Hoe verander je een controlesysteem waarbij niemand échte vrijheid heeft, niemand soeverein is en men zelfs aan de top alleen de bevelen van het niveau erboven moet uitvoeren? Een systeem dat door miljoenen mensen is opgebouwd, in stand wordt gehouden en zelfs door de slaven wordt verdedigd, maar waarvan bijna niemand weet hoe het precies werkt. Wat is de uitweg uit een dergelijk complexe situatie? Hoe kun je de machthebbers van dit controlesysteem verslaan, waarbij de mensheid kan zegevieren?

De oprichters van het Koninkrijk van Manna denken de oplossing gevonden te hebben. Vanwege hun positie aan de top hebben ze toegang tot kennis en inside information. Men ging op zoek naar eeuwenoude overeenkomsten, heeft deze afgestoft en uitgeplozen om te kijken wat er nog wel of niet meer geldig is. Door het systeem te doorgronden heeft men mazen in de wet gevonden om het controlesysteem te omzeilen en een nieuwe weg in te slaan naar vrijheid, soevereiniteit, vrede en een wereld vol overvloed.

Door als Koninklijke Monarch de soevereiniteit te claimen die prevaleert boven alle soevereiniteitsposities binnen het huidige systeem — en het beheer van een Trust te claimen met enorme geldfondsen — heeft deze groep een weg uit het controlesysteem gevonden. Dit proces wordt nu de blauwdruk voor andere landen waarmee ze eveneens hun soevereiniteit kunnen claimen. Al meer dan 144 landen zijn geïnteresseerd of doen inmiddels actief mee aan dit revolutionaire veranderingsproces.

In een speciale radio-uitzending van Thomas Williams op 2 augustus bespreekt hij met Miss Manna* allerlei aspecten met betrekking tot het Koninkrijk van Manna en de gelijknamige Trust. Hieronder de samenvatting:

Een wereldwijde beweging

4:00   De laatste tijd komen steeds meer mensen binnen overheden erachter hoe weinig ze eigenlijk weten; een controlesysteem dat door velen is geïmplementeerd, maar dat door slechts door een enkeling wordt begrepen. Regeringsleiders aan wie het bewijsmateriaal van het controlesysteem wordt getoond, reageren met ongeloof vanwege de grootsheid en complexiteit ervan.

Toen de waarheid naar boven kwam, is het werk door een kleine groep opgestart, maar inmiddels door een grote groep mensen opgepakt. Er moet nog het één en ander worden gedaan om de boel om te gooien. Pas na het omslagpunt begint het echte werk; het herstellen van onze planeet. We zullen heel hard moeten werken om harmonie, vrede en overvloed voor iedereen te creëren.

Koninkrijk van Manna is de enige soevereine natie op aarde

11:30   Het Koninkrijk van Manna is een besluit dat is genomen door de oorspronkelijke stammen (er waren er destijds minimaal vijf), waarvan een groep bekend staat als de Strijder (Warrior). Het Koninkrijk van Manna is op dit moment de enige échte soevereine natie op de planeet aarde. Het heeft geen verplichtingen naar de (Meester) Trust en is op veel terreinen onafhankelijk.

Het Koninkrijk van Manna ligt ten noorden van Papoea-Nieuw-Guinea, een natie die momenteel in de laatste fase van de soevereiniteitsprocedure zit. Ook dit eilandenrijk zal binnenkort onafhankelijk zijn van het controlesysteem.

13:00   Men werkt momenteel samen met praktisch alle naties en heeft een Meester-plan samengesteld om ons op alle niveaus los te maken van het controlesysteem. Het plan voorziet hoe men het systeem kan omzeilen op: politiek, juridisch, financieel en spiritueel gebied.

14:00   De dingen die zijn gedaan, zijn baanbrekend. Je kunt het wellicht op bepaalde niveaus nog niet zien of voelen, maar het gebeurt zeker. Uiteindelijk zul je dingen in het nieuws zien, die je nog nooit eerder hebt gezien. Maar het is een gezamenlijke inspanning.

