Thomas Williams in gesprek met Miss Manna, deel 2

5

Vervolg op deel 1 van de radioshow met Miss Manna. In dit deel spreekt ze over de transitie van de Federal Reserve Bank, de nieuwe positie van Amerika als wereldmacht, de soevereiniteit van andere landen en wat het betekent voor de veranderingen die wereldwijd plaatsvinden.

Hieronder deel 2 van de samenvatting van de de speciale Truth, Honor & Integrity radio-uitzending op 15 februari 2018 door Thomas Williams met Miss Manna. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

> Lees hier de samenvatting van deel 1

Eigen centrale bank en recht om geld te drukken

1:17:00   In het oude systeem waarbij landen sub-soeverein zijn, heeft de hoofd-soeverein, de Trust, controle over alle centrale banken. In het nieuwe systeem, waarbij landen soeverein zijn en een gelijkwaardige positie ten opzichte van de Trust bekleden, kunnen ze hun eigen centrale bank openen die onafhankelijk van de Rothschilds-banken opereert. Er zal wel een transitieperiode worden ingelast, waarbij het kapitaal kan worden overgeheveld.

De Federal Reserve was een particuliere onderneming en in 2012 liep de overeenkomst met de Amerikaanse regering af. Omdat in 2011 de overeenkomst met de Trust om de Federal Reserve te financieren ook afliep, is er voor de Amerikaanse overheid geen verplichting ten aanzien van de Federal Reserve. Deze onderneming is overgedragen middels een verdrag. Dat is bewust gedaan omdat de onderneming onder internationale wetgeving nu 499 jaar niet aan anderen kan worden overgedragen. De Federal Reserve behoort nu voor pakweg 500 jaar toe aan de Amerikaanse overheid.

Amerikaanse presdident heeft nu eindelijk zeggenschap over het leger

1:22:00   In het oude systeem had de president geen (volledig) zeggenschap over het leger. Binnen het nieuwe systeem met de verkregen soevereiniteit, heeft Trump wel volledig zeggenschap over het leger. Zonder inmenging van de Rothschilds en de Trust, die voorheen in handen was van de Illuminati-bloedlijnen. Hetzelfde geldt voor de overheidsagentschappen (zoals de CIA, FBI, enzovoort). Deze zijn nog steeds verweven met allerlei geheime genootschappen, maar qua machtsstructuur vallen ze nu onder de Amerikaanse regering. Er kan nu geen opdracht of financiering vanuit bijvoorbeeld de MI6 komen,  zoals eerder wel het geval was. Thomas vult aan dat dit de reden van de ‘grote schoonmaak’ is. Hievan zijn wereldwijd allerlei tekenen zichtbaar, zoals het aftreden van Presidenten en CEO’s.

Veel verzet vanuit de oude garde

1:35:00   Binnen de transitie die nu in voorbereiding is, stuit men op enorm veel verzet. Zo waren alle documenten en goedkeuringen gereed om de fondsen naar de Amerikaanse schatkist over te hevelen, toen Henry Kissinger het Witte Huis in kwam lopen om de boel te saboteren. Kissinger vertelde dat er een contract bestaat tussen het Amerikaanse leger en de Chinese Elders. (E*: Het Amerikaanse leger heeft al hun materieel aan de Chinese Elders gegeven en terug geleased, waarbij ze de rente op een bepaald moment niet meer konden betalen.) Kissinger beweert dat het Amerikaanse leger nu bij de Chinese Elders een schuld heeft, die moet worden afbetaald. Kim benadrukt dat dit niet gaat gebeuren. Kissinger probeerde twee uur na de bespreking op het Witte Huis op illegale wijze toegang te krijgen tot het bancaire systeem, omdat hij dacht toegang te hebben vanwege zijn positie in de Trilateral Commission. Maar zijn inlogpoging werd geweigerd: “Access denied”.

1:57:00   De Cabal probeerde al eerder het systeem te omzeilen door in Hongkong Amerikaanse dollars te drukken. Op een bepaald moment hadden ze een warenhuis vol biljetten. Maar ze kregen de vereiste toewijzingsnummers niet toegekend. Kim legt uit dat de AI hierin een waardevolle functie heeft, omdat deze de duplicaten er heel eenvoudig uitfiltert.

Het afzetten van Trump is geen bedreiging voor de soevereiniteit

2:03:00   Het verdrag met de Trust kan alleen met toestemming van beide soevereine partijen verbroken worden. Met andere woorden: stel dat Trump afgezet wordt en Hillary of een andere schurk de macht grijpt, dan kan Amerika niet eenzijdig het vedrag met de Trust verbreken. Dit verdrag is 499 jaar geldig.

Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen, dat in het geval Miss Manna, die momenteel de enige Trustee is, wordt uitgeschakeld, de Trust nooit meer in handen van de Cabal komt. (2:36:45 TH&I-show van 15 februari 2018) In het interview met Tank onderaan het artikel, vertelt Kim dat geavanceerde technologie voorkomt dat zij onder druk of bedreiging toegang tot het systeem kan geven. Deze technologie leest hersengolven en schakelt het systeem automatisch uit op het moment er sprake is van bedrog.

We zitten nu in een transitieperiode

2:33:00   Het kapitalistische en democratische systeem verandert niet van de ene op de andere dag. Voorlopig hebben we een rijbewijs nodig om auto te rijden en moeten we gewoon belasting betalen. Hopelijk wordt het belastinggeld beter besteed. Een soevereine positie geeft echter ook de ruimte om eigen wetten te maken, zonder inmenging van buitenaf.

Er komt waarschijnlijk geen publieke aankondiging

2:47:00   Kim weet niet of een staatshoofd in alle openheid de ins en outs over de soevereiniteit en Trust gaat vertellen. De meeste mensen hebben nauwelijks kennis van het systeem zoals het voorheen was en zullen niet begrijpen wat de betekenis van de veranderingen is. “Maar ik denk dat je aankondigingen zult zien, gerelateerd aan onderdelen van de veranderingen die we vandaag bespreken,” zegt Kim. Mogelijke resultaten zijn de toename van handelsovereenkomsten, het verder terugbrengen van belastingen en bedrijven die terugkeren naar de VS. Maar wellicht ook een geneesmiddel voor kanker dat door een grote farmaceutische gigant wordt geïntroduceerd. Of het toepassen van natuurlijke pijnbestrijding in plaats van opiaten, bijvoorbeeld CBD- of THC-olie dat op grootschalige wijze wordt geïntroduceerd. Deze veranderingen zul je zien. We zullen meer arrestaties zien en meer mensen die aftreden. De manier waarop dit in het nieuws komt en de reden die voor hun aftreden wordt gegeven, kan anders zijn dan de werkelijke reden. Maar je zult veel mensen zien aftreden en meer nieuwe mensen die toetreden. Dit zijn de veranderingen die je wilt en zult zien.

“Het effect op je dagelijks leven gaat veranderen. (..) Deze verandering moet echter van alle mensen komen. Het kan niet van de overheid komen. Er zijn geen nieuwe machthebbers, behalve jezelf. Je moet deze verantwoordelijkheid accepteren en de verandering verwelkomen.”

Kim

De veranderingen in de gemeenschap zijn het allerbelangrijkst. Op een bepaald moment gaan de banken in Amerika beseffen wat er aan de hand is, eventueel door overheidsingrijpen vanwege de ‘nationale veiligheid’, omdat er geen liquiditeit is. Men kan ervoor kiezen om voor het publiek open te blijven. Of er verdwijnen banken of er komen nieuwe banken.

Er zullen aankondigingen komen in de vorm van onthullingen, over allerlei zaken. Het is gaande. Je zult steeds meer zaken opmerken die tevens voor jou persoonlijk gunstig uitpakken. Dit geeft jou de kans om veranderingen door te voeren in jouw gemeenschap.

Kim heeft de afgelopen tijd veel geweldige mensen ontmoet. Veel mensen hebben fantastische ideeën voor projecten, waarbij ze al jaren op financiering wachten om ze te kunnen uitvoeren. Die financiering zal nu mogelijk kunnen worden.

Anna von Reitz heeft een kritische brief geschreven over de Manna World Holding Trust en de rol van Kim. Thomas heeft de volgende dag in de TH&I-show van 15 februari 2018 fel naar haar uitgehaald en haar ervan beticht voor de Nazi-factie te werken en banden te hebben met het Vaticaan. Anna von Reitz heeft inmiddels op de aantijgingen gereageerd en deze zijn hier (in het Engels) te lezen.

Anna von Reitz heeft in het verleden met Kim (Miss Manna) gewerkt en bevestigt het bestaan van de Manna World Holding Trust en het feit dat Kim de Trustee is. Ze is hoe dan ook kritisch op de wijze waarop de Manna World Holding Trust voortborduurt op een systeem dat in de kern niet deugt.

Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat ons huidige financiële en juridische systeem door een list uit het verleden tot stand is gekomen, om van ons land, grondstoffen en vrijheid te beroven. Geld is een controlemiddel en een ander samenlevingsmodel zoals een open source economy zoals het Venus Project voorstelt, zou zeker een betere optie zijn.

Het belangrijkste is echter dat we bevrijd worden uit het systeem waarin we verstrikt zijn geraakt. Als de Manna World Holding Trust (MWHT) en de toekenning van soevereiniteit een manier is om het huidige systeem te omzeilen en een tussenstap kan bieden om échte vrijheid te verkrijgen, dan is dit iets wat we alleen maar kunnen toejuichen. In tegenstelling tot hetgeen Anna von Reitz beweert wordt het geld en de grondstoffen niet door de Trust geclaimd, maar juist aan de mensen terug gegeven.

