Thomas Williams: de infiltratie in en financiering van de alternatieve media

0

In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 17 augustus 2017 door Thomas Williams bespreekt hij de infiltratie door de CIA en FBI in de alternatieve media. Prominente figuren binnen de alternatieve media worden door de Deep State gefinancierd. De FBI heeft zelfs een programma om de alternatieve media te ontwrichten.

Eerste uur:

De coup op Trump gaat door

20:00   Er is een memo uitgelekt waarin een plan staat beschreven om Trump uit het Witte Huis te verwijderen. (Een plan zoals ook in dit artikel staat beschreven.) Even later [±30:00] vertelt Thomas dat ook de Ku Klux Klan hierbij betrokken is. Het is de ‘verborgen hand’ die door allerlei aanvallen het beleid probeert te sturen en ook een rol heeft gespeeld bij de recente rellen in Charlotteville.

Het is niet de eerste keer dat rassenrellen hiervoor worden gebruikt. Men heeft een situatie gecreëerd waar Trump onmogelijk als winnaar uit kan komen, omdat men een afleidingsmanoeuvre nodig had. Thomas geeft een cryptische omschrijving waarom de Cabal deze nodig heeft: “Bepaalde dingen staan er aan te komen, bepaalde zaken staan op punt om verwijderd te worden, bepaalde zaken staan op punt om onthuld worden.”

Tweede uur: 

De Amerikaanse legertop heeft het leger en de overheid in de uitverkoop gedaan 

1:01:35   De overheid, de banken, de pensioenen, en het leger in Amerika, zijn allemaal failliet. Blut, allemaal. Ze functioneren nu allemaal op krediet in de hoop dat een van die Chinese Elders of de Rothschilds ze middels de RV (Revaluation) zal redden. Iets dat niet gaat gebeuren volgens Thomas.

De Amerikaanse legertop heeft zes weken geleden al het militair materieel aan China verkocht. Alles! Dit om hun hoofd boven water te houden. Ze huren nu hetzelfde materieel van China. Alles om de illusie van controle overeind te houden. Dit terwijl de marionetten van het Clinton News Netwerk (CNN) zojuist verkondigd hebben dat Amerika bijna in staat van oorlog is met China over een gebied in de Zuid-Chinese Zee

Thomas: “We zwemmen in een zee van schuld en idioten bepalen het beleid, dat verstrekkend zal zijn, tenzij er maatregelen worden genomen.”

1:07:20   De Amerikaanse en Noord-Europese Nazi-groep in Scandinavië staan op punt om zich over te geven. Dit zijn volgens Thomas zeer sterke geruchten die hij afgelopen week uit meerdere bronnen heeft vernomen. De groepen realiseren zich nu dat de Chinese Elders en de Rothschilds nooit hun beloofde RV zullen leveren, of wat dan ook ten gunste van de elite zal zijn.

Thomas vraagt zich af wat deze groep nu gaat doen. Slaan ze op de vlucht om onder te duiken, of doen ze hun handen omhoog en komen ze de mensen helpen? “Jullie hebben het spel verloren, jullie allemaal.”

1:10:30   Het Amerikaanse publiek gelooft nog steeds in de illusie dat Amerika de lakens uitdeelt, terwijl de rest van de wereld dicteert wat Amerika moet doen. Amerika heeft niet meer de controle over de financiële zaken, niet over het leger, noch over hun overheid.

New Age als indoctrinatie voor de New World Order

1:12:00   De New Age-beweging is gelukkig ontmaskerd als een agenda van de agencies (CIA & FBI). Thomas leest voor uit een boek van Alice Bailey “Onderwijs in het nieuwe tijdperk (New Age).” Hierin staat beschreven hoe men kinderen wil indoctrineren. De doelstellingen zijn onder andere:

 • “Kinderen moeten een wereldregering accepteren zonder deze ter discussie te stellen.
 • Volledige implementatie van de anti-christelijke onderwijs-filosofieën van John Dewey, maar met een meer Oosterse, metafysische benadering.”

Thomas voegt toe dat we de afgelopen jaren natuurlijk volledig gebombardeerd zijn met de boodschap dat dingen het Oosten beter zijn dan in het Westen, zoals: mantra’s, chanten, Ayurvedische zaken, enzovoort. Hij vervolgt de opsomming uit het boek van Bailey:

 • “De vernietiging van patriottisme en nationale trots. Hindoeïsme en heidendom moeten benadrukt worden, omdat ze vermengd zullen worden met de Westerse beschaving.
 • Orthodox Christendom moet verouderd verklaard worden, zodat kinderen de één-wereld religie omarmen.”

Thomas eindigt met een fragment waarin staat dat:

 • “Kinderen die deze New Age-leer niet accepteren zijn een evolutionaire belemmering voor de mensheid. Ze moeten ofwel capituleren, ofwel worden vernietigd zoals een bacteriële infectie.”

Thomas zegt lachend: “En mensen dachten dat de New Age ging over vrede en liefde.”

Kerry Cassidy bevestigt dat de disclosure-beweging voor de schaduwregering werkt

1:22:30   Thomas leest een deel uit een artikel van Kerry Cassidy over de verdeling en geheime financiering van de alternatieve media. David Wilcock en Corey Good behoren volgens haar tot een factie die gesteund wordt door de Deep State, ook wel bekend als de schaduwregering en het Geheime Ruimteprogramma. Thomas: “Waar het op neerkomt is dat de scheidslijnen van de alternatieve media zijn getrokken. Terwijl ze bedrieglijke spelletjes spelen, zal het met de tijd steeds duidelijker worden waar ze staan.”

