De druk wordt verder opgevoerd. Als de Cabal de fondsen uit de Trust blijft blokkeren, verkoopt de Trust minstens drie grote banken voor $1 per bank. Ze krijgen zeven dagen de tijd om mee te werken. De huidige impasse zal niet lang meer duren, want als de Trust controle krijgt over de platforms, worden de fondsen vrijgegeven.

Hieronder de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 22 maart 2018 door Thomas Williams. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Franse oud-president Sarkozy gearresteerd vanwege corruptie

24:00   De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy leidde indertijd de aanval op Libië, waarbij Libische olie een belangrijke rol speelde en er controle over de regio werd verkregen. Hij vergrootte hiermee zijn reputatie in Frankrijk en verminderde de invloed van Moammar al-Kadhafi in de Afrikaanse regio. De goudreserve die Kadhafi destijds bezat, wordt geschat op 143 ton goud. Dit vormde een enorme bedreiging voor de Franse franc.

De Fransen hadden de leiding over de NAVO, dat eigenlijk het privéleger is van de Rothschilds. Prominente Rothschilds controleren Frankrijk, waarbij de NAVO wordt ingezet om grondstoffen te stelen en macht uit te oefenen. Thomas beschouwt de NAVO als een terroristische organisatie en hoopt dat deze in de nabije toekomst wordt ontbonden. Het imperium van de Rothschild brokkelt steeds verder af. Afgelopen week is opnieuw een van hun landgoederen met spoed verkocht.

Sarkozy is gearresteerd omdat hij in 2007 miljoenen aan campagnegeld zou hebben aangenomen van de Kadhafi. Dit is eveneens belastend bewijs tegen de Cabal, waarmee ze kunnen worden opgepakt. Thomas kondigde al eerder aan, dat veel prominente figuren worden opgepakt wegens corruptie.

Chaos en geweld nemen toe, nu Illuminati verder in het nauw raakt

1:00:00   De strijd die nu (met name achter de schermen) losbarst, is is enorm. Er zouden meerdere films van het kaliber ‘Starwars’ nodig zijn om goed in beeld te brengen wat er momenteel allemaal speelt.

Afgelopen donderdag heeft Trump een nieuwe Executive Order (Memorandum) getekend waarmee de Trust en andere zaken die momenteel spelen, worden ondersteund. De order heeft betrekking op de eerdere deal van het  militaire materieel, dat hierdoor wordt opgelost. Dit heeft gevolgen voor de Chinese Elders. Hun beruchte ‘Operatie Stompzinnigheid’ (de RV) is afgelopen week opnieuw mislukt.

1:03:00   In de financiële wereld gaat de Trust op alle niveaus de strijd aan en het team krijgt hulp van mensen die voorheen werkten voor Illuminati-facties. Sommigen zijn uit de facties zijn gestapt, omdat de Chinese Elders, die worden gesteund door de Rothschilds, geen succes boeken.

Deze stoelendans (het aanstellen en ontslaan) binnen de hogere posities van de facties, is vele malen erger dan de stoelendans die plaatsvindt binnen de Amerikaanse politiek. De factie-oorlog is buitenproportioneel toegenomen. Het gaat hierbij niet om ondergeschikten, maar betreft de top.

De Executive Order die Trump op 21 december 2017 heeft uitgevaardigd, wordt nu gebruikt tegen personen die de vooruitgang en de fondsen blokkeren. Het zijn aanklachten van ‘hoogverraad en opruiing’.

Eén van de voorbeelden van deze interne strijd binnen de facties is het ontslag van Dick Cheney, die van al zijn taken is ontheven binnen de ‘Zwarte Drakenfamilie’. In de afgelopen weken is hij tot twee maal toe geëxcommuniceerd. Cheney wordt nu aangevallen vanuit zijn eigen factie. Deze mensen zullen dit niet overleven. Ze kregen de kans om eervol af te treden, maar verkozen het voorstel smalend te verwerpen. Thomas zei meermaals: “Wij kunnen het spelletje rekken, zij niet.”

De Chinese Elders hebben iedereen aan het lijntje gehouden met de belofte ‘dat het morgen komt’. De top van de Chinese Elders beloofden de RV, maar slaagden er niet om daadwerkelijk uit te betalen. Ze zijn nu ondergedoken en worden aangevallen door hun ‘eigen mensen’.

Als de Cabal de fondsen blijft blokkeren, gaan de banken in de uitverkoop

1:07:00   De Trust heeft de afgelopen week meerdere telefoontjes ontvangen van Drakengroepen (Dragons). De échte Dragons behoren tot de Blauwe, Groene en Zwarte Drakengroepen. Thomas meent dat de andere kleuren ‘onzingroepen’ zijn. Als deze groepen met de Trust willen samenwerken, moeten ze wel het rechte pad kiezen. Als ze dat niet doen, gaan ze ten onder. Voor de Trust is het menens en de Drakengroepen hebben de strijd verloren.