Thomas: “Dit zal uiteindelijk tot de echte veranderingen leiden waarnaar we allemaal uitkijken.”

De mazen in een woud van wetten

14:40   Lang geleden heeft er een Koninkrijk van Manna bestaan, zo’n 1000 jaar voor Christus, maar dit is omver geworpen. De reden waarom het nieuwe koninkrijk deze naam heeft overgenomen, heeft met de Trust te maken, die een nieuwe naam kreeg toen bepaalde overeenkomsten verworpen of omzeild werden. De mensen achter het nieuwe koninkrijk en de geassocieerde teams komen zelf uit het controlesysteem. Daardoor zaten ze dicht op het vuur: “Onze vijand is onze grootste leraar.”

Ze hebben de mazen in de wet (of structuur) gevonden in antieke documenten, die soms wel honderden of duizenden jaren terug gaan. Met als doel ons uit dit onderdrukkende systeem te bevrijden en aan ons onze ziel en eigendommen terug te geven.

Samenwerking met andere landen en regeringen

16:20   Het Koninkrijk van Manna heeft daarbij vooral de rol van leraar. Daarbij hebben ze een significante impact op andere naties, om ze te leren hoe ze hun eigen onafhankelijkheid kunnen terugclaimen. Ze werken inmiddels samen met 144 naties en indirect met 2 miljoen mensen. Men is daarbij allemaal gelijkwaardig en allemaal onderdeel van een leerproces.

Veel mensen, ook op regeringsniveau worden nog steeds geleid door angst en zijn tevens verward over hoe zaken werkelijk in elkaar zitten, omdat het zo complex is. Het daadwerkelijke controlesysteem is niet op internet te vinden en is duizelingwekkend, wat betreft omvang en diepte.

Het leren begrijpen en doorgronden van het oude systeem vergt veel studie. Men stuit op de hogere niveaus soms op verzet, omdat men in de veronderstelling is dat men alles al weet, om er vervolgens achter te komen dat alles op leugens is gebaseerd. Maar bij sommigen wordt het Meester-plan goed ontvangen.

Een Trust

Een juridische constructie waarbij iemand zijn rechten (bijvoorbeeld geld of vermogen) overdraagt (de zogenaamde grantor) aan een zogenaamde trust. Deze trust wordt beheerd door een trustee. De trustee bewaakt de rechten of het vermogen.

De Meester Trust waar in deze radio-uitzending naar wordt gerefereerd is, zijn de collateral accounts met een enorm kapitaal dat kan worden ingezet om problemen op te lossen zoals: armoede, milieuvervuiling, ziektes en andere uitdagingen op wereldschaal.

Volgens de oorspronkelijke overeenkomst hebben landen het recht hebben om geld uit deze Trust te gebruiken, middels een zogenaamde lien, voor investeringen ten behoeve van de mensheid. Door de criminele Cabal is dit kapitaal echter aangewend voor projecten tegen de mensheid. Ten tweede is er een financieel systeem gecreëerd, waarbij in plaats van de vereiste rente aan de landen uit te keren, de landen opgezadeld werden met een steeds hoger oplopende schuld.

De Manna-groep (de mensen achter het koninkrijk en de Trust) hebben echter ontdekt dat degene die geld uit deze Trust heeft onttrokken (de Rothschilds via de centrale banken) wel degelijk verplicht zijn om deze rente uit te keren. Er is daarom een claim bij de Rothschilds neergelegd, dat men eerst deze rente moet uitbetalen, voordat men weer geld uit de Trust kan onttrekken. De Rothschilds zijn hiermee astronomische bedragen verschuldigd, een equivalent van 27 jaar het wereldwijde BNP.

