Thomas Williams: Trump gaat ons niet redden

3

Afgelopen week was Thomas Williams te gast bij Open Your Mind-radio en hij sprak over de politieke situatie in de Verenigde Staten, de verzegelde aanklachten en de risico’s van technologie. Het is een kritisch geluid en hij relativeert de veelbelovende berichten die nu naar buiten komen. Desondanks blijft hij optimistisch over de naderende val van de Cabal. Hieronder een samenvatting van de Open Your Mind-radio van 10 december én de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 7 december 2017.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

E*: Nu we ons middenin the end game bevinden, is het lastig om volledig te doorgronden wat er wereldwijd plaatsvindt. Het geopolitieke spel dat wordt gespeeld, is enorm gelaagd, en achter elke zet kan een andere strategie schuil gaan. Niets is wat het lijkt en bijna niemand heeft het totaaloverzicht. Het is onduidelijk wie bij welke groep hoort en welke agenda daadwerkelijk wordt uitgerold. Tegenstrijdige berichten zijn onvermijdelijk. Het is daarom belangrijk om zelf kritisch te blijven en bereid te zijn eerdere standpunten te heroverwegen.

Het is voor mij wél evident dat Trump de strijd aangaat met de Deep State. Dit lijkt verder te gaan dan alleen de VS. Ook in andere delen van de wereld wordt ‘de boel schoongeveegd’. Denk aan de zuiveringen in Saoedi Arabië en de strijd tegen ISIS en de internationale drugs- en mensenhandel. De vraag is of Trump onderdeel is van de alliantie die de strijd aangaat met de gehele Cabal, of slechts een factie binnen de Illuminati.

Thomas deelt zijn visie hierop in de Open Your Mind radioshow. Het is een interessant gezichtspunt, waarbij ook hij waarschijnlijk niet het totaaloverzicht heeft. Hij was altijd erg kritisch op Trump en maakt sinds de breuk met Cosmic Voice geen onderdeel meer uit van de alliantie die Trump steunt. Daardoor heeft hij ook geen toegang meer tot bepaalde, militaire intel.

Zijn intel komt letterlijk uit een andere hoek en hij biedt daarom ook een ander perspectief. Omdat we er rekening mee moeten houden dat er achter de alliantie rond Trump nog een heel andere agenda schuil kan gaan, is het zeker interessant om zijn gezichtspunt te delen.

Thomas Williams te gast bij OYM-radio op zondag 10 december 2017

De factie-oorlog binnen de Illuminati versus neerhalen van de gehele Cabal

1:29:00   Thomas waarschuwt dat veel informatie die nu via de alternatieve media naar buiten wordt gebracht te maken heeft met de factie-oorlog binnen de Illuminati, waarbij een bepaalde factie een andere groep binnen de Illuminati uitschakelt. Om die reden brengt de alternatieve media volgens hem een bepaald script naar buiten, dat veelbelovend lijkt, maar dat in het kader van deze factie-oorlog moet worden gezien.

Volgens hem worden velen indirect door de Covens betaald en aangestuurd. De Covens zijn de derde laag van de controlestructuur na de Draco’s en de Parents. Deze factie-oorlog heeft voordelen voor de mensheid, omdat een deel van de Illuminati wordt uitgeschakeld, maar impliceert geen nederlaag voor de gehéle Cabal.

Sommige berichten klinken heel aantrekkelijk zoals Open Source information and intelligence, maar er zit een verborgen agenda achter van vergaande artificiële intelligentie. De Covens promoten technologieën waarmee de mensheid nóg meer kan worden gecontroleerd en onderdrukt. Ze gebruiken zwarte magie om mensen negatief te beïnvloeden en propageren een 50 jaar oude disclosure-agenda, waarbij veel van de misdadigers allang zijn gestorven.

Thomas waarschuwt ook voor conferenties zoals Contact in the Desert. Bezoekers kunnen via zwarte magie worden geïnfecteerd als ze deze conferentie bezoeken. Hij heeft over verschillende voorvallen gehoord.

