De strijd achter de schermen wordt heviger en gewelddadiger nu duidelijk is dat niet de Rothschilds of de Chinese Elders, maar Kim de Collateral Accounts beheert. De woede naar de Rothschilds neemt steeds verder toe, nu ze niet meer in staat zijn om hun knechten te betalen. Steeds meer mensen zullen overstappen naar het andere kamp. Tot die tijd zullen we zelf de kalmte moeten bewaren.

Hieronder de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 1 maart 2018 door Thomas Williams.  Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Jezuïeten openden portaal voor Lucifer en andere duistere krachten

56:00   De Jezuïeten denken nog steeds dat ze het Amerikaanse leger bezitten. Vandaar hun voorstel om alle militaire overheidsbudgetten van de afgelopen jaren op een rij te zetten en de rekeningen naar de Jezuïeten te sturen. Het militaire overheidsbudget van het afgelopen jaar was iets van $7 miljard. Als ze inderdaad menen dat ze het leger bezitten, moeten ze het het belastinggeld dat Amerikaanse burgers de afgelopen decennia voor het leger hebben betaald, ook voor hun rekening nemen. Eens kijken hoe ze dat vinden.

De Jezuïeten, die het slangenras verafgoden, hebben afgelopen vrijdag een portaal geopend om toegang te verschaffen aan slangenwezens en Lucifer. Er kwam niemand opdagen. Net zo min als eind vorig jaar, toen er tijdens een satanisch offerfeest ook niemand in het portaal verscheen. Volgens Thomas zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat deze wezens hier voorlopig niet meer zullen komen.

Audiëntiehal van de paus

Acht van de betrokken Jezuïeten zijn definitief uitgeschakeld. Voor de anderen zijn maatregelen getroffen. Hun acties worden (ook door de Galactics) gezien als een schending van het nieuwe Universele Vredesverdrag. Een aantal zijn of worden berecht en gaven tijdens hun verhoor te kennen allemaal in naam van Lucifer te handelen.

Bloedige strijd en paniek in financiële wereld

1:01:00   Afgelopen weekend werd er weer een poging ondernomen om de RV (Revaluation) door te voeren. Ook waren er meerdere hack-pogingen. Toen de invoering van de RV weer mislukte, zijn tien betrokkenen in Reno (Nevada) uit wraak vermoord door degenen die wéér niet werden uitbetaald.

Vervolgens hebben allerlei hoge piefen, topgeneraals en de overheid aan Kim gevraagd om de fondsen over te maken, die voor allerlei zaken nodig zijn, waaronder de Stichting de People’s Club. Omdat het systeem transparant is, kon iedereen de fondsen volgen en zien wat er mee gebeurde. Alles ging voorspoedig totdat de Bush-, Clinton-, Obama- en Cheney-groep alle 72 banken blokkeerden, zodat de fondsen nergens werden geaccepteerd. Vervolgens probeerde de Comex-groep, een groep gelieerd aan Bush en de Chicago-clan*, de fondsen te stelen.

*) Hillary Clinton is afkomstig uit Chicago, waar haar vader een maffiabaas was – red.

Vuurgevechten en poging tot ontvoering

Dit alles leidde tot een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Men had gezien dat de fondsen er zijn en dat Kim inderdaad de Trustee is, precies zoals ze heeft beweerd. Er brak tussen de facties, de topambtenaren die veranderingen willen en de groeperingen die alles bij het oude willen laten, letterlijk een ware oorlog uit. Deze gevechten vonden plaats binnen de overheidsagentschappen (CIA, FBI, NSA, etc.), het Pentagon en het leger. Het is op dit moment een gekkenhuis.

1:05:00   Ondertussen zijn de fondsen geblokkeerd. Er werd een opnieuw poging gewaagd om Kim, de Trustee, te ontvoeren. Er verschenen gewapende mannen in militaire outfit in haar huis. Dit vond allemaal plaats in een poging de voortgang van de Trust te blokkeren. Gelukkig is dit niet gelukt, maar het toont wel aan welke gevaren de betrokkenen van de Trust staan blootgesteld. Het kan Thomas daarom wel eens irriteren als mensen sceptisch zijn of ongeduldig en verwijten maken dat het allemaal zo lang duurt. Mensen worden (bijna) vermoord omwille van onze vrijheid. Trollen die op internet twijfel zaaien en afleidingsmanoeuvres verspreiden dragen niks bij aan deze strijd om vrijheid.