Het claimen van soevereiniteit en beheer over de Trust is de sleutel naar vrijheid

24:25   De Trust is onderdeel van de besluitvorming en implementatie van het Koninkrijk van Manna. De Trust heeft nu de naam van het koninkrijk overgenomen. De Trust zelf heeft momenteel de soevereine positie en controle over elke natie op aarde. Het management van de Trust heeft als doel om het huidige systeem af te breken en heeft ook de juridische autoriteit om dit te doen.

Cestui Que Vie Wet

Als men de blauwdruk van het Meesterplan volgt, wordt elke natie een natie op zichzelf en elke persoon een persoon op zichzelf.

Dit eindigt de toepassing van de Cestui Que Vie Wet uit 1666, waarbij mensen worden beschouwd als dode vaartuigen, verloren geraakt op zee (Maritieme wetgeving).

Zie de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity show van 3 augustus voor de achtergrond over deze Cestui Que Vie Wet.

Doordat sommige leden van de Trust hun titel Koninklijke Monarch hebben geclaimd (die in de procedure niet is betwist), hebben ze hiermee een soevereine positie verkregen. Dit is een voorrecht dat de afgelopen 1000 jaar aan slechts enkelen is voorbehouden en zeker sinds de Cestui Que Vie Wet praktisch onmogelijk is gemaakt. Doordat de president van het Koninkrijk van Manna voortkomt uit een bepaalde bloedlijn, kan hij wel aanspraak maken op deze titel. Uiteindelijk streeft men ernaar dat ieder mens op aarde weer een soevereine monarch is.

In diverse Australische kranten en de LA Times is het Koninkrijk van Manna officieel aangekondigd.

28:30   Er zijn onder de luisteraars wel zorgen over de koninklijke titels (Hier gaat Thomas in de 3 augustus TH&I-show dieper op in). Jesper Ellerman wordt erkend als de Strijder (Warrior) en heeft de titel Grand Master Knight. Dit betekende vroeger dat dit degene was die de troepen naar de oorlog leidt. Omdat hij tevens erkend wordt als Koninklijke Monarch heeft hij het recht om over andere monarchen te heersen, die in zichzelf ook monarch zijn. Aangezien het doel is om uiteindelijke álle naties en álle mensen hetzelfde recht te laten verkrijgen, is het zeker geen geval van ‘oude baas-nieuwe baas’ in hetzelfde systeem. Men probeert middels deze meesterzet het systeem juist open te breken, zo verzekert Thomas ons.

30:00   De Trust en het koninkrijk zijn twee verschillende entiteiten. Jesper is de voornaamste Strijder die de Trust verdedigt. De Trust had een verdedigende partij nodig. Het Koninkrijk van Manna heeft zelf geen kapitaal en kan ook niet voor anderen de soevereiniteit herstellen, maar de Trust kan dit wel. Daarvoor moet men het huidige systeem breken. Dit systeem loopt van de grote corporaties, centrale banken, (Illuminati)facties en bloedlijnfamilies helemaal door tot aan de top (Draco’s, Parents en Covens).

De toepassing van Monarch Law zal het einde van oorlogen zijn

31:30   Een belangrijke voorwaarde voor het behoud van soevereiniteit is, dat men volgens de originele wetgeving (Monarch Law), alleen zichzelf mag verdedigen en nooit een ander mag aanvallen, omdat men daarbij de soevereiniteit verliest. Het Koninkrijk van Manna kan daarmee nooit een agressor worden of andere landen aanvallen vanwege z’n grondstoffen, zoals in de huidige oorlogsmachine al eeuwenlang gebeurt. [1:19:10]

Het Koninkrijk van Manna is bezig om in andere naties ambassades op te richten. Ze werken inmiddels nauw samen met 144 naties, waarbij allerlei allianties worden gesloten. Ze hebben de andere naties er op gewezen dat talloze Cabal-leden hun titel als monarch hebben vervalst en dat deze individuen nu, net als iedereen, gewoon slaven zijn binnen het huidige slavensysteem. Ze hebben geen immuniteit en kunnen gewoon als crimineel worden berecht.

