Thomas Williams: De gestolen soevereiniteit is teruggepakt

1

In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 3 augustus 2017 door Thomas Williams wordt de machtsstructuur van de Cabal uiteengezet. Ook vertelt hij hoe zij ruim 300 jaar geleden op frauduleuze wijze de soevereiniteit van mensen heeft afgepakt. Het stichten van het Kingdom of Manna als soevereine en onafhankelijke entiteit, is een antwoord op dit misleidende en frauduleuze rechtssysteem.

Eerste uur: 

Trump stopt steun geheime CIA operatie

14:55   Trump heeft opnieuw meerdere mensen ontslagen en benoemd. Thomas ziet het als teken dat het hele zaakje instort, waarbij ook op de lagere niveaus (zoals de regering) de maskers afvallen. > Luister naar dit fragment vanaf 14:55

24:20   Trump heeft een einde gemaakt aan de overdadige steun van de CIA voor anti-Assad-strijdkrachten in Syrië. Het gaat om het stoppen van een geheime operatie waarin 1 miljard dollar is gepompt, om Syrische rebellen te trainen en te bewapenen. De reden dat het Syrische conflict al vier jaar duurt is omdat de Amerikaanse CIA het financiert.

50:00   De speciale radioshow van 2 augustus over het Kingdom of Manna bevatte veel intel. De gastspreker was een insider van de controle-structuur. Deze mensen, die tot een minderheid behoren, nemen enorme risico’s om deze informatie naar buiten te brengen. Ze hebben vanaf dat moment een schietschijf op hun voorhoofd en andere lichaamsdelen, waarbij de Cabal voor niets terug deinst. Desondanks eisen luisteraars onterecht dat de identiteit van deze klokkenluiders wordt prijsgegeven.

Thomas benadrukt dat het prima is om kritiek te leveren of kritische vragen stellen over de informatie die hij naar buiten brengt, zolang het op een beleefde en respectvolle wijze gebeurt. Het moet als doel hebben om bepaalde zaken opgehelderd te krijgen, in tegenstelling tot de kritische vragen, of het inzoomen op fouten met als doel om de informatie onderuit te halen.

1:04:55   De meeste mensen, zowel onder de ‘slapers’ als onder de ‘ontwaakten’, zijn te rigide in hun geloofsovertuigingen of idealen, vanwege de programmering en dat maakt het bijna onmogelijk om te veranderen. Het is belangrijk om je waarheidsbubbel (referentiekader) op te blijven rekken en open te staan voor alle mogelijkheden, anders beperk je jezelf en je kennis. Terwijl je door opeenvolgende evolutionaire niveaus van zielsontwikkeling gaat, open je bepaalde deuren, omdat je bepaalde niveaus bereikt hebt.

Tweede uur: 

Het Koninkrijk van Manna 

1:09:00   In de radio-uitzending van 2 augustus was een positieve boodschap te horen: “We zijn veel dichterbij dan we denken.”

Er waren veel vragen over de gebruikte term “koning” (E*: met betrekking tot het Kingdom of Manna dat de mensen van de stichting The People’s Club hebben gesticht om een soevereiniteitpositie boven de Cabal-structuur te creëren). Thomas legt uit dat de associatie met de term koning als iemand die heerst, voortkomt uit de programmering. Mensen vergeten volgens hem het menselijke aspect. Het is echt geen kwestie van “oude baas”, “nieuwe baas” waarbij het oude systeem intact blijft, maar juist een vervanging van het huidige systeem dat overduidelijk heeft gefaald.

Inwoners van het vredige 'Kingdom of Manna'...

E*: Het uitroepen van een internationaal erkend koninkrijk kan alleen op de titel ‘Koninklijke Monarch’, die men kan claimen op basis van bloedlijnen. De koning van het nieuwe koninkrijk behoort tot een bloedlijn die 16.500 jaar teruggaat en die zich beroept op oude verdragen. Men heeft mazen in de wet gevonden om hiermee het huidige systeem van de Illuminati te omzeilen. Binnen het huidige systeem heeft niemand échte soevereiniteit. Door de titel Koninklijke Monarch op te eisen — op basis van antieke, maar alles overstijgende wetgeving — heeft men soevereiniteit verkregen, waarbij men daadwerkelijk onafhankelijk van de huidige machtsstructuur kan opereren. Dit is ook in de radioshow over het herstel van de San Real al aan de orde gekomen.

