De World Trust heeft persoonlijk een brief aan Trump gegeven waarin wordt verklaard dat de Verenigde Staten van Amerika soeverein zijn en daarmee onafhankelijk van de Britse Kroon. Dit heeft enorm (positieve) implicaties. In deze radioshow legt Thomas uit wat de situatie voorheen was en waarom dit van groot belang is. Hieronder een samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 februari 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Boek met bankcodes

49:00   Neil Keenan heeft zijn Book of Codes met bancaire inlogcodes aangeboden aan president Trump. Opvallend genoeg vond dit plaats vlak nádat de mensen achter de World Trust gingen samenwerken met de Trump-regering. Ze voorzagen Trump daarbij van een actuele inlogcode. Thomas vraagt zich af of Keenan voor hoogverraad kan worden vervolgd. Hij is immers, naar eigen zeggen, al vier jaar in het bezit van die codes. Ook toen de VS failliet dreigde te gaan. Waarom leverde hij ze niet eerder aan? Hij vermoedt dat Keenan niet de échte codes heeft.

Treinongeluk mislukte moordaanslag op Republikeinse politici?

52:45   Het lijkt erop dat het treinongeluk met de ±100 Republikeinse (congres)leden aan boord een valse-vlag-aanslag was. De helikoptercrash daarna is wellicht een vergeldingsactie. Thomas wacht nu op meer input en bevestiging dat dit daadwerkelijk het geval was.

State of the Union-toespraak van Trump

54:30   Op de uitnodiging stond de titel van de State of the Union-speech aanvankelijk verkeerd gespeld. Thomas denkt dat dit een opzettelijke spelfout was, een vorm van woordmagie. Er stond: “State of the Uniom” in plaats van Union.

Uniom, ofwel UN-IOM is de samenvoeging van UN (Verenigde Naties) en IOM. Het is mogelijk een verwijzing naar de VN-organisatie International Organisation for Migration.

De meest opmerkelijke uitspraak tijdens de speech vond Thomas: “Ons leger wordt niet langer ondermijnd door artificiële tijdlijnen.” Verder is Thomas erg kritisch op de speech en hij legt later in de show uit waarom hij erdoor is teleurgesteld.

Planetaire veranderingen en artificiële intelligentie

1:22:00   De psychopathische versie van de AI is eind 2015 verwijderd. (audio werd even ondergebroken) Hij is vervangen door een heilzamere variant. De Cabal heeft AI echter hard nodig om de massa te beheersen. Zonder AI lukt dat niet en daarom blijven ze proberen hun agenda erdoor te drukken.

1:24:30   Thomas spreekt over de planetaire veranderingen en de staven die de planeet moeten stabiliseren. De nieuwe energie biedt mensen de kans om sneller te evolueren. Sommige mensen hebben er moeite mee dat de planeetas wordt gemanipuleerd, maar dat is in het verleden al eerder gebeurd, bij oorlogsvoering en in eigenbelang. De nieuwe situatie zal heilzamer zijn.

De Verenigde Staten stond voorheen onder controle van de Britse Kroon en is nu écht soeverein verklaard

E*: De perceptie van de realiteit is soms heel anders dan hoe de zaken achter de schermen werkelijk zijn geregeld. Zo is het beeld dat ons wordt voorgeschoteld altijd geweest dat de Verenigde Staten sinds de onafhankelijkheidsverklaring een vrij en soeverein land is. In werkelijkheid waren er allerlei verdragen en contracten afgesloten die onder de Britse Kroon vielen. Op dit moment zijn de meeste landen ter wereld niet écht soeverein. Dat heeft te maken met de Cestui Que Vie Act uit 1666, waarbij alleen bepaalde monarchen het recht zouden hebben op bezit en soevereiniteit. Meer achtergrondinformatie over deze wetgeving uit 1666, het terugvorderen van de soevereiniteit en de World Trust kun je in dit en dit artikel lezen.