Bovenaan de hiërarchie

36:30   De Trust stond altijd al bovenaan het controlesysteem en de andere Trusts. Dit is 16.500 jaar geleden vastgelegd in een overeenkomst. Het staat qua hiërarchie ver boven de machthebbers van bijvoorbeeld de Trilaterale Commissie, die ergens onderaan de hiërarchische ladder bungelen. “Als we alle namen op een vel papier zouden schrijven, zou dit papier ongeveer 1,80 meter lang zijn en de mensen van de Trilaterale Commissie en Swiss Indo staan ongeveer 10 cm aan de onderkant.”

Profetieën dat de planeet hersteld zou worden

37:00   De stammen zijn qua herkomst erg verweven met de oorsprong van de Trust en de Collateral Accounts. Miss Manna* legt uit dat de term ‘stam’ niets te maken heeft met bijvoorbeeld de inheemse bevolking in Amerika. De term verwijst naar leden van een groep die 16.000 jaar geleden al bestond. Er waren destijds 5 stammen (sommige bronnen zeggen 7, maar er is bewijs van het bestaan van 5). Elk van deze groep had zijn eigen structuur, bijvoorbeeld de sjamanen. Deze sjamanen kregen informatie direct van de Bron en gaven deze door aan de stamoudsten.

De stam die destijds onderdeel was van de oorspronkelijke overeenkomst van 16.500 jaar geleden, was degene die het meeste contact had met twee andere stammen, die uiteindelijk het oorlogspad verkozen. Deze stam had destijds niet voldoende technologie om zich te verweren. Om te voorkomen dat hun mensen zouden uitsterven, heeft men toen een vredesovereenkomst gesloten. De nakomelingen die nu betrokken zijn bij de Manna-groep (de mensen achter de Trust en het Koninkrijk van Manna) zijn de geschiedenis echter niet vergeten en wachtten op het juiste moment, zoals aangegeven in de profetieën die via de sjamanen werden overgedragen.

Vredesovereenkomst

In deze profetieën werd aangegeven dat als het 5e element en de Strijder tegelijkertijd zouden verschijnen, de planeet zou worden hersteld. Toen dit 5e element was gearriveerd, heeft men de initiatie-ceremonie gehouden en de vredesovereenkomst gesloten tussen alle levende wezens en het plantenleven op aarde.

Als alle documenten op de juiste manier zijn ondertekend, komt er op de aangewezen plek een speciale vredesovereenkomst, waarbij de overeenkomst met zang en dans wordt verzegeld. Deze plek is een bijzondere locatie op aarde en ‘een portaal naar de hemel’. Zie de TH&I-show van 21 augustus 2016 voor meer informatie over deze vredesovereenkomst [1:03:50].

De documenten gaan nu van hand tot hand en men reist de hele wereld over om de vereiste handtekeningen te krijgen. Er worden strenge eisen aan de procedure gesteld en de papieren moeten persoonlijk overhandigd worden, ondertekend met vingerafdrukken en andere criteria. Dit alles vergt tijd.

42:00   De overeenkomsten waar de Manna-groep nu naar teruggrijpen, zijn antieke documenten uit verschillende tijdperken in de geschiedenis. In de tijd van Constantijn de Grote is er bijvoorbeeld een Eerste Raad van Messias samengesteld en is vastgelegd dat degene met het meeste koninklijke bloed (Sang Real) het vetorecht boven de Raad zou hebben. Op een bepaald moment in de geschiedenis zorgde de Rothschilds voor nageslacht met deze Sang Real-bloedlijn in de hoop meer macht te verkrijgen.

