Thomas Williams: Dubieuze rol van Rode Kruis en FEMA tijdens orkaan

2

In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 14 september 2017 door Thomas Williams wordt de nalatigheid van FEMA en het Rode Kruis besproken. FEMA krijgt vanwege de storm Harvey 7,4 miljard extra van de Amerikaanse overheid. Het Rode Kruis collecteert miljoenen dollars om noodhulp te bieden. Maar tijdens de orkanen Harvey en Irma hebben beide organisaties een heel dubieuze rol gespeeld.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Schuldplafond in Amerika is verhoogd

19:00   Het handelsembargo met Cuba is opnieuw door Trump verlengd. Blijkbaar had het niks met Fidel Castro te maken. Het schuldplafond van de Amerikaanse nationale schuld is verhoogd tot 20 triljoen dollar en weer voor drie maanden verlengd, precies zoals Thomas een paar weken geleden voorspelde. De Bipartisan bill getekend door Trump stelt 7,4 miljard extra beschikbaar voor FEMA en nog eens 7,4 miljard, zogenaamd voor de stormschade van orkaan Harvey. Thomas vermoedt dat de storm als excuus wordt gebruikt om extra geld los te krijgen, dat voor andere doeleinden zal worden gebruikt.

Het Pentagon vroeg 60 miljard extra en de Trump-regering verhoogt de statutory debt (wettelijke schulden) met 318 miljard. In een regeringsverklaring zeggen ze: “Men moet buitengewone maatregelen nemen om een faillissement te voorkomen.”

Men rooft al sinds november 2016 uit allerlei rekeningen, bankrekeningen, pensioenen,et cetera, om zichzelf in het spel te houden. Met het verhoogde schuldplafond heeft de Amerikaanse regering 303 miljard extra, waarvan het onduidelijk is met welk doel men dit wil gebruiken.

Het verhogen van het schuldplafond is slecht voor de mensen, want het schuift zaken weer drie maanden op.  Ook de problemen worden daarbij vooruit geschoven, maar uiteindelijk stuit men op een betonnen muur en is de Cabal verdoemd. Desondanks wordt er op andere vlakken wel veel vooruitgang geboekt. [1:05:00]

Massagraf met 400 kinderlijken ontdekt in Schotland

26:00   In Schotland is een nieuw massagraf ontdekt op St. Mary’s Cemetery in Lanarkshire, waar ten minste 400 kinderen zijn begraven. Dit waren weeskinderen uit een katholiek weeshuis. Ook is er informatie naar buiten gekomen over een misbruikzaak, waarbij mensen claimen als kind op school door Schotse politici te zijn misbruikt.

Deze zaken staan niet op zichzelf. Thomas herinnert zich nog een katholieke school in Liverpool. Duizenden kinderen zijn destijds verkocht en per schip naar Australië vervoerd, zonder dat de ouders daarvan op de hoogte waren. Dit is onthuld in de jaren ’90 in een documentaire in Groot-Brittannië. Er zal veel meer naar buiten komen over wat de katholieke kerk allemaal heeft uitgespookt. “Het zal niet prettig zijn.”

Dubieuze rol van Rode Kruis en FEMA tijdens de orkanen Harvey en Irma

29:45   Op 8 september is er op een luchmachtbasis in Tampa (Florida) vanwege de storm Irma een verplichte evacuatie uitgevoerd. Tijdens de evacuatie zijn vliegende driehoeken gespot en gefotografeerd, waarbij ook een militaire helikopter is gezien. 5000 manschappen van het leger zijn geëvacueerd. Dat is erg vreemd, omdat ze van plan waren om 8000 manschappen van buiten juist ín het gebied te brengen. Het evacuatieplan heeft betrekking op een periode van begin september tot en met begin maart 2018. Als de storm de werkelijke reden van de evacuatie is, gaat men er van uit dat de storm een half jaar aanhoudt.

Het Rode Kruis is zeer nalatig geweest bij de hulpverlening in Florida en kwam op talloze plekken niet opdagen. Sommige bestuursleden zaten in vijfsterrenhotels. Daklozen werden door de lokale politie in diverse County’s bij de noodopvang gescreend op openstaande verkeersboetes of een strafblad en in dat geval de toegang geweigerd. [54:00]

1:05:00   FEMA is geen overheidsorganisatie. De Amerikaanse overheid heeft deals gemaakt met hotels, zodat medewerkers van FEMA en het Rode Kruis er gratis, of voor maximaal $20 per nacht kunnen verblijven. Er zijn ook deals met luchtvaartmaatschappijen gemaakt. De Amerikaanse regering betaalt 500 miljoen per jaar, zodat ambtenaren en soldaten gratis kunnen vliegen. Hotels en luchtvaartmaatschappijen moeten tijdens een ramp gratis overnachting en vluchten bieden aan de bevolking, maar rekenen desondanks de volle prijs. Ze hebben hiertoe wel contracten met de overheid afgesloten waarvoor ze subsidie ontvangen.

