Thomas Williams: De noodzaak van een wereldwijde reset

3

In de financiële wereld worden nog steeds spelletjes gespeeld om toegang  te krijgen tot de fondsen. Facties proberen de macht naar zich toe te trekken, maar kunnen de boel hooguit vertragen. Er is een wereldwijde reset nodig. Niet alleen op financieel gebied, maar ook energetisch gezien. De voorbereidingen voor deze reset zijn in volle gang.

Hieronder een korte samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 22 februari 2018 door Thomas Williams. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Muur aan Mexicaanse grens moet mensensmokkel tegengaan

55:45   Thomas was aanvankelijk geen voorstander van Trump’s plan om een muur te bouwen aan de zuidgrens van de VS. Maar die muur heeft te maken met het tegengaan van mensensmokkel. Aan de zuidelijke grens vinden allerlei louche zaken plaats. Zoals het smokkelen van drugs en van kinderen ten behoeve van hun organen. In het gebied zijn veel criminele bendes actief, die werken voor alfabet-agentschappen in de VS (CIA, FBI, etc.). Ruim een jaar geleden was er een bericht dat duizenden kinderen per trein naar Texas werden vervoerd. Deze kinderen zijn vervolgens spoorloos verdwenen. De muur moet deze praktijken tegenhouden.

Het gebrek aan liquiditeit dwingt tot onderhandelen

1:01:00   Geen enkele partij beschikt nog over liquide fondsen. Dat geldt voor de Chinese Elders, de Rothschilds, de Amerikaanse en Britse banken, de Centrale Banken en de Federal Reserve. Op 21 december 2017 kwamen de banken erachter dat de spiegelrekeningen geen fondsen bevatten. Dit wordt uitgelegd in de speciale radioshow met Kim, (alias Miss Manna). Men dacht miljarden te bezitten, maar toen de spiegelrekeningen werden opgeheven, bleef er slechts een miljardenschuld over. Vanaf dat moment zou niets meer hetzelfde zijn.

Dit dwingt ze om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Voor iedereen zijn er fondsen beschikbaar, mits men bereid is om op een  transparante en eerlijke manier te handelen. Iedereen heeft schulden. De meeste schulden moeten aan de Trust worden betaald. De Trust heeft fondsen beschikbaar voor alle 209 landen op de wereld. En zolang die clowns blijven doorgaan met hun spelletjes, worden de fondsen in bewaring gehouden.

Het op schuld gebaseerde systeem vereist een reset

In het huidige financiële systeem verwijst iedereen naar kapitaal dat is gebaseerd op schulden die elders uitstaan en nooit worden afbetaald. Het is een gigantische zwendelpraktijk. Als alle schulden worden afbetaald, stort het systeem in. Doordat iedereen schulden heeft uitstaan, lijkt het op papier dat mensen veel fondsen hebben, maar in werkelijkheid is er niks.

Het financiële systeem is een wereldwijd piramidespel. Klant A neemt een aandeel in een bepaalde grondstof, bijvoorbeeld gas en betaalt de bank $100. Klant B en C nemen een aandeel voor dezelfde grondstof voor ieder $150. De bank int de extra $50 en verkoopt vervolgens honderden keren hetzelfde aandeel. Hierdoor groeit de schuld. Dit systeem vereist steeds een nieuwe laag die de schuld van de lagen eronder overneemt.

Uiteindelijk kan niemand de schuld afbetalen die uitstaat bij de Trust. Zo hebben de centrale banken het echter wel jarenlang gedaan. De opvolgende laag moest de boel steeds draaiend houden. En als de laag erboven niet meer kon betalen, kwamen ze klem te zitten, want de lagen eronder hadden de schuld al afbetaald. Dit is de situatie zals die nu is. Amerika is niet het enige land ter wereld dat failliet is, in wezen zijn alle landen failliet.

De transitie zorgt voor financiële onzekerheid

De Trust biedt de enige oplossing om uit deze vicieuze cirkel te komen. Op 23 maart moet het overheidsbudget opnieuw worden vastgesteld. Tot die tijd adviseert Thomas om cash in huis te hebben. In het ergste geval — en Thomas verwacht niet dat dit gaat gebeuren, maar het zou wel kunnen — kun je al het geld op je bankrekening kwijtraken. De banken zijn niet in staat om alle rekeninghouders uit te betalen.

Het nieuwe systeem is niet gebaseerd op schuld. Het vereist dat je aantoonbaar kapitaal hebt. Daarmee kun je toegang krijgen tot de fondsen van de Trust.

