Thomas Williams: Het herstel van de Bron-energie en Levensbloem

1

President Trump werkt nu samen met de World Trust. Ook het leger wordt gedwongen om te breken met de Chinese- en Rothschildfactie en samen te werken met de World Trust. Samen met grootschalige planetaire aanpassingen die zijn ingepland, kondigt een nieuw tijdperk zich aan met een hogere energie. Hieronder een korte samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 25 januari  2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Doorgeschoten bevoegdheden voor Rotterdamse politie

19:15   De politie in Rotterdam richt hun pijlen op jongeren die outfits dragen waarvan het vermoeden bestaat dat zij die zich niet kunnen veroorloven. Men wil hiermee de misdaadcijfers naar beneden brengen. De politie gaat agenten opleiden die speciaal worden getraind in het identificeren van kleding die niet overeenkomt met het aangenomen inkomen. Thomas voorspelt dat het richten op specifieke groepen, het wantrouwen in de politie zal doen toenemen. Hij vermoedt dat de politie hiermee wordt uitgespeeld. De vooroordelen die een rol spelen in de aanhouding van verdachten, zal tot woede van de bevolking leiden. De aangehouden jongeren moeten privégegevens overhandigen, om te bewijzen dat ze zich de kleding kunnen veroorloven.

E*: Het is een schending van de privacy om privégegevens op te eisen van mensen die nog niet worden verdacht van een specifiek misdrijf. Het is het omkeren van de bewijslast; jongeren moeten bewijzen dat ze de kleding niet hebben gestolen, of hebben betaald met uit misdaad verkregen geld. De politie zegt ook dure horloges en jassen beslag te nemen als de drager geen aankoopbewijs kan overleggen. In dat geval speelt de politie voor rechter, omdat eerst bewezen moet worden dát de kleding uit misdaad is verkregen. Als de politie zaken uit je huis in beslag neemt, moet er eerst een gerechtelijk huiszoekingsbevel zijn. Door op straat eigendommen in beslag te nemen, worden de elders vereiste, gerechtelijke procedures omzeild.

De verwachting is dat de politie zich meer zal richten op allochtone jongeren dan op de autochtone bevolking. Thomas denkt dat het verstandig is dat de politie niet meedoet aan de implementatie van dit nieuwe beleid, alleen al omwille van hun eigen positie. Er wordt door juristen bezwaar gemaakt tegen deze maatregel.

Nieuwe pogingen om de regering van Trump te ondermijnen

32:00   Special Council Robert Mueller richt zich nu op de vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Er zou sprake zijn van vier gevallen. Het moet nog blijken of deze claim terecht is, of dat het weer ‘een gevalletje onzin’ is.

De recente overheid shutdown is veroorzaakt door Schumer. Volgens rechtsgeleerde Anna von Reitz is het onderdeel van een vooropgezet plan om de voortzetting van de overheidsdienst te onderbreken. Ze meent dat de overheid niet meer rechtsgeldig is als deze niet minimaal een aaneengesloten jaar en een dag operationeel is geweest. Met de recente overheid shutdown is die periode nèt niet gehaald. Thomas kan niet bevestigen of deze claim klopt.

Wellicht zijn de recente acties van Schumer en Mueller onderdeel van een vooropgezet plan en onderdeel van de factie-oorlog, in dit geval gericht op de Trump-regering.

Verzet om het FISA-memo te openbaren

34:45   De assistent-procureur-generaal van de VS, Stephen Boyd, schreef aan de House Intelligence Committee (HPSCI) dat het openbaar maken van de beruchte FISA-memo roekeloos is. “Roekeloos voor wie?” vraagt Thomas zich af, “het is niet roekeloos voor het volk. Wíj willen de waarheid weten.” De Republikeinen maken zich hard om de memo naar buiten te brengen. Boyd wijst erop dat de memo zeer geheime informatie bevat. Hij pleit ervoor om de memo niet vrij te geven vanwege de staatsveiligheid.

Die twee woorden National Security (staatsveiligheid) zijn de standaard blokkade om alle informatie die van publiek belang is, achter te houden. Alle dubieuze dossiers — of het nou om UFO’s gaat, het Pentagon-budget, Benghazi, enzovoort — moeten gesloten blijven vanwege de zogenaamde staatsveiligheid. “Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van het volk? (…) Waarom wordt het label national security geplakt op dossiers die iemand of iets kunnen ontmaskeren?”

E*: In het tweede uur neemt Thomas stelling tegen Q en het grootste deel van de alternatieve media. Ik onderschrijf zijn mening hierover niet. Al moet een groot deel van de gesuggereerde acties die door Q en ondersteunende media naar buiten zijn gebracht, zichzelf nog bewijzen. Ik zie het vooral als aanvullende en bewustmakende informatie. Ik ga er nog steeds vanuit dat niemand momenteel toegang heeft tot álle informatie. Ondanks het feit dat Thomas contact heeft met diverse insiders uit de ‘hoogste kringen’, betekent dit niet dat hij daarmee per definitie toegang heeft tot álle informatie van (geheime) militaire operaties. Ik beschouw alternatieve informatiebronnen daarom als complementaire informatie die zaken vanuit een ander perspectief belichten.

