Thomas Williams: keihard bewijs tegen de Cabal

4

De vrijheidsbeweging heeft keihard bewijs verzameld tegen de Cabal. Dit leidt tot een toename in verzegelde aanklachten, arrestaties en onthullingen. Toch waarschuwt Thomas dat niet alle veelbelovende informatie klopt. Er worden opzettelijk valse berichten verspreid. Hieronder een samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 16 november 2017 door Thomas Williams.

De audio bevat veel meer informatie dan in de samenvatting wordt weergegeven. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Ella Ster zaterdag te gast bij radioshow Thomas Williams

8:50   Afgelopen zaterdag was Ella Ster* te gast in een speciale uitzending van Thomas: “Een avond met Thomas Williams: Ella Ster”. De Truth, Honor & Integrity-show wordt ook in ons land goed beluisterd. Nederland staat op de vijfde plaats in de ranglijst van landen waarin naar de TH&I-show wordt geluisterd.

Informatie-oorlog tussen bewakers van de Matrix en vrijheidsstrijders

10:30   De informatie die momenteel naar buiten komt, is onderdeel van de ‘oorlog van de geest’, waarbij het bijzonder lastig is om de waarheid van leugens te onderscheiden. Een deel van de informatie is bedoeld om je in verwarring te brengen. Thomas raadt aan om kalm en in balans te blijven.

Ook adviseert hij om niet alle informatie uit één ‘feel-good winkelmandje’ te halen, maar meerdere bronnen te raadplegen waardoor een evenwichtiger en realistischer beeld ontstaat over wat er momenteel gebeurt. Hij zegt later: “Er is nu veel hoopgevende informatie op het web te vinden.” Hij adviseert wel om veel zaken  met een korrel zout te nemen. “We moeten afwachten hoe het zich ontvouwt.” [17:30]

11:55   Er zijn op dit moment twee informatie-oorlogen gaande. Eén daarvan speelt zich af binnen de groep die de illusie doorheeft en veranderingen wil doorvoeren, tegenover de andere groep die de wereld wil laten zoals die is; met controle, onderdrukking, slavernij, armoede en geweld.

De andere informatie-oorlog speelt zich af binnen de controlestructuur. Dat is een oorlog binnen een oorlog. De oorzaak is de innerlijke strijd van facties die elkaar bestrijden. Ze willen de macht overnemen van de Draco’s die zijn vertrokken. De overgebleven elementen van de Covens spelen ook een belangrijke rol in dit machtsspel.

De Illuminati worden geëlimineerd of stappen eruit

De meesten binnen de Covens en de top van de Cabal wil af van de Illuminati omdat ze, in hun ogen, de agenda niet goed hebben doorgevoerd. De Illuminati kost de Cabal geld dat ze nu niet meer heeft. Bovendien wil een groot deel van de Illuminati hun spel niet meer spelen en is eruit gestapt. Die werken nu samen met de vrijheidsbeweging.

Veel van wat we momenteel op het publieke toneel zien gebeuren, is een uiting van hun strijd, niet het onze. Voor ons is het handig, omdat men elkaar intern verlinkt en opoffert.

Keihard bewijs tegen handlangers van Cabal

Veel intel wordt er momenteel niet meer prijsgegeven. Veel zaken vinden nu grotendeels plaats achter de schermen. (Thomas beaamt dat mensen ziek worden van dat zinnetje ‘achter de schermen’>) Dat heeft te maken met het feit dat men onderling niet meer weet wie wél en wie niet te vertrouwen is. Het wantrouwen in beide kampen is enorm en het is volstrekt onduidelijk wie er voor wie werkt. De vrijheidsbeweging, ook degene verbonden aan de TH&I-groep, heeft middels de zogenaamde Fulcrum-files, keihard bewijsmateriaal in handen gekregen over de handlangers van de Cabal.