De macht van de Cabal is flinterdun

1:07:30   Anne von Reitz heeft een goed stuk geschreven over de Cheney-groep. Thomas vermoedt dat Dick Cheney zelf omgebracht is, maar de groep achter hem probeer nog steeds macht uit te oefenen. Het gaat volgens Thomas om de Blackwater-groep. Hun macht is, zoals ook uit het stuk van Anna bleek, inmiddels flinterdun.

Woede tegenover de Rothschilds en Cabal neemt toe

1:08:25   In de daaropvolgende dagen werden nieuwe hackpogingen ondernomen en mensen werden vermoord. De Amerikaanse overheid, topambtenaren van de agentschappen, de legertop en allerlei staatshoofden van diverse landen konden de fondsen volgen en iedereen kon zien dat Kim, en niet de Rothschilds of Chinese Elders, de Trustee is, precies zoals ze heeft verteld.

Op het moment dat de fondsen van het nieuwe bancaire systeem overgingen naar het oude bancaire systeem dat zij (de Cabal) nog steeds controleren, werden alle betalingen naar Amerikaanse banken geblokkeerd. Het was volledig zichtbaar wie wat deed; vanaf welke computers en vanaf welke locatie. Daarna zijn adequate maatregelen tegen deze mensen genomen. De woede tegen de Orde en de agentschappen (degene gelieerd aan de Rothschilds) neemt met de dag toe. De top van de financiële wereld is totaal in paniek. Er zijn letterlijk geen fondsen meer over. We hebben al eerder gewaarschuwd dat de maand maart cruciaal zou zijn.

1:11:00   Velen zijn afgetreden of overgestapt om het team van de Trust te helpen. Thomas doet een oproep aan iedereen die voor de Cheney-, Bush- of Obama- en Clinton-groep werkt om van kamp te veranderen. Hij waarschuwt dat ze in de ogen van hun bazen ‘wegwerpmateriaal’ zijn en uiteindelijk zullen worden geëlimineerd. De tijd om over te stappen is nog maar beperkt. “We zullen naar je luisteren, het is jouw keuze.”

Al deze zaken vond plaats tussen de 24e en 28e februari. In deze periode bleef het aan de kant van Q-anon opvallend stil… “Trek daaruit je eigen conclusies.”

Felle acties volgen elkaar in rap tempo op

1:13:20   Er zijn op dit moment zo veel zuiveringsacties aan de gang, dat het team rond de Trust moeite heeft om over alles op de hoogte te blijven. Thomas hoopt dat het geweld niet overslaat naar het publieke domein, maar geweld is helaas de enige taal die sommige mensen begrijpen en dat zal, indien nodig, worden toegepast.

In de strijd tegen de Cabal is de SSP (Secret Space Program) volledig ontmanteld. Hun voormalige bondgenoten steunen ze niet langer. Alle toegangswegen en portalen zijn vergrendeld, waardoor troepen van buitenaf die ze zouden kunnen ondersteunen, ook geen toegang meer hebben. Thomas refereert onder andere naar bergen met een opening die van een afstand niet zichtbaar zijn.

Velen volgen de bevelen van de Cabal niet langer op. Er zijn veel mensen bedrogen door hun betaalmeesters. Veel landen verkeren in een wanhopige situatie en wachtten afgelopen week tevergeefs op de fondsen. “Deze idioten besloten de rest van de wereld te blokkeren. Ik zou niet graag in hun schoenen staan.”

Censuur gaat Cabal niet helpen

1:31:00   De Cabal is gedoemd te verliezen. Ze kunnen alle alternatieve mediakanalen sluiten, video’s weghalen, accounts verwijderen, et cetera, maar het zal alleen maar de belangstelling vergroten voor hetgeen die mensen te vertellen hebben.