Hillary Clinton en andere grote namen waarschijnlijk aangeklaagd

23:30   Thomas spreekt over de verzegelde aanklachten, waarvan iedereen hoopt dat het allerlei Cabal-kopstukken betreft. Hij relativeert dat niet alle  aanklachten te maken zullen hebben met de verwachte arrestaties van hooggeplaatste personen. Dit zou wel eens teleurstellend kunnen zijn. Hij verwacht wél dat Hillary Clinton één van de aangeklaagden is. Dat geldt ook voor Soros, want hij is net als Hillary vorig jaar gestorven. We zien nu klonen die hen vervangen. Hillary en Obama werken heimelijk voor de Bush-groep en worden opgeofferd om de Bush-groep te beschermen, aldus Thomas.

Hij plaatst dit allemaal in het daglicht van de factie-oorlog, waarbij de Zionisten de Nazi’s nu voor de leeuwen werpen. Deze interne strijd binnen de Illuminati levert voordelen op voor de mensheid, omdat grote spelers worden aangeklaagd en verwijderd. Hij vermoedt dat er na deze interne strijd een rivaliserende factie opkomt, zoals de Jezuïeten of wellicht de geheime genootschappen. Daarvan is niet eens duidelijk wie daarbij horen, maar in ieder geval ‘de Ridders van Malta’.

28:45   Thomas gaat wat dieper in op de claim dat de originele Hillary Clinton vorig jaar op 4 september is gestorven en nu wordt vervangen door dubbelgangers en/of klonen. Het is een herhaling van de informatie die hij regelmatig in zijn shows naar buiten brengt en in deze uitzending gedetailleerder toelicht.

New World Order wordt heimelijk verder uitgerold

45:00   Er wordt ondertussen een geheime agenda uitgerold waarbij mensen worden gedwongen om in een steeds kleinere stedelijke omgeving te gaan wonen. Volgens Thomas worden de mensen op het platteland in de VS momenteel ‘aangevallen’ waardoor hun gezondheid gemiddeld slechter is dan die van stedelingen. Ook de aangestoken bosbranden in Californië zijn onderdeel van de agenda om mensen uit bepaalde gebieden te verjagen.

Bitcoins en robot Sofia zijn onderdeel van een sinistere NWO-agenda

32:30   Thomas waarschuwt voor de gevaren van Bitcoins en andere crypto-valuta’s. Dezelfde mensen die de Dinar-agenda hebben doorgedrukt — waarbij mensen overigens nooit zijn uitbetaald — promoten nu de Bitcoin.

46:00   De agenda achter de Bitcoins heeft te maken met de robotisering van onze wereld en de introductie van een artificiële intelligentie waarbij mensen worden vervangen door robots. Thomas verwacht dat over 5 jaar 800 miljoen banen overgenomen zijn door robots.

Bitcoins zijn sowieso geen goede investering, omdat deze munteenheid opzettelijk zal crashen. Er is Thomas verteld dat dit in januari of februari 2018 zal gebeuren. Sterker nog: de Bitcoin is afgelopen week al gecrasht, iets dat men probeerde te verhullen door een zogenaamde hack als oorzaak voor de waardedaling aan te wijzen. (TH&I-show 1:13:05)

De Cabal zal niet slagen in hun NWO- en transhumanisme-agenda

1:03:00   Het is belangrijk dat we de agenda van de Cabal niet volgen en kritisch nadenken over wat de verborgen agenda is. Door bijvoorbeeld niet lukraak allerlei Smart apparaten aan te schaffen.

Desondanks denkt Thomas dat hun dagen zijn geteld. “Ze weten dat we eraan komen. Het is slechts de vraag hoe lang het duurt en hoe lang ze het kunnen uitstellen en volhouden.”

1:10:00   Thomas denkt dat we in het nieuwe jaar een echte kans krijgen om de wereld opnieuw op te bouwen naar onze wensen. De energie of frequenties zullen omhoog gaan. De paniek van de Cabal zal toenemen, net als het eenheidsbewustzijn van de mens. “Ze kunnen ons niet meer tegen houden. De vraag is hoe lang het nog duurt en hoe erg het wordt. Ze zullen hun transhumanisme en Nieuwe Wereld Orde niet krijgen.” Thomas pleit ervoor dat we de Cabal niet langer de macht geven en wij het moeten claimen en hun posities moeten innemen.

