De stand van planeten en sterren zijn van grote invloed op ons elektromagnetisch veld. Astrologie beïnvloedt de mensheid en stuurt grootse veranderingsprocessen aan. De planeten laten zien dat de energie vanaf eind 2017 enorm intensiveert. De veranderingsprocessen waarbij de heersende elite macht verliest, zullen een enorm sneeuwbaleffect veroorzaken.

Helaas weet ik niet veel van astrologie, maar ik besef steeds meer dat het een belangrijke rol speelt in de energieën, die mensen en gebeurtenissen op verschillende manieren beïnvloeden. Begin november nam Gabriella (een amateur-astrologe) contact met me op om me te wijzen op de gigantische verschuivingen in de machtsstructuur die in de sterren staan geschreven. Wat zij in de horoscoop ziet, komt volledig overeen met de processen waar we op deze blog al lange tijd over schrijven. Afgelopen week sprak ik met haar. Vanaf 10 oktober staat Jupiter in het sterrenbeeld de Schorpioen. In combinatie met de stand van andere sterren en planeten belooft dit een buitengewoon jaar te worden.

Astrologische kennis uit het verleden bewust onderdrukt

Oude beschavingen beschouwden astrologie als wetenschap. Astrologie kan worden gebruikt om een inschatting te maken — niet zozeer een specifieke voorspelling — hoe de energie van de kosmos kan worden gebruikt bij het uitvoeren van plannen en initiatieven. In de Griekse en later in de Romeinse cultuur zijn veel archetypen (Goden en andere mythologische figuren) gerelateerd aan namen van planeten en sterrenbeelden. In de tijd van Babylonië werd er voor het eerst een zodiak wiel gemaakt, waarin de sterrenbeelden werden geplaatst. De dierenriem of zodiak is een ongeveer 20 graden brede zone aan de hemelbol, waarbinnen de schijnbare banen van de zon, de maan en de planeten verlopen.

Zodiak wiel

Op een bepaald moment is astrologie, onder invloed van de katholieke kerk, verbannen. Tijdens de brand van de Bibliotheek van Alexandrië is veel kennis over astrologie verloren gegaan. Sindsdien wordt het beschouwd als pseudo-wetenschappelijke kennis. De Illuminati heeft astrologie (net als numerologie) echter altijd heimelijk gebruikt als wetenschappelijk planningsinstrument . Astrologie behoort daarmee tot de verborgen kennis.

De stand van de sterren en planeten en cycli van de kosmos

Door het bestuderen van de positie en de uitlijning van bepaalde planeten en sterren, zijn astrologen in staat om bepaalde, terugkerende patronen te herkennen. Deze patronen zijn gerelateerd aan de kosmische cycli. De cycli zijn gebaseerd op de tijd die het vergt voor planeten om in een baan rond de zon te bewegen. De cyclus van de maan bedraagt 29,6 dagen en de cyclus van de aarde om rond de zon te draaien, bedraagt 365 dagen. Andere planeten hebben een veel langere cyclus; zo doet Jupiter er 11,8 jaar over om in een baan rond de zon te draaien en Pluto 247 jaar. Maar ook langer durende cycli zijn van invloed op het leven op aarde. Zo duurt de cyclus van de precessie van de aardas pakweg 26.000 jaar. We bevinden ons nu aan het eind of het begin van zo’n 26.000-jaar durende cyclus.

Op basis van de stand van de sterren en planeten kunnen voorspellingen worden gemaakt over wat er in grote lijnen zal gebeuren. Tegenwoordig wordt astrologie berekend met behulp van computersoftware. De stand van de planeten is daardoor met wiskundige zekerheid vast te stellen. Het vergt echter veel (astrologische) kennis en inzicht om de stand van de sterren en planeten op een juiste manier te interpreteren. Gabriella plaatst de huidige horoscoop in de context van de geopolitieke gebeurtenissen en concludeert dat we een hele roerige tijd tegemoet gaan.

