In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 7 september 2017 door Thomas Williams bespreekt hij diverse onderwerpen zoals de orkaan Irma, die afgelopen weekend over zijn huis raasde. De gecreëerde storm is volgens hem een vorm van weeroorlogsvoering. De storm kan als excuus worden gebruikt om de VN het gebied in te laten trekken.

De audio bevat veel meer informatie dan in onderstaande samenvatting is weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Eerste uur:

Zowel Putin als Trump geloven niet meer in de VN

24:00   Putin gaat niet naar de jaarlijkse bijeenkomst van de VN in New York. Trump zoekt momenteel steun om de organisatie te hervormen. Zowel Putin als Trump lijken niet meer in de VN te geloven.

De aanhouding van Kevin Annett

44:00   Thomas leest een persoonlijk relaas voor van Kevin Annett. In het stuk beschrijft Kevin zijn arrestatie toen hij een aantal jaren geleden vanuit Nederland naar Londen vloog om daar de volgende dag een lezing over kindermisbruik te geven. In de korte tijd dat hij daar vastzat, maakte hij kennis met een absurd repressief systeem, waarbij ouders uit het land worden gezet, terwijl de staat hun kinderen afpakt. De volgende dag is hij het land uitgezet.

Het geeft ook een kijkje achter de schermen, waarmee je als klokkenluider of voorvechter van gerechtigheid wordt geconfronteerd. Het schetst een beeld van hoe standvastig en moedig Kevin met alle weerstand om gaat.

“De afgelopen jaren heb ik van meerdere ‘politiehonden’ geleerd dat, hoe meer ze ons onderdrukken, hoe scherper en sterker sommigen worden. Zoals de scherpe punt van een speer. De criminelen die aan de macht zijn, zijn bang voor ons en halen vanuit angst naar ons uit. Ze weten dat hun tijd erop zit.” [56:00]

Tweede uur:

Destructieve orkaan Irma is oorlogsvoering op Amerikaans strijdtoneel

1:09:00   De orkaan Irma is in alle opzichten anders dan anders. Thomas laat zich niet bang maken en blijft in het gebied. (E*: Hij woont in Kissimmee, vlak onder Orlando, Florida.) Hij denkt dat iemand van ‘buitenaf’ met deze storm aan het rommelen is. Iets produceert het en drijft het voort. Het is als het ware binnenstebuiten gekeerd en sommigen suggereren dat het een portaal is. Thomas vindt dat niet eens zo ver gezocht. Zijn team is vastberaden om uit te vinden wie er verantwoordelijk voor is. Er zullen snel harde consequenties aan worden verbonden. 90% van de bouwwerken op het eiland van Barbuda is verwoest. Hij vraagt zich af wat er op dat eiland is verstopt, want hij ziet overeenkomsten met de situatie in Haïti.

Amerika is het finale strijdgebied, op allerlei gebied. Dat heeft te maken met de geschiedenis die duizenden jaren terug gaat. Het is de strijd op financieel gebied, de strijd tussen de facties en het heeft ook consequenties voor de geschiedenis van de landsdelen waarover is gevochten.

Het feit dat veel Amerikanen wapens bezitten en zich met hand en tand zullen verdedigen, heeft ertoe geleid dat de Cabal niet over de Amerikanen heen kon walsen. Dus komen ze met nieuwe methoden: weeroorlogen. De orkaan Harvey is als excuus gebruikt om het schuldplafond te verhogen, zo konden ze door het wetsvoorstel extra geld bemachtigen.

Alle hulptroepen zijn uit Florida weggehaald

1:17:00   Door verschillende gebeurtenissen, zoals de storm Harvey en bosbranden aan de westkust, zijn alle noodtroepen elders verspreid. Er gaan geruchten dat de bosbranden opzettelijk zijn aangestoken. Als gevolg daarvan zijn er in het gebied dat door Irma wordt getroffen, geen noodteams meer over. Thomas denkt dat ze dit opzettelijk hebben gecreëerd, omdat ze in het gebied iets van plan zijn.

De VN heeft in ten minste acht staten in de VS troepen gestationeerd. Waarschijnlijk hoopten ze in Florida vrij spel krijgen, waarbij ze de storm als excuus zouden gebruiken om het gebied in te trekken. Trump heeft daar echter een stokje voor gestoken.

Landen die weigeren het Parijs-akkoord te tekenen, worden getroffen

De Cabal wil chaos veroorzaken, om vervolgens hun vorm van orde te introduceren. Thomas ziet een relatie met het Parijs-akkoord met betrekking tot klimaatverandering, waaruit sommige landen zich hebben teruggetrokken. Die landen worden nu ook geteisterd door allerlei meteorologische rampen, zoals overstromingen. De hele planeet verandert in een ‘weer-shit-storm’. Dit in een poging om landen onder druk te zetten toch het akkoord te tekenen.

