Wie terroristische aanslagen bestudeert ziet duidelijke patronen. Veel aanslagen verlopen volgens een vaste blauwdruk. Een vaak terugkerend element is de terreuroefening die vlak daarvoor gepland is. Tijdens deze oefening (drill) kan alles voorbereid worden, zonder dat het opvalt dat het met de aanslag zelf te maken heeft. Deze terreuroefening gaat soms dezelfde dag al over in de terreuraanval zelf, zoals bij 9/11, of vindt een aantal dagen daarvoor plaats. Dit vaste patroon dat een valse vlag aanslag zo herkenbaar maakt, is bij zóveel aanslagen het geval, dat het goed is om alert te zijn op een dergelijke oefening.

De Dam tot Damloop wordt dit jaar gehouden op 16 en 17 september. Nu blijkt dat het Rode Kruis precies één week daarvoor, op 9 september, een grote oefening houdt. Het Rode Kruis roept een maximum aantal deelnemers op voor het wereldrecord EHBO-les. Dit evenement wordt gehouden op… ja raadt het al… de Dam!

Nu hoeft dit uiteraard helemaal niks te betekenen. Er zijn wel meer evenementen die op en rond de Dam in Amsterdam gehouden worden. Het is immers een centraal plein in het centrum van de stad, op loopafstand van het Centraal Station. Toch zijn er een aantal aspecten die interessant zijn om wat nader onder de loep te nemen.

Campagnebeeld evenement Rode Kruis

Het Rode Kruis bereidt zich voor op een mogelijke aanslag

In een persbericht in de Telegraaf laat het Rode Kruis weten: “,,De recordpoging is namelijk niet alleen een bijzonder evenement, maar ook heel leerzaam. Het Rode Kruis wil dat iedereen eerste hulp kan verlenen. (…) In afgelegen gebieden of bij noodsituaties, zoals bij extreem weer, kettingbotsingen, explosies of aanslagen, kan het lang duren voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn.” Hierin geeft het Rode Kruis dus aan dat ze voorbereid wil zijn op eventuele aanslagen. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren. In het slechtste geval is het een aankondiging van een voorbereiding voor een aanslag.

In onderstaand interview met Ole Dammegard, een expert in het ontrafelen van terreuraanslagen, legt hij het belang van deze terreuroefening uit. “Er is altijd een drill voordat het echte event gaat beginnen. Deze drill is er voor om de acteurs, voertuigen, camera’s en regisseurs in de juiste positie te brengen. Wat ze doen is zoals een reizende filmset. Ik noem deze dingen geen terreuraanslag, ik noem ze een media-event, waarbij het product terreur is.” [10:15 in de video]

Een virtual reality crisis simulatie

In een persbericht in de NL Times staat te lezen dat het Rode Kruis tijdens het event op de Dam gebruik gaat maken van VR-brillen en Virtual Reality films. “Deelnemers zullen door hun VR-brillen die ze verbinden met hun mobiel, een 360 graden noodsituatie gaan zien en moeten dan besluiten hoe ze moeten handelen.” Het is interessant om na te denken wat men met een 360 graden noodsituatie bedoelt. Misschien is het allemaal veel te ver gezocht, maar heeft dit wellicht een numerologische betekenis? Zoals 3 x 6, oftewel 666?

Laten we er vooralsnog vanuit gaan dat men doelt op de 360° opnames, waardoor het voor deelnemers lijkt dat deze zich ook daadwerkelijk in die omgeving bevinden. Dit is op zichzelf al een interessant aspect, aangezien uit de analyse van talloze terreuraanslagen blijkt dat het daarbij in wezen gaat om een gecreëerde en geënsceneerde situatie. In dat geval spelen crisisacteurs een levensecht toneelstuk, om hiermee de suggestie te wekken dat er een terreuraanslag wordt gepleegd. De aanslag is een luguber toneelspel waarbij soms échte gewonden en doden vallen, maar waarbij de ‘gewonden’ ook vaak gespeeld worden door crisisacteurs die genadeloos door de mand vallen als men de boel grondig analyseert.

Aanslagen worden door de machthebbers georkestreerd om nieuwe beleidsmaatregelen door te voeren.

Crisis simulaties met internet instructies

In dat geval is natuurlijk de vraag: “Wie coördineert deze aanslagen?” Ole Dammegard vermoedt dat de werkelijke regie op afstand wordt gedaan, waarbij de deelnemers ter plaatse via een mobiel netwerk, dat verbonden is met het internet instructies krijgen. [Video rond 12 minuten] Hij stuitte in zijn onderzoek op de organisatie Crisis Solutions die gespecialiseerd is in crisis simulaties. In een demofilmpje op hun website wordt hun dienst Crisis Cloud uitgelegd. En misschien is het toeval, maar deze Crisis Cloud wordt verbeeld door 666 motiongraphics. Crisis Cloud past de nieuwste technologieën toe om levensechte crisissituaties te simuleren, zoals het Rode Kruis volgende week zaterdag ook van plan is!