Anticiperen op de kosmische energie

Het is belangrijk om te begrijpen dat er een persoonlijke horoscoop gemaakt kan worden en een horoscoop die voor de aarde en de mensheid geldt. Een persoonlijke horoscoop toont de stand van de persoonlijke planeten ten opzichte van je sterrenbeeld en het tijdstip en locatie van geboorte. Het geeft een duidelijk inzicht in de energie die voor dat individu geldt. Persoonlijke planeten en hemellichamen zijn: de maan, zon, Venus, Mars en Mercurius. De persoonlijke horoscoop toont welke gebieden in het zodiak wiel in een bepaalde periode gunstig of minder gunstig zijn.

De stand van de transpersoonlijke planeten zijn van belang voor alle mensen binnen dezelfde generatie of binnen hetzelfde tijdperk. De posities van deze planeten hebben een impact op het elektromagnetisch veld. De uitwerking van deze energieën kan voor elk individu anders zijn en wordt beïnvloed door de persoonlijke horoscoop en de keuzes die iemand maakt. Als je bovendien zelfkennis hebt en de stand van de planeten begrijpt, kun je anticiperen op de kosmische energie die er speelt. In een periode van grote onrust, chaos, conflicten en transformatie kan iemand er bijvoorbeeld voor kiezen om heel rustig te blijven of in het persoonlijke leven stabiliteit te creëren.

Het Kardinale Kruis en opstand tegen de elite

Planeten zijn van grote invloed op het elektromagnetische veld dat mensen en gebeurtenissen beïnvloedt. Wanneer zekere, langzaam bewegende planeten in een dynamische uitlijning komen te staan, ontstaat er een zeer intensieve energie. Vanaf 2010 stonden de planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Pluto opgesteld in een T-vierkant, dat het Kardinale kruis vormde. Dit aspect bracht energieën samen die conflicteren, uitdagen en motiveren. Vanaf dit moment begon ook De Grote Ontwaking van de mensheid.

 

Vanaf november 2013 stonden Jupiter, Uranus en Pluto in een exact T-vierkant. Een T-vierkant doet zich voor als drie planeten in een gespannen opstelling ten opzichte van elkaar staan  in een hoek van 90 graden. Dit T-vierkant bereikte zijn hoogtepunt in februari-maart 2017. Eind april 2014 ontstond er bovendien een exact Kardinaal Groot Kruis aan de hemel! Het magnetische veld van de aarde ondergaat dan een enorme verandering. (Zie uitleg in kader.)

Kardinaal Groot Kruis

Uitleg Kardinaal Groot Kruis

 • Pluto in het sterrenbeeld Steenbok
  Enorme transformaties in politieke- en overheidssystemen, leiders en levensstijlen.
 • Mars in het sterrenbeeld Weegschaal
  Grote veranderingen op het gebied van rechtvaardigheid, waarheid, transparantie en (persoonlijke) relaties. Vechten voor het hogere doel. Explosieve ontwikkelingen.
 • Uranus in het sterrenbeeld Ram
  Grote kwantumverschuivingen; drang naar maatschappelijke vrijheid, rebellie tegen het establishment, revoluties, ontwaakte visioenen, bewuste verlangens. Eenheid in ‘Ik ben’-diversiteit.
 • Jupiter in het sterrenbeeld Kreeft
  Grote ontwikkeling en uitbreiding van hart-energie. Uit het hoofd en in het hart. Dienstbaar aan anderen. Humanitaire benadering. Emotionele intelligentie. Handelen vanuit je hart.

 

Conflicterende energieën die lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, vertaalden zich in de crisis die ontstond in die periode 2014-2016. Dit was van invloed op de gehele wereldbevolking. Door de stand van ‘conflicterende’ planeten was er veel spanning, frustratie en dynamiek, omdat de tegenovergestelde krachten in tegenovergestelde richting uitwerkten. Het resultaat was een broeiende energie, die voor veel mensen voelbaar was en zorgde voor gevoelens van verwarring.