Trump komt ons niet redden

1:12:40   “Mensen hebben hoop gebaseerd op het idee dat Trump hen komt redden.” (…) “In werkelijkheid komt niemand je redden behalve… jezelf!” We moeten volgens Thomas volwassen worden en voor onszelf zorgen, zodat we geen anderen meer nodig hebben die ons bevoogden.

Hij meent dat als je gelooft dat Trump, Poetin of de Plejaden ons komen redden, je onderdeel bent van het probleem. “Heeft een president of premier ooit iets voor ons gedaan? Nee. Waarom verwachten we dan nu wel dat ze in ons belang handelen, terwijl onze eigen mensen nog niet op hun posities zitten?”

Thomas denkt dat Trump ten behoeve van de VS bv handelt. “America first,” niet de mensen eerst. “Laten we onszelf niet wijsmaken dat Trump alles oplost. Hij zal sommige dingen oplossen, als onderdeel van de fractie-oorlog.”

De problemen in de wereld zijn zo groot dat ze niet in 5 minuten kunnen worden opgelost. Dat men dit vaak denkt is een ander probleem van de mensheid. Men verwacht pasklare oplossingen en een redder van buiten. Een boodschap die door veel New Agers naar buiten is gebracht. Maar zo werkt het niet. Het kost veel tijd en inspanning om nieuwe systemen in te voeren.

Vooruitblik op 2018-2020

1:36:00   2020 is een belangrijk jaar omdat de mensheid dan meer kan zien dan nu het geval is. De Cabal rolt een agenda uit waarbij 2020 een belangrijke rol speelt. Wat betreft 2018 voorspelt Thomas dat Hillary Clinton het offerlam wordt. Dit om de Bush-groep te beschermen. Door de aandacht op Hillary Clinton te vestigen wordt men afgeleid van degene die de Clintons aansturen, namelijk de Bush-familie.

Thomas verwacht ook dat Kushner en Netanyahu in 2018 zullen vallen. Dat geldt wellicht ook voor Trump zelf.

E*: Ik ben ervan overtuigd dat Trump door de Amerikaanse legertop is gevraagd om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Hij krijgt de steun van de legertop die heimelijk samenspant tegen de Cabal, een plan dat al sinds de jaren vijftig bestaat en nooit van tafel is geveegd. Dat is waarom oud-militair Drake Bailey hem in de aanloop naar de verkiezingen heeft gesteund, omdat het Plan met Trump in het Witte Huis voor het eerst sinds lange tijd de kans krijgt om te worden uitgerold.

Dit Plan is inmiddels in werking en we zien concrete aanwijzingen dat het moeras van corruptie en misbruik wordt leeggepompt. Trump heeft ook de steun van de Marine, de White Hats en bepaalde sleutelfiguren binnen de overheidsorganisaties zoals de NSA. Hij is tevens onderdeel van een internationale alliantie die de economische macht weg haalt bij de Cabal, door de invoering van een alternatief bancair systeem en de aanval op ISIS en geldstromen uit drugshandel en mensensmokkel.

Desondanks is er twijfel over Trump als persoon. Is hij geen onderdeel van de Cabal en hun lange termijn plan? Was hij niet al lang geleden uitverkoren als president? Werd zijn presidentschap niet al aangekondigd in de profetische Simsons-serie? Profetie is immers in veel gevallen simpelweg een plan dat uitgevoerd wordt. Wat is dan de werkelijke agenda achter dat plan? Wordt er niet heimelijk een nieuwe Nieuwe Wereld Orde uitgerold, met het 5G-netwerk en AI-technologie als high tech controlesysteem?

