Twee dagen voor de aanslag in Las Vegas, toen vanuit het Mandalay Bay hotel werd geschoten, leest een Britse politicus tijdens een staatsbezoek aan de voormalige Engelse kolonie Birma het gedicht ‘Mandalay’ voor. De symboliek die zit verscholen in de aanslag, verwijst naar zowel de Britse overheersing als naar de Aziatische draak. Zowel de draak- als leeuwsymboliek speelt in deze aanslag een rol en verwijst naar de verschillende facties binnen de Illuminati. Door de symbolische boodschap binnen het kader van geopolitieke gebeurtenissen te plaatsen, wordt zichtbaar dat er achter de schermen een enorme machtsverschuiving plaatsvindt.

> Vervolg op deel 1: De motieven voor de aanslag in Las Vegas

Britse politicus verwijst naar koloniale overheersing

Rudyard Kipling was een Engelse dichter uit de koloniale tijd van de Britse Oost-Indische Compagnie. Hij was de schrijver van het gedicht ‘Mandalay’. Het ‘toeval’ wil dat uitgerekend dit gedicht werd gereciteerd door de Britse politicus Boris Johnson tijdens een recent staatsbezoek aan de voormalige Britse kolonie Birma, nu Myanmar genoemd. Dit staatsbezoek vond een aantal dagen voor de aanslag in Las Vegas plaats. De hoofdstad van Myanmar heet ook Mandalay.

Het gedicht Mandalay refereert naar de koloniale tijd van de Britten en de wereldwijde Britse dominantie. Zelfs de krant de Guardian schrijft over een “misselijkmakende toevalligheid” in het licht van de aanslag in Las Vegas waarbij vanuit het Mandalay Bay hotel werd geschoten.

Terwijl de Britse politicus de tempel in Myanmar bezoekt, leest hij fragmenten uit Kipling’s gedicht ‘Mandalay’. Het gedicht is doorspekt van nostalgie naar de tijd van Britse overheersing. De Britse ambassadeur grijpt in en zegt: “De microfoon staat open (…) Waarschijnlijk is dit geen goed idee.” “Wat? “The Road to Mandalay?”, vraagt Johnson. “Nee”, antwoordt de ambassadeur. “Dat is niet gepast.”

Bekijk hier zelf het korte videofragment: “Niet gepast”; Boris Johnson reciteert Kipling’s gedicht in Myanmar tempel

Nadat minister Johnson ‘Mandalay’ heeft voorgedragen, wordt later die week vanuit Mandalay Bay hotel geschoten

Volgens Kerry Cassidy is de symboliek, die ligt verscholen in de keuze voor het Mandalay hotel als sleutellocatie voor de bloedige aanslag, niet toevallig. Ze denkt dat het een boodschap is vanuit de Britse factie van de Illuminati die in oorlog is met de andere facties. Het reciteren van het ongepaste, koloniale gedicht ‘Mandalay’ lijkt deze hypothese te bevestigen.

9/11 werd gebruikt als afleidingsmanoeuvre om een gigantische, financiële transactie vanuit het westen naar Azië te voorkomen en het wegsluizen van enorme hoeveelheden goud vanuit het WTC te verbloemen. Bij de aanslag in Las Vegas zien we opnieuw de Aziatische connectie. De boodschap vanuit de Britse Cabal is helder; ze claimen hun dominante positie.

Hoe de financiële macht in handen van het westen kwam

Het grootste deel van de wereldwijde goudvoorraad (85%) is in de afgelopen eeuwen door de handel langs de zijderoute grotendeels in Azië beland. In de 19e eeuw hebben de Europese Illuminati hebben een plan gesmeed om dit goud weer in handen te krijgen. Een klein deel van deze totale goudvoorraad is na de Eerste Wereldoorlog ondergebracht bij de Federal Reserve. In de periode 1934-1938 werden in totaal 7 tankerschepen vol goudstaven vanuit Azië naar de VS verscheept.

Het goud dat in de jaren ’30 van Azië naar de VS is verscheept, was uitgeleend voor een periode van 60 jaar. In ruil voor dit goud ontvingen de Aziatische Dragon families obligaties. De termijn voor deze obligaties liep in 1994 af en Azië eiste toen hun goudvoorraad terug van de Federal Reserve. Omdat de Federal Reserve Bank het goud niet wilde teruggeven, spande de Dragonfamilie een proces aan bij het International Gerechtshof in Den Haag. Dat proces vindt plaats achter gesloten deuren. Als de Dragonfamilie het proces wint, wordt de Federal Reserve Bank verplicht om 200.000 ton goud terug te sturen. De deadline dat de Amerikanen deze goudvoorraad moesten terugsturen was op… 12 september 2001, een dag na 9/11!

