Thomas Williams in gesprek met Miss Manna, deel 1

4

Miss Manna spreekt over de geschiedenis van Manna World Trust, de gesprekken die zij voerde met wereldleiders en hoe de Rothschilds buiten spel zijn gezet. De Chinese Elders, die jarenlang beweerden toegang tot de accounts te hebben, blijken de bancaire codes niet meer te bezitten. Dit veroorzaakt een radicale machtsverschuiving en stuit bij de oude garde op hevig verzet. Men kan nu niet meer om de Manna World Trust heen en dit biedt de mensheid een zonnig perspectief op een betere wereld.

Hieronder een uitgebreide samenvatting van de de speciale Truth, Honor & Integrity radio-uitzending op 15 februari 2018 door Thomas Williams met Miss Manna. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Update januari 2019:

Onderstaand artikel geeft inzicht in het ontstaan van de Manna World Holding Trust en hoe men middels de mazen in de wet een positie van meester-soeverein heeft weten te bemachtigen. Desondanks zijn inmiddels alle banden met het Koninkrijk van Manna verbroken, omdat Jesper Peter Ellerman voor de Rothschilds bleek te werken. Dit land heeft tevens de soevereiniteit verloren omdat het de accounts van de Manna World Holding Trust probeerde te hacken.

Miss Manna en Kim Possible zijn pseudoniemen voor Kim Goguen, de meester-trustee van de World Trust.

De geschiedenis van de World Trust

9:00   Miss Manna (Kim) vertelt over de hiërarchie van de oude machtsstructuur zoals die duizenden jaren heeft bestaan. De vader en zijn twee zonen (van de Draco’s) stonden aan de top. Kim noemt de vader later ‘de dictator’ en ‘de generaal’. Daaronder kwamen de Parents, de Covents en daaronder de Drakenfamilies (Dragon Families). De Drakenfamilies zijn niet alleen Chinezen, je hebt ook Illuminati-bloedlijnen, een aantal Aziatische families en de Rothschilds. Iedere groep had een subgroep onder zich, die voor hen werkte.

2:14:00   Later in de uitzending vertelt Kim dat men wereldwijd lange tijd onderworpen was aan een krijgswet (global Martial Law). Deze krijgswet stamt uit een periode die duizenden jaren terug gaat, toen bepaalde stammen met elkaar oorlog voerden. De stam die de nederlaag leed, heeft de hele planeet aan de generaal, de dictator van de tegenpartij overhandigd, wat werd vastgelegd in een verdrag. Dit verdrag is ondertekend in een periode dat regeringen nog niet bestonden. Hierdoor konden alleen de oorspronkelijke stammen een nieuw verdrag tekenen waarmee ze onder het bestaande verdrag uit konden komen. Dat is wat er nu is gebeurd. Er is tussen de oude stammen een vredesverdrag getekend waardoor het oude verdrag met de Draco’s ongeldig is. Dit vredesverdrag is aan de Universal Council voorgelegd en goedgekeurd.

Thomas licht later in de show toe dat deze stammen niets te maken hebben met ‘de stammen van Israël’. Kim bevestigt dat Israël of Jeruzalem in die tijd nog niet eens bestonden (2:21:00).

Alle stamleiders hebben het verdrag inmiddels ondertekend, maar het moet nog wel bekrachtigd worden door een ceremonie. Kim verwacht dat deze ceremonie in de loop van dit jaar plaatsvindt. Het hangt samen met de ‘arches of light’ en het herstel van de torus en de Bron-energie op de planeet.

10:30   De World Trust bestaat al duizenden jaren, zij het onder verschillende namen. De fondsen zijn voornamelijk gebaseerd op grondstoffen. In 2012 liepen veel contracten af, waarvan een gedeelte nog met vijf jaar is verlengd. Dit alles viel onder een wereldwijde krijgswet en militaire structuur, duizenden jaren geleden ingesteld door de Draco’s. De bedoeling was dat dit bewind in handen zou komen van de Council of 13. Deze bleken niet succesvol in het volbrengen van dit plan en daarom is de Trust uiteindelijk in de handen van mensen terecht gekomen.

In gesprek met de wereldleiders

12:30   Toen Kim (Miss Manna) in 2012 Trustee werd, de Draco’s vertrokken en de besprekingen met de Drakenfamilies wat moeizaam verliepen, ging ze het gesprek aan met diverse mensen (staatshoofden, regeringen en vertegenwoordigers — red.) die behoorden tot de laag onder de absolute top van de machtsstructuur.

14:45   Toen de laag aan de top verdween, kreeg Kim de kans om het systeem te doorgronden. Ze doelt daarbij op het AI-systeem (artificiële intelligentie). Het is het oudste AI-systeem ter wereld en heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. Deze AI wordt alleen nog gebruikt voor het financiële systeem.