Men wil Hillary Clinton naar de gevangenis sturen

1:04:20   Thomas kan eindelijk bevestigen dat er concrete plannen zijn om de entiteit, die we kennen als Hillary Clinton*, gevangen te nemen. Hij is er redelijk zeker van dat dit gebeurt, omdat Trump persoonlijk achter Hillary aan gaat en hij is zeker niet de enige.

Dit zal ertoe leiden dat de oorlog tussen de twee politieke partijen volledig losbarst. De Democraten zullen alles uit de kast trekken om Trump af te zetten. Er wordt gespeculeerd dat Trump ook met de Lolita-Express naar Epstein’s pedo-eiland is gevlogen, maar de bewijzen blijven vooralsnog uit. (E*: Trump’s openlijke aanval op het pedonetwerk lijkt iets anders uit te wijzen.) Hij is vooral kwetsbaar vanwege zijn schoonzoon Jared Kushner, die banden heeft met de Mosad, de Zionisten en dubieuze zakenpartners. Deze connecties kunnen tegen Trump worden gebruikt. Thomas heeft advertenties gezien voor een lobby om de impeachmentprocedure te beginnen. Alsof het om een verkiezingscampagne gaat.

*) Thomas denkt dat Hillary Clinton door diverse dubbelgangers en of klonen wordt vervangen. Hij is vorig jaar geïnformeerd dat het origineel op 4 september 2016 gestorven is. Haar dood is even kort bekend gemaakt en daarna is dit bericht ingetrokken. Sindsdien wordt de originele Hillary vervangen door klonen en dubbelgangers. Thomas refereert naar de biologische robot/kloon als AnnDroid als ook ‘de entiteit die we kennen als Hillary’.

2:53:00   Thomas meent dat de dubbelgangers van mensen zoals Hillary Clinton de straf moeten krijgen voor misdaden die het origineel heeft begaan. Zij besloten om deze rol op zich te nemen en krijgen daar royaal voor betaald. Daarom moeten ze ook de consequenties dragen.

Grote schoonmaakactie in Saoedi-Arabië

1:07:30   Thomas kan inmiddels bevestigen dat hetgeen in Saoedi-Arabië heeft plaatsgevonden, een zuivering is. Het betreft de verwijdering van de prinsen en andere hoogwaardigheidsbekleders die banden hebben met de Bush-groep, de Clintons, Rumsfeld en Cheney. Het blijkt dat deze groep achterstallige betalingen had aan onder andere bepaalde Saoedische groepen.

Al deze mensen waren verbonden aan de criminele elementen van het Saoedische regime en zijn derhalve medeverantwoordelijk voor de oorlog in Jemen. De zuivering zal leiden tot een eind aan hun onzinnige activiteiten. Zoals de oorlog in Jemen, die door schoonmaakactie in Saoedi-Arabië, nu snel zal worden beëindigd.

De dreiging van robots, AI en digitale valuta

1:10:20   AnnDroid (dubbelganger/kloon van Hillary Clinton) en de Rothschilds verspreiden het bericht dat ze triljoenen dollars hebben opgeslagen in de Cloud. De Cloud is de AI (artificiële intelligentie). Ze hebben dat goud helemaal niet, maar het is de zoveelste poging om de boel te rekken. Ze zullen dit spel niet meer winnen, want daar is het nu te laat voor.

Thomas waarschuwt met nadruk voor het gevaar van investeringen in de Bitcoin en is ervan overtuigd dat hij zal crashen.

1:53:45   Waarschijnlijk is de Bitcoin gecreëerd door een AI (artificiële intelligentie). Thomas: “De AI-robot Sophia ís de blockchain.” Robot Sophia heeft in Saoedi-Arabië burgerrechten gekregen.