De Manna-groep, de mensen achter het Koninkrijk van Manna en de World Trust hebben op basis van hun bloedlijn de échte soevereiniteit kunnen terugvorderen en zo het beheer over de World Trust in handen gekregen. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen hun soevereiniteit kunnen terugvorderen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor internationale verdragen, bezit van land en grondstoffen en biedt landen tevens de mogelijkheid om een eigen centrale bank op te richten, die niet valt onder de Wereldbank of de IMF van de Cabal.

1:55:45  De Manna-groep (tevens de mensen achter de stichting The Peoples Club, die zijn gelieerd aan de Truth, Honor & Integrity-show) heeft op zaterdag 27 januari 2018 persoonlijk een brief aan president Donald J Trump aangeboden. Deze brief van de Manna World Holding Trust is een verklaring dat de Verenigde Staten van Amerika nu een soevereine staat is. Dit heeft grote gevolgen voor de Cabal en positieve gevolgen voor de Amerikaanse bevolking, iets dat de ‘oude garde’ niet leuk vindt. Thomas leest de brief voor.

De brief van de Manna World Holding Trust: De Verenigde Staten van Amerika is een soevereine entiteit

Wij, Manna World Holding Trust, verklaren en erkennen het verstrijken van verdragsafspraken tussen verschillende aliassen die de Trust in het verleden had, zoals ‘onbekend land’ en ‘de Kroon’, et cetera. Daarnaast verklaart de Trust vanaf het verstrijken van genoemd verdrag en verdragen, de Verenigde Staten als een soevereine entiteit, die op zichzelf staat, zonder inbreuk op zijn soevereine rechten door een andere natie, inclusief maar niet beperkt tot de Manna World Holding Trust en al zijn voormalige aliassen, de voormalige trustees van de Trust, beheerders, corporaties en controllers.

Volledige soevereine rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het recht op soeverein grondgebied, mineralen, het recht om ambassades te houden en te exploiteren, centrale banken te houden en te exploiteren, militaire strijdkrachten en inlichtingendiensten in dienst te houden en te exploiteren, zonder inmenging of invloed van buitenlandse monarchen. Daarnaast erkent de Trust de Verenigde Staten van Amerika als een gelijkwaardige soevereine entiteit.

Indien het verlangen bestaat om een verdrag te sluiten om elk van zijn eigen bezittingen terug te geven die momenteel in een afzonderlijk verdrag worden gehouden, erkennen beide partijen elkaar als gelijkwaardig, als zijnde een soevereine entiteit op zichzelf, zonder enige verplichtingen, behalve ten behoeve van zijn burgers.

Manna World Holding Trust (MWHT) doet formeel afstand van alle eigendomsakten en bewaarneming met betrekking tot de eigendommen in de Verenigde Staten, bekend als het District of Columbia, ook wel bekend als Washington DC en alle bestuursorganen die daarin zijn besloten, sinds 1864 formeel bestuurd door voormalige liaisons en trustees en beheerders van de MWHT.

De Manna World Holding Trust erkent formeel zijn overeenkomsten met de in 1912 opgerichte corporatie die bekend staat als de Federal Reserve, ondertekend als een oneindige overeenkomst onder internationaal vennootschapsrecht. Deze termijn is 99 jaar. Daarom is de de financieringsovereenkomst tussen de Trust, zij het onder ieder andere naam, op 15 juni 2011 verlopen.

Daarnaast is de dienstovereenkomst met de Verenigde Staten van Amerika op 15 juni 2012 verlopen. De Manna World Holding Trust bevestigt dat de corporatie, bekend als de Federal Reserve, een corporatie is in volledig eigendom van de MWHT. De MWHT zal vanaf vandaag alle eigendomsrechten volledig aan de Verenigde Staten van Amerika overdragen, inclusief het recht om papiergeld te drukken, enige en alle toekomstige inkomsten en alle inkomsten uit het verleden vanaf 15 juni 2012, enige en alle schulden die het eigendom zijn van de Verenigde Staten, enige en al het onroerend goed in eigendom van de corporatie.