9/11 ging over 200.000 ton goud

Het goud lag opgeslagen in de kluis onder het WTC-gebouw en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Cantor Fitzgerald Securities, het verschepingsbedrijf dat de verzekerings- en transportpapieren regelde, bevond zich in het WTC. Tijdens de aanslag op het WTC zijn alle 658 werknemers omgekomen en alle documenten verdwenen. De Treasory Police zat in WTC 7 en toen dit gebouw instortte, is ook hun archief vernietigd. De boodschap naar de Dragon-familie was duidelijk; ‘wij geven het goud niet terug’.

De geschiedenis van de Aziatische goudvoorraad, is essentiële achtergrondinformatie om te kunnen begrijpen wat er momenteel in de wereld speelt. We moeten het zien in relatie tot het huidige monetaire systeem, nu nog in handen van het Westen . Dit artikel over de achtergrond van de triljoen-dollar-rechtszaak geeft een helder overzicht van deze machtsverhoudingen. Lees dit artikel over de diefstal uit het WTC. De kadertekst “De triljoen-dollar-rechtszaak in een notendop”  in dat artikel geeft de beknopte samenvatting van bovenstaand verhaal. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gebeurtenissen rond 9/11 zich verhouden tot de recente gebeurtenissen in Las Vegas. Ook in Las Vegas was mogelijk sprake van een grote, financiële transactie of een groot geldtransport.

China verwerft steeds meer financiële macht

Ondanks het feit dat de financiële macht in het Westen terecht kwam, heeft China de afgelopen decennia steeds meer macht gekregen. Doordat de staatsschuld van de Verenigde Staten steeds hoger opliep en ze steeds meer geld van de Chinezen moest lenen, kreeg China Amerikaans kapitaal in handen. Ondertussen floreerde de Aziatische markt, met name de Chinese economie. China kon steeds meer investeringen doen, ook in het buitenland. Eén van de landen waarin China veel heeft geïnvesteerd, is Myanmar, het voormalig Birma.

De westkust van Myanmar is rijk aan olie. Nadat er enorme oliereserves zijn ontdekt, is China vanaf 2004 begonnen met het aanleggen van pijpleidingen. China heeft grote investeringen in het gebied gedaan, maar sinds 2013 is het er onrustig. Eind augustus 2017 laaien in Myanmar opnieuw hevige conflicten op tussen moslimextremisten en boeddhisten. Volgens Dmitri Mosjakov wordt dit conflict aangewakkerd door externe spelers. Hij zegt tegen Russian Today: “Ten eerste is dit een spel tegen China omdat China grote investeringen in het gebied heeft gedaan. Ten tweede is het bedoeld om moslimextremisme in Zuidoost-Azië te voeden en ten derde is het een poging om de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) tegen elkaar op te zetten.” Het conflict wordt volgens hem door externe spelers gebruikt om de stabiliteit in Zuidoost-Azië te ondermijnen Door Myanmar te destabiliseren kunnen de Chinese energieprojecten worden gedwarsboomd.

Ondertussen is de Burma Task Force actief. Deze zetelt sinds 2013 in Myanmar en bestaat uit een aantal organisaties die worden gefinancierd door George Soros . In een document van de beruchte Council on Foreign Relations (CFR) getiteld Burma: Time For Change uit 2003, staat te lezen dat ‘democratie in Birma niet kan overleven zonder de hulp van de VS en de internationale gemeenschap’. Maar door al deze de buitenlandse inmenging is het land door de conflicten juist ernstig gedestabiliseerd en is er een humanitaire ramp ontstaan.*

Is het daarom niet opvallend dat er, door het Britse staatsbezoek aan Myanmar (Birma), een directe link lijkt te zijn met de aanslag in Las Vegas?

*) Bronnen: Nine for News en Russian Today

Aanslag in Las Vegas en de draak-symboliek

In de keuze voor het Mandalay Bay hotel zit, naast de verwijzing naar Myanmar (Birma), ook nog andere symboliek verscholen, namelijk de draak-symboliek. Dit kan verwijzen naar de Aziatische Dragon-familie. Of het verwijst naar Azië in z’n algemeenheid of specifiek naar China. Bij de ingang van het hotel staan twee enorme draken op een sokkel. En in het terrarium in de kelder van het hotel wordt een zeldzame komodovaraan gehouden (in het Engels ‘Komodo Dragon‘ genoemd). Niet bepaald een alledaagse diersoort en een interessante toevoeging aan de collectie zeedieren die zijn te zien in het aquarium van het hotel. Toen dit bijzondere dier in 2008 naar Mandalay Bay werden vervoerd, was het wereldnieuws.