Wikipedia: “Sophia is conceptueel vergelijkbaar met het computerprogramma Eliza, dat de eerste poging was om een menselijk gesprek te simuleren. De software is zo geschreven dat het vooraf geschreven reacties geeft op specifieke vragen of uitdrukkingen, zoals een chatbot. Deze reacties worden gebruikt om de illusie te creëren dat de robot het gesprek begrijpt, inclusief voorbedachte antwoorden op vragen zoals: “Is de deur open of dicht?” De informatie wordt in de Cloud gedeeld, waardoor de input en reacties met een blockchain-technologie kunnen worden geanalyseerd.”

Thomas vindt deze vorm van technologische ‘vooruitgang’ gevaarlijk. Hij waarschuwt voor valuta die AI-gedreven zijn en AI-technologie die potentieel destructief en oncontroleerbaar is. Hij noemt als voorbeeld de creatie van een leger robots die Erik Prince in China laat bouwen om in Afrika te vechten.

Verzegelde aanklachten en toenemende onthullingen

2:17:00   De ruim 1000 aanklachten, waarvan lijsten op internet worden verspreid, zijn het gevolg van de toenemende druk door mensen die zijn betrokken bij de waarheids- en vrijheidsbeweging. Dat zijn ook wij. Wij zijn de helden. Wij hebben dat werk verzet. Dat gebeurt er als de ‘people’s power’ wordt ingezet.

De onthullingen met betrekking tot pedofilie zijn te danken aan de inspanningen van de waarheidsbeweging. Het volgende onderwerp op de agenda is 9/11. Thomas verwacht dat, wanneer de waarheid omtrent 9/11 bij het grote publiek bekend wordt, we een kantelpunt bereiken.

(E*: Trump heeft begin dit jaar tijdens zijn verkiezingscampagne gezegd dat, als hij wordt gekozen; “je er achter zult komen wie écht het World Trade Center heeft neergehaald. Het waren niet de Irakezen (…) Er zijn documenten die topgeheim zijn. Je komt er wellicht achter dat het de Saoedie’s waren, daar kom je wel achter, maar het was niet Irak.” Er wordt al enige tijd gespeculeerd dat Trump de 9/11-files zal vrijgeven.)

Thomas speculeert wat er in dat geval gebeurt; “dan worden de ‘slapers’ pas écht boos, want ze zijn door twee groepen voor de gek gehouden. De eerste groep is het controlesysteem en de tweede groep zijn ze zelf. Als de waarheid op 9/11 eenmaal op straat ligt, is er geen weg meer terug. Dan komen ze bij ons om te informeren waarover nog meer is gelogen. En dan kan het allemaal heel snel gaan.”

Storingen in de Matrix

1:18:00   Er zijn haperingen in de tijd. De tijd lijkt achteruit te gaan; iemand vertrekt bijvoorbeeld om 12.00 uur om twee uur onderweg te zijn en komt dan om 12.30 uur thuis. Misschien stort de tijdsconstructie in.

Waar is de Bron van al het leven?

1:49:45   Men zegt dat water de Bron van Leven is. Wat als water dé Bron is? Misschien bevindt de Bron zich niet in de hemel boven ons, maar in het water onder het oppervlak. Misschien bevindt de centrale zon zich wel binnenin de aarde. Misschien is alles ondersteboven… iets om over na te denken…

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 11/16/17” on Spreaker.

Share.

About Author

4 reacties

  1. Dank je wel Ella. Ik geniet altijd van je artikelen en haal er veel zinvolle informatie uit.

  2. Werner v.d. Veen on

    Dank je Ella voor je inzet om de wereld te informeren. Het blijft ongrijpbaar voor mij maar dat geldt ook voor de mns media. Jouw informatie helpt mij om de situatie in de wereld op verschillende manieren te bekijken. en daardoor me minder te verliezen in de buitenwereld.

  3. Thnx 🙂 🙂 🙂 en laten we hopen dat het zo afgelopen is en dat de matrix sluier wordt opgelicht zodat we een SUPER AARDE en een SUPER LEVEN 🙂 🙂 🙂 krijgen en dat dat vieze klote geld gaat verdwijnen,slavernij is BULLSHIT 🙂 🙂 🙂