1:47:00   We leven in een gekke wereld waarbij allerlei alternatieve nieuwskanalen worden gesloten. Er worden spelletjes gespeeld. Thomas denkt dat bepaalde accounts enkel omwille van de beeldvorming worden geblokkeerd, maar dat die personen in werkelijkheid niet écht onder vuur liggen. Hij refereert naar het account van Jordan Sather.

Politieke spelletjes blijven voortduren

1:34:00   Trump is onderdeel van hetgeen nu plaatsvindt. De bedreigingen en infiltratie binnen politieke kringen zijn heftiger dan mensen zich realiseren. Thomas vindt dat er vanwege de soevereiniteit nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump zou de koers naar een betere toekomst kunnen voortzetten, maar hij heeft zelf ook niet bepaald een schone lei. Dit komt allemaal naar buiten als het spreekwoordelijke moeras* verder wordt leeggepompt.

*) Het ‘leegpompen van het moeras’ is beeldspraak vergelijkbaar met de ‘grote schoonmaak’; deze refereren naar zuiveringen, zoals arrestaties en mensen die gedwongen aftreden.

Op dit moment worden Trump’s zakelijke deals zorgvuldig onder de loep genomen. Thomas herinnert ons eraan dat de zakelijk positie van Trump niet bereikt kan worden door eerlijk, legaal en eerbaar te zijn. Deze waarden zijn geen onderdeel van de spelregels waarmee het zakelijke spel is opgezet. Maar de beschuldigingen dat Trump zakelijke banden heeft met Rusland zijn ronduit belachelijk. Gezien de aard van zijn zakenimperium, een internationale hotelketen, is het onmogelijk om geen banden met Rusland te hebben.

Oproep om tijdens zuiveringen kalm te blijven

2:00:50   De reden dat het spreekwoordelijke moeras stilletjes wordt leeggepompt, waarbij weinigen het zien en ervan weten, is om woede van de massa en verder bloedvergieten te voorkomen. We moeten anders denken en handelen. We moeten beter zijn dan hen (de Cabal) en hebben de komende dagen, weken en maanden stalen zenuwen nodig. Er zal namelijk een heleboel onthuld worden. Het zal bepaalde mensen ontwrichten.

De geschiedenis van de Draco’s en de Trust

2:06:00   Toen tienduizenden jaren geleden twee rivaliserende stammen met elkaar in oorlog waren, zijn de Draco’s één stam te hulp geschoten. Zo kwamen de Draco’s aan de macht. Deze stammen hebben niks te maken met de 13 bloedlijnen, dat was een invoeging van de Annunaki die pas veel later plaatsvond.

De Draco’s werden binnengehaald omdat deze planeet in totale chaos verkeerde. Land dat voorheen vruchtbare grond was, was in één dag veranderd in woestijn. Dit was het gevolg van de wapens die destijds waren gebruikt en het betrof enorme landoppervlaktes. Het had te maken met buitenaardsen die naar de aarde waren gevlucht, zoals de Atlantiërs. Aangezien de mensen zelf niet beschikten over dergelijke technologie, vroegen ze om hulp.

De Elders waarschuwden nog om niet met de Draco’s in zee te gaan, maar de mensen negeerden hun advies. En zo verkregen de Draco’s de heerschappij over de planeet. Daarna is de Trust opgericht, maar Thomas weet niet hoeveel duizenden jaren dit terug gaat in de tijd. De Draco’s werden aangestuurd door een zekere M (Marduk – red.).

Het contract met de Draco’s liep eind 2012 af. De Rothschilds en sommige facties van de Illuminati dachten dat ze hun plek konden innemen, maar ze vergisten zich. Als de Trust niet in handen was gekomen van Kim, de Trustee en het team erachter, hadden ze hun Agenda 2021 en 2030 met deze fondsen doorgezet. Dan hadden ze de mensheid vernietigd. Ze hadden in dat geval gekozen voor een gerobotiseerde technologische wereld, waarbij mensen niet meer waren. Mensen worden door hen gezien als ‘nutteloze eters’ en ‘gulzige biggen’.