Dit was een uitdagende periode waarin het moeilijk was om tot overeenstemming te komen. Het bleek tevens het begin van de ‘revolutie’, waarbij het controlesysteem zijn controle verloor, omdat mensen massaal in opstand kwamen. De energie die voortkwam uit het Kardinaal Groot Kruis, was zo krachtig dat men het niet meer kon controleren of indammen.

Het einde van een tijdperk van oligarchie

Vanaf 2014 staat Pluto in het sterrenbeeld van de Steenbok. In de astrologie symboliseert Pluto de eeuwigdurende kringloop van dood en wedergeboorte. Het is de energie van het loslaten van het oude, om ruimte te maken voor iets nieuws.

Steenbok is het sterrenbeeld van kracht, macht en koningen. De stand van de planeet Pluto in Steenbok betekent dus letterlijk: ‘de dood van de machthebbers,’ of: ‘het einde van de heerschappij van de koningen.’ Vanaf 2014 vinden dan ook werkelijk vanuit alle hoeken talloze aanvallen plaats op de heersende elite. De huidige macht verdwijnt bij oligarchen die deze macht lange tijd in handen hadden. Het wordt getransformeerd tot een nieuw model.

De kosmos zoekt een nieuwe balans

Het heeft allemaal te maken met het zelfregulerende overlevingsmechanisme van de kosmos in zijn algemeenheid en met de aarde in het bijzonder. De aarde is op dit moment een totaal losgeslagen wereld die niet meer in balans is. Het economisch model is vernietigend; de oorlogsindustrie, voedselindustrie en energiewinning die de aarde berooft van grondstoffen, vervuilt en kapot maakt. Vanuit het zelfherstellend mechanisme om weer in de goddelijke balans te komen, moet de aarde worden gezuiverd en hersteld. Hetgeen dat voor de komende jaren in de stand van de sterren en planeten staat geschreven, moet dan ook worden gezien als een wereldwijde reset om deze balans opnieuw te bereiken.

Gabriella zag, toen ze onlangs bezig was met een persoonlijke horoscoop, dat de komende periode wel een heel bijzondere stand van de planeten laat zien. Sinds begin oktober staat Jupiter in Schorpioen. Dit komt eens in de 12 jaar voor. Jupiter is een enorme kolos en de grootste planeet binnen ons zonnestelsel. Het staat voor kennis, uitbreiding en grootschaligheid. Aangezien Jupiter zo’n grote planeet is, zullen de krachten die nu spelen, enorm worden uitvergroot. Omdat Pluto in combinatie met de andere planetaire posities in het sterrenbeeld Steenbok staat, zal de energie zeer intens zijn.

Er zal een periode van chaos ontstaan, waarbij de huidige machtsstructuur omvalt. Dit gaat gepaard met een enorme kracht en een energie die niet meer is te stoppen. Jupiter zal een aantal jaren in Schorpioen blijven en de verwachting is dan ook dat deze turbulente tijd een paar jaar aanhoudt. Net zo lang als nodig is om tot een reset te komen en de zaken weer in balans te krijgen.

Het herzien van macht en controle

Schorpioen is het teken van macht en controle. Het vertegenwoordigt de drang om te heersen, maar wel op dezelfde meedogenloze wijze als de maffia. Een Schorpioen kan ook zelf-destructief zijn en kan alles wat verborgen is, aan het licht brengen. In de praktijk zien we dat als Jupiter in Schorpioen staat, de oligarchen hun machtspositie kunnen versterken óf dat hun corrupte handelswijze volledig wordt blootgelegd. Aangezien de kosmische krachten nu in het teken staan van waarheid en authenticiteit, is mijn inschatting dat dit laatste het geval zal zijn. Wat er zich de komende tijd ook zal manifesteren, zal allesbehalve business as usual zijn.