Manna World Holding Trust stemt in om samen met u en uw benoemde vertegenwoordiging alle andere eigendommen te herstellen die de Trust namens de Verenigde Staten mag hebben, inclusief enige dividenten nu verschuldigd tegen activa die ze in het verleden mogelijk hebben verpand.

Houdt er rekening mee dat de Manna World Holding Trust consolidatie-activa en herstructurering begon op 5 september 2012 en was voltooid op 1 februari 2016. Vanaf 28 september 2012 ben ik de enige beheerder, trustee en de belangrijkste besluitvormende partij en eigenaar. Dit kan via elke inlichtingendienst worden geverifieerd, die verwijst naar de hierboven vermelde landcode.

Elke voormalige beheerder van welk land dan ook, inclusief maar niet beperkt tot China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben sinds 2012 geen macht meer over de Trust, nadat ze werden ontheven van taken als gevolg van meerdere contractbreuken.

Elke andere natie, genootschap, orde of organisatie beïnvloedt niet op een of andere manier mijn zielsbeslissing en besluitvormingscapaciteiten. Noch heb ik enige superieuren. Ik ben geen lid van een van de hiervoor genoemde organisaties. Ik opereer volledig op mijn eigen beoordeling en dit document is vanaf vandaag geldig als een verdrag tussen beide soevereinen en is juridisch bindend onder internationaal recht. Getekend en erkend op 27 januari 2018.

 

 

 


De Verenigde Staten Ltd. is als bedrijf ingeschreven in Edinburgh, Schotland. Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk

Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Trump wordt bedreigd, maar ook dat de Manna-groep de afgelopen week is beschoten. De implicaties zullen verstrekkend zijn. Er moeten nog wel bepaalde beslissingen worden genomen en er moeten documenten worden ondertekend, maar er wordt vooruitgang geboekt.

De gevolgen van de soevereiniteitsverklaring

2:03:00   Dit verklaart ook waarom Thomas teleurgesteld is over de speech tijdens de State of the Union (SOTU), waarin Trump geen enkele melding van de brief heeft gemaakt. Hij vindt dat Trump aan het Amerikaanse volk had moeten meedelen dat ze nu vrij zijn. Thomas is zich er van bewust dat Trump wordt bedreigd. Maar hij betreurt dat hij volledig het script van de SOTU heeft gevolgd, dat door anderen is geschreven. “Persoonlijk was ik ergens halverwege van het script afgeweken.”

De brief is het werk van Miss Manna en de andere mensen achter de World Trust (MWHT) die Thomas ook vaak de Foundation people noemt noemt, verwijzend naar de Peoples Club. Thomas legt de details van de brief uit.

De Manna World Holding Trust (MWHT) was voorheen in handen van de Chinezen, de Dragon families en waarschijnlijk ook van de Rothschilds en andere Caballeden. Nadat het contract was verlopen, kwam het in handen van de Manna-groep die de fondsen willen gebruiken ten behoeve van de mensheid. Het geld behoort de mensen toe, niet aan de Cabal of de Manna-groep.

Het land dat voorheen over World Trust heerste, was de Kroon (van Engeland). Dit contract is nu ongeldig en verlopen. De VS valt niet meer onder de Britse Kroon, wat voorheen (heimelijk) wel het geval was. De VS is nu een soeverein land op zichzelf en valt onder geen enkel ander land of andere staat. Dit resulteert in veel positieve consequenties.

2:06:30   De VS beschikt nu weer over hun eigen land en mineralen. De World Trust heeft 2 jaar geleden een deal gesloten met het BLM (Bureau of Land Management). Zij waren de afgelopen jaren het probleem niet, dat was de Fed*.

*) De ‘Fed’ verwijst naar de Federal Reserve, de ‘Feds’ naar de FBI. De BLM heeft in het verleden een dubieuze rol gespeeld in het landje-pik, waarbij ranchers in het westen van de VS hun land kwijt dreigden te raken aan de BLM. Dit kwam ook naar buiten via de ‘Bundy-zaak’. De FBI trad toen hard op tegen de demonstranten. Er bleek een hit-list te zijn, met namen van demonstranten die vermoord moesten worden. Lavoy Finnicum is toen door de FBI of een huurleger doodgeschoten.