De ‘uitverkorenen’ hadden geen bancaire inlogcodes meer

21:00   Nadat Kim was aangewezen als Trustee, sprak ze met veel mensen die tot de top behoorden van de machtsstructuur. Ze kwam daar veel kwaadaardige wezens tegen. Veel van deze ‘mensen’ vinden zichzelf enorm belangrijk en hebben de arrogantie te denken dat ze ‘uitverkoren’ zijn. Maar ze vroegen Kim wel steeds om de bancaire codes. Ze vroeg waarom ze de codes niet zelf hadden als ze zo ‘uitverkoren’ waren.

Vanaf 2007 verloren verschillende groepen (Illuminati-facties) de bancaire codes, die toegang gaven tot diverse fondsen. In 2013 kreeg niemand, behalve de Trustee nog codes en had niemand meer toegang tot de accounts. “Iedereen aan de top weet dit,” benadrukt Kim.

Vergeefs wachten op de Chinese Elders

28:00   In die wereld bestaat veel leugen en bedrog. Kim daagde mensen die beweerden codes te hebben uit om gezamenlijk naar de terminal te gaan en in te loggen. Maar als het puntje bij paaltje kwam, moesten ze toegeven dat ze op de codes van de Chinese Elders wachtten. Iedereen wachtte op de codes van de Chinese Elders en ze realiseerden zich pas veel later dat ook zij die niet hadden.

Hefboomfinanciering wakkerde hebzucht aan

32:00   Het systeem was zo opgezet door de controllers aan de top (Draco’s) dat de Illuminati alleen toegang tot de accounts kon verkrijgen door te investeren. Daarbij kon men grondstoffen, mineralen of ander kapitaal invoeren in het systeem. Het was een hefboomfinanciering met de verhouding 1:100 of 1:1000, waarbij men dus 100 tot 1000 keer de waarde verkreeg van hetgeen men inbracht. Het was een truc van de controllers om succesievelijk alles in handen te krijgen. Ze kenden de hebzucht van de Illuminati. De staatshoofden die geld uit de Trust konden halen, stonden een deel van hun grond, grondstoffen, mineralen en edele metalen (zoals goud en platinum) af, om vervolgens persoonlijk enorme geldbedragen op te strijken.

Op een bepaald moment had niemand meer overzicht over welke grondstoffen waren gerelateerd aan welke geldfondsen of kluis. Dit verergerde toen alles in het digitale systeem werd ingevoerd. Maar het interesseerde niemand, zolang ze maar iets in het systeem stopten en er minstens 100 keer de waarde voor terug kregen. Dit gaf de Manna World Holding Trust een voorsprong in de opzet van een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem zou ervoor zorgen dat de grondstoffen en fondsen konden worden terug gegeven aan de mensheid.

De Rothschilds werden buiten spel gezet

37:00   Voorheen stond de Britse koningin aan het hoofd van 300 families (de Committee of 300 — red.), maar omdat de Rothschilds via talloze huwelijken met royals onderdeel werden van de meeste koninklijke families, kregen zij de titel Soevereine Monarch en werden zo de beheerder van de Verenigde Staten.

De Kroon-corporatie van de Rothschilds was een onderdeel van de Trust. Op het moment dat de Manna World Holding Trust de soevereiniteitsverklaring aan de Amerikaanse president aanbood, was deze niet meer in handen van de Rothschilds. Dat komt omdat de centrale banken (nu nog in handen van de Rothschilds) een sub-soeverein zijn, die in de hiërarchie lager staat dan de Trust. De VS staat, met de nieuw verkregen soevereiniteit, boven de centrale banken en de Kroon.

De rol van de Britse Kroon en het Vaticaan

40:00   De koningin van Groot-Brittannie is niet meer het hoofd van de Kroon, maar uiteraard nog wél de koningin van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest van Naties. Maar ze heeft niet meer de positie om soevereiniteit aan anderen toe te kennen. Omdat ze dat recht voorheen wel had, maar al enige tijd weigerde daar iets mee te doen, werd ze in de hoogste kringen ernstig bedreigd. Ze kan nu rustig zeggen dat ze die verantwoordelijkheid en macht niet meer heeft. Haar zoon Charles, werkt echter nog wel voor de Illuminati-facties en zou bereid zijn, mocht er iets met Elizabeth gebeuren, om wél voor soevereiniteit te tekenen. De Trust kan dat ongeldig verklaren, omdat ze vetorecht heeft over hem en de andere bloedlijn-families.

