat schuld is vastgesteld of een veroordeling vanwege een misdaad.

30:50   De Democraten roepen dat Trump zich uitermate irritant gedraagt en dat hij mogelijk een geheime verstandhouding heeft met de Russen. Maar wat inmiddels vergeten lijkt, is dat de leider van de Democraten, Hillary Clinton een heel lange periode heeft gehandeld in Amerikaanse grondstoffen, waaronder uranium aan Rusland, waaraan de Clinton Foundation schandalig veel geld heeft verdiend. Waarom wordt zij niet aangeklaagd? Obama en Clinton hebben beiden Amerikaanse grondstoffen overgedragen aan de Verenigde Naties.

Ouders hebben geen zeggenschap meer over hun eigen kinderen

34:20   Bij de zaak over de doodzieke baby Charlie Gard in Engeland, waarbij het Great Ormond Street Hospital het leven wilde beëindigen terwijl de ouders nog een experimentele behandeling wilden proberen, kunnen we ons de vraag stellen die er de baas is over de kinderen; de ouders of de staat. Het  ziekenhuis heeft ernstige bedreigingen gekregen. (Het kindje is op 28 juli overleden – red). Thomas; “Speelt het ziekenhuis voor god? Hebben de ouders niets meer te zeggen? Waarom staan wij dit toe?”

De Zionistische agenda

37:40   Terwijl de aandacht van de wereld is gericht op Noord-Korea, Iran en andere zaken, gaan de zionisten hun eigen gang. Ze wachten tot de media op andere zaken is gericht. Als er ergens een grote valse vlag aanslag is geweest, kun je er donder op tegen zeggen dat er in Israël ergens een dorp wordt gebombardeerd. Zo werken ze. In Israël heeft men de beslissing genomen de militaire aanwezigheid op de Westbank enorm op te voeren. Aanleiding is een steekpartij waarbij drie Israëli’s zijn doodgestoken en er één gewond is geraakt. Thomas geeft aan dat hij, als dit waar is, geen enkele goedkeuring geeft aan dergelijke acties (de steekpartij), maar hij vind het op z’n minst apart dat dit plaats vond, op het moment dat de partijen eindelijk nader tot elkaar kwamen.

45:05   Het valt Thomas op dat er altijd wordt gemeld dat ‘zogenaamde daders’ ‘Alahoe Akbar’ roepen. Door dit (in de media) steeds te vermelden, krijgen we een beeld dat deze kreet samenhangt met het uitvoeren van aanslagen. Maar het betekent gewoon ‘God is groot’. Dat is niet zo anders dan het Amerikaanse ‘In God we trust’ dat bijvoorbeeld op de dollar staat. Toch komt er een andere intonatie aan vast te zitten. Woordmagie met als doel ‘verdeel en heers’.

De eeuwige oorlogsmachine draaiende houden

47:45   CIA directeur Mike Pompeo heeft besloten dat China de ‘nieuwe vijand’ is. Eerder nog dan Rusland of Iran omdat het land een bedreiging vormt voor de dominante positie van Amerika in de wereld. Thomas: “Waarom moeten wij dominant zijn? Waarom moeten wij de bullebak van de wereld zijn?”

49.46   In Zweden staat de regering op knappen. Dat heeft te maken met een IT-lek-schandaal. “Waar hebben we dat eerder gehoord?”

Tweede uur

Informatie-overload door TH&I-lid om verwarring te zaaien

52.50   In de TH&I-Facebookgroep zijn er door iemand beschuldigingen geuit t.a.v. de andere leden en dat is het moment dat Thomas zich er tegenaan gaat bemoeien. Aug Tellez is al diverse malen door hem gewaarschuwd. Hij komt met informatie die niets te maken heeft met de waarheid. Het is informatie die uit zes tijdslijnen gelijkertijd komt. Ze hebben Aug hulp aangeboden en gezegd dat informatie in ‘hapklare brokken’ verdeeld moet worden omdat het belangrijk is dat iedereen het kan begrijpen, maar Aug heeft dit geweigerd. Het is op z’n minst ‘opmerkelijk’ dat iemand 24/7 (24 uur per dag, 7 dagen per week) enorme lappen tekst kan schrijven… Aug heeft in een interview gezegd dat hij in de ‘tag cloud’ wil blijven. En tag cloud is AI (Artificiële Intelligentie).

59.40   Thomas is ook teleurgesteld in Lilly Earthling omdat ze zijn kant heeft gekozen.

Arrestaties van personen gelieerd aan OPPT

01.13   Het is momenteel een zooitje binnen de Alternatieve media. Het wordt gedeeltelijk beheerst door de Cabal. Het is als de slang die zijn eigen staart op eet. Een aantal mensen zijn vorige week gearresteerd. Heather Ann Tucci Jarraf van OPPT en editor bij ‘Stillness in the Storm’ (een voorvechter van Corey Goode) is opgepakt vanwege fraude en omdat ze haar identiteit niet kan bewijzen. Volgens Thomas wordt hier door de Cabal een voorbeeld gesteld, maar zijn alle mensen die bij deze zaak zijn betrokken, ook betrokken bij Cabal-zaken. Neil Keenan bijvoorbeeld… Veel mensen binnen de alternatieve media zijn ontmaskerd, Thomas noemt ze allemaal bij naam.

01.33   Thomas kijkt niet veel films of televisie, maar raadt de film ‘The Circle’ met Thom Hanks aan. De technologie die in de film wordt gebruikt, bestaat al lang.

Derde uur

02.09   Ontvangen e-mails worden voorgelezen. Thomas begint met een e-mail van ‘Maurice’ uit Nederland waarin de Blije B (bank) wordt genoemd. Daarna vervolgt hij het laatste uur van de radioshow met het beantwoorden van vragen.

Cassandra de Wit  | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Cassandra de Wit, Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 7/27/17” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.