In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 10 augustus 2017 van Thomas Williams bespreekt hij diverse zaken die te maken hebben met het strafrechtelijk onderzoek naar de criminele activiteiten van de Cabal en mogelijke strafvermindering. Ook gaat hij uitgebreid in op de rol van de Amerikaanse generaals, waarvan een deel de positieve veranderingen tegenhoudt. Het belangrijkste onderwerp is een visioen van de breuk tussen de oude wereld en de nieuwe organische wereld. De symboliek van dit visioen is veelzeggend.

Eerste uur:  

Strafrechtelijke onderzoeken tegen de elite nemen toe 

16:00   Trump heeft aan de VN gemeld dat Amerika zich definitief terugtrekt uit het klimaatverdrag, ofwel -akkoord.

20:15   Het hoofd van een farmaceutisch bedrijf is gearresteerd vanwege financiële fraude met betrekking tot Hedgefunds. Thomas legt uit dat dát de manier is waarop deze fraude is gestructureerd en men er altijd voor moet zorgen dat het ontbrekende bedrag in lagen eronder is afgedekt. Elke laag betaalt aan de laag eronder, maar de bovenste laag neemt het geld en geeft het uit. De lagen eronder moeten het gat vervolgens opvullen met rentezwendel. Maar als al die rentes en platformen instorten, gaat het fraudezaakje ook onderuit. Dat is de reden waarom er nu zoveel mensen worden betrapt. Omdat ze de dingen in de opvolgende lagen niet meer kunnen optuigen. Het is net als een ongekeerde piramide. Uiteindelijk moeten ze een financiële injectie krijgen om het missende bedrag in de tussenliggende lagen te kunnen opvullen.

Strafvermindering in ruil voor getuigenissen tegen de Cabal

22:22   Netanyahu is onderworpen aan een tweede strafrechtelijk onderzoek naar fraude, omkoping en vertrouwensbreuk. De verwachting is dat steeds meer Cabal-leden tegen de lamp lopen. Om te voorkomen dat de mensheid de komende jaren bezig is om elk detail van strafzaken met betrekking tot de criminele activiteiten van de Cabal uit te zoeken, wordt momenteel gewerkt aan een plea bargain, oftewel informatie over andere criminelen in ruil voor strafvermindering. Deze plea bargain zal alleen betrekking hebben op financiële criminaliteit en is niet van toepassing op pedomisdaden. Het is een manier om de criminelen in de hogere rangen van de Cabal op te kunnen pakken. De lagere rangen verklikken de hogere.

Tweede uur: 

1:10:00   Thomas suggereert dat mensen met een schone lei moeten kunnen beginnen. Hij doelt daarmee op strafvermindering of een generaal pardon. (E*: Hij heeft het al eerder over gehad, maar ik ben blij dat hij eindelijk expliciet zegt dat degene die zich schuldig hebben gemaakt aan pedofilie en offerrituelen van dit generaal pardon uitgesloten moeten worden.)

Soevereiniteit voor Amerika

1:00:10   Soevereiniteit voor Amerika betekent dat alle militaire basissen in in het buitenland worden gesloten, de Federal Reserve zal ophouden te bestaan en er geen bemoeienis meer plaatsvindt vanuit het Vaticaan, de Rothschilds of de Britse kroon. Er zal een nieuw rechtssysteem komen op basis van natuurrecht.

Dit is een vergaande, positieve verandering voor Amerika. Later in de radioshow zegt hij, dat met name de hooggeplaatste militairen deze veranderingen tegenhouden, omdat ze de controle willen behouden over de Trust-rekeningen en binnen het oude systeem nog denken te kunnen incasseren. Het heeft betrekking op de zogenaamde RV, waarbij bijvoorbeeld Dinars, afkomstig uit Irak, kunnen worden ingewisseld voor hoge sommen geld. Althans dat denken ze, want die RV is al ontzettend vaak mislukt.

Lijst van landen die soeverein willen worden

1:32:55   Thomas weet niet of Nederland bij een van de 144 landen zit die volgens de blauwdruk van het Koninkrijk van Manna, ofwel overweegt soevereiniteit aan te vragen, ofwel de aanvraag heeft gedaan om soevereiniteit te verkrijgen. Thomas heeft nog geen lijst van landen, maar hij denkt dat het twijfelachtig is dat Nederland erbij zit, gezien de positie van het Nederlandse koningshuis. Samen met de Scandinavische landen staat Nederland ook onder druk van de NAVO.

Aankomende zonsverduistering wellicht bijzonder moment

1:53:50   Thomas denkt dat de aankomende zonsverduistering een interessant moment kan zijn. De laatste keer in de geschiedenis dat er in Amerika een dergelijke galactische uitlijning is geweest, was waarschijnlijk in 1776. Al houdt Thomas nog wel een slag om de arm, omdat hij deze datum nog wel geverifieerd moet krijgen, is het zeker een interessante datum, aangezien in dat jaar de onafhankelijkheid van Amerika werd uitgeroepen. Over deze ‘onafhankelijkheid’ in 1776 zegt hij wel dat het achteraf een illusie was en hij hoopt dat het dit keer wel écht lukt om onafhankelijk te worden, voor de hele planeet. Het is ook mogelijk dat er tijdens deze zonsverduistering allerlei zaken aan de hemel aan het licht komen die normaal verborgen blijven.

