Nu de Cabal door de Amerikaanse soevereiniteitsverklaring steeds verder in het nauw komt, proberen ze de voortgang te saboteren. Andere landen zullen het Amerikaanse voorbeeld snel volgen. Er is moed nodig om, ondanks de bedreigingen, tóch te kiezen voor échte vrijheid en soevereiniteit. Hieronder een samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending door Thomas Williams op 8 februari 2018 .

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Honderden miljoenen spoorloos verdwenen

21:00   In de Pentagon audit ontbreekt de schriftelijke verantwoording van de uitgaven. Een interne audit, uitgevoerd door Ernst & Young, kan bijvoorbeeld 800 miljoen dollar niet verantwoorden die het Pentagon in ‘bouwprojecten’ heeft gestoken.

Paus ontkent seksueel misbruik

25:30   Een slachtoffer van seksueel misbruik door een Chileense priester heeft de paus een brief geschreven, De paus veroorzaakte vorige maand tijdens zijn bezoek aan Chili ophef door de priester te verdedigen en ontkende het misbruik glashard, omdat er volgens hem gebrek was aan bewijs. Het Vaticaan heeft ook niet op de brief van het misbruikslachtoffer gereageerd.

Half miljoen meisjes onvruchtbaar door vaccinatie

29:00   De nieuw ingezworen president van Kenia zegt dat onderzoek uitwijst dat de tetanusvaccinatie door de Keniaanse overheid in 2014 tot 2015, honderdduizenden vrouwen onvruchtbaar heeft gemaakt. De vergunning van het betrokken laboratorium is ingetrokken. Waarschijnlijk kunnen een half miljoen jonge, gezonde vrouwen door deze tetanusprik nooit meer kinderen krijgen.

Rothschilds zijn wanhopig op zoek naar geld

46:00   De Vorige week hebben de Rothschilds een Oostenrijks landgoed verkocht. Het landgoed heeft nagenoeg dezelfde oppervlakte als Manhattan. Het landgoed was 143 jaar in handen van de familie en ze verkochten het werd door middel van een noodverkoop voor 90 miljoen euro verkocht.

58:45   De RV is voor de zoveelste keer mislukt. Thomas zegt daarover: “Ze proberen steeds de oude ‘oplossing’ te implementeren, terwijl er een nieuwe oplossing nodig is.” Er is meermaals geprobeerd door middel van hacking toegang tot fondsen te krijgen, echter zonder resultaat. De Rothschilds hebben nu geen fondsen meer over. 112 miljoen lijkt misschien een groot bedrag, maar het is niets als je kijkt naar het niveau van financiële verplichtingen waarop zij opereren, zoals het betalen van huurlegers, de media, het omkopen van politici, et cetera. Thomas verwacht dat ze in de nabije toekomst genoodzaakt zullen zijn om meer eigendom te verkopen.

Kissinger traineert voortgang in het Witte Huis

1:00:00   Henry Kissinger was afgelopen week in het Witte Huis, waar hij probeerde allerlei zaken te vertragen. Hij wil tijd winnen, mogelijk omdat hij verwacht dat het magische geld van de Rothschilds voor een oplossing zal zorgen. Het overheidsbudget zal door zijn bemoeienis waarschijnlijk worden uitgesteld.

Ook Soros lijkt zich in de zaak te mengen. Kissinger is een zeer kwaadaardige ziel die in het verleden bij allerlei gruwelijke zaken was betrokken. Thomas hoopt dat hij zeer binnenkort wordt gearresteerd, want hij heeft niks te bieden. Kissinger zou ook betrokken zijn geweest bij een coup in Rusland, die echter is mislukt. (1:05:45)

Een nieuwe overheids shutdown ligt op de loer. Niets om je zorgen over te maken, want het kan worden benut  als ‘hefboomwerking’ (waarbij de uiteindelijke opbrengst hoger is). Thomas kan daar nu niet te veel over zeggen, maar er vinden op hoog niveau allerlei besprekingen plaats met onder andere verschillende overheden. “De vooruitgang ligt op schema en er is voortgang op vier tot vijf fronten.”

Implementatie van soevereiniteit kost tijd

1:05:30   De soevereiniteit zorgt dat Amerika weer controle krijgt over alle zaken en niet wordt bestuurd door buitenlandse agenten zoals de Britse Kroon, het Vaticaan, de Illuminati-bloedlijnen of de Rothschilds.