De schandalen die aan het licht komen, zullen enorm van omvang zijn. Als Mars tussen 9 december en 25 januari ook in Schorpioen staat, zullen de krachten die door Jupiter in Schorpioen zijn ontstaan, alleen maar toenemen. Deze planeetstand zal ons aansporen om de macht terug te claimen en ons leren hoe we veerkrachtiger, meer strategisch en vastberaden kunnen zijn.

Horoscoop van 8 december 2017 met Jupiter in Schorpioen en Pluto in Steenbok.

Pedoschandalen en seksueel misbruik MOETEN aan het licht komen

Elk sterrenbeeld heeft bovendien een ‘leider’ en het sterrenbeeld Schorpioen wordt geleid door Pluto. Pluto wordt geassocieerd met grote geheimen, seksualiteit en perversiteiten. Met de huidige stand van de planeten staat dan ook in de sterren geschreven dat de diepste geheimen — en met name met betrekking tot seksuele schandalen — zullen ‘ontploffen’. Alles wat duister is en met corruptie heeft te maken, zal aan het licht komen.

Gabriella vertelt dat het vrijkomen van de Paradise Papers een voorbeeld is van deze energie. Ook de onthullingen van Q-Anon en de machtsverschuiving in Saoedi Arabië en de Verenigde Staten zijn voorbeelden van de energie die met de stand van Jupiter gaan gepaard. Daarnaast zien we sinds eind oktober een enorme toename in de onthullingen van seksschandalen. Dit alles creëert een domino-effect en houdt zeker tot 2020 aan, totdat er een herbalans is ontstaan.

Het einde van een 26.000 jaar cyclus

Wanneer we de langere cycli van 25.920 jaar in ogenschouw nemen, blijkt dat we bovendien aan het begin van twee nieuwe cycli staan. De grote cyclus is de precessie van de aardas, waarbij de planetaire as een cirkelvormige beweging maakt in het hemelruim. Deze kanteling van de aardas is goed te zien in dit korte filmpje. Deze precessiecyclus duurt ±25.920 jaar. Dit is tevens de periode dat de planetaire banen van alle hemellichamen in ons zonnestelsel zijn voltooid en weer aan een nieuwe cyclus beginnen.

Aan het einde van deze precessiecyclus staat de zon tijdens de winterzonne-wende precies in één lijn met de galactische evenaar van de Melkweg. Tijdens deze uitlijning staat de zon dicht bij het galactische centrum. Aan het einde van de cylus zal volgens Cobra het licht vanuit Pleroma, de pulserende galactische centrale zon, via onze zon de aarde bereiken. Veel mensen dachten dat dit moment van uitlijning op 21 december 2012 zou zijn. Maar volgens Graham Hancock is de datum vanwege kleine afwijkingen niet exact te voorspellen en gaat het om een tijdsbestek van 80 jaar, ergens tussen 1960-2040. Als we ervan uitgaan dat dit moment nog niet heeft plaatsgevonden, naderen we dus het einde én het begin van een nieuwe precessiecyclus.

Op Hancock’s website staan tevens berekeningen dat er tijdens de zomerwende van 2020 een unieke astronomische gebeurtenis zal plaatsvinden, waarbij de zon niet alleen precies is uitgelijnd met de galactische evenaar, maar ook met historische monumenten zoals Stonehenge, de piramiden van Gizeh en Mount Kailash in Tibet.

Een nieuw tijdperk van Aquarius

Als we deze precessiecyclus vervolgens opdelen in 12 stukken, spreken we over een ‘kosmische maand’. Deze duurt 2160 jaar en als het lentepunt aan het einde van deze cyclus een ander sterrenbeeld van de dierenriem binnengaat, breekt er ook een nieuw tijdperk aan. We bevinden ons nu op de grens van het Vissentijdperk en Watermantijdperk (Age of Aquarius). Er is echter geen consensus over wanneer dit tijdperk precies begint of dat het al is begonnen.

