Een korte samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 28 september 2017 door Thomas Williams. De Cabal is nu écht te ver gegaan en hen is de oorlog verklaard. Iedereen die direct of indirect voor de Rothschilds werkt, wordt verwijderd, gearresteerd of zelfs helemaal geëlimineerd. Ook de rest van de kwaadaardige Cabal wordt verwijderd.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Eerste uur 

In Puerto Rico is gebrek aan alle basisbehoeften 

44:30   De situatie in Puerto Rico is erg zorgwekkend. Mensen zijn verstoken van allerlei basisbehoeften. FEMA heeft brandstof op rantsoen gezet, generatoren werken niet meer vanwege het gebrek aan diesel. Het stinkt overal naar uitwerpselen, communicatiekanalen werken niet, wegen zijn geblokkeerd en er is tekort aan alles. Hulpgoederen worden achtergehouden door de autoriteiten, artsen die vrijwillig naar het land komen wordt toegang geweigerd. Door de aanhoudende droogte na de storm dreigen veel gewassen en planten te verdorren.

Tweede uur

Rothschild’s marionetten worden neergehaald

1:02:40   Als antwoord op de dreigementen die de Rothschilds maakten tijdens de VN-bespreking, is een ultimatum uitgevaardigd. Het dreigement hield in dat, als de aangesloten landen de Rothschilds niet als heersers van de VN zouden installeren, ze genocide op de gehele wereldbevolking zouden plegen door middel van biologische oorlogsvoering. Er volgden diverse besprekingen en er werd besloten de Rothschilds een ultimatum te geven, waarbij ze tot vorige week maandag de tijd hadden om de fondsen die ze aan alle overheden en andere organisaties hadden beloofd, uiterlijk dan aan te leveren. Toen ze er weer niet mee afkwamen, werd de ‘consequenties van acties verordening’ uitgevaardigd. Deze verordening houdt in dat iedereen die voor of met de Rothschilds werkt, of er (indirect) mee is verbonden, zal worden neergehaald.

Om ‘de mensen van de Rothschilds’ te vinden, zijn er tot nu toe er in 78 landen invallen gedaan. In die landen zijn 5100 mensen op staande voet ontslagen. Daarnaast zijn er 600 niet meer in leven of gearresteerd. Dit aantal zal nog toenemen. De verwijdering van alle Rothschilds die zich met duistere zaken hebben bemoeid en hun familieleden, is nu gaande en zal niet ophouden totdat het is voltooid.

Rothschild’s Trust is geconfisqueerd

1:07:00   Een Rothschild’s Trust van 250 jaar oud is onlangs in Europa ontdekt. Het is gebruikt voor het witwassen van bedenkelijke activiteiten. De Trust werd met name voor chantage ingezet. Door bepaalde politici vanuit de Trust te betalen, werden ze chantabel gemaakt. In de VS is het politici namelijk niet toegestaan om donaties buiten de VS te accepteren. De fondsen uit de Trust zijn ook gebruikt om mensen om te kopen, misdaden af te dekken en om leugens te creëren over bepaalde politici of leiders, die hun goedkeuring niet konden wegdragen.

De Clintons en de Bush-familie hebben er in de afgelopen jaren het meest van geprofiteerd. Ze hebben het geld uit de Trust gebruikt om een negatieve campagne te lanceren tegen mensen die hun bevelen niet opvolgden. In de komende tijd zullen we misschien zien dat bepaalde politici en leiders in het verleden vals zijn beschuldigd.  Want zo gingen ze te werk. Vorige week woensdag is de Trust geconfisqueerd en derhalve niet meer beschikbaar voor de Cabal. Weer een geldstroom die voor hen is opgedroogd.