Komodo dragon in terrarium onder Mandalay hotel

Komodovaranen leven maar op één plek, namelijk in Indonesië, op de eilanden Komodo, Flores en een aantal omliggende eilanden. En dit is uitgerekend het land van waaruit Neil Keenan opereert, die de financiële belangen van de Dragon-families coördineert. Het was Neil Keenan die eind 2011 zijn beroemde Triljoen-dollar-rechtszaak tegen de Federal Reserve aanspande, om zo de Aziatische goudvoorraad van de Dragon-familie op te eisen. Ook al is deze rechtszaak destijds ingetrokken en nooit opnieuw ingediend, wat Keenan overigens wel van plan was, heeft deze zaak wel de enorme corruptie aan de financiële top blootgelegd.

Benjamin Fulford, spreekbuis voor de White Dragon Society, probeert al jaren allerlei mensen binnen het Pentagon en Amerikaanse leger aan te sporen om de Amerikaanse, criminele Cabal te arresteren. Zou het zo kunnen zijn dat het net zich rond de Westerse Cabal begint te sluiten en dat de Las Vegas aanslag een boodschap is aan de Aziatische Dragon-groepen?

Of de boodschap nu is gericht aan China of aan de Aziatische Dragon-groepen, feit is dat de Chinezen steeds meer Amerikaans kapitaal in handen krijgen. Daarnaast is China ook nauw betrokken bij de BRICS. De BRICS is, als parallel financieel systeem, een bedreiging voor het huidige financiële systeem, dat wordt gedomineerd door de IMF en de Wereldbank. Door de oprichting van de NDB (New Development Bank) door vijf BRICS-landen, wil het een alternatief bieden voor het, door het westen gedomineerde, financiële systeem. Daardoor verschuift de financiële én politieke macht van het westen naar het oosten.

De Europese leeuw versus de Aziatische draak?

Dit zorgt voor een hevige machtsstrijd die soms op het publieke toneel wordt uitgespeeld, zoals bij de aanslag in Las Vegas. Volgens Kerry Cassidy wordt de strijd aan de top uitgevoerd door symbolische gebaren. Ze signaleert bij de aanslag in Las Vegas zowel de leeuw- als de draak-symboliek, die elk een andere tak van de Illuminati vertegenwoordigen. Ze verwijst naar de leeuw van MGM, de eigenaar van de Mandalay Bay hotel. Ook het Britse wapen bevat de leeuw-symboliek. De draak is een belangrijk symbool in de Chinese cultuur.

Kerry Cassidy schrijft op haar blog: “Het is belangrijk om je te realiseren dat, net zoals de valse vlag in Boston, de Britse/Europese kant altijd klaar staat om de VS eraan te herinneren wie het er voor het zeggen heeft. Desondanks lijkt het erop dat de boodschap ietwat gepimpt en overdreven is, deels om Trump en de Amerikaanse surveillancecultuur in z’n hemd te zetten. Trump staat geloof ik aan de kant van de Marine, terwijl Hillary — degene die als eerste geciteerd werd terwijl ze doordramde over wapenbeperking — voor de Europese Illuminati-kant werkt. Het is duidelijk niet gemakkelijk om het Amerikaanse huis op orde te houden en in de komende dagen zal het gehele Mandalay-Manchurian aka slapende huurmoordenaars-arsenaal in deze oorlog nog meer naar voren komen.

Een boodschap aan de Aziatische of Rothschilds-draak?

De draak-symboliek zit verscholen in de draken in en om het hotel. Met de Chinese dreiging en het Britse staatsbezoek aan een Aziatisch land, lijkt dit een boodschap aan de Aziatische factie. Daarbij moeten we er ook rekening mee houden dat de draken, die zich aan de ingang van het Mandalay Bay hotel bevinden, wellicht ook een verwijzing naar de City of London kunnen zijn. Ook het wapen van de City of London bevat draken.

Volgens Thomas Williams zijn de Rothschilds gelieerd aan de Chinese Elders. De Rothschilds kwamen aan de macht nadat ze 20 miljoen dollar van de reptiliaanse Dragon-familie in China hadden geleend. Dit speelde in de 16e eeuw. Daarna hebben ze in de tijd van Waterloo in 1815 Groot-Brittannië gestolen. Via een list kregen de Rothschilds bezit over het over de City of London, dat het financiële centrum in de wereld is. De Rothschilds waren er de afgelopen 200 jaar heer en meester totdat ze ‘er werden uitgewerkt’.

De quote van Mayer Amchel Rothschild: “Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws.”