We komen in ieder geval uit het tijdperk van de Vissen. Volgens Gabriella is dit tijdperk gerelateerd aan de ziel en menselijke ontwikkeling, waarbij we moesten leren compassie voor anderen te hebben. De verbinding met onze eigen ziel was een voorbereiding op het collectieve bewustzijn, waarmee we het tijdperk van Aquarius binnen gaan.

Het vorige tijdperk stond in het teken van macht en identiteit op basis van bezit en was gericht op het zelf. De mensheid is dan ook eeuwenlang geregeerd door een oligarchie, waarbij de macht en kapitaal in handen was van een kleine, selecte groep. We maken nu de transitie naar een ander samenlevingsmodel. De focus komt te liggen op het delen, waarbij we gericht zijn op het collectief en de gemeenschap. De behoefte om over anderen te heersen, zal verdwijnen.

Aquarius is het tijdperk van open en toegankelijke informatie. Dit staat in schril contrast met de verborgen kennis en de geheime genootschappen die in het Vissentijdperk aan de macht waren. Daar waar de samenleving in het Vissentijdperk was georganiseerd volgens een verticale, top-down hiërarchie, zal het Aquariustijdperk worden georganiseerd volgens een horizontaal netwerk, dat ruimte biedt aan gelijkwaardigheid en grotere betrokkenheid.

Volgens Gabriella staat het Aquariustijdperk ook in het teken van technologie. De technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke ontdekkingen die in de afgelopen decennia al tot enorme pardigmaverschuivingen hebben geleid, zullen in omvang en snelheid alleen maar toenemen.

In het nieuwe tijdperk ligt de focus niet langer op ‘identiteit’ (religieuze, culturele, politieke of maatschappelijke identiteit) en ‘bestaan’ (overleven), maar op het ‘zijn’ zoals je bent. Daarbij gaat het om de acceptatie van jezelf als heel wezen, dat niet langer hoeft te geloven in iets buiten zichzelf. Mensen zijn bereid om te accepteren dat de kennis en wijsheid in henzelf schuilt. Het Aquariustijdperk zal dan ook een periode van verlichting inluiden.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

24 reacties

 1. Werner v.d. Veen on

  Dit suggereert dat het leven zich als een boek laat lezen. Wie is verantwoordelijk voor het script. Is het spel dat wij mensen spelen in scene gezet of is er meer. Zijn er machten die ons gevangen zetten in dit script en is het juist de bedoeling om het script te doorzien en ons er los van te maken?

 2. Werner, in antwoord op je vraag: het script is niet vooraf geschreven is. Wat er gaande is zijn kosmische processen die een energetische invloed hebben, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden de natuur beïnvloeden. Het unieke van de mens is echter dat wij in staat zijn om ons eigen script te schrijven. In de laatste millennia is het script vooral geschreven door de Cabal. De mens mag gaan ontdekken dat ze in staat en gerechtigd is om haar eigen script te schrijven. De kosmische energieën staan dus los van vrije wil en scheppingskracht.

  • Ella Ster eerst wil ik je bedanken voor je moed deze website te starten!

   Dat kosmische energieën los staan van vrije wil en scheppingskracht trek ik in twijfel. In mijn beleving is alles één. Hetgeen wij uit vrije wil ‘doen’ hangt zeker samen met zowel astrology, the space weather, the schumann resonance, bioritme, portals e.a. influences. Dat the script zoals jij schrijft bepaalt is door the Çabal’ is m.i. niet alleen aan hen toe te schrijven. Het is veel meer dan dat in mijn opinion. Dat alles een ‘lift up’ krijgt zowel in het universum als op deze planeet is een ‘miracle’ waar wij allen aan mee mogen werken, daarom zijn we hier op dit moment. Al is niet iedereen zich hiervan bewust 🙂

   • Natuurlijk hebben wij in het verleden invloed op allerlei processen gehad, maar de lange termijnplannen zijn door de Cabal gemaakt. Doordat de mensheid niet besefte dat ze gemanipuleerd werd reageerde ze vooral op de gecreëerde situaties. Omdat we ons nu wel bewust worden van de Cabal’s lange termijnplannen, hebben we de keuze om: er klakkeloos in mee te gaan; of er niet meer aan mee te werken; of een eigen invulling aan de toekomst te geven.