Weeroorlogsvoering van Cabal heeft grote consequenties

1:09:30   De ondergrondse vrijheidsbeweging heeft, net als groepen van buiten en op de aarde, een tweede verordening uitgevaardigd, omdat hun geduld opraakte en ze vonden dat de Cabal nu echt te ver is gegaan. Thomas: “Waarom het zo lang heeft geduurd, is voor mij een raadsel.” De maatregel komt na de poging van de Cabal om zowat alle eilanden ten zuiden van Florida onbewoonbaar te maken. Hun vernietigende weeroorlogen zijn ontworpen om nog meer verwarring te scheppen en daarnaast een hele zwik doden en vluchtelingen te veroorzaken, waarvoor de Amerikanen financieel moeten opdraaien.

De Cabal is nu de oorlog verklaard en hun verwijdering staat op stapel. Deze verordening staat los van de verwijdering van de Rothschild mensen, al zijn deze zaken wel met elkaar verweven. Het is een spinneweb van connecties waarbij de elite onderling met elkaar is verbonden. Er zijn dus twee aparte verordeningen uitgevaardigd.

De nieuwe aarde kondigt zich aan

1:11:50  Over de hele wereld is een aanhoudende reeks gebeurtenissen gaande die niet langer meer is te negeren. Het zijn tekenen van De Nieuwe Aarde. Zo zijn er in een aantal landen vogels of andere dieren verdwenen. Als gevolg van variërende frequenties ervaren mensen allerlei symptomen, waaronder duizeligheid. Er ontstaat een gevoel van ‘vervreemding’. Er ontstaan ‘storingen’. Dingen verschijnen of verdwijnen plotseling voor je ogen. Tijd verdwijnt of versnelt.

Ook is er een toename van aardbewegingen. Gigantische hoeveelheden zeewater verdwijnen, om later weer op te duiken. Waarom? “Omdat de tijd is gekomen. Het einde van het bouwwerk nadert.” De planeet is aan het kantelen en moet rechtop worden teruggedraaid. “De Nieuwe Aarde is nogal dichtbij.”

Degenen die op deze planeet kwaadaardig waren, zullen niet mee gaan naar De Nieuwe Aarde. Zij verdwijnen in de diepere lagen van de hel. De sociopaten zullen niet meer leiden, maar lijden. De portaal in de orkaan Irma had daarin een functie. Er is eindelijk een grens gesteld en er zijn maatregelen genomen.

Het bouwwerk stort langzaam in elkaar

1:18:00   Toen het AI-systeem in november 2015 werd uitgeschakeld, viel het hele systeem in rap tempo uit elkaar. Thomas noemt geen data met betrekking tot de veranderingen die nog zullen plaatsvinden. Hij weet alleen dat het is begonnen. Vanaf het moment dat het bouwwerk wordt uitgeschakeld, verandert  het leven hier voorgoed.

Derde uur

2:17:00   Er zijn meerdere planeten en sterrenstelsels die zijn bevrijd, maar de aarde had altijd een sleutelrol. Als deze bevrijd wordt, gaat alles mee.

2:23:00   Interpol heeft het territorium Palestina als nieuw lid aanvaard.

2:25:30   Er zijn wereldwijd duizenden eilanden waarvan mensen nog nooit hebben gehoord en waar nooit mensen komen. Wie zegt dat daar geen wezens wonen?

(E*: Volgens Shane leven op sommige afgelegen eilanden reuzenrassen)

2:31:00   Vulkanen zijn allemaal portalen en dat is waarom je veel ufo’s rond vulkanen ziet. Men kan door het vuur heen vliegen omdat men de mogelijkheid heeft om het veld aan de voorkant van het voertuig te veranderen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 09/28/17” on Spreaker.

Share.

About Author

8 reacties

 1. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  De Aarde is best wel een oud ding , hij piept , rookt en rammelt aan alle kanten .
  De vogels vallen dood uit de lucht en de vissen sterven in het water .
  Er zitten allemaal botjes in en we willen weer een nieuwe .
  [ En een nieuwe aarde zal verschijnen ]
  We nemen de duivel mee de HEMEL in en gooien hem weer op aarde .
  Omdat de duivel met zijn vieze poten zo in DE HEMEL heeft gelopen willen we ook een nieuwe HEMEL ! !
  [En een nieuwe HEMEL zal verrijzen ] .
  Omdat de duivel zich een bult op aarde heeft gevallen en via de vulkanen de hel weer uit popt lijkt het ons wel mooi geweest .