Toen ze echter de fondsen nodig hadden voor hun laatste zet, kwamen zijzelf onder druk te staan. Vanaf 2007 verloren ze toegang tot de fondsen. Elf jaar later hebben ze nagenoeg niets meer over. Het is dus allesbepalend wie de gemachtigde van de Trust is.


Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 3/1/2018” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

12 reacties

 1. Henny Ketelaar on

  Thomas Williams schrijft: …Thomas denkt dat bepaalde accounts enkel omwille van de beeldvorming worden geblokkeerd, maar dat die personen in werkelijkheid niet écht onder vuur liggen. Hij refereert naar het account van Jordan Sather.
  Wat bedoelt hij daar precies mee? Als hij Jordan Sather (impliciet) neerzet als iemand van de andere donkere kant, dan zet ik daar op twee manieren grote vraagtekens bij. Ten eerste doet Thomas dan precies hetzelfde wat anderen doen om tweespalt, verdeeldheid te creëren. ten tweede volg ik o.a. al een tijdlang Jordan Sather en ik heb een heel positief en integer gevoel bij hem en dat heb ik niet bij diverse anderen.
  Alle goeds voor iedereen.

  • Ik begrijp wat je bedoelt. Thomas claimt dat veel spraakmakende figuren in de alternatieve media betaald worden vanuit de agentschappen of SSP. Hetgeen ik zelf bij Jordan observeerde was dat hij presenteert vanuit een ‘cubical’, kenmerkend voor veel Amerikaanse kantoren en niet vanuit huis. Daarnaast had ikzelf sterk de indruk dat hij gebriefd wordt en goed betaald krijgt en voorheen ook een heel goed inkomen moet hebben gehad gezien de auto die hij rijdt. Dat roept wel vragen op over de mensen/groep die hem aansturen.

   Ik deel je mening dat het erop lijkt dat hij het licht steunt, maar waakzaamheid is waarschijnlijk op zijn plaats. Ik kan verder niet inschatten wat Thomas nog meer voor informatie over Jordan heeft waardoor hij zo stellig is.

   • Henny Ketelaar on

    Dank je wel voor je toelichting. Ik wil hier toch nog even op reageren: Of iemand vanuit huis of een kantoor reageert, is dat wezenlijk ? Hij rijdt/reed in een bepaald type auto….? Misschien heeft hij zelf helemaal geen auto en er eentje gehuurd. En aangezien de afstanden in USA heel anders zijn dan in het piepkleine Nederlandje, kan het slim zijn om een wat meer comfortabele auto te huren. Ik ben benieuwd waarr jij de sterke indruk uit opmaakt dat hij goed betaald krijgt. Tenslotte: Thomas geeft dan ook nog een heel suggestieve opmerking bij Q-anon. Ik moet zeggen dat ik van dat soort suggesties zonder enige onderbouwing niet echt houdt. Dat geeft mij juist mijn twijfels bij Thomas Williams over wat hij allemaal zegt, vanuit welke invalshoek en zijn richting(en). Dat neemt niet weg dat ik hem interessant vind om te volgen en bij hem en alle anderen mijn eigen waarneming en intuïtie laat spreken.
    Tenslotte dank voor al jouw werk !!

    Tenslotte als het zo waar zou zijn dat Jordan of Q-anon niet behoren tot de “groep die het licht steunt” dan is dat uiteindelijk zo. Maar dat kan ik voor hetzelfde geld zeggen en voelen over Thomas Williams.

    • Ik hoop dat Jordan inderdaad voor het licht werkt, zelfs als hij heimelijk voor een agency of factie werkt. Op dit moment is het voor buitenstaanders praktisch onmogelijk om met absolute zekerheid te kunnen zeggen wie integer is en wie spelletjes speelt. Het blijft laveren tussen te goed van vertrouwen en wantrouwig zijn.