Dus stel: de grootschalige EHBO-oefening van het Rode Kruis is een dekmantel om alles voor een valse-vlag-aanslag voor te bereiden. Het is maar een hypothese, maar dan zou je tevens meer aanwijzingen verwachten dat er in Amsterdam iets op stapel staat. Als we ervan uitgaan dat de werkelijke aanslag vlak na deze voorbereidingen gaat plaatsvinden, dan is de Dam tot Damloop die precies een week later plaats gaat vinden een mogelijke gelegenheid.

Rode Kruis: een liefdadigheidsinstelling?

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het Rode Kruis enkel een liefdevolle organisatie is die handelt altruïstisch motieven. Voor de meeste vrijwilligers en medewerkers geldt dat ook. Maar zodra organisaties machtig worden en grote geldstromen gaan beheren, worden ze geïnfiltreerd door de oligarchen die alle macht en rijkdom voor zichzelf willen hebben. Liefdadigheidsinstellingen worden dan als dekmantel gebruikt voor allerlei duistere en criminele praktijken. Bijvoorbeeld bij de ramp in Haïti zagen we dat het Rode Kruis een hele dubieuze rol heeft gespeeld. Het Rode kruis fungeert vaak als een dekmantel voor CIA-operaties.

De vrijwilligers en medewerkers die worden ingezet bij terreuroefeningen, vanuit welke organisatie of overheid dan ook, hebben vaak helemaal niet door dat ze ongewild onderdeel zijn gemaakt van de voorbereidingen of de creatie van het rookgordijn voor de werkelijke terreuraanslag. Soms komen ze daar achteraf pas achter.

Een aantal routes hebben op 16 en 17 september de Dam en het gebied rond het Centraal Station als begin of vertrekpunt.

Numerologie en de 33e editie

Wie de blauwdruk van valse-vlag-aanslagen bestudeert, weet dat niet alleen de oefening (drill) vooraf, en de inzet van crisisacteurs vaste ingrediënten zijn voor een geënsceneerde terreuraanslag. Ook numerologie speelt een rol. Ten eerste is het dit jaar de 33e Dam tot Damloop. 33 is een occult cijfer, waar een diepere betekenis achter schuilgaat. Het evenement  van de Dam tot Damloop valt in het weekend van 16 en 17 september 2017. Als je 16 en 17 bij elkaar optelt krijg je ook weer 33!

Numerologie en occulte data

Stel dat in het weekend van 8-9-10 september op vrijdag tot en met zondag de voorbereidingen plaatsvinden onder de dekmantel van het Rode Kruis-evenement. Dan zou een mogelijke aanslag gepland zijn voor 17 september 2017. Als we 17-9-2017 volgens numerologie ontleden, waarbij de cijfers bij elkaar opgeteld worden totdat je een enkelvoudig cijfer of priemgetal krijgt (1+7=8 – 9 – 2+0+1+7=10), kom je wederom op de cijferreeks 8-9-10.

Alertheid is op zijn plaats

Misschien is het allemaal te ver gezocht, heeft dit alles geen enkele betekenis en is het een ‘storm in een glas water’. Laten we het hopen. Er zijn vermoedens waarbij je liever geen gelijk krijgt. Niemand zit te wachten op het zoveelste terreur-toneelstuk waarbij een stroman weer de schuld krijgt en talloze onschuldige mensen het slachtoffer worden. Daarbij gun ik het ze ook niet dat ze dit soort duivelse plannetjes ongestoord kunnen doorvoeren.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laten we onze ogen en oren openhouden en nauwlettend in de gaten houden wat er op 9 september aanstaande tijdens de oefening op de Dam en in de aanloop naar de Dam tot Damloop gebeurt. Als er meer aanwijzingen zijn en we er met elkaar zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan geven, kunnen we eventuele plannen volledig in de war schoppen. Het doel van dit artikel is dan ook niet om angst te zaaien, maar eerder om mensen bewust en alert te maken, om hiermee een mogelijke aanslag te voorkomen.

Zoals Ole Dammegard in dit interview ook aangeeft zijn de voorbereidingen voor valse-vlag-aanslagen uiterst gedetailleerd. Als bepaalde details niet doorgevoerd kunnen worden, kan de hele operatie in de war geschopt worden.

Wat kun jij doen?