Geen kernraket gericht op Hawaï

1:58:50   Thomas blijft volhouden dat er geen kernraket op Hawaï is afgevuurd, noch dat er één is neergeschoten. Dat incident heeft volgens hem niet plaatsgevonden en is hem voor 100% bevestigd. De reden dat er geen kernkop afgevuurd kan zijn, is omdat men niet langer meer beschikt over de nucleaire lanceercodes. Hij ziet het als angstzaaierij.

E*: Dat verklaart naar mijn mening nog steeds niet waarom er boven Hawaï een vuurbal in de lucht is gesignaleerd en waarom het waarschuwingssysteem is afgegaan. Zo’n noodoproep van een raketaanval kan nooit een vergissing zijn geweest, waarbij per ongeluk een verkeerde knop is ingedrukt. Het activeren van het waarschuwingssysteem vergt een protocol van verschillende stappen en inlogcodes waarbij twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt moeten worden. Zou het mogelijk een ballistische raket zonder kernkop geweest kunnen zijn?

Er gaan geruchten dat Bill en Hillary Clinton samen met Huma Abedin precies rond die tijd in Hawaï verbleven. Bovendien blijkt dat er ‘iets’ in het luchtruim is geëxplodeerd en er ook een UFO is gesignaleerd. Dit alles doet vermoeden dat er meer aan de hand is dan slechts een onzinbericht dat via de alternatieve media is verspreid. Is het denkbaar dat de nep noodoproep van de naderende raketaanval het gevolg was van een hack, als afleiding omdat ‘bepaalde personen’ de planeet probeerden te ontvluchten?

Trump werkt nu samen met de World Trust

2:01:30   De World Trust heeft aan Trump de bewijzen getoond van de Trust-fondsen en de werkende inlogcodes. De World Trust heeft een noodpakket van liquide fondsen aan de Amerikaanse schatkist en overheid beschikbaar gesteld. Daarom is de shutdown beëindigd.

De World Trust zijn de collateral accounts met enorme geldbedragen die aan de gehele mensheid toebehoren. Deze trust wordt momenteel beheerd door de groep achter het Koninkrijk van Manna. Het is tevens de groep achter de Truth, Honor & Integrity-show. Deze groep beschikt ook als enige over de actuele codes om te kunnen inloggen in het bancaire systeem. De Cabal had in het verleden wel de beschikking over de bancaire codes, maar dat is inmiddels verlopen. Daarom probeert de Cabal op allerhande manieren in te breken in het systeem, geldfondsen te werven of te ontfutselen en een deel van de goudvoorraad in Azië te stelen. Naast de inlogcodes van het bancaire systeem zijn er ook zogenaamde zwarte schermen waarmee toegang kan worden verkregen tot het zwarte bancaire systeem dat niet in de officiële boeken staat. Het geld dat omgaat in het zwarte bancaire systeem, is volgens insiders net zo groot als het officiële systeem.

Vorige week maandag kwamen de fondsen beschikbaar. Er ontstond chaos en paniek. De hele wereld (Cabal) weet nu dat de World Trust de actuele inlogcodes heeft. De enige codes waarmee toegang tot het bancaire systeem kan worden verkregen.

Naar aanleiding van de bovenstaande situatie, werd de Amerikaanse overheid bedreigd. Er zijn dreigementen geuit dat als men de samenwerking met de World Trust niet zou stopzetten, er verschrikkelijke dingen zouden gebeuren. Doordat de kliek rond de Rothschildgroep veelvuldig faalt, nemen steeds meer mensen afstand van hun RV-programma.

Het Amerikaanse leger wordt gedwongen ook met de World Trust in zee te gaan

2:04:30   Zes maanden geleden berichtte Thomas al dat het Amerikaanse leger hun materieel had verkocht aan de Chinese Elders in ruil voor voor meer fondsen. Deze fondsen waren noodzakelijk om het Amerikaanse leger en de overheid in stand te houden. Vervolgens werd het militaire materieel tegen betaling geleased aan het Amerikaanse leger. Nu wordt het materieel teruggevorderd door de Chinese Elders, omdat de schuld niet is afbetaald. Het leger zit nu diep in de problemen en brengt daarmee de VS in gevaar. De oplossing is de World Trust. Maar als het leger echter in zee gaat met de World Trust, zullen de Chinese Elders en de Rothschilds alle financiering stopzetten van het leger en het Pentagon.

Het leger staat met de rug tegen de muur; zonder financiën en zonder materieel. Er moet een cruciale beslissing worden gemaakt, die waarschijnlijk (vanaf donderdag) binnen 24-72 uur duidelijk wordt. Men kiest óf voor de Chinese Elders, met financiering uit de RV (die nooit zal plaatsvinden), óf men ontvangt geld uit de Word Trust. Bij de laatste optie is de voorwaarde dat men schoon schip maakt en orde op zaken stelt.

2:10:0   Er is nu medewerking van bepaalde lagen binnen het Amerikaanse leger, overheidsdiensten, het Pentagon en een groot deel van de regering. De Amerikaanse regering oefent druk uit opdat alle financiële entiteiten samenwerken met Miss Manna (van het Koninkrijk van Manna en gelieerd aan de World Trust). Zodra de contracten zijn getekend, zullen de fondsen van de World Trust worden vrijgegeven.