Dat akkoord heeft niks met klimaat te maken, maar alles met de grondstoffen die middels dit akkoord in handen komen van de VN. De VN probeert er in de VS een coup door te drukken. De noodtroepen zijn elders ondergebracht, dus met de noodsituatie door Irma, moeten er VN-troepen binnengehaald worden. Dat is tenminste het plan.

Amerika weer getroffen op 9/11

E*: Het idee dat orkanen, tsunami’s en andere meteorologische rampspoeden worden ingezet als een vorm van oorlogsvoering gaat voor sommigen wellicht te ver. Toch zijn er meerdere bronnen die bevestigen dat technologie om stormen te creëren gewoon bestaat. Diverse bronnen bevestigen ook dat de tsunami in Fukushima, Japan op 3/11 is gecreëerd door nucleaire ontploffingen onder water. En is het ‘toeval’ dat orkaan Irma Florida bereikt op 9/11?

Twee documenten over weermodificatie-technologie. (Bron: http://2012portal.blogspot.nl)

Militaire invasie in Filipijnen op zoek naar goud

1:31:30   In de Filipijnen was sprake van een militaire invasie. ISIS heeft hier niet alleen gehandeld, maar kreeg hulp van een grote organisatie of een land. De invasie werd bevolen door voormalig president Obama. Men is op zoek naar de goudvoorraden van voormalig president Marcos. Er liggen in die regio meerdere schatten opgeslagen. Men probeert op deze manier de huidige president Duterte af te zetten, om een nieuwe ‘Marcos’ te installeren.

Derde uur:

Relatie tussen Rothschilds en Dragon-groep

2:24:15   De Rothschilds stammen wellicht af van de Draco’s. Ze zijn geen onderdeel van de echte koninklijke bloedlijnen. In 1520 hebben ze van de Aziatische Dragon-groep een lening van 20 miljoen dollar ontvangen. Deze Dragon-groep zijn reptilianen, wat niet hetzelfde is als de Draco’s.

Bijzondere begaafdheden activeren

2:32:00   Het activeren van bijzondere begaafdheden, zoals je scheppingskracht en invloed uitoefenen op stormen, is niet iets dat je kunt leren uit een boek. Er valt niks te bestuderen, behalve jezelf. De kennis komt van binnenuit. Het hangt ook af van het evolutionaire niveau dat je hebt bereikt. Dit wordt duidelijk door te observeren hoe dingen in je leven verlopen. Als je in je slaap nog steeds strijd voert in de astrale laag, heb je het mentale niveau nog niet bereikt, waar meer van onze begaafdheden worden geactiveerd. Het controlesysteem probeert ons binnen het astrale niveau te houden, ook voor het oogsten van loosh.

2:34:00   De overeenkomst van 16.500 jaar geleden met de voorouders van de erfgenamen betrokken bij het Koninkrijk van Manna, was nog niet het einde van het Atlantistijdperk.

Antropologie, theosofie en New Age

2:37:30   Thomas zal in een toekomstige show dieper ingaan op antropologie en theosofie, het is allemaal met elkaar verbonden. Hij is bezorgd over de nieuwe onderdelen op internet die allemaal verbonden zijn met Rudolf Steiner en de Waldorfscholen. Dit type programma begon in 19e eeuw, het was de New Age 1.0. Zij wisten ruim van tevoren wat er ging gebeuren en hoe mensen zouden handelen. Al die plannen en profetieën waren zaken die ze ver vooruit konden zien, onder andere met de Looking Glass technologie. Vervolgens laat de AI (Artificiële Intelligentie) een programma draaien om het in een gewenste richting te sturen.

New Age was zo’n programma, dat zich in de jaren ’60-’70 manifesteerde. Het was gericht op de vrijdenkers. Men gebruikte de originele geschriften, verdraaide de informatie en vormde het om tot een programma. Er werd vanuit de regering (o.a. de CIA) opzettelijk drugs verspreid. Volgens Thomas gaan drugsgebruik en ware spiritualiteit niet samen, omdat drugs je psi-veld openen. Allerhande entiteiten krijgen dan toegang.

Geen buitenaardse redding of hoeders van de mensheid

2:47:20   Buitenaardsen hebben een rol gespeeld — al was het geen sleutelrol — in het proces om de planeet en de mensheid te bevrijden. Wij mensen moeten nu zelf onze eigen rotzooi opruimen. Er is geen enkel integer, geavanceerd, buitenaards ras dat zich zal mengen in affaires tussen één en hetzelfde ras op een andere planeet. Ze interfereren alleen als een groep die niet van deze planeet afkomstig is, de boel hier bedondert.