De strijd om militair materieel vertraagd de voortgang

1:14:25   Er is vertraging met betrekking tot de soevereiniteit. De soevereiniteit zelf is een voldongen feit. Er vinden wereldwijd op hoog niveau besprekingen plaats. Er wordt helaas ook met modder gegooid, omdat de Amerikaanse soevereiniteit ook de positie van andere landen beïnvloedt.

Eén van de onderwerpen is het militaire materieel. Een tijd geleden was het leger van de VS BV blut. Ze verkochten toen al hun materieel aan de Chinese Elders / Rothschilds. Voorwaarde van die deal was dat het leger het materieel mocht blijven gebruiken binnen een leasecontract. Nu Amerika soeverein is, eisen de partijen het militaire materieel terug. (E*: De Chinese Elders hebben de afgelopen twee jaar de salarissen van het leger betaald, daarom zijn ze loyaal naar deze groep.)

Er zijn nu besprekingen over dit onderwerp en de Manna-groep heeft de volledige steun van de Chinese minister president Xi Jinping. Daarmee is er zicht op een spoedige oplossing. Er is bij deze deal echter ook een private onderneming betrokken en er is bezorgdheid dat deze al dat materieel in handen krijgt

Claims van de Jezuïeten leiden wellicht tot hun ondergang

1:17:00   Ook de Jezuïeten-factie heeft afgelopen week het Amerikaanse, militaire materieel geclaimd. Ze beroepen zich op een wet uit 1448, op basis waarvan ze menen dat het Amerikaanse leger hun eigendom is. Ze denken ook recht hebben op het Chinese leger.

Amerika is in de 15e eeuw gesticht door Christopher Columbus, een geheim agent van het Vaticaan. Thomas vermoedt dat de recente bemoeienis van het Vaticaan in de Amerikaanse politieke situatie wellicht de reden is dat Anna von Reitz het land uit is gevlucht. Tijd zal leren of dit met elkaar verband houdt en of de claim van Thomas, dat ze heimelijk voor het Vaticaan werkt, inderdaad klopt.

Het standpunt van het Vaticaan is, dat militair eigendom los staat van soevereiniteit. Deze claim kan de voortgang en implementatie van de soevereiniteit behoorlijk vertragen. Er wordt hard aan gewerkt om deze onzin van tafel te vegen. Zodra de problemen met het militaire materieel zijn opgelost, kan de soevereiniteit officieel  worden bekrachtigd.

Thomas benadrukt dat de Jezuïeten niet langer slavenmeester van de VS zijn, omdat het land niet meer onder de Cestui Que Vie Act valt. Het Vaticaan, aka de Heilige Stoel, is een sub-soeverein onder de Trust. Er is een grote kans dat ze zelf nooit soevereiniteit verkrijgen. De Trust is de enige die deze soevereiniteit kan toekennen. Eén van de voorwaarden is, dat een soevereine staat geen andere soevereine staat aanvalt. Hun standpunt ten aanzien van eigendom van het Amerikaanse leger kan als aanval op een soevereine staat worden geïnterpreteerd. Een oorlogsverklaring. Dat kan ervoor zorgen dat ze niet soeverein worden.

De Trust moet iedereen inlichten over de werkelijke machtsverhouding

1:23:00   Er vorderingen geboekt in de besprekingen met het Britse House of Lords. Ook zijn er diverse besprekingen met de Trust, waarbij regeringsleiders wordt geleerd hoe de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld zijn geregeld. “Je zult ervan versteld staan hoe weinig deze zogenaamde ‘autoriteiten’ weten. Het is angstaanjagend. Veel claims staan ver verwijderd van de realiteit.” De Rothschilds en de Jezuïeten denken nog steeds dat ze alles in de wereld bezitten.

Valse berichten om de Manna World Trust in diskrediet te brengen

1:44:00   De gemeenschappelijke deler binnen de Waarheidsbeweging is het idee ‘dat er iets niet klopt’. Sommige dingen steken in werkelijkheid anders in elkaar en Thomas wil een aantal zaken rechtzetten. Daarom heeft hij ook gereageerd op de valse beschuldigingen van Anna von Reitz. Zij stelt dat de Trust frauduleus is en dat het geld aan de mensen toebehoort. Dat is echter precies wat de Trust ook zegt. Het geld wordt verdeeld tussen het land en de mensen. Het volk krijgt het geld via allerlei investeringsprojecten.

1:48:30   Thomas begrijpt dat iedereen slechts een deel van de puzzel heeft. Hij heeft veel moeite gedaan om mensen binnen de Waarheidsbeweging met elkaar te verbinden: “Maar sommigen worden helaas betaald om een specifieke verhaallijn naar buiten te brengen.”