Sang Real-bloedlijn en de positie van Rothschilds

Toch hebben de Rothschilds geen enkel zeggenschap over de Trust. De Britse Kroon (Corporatie) is wel in handen van Rothschilds en staat boven de koningin van Engeland. Binnen het Koninkrijk van Manna is een onafhankelijke centrale bank opgericht die niet onder de Kroon Corporatie van de Rothschilds valt. Het is momenteel de enige centrale bank ter wereld die écht onafhankelijk is. Door de unieke positie van het Koninkrijk van Manna heeft de Kroon Corp. geen zeggenschap over de mensen, het land of grondstoffen van het koninkrijk.

De Illuminati waren slavenmeesters én zelf slaaf

47:50   In de huidige machtsstructuur die nu uiteen valt, ligt alle werkelijke macht en kennis van het systeem bij de Draco’s. Deze vallen weer onder Mr. EL. De Draco’s hadden met EL een deal gesloten om, in ruil voor zielen, macht en controle te verkrijgen. (E*: Daarom spreek men waarschijnlijk ook van ELites.)

De Draco’s (D-niveau) gaven op hun beurt bevelen aan de Parents (P-niveau) en de Covens (C-niveau) hadden als taak om zielen te verzamelen en te verkopen door de toepassing van zwarte magie. Onder het C-niveau had je het Meester-niveau, oftewel de slavenmeesters van de Illuminatifamilies. Deze bestonden uit diverse facties die weer zijn vermengd met regeringen. Een uitgebreider overzicht van deze Cabal machtsstructuur kun je vinden in de samenvatting van de TH&I-show van 3 augustus.

Door het vertrek van de Draco’s ontstond een hiaat

1:11:00   De (Illuminati)families denken dat ze de planeet besturen en dat is tot op zekere hoogte ook zo, alleen alles liep uiteindelijk via het D-niveau. De Meester Trust bevond zich al die tijd tevens op het D-niveau. De overeenkomst met de Draco’s liep echter 21-12-2012 af. Zonder AI (Artificiële Intelligentie beheerd op D-niveau) zou het echter onmogelijk zijn om 8 miljard mensen te beheersen. De Cabal vroeg daarom een verlenging voor een extra 100 jaar, waarbij ze ervan uitging dat ze daarmee tevens de beschikking zou krijgen over de Trust, aangezien de Draco’s inmiddels waren vertrokken. Maar dit bleek een misvatting en grove inschattingsfout van de Cabal. De leden die de Trust beheerden, waren degenen met het meeste DNA van de originele Sang Real, ofwel de Manna-groep.

Een hevige strijd om de macht

1:33:00   Hetgeen de Manna-groep onderneemt, is een enorme bedreiging van de status quo van de huidige machthebbers. Dit blijkt ook uit diverse aanslagen door onder andere de Verenigde Naties. Alle sleutelfiguren hebben een prijs op hun hoofd en worden met de dood bedreigd, ook hun familieleden. Naast alle strenge veiligheidsmaatregelen, probeert de groep er luchtig mee om te gaan en de humor erin te houden. Men houdt nu een ‘wedstrijdje’ wie degene is met de meeste moordcontracten op zijn/haar naam. Degene met 1089 op zijn/haar naam, staat in deze ‘competitie’ momenteel bovenaan.

Er zijn tot nu toe geen sleutelfiguren gesneuveld, maar grote aantallen zijn ondergedoken en enkelen zijn herstellende van kogelwonden of ander fysiek geweld. De Manna-groep laat zich hierdoor niet weerhouden van hun belangrijke missie en ziet de aanvallen als een bevestiging dat men op de goede weg is. Bovendien hebben ze met een actieve groep van een miljoen mensen die meewerkt aan hun missie, inmiddels voldoende bescherming om zich heen. [1:36:00]

Door gebrek aan kennis begrijpt Illuminati niet wat er gaande is

1:35:00   Daar waar de Manna-groep jarenlang de oude controlestructuur heeft bestudeerd om de mazen erin te ontdekken, hebben veel Illuminatileden nauwelijks kennis van hoe de controlestructuur in de lagen boven hen werkelijk in elkaar zit. Ze begrijpen momenteel dan ook niet precies wat er aan de hand is en waarom ze geen toegang meer hebben tot het kapitaal. Miss Manna zegt daarover: “Je kunt iets niet verpanden dat al is verpand, ten behoeve van een soeverein die niet bestaat.”