Door Kerry Cassidy:

“Wat blijkbaar speelt is dat we de samenstelling van een aantal disclosure-teams hebben die gesteund worden door verschillende facties binnen de Deep State (ofwel Militair Industrieel Complex), ook wel bekend als Schaduwregering of Geheim Ruimteprogramma.

 1. Goode, Wilcock, Tompkins, de Gaia-TV factie – deels gesteund door geld van Gaia-TV en een deel van het SSp (Secret Space program) onder aanvoering van Admiraal Bobby Ray Inman. Sinds kort heeft Tompkins zich bij deze factie aangesloten, kort na mijn interview met hem in december 2016.
  Ik weet van eerdere contacten met Tompkins dat hij de informatie van David Wilcock en Corey Goode niet steunt, alhoewel hij verleid was om met de agenda mee te gaan, omdat het voldoende desinfo bevat om het water troebel te maken. In hun ogen is dit noodzakelijk als onderdeel van een algehele drijfveer om zaken te onthullen, maar het publiek in een verwarde staat te laten verkeren.
 2. De Tom DeLonge factie – er staan verschillende figuren binnen de legertop achter deze factie, inclusief een afdeling van de CIA en OpenMinds-TV.
 3. De Steven Greer factie – gelieerd aan een deel van de CIA
 4. De Kerry Cassidy / Project Camelot factie – een grassroots organisatie met een groot aantal Youtube-volgers (152 miljoen unieke bezoekers met 165.000 leden toen het artikel geschreven werd) De nadruk ligt op klokkenluiders op hoog niveau met toegang tot de hoogste topgeheimen (above top secret clearances). Recentelijk gesteund door de grassroots inspanningen van de politiek rechtse, geleerde Robert David Steele die samenwerkt met de politiek linkse Cynthia McKinney in #UNRIG om de overheid te hervormen.
 5. Steven Bassett – Richard Dolan – PRG – ook wel bekend door de hoorzitting Citizens Hearing on Disclosure in 2013. Dolan is een bekende auteur van een serie boeken over ‘UFO’s en de Nationale Beveiligingsstaat.’
 6. Anderen te talrijk om te noemen…”

Dit is volgens Thomas precies wat er aan de hand is. Volgens hem hebben David Wilcock en Corey Goode scriptschrijvers die dag en nacht aan het werk zijn. Thomas doet in detail uit de doeken hoe deze heren aan het werk zijn binnen de alternatieve media. > Luister naar dit fragment vanaf 1:27:05

Co-Intel-Pro om alternatieve media te ontwrichten

1:42:30   Thomas leest ook een stuk over het Co-Intel-Pro, ofwel Counter Intelligence Program. Dit overheidsprogramma was een reeks van geheime en deels illegale projecten die werden uitgevoerd door het Federal Bureau of Investigation (FBI), gericht op het observeren, infiltreren, in diskrediet brengen en verstoren van binnenlandse politieke organisaties die als ondermijnend (bedreigend) worden beschouwd.

Volgens Thomas heeft Corey Goode zelf toegegeven dat hij voor de FBI werkt en betrokken is geweest bij het opzetten van programma’s om door middel van shills en trollen de alternatieve media te ontwrichten.

Het beoogde effect van Co-Intel-Pro het Counter Intelligence Program was om zaken “bloot te leggen, te verstoren, te misleiden, of op andere wijze groepen te marginaliseren” die door de FBI als “staatsgevaarlijk” werden gezien door het volgende te doen:

 • Een negatief imago te creëren voor de doelgroepen;
 • De interne organisatie breken (bijvoorbeeld door het sturen van anonieme brieven om te proberen om conflicten te creëren);
 • Onenigheid tussen groepen te creëren (bijvoorbeeld door het verspreiden van geruchten dat andere groepen het geld stelen);
 • Het beperken van de toegang tot publieke middelen (bijvoorbeeld door druk uit te oefenen op non-profitorganisaties om financiering of materiële steun te stoppen);
 • De mogelijkheid om protesten te organiseren beperken (bijvoorbeeld door het versturen van brieven die aanzetten tot geweld tegen de politie bij protesten);
 • De mogelijkheid van individuen om deel te nemen aan groepsactiviteiten beperken (bijvoorbeeld door lastercampagnes, valse arrestaties en toezicht).

E*: Het lijkt erop dat dergelijke initiatieven en programma’s ook binnen de Nederlandse alternatieve media actief zijn.

Derde uur: 

We zijn niet verantwoordelijk voor niet-ontwaakten

2:10:00   Thomas benadrukt dat we ons niet schuldig moeten voelen omdat onze geliefden, familie of vrienden om ons heen niet willen ontwaken. Ze kunnen de waarheid niet onder ogen zien. Het is niet onze verantwoordelijkheid, dus we hoeven er ons ook niet schuldig over te voelen.

Zwarte magie en voodoo zijn het meest krachtig

2:34:10   Zwarte magie is gerelateerd aan de Afrikaanse mensen. Hun magie (voodoo) is de meest krachtige vorm van magie op aarde. Zwarte magie en donkere magie zijn in wezen hetzelfde. Als het zwarte ras zich mengt met het witte ras dan wordt de voodoo, ofwel de zwarte magische krachten, sterker. Dat is waarom men interraciale relaties heeft aangemoedigd. De entiteiten die aan deze krachten verbonden zijn, konden op deze manier meer macht verkrijgen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 08/17/17” on Spreaker.

Share.

About Author

Comments are closed.