Ten eerste moeten we Trump beoordelen op zijn merites en niet op beeldvorming, of die nu positief of negatief is. Hij is dan misschien niet het ideale toonbeeld van de nieuwe wereld, maar wel een uitstekende strateeg die geschikt is om de uitvoering van het Plan te coördineren en faciliteren. Iemand hoeft niet perfect te zijn, om perfect te zijn voor een bepaalde rol. Zoals een oud-politie-agente onlangs zei: “Met boeven vang je boeven.”

Ten tweede is de verwijdering van (een deel van) de Cabal een noodzakelijke tussenstap. Het zal blijken of de Bush-groep en de Europese zwarte adel buiten schot blijft. Met de aanval op de Deep State snijdt het overgebleven deel van de Cabal zichzelf in ieder geval in de vingers, omdat daarmee een deel van hun controlesysteem is verdwenen en hun misdaden op straat liggen. Ze zullen daarna zwaar op technologie leunen. Deze wint het uiteindelijk nooit van de natuur. Er is daarom alle reden voor optimisme, ook als Trump en de alliantie de agenda van een andere Illuminati-factie uitvoeren.

1:36:45   Thomas is optimistisch over het verslaan van de Cabal: “Men weet dat de mensen achter ze aankomen, ze weten dat mensen ook achter hun misdaden zijn gekomen. Iedereen vecht voor zichzelf, dus werpen ze elkaar voor de leeuwen. Dat neemt alleen maar toe.”

Wat de verzegelde aanklachten betreft weet hij niet om welke namen het gaat. Hij verwacht niet dat het allemaal grote namen zijn. Maar zelfs als het om onbekende namen gaat, bijvoorbeeld de pedofielen, dan hebben wij er in de alternatieve media voor gezorgd dat ze opgepakt worden. Hij raadt aan om de druk op te voeren en door te gaan met het blootleggen van hun misdaden.

Truth Honor & Integrity-show van 7 december 2017

17:00   Er is in Rusland een wet aangenomen die klokkenluiders beschermt als ze corruptie melden binnen hun overheidsorganisatie. Thomas heeft al jaren gesproken over het creëren van een opstapje voor mensen die uit het systeem willen stappen. Door deze wet hebben ze de mogelijkheid om dat te doen, zonder dat ze het slachtoffer worden van wraakacties door de organisatie die ze ontmaskeren.

40:00   Thomas ziet de beslissing om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te verklaren als een uitvloeisel van Trump’s relatie met AIPAC. Zijn schoonzoon Kushner heeft banden met Mossad. (1:12:20 OYM-radioshow) Het is onderdeel van een oud New World Order-plan om Israël en het Midden-Oosten ‘schoon te vegen’ (waarbij de bewoners gedwongen worden om te vertrekken) en Jeruzalem tot hoofdstad van de NWO te benoemen.

Men is al lange tijd op zoek naar bepaalde archeologische monumenten waarvan men aanvankelijk dacht dat deze zich op de Tempelberg bevonden. Men heeft nu met nieuwe technologieën de locatie van een bepaald monument gevonden en Thomas vermoedt dat men om die reden dat deel van Jeruzalem wil vrijmaken. De aanval op de CIA in Turkije past perfect in het plan zoals in het manifest van de Jezuïeten is beschreven.

1:57:00   Thomas geeft nog wat informatie over de mogelijkheden om uit Matrix te ontsnappen, als aanvulling op de stappen die hij in de TH&I-radioshow van 2 december 2017 heeft uiteen gezet.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de Open Your Mind-radioshow van 10 december 2017 of download MP3

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 12/7/17” on Spreaker.

Share.

About Author

3 reacties

  1. Is Trump een gevaar of is hij gewoon gewiekst?

    Ja, hij steunt openlijk de meest gewelddadige groepen op deze planeet zoals de zionisten en de terroristen. Gebruikt Trump een spiegel om vrijwel onmogelijke doelen te realiseren?

    Is de steun uitgesproken aan Israël over de nieuwe hoofdstad om mensen boos te maken. First you “ve got to get mad!

  2. Hij is beslist een verlengstuk van de illuminati en schuwt geweld in het geheel niet?