    Het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat ze niet overgeleverd zijn aan allerlei natuurlijke processen die vooraf vast staan, maar dat ze mede schepper zijn en een bijdrage leveren, ook aan de gigantische processen in ons universum en met hun vrije wil, gedachtes en gedrag ook weer beïnvloeden. En de grootsheid daarvan is inderdaad een wonder op zich zelf.

    • It’s up to each one of us to REALLY TRULY SEE OURSELVES and DECIDE …. which timeline we are ready to live in.

     lieve groet
     Madeloes

 3. Werner v.d. Veen on

  Dank je Ella voor je reactie. Mijn reactie was meer een vraag. Ik heb het gewoon niet helemaal duidelijk welke positie de mens hier in heeft. Ik heb veel inzicht gekregen in mijn leven door een geboorte horoscoop te laten maken. Dat was prettig maar riep meteen ook het gevoel op van ‘als het dan gaat zoals het moet gaan en dat vast ligt wat is daar de zin van? Uit jouw reactie begrijp ik dat de energieën vast staan maar de mens de keuze heeft. Wanneer je niet vast zit in een patroon kan dat alle kanten opgaan. Gaan de komende ontwikkelingen dan ook voor een tweedsplitsing zorgen tussen mensen die patronen volgen en de meer bewustere mensen?

 4. Die tweedeling is inmiddels al ontstaan. Persoonlijk hoop ik dat mensen weer dichter tot elkaar gaan komen nadat zaken meer onthuld en hopelijk duidelijker gaan worden.

 5. Dat steeds meer mensen wakker worden lijkt me meer een wens die de vader is van de gedachte. In mijn omgeving zie ik steeds meer mensen die de hele dag naar hun schermpje turen en hun duimen verslijten met het typen van onzinnige en totaal overbodige berichten. Ze zijn zo verslaafd aan hun schermpjes dat, mocht het internet ooit uitvallen, ze hoogst waarschijnlijk massaal zelfmoord plegen. De elite is ondertussen bezig met het herstellen van de balans. Zij hebben al jaren het voornemen om er nog 500 miljoen in leven te laten om hen te dienen en de rest op te ruimen. Hun plannen vorderen gestaag en de mensheid slaapt niet alleen rustig verder maar is eerder comateus te noemen. Holland bakt en andere totale onzin is belangrijker dan het voortbestaan en welzijn van henzelf en hun kroost. Ik stam zelf uit eind jaren vijftig en constateer alleen achteruitgang. Ondanks uw interessante artikelen en onthullingen die soms plaatsvinden gaat de bevolking net als bij een motie in de Tweede Slaapkamer: over tot de orde (status) van de dag (een coma). Ik wens u oprecht succes met uw site en uw pogingen de doden tot leven te wekken.

 6. Dat plan om het grootse deel van de wereldbevolking uit te moorden is overduidelijk mislukt, want we zijn er nog. Dat plan zal ook nooit meer lukken, juist omdat te veel mensen op de hoogte zijn van de verborgen agenda en deze tegen werken.

  De technologie en het 5G netwerk zal inderdaad een van de grootste bedreigingen zijn van de mensheid. Cynisme is echter nooit een goed middel geweest om mensen te stimuleren een andere kant op te bewegen. Wat wel helpt is om tegenwicht te bieden aan de propaganda van de mainstream media. Die ‘schermpjes’ zijn dan ineens een middel om mensen massaal te informeren. Elk middel kan namelijk op verschillende manieren ingezet worden.