  We maken alles nieuw !

  Groetnn.

  Sri sri Magnitude
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

  • -De Here heeft gezegd dat er een nieuwe hemel en aarde zal komen
   -Johanus 1.12 allen die in Jezus Christus geloven zullen naar die nieuwe hemel gaan
   -Zelfs de Zoon van God weet het moment niet maar het kan morgen al zijn.
   – Calvijn zij lang geleden als zou morgen de aarde vergaan dan zou ik vandaag nog een
   nieuwe boom in de aarde planten

   dus geef het woord van onze lieve Heer door en verspreid het woord van het evangelie !

 2. Guardianofretro on

  Hallo

  Veel leuke artikelen hier; maar ook voel ik helaas dat ik hier op een doodlopend pad ben beland. Ella Ster; ook via dit artikel ademt een sfeer uit van dat er eindelijk “aktie” wordt onderdernomen; geheel in de trant van david Wilcox and de al jarenlange channelings van de Galactic Federation. Als men deze laatste ruime tijd heeft kunnen volgen dan zouden we NU reeds door de vele “arrestaties” van de Cabal of elite in de nieuwe tijd moeten leven. Echter het doel is; zo ook van dit stuk weer; dat we in slaap worden gesust.

  Want de rauwe werkelijkheid is helemaal anders. Het wordt alleen maar met de dag erger. Agenda 21 en de oprichting van de NWO zijn met succes in volle gang. De dehumanisatie; het Kalergi plan. Nergens zie ik praktische aanwijzingen dat het tuig van de richel wordt opgeruimd. Het is 1 grote illusie.

  • Ik begrijp je scepsis volkomen en zou ook graag wat harde bewijzen zien van de claims die gemaakt worden. Tegelijkertijd besef ik ook dat ons beeld van de ‘realiteit’ nog steeds grotendeels bepaald wordt door datgene dat de media naar buiten brengen. Daar waar ontwaakten de leugens omtrent democratie en valse-vlag-aanslagen moeiteloos doorprikken, is de media tegelijkertijd wel de graadmeter van de vermeende macht van de Cabal.

   Er is een grote discrepantie ontstaan tussen de gepresenteerde werkelijkheid, de geclaimde macht en business-as-usual aanpak van de Cabal en de daadwerkelijke machtsverschuiving achter de schermen. Als voorbeeld: op papier bestaat de Verenigde Staten van Amerika niet meer, sinds alle staten hun onafhankelijkheid geclaimd hebben middels het Nation States project. De federale overheden handelen echter nog steeds alsof ze in de staten alle macht in handen hebben, al zie je steeds meer tekenen dat de lokale overheden de federale autoriteiten wegsturen. De macht van Washington DC is een illusie die door de massa in stand wordt gehouden.

   Zodra een kritische massa zich daadwerkelijk verzet tegen de illusie van de New World Order zal er een kantelpunt gaan ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat er achter de schermen heel andere dingen spelen dan die er in de media worden getoond. Net zoals de werkelijke gang van zaken omtrent valse vlag aanslagen anders in elkaar steekt dan dat de media ons wil doen geloven.

   Ik zie het als onze taak om lezers een breder perspectief te bieden dan de bevestiging van de illusionaire macht van de Cabal. De ware macht is altijd in handen van de mensheid geweest en zodra een grote groep dit gaat beseffen zullen we ook de bewijzen van deze machtsverschuiving gaan zien.

  • Je verwoord precies wat er in mijn hoofd omgaat bij het lezen van dit soort berichten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit soort berichten worden verspreid door mensen die niet te goeder trouw zijn of zelf in de maling zijn genomen.