1:12:00   Thomas vind het jammer dat hij weinig steun heeft gekregen binnen de alternatieve media na de bekendmaking dat Amerika de soevereiniteit heeft teruggevorderd. “Het bericht dat we vorige week naar buiten brachten was buitengewoon. En ik begrijp heus wel dat mensen het zat zijn, omdat veel van hetgeen eerder naar buiten is gebracht, niet blijkt te werken. Maar het gebrek aan belangstelling is veelzeggend. Je hoeft het niet voor 100% te geloven, maar je kunt er tenminste naar informeren. Het is veelzeggend dat de alternatieve media blijkbaar liever angstzaaierij verspreidt, dan over iets ongelooflijk positiefs schrijft.”

1:20:00   Thomas legt het verschil uit tussen het Koninkrijk van Manna en de Manna World Holding Trust. De Manna World Holding Trust (MWHT) beheert de accounts en contracten (zoals verdragen en schriftelijke beloftes van landen) die bijvoorbeeld betrekking hebben op grondstoffen en mineralen. Deze zijn door de eeuwen heen weggeroofd van mensen en landen. Het doel van de MWHT is om het terug te geven aan de landen. De accounts staan ook wel bekend als collateral accounts. De dame die deze accounts beheert is van plan om dit geld terug te geven aan de mensheid. Het is de MWHT die ook aan andere landen soevereiniteit kan toekennen, omdat het momenteel de hoogste soeverein is. Het eerste land dat soeverein is geworden, is het Koninkrijk van Manna, het eiland Manus ten noorden van Nieuw Guinea. De dame van de MWHT wordt ook wel ‘Miss Manna’ genoemd en is gelieerd aan Jesper Ellermann, de president van het Koninkrijk van Manna.

Mensen moeten begrijpen dat er nog veel moet worden gedaan nadat een land soeverein is geworden. Thomas roept op om geduld te hebben. “Ja, ik weet het… dat is schaars…”

Luisteraars hebben om bewijs gevraagd, maar Thomas kan de brief nog niet publiceren. Hij heeft de tekst woord voor woord opgelezen, maar de brief bevat gevoelige informatie zoals codes en rekeningnummers en namen die momenteel nog niet bekend gemaakt kunnen worden.

1:25:00  Wanneer Thomas terugblikt op de State of the Union speech, komt hij tot de conclusie dat er door Donald Trump wel degelijk hints zijn gegeven die verwijzen naar de soevereiniteitsverklaring. Het eerste wat hij zei was: “We gaan Washington DC teruggeven aan de mensen.” Dat was een belangrijke opmerking die hij daar maakte. Washington DC is geen onderdeel van Amerika, maar een aparte natie-staat. Aan het einde zei hij: “God bless America.” Niet: “God bless United States,” maar Amerika (en z’n mensen). United States verwijst naar de corporatie US Inc.

Chemtrails zijn minder giftig dan aangenomen

1:28:00   Chemtrails worden tegengegaan door tegengif te sproeien. Dat was wat Thomas in een vorige show bekend maakte. Sommige luisteraars maakten bezwaar tegen dit statement. Toch blijkt uit alles dat chemtrails niet zo giftig zijn als wordt beweerd. Door de grote hoeveelheid chemtrails die dagelijks wordt gesproeid, zouden veel grotere groepen mensen ziek moeten zijn geworden. Dus of chemtrails zijn niet zó giftig, óf er worden sporen gesproeid die het tegenwerken.

De waarheid over genocide op Canadese Indianen wordt verdraaid

1:39:30   Thomas leest een brief voor die Kevin Annett aan de Canadian Broadcasting Company (CBC) heeft geschreven. Deze omroep heeft recentelijk over de genocide van de autochtone Indianenbevolking in Canada gepubliceerd, maar men heeft daarbij — tot woede van Kevin — de feiten verdraaid. Kevin Annett en de organisatie ITCCS maakt zich al jaren hard voor deze zaak en de overlevenden.

Beste CBC,

Het is een tijdje geleden dat ik naar jullie grappenmakers heb geschreven, maar na het nieuwsbericht van gisteren kan ik het niet weerstaan jullie een briefje te sturen.