 7. Dirk van Beek on

  Hallo Ella-Ster,

  Ik heb er grote moeite mee als mensen zich verschuilen achter pseudo namen. Waarom, is er iets te verbergen dat wij niet mogen weten? Juist in deze tijd waarin alles “naar buiten komt” en zoals je zelf zegt “waarheid en authenticiteit’ zal bevorderen.
  Daarnaast zeggen mijn “voelsprieten” dat er iets niet klopt want je zegt zelf “niet veel van astrologie te weten” en dat je adviseur Gabriella (wie?) slechts een amateur is. Toch weten jullie samen uitvoerig en uiterst gedetailleerd alles haarfijn uit te leggen. Een uitleg waar elke professionele astroloog nog een puntje aan kan zuigen. Daar wrikt de schoen.

  De website is te gelikt, te kostbaar en te mooi om waar te zijn voor een “gewone” blogger. En het taalgebruik te professioneel. Ik krijg dan ook sterk de indruk dat dit geschreven wordt door een aantal mensen en onderhouden door een zeer professionele organisatie die er alle belang bij heeft om echte waarheidszoekers en vooral beginnelingen daartoe, op het verkeerde been te zetten en weg te houden bij andere informatiebronnen.
  Bewijs me svp dat ik ongelijk heb, als dat echt zo is bied ik nu alvast mijn excuses aan. Dat neemt niet weg dat ik ook nog een aantal inhoudelijke punten op je betoog heb, maar dat is voor later.

  M.vr.gr.
  Dirk van Beek (strijder met open vizier)

  • Beste Dirk, Bedankt voor je complimenten over de website en mijn professionele schrijfstijl. Het zou fantastisch zijn als ik het inderdaad professioneel zou kunnen doen, maar helaas zijn er geen voorbeelden (binnen Nederland) die van een dergelijke blog hun bestaan hebben kunnen maken. Ik doe het daarom nog naast mijn gewone werk. En ja er zitten vele uren in, zoals het uitzoeken van de info voor dit artikel. Omdat ik er zelf nieuwsgierig en gepassioneerd over ben doe ik het met veel plezier.

   De keuze om onder pseudoniem te werken heeft voor- en nadelen, maar is wel een bewuste keuze. In de wijze waarop je stelling neemt tegen deze keuze en je pleidooi om dit wel te doen, pretendeer je dat we eigenlijk in een volledig open samenleving leven, waarin de vrijheid van meningsuiting ten alle tijden wordt geborgd. Is dat werkelijk je mening? Kan jij alle onderwerpen die op deze blog beschreven worden in detail en ongecensureerd delen met al je collega’s, klanten, buren, familie? Zou je dit ook doen als je daarmee je baan kwijt zult raken? Kun je in Nederland alles ongestraft en zonder consequenties zeggen, ook als je mening een bedreiging voor het establishment is? Als het antwoord ja is, bevat je nog niet wat er werkelijk gaande is in de wereld.

   Deze blog biedt een alternatief perspectief op wat er in mijn ogen achter de schermen speelt en gaat dieper en verder dan andere mediakanalen. Er zijn tal van onderwerpen die nooit binnen de gecontroleerde mainstream media zullen worden gedeeld. Satanisch ritueel misbruik door de elite, om maar eens iets te noemen. Dat is ook de reden om deze blog te starten. Zie het als een spirituele missie.

   Uiteindelijk zal mijn identiteit bekend worden, maar zelfs dan zullen er altijd sceptici zijn die niet willen geloven dat een gewone burger zich zo wil inzetten, om deze informatie te delen. Sommigen zullen overal een verborgen agenda achter zien. Eigenlijk zegt dat meer over die ander dan over mij.