2:11:30   Na een valse vlag aanslag in 1666 werd door de Cabal de Cestui Que Vie Wet geïmplementeerd, waarmee praktisch iedereen zijn soevereiniteit kwijt raakte. De wet was een list om op juridisch niveau een systeem te implementeren, waarbij toestemming werd verkregen om alle zielen in eigendom te hebben. Binnen deze wetgeving kon alleen een monarch slaven bezitten, waarbij alle andere mensen in slavernij werden gehouden. De geboorteakte speelde daarbij een rol, om als monarch niet alleen je land en bezit te claimen, maar ook de ziel van de onderdanen.

We staan op de rand van iets dat nog nooit voor elkaar is gekregen. Het is een buitengewone tijd om te leven.

Thomas [2:29:00]

Liefde als basis van een nieuwe samenwerkingsstructuur

2:35:00   De Illuminati hebben de angst voor een of andere duistere entiteit een onderdeel gemaakt van het huidige controlesysteem. Miss Manna* benadrukt dat liefde angst kan overwinnen. Liefde voor je kinderen, maar ook liefde voor een volk of land. Daar waar regeringen nog steeds worden geterroriseerd door angst, kan ook bij deze laag in het systeem de liefde aanzetten tot een constructievere rol.

Het veranderen van een wereldwijd systeem kost tijd

3:00:00   Tot slot roept Thomas op om geduldig te blijven. Hij benadrukt dat het huidige systeem, een 16.500-jaar oude structuur, is ingestort. Dit heeft men in minder dan 10 jaar voor elkaar gekregen. Zoiets is nog nooit eerder vertoond. Maar het kan tegelijkertijd niet allemaal in een week worden opgelost. Er zijn rond de 500 zaken waar tegelijkertijd aan gewerkt moet worden om de veranderingen in het systeem tot stand te brengen.

“Dit is misschien wel de beste tijd om op de planeet aanwezig te zijn. Het voelt voor bepaalde mensen misschien niet zo. Mensen worstelen allemaal op hun eigen manier, maar tjonge tjonge, kijken wij uit naar een leuk ritje! We zijn dichtbij. We zullen overwinnen en we zullen op deze planeet op een betere manier vooruit gaan.”

“We hebben duizenden jaren van hun controle moeten doorstaan en we moeten een systeem creëren dat beter is dan dat van hen (…) dan gaan we naar een mooiere toekomst.”

Miss Manna* is een pseudoniem. De echte naam en identiteit moet verborgen blijven.

Dit is een speciale radio-uitzending van de Truth, Honor & Integrity show, gepresenteerd door Thomas Williams. Niet alle aspecten van de intel zijn te verifiëren en zullen tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

> Beluister online of download MP3 met muziek

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Listen to “THI special Foundation/Kingdom of Manna” on Spreaker.

Aanvullende informatie

Thomas geeft in een interview met Open Your Mind Radio aanvullende informatie over het Koninkrijk van Manna, hun onderhandelingen met alle regeringen, diverse staatshoofden, het Pentagon, et cetera. Ook vertelt hij in een notendop over de juridische zoektocht naar de mazen in de wet, tussen de juridische documenten van de afgelopen duizenden jaren en ouder. Te beluisteren via deze link vanaf 15:45 minuten.

Share.

About Author

4 reacties

  1. Frea Plantinga on

    Fantastische en hoopvolle informatie is dit!
    Ik blijf heel graag op de hoogte, bij voorbaat veel dank!

  2. Geeft weer een nieuwe en hoopvolle kijk op de toekomst. Begrijp alleen niet hoe men 16.500 jaar geleden ons zomaar onder slavernij kon plaatsen.