Dat is waarom de Draco’s zijn verwijderd. Dat is ook waarom aan anderen is verteld dat ze moeten vertrekken en hún rotzooi moeten opruimen. Dat is waarom Cobra hier is (of was). Hij is hier gekomen namens de Alcions, zij waren de hoeders van de planeet. Maar de Alcions hebben de mensheid in de uitverkoop gedaan in ruil voor technologie. Thomas is van mening dat zelfs Cobra de laatste tijd van zijn pad af is geraakt, met het promoten van de Blue Avions.

2:50:00   Een luisteraar trekt het verhaal van het Koninkrijk van Manna in twijfel en stelt dat het moeilijk is te geloven dat een kleine groep, door met inheemse wetboeken te schermen, de controle heeft opgeëist, zonder zowel fysiek als financieel te worden onderdrukt. Thomas: “Dat komt omdat je er niet in kúnt geloven, want dit is wat er in wezen heeft plaatsgevonden. Een kleine groep heeft besloten dat ze er schoon genoeg van heeft. Ze vonden de overeenkomst terug (van 16.500 jaar geleden), zagen de mazen in de wet en ondernamen actie. De Cabal is niet de enige die slim is.” Hij richt zich tot de vragensteller: “Wat je aan het doen bent is vanuit je ‘kleine ik’ denken. En denken dat ze oh zo groot en machtig zijn. Terwijl al hun macht is gebaseerd op het feit dat wij ze dat podium bieden. Stop met denken vanuit het ‘kleine ik’, want we zijn geen ‘kleine ik’. Dat zijn we nooit geweest. Stap uit het programma en stap uit de Matrix. De enige macht op deze planeet, zijn wij de mensen.”

Stop met vanuit ‘kleine ik’ te denken, want we zijn geen ‘kleine ik’. Dat zijn we nooit geweest. Stap uit het programma en stap uit de Matrix. De enige macht op deze planeet, zijn wij de mensen.”

2:53:00   Thomas denkt niet dat de psychopathische elite de kans krijgt om volledig los te gaan, als hun aantal eenmaal drastisch is verminderd. Hij refereert naar een plan dat hij ook in het tweede uur van de show bespreekt, waarbij de Illuminati de eerste groep is die wordt uitgeroeid, nóg voor de mensheid wordt uitgedund.

2:55:50   Het universum breidt zich uit, omdat het bewustzijn uitbreidt. Het is niet statisch. Ook de aarde breidt zich uit omdat het bewustzijn van de mensen zich verruimt. Thomas benadrukt dat dit een aanwijzing is dat de mens veel groter en machtiger is dan de ‘kleine ik’.

3:12:14   Je moet je kalmte bewaren, ook al raakt iedereen om je heen in de war. Houd jezelf staande, ook als je iedereen ziet neergaan. En dat zullen ze doen.

3:13:00   “Het proces van de held begint met een vorm van verwijdering van de stam. Gevolgd door een serie moeilijke uitdagingen die de held alleen moet weerstaan. De reis culmineert met een afdaling in de afgrond van zelftwijfel en verlies van hoop in het goddelijke. Maar dan resulteert het in een vitale transformatie en een vernieuwing van vertrouwen, die intern leidt tot een openbaring van nieuwe kennis, inzicht of wijsheid. Als je je bewust wordt van je contract, wat in schril contrast staat met er in onbewuste staat naar te leven, ga je door een pijnlijk proces van afscheiding (dit is nu gaande), omdat je geen onderdeel meer bent van de stamgeest (tribal mind).”

Thomas sluit de show af met de belofte dat, als zijn huis er volgende week er nog staat, het dak er nog op zit en hij elektriciteit heeft, hij volgende week weer gewoon een uitzending zal doen. Hij woont in Kissimmee, vlakbij Orlando Florida waar zondagmiddag en maandagochtend de orkaan Irma voorbij is geraasd. “Maak je geen zorgen over ons, we zullen ongeschonden blijven. Ik ben niet zo zeker van het huis, maar dat kan herbouwd worden.” Hij heeft inmiddels laten weten dat hij en Chloé ongeschonden zijn: “Everything is back to ‘normal’.”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 09/07/17” on Spreaker.

Share.

About Author

3 reacties

  1. Ondanks dat het lijkt dat alsof het vechten is tegen de bierkaai ben ik van mening dat mensen zoals Ella een grote bijdrage leveren aan het steeds meer ‘noodzakelijk bewust’ worden van een zeer grote, opzettelijk slapend gehouden, groep mensen.
    Mijn dank!

    Fred.