Hillary probeert nu met de House of Lords een overname van het Verenigd Koninkrijk in scène te zetten, om daarmee de Rothschilds weer in het zadel te hijsen, aldus Thomas. Men probeert via een machtsspelletje van een factie om het Verenigd Koninkrijk weer aan de macht te brengen. Dit in samenwerking met een internationale terroristengroep, ook wel bekend als ‘de Ridders van Malta’. MI6 is hierbij ook betrokken. Daarbij probeert de House of Lords de Chinese Elders te paaien, wat gepaard gaat met veel hielenlikkerij, zegt Thomas. De realiteit is echter dat de Rothschilds grote problemen hebben. Als mensen keer op keer hun rekeningen niet betalen, kunnen mensen daar erg negatief op reageren. [Luister naar het fragment van de Truth, Honor & Integrity show, waarin dit vanaf 1:16:05 wordt uitgelegd.]

Volgens Thomas Williams staat een deel van de Amerikaanse legertop en een groepering binnen het Pentagon onder leiding van deze Rothschilds-clan. Die beloofde de steeds weer uitgestelde RV (revaluation) waarmee de huurlingen zouden worden uitbetaald. Het vond echter nooit plaats. Het gevolg is dat Rothschild’s ‘vrienden’ veranderen in vijanden. Het is een machtsspel dat op Amerikaanse bodem wordt uitgevochten.

Het is belangrijk om dit machtsspel te zien in het licht van de geopolitieke gebeurtenissen en de zaken met elkaar te verbinden (connecting the dots). Dan blijkt dat allerlei zaken zoals de zogenaamde ‘natuurrampen’, waaronder gecreëerde orkanen in Texas en Florida, de bosbranden in Californië en ook de valse-vlag-aanslagen, allemaal betrekking hebben op een geheime agenda die wordt uitgerold. Zowel Kerry Cassidy als Thomas Williams zien al deze gebeurtenissen als een teken van de interne strijd binnen de Illuminati. De factie-oorlog waarbij de VS onder vuur ligt, in de aanloop naar de financiële reset.

Hoe de symboliek binnen elke aanval met elkaar verband houdt is niet altijd direct duidelijk. Maar de informatie over de verborgen agenda’s komt hoe dan ook naar buiten. Kerry Cassidy zegt in haar video-podcast “Wat is er echt aan de hand?”: “De waarheid is niet te vermijden. Alles zal onthuld worden. (…) Dit is het tijdperk van de ontsluiering.”

Het naar buiten brengen van de waarheid acht Kerry belangrijker dan wat dan ook. Ze moedigt insiders aan om met hun verhaal naar buiten te komen. Uiteindelijk zullen de mensen die de daders achter de aanslagen en gecreëerde natuurrampen hebben beschermd, en daarmee de waarheid voor de rest van de mensheid verborgen hebben gehouden, ook zelf ontmaskerd worden. Het is heel belangrijk (met name voor insiders) om op dit moment het juiste kamp te kiezen. [rond 1:30:00 in deze video]

Kerry sluit haar videopresentatie af met: “Het dienen van de mensheid is op dit moment een waardevolle onderneming. Het vertellen van de waarheid… er is bijna niks zo belangrijk. Het is bijna net zo belangrijk als je leven. In tegenstelling tot wat veel mensen denken. Het is de reden voor je leven.”

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

5 reacties

 1. De CEO van het Mandalay Bay hotel heeft eind september zijn MGM-aandelen gedumpt. MGM is de holding van Mandalay Bay hotel. Dat is handel in voorkennis.

  De bovenste verdiepingen van het Mandalay Bay hotel (de 35e t/m de 39e verdieping) behoren tot het Four Seasons hotel. Deze waren in het bezit van Bill Gates en de Saoedische prins AlWaheed Bin Talal.

  De Saoedische connectie met de Las Vegas aanslag is een enorme rode vlag gezien de Saoedische betrokkenheid bij 9/11.

  Prins AlWaheed Bin Talal wordt als een van de meest prominente leden van de Saoedische koninklijke familie beschouwd. De biljonair was een van de grootste aandeelhouders van Citi Group, News Corp. en Twitter.

  Prins AlWaheed Bin Talal is afgelopen zaterdag gearresteerd, wegens een fraudezaak en witwaspraktijken. Naast AlWaheed zijn volgens ZeroHedge nog 10 andere leden van de Saoedische koninklijke familie gearresteerd, als ook 38 ministers.

 2. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Nog 1x dit jaar [kort en bondig] !

  * Complottheorieën voor gevorderden en professionals .

  MK-Ultra Project,Monarch and Julian Assange … – Medium.

  Met name de “Delta programmering ” van MK-Ultra is volgens mij voor o.a. Las Vegas van toepassing .

  Op de schaal van richter verloopt verder alles volgens verwachting en naar wens !
  Tot zover bedankt.
  Alvast prettige feestdagen en gelukkig 2018
  Groetnn
  Sri