     Ik twijfelde ook of ik deze informatie in de samenvatting moest opnemen, maar omdat ik ook zelf al wat zaken geobserveerd had (sterke indruk dat hij gebriefd wordt, buitenhuis werkt en inderdaad goed betaald heeft gekregen) viel het dit keer samen met de info van Thomas. Ik ga er vanuit dat hij meer informatie heeft over wie voor welke factie werkt, als slik ik ook van hem niet alles voor zoete koek.

     Misschien is het te voorbarig om te concluderen dat hij nog steeds goed betaald wordt — en hij zei zelf dat het inderdaad zijn eigen auto was — maar met de zorg van een klein kind lijkt het me minder waarschijnlijk dat hij zich vanuit een goed betaalde baan vol in de onzekerheid van de alternatieve media stort. Tenzij hij vanuit een organisatie gesteund wordt.

     Hij is nog niet zo lang bezig en had meteen tienduizenden kijkers en spraakmakende personen te gast in zijn show. Het riep ook bij mij vragen op.

     Mijn advies: blijf gewoon naar zijn informatie luisteren en kijken, maar blijf waakzaam met in je achterhoofd dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn.

     In ieder geval bedankt voor je feed-back.

 2. Bedankt! Ik kijk elke week uit naar de updates van Thomas.
  Maar ik kan de berichten niet altijd helemaal goed volgen.
  Zo zegt hij;

  ‘ 1:01:00 Afgelopen weekend werd er weer een poging ondernomen om de RV (Revaluation) door te voeren. Ook waren er meerdere hack-pogingen. Toen de invoering van de RV weer mislukte, zijn tien betrokkenen in Reno (Nevada) uit wraak vermoord door degenen die wéér niet werden uitbetaald.

  Vervolgens hebben allerlei hoge piefen, topgeneraals en de overheid aan Kim gevraagd om de fondsen over te maken, die voor allerlei zaken nodig zijn, waaronder de Stichting de People’s Club. Omdat het systeem transparant is, kon iedereen de fondsen volgen en zien wat er mee gebeurde. Alles ging voorspoedig totdat de Bush-, Clinton-, Obama- en Cheney-groep alle 72 banken blokkeerden, zodat de fondsen nergens werden geaccepteerd. Vervolgens probeerde de Comex-groep, een groep gelieerd aan Bush en de Chicago-clan*, de fondsen te stelen.’

  Kan dit nader toegelicht worden? Is een (correcte) invoering van de RV nu een goed ding of niet?

  Hoezo zouden de fondsen nu overgemaakt kunnen worden, nu er nog (een laatste beetje?) controle is van de Cabal?

  • De RV waar Thomas over spreekt is een zwendelprogramma van de Cabal en niet goed. Zolang de Cabal middelen heeft om transacties te blokkeren houden ze als het ware de rest van de wereld in gijzeling doordat deze geen toegang krijgt tot het geld van de Trust.

   Daarom is het van belang dat deze Cabal-leden verder uitgeschakeld worden, of verder onder druk gezet worden en of hun knechtjes gaan overlopen naar het andere kamp. Dit is allemaal nu gaande.

 3. Johan van Ottele on

  Uiteindelijk zal alle rottigheid opgeruimd worden zodat de mens weer vrij mag zijn.

 4. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 5. Ariën Ebeltjes on

  Het lijkt alsof Benjamin Fulford dat hij zijn info onafhankelijk krijgt maar het is de zelfde info als hier.
  Het lijkt mij allemaal een valstrik, het lijkt net of de wereld zogenaamd gered wordt van de Bose wolf maar ondertussen is het de wolf zelf en denken we bevrijd te zijn en op een goede dag komen we erachter dat we in de zelfde situatie zitten maar dan in een ander jasje.

  • Dat is niet te hopen en ook niet wat ik denk dat er gaande is. Maar stel dat je gelijk hebt, wat is dan de oplossing?

 6. Hoffentlich merken immer mehr wie einseitig berichtet wird. Erdogan, Merkel, Gabriel zu Afrin nichts. Zu Iran nichts. Aber Syriens geistiges Oberhaupt, also nicht Assad, dad geht.