Daklozen worden opgepakt en wellicht vermoord in FEMA-kampen

2:15:00   Er zijn hardnekkige berichten dat daklozen vanuit in Texas gedwongen worden afgevoerd naar FEMA-kampen. Ze zouden daar zijn vermoord en in massagraven gedumpt. Thomas wacht op bevestiging van deze berichten. (E*: Uit deze video blijkt dat de autoriteiten op merkwaardige wijze erg geheimzinnig doen over de berging van de doden)

E*: Op 9 september verspreid de ITCCS een brandbrief dat ook in Florida daklozen tegen hun wil opgepakt en vervoerd worden naar een onbekende locatie. Deze mensen bleken niet in de dichtstbijzijnde opvanglocatie te zitten, terwijl dat wel de aangewezen plek is om ze naartoe te brengen.

2:33:00   Er lekken berichten uit dat FEMA en het Rode Kruis in Houston hulpbehoevenden voedsel en onderdak hebben geweigerd. Thomas stelt dat men daarom na de storm Harvey een nieuw event heeft gecreëerd, waar alle media-aandacht vervolgens naartoe gaat. Hij raadt aan om alert te blijven op de activiteiten van beide organisaties, totdat ze worden opgedoekt.

De steun binnen het Amerikaanse leger kalft af

1:17:00   De spelletjes achter de schermen hebben epische proporties aangenomen. Dat heeft wellicht ook te maken met de evacuatie van Amerikaanse soldaten. Er is binnen het leger veel ontevredenheid, ook in de hogere rangen. Men is zich ervan bewust over hoe en op welke wijze men wordt voorgelogen.

Interventie als tegenwicht van de storm

1:21:00   Beide kampen (licht en duister) hebben zich bemoeid met de storm en deze beïnvloed. De oude methoden om stormen te beïnvloeden, werken niet meer. Zelfs het Weerkanaal (vergelijkbaar met de KNMI) was stomverbaasd dat de storm boven Cuba stagneerde. Men ontdekte de oorzaak van het ontstaan van drie stormen achter elkaar. Storm Katja en José waren de sturende kracht voor de baan van Irma. Toen dat duidelijk werd, bleek de laatste storm niet langer catastrofaal. Het Weerkanaal heeft onterecht angst gezaaid.

Dit bericht van Cobra laat duidelijk te zien dat de wereldwijde, gezamenlijke inspanning om de kracht van de storm te verminderen, effect heef gehad.

Het geheime genootschap achter de Bilderberggroep

1:34:00   De Bilderberggroep is inmiddels een bekend ‘geheim’ genootschap van wereldwijde biljonairs, die samenzweren tegen de mensen. Er is echter nóg een geheime groep, waarvan de Bilderbergers de marionetten zijn. Deze geheime groep bestaat uit oorlogsmisdadigers, verantwoordelijk voor de ‘War on Terra’. (oorlog op aarde, in plaats van de ‘war on terror’) Deze groep wordt Le Cercle genoemd. In een artikel uit 1982 in Der Spiegel wordt de groep omschreven als: een legaal kartel bestaande uit  ‘loyale agenten van de Duitse Veiligheidsdienst, buitenlandse inlichtingenagenten, reactionaire politici en ultra-rechtse journalisten’ die een cruciale rol in de verkiezingen van 1980 hebben gespeeld.

De krant de The Independent schreef over het senior lid Brian Crozier. Hij is een bekende Koude Oorlogstrijder met nauwe banden met de MI6 en de CIA en is de auteur van een plan voor Le Cercle uit 1979. Hun agenda bevat doelstellingen zoals:

  • Ondergrondse financiële transacties voor politieke doeleinden.
  • Internationale campagnes met als doel om vijandige persoonlijkheden of gebeurtenissen in diskrediet te brengen.
  • De creatie van een (private) inlichtingendienst, gespecialiseerd in een selectief standpunt.
  • De vestiging van kantoren onder passende dekmantels, elk gecoördineerd vanuit het centrale kantoor. Huidige plannen hebben betrekking op Londen, Washington, Parijs, München en Madrid.

Een uitgelekt rapport bevestigt dat Le Cercle actief betrokken was bij het beïnvloeden van West-Europese verkiezingen. Hun doelstelling is om de democratische grondbeginselen van afzonderlijke landen te ondermijnen, het verspreiden van propaganda, angstzaaien, het plegen van verkiezingsfraude, de rekeningen van politici en andere prominente, wereldberoemde figuren. Ze promoten de ‘War on Terror’ en één van de manieren waarop ze dit doen, is het sluiten van wapendeals en het opzetten van valse-vlag-operaties die hun eigen agenda dienen. Dit alles wordt volgens sommige bronnen gesteund en gefinancierd door de CIA.

> lees meer over Le Cercle in dit artikel

De Amerikanen moeten wakker worden, want dezelfde mensen die in 1945 aan de touwtjes trokken, trekken in 2017 ook aan de touwtjes. [1:48:00]

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 9/14/17” on Spreaker.

Share.

About Author