Rechtsgeleerde Anna von Reitz bezit een schat aan kennis en ik twijfel er niet aan dat ze in veel van haar brieven en stellingen inhoudelijk gelijk heeft. Ook andere organisaties die zich beroepen op Common Law / Natuurrecht, zoals de ITCCS en de NLA kunnen op papier wel gelijk hebben, maar het heeft geen enkele waarde zolang men juridische claims niet kan handhaven of bekrachtigen. Doordat Kim als enige in het bezit is van de bancaire codes heeft ze als Trustee van de MWHT een machtig wapen in handen om regeringen onder druk te zetten de gewenste veranderingen door te voeren. Geld is voor veel mensen in machtsposities helaas nog de enige ‘taal’ die ze begrijpen en respecteren.

Daarnaast ben ik van mening dat het beschuldigen en beschamen van anderen niet de weg vooruit is. Deze ruzies in de Waarheidsbeweging / Vrijheidsbeweging moeten ophouden. Het kan me niet schelen wie er als eerste begon. Het is een energiezuigende vorm van afleiding die ons afhoudt van belangrijker taken. Inhoudelijke discussies zijn prima, zolang ze ook ergens toe leiden. Ik hoop dat de beschuldigingen en de zwartmakerij spoedig stopt.

Er ligt een enorme taak om onze Nieuwe Wereld zoals wij die voor ogen hebben op te bouwen. Niet de NWO zoals de Cabal wilde. Veel systemen vragen om een herziening. Het financiële- en rechtssysteem is dringend aan herziening toe.

Samenwerking zal cruciaal blijken. We moeten ons daarbij minder focussen op de verschillen van inzichten en meer op de gemeenschappelijke belangen. Het belang om een rechtvaardige wereld te creëren waarin kapitaal eerlijk is verdeeld en toegankelijk is en mensen in gezondheid, vrijheid en veiligheid kunnen leven, vraagt erom om onze neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.

E*

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “THI special update show with Miss Manna” on Spreaker.

Meer informatie in onderstaand interview met Kim (Miss Manna):

Share.

About Author

5 reacties

 1. Ella Ster

  Wederom een geweldig artikel!

  Dank daarvoor!

  En idd positiviteit brengt ons verder. Ik blijf kritisch optimistisch 🙂

  lieve groet

 2. misschien een aanvulling?

  http://nesaranews.blogspot.nl/2018/02/continuity-of-evidence-and-time-line.html

  On June 12th, 2011, the Romanus Pontifex was officially collapsed and terminated, via Ritus Mandamus and Ritus Probatum (Public Register Number 983210-331235-01004).

  As a result, all claims to own the land and land assets were released by the Crown and the door opened for remedy and reclamation and restoration of the usurped national governments and the people’s private property rights.

 3. Wat betreft een zin uit het geschreven artikel: Of het toepassen van natuurlijke pijnbestrijding in plaats vn opiaten, bijvoorbeeld CBD- of THC-olie dat op grootschalige wijze worden geïntroduceert. Wil ik de lezers wijzen om bij de (in Nederland) Rijksoverheid te gaan kijken. Kop: Knottnerus voorzitter adviescommissie wietteeltexperiment op 23-02-2018 | 16:35. Aantal gemeentens worden gekozen om in ‘gesloten’te gaan expermiteren, dus lees explodatie om meer belasting op te halen. En in eigen beheer te houden. En dan nog, in ziekenhuisen, handelen zij er al in en of produceren er al in chemies???? Wat betreft Thomas eerdere bericht had hij het ook over bloedlijnen, maar later in een ander bericht wat genuanseerder, ik vroeg mijn toen af waarom.Nu ‘blijkt’ Kim ook van een bloedlijn te komen, maar dan ‘echte’!? Suc6.

  • Ik begrijp niet helemaal precies wat met het stuk over de wielexperimenten bedoelt.

   Wat betreft de Trust heb ik begrepen dat men soevereiniteit kon claimen op basis van afkomst van een bepaalde bloedlijn. Er werd gesproken over “het herstel van de San Real.” Dat zou verwijzen naar de bloedlijn van Jezus en is althans op deze wijze in het verleden beschreven. Men heeft getracht deze bloedlijn volledig uit te roeien, onder andere door de Rothschilds. De vragen hierover zijn echter nog niet beantwoord.

 4. Hallo Ella
  Wiet bedoel ik mee wordt niet vrij in gebruik, i.p.v dat de mens er zelf kan over beschikken/maken. Wordt in beheer gehouden. En bloedlijnen heb ik moeite mee, nog steeds. Het is de mens zelf, wij zijn de mensen. Maar zal afwachten wat betreft wat jij schrijft; de vragen zijn echter nog niet beantwoord.