1:53:00   Er gaan berichten rond die Kim (Miss Manna) in diskrediet proberen te brengen. Het kritische stuk van Anna von Reitz bevestigt wel haar positie en het bestaan van de Manna World Trust. (2:09:00) De beschuldigende artikelen van Ripoff Reports zijn niets meer dan pakkende koppen en claims die niet worden onderbouwd. Een typische Cabal tactiek; een prikkelende kop publiceren en ervan uitgaan dat de mensen de feiten niet zelf checken.

De valse beschuldigingen zijn naar buiten gebracht omdat iemand de controle over de Trust heeft gekregen, die niet onder hun heerschappij valt. “Dat vinden ze niet leuk.”

Fake News en censuur om verwarring te zaaien

1:55:00   Het is onderdeel van een groter probleem van het online nieuws: nepberichten worden als feiten gepresenteerd en de feiten als nepnieuws. Het Fake Newsthema is onderdeel van een groter plan om je denkproces te vervormen. Dat leidt ertoe dat je niet meer weet wie je wel kunt vertrouwen en wie niet. Het veroorzaakt verwarring en dat is niet goed voor de Waarheidsbeweging.

1:58:55    Binnen de alternatieve media wordt op dit moment enorm gecensureerd. Berichten worden gewist, geweerd, video’s worden verwijderd, et cetera. Het Fake Newsthema werkt namelijk tegen de Cabal. Hun laatste strohalm is om alles te verwijderen. Thomas waarschuwt al lange tijd dat bepaalde Facebook-accounts verwijderd gaan worden.

Grote verdeeldheid binnen de alternatieve media

2:17:00   De groep achter de Trust heeft ervoor gezorgd dat de Draco’s zijn verwijderd. De (alternatieve) media publiceert veel berichten van groepen die deze Draco-heersers voorheen steunden. De alternatieve media is voor 95% geïnfiltreerd en wordt gecontroleerd door facties. Ook Drake, waar Thomas mee samenwerkte, behoort helaas tot deze groep, zo concludeert hij. Aanvankelijk steunde Drake het bericht over de soevereiniteit en de Trust. Maar vervolgens draaide hij 180° om en noemde het drie weken later onzin, zonder verdere verklaring. Een voorstel van Thomas om in Drake’s radioshow de soevereiniteit en de Trust toe te lichten, werd afgewezen. (2:27:00)

Grote namen binnen de alternatieve media zijn allemaal onderdeel van één groep en vallen binnen een programma om de waarheid te verdraaien. Dat is nu nog evidenter, aldus Thomas. “We hebben de Amerikaanse soevereiniteit aangekondigd. Is het elders gedeeld? Waarschijnlijk de belangrijkste aankondiging in de Amerikaanse geschiedenis. Maar de Waarheidsbeweging, die als doel heeft de waarheid naar buiten te brengen, hult zich in stilzwijgen.”

2:25:50   Thomas is groot voorstander van samenwerken. Hij heeft talloze keren tevergeefs geprobeerd om mensen bij elkaar te brengen. Zo probeerde hij rechtsgeleerden Anna von Reitz, Dr. Aidu en John Darash (National Liberty Alliance) bij elkaar te brengen, maar ze maakten elkaar zwart.

Uiteindelijk zullen de regeringen, de legers en staatshoofden te weten komen dat de Trust bestaat. Pas nadat ze bereid zijn om de ‘grote schoonmaak’ te houden, kunnen sommige initiatieven waaronder de People’s Club worden gerealiseerd. (2:31:00)

Voorbereidingen voor herstel van de Bron-energie

2:41:40   In september 2017 had Thomas een visioen van de aarde die langzaam ‘wegviel’. Hij kon niet duiden of het letterlijk of symbolisch was. Toen hij hoorde van het plan om, op specifieke plaatsen op aarde staven diep in de aardkorst aan te brengen, werden zaken duidelijker. Deze staven dienen om de Bron-energie te geleiden die zich aan de binnenkant van de planeet bevindt.

Een afgezwakte vorm van deze Bron-energie is momenteel alleen voelbaar in gebieden die dichter bij de polen liggen. Thomas heeft van verschillende mensen vernomen dat de energie in bepaalde delen van Rusland ‘bijzonder en onbeschrijfelijk’ is.

Een ander doel van de plaatsing van deze staven is, om de planeet weer in balans te brengen en terug te plaatsen op zijn as. De planeetas is duizenden jaren geleden gekanteld als gevolg van Atlantische oorlogen.