42:30   De Verenigse Staten B.V. (US Inc.) viel meer onder de Cestui Que Vie Act en de Heilige Stoel (Holy See) dan onder de Kroon. In de oude structuur fungeerde de VS als tussenpersoon om het geld te innen voor de geboorteaktes, belastingen en dergelijke en het af te dragen aan de Kroon en het Vaticaan. Een contract tussen een corporatie (Verenigse Staten B.V.) en een soeverein is een overeenkomst. En dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor 99 jaar. De overeenkomst van de V.S. B.V. liep af in 2014. De accounts, toegekend aan deze corporatie, zijn vanaf dat moment niet meer toegankelijk, ook niet door de Heilige Stoel.

Wereldwijde machtsverschuivingen

54:50   Kim heeft gesproken met de meeste staatshoofden en regeringen. Ze zegt over de Chinese en de Russische overheid dat zij niet de verantwoordelijkheid willen hebben om wereldmacht te zijn. Binnen andere regeringen zijn er mensen, verweven met de centrale banken van de Rothschilds, die nog wachten op de financiering door de Chinese Elders. Maar tegelijkertijd zijn velen bezig met een ‘grote schoonmaak’ om zich voor te bereiden op de volgende stap. Dat leidt tot talloze bedreigingen. De IMF kan zeer bedreigend zijn, net als de Bank for International Settlements (BIS).

Binnen de oude machtsstructuur werd men beheerst door de angst dat de NAVO of het Amerikaanse leger een land zou binnenvallen, als men niet in de pas liep. Maar zonder de VS stelt het leger van de NAVO niet zo veel voor. Kim wil de VS als machtsblok in de wereld neerzetten. Die moet dan wel het juiste doen. Ze voorspelt dat, wanneer de VS uit de NAVO stapt, veel andere landen dit voorbeeld zullen volgen.

(E*: Een land dat soeverein is verklaard, mag nooit een ander land aan- of binnenvallen, of elders militair ingrijpen. Het mag alleen zichzelf verdedigen op eigen grondgebied. Als men dit toch doet, verliest men de soevereine positie. Amerika zal daarom in de nabije toekomst geen militaire bedreiging vormen.)

Soevereine landen krijgen financiële steun

59:00   Landen die via de Trust soevereiniteit aanvragen en verkrijgen, kunnen een ‘klein’ bedrag uit de Trust halen. Dat kan maximaal drie maal het bruto nationaal product zijn. Het ingebrachte bedrag moet in overeenstemming zijn met de productie in een land en een reële basis voor het extra geld dat binnenkomt. Landen of staatshoofden kunnen dus niet meer — zoals het in het oude systeem wel gebeurde — absurde bedragen opnemen die nergens op zijn gebaseerd. De berekening is gebaseerd op echte cijfers en niet op de gemanipuleerde cijfers van de IMF. De hefboomfinanciering kan maximaal 1:50 zijn, gebaseerd op het kapitaal dat wordt ingebracht. Daarvan moet de helft besteed worden aan concrete en humanitaire projecten, die het volk van het land ten goede komen. Dit is goed voor de economische groei in dat land, waardoor aanvullende financiering mogelijk is en kan worden verantwoord op basis van nieuwe productiecijfers.

Er is een systeem ontwikkeld dat voorkomt dat er te grote sommen geld in het systeem worden gepompt, waardoor het hele economische systeem in elkaar stort. Het nieuwe model is er op gebaseerd dat verschillende landen grote geldbedragen uit de Trust kunnen opnemen en het systeem dit kan dragen.

> Lees verder in deel 2 welke veranderingen er zijn te verwachten

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “THI special update show with Miss Manna” on Spreaker.

Share.

About Author

4 reacties

  • Het zal in de toekomst duidelijk worden aan welke kant Anna von Reitz staat. In de radioshow van afgelopen donderdag beweert Thomas dat ze inmiddels het land uit is gevlucht. Thomas gaat in de radio show van 15-2-2018 en 22-2-2018 uitgebreid in op haar positie en claimt dat ze een dubieuze agenda dient.

   De Cabal staat nu echt schaakmat en zal er alles aan doen om de veranderingen door de Manna World Holding Trust in diskrediet te brengen. Opmerkelijk is dat Anna von Reitz de Trust en Trustee erkent. Het Vaticaan en de Rothschilds zijn echter buiten spel gezet en degene die in dat kamp zaten zijn uiteraard niet blij met de nieuwe veranderingen.

   Links van radioshows, waarbij in het tweede en derde uur van de uitzending de valse beschuldigingen van Von Reitz besproken worden.

   https://www.spreaker.com/user/8955881/truth-honor-integrity-show-2-15-18

   https://www.spreaker.com/user/8955881/truth-honor-integrity-show-2-22-18

 1. Mercy Roberts on

  THANKFULLY FORR THISS WONDERFUL NIEUWS GOD BLESSINGS
  MIS KIM MANNA AND MISTER THOMAS