Dit wordt de nieuwe blauwdruk voor de andere landen in de wereld, die volgens dit model eerst soevereiniteit voor zichzelf kunnen claimen en vervolgens voor alle mensen. Ruim 122 landen werken inmiddels samen met het Koninkrijk van Manna om aan deze nieuwe beweging vorm te geven.

De samenvatting van de speciale radio-uitzending van het Koninkrijk van Manna zal hier dieper op in gaan. Vanwege vakantie zal het nog even duren voordat het klaar is. Via deze link kun je wel al naar de radioshow luisteren.

Thomas vervolgt: “Waarom zouden we koningen introduceren die over mensen heersen, als we het hebben over de meest dramatische verandering in de menselijke geschiedenis? (…) Het zou er voor mij niet toe doen als ik morgen als koning van Amerika wordt uitgeroepen. Zou ik veranderen? Nee! Het gaat om zelfbekrachtiging. Ik ben helemaal voor de zelfbekrachtiging van de mensen en niet slechts de ene. (…) Zij (de Cabal) begrijpen deze titels, maar wat wij moeten begrijpen is dat deze titels niet van belang zijn, als ze worden bestuurd door en voor de mensen.”

Kingdom of Manna is een nieuwe souvereine staat op Manus Eiland boven Papoea Nieuw-Guinea

Manus Eiland, de thuisbasis van de Kingdom of Manna, ligt in de Stille Oceaan, boven Papoea Nieuw-Guinea ten oosten van Indonesië.

1:13:30   In de afgelopen radioshows is uitgebreid uitgelegd dat de Cabal-structuur is ingestort tot een punt waarbij het er niet meer toe doet. Maar als wij blijven geloven dat zij het voor het zeggen hebben, zullen ze nooit weggaan. We moeten anders denken en anders handelen. Op de oude manier denken (vanuit beperkingen), heeft ons in het oude controlesysteem gevangen gezet. Je moet op een andere manier denken om daar uit te kunnen stappen. Uit de Matrix, uit de AI, om op onze manier te handelen. Met nieuwe ideeën, nieuwe gedachten, nieuwe manieren van bestaan, nieuwe levenswijzen. Een nieuwe manier van voor elkaar zorgen in plaats van verdeel-en-heers. Dát is onze weg vooruit.

1:15:40   Er is een duidelijke basisregel dat geweld in dit koninkrijk niet is toegestaan. Een soeverein land is alleen gerechtvaardigd om zichzelf te verdedigen, nooit om aan te vallen. (E*: Dit is onderdeel van de nieuwe blauwdruk en wordt het einde van de eindeloze oorlogen. Zodra een land een ander land aanvalt, verliest het zijn soevereiniteit.) Zodra Amerika soevereiniteit krijgt, moeten al die oorlogen die de malloten er wereldwijd doordrukken, stoppen.

1:16:30   De Raad (Universal Council en Universal Protection Unit) grijpt pas in aardse zaken in als iets buiten de controle van mensen staat. Dat is waarom de overgebleven leden van de Draco-familie afgelopen november zijn uitgeschakeld. De Raad besloot om in te grijpen.

Een valse vlag uit 1666 om de soevereiniteit van mensen af te pakken

1:25:00   In 1666 werd in Londen een valse-vlag-aanval uitgevoerd, waarbij opzettelijk een epidemie werd gecreëerd. Het was de tijd van de Grote pestepidemie en de Grote brand in Londen. Men heeft Londen toen grotendeels afgebrand en verwoest. Dit was ook de periode dat het Parlement achter gesloten deuren een wet invoerde, de zogenaamde Cestui Que Vie Act uit 1666, dat een einde betekende van de soevereiniteit van de mensen. De wet werd ingevoerd om heimelijk alle rechten van alle mannen en vrouwen op te eisen, waarmee werd voorkomen dat ook maar iemand de koning of de erfgenamen van de troon zou uitdagen, door te claimen een monarch te zijn (een monarch is een soevereine staatsburger). Valse vlaggen zijn veel ouder dan 9/11 of Pearl Harbor. Na 9/11 in 2001 werden we geconfronteerd met de Patriot Act. De Grote brand van Londen in 1666 was de aanleiding om onze soevereiniteit te stelen.