Levende wezens gaan verder op de nieuwe aarde

Möbius-band

2:05:00   Het is Thomas opgevallen dat veel mensen zich momenteel bedrukt voelen. Hij heeft een bepaald visioen gehad dat deze neerslachtigheid kan verklaren. Hij zag twee werelden die van elkaar af dreven. Hij zag de nieuwe aarde nog verbonden met de oude aarde, waarna de kettingen werden verbroken. De aarde die hij ooit zag, de originele versie, ofwel het bouwwerk, is niet langer zichtbaar. In zijn visioen zag hij de oude aarde in een möbius portaal verdwijnen. Sommige mensen zullen dit toejuichen. Tegelijkertijd waren we er allemaal enigszins aan gehecht. Thomas denkt dat daar de zwaarmoedigheid en het verdriet vandaan komt.

(E*: Ik kan dit gevoel zeker beamen en merk in mijn persoonlijke leven dat het verschil tussen de twee werelden steeds groter wordt en regelmatig zelfs onoverbrugbaar lijkt. Daar waar ontwaakte mensen in hun ontwikkeling een enorme sprong vooruit hebben gemaakt, is er ook een grote groep die zich nog steeds hevig verzet tegen het nieuwe paradigma.)

Toen Thomas dit visioen zag, was hij twee dagen helemaal van slag. Net als met alle grote veranderingen was er ongerustheid over de mogelijke veranderingen. “Is dit een huidige gebeurtenis, een event in het verleden of de nabije toekomst? Het is moeilijk te zeggen.”

Alles in de holografische laag (die in een laag over het origineel ligt) van de oude aarde, zal verdwijnen. De levende zielen zullen op de nieuwe aarde verder gaan. De mensheid zat 78.000 jaar gevangen in dit holografische bouwwerk. Desondanks valt het afscheid zwaar.

Wat de toekomst brengt is helemaal aan ons. We moeten een nieuwe blauwdruk creëren voor de toekomst.

2:26:00   De nieuwe aarde en de organische frequentie is er al. Ieder individu moet de kettingen breken tussen de artificiële constructie, om zo naar de organische wereld te gaan.

Geweldloos verzet

2:48:00   Thomas is het niet eens met Drake Bailey, die oproept om de wapens ter hand te nemen en zich op die manier te verzetten. Het is niet aan ons om geweld te gebruiken. Het is de taak van het leger om het Amerikaanse volk te verdedigen. Maar ondanks het feit dat er generaals en andere hooggeplaatsten binnen het Amerikaanse leger zijn die de criminele Cabal willen arresteren, zoals in het oorspronkelijke Plan was vastgesteld, volgt een ander deel van de generaals de Rothschilds en de valse beloftes van RV-uitbetalingen. Thomas verwacht daarom een soort van (mini)coup binnen het leger. Hij denkt dat het uiteindelijk tot een aantal schietpartijen zal leiden, dat zich niet in het publieke domein zal afspelen.

Hij is voorstander van geweldloos verzet. Gandhi heeft een revolutie ontketend zonder geweld, door niet meer mee te werken en zich daarmee te verzetten tegen de Nederlandse en Engelse onderdrukking in India.

Hoop op grote veranderingen lijkt steeds waarschijnlijker

3:00:12   Het is tijd om uit te kijken naar een betere toekomst. Die zal er uiteindelijk komen maar Thomas wil, om teleurstellingen te voorkomen, geen tijdlijnen meer geven. In dit nieuwe paradigma (nieuwe aarde) zou het wel eens heel snel kunnen gebeuren. Er hebben zowel op microniveau als op macroniveau voldoende veranderingen plaatsgevonden. Dat betekent dat we de rooskleurige toekomst eerder vroeger dan later zullen zien. “Ik hoop dat we allemaal snel een grote verandering gaan krijgen. Ik weet dat velen er moe van zijn. En de stompzinnigheid boven op de vermoeidheid stuwt het geduld tot de uiterste grens, maar we moeten doorgaan en dat zullen we ook doen. Uiteindelijk zullen we overwinnen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 08/10/17” on Spreaker.

Share.

About Author

4 reacties

  1. Het shiften van de aarde is de transitie naar de 5D realiteit. Dolores Canon verteld daar heel duidelijk over in haar interviews op YouTube. Ze is inmiddels overleden, maar ze was er al heel lang van op de hoogte en legt in detail uit wat het inhoudt.

    • De reset en EMP zijn volstrekt verschillende dingen. Een EMP (Electric Magnetic Pulse ) is in feite een aanslag die een verwoestende werking kan hebben.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse

      Een EMP kan wel leiden tot het uitvallen van alle bancaire systemen in een regio of land, maar is niet noodzakelijk voor een financiële reset.