In het voorjaar van 2008, besloten de bazen van jullie bedrijf samen te werken met de Canadese overheid en de aan hen gelieerde kerken. Daarbij werden mijn naam en het bewijs van hun genocide-misdaden in jullie berichtgeving gecensureerd. Mede hierdoor heb ik niet veel vertrouwen in de CBC als een geloofwaardig platform voor het omvangrijke bewijs van die misdaden. En zo blijkt maar weer dat de overspelige fusie met Big Brother weer een zoveelste bastaardkind heeft opgeleverd; de beschamende voorstelling die de medische genocide door katholieke Indiaanse ziekenhuizen afschildert als het zoveelste geschillenbeslechtingsgeval van ‘misbruik’ tegen onze arme Indianen.

Ik hoop dat ik niet te brutaal on-Canadees ben, wanneer ik erop wijs dat elk media-agentschap dat de officiële misdaden in ons Grote Witte Noorden verdoezelt op de manier waarop de CBC dit doet, geen geloofwaardige journalistiek bedrijft. Ik moet u wijzen op een aantal in het oog springende fouten, weglatingen en onjuiste voorstellingen van zaken in jullie berichtgeving over de misdaden in het Indiaanse Nanaimo ziekenhuis en vergelijkbare plekken door heel Canada. Ik doe dit op basis van meer dan twintig jaar veldonderzoek, documentatie en ontelbare interviews met de overlevenden van deze ziekenhuizen en de Indiaanse kostscholen die daar bijhoorden. Onderzoek dat vanaf 1998 aan de CBC is aangeboden, werd door jullie nieuwsagentschap stelselmatig genegeerd.

De Indiaanse ziekenhuizen waren niet van de overheid. Ze werden opgericht door medische missionarissen van de United Church en Anglicaanse kerken en het leger, met name de Defense Research Board in Ottawa. In jullie artikel worden deze kerken en het leger niet genoemd. Nou ja, jeetje, waarom zou dit zijn? Zei iemand Project Paperclip?

Jullie repliceren de officiële getuigenis dat deze ziekenhuizen behandelcentra waren voor tuberculose. Fout. Dat was hun dekmantel. Elke getuige die ik heb geïnterviewd zegt dat ze helemaal geen TB hadden en daar als kind in gezonde toestand werden opgesloten. Ze werden daar opzettelijk met TB geïnfecteerd of gebruikt als medisch proefkonijn; testen van medicijnen, Mind Control, sensorische deprivatie of sterilisatie-experimenten door leger- en kerkartsen. Dr. James Goodbrand, die in het Nanaimo werkte, zou gezegd hebben tegen patiënt Sarah Modeste vlak voordat hij haar onvruchtbaar maakte: “Ik krijg $300 betaald voor elke Indiaanse vrouw die ik onvruchtbaar maak.” Veel vrouwen en kinderen overleefden deze gruwelen niet en werden stiekem op het ziekenhuisterrein begraven. Nogmaals, er is hiervan in jullie artikel geen melding, ondanks het feit dat dit algemeen bekende informatie is voor de overlevenden van Vancouver Island.

En inplaats van te beschrijven wat er in deze dodenkampen plaatsvond, reduceert jullie verhaal de hele nachtmerrie alsof het slechts de zoveelste misbruik zaak is, die door het juiste woordgebruik en financiële compensatie wel weer goed gemaakt kan worden. Jullie artikel citeert zelfs de kwijlende letselschadeadvocaten die tussen de coulissen hun miljard-dollar rechtszaak tegen Ottowa plannen. Jullie weten uit ervaring dat rechtszaken een gemakkelijke weg zijn waarmee daders wettelijk worden gevrijwaard en vrijgesproken van hun misdaden, zoals het hele Truth and Reconciliation-fiasco de afgelopen decennia op misselijkmakende wijze heeft bewezen.

Het presenteren van deze medische genocide als zijnde een juridisch bruikbare kwestie is opzettelijke misleiding van de Canadezen. De Canadese overheid heeft officieel alle ziekenhuisdossiers van Indiaanse ziekenhuizen in het voorjaar van 1999 verzegeld, vlak na het uitbrengen van het rapport over deze gruwelen in onze eerste onafhankelijke tribunalen.

> Lees de rest van de brief op de website van de ITCCS

Er zijn mensen die Kevin minachten, maar als je de man ontmoet verander je van mening, aldus Thomas. We kunnen allemaal internetstrijders zijn, maar deze man volgt zijn weg zonder veel steun van anderen. Hij is bedreigd en in de gevangenis gegooid. Hij verdient waardering voor het werk dat hij heeft gedaan door deze misdaden te onthullen. Het uitmoorden van de autochtone Indianenbevolking was het genocideprogramma van de nazi’s, toen duizenden nazi’s via Project Paperclip naar Amerika zijn gegaan. Zij hebben het Mind Control-programma van de CIA opgestart, waarbinnen Mengele zijn werk als ‘Dokter Green’ kon voortzetten.