Nieuwe aarde vereist hogere evolutie

2:44:00   Op dit moment wordt een nieuwe aarde gevormd. Een klein groepje bewoners houdt toezicht op deze nieuwe wereld. De nieuwe wereld bevindt zich niet in hetzelfde universum. De nieuwe aarde wordt in gereedheid gebracht voor hoger geëvalueerde mensen. Er is daar een hogere frequentie.

Als je zelf geen persoonlijke evolutie hebt doorgemaakt, kun je je niet binnen deze frequenties handhaven. In de Humanity Unplugged show heeft Thomas uiteengezet hoe de menselijke evolutie werkt. Het eerste niveau is de fysieke laag, de aarde waarop we leven. Het tweede niveau is de etherische laag. Je koord is verbonden met de astrale laag, de derde laag. Dit is het gebied waar de meeste tijdens hun slaap naartoe gaan. Deze laag is in tweeën gedeeld: een lagere astrale laag, ook wel bekend als ‘de hel’ en de hogere astrale laag die bekend staat als ‘de hemel’, omdat het een gelukzalige staat van ‘zijn’ vertegenwoordigt. Een bovennatuurlijke ervaring van vrede, liefde en harmonie. Deze laag is het voorbereidingsstadium voor de vier niveaus erboven, de mentale lagen. In deze laag (her)leer je dat je magische krachten hebt. Hiermee kun je het weer beïnvloeden,  plantengroei bevorderen en jezelf of anderen genezen

Degenen die door deze lagen zijn gegaan, zullen als eerste naar de Nieuwe Aarde gaan. Want ze hebben het vereiste niveau al bereikt. Zij kunnen de hogere frequenties verdragen. Maar niet iedereen vertrekt, want er moet ondersteuning zijn voor de mensen die hier blijven.

Deze aarde vereist een reset

Degenen die hier achterblijven, verblijven op de nieuwe versie van aarde, die zal worden ‘gereset‘. De reset zal niet catastrofisch zijn en laat alle levende wezens intact.

Het plan, zoals Thomas heeft begrepen, is dat het grootste deel van de bevolking hier blijft, maar zal worden gevrijwaard van inmenging, zoals in het verleden wel het geval was. Dit moet niet als falen worden gezien. Het is geen straf of karmische schuld die moet worden afbetaald. Velen hier zijn simpelweg nog niet klaar voor voor de ‘Nieuwe Aarde’. Het algehele doel is om iedereen te redden en niet een selecte groep.

Reset maakt versnelde evolutie mogelijk

Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun persoonlijk niveau voor de transitie nog niet hebben ontwikkeld. Als collectief zijn we nog kinderen die aan het begin van onze scholing staan. Deze reset ziet er veel beter uit dan die waarover we pakweg een jaar of vijf, zes geleden hoorden.

De reset van onze aarde houdt in dat de staven zodanig zullen worden geplaatst dat de Bron-energie gelijkmatig over de planeet wordt verdeeld. Daarbovenop zullen kleine bollen zijn die Bron-energie bevatten waardoor zaken zich sneller kunnen ontwikkelen. De Bron-energie zal helend zijn, mensen doen leren en tot een voorspoedige, evolutionaire ontwikkeling dwingen. Hierdoor worden mensen voorbereid op de volgende, evolutionaire stap. Dat kan een volgend leven zijn of het kan meerdere levens vergen. Het zal echter geen 13.000 jaar zijn, tenzij je in elk leven mensen vermoordt.

De Bron-energie zorgt voor een versnelde evolutionaire groei voor degenen die hier op en in de planeet blijven. Het is daarbij van het grootste belang dat we op een betere manier handelen. Dit is een planetaire reset waarbij de mensen in een zeer hoog tempo kunnen leren, groeien en floreren. Zonder dat traumatische gebeurtenissen worden meegedragen uit vorige levens en of ons huidige leven. Voor de mensheid is het de enige kans. We moeten deze kans met beide handen aangrijpen.

Er staan grote dingen te gebeuren.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 2/22/18” on Spreaker.

Share.

About Author

3 reacties

  1. @ Ella

    praat Williams hier over the jetstream of molton iron die wetenschappers willen beïnvloeden, wat ik inderdaad heb gelezen en dacht waar halen jullie het lef vandaan om dit natuurlijk fenomeen ook al te beïnvloeden.

  2. Bij de eerste bijna geen potjes gebruikt, alleen als we op pad gingen. Onze tweede van 15 mnd. kreeg ze wel wat vaker dan dat Ze gebruikt ze nu nog wel eens, gewoon omdat het een handig en goed alternatief is. Doe graag mee.