De betrokkenheid van het Vaticaan en de Rothschilds

En het jaartal 1667 is het jaar dat de heerschappij van de Windsor-bloedlijn begon met koningin Elizabeth II. Volgens de Cestui Que Vie-wet, werd iedereen die zijn of haar soevereiniteit claimde op basis van een koninklijke titel, met hulp van onze vrienden bij het Vaticaan en de Crown Corporation (Rothschilds), vermoord vanwege vermeend hoogverraad. Na een paar honderd jaar waren er nog maar weinig tot geen mensen die het onderwerp ter discussie stelden, of een manier zochten om zich te bevrijden uit slavernij.. En als men dat wel deed, zorgde een frauduleus systeem van bovenaf gedicteerd, dat ze werden vermoord.

De Cestui Que Vie Trust stamt al uit de 16e eeuw en werd in 1666 nieuw leven ingeblazen, waarbij een bezit werd beschouwd als verloren of achtergelaten op zee (Sea, met een verwijzing naar de Holy See, oftewel het Vaticaan), volgens Maritieme wetgeving. Op basis daarvan werd aangenomen dat men na 7 jaar dood is. Deze wetgeving werd later verfijnd waarna ook het bezit op kinderen en alle vormen van eigendom zoals hypotheken en bedrijven werd geclaimd. Er werd dus alles aan gedaan om te voorkomen dat mensen zichzelf als levende wezens of soevereine inwoners zouden claimen. “Dit is waartegen we ons verzetten en dat is wat we proberen neer te halen.”

1:31:50   “Vanaf 1933 valt elke baby die in een staat wordt geboren onder inferieure Romeinse wetgeving. Drie Cestui Que Vie Trusts zijn gecreëerd op basis van bepaalde veronderstellingen. Speciaal ontwikkeld om het kind als mens voor altijd allerlei rechten te ontzeggen, door het claimen en het in bezit nemen van de levenskracht-energie, oftewel de ziel. Dit alles door misleidende en frauduleuze documenten. Thomas gaat waarschijnlijk in een toekomstige show de juridische aspecten van deze wetten en Trusts verder uiteenzetten. Het gaat in ieder geval verder dan alleen de Romeinse wetgeving, maar er is ook een (Hebreeuwse) Talmoed-wetgeving bij betrokken.

1:34:15   In 1921 heeft het misleidde corporate Congres (corporate genoemd omdat de Federal Reserve een corporatie is en geen onderdeel van de Amerikaanse regering) afstand genomen om de Amerikaanse geldstromen te beheersen en dit overgedragen aan de Holy See (Vaticaan). Het Federal Reserve-systeem werd toen de fiscale uitvoerder met betrekking tot de schatkist van de Verenigde Staten. Deze regeringsschatkist hield bovendien op met bestaan toen de Federal Reserve deze in 1924 overnam. Men heeft op deze manier een groot deel van de welvaart en Amerikaanse kapitaal in handen gekregen. Door allerlei aliassen te creëren deed de Holy See en de Crown Corporation (Rothschilds) echter doen voorkomen dat deze schatkist nog steeds bestond.

De cabal controlestructuur

1:37:00   In de speciale radio-show over het Koninkrijk van Manna sprak de woordvoerder tevens over de andere lagen in de Cabal-controlestructuur. Ze sprak over D-niveau, P-niveau, C-niveau, et cetera, en D-groep of P-groep, et cetera.

D-niveau = Draco 

De bovenste laag van de (aardse) controlestructuur zijn de Draco’s. Dit zijn niet de Reptilianen, maar wel reptielachtige wezens. Oorlogszuchtig, gebrek aan compassie, gebrek aan empathie, hebzuchtig en soms ronduit psychopathisch.

Er stonden echter nog twee groepen boven de Draco’s: de Abraxis en de de Alduzzani. De Alduzzani waren Humanoïde, de originele blauwdruk van de mens. De meesten zullen nog nooit van deze rassen hebben gehoord. Het is een manier om dingen verborgen te houden en ervoor te zorgen dat anderen de schuld krijgen. > zie de radioshow van 23 februari voor meer info over de drie andere rassen die boven de Draco’s staan en die onderdeel uitmaken van de machtsstructuur.

P-niveau = Parents

De laag daaronder zijn de Parents; mensachtige wezens, de oorspronkelijke mens, echter veel langer dan wij. Zij bevoogden ons, zonder dat we daarom hadden gevraagd. Ze waren begaafder, hadden een langere levensduur en hadden hun geheugen van vorige levens behouden. Negen van de tien Parents waren vrouwen.