E*: De uitroeiing van de indiaanse bevolking is een vergeten genocide die wordt ondergesneeuwd  door de aandacht voor de Europese Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanval op de Indianenbevolking, het uitmoorden en de opzettelijke sterilisaties zijn echter een nóg grotere schandvlek binnen de recente geschiedenis van de mensheid. De ITCCS is al tientallen jaren actief om deze genocide in Canada en Noord-Amerika onder de aandacht te brengen. Daarnaast zet de organisatie zich in voor slachtoffers van seksueel en Satanisch ritueel misbruik door de kerk en staat.

Gevolgen van Amerikaanse soevereiniteitsverklaring voor Europa

2:29:00   Vraag van luisteraar: “Wat is het effect van de Amerikaanse soevereiniteitsverklaring voor Europa en in het bijzonder voor Nederland?”

Thomas heeft geen lijst met landen die een aanvraagprocedure voor soevereiniteit zijn gestart. Al het papierwerk voor elk land ligt klaar en is beschikbaar wanneer een land er klaar voor is om te implementeren. Sommige landen zijn bedreigd. “We moeten collectieve moed tonen.” Het kan gevaarlijk zijn om de lijst voortijdig te openbaren, omdat de leiders van de landen die met de procedure bezig zijn, dan kunnen worden bedreigd.  Als het veilig is, wordt de lijst met landen wel openbaar gemaakt. Thomas vermoedt dat Nederland tot de laatsten zal behoren.

2:47:45   Het Amerikaanse leger stond niet onder controle van de Amerikaanse regering. Dat verandert met de soevereiniteit. Dan komt het Amerikaanse leger weer onder controle van Amerika te staan.* Mensen onderschatten de omvang van de hoeveelheid zaken die alleen al in de VS moeten worden aangepakt vanwege de verkregen soevereiniteit. Wanneer het officieel wordt aangekondigd, zal er een schokgolf door de wereld gaan. Als Amerika het doet, kunnen andere landen het ook.

*) Wanneer de Deep State of het Militaire Industriële Complex de werkelijke macht heeft, worden regeringen alleen als springplank gebruikt om bepaalde politieke beslissingen erdoor te drukken. Bepaalde activiteiten van bijvoorbeeld een leger of het inlichtingenapparaat gaan echter ver buiten de ‘legitieme’ politieke beslissingen die officieel te boek staan.

> Bepaalde termen worden uitgelegd in het artikel: “Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is.”


Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 2/8/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

7 reacties

 1. Ella Ster dank je wel weer !

  Het is toch zo jammer dat er altijd zoveel tegenstrijdige berichtgevingen zijn zoals nu over de
  ‘Manna World Holdings Trust’. Een stukje uit de berichtgeving over ‘Manna World Holdings Trust’ van Anna von Reitz wat op nesara news is te lezen.

  And now enters “Manna World Holdings Trust”— yet another foul fantasy construction made out of thin air — claiming that they were given title to you and your labor and they are now generously giving “you” and your assets back to the bankrupt federal corporation headed up by President Trump.

  Kim Goguen, the mastermind behind this maneuver was named “Trustee” by a Draco “Lord of the Admiralty” and is in fact just a glorified bank terminal operator given the codes and downloads into the DTC and Federal Reserve System — which is also bankrupt and null and void.

  Ondanks alles, hoe chaotisch alles ook lijkt en waarschijnlijk nog erger gaat worden, gaan we door en zal de ‘waarheid’ ook hier ‘het licht’ zien.

   • @ Ella Ster

    iemand om zijn naam ‘verdacht’ aan te merken is in mijn beleving twijfelachtig. Het is ‘voor mij altijd van belang om informatie van meerdere bronnen te bekijken.

    In deze geplaatste link geeft zijzelf een uiteenzetting van haar naam en zgn. band met het Vaticaan.

    http://nesaranews.blogspot.nl/2018/02/now-i-am-mad-officially.html

    Zoals ik al eerder aangaf ‘de waarheid’ zal hier aan het licht komen

    Dank voor je antwoord en voor hetgeen je doet!

 2. beste Ella Ster,

  Wat een mooie site. Ik zou me graag abonneren op uw nieuwsbrief.

  Warme groet,
  Marionne