Woon je, of ben je in Amsterdam? Ga dan eens poolshoogte nemen in het gebied rond de Dam, het Paleis op de Dam en gebied rond het Centraal Station, met name in het weekend van 8-9-10 september en de week daarna tijdens de voorbereidingen van het Dam tot Damevenement op 16 en 17 september. Maak foto’s of video’s en rapporteer opvallende zaken onderaan het artikel of via de mail. Lichtwerkers, sjamanen en mensen met paranormale gaven kunnen in hun meditatie en door middel van energiewerk een positieve energie naar dit gebied en deze dag sturen.

De Dam tot Damloop moet een sportief evenement blijven, voor en door de mensen, zonder dat het door duistere krachten wordt gekaapt. Laten we hopen dat áls er inderdaad sprake is van een sinister plan, we dit met onze alertheid en door het vooraf aan iedereen te verklappen, kunnen voorkomen. In dat geval wordt de Dam tot Damloop een heerlijke en onbezorgde dag. Dat gun ik alle deelnemers en het publiek wat hen komt aanmoedigen!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

> De Complot Terrorist: complotten en valse-vlag-aanslagen onder de loep
> De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd dure voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten.

Share.

About Author

11 reacties

 1. Even wat andere feiten op een rij:

  * Uit onderzoek blijkt, dat er altijd – als standaard procedure – in de aanslag er voorafgaande aanwijzingen gegeven worden voor waar de volgende aanslag zal plaatsvinden.
  * Na de aanslag in Barcelona wordt veelvuldig één bepaalde foto in de media getoond van het betrokken busje. Onderzoek wijst uit dat deze foto genomen moet zijn vanuit een hotelkamer gelegen naast deze locatie. Opzet?
  * Als je de originele versie van het mozaïek in Barcelona bekijkt, zie je de opvallende mond wat meer op een pijl lijkt. Zowel het logo van de Dam tot Dam loop als van de NS heeft pijlen.
  * Er zou extra militaire politie op het Centraal Station (CS) Amsterdam worden ingezet, met daarbij het advies een ander station te nemen.
  * Monument op de Dam heeft occulte betekenis (soort van antenne die gebruikt wordt bij satanische rituelen). Denk aan de dodenherdenking (loosh harvisting).
  * Voor het event worden totaal 87.000 deelnemers verwacht, nog niet eens gesproken over hoeveelheid publiek
  * 87.000 = 8+7=15 1+5=6
  * Het Rode Kruis is een dubieuze organisatie die veel geld heeft weggesluisd, bijvoorbeeld bij de ramp in Haïti.
  * Het Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar. In een speciale jubileumkrant wordt hier veel aandacht aan geschonken. “Op 19 juli 1867 tekent koning Willem III een Koninklijk besluit (!) op Paleis Het Loo in Apeldoorn. De opgerichte Nederlandse vereniging tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, krijgt in 1895 – ruim 30 jaar na oprichting – de naam ‘Het Nederlandsche Roode Kruis’.” Oprichtingsdatum opgeteld = 3. 30 jaar na oprichting = 3
  * 33e editie van de Dam tot Dam loop 3+3=6
  * Rode Kruis wil tijdens het event werken met Virtual Reality. Ole Dammegard waarschuwde hier al eerder voor. (Zie voor meer uitleg het laatste blog hierover van Ella Ster.)
  * Intussen kijkt Amsterdam naar extra terreur maatregelen in drukke plekken in de stad, oa naar de Kalverstraat, vlakbij de Dam en CS.

  Is het toeval of is er een werkelijke link tussen Barcelona, Rode Kruis, de Dam, de nummers?

  Ik hoop dat het allemaal onjuist is, maar ik vind het ook wel opvallend veel feiten bij elkaar.

  Ik wil iedereen graag uitnodigen, wit licht te visualiseren over het event, en iedereen die er bij betrokken is op wat voor manier dan ook, in het licht zetten.

  Een paar linkjes:

  https://www.rodekruis.nl/evenementen/wereldrecord-ehbo/

  https://www.rodekruis.nl/campagnes/jubileum/

  https://www.rtlnieuws.nl/nederland/amsterdam-kijkt-naar-extra-terreurmaatregelen

 2. 35 Reclamezuilen op CS Amsterdam voorzien van camera’s. Zuilen zijn van Exterion Media op de site van deze firma prominent in beeld een reclame van Adidas (sportschoen) met onderschrift Cause Chaos ?????

 3. “Als er morgen een aanslag wordt gepleegd en ze vragen camerabeelden bij ons op, dan hebben we niets.” (Van de nrc link)

  • Da’s dan ook wel weer handig als de échte daders heel andere figuren zijn, dan de media ons wil doen laten geloven. Authentieke beelden zouden zomaar eens roet in het eten kunnen strooien.