C-niveau = Covens

De Covens is het niveau onder de Parents. Zij wisten niet wat de Draco’s, noch de Parents aan het doen waren vanwege de compartimentalisatie. Koningin Elisabeth staat aan het hoofd van één van de Covens.

De Covens waren ook betrokken bij zwarte magie, waarbij ze de kennis van de oude Mysterie Scholen vervormden. Er bestaat namelijk ook Witte Magie, maar die is minder krachtig dan Zwarte Magie. Zwarte Magie is nóg krachtiger als het wordt vermengd met Witte Magie.

De Covens hadden meer wisselwerking met mensen en waren betrokken bij de occulte en (Satanische) sektes. Zij beïnvloedden met Zwarte Magie veel zaken op deze planeet.

F-niveau = Facties van de Illuminati, ofwel Families (behorende tot de bloedlijnen)

De volgende laag daaronder was de illuminati, maar die is inmiddels uiteengevallen, zoals Thomas in een speciale radio-uitzending in 2016 heeft uiteengezet. Ze staan op het punt van totale instorting. Waarom? Omdat ze in de hiërarchie onbelangrijk zijn en door de Draco’s simpelweg als slaven werden gezien. Ongeacht alle dure titels die ze dragen, die allemaal onderdeel zijn van de illusie. Ze zijn niet meer dan opvolgers van Draco-bevelen. Het zijn geen leiders. Alleen hun titels creëren de illusie van leiderschap, zoals koning, koningin, kroonprins, et cetera. Onder deze laag en nóg een niveau lager, vallen politici, bedrijven en alle anderen, zoals de militairen die de agenda moeten uitvoeren.

Het hele controlesysteem is gebaseerd op slavernij, onderdrukking en het opvolgen van bevelen van de laag erboven. “Een mislukt project.” De Draco’s wisten dat ze faalden, en toen de meerderheid van hen in de zomer van 2015 weg trok, ging het systeem onderuit. Want de lagen eronder wisten niet goed hoe het systeem precies werkte. Alleen meneer M. die aan het hoofd van het financiële systeem stond, wist hoe het bancaire systeem werkte. Dan gaat het niet om het publieke bankieren, maar het parallelle systeem achter de schermen, met de zwarte schermen en Boek met Codes, zoals uitgelegd in dit artikel. (E*: Al lijkt het er sterk op dat de Triljoen-dollar-rechtszaak nooit een vervolg zal krijgen en Neil Keenan een dubieuze Aziatische drakengroep vertegenwoordigt, geeft het wel een duidelijk beeld van het zwarte bancaire systeem.)

Grote verandering zijn nog nauwelijks zichtbaar

1:47:00   De taak die de mensen achter de Truth, Honor & Integrity-show en het Manna Koninkrijk op zich nemen is bijna een ‘mission impossible’. Allerlei dingen hebben echter achter de schermen plaatsgevonden en hebben op grote schaal tot veranderingen geleid, waarvan slechts een fractie is prijsgegeven.

De mensen van het Manna Koninkrijk zijn echte Sjamanen. Ze leven op het Manus Eiland in de middle-of-nowhere. Men moet door jungle en moerassen om ze te bezoeken, zodat ze de stukken kunnen ondertekenen.

Derde uur: 

Nucleaire en exotische wapens

2:18:00   Alle nucleaire wapens staan onder zware controle en Thomas denkt dat ze niet zomaar afgevuurd kunnen worden. De vier nucleaire bommen op de Kursk vielen buiten dit controlesysteem en de reden dat men deze onderzeeër getorpedeerd heeft, is omdat men de bommen in beslag wilde nemen. Een daarvan is gebruikt voor Fukushima, Japan. Men was daarna naarstig op zoek naar de overige drie, waarvan men er één heeft onderschept toen deze begin dit jaar vanuit Texas werd vervoerd. (> zoals eerder vermeld in de radioshow van 2 maart 2017 [1:06:00])

Thomas is van mening dat dit type wapen al lang geleden is geneutraliseerd, maar er zijn nog andere wapens die een bedreiging vormen. Exotische wapens, zoals plasmatechnologie. Het probleem dat zij hebben, is dat ze deze wapens niet kunnen afvuren om daarna de planeet te ontvluchten. Alle vluchtwegen zijn vanaf 1 januari 2017 afgesloten.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 08/03/17” on Spreaker.

Share.

About Author

1 reactie