De Amerikaanse mineralen en grondstoffen zouden met het Parijse Klimaatakkoord door de Verenigde Naties worden opgeëist. De VN is echter niet gerechtigd om verdragen af te sluiten, want ze zijn sinds 2013 niet soeverein.

Soevereiniteit geeft ook het recht op een eigen, onafhankelijk financieel systeem

Met de soevereine status kan Amerika zijn eigen centrale bank oprichten en exploiteren, los van buitenlandse entiteiten zoals de Federal Reserve. Daarbij zal het geld aan de Amerikanen toekomen en niet aan de aandeelhouders van de City of London.

Het recht om een onafhankelijk leger en inlichtingenapparaat te hebben; dit valt nu binnen de eigen wetgeving en er is geen toezicht door andere naties of organisaties (zoals de Britten, MI6, de Rothschilds, et cetera).

De Verenigde Staten van Amerika krijgt een gelijkwaardige soevereine status, zoals ook de World Trust die heeft. Ondanks het feit dat de Manna World Holding Trust (World Trust) de meester-soeverein is, bieden ze aan alle landen die hun soevereiniteit claimen, gelijkwaardige rechten. In tegenstelling tot de schurken die de World Trust voorheen in handen hadden, zoals de Cabal en buitenaardse entiteiten, plaatst de World Trust zich niet boven enig ander land en kan (en zal) er ook niet over heersen.

Zodra het moeras is drooggelegd*, zal deze gelijkwaardigheid ervoor zorgen dat dingen in de toekomst veel soepeler verlopen.

*) Beeldspraak zoals ‘de grote schoonmaak’ en metafoor voor de massa-arrestaties van de Cabal.

Hoewel een en ander (op papier) is afgedwongen, moet het nog wel worden bevestigd. Vervolgens zullen alle eigendommen, die momenteel in het bezit zijn van het verdrag, weer in Amerikaanse handen vallen. Veel Amerikaans bezit wordt momenteel beheerd door buitenlandse entiteiten.

Het einde van natie-staat Washington DC en de Federal Reserve

Het District van Columbia en Washington DC zijn niet langer aparte natie-staten meer. Ze worden onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika. (E*: Washington DC, District of Columbia was voorheen een aparte natie-staat, net zoals de City of London en Vaticaanstad. Er golden andere wetten en belastingen, dan in de rest van Amerika.)

Voorheen viel de overheid onder de World Trust, die toen in handen was van de Cabal. Dit gold vanaf 1864, drie jaar nadat de originele Grondwet was ingesteld en Amerika nog een échte regering had. Nadien is Amerika omgevormd tot de corporatie Verenigde Staten BV.

De overeenkomst tussen de Federal Reserve en de World Trust is ruim vijf jaar verlopen. Andere overeenkomsten zijn sinds 15 juni 2012 eveneens verlopen. Met andere woorden; de Federal Reserve heeft geen bestaansrecht meer. De World Trust heeft de Federal Reserve en al het kapitaal en eigendommen teruggeven aan de Verenigde Staten van Amerika. Zo heeft Amerika ook het recht gekregen om z’n eigen munteenheid te drukken, buiten de Federal Reserve of de Wereldbank om. Daarmee bespaart men al 6%, omdat de Amerikaanse regering tot nu toe het geld van de Federal Reserve leende met terugbetaling van 6% rente! [2:19:00]

Alle inkomsten die vanaf 15 juni 2012 door de Federal Reserve zijn verkregen, behoren nu toe aan de Verenigde Staten van Amerika. Alle schulden aan de Federal Reserve worden teruggeven aan de VS en het Amerikaanse volk.

De World Trust wil graag samenwerken met de Amerikaanse overheid. De dividenten met betrekking tot de eigendommen die als onderpand voor schulden zijn gevorderd, zullen via de World Trust worden terug gegeven aan de Verenigde Staten van Amerika. China, Engeland en de Verenigde Staten BV, die voorheen de World Trust in beheer hadden, zijn vanwege contractbreuk uit hun positie ontheven.