Afgelopen donderdag heeft Kim (Trustee van de Trust) de Dragons gewaarschuwt: óf ze werken mee óf de Trust verkoopt JP Morgan, Wells Fargo en de Bank of America voor $1 per bank aan de Amerikaanse overheid. “Daar gaan je fondsen.”

“Het is allemaal omvangrijker dan wordt gedacht. Binnen deze specifieke banken vinden namelijk alle witwaspraktijken plaats. Van inkomen uit het, op de zwarte markt verkochte uranium en wapendeals, tot en met drugshandel. Door deze banken aan de Amerikaanse overheid te verkopen wordt volledig toegang verkregen tot de rekeningen van de agentschappen.”

Thomas doet een oproep aan mensen die de fondsen van de Trust wél willen vrijgeven en werken voor onderstaande organisaties of sectoren; de CIA (de splintergroep CIA 2 in Langley), DEA, het Amerikaanse leger, de FBI en Homeland Securtity. Is dat het geval, dan vervalt het dreigement. Ze krijgen zeven dagen de tijd om mee te werken. Werken ze niet mee, dan worden de drie grote banken verkocht.

Alle ‘spelletjes’ met wire transfers worden niet meer geaccepteerd. Alle 150 banken waar bovenstaande agentschappen hun smerige witwaspraktijken uitvoeren, zijn bekend. Het team rond de Trust deinst er niet voor terug om ook deze banken te verkopen. De banken zijn niet meer levensvatbaar door een gebrek aan solvabiliteit en moeten eigenlijk worden gesloten. ‘De clowns’ laten ze draaien op basis van illusionair kapitaal.

De Trust bezit alle aandelen, certificaten en het kapitaal van deze 150 banken. “It’s time to buy or time to die.” De geblokkeerde banktransfers moeten worden gedeblokkeerd, zodat de fondsen kunnen worden verspreid onder overheden en de mensen in de wereld. Zo niet, dan zullen de banken van de Cabal binnen zeven dagen verdwijnen.

Cabal krijgt steeds minder controle

1:12:45   Deze maatregelen zullen eveneens de macht en controle verminderen van het ‘Militaire Industriële Complex’, dat het in de VS voor het zeggen heeft.

Generaal McMaster heeft ontslag genomen en wordt vervangen door John Bolton die de nieuwe National Security Advisor wordt.

De fondsen voor de muur, die aan de Mexicaanse grens wordt gebouwd, zijn vrijgegeven en de bouw begint weldra. (E*: In een eerdere radioshow is uitgelegd dat deze muur een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van de  wapen- drugs- en mensenhandel vanuit Midden- en Zuid-Amerika.)

De top van de Cabal wordt nu aangepakt

1:14:00   Er is al met al dus een heleboel aan de hand. De stilte in de media is meestal een indicatie van chaos achter de schermen. De Illuminati-facties brokkelen af en dit gebeurt in rap tempo. Er zijn dagelijks schietpartijen, ook binnen de eigen factie. Ze vernietigen zichzelf van binnenuit en stevenen direct af op een positie zonder kapitaal, macht en controle. De top van de Cabal wordt aangepakt en dat verklaart de ogenschijnlijke stilte in het publieke domein.

Veel mensen kennen de namen niet. Daarom zien we niets gebeuren in het publieke domein. Als alles is afgerond en de Cabal-top wordt verpletterd — dit duurt geen jaren, eerder een paar maanden of weken — zijn de publieke Cabal-leden aan de beurt. Dit zijn ondergeschikten met bekende namen. Zij worden snel aangepakt en het tempo wordt opgevoerd.

Thomas heeft een boodschap aan deze prominente, ondergeschikte Cabal-leden; “denk niet dat je in het buitenland veilig bent en blijft gevrijwaard van arrestatie en verwijdering. Dat zul je niet zijn.”

Tips en handvatten om met de nieuwe frequenties om te gaan

1:18:10   We bevinden ons momenteel opnieuw in een heftige frequentie-golf. Dat leidt tot nog meer verdeling. Je ziet het ook bij de verdeling die binnen de facties plaatsvindt. Het is het scheiden van het kaf van het koren. De komende tijd zal alles qua intensiteit en frequentie toenemen. Chloé en Thomas hebben documenten opgesteld met informatie die mensen kunnen helpen in deze uitdagende periode. Ze zijn te vinden op de TH&I-Facebookpagina, de website van de Think Different, The People’s Club en de nieuwe blog van Chloé: oneheartspirit.blogspot.com.

Kopstukken binnen alternatieve media mogelijk betrokken bij kinderpornozaak

1:35:00   Een aantal prominente figuren binnen de alternatieve media lijken betrokken te zijn bij de distributie van kinderporno, gewone porno, witwaspraktijken en zelfs moordzaken. Dit