 8. Dat het tijdperk van de Waterman aanbreekt is een feit, daar we namelijk er middenin zitten
  Voor mij als Waterman is deze reeds 20 jaar aan de gang, hoe kan ik niet verklaren maar het
  bewustzijn en verantwoordelijkheid van het wezen spelen hierin een daadwerkelijk rol?

 9. Holy Moses.
  Why do people that obviously have no idea – write about Astrologie?!
  To give it a bad name?
  BASICS: IT IS THE SIGN OF SCORPIO, OR VIRGO ETC.
  NOT THE HOUSE.
  A house is derived by starting to count houses
  from p.e. the Ascendent.
  1st house, second, 3rd house.
  Houses are situated in signs and coloured by them.
  Just please learn first. Read the books of Karin Hamacher before you start infesting tje internet with half truth about what is a science and takes years to properly learn and interpret.
  Nice try. And i can see it comes from the heart.
  But infortunately it is not very helpful.

  • Thank you for your reply Christine. I checked with Gabriella and realised I misinterpreted her words, also because it had to be translated into a vocabulary that I am not familiar with. The ‘houses’ needed to be ‘signs’ and has been corrected.

 10. Carlotta van Kaas on

  We woke up with the moon in Libra in a week where we have our last chance of understanding, just because Mercurius retro ( misunderstandings in communications among other stuff) is quite active and Saturn ending a transit of almost 3 years in Sag. And here is where I tell something I’m sure a lot of people have learnt during this transit…” Nobody taught us that communication was key to succeed in our relationships. ( by relationships I mean all of our interactions), that said, the only way to keep and maintain a good relationship with another, is understanding ourselves and effectively communicate our intentions, wishes and needs. When I read all this comments, I see a lot of assumptions and compulsive reactions. Being kind with our comments is free and favours dialogue. By the way, each Sun Sign is the ruler of a house . No matter which is the rising sign or ascendent. Christine, Is this natural house what you mean Ella?

  • De vraag is aan jouw gericht!

   Wat mij betreft ben ik wat realiteit aan gaat er nog niet uit. Feitelijk is alles realiteit en tegelijkertijd ook weer niet. Alles is mogelijk aangezien de aannames van onze realiteit niet op alle vlakken hard te maken zijn. Bol, plat, binnen of buiten aarde, dimensies, zolang onze elitaire vrienden niet prijsgeven wat ze echt weten blijft het koffiedik kijken.

   Hoe sta jij hier in?

   • Realiteit is voor iedereen anders. Mijn realiteit is dat ik geen tijd heb voor een lang filosofisch antwoord! Ha ha…

 11. Er staat en stond wel meer in de sterren geschreven,wat er in de sterren allemaal staat doet mij meer denken aan een reclame van de lotto/loterij . de cabal/elite laat zich echt niet ff wegzetten door een president die een en ander aanpakt ,als hij het te gek maakt gaat hij er gewoon aan. (punt) net als de Kennedy,s.
  Of zien we in het journaal volgende maand Hillary en Obama ( barry Soetero) met handboeien om vertrekken naar een gevangenis? dacht van niet.
  (

  • De mensheid en de Cabal is niet alleen geïnfecteerd met het kwaadaardige fractaalvirus, maar de mensheid lijkt ook besmet met cynisme. Een soort hopeloosheid en geen oplossing meer kunnen/willen zien. Veel van deze zogenaamde scepsis is trouwens gefinancierd door de evil Cabal. Degene die wél in een betere wereld durven te geloven, laten zich hierdoor echter niet ontmoedigen.

 12. Dat is precies wat het is ,een geloof. ( het probleem zit ,m niet in slechte mensen die verkeerde dingen doen, het probleem is goede mensen die niks doen….) bijv. in de jaren ,30 waren er wekelijks duizenden joden in de havens voor een enkeltje Amerika… Er waren er nog meer die geloofden in het goede en gewoon thuis bleven…die lieten zich niet ontmoedigen .