Dit heeft onder andere te maken met de oorspronkelijke doelstelling van de World Trust, die duizenden jaren terug gaat. Het geld zou worden benut ten behoeve van de mensheid, maar is door de Cabal misbruikt om hun krankzinnige New World Order-agenda uit te rollen.

2:17:00   President Trump, topmilitairen en andere regeringsleiders zijn hiervan nu op de hoogte. De documenten gaan momenteel de wereld rond en worden aan alle staatshoofden getoond. Thomas: “We hebben nu iemand met ‘ballen’ nodig, om te leveren wat is beloofd.”

Nu Amerika soeverein is verklaard, moeten de mensen die het land besturen deze bepaling naleven. Tijd zal uitwijzen of het op een gewelddadige manier zal worden afgedwongen. “We hopen dat er voldoende daadkrachtige, integere mensen zijn binnen de overheidsagentschappen, het Pentagon, het Witte Huis en het congres die dit op een fatsoenlijke wijze gaan uitvoeren. En snel graag. (…) Alles wat er nodig is, zijn mensen met een beetje moed, die het juiste doen.” De Manna-groep heeft hun uiterste best gedaan om alles op een zilveren schaal aan te bieden, maar het is nu aan president Trump of hij ook waarmaakt wat hij belooft: “Make America great again.”

2:26:00   Thomas is teleurgesteld dat Trump tijdens de State of the Union niets heeft gezegd over de soevereiniteit of the World Trust, maar beseft dat hij misschien te hard oordeelt. “De man is in een no-win-situation tussen al die (Deep State – red.) clowns daar.” Het viel hem op dat bepaalde prominente figuren niet aanwezig waren, zoals Hillary en Bill Clinton.

2:27:00   Met deze nieuwe situatie is ook de oorspronkelijke grondwet uit 1864 en de Bill of Rights weer van kracht.

UPDATE 4 februari 2018: In de Blogtalk-radioshow Freedom Day onthult Thomas dat het document van MWHT erkent is door de Amerikaanse regering. Zie link onderin voor deze extra uitzending.

Andere onderwerpen

2:31:40   De Parent Cassandra heeft onze fysieke wereld een tijd geleden verlaten en opereert alleen nog via virtuele intelligentie. Vergelijkbaar met de hologramtechnologie waarbij men kan verschijnen, maar niet fysiek aanwezig is.

2:33:00  Thomas kan niet bevestigen of de claim van Anna von Reitz klopt dat alles wat Trump heeft getekend  ongeldig is, omdat de overheid niet één jaar en één dag operationeel was door de ‘shutdown’. Echter, door de soevereiniteitsverklaring is het sowieso niet meer van toepassing.

2:54:50   De namen verbonden aan de soevereiniteitsverklaring zullen worden geëerd. Thomas hoopt dat Trump deze gelegenheid aangrijpt. “Doe het en laat dit land en zijn mensen herbouwen.” Zodra Amerika hiermee aan de slag gaat, zal het als een lopend vuurtje over de hele wereld trekken en kunnen alle landen soeverein worden verklaard. Thomas herinnert ons er nogmaals aan dat een soeverein land een ander land nooit mag aanvallen, omdat het dan zijn soevereiniteit en toegang tot de World Trust verliest. Dit kan voor de militairen een struikelblok zijn. Maar het biedt tevens een mogelijkheid voor wereldvrede. Er breekt een spannende tijd aan…

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

> Beluister ook de Blogtalk radioshow Freedom Day, waarbij Thomas te gast is

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 2/1/18” on Spreaker.

Share.

About Author

8 reacties

 1. Trump heeft wel degelijk in zijn toespraak een aantal keren benoemd dat het Amerikaanse volk het recht heeft in vrijheid te leven. Misschien toch een hint naar de info die de komende periode naar buiten gaat komen

 2. Wat zijn jouw gedachten, Ella over wat dit voor effect in Europa heeft. Zijn er tekenen dat het hier ook snel omgaat of krijgen we (sleepwet, false fl. Amsterdam, cash weg, referenda weg) nog strakkere teugels.
  Ik vond de berichten van Thomas wel een fantastisch cadeau voor de 80e jaardag van onze Queen Bee.