De Rothschilds-kliek neemt wanhopige maatregelen

2:13:00   De betrokkenen bij de Dinar-zwendel en RV zijn afgelopen week ontmaskerd omdat ze geen actuele bankcodes konden overleggen. Daarna zijn liepen ze over naar het kamp van de World Trust.

2:14:30   De Rothschilds opende de zwarte schermen van het zwarte bancaire systeem dat zich in het VN-gebouw bevindt. Men probeerde nep Safe Keeping Receipts (SKR) over te maken, met de bedoeling zo echte fondsen te verkrijgen. Maar er werd niet toegehapt.

2:25:30   De oprichter van het creditcardsysteem is afgelopen week onder druk gezet om het wereldwijde creditcardsysteem te laten crashen. Hij gaf niet toe aan hun eisen. Het was een poding de aandacht af te leiden van het nijpende geldtekort van de Rothschilds.

De afgelopen tijd zijn er talloze valse-vlag-aanslagen gepleegd en voor de komende tijd staan er een aantal ingepland, allemaal om de aandacht af te leiden en verwarring te scheppen. Men streeft naar een veel grotere gebeurtenis dan 9/11.

2:28:20   Het aantal chemtrails is toegenomen. Er wordt met anti-chemtrails gesproeid. Dat is een interventie om de verspreiding van een dodelijk virus te voorkomen.

Kanteling van de planeet en herstel van Bron-energie

2:31:00   Onze planeet is momenteel gekanteld in een hoek van 23,5°. Er wordt aan gewerkt om de as recht te trekken zonder dat dit tsunami’s en andere natuurrampen veroorzaakt. Vanuit de poolopeningen komt niet alleen de warmte uit de binnenkant van de aarde, maar ook de pure energie vanuit de Bron. De gebieden die  dichter bij deze poolopeningen liggen, hebben daarom een hogere frequentie waardoor mensen zich beter voelen, zoals in St. Petersburg het geval is.

Culturen in de verre oudheid waren zich bewust van deze Bron-energie binnen in de aarde en deze wordt ook wel het ‘godsdeeltje’ genoemd. Men maakte gebruik van deze energie totdat allerlei misdadige groeperingen hun vernietigende oorlogen ontketenden. De Atlantische oorlog, Draco-oorlogen en de gecreëerde ‘Grote Vloed’ vernietigden de Bron-energie op aarde. Men vermoedt dat de planeetas is gekanteld door al het geweld in de Atlantische oorlog.

Levensbloem

Als de planeetas wél in de juiste positie staat, stroomt de Bron-energie vanuit de poolopeningen over de aarde. De geometrische vorm die door deze energiestromen wordt gevormd heet de ‘Levensbloem’ of de ‘Flower of Life’. In een ver verleden was men er al mee bekend en daarom is de vorm van de Levensbloem wereldwijd gedocumenteerd.

De 7 Arks (zoals de Ark van het Verbond en de Ark van Gabriël) die wereldwijd zijn verspreid, hadden de functie om de energie in balans te brengen. Later zijn de piramides, die in een ander tijdperk werden gebouwd, hiervoor ook gebruikt. Men overweegt nu om staven in de planeet te brengen die de planeet stabiliseren en terugbrengen op zijn as.

De stroom van de Bron-energie

Dit heeft als resultaat dat er wereldwijd een mediterraan klimaat zal komen en zal een einde maken aan de extreme temperaturen op zoals rond het poolgebied en de evenaar. De staven zullen het Levensbloempatroon creëren en de Bron-energie verspreiden. De algehele leefcondities van ál het leven op aarde zullen verbeteren en de trilling wordt omhoog gebracht. Onze gezondheid zal verbeteren. het maakt een einde aan een ziek systeem en verandert alles op aarde. Met de Bron-energie zullen ook de misdaad en corruptie verdwijnen, omdat het niet langer wordt ondersteund.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 1/25/18” on Spreaker.

Share.

About Author

1 reactie

  1. Ik heb het 3x gelezen, maar nog steeds moeite mee. Men over weegt ‘nu’ om staven?? in de planeet te brengen. Is er al zoveel manupulatie dan En ‘blijkbaar kan dat??, en dan om tegenwicht te geven nog maar één? om alles in stilstaand te houden? De staven zullen het levenbloem?// creéren en de Bron-energie verspreiden. Hoe bedoel je dat Thomas? Was die er niet al. Er wordt misbruik e.v.t gemaakt via furcenties ( golven/radio/energie), dat weer houd die staven niet. Hoeveel en wat zit er in die staven? Weer een nieuw elament in zijn verhaal. Hoe of wat weet ik niet, maar deze meneer Thomas, had ik al moeite mee. Maar geeft voor mijn nog meer aan van iets ego. Suc 6 met jullie code. De Bron e.v.t blijft in het midden ondanks hij kanteld. Mijn gedachten gang. En mogen we via die ‘nieuwe’ mogelijkheid’ gevangen blijven?