  • Heleen, We gaan nu een hele spannende tijd tegemoet. De Deep State / NWO staat met de rug tegen de muur en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Grote kans op valse vlaggen, aanslagen, rellen, ongelukken en nieuwe moordaanslagen op Trump.

   Het establishment in Europa zal proberen deze plannen te saboteren. Ik verwacht inderdaad een versneld uitrollen van hun fascistische NWO-agenda. Nog strakkere teugels, meer politiestaat, meer bescherming van corrupte politici. Het resultaat zal zijn dat nog meer mensen zien wie en wat ze werkelijk zijn. Hun maskers zullen afvallen.

   Maar inderdaad, wat een giller: een soeverein Amerika als verjaardagsgeschenk aan prinses Bea. Zou ze er blij mee zijn? LOL

 3. Maria, Wat goed dat je ons hieraan herinnert. Nu herinner ik het me ook.
  Ik begrijp eigenlijk wel dat Trump nog niks concreets kon zeggen. Op het moment van de SOTU was het document nog niet erkent/bekrachtigd en wist hij nog niet of hij de steun van de legertop en regering zou hebben.

  Dit is inmiddels wel gebeurd en volgens Thomas wordt het inmiddels door de regering Trump en (een deel van) de legertop ondersteund.

  De volgende vraag is: hoe ga je dit nu aan het slapende Amerikaanse volk uitleggen? “Dames en heren, we zijn vrij… want we zijn nooit vrij geweest.” …mmm

 4. Ella, je schrijft dat de Manna World Holding Trust onder de britse kroon viel. Dat is niet helemaal correct. Thomas heeft uitgelegd dat met de ‘Crown’ de machthebbers van de City of London wordt bedoeld, niet het britse koningshuis

  • Hoi Dennis, Daar heb je waarschijnlijk gelijk in, maar ik heb het letterlijk vertaald en Thomas zegt de “Crown of England.” Hij spreekt ook over de UK. Ik heb het nergens vertaald in het Britse koningshuis, al spelen ook zij vermoedelijk een rol, bijvoorbeeld door middel van de MI6, wat ook wel de Majesty’s Secret Intelligence Service wordt genoemd.

   In dit artikel wordt het verschil tussen de twee Kronen in England uitgelegd:

   There are two operant Crowns in England, one being Queen Elizabeth II.

   Although extremely wealthy, the Queen functions largely in a ceremonial capacity and serves to deflect attention away from the other Crown, who issues her marching orders through their control of the English Parliament.

   This other Crown is comprised of a committee of 12 banks headed by the Bank of England (House of Rothschild). They rule the world from the 677-acre, independent sovereign state know as The City of London, or simply ‘The City.’

   Het zou echter een goeie vraag aan Thomas zijn, om hier in een volgende show dieper op in te gaan, wie er precies met de Kroon werd bedoeld en wie de controle over de Trust heeft gehad. Het zou me niet verbazen als deze eerst in handen van het Britse koningshuis was en later is overgenomen door de Kroon van de City of London.

   • Hi Ella, dank voor je uitgebreide antwoord. Ik begreep je vertaling ook wel maar ik was alleen bang dat sommigen het zouden lezen alsof het om het britse koningshuis zou gaan. Je aanvullend artikel in het engels is heel duidelijk over de verschillen in Crown. Volgens mij noemde Thomas specifiek de city of London als de Crown waar 90% van al het geld van de IRS naar toe gesluisd werd. (67% naar de city en 23% naar de bankeigenaren). In de eerste zin van de brief van miss Manna wordt die Crown ook als alias genoemd voor Manna World Holding Trust.

    Wat een werk al die vertalingen trouwens. Als je een keer hulp nodig hebt….laat maar weten!

 5. Pingback: Thomas Williams: de Verenigde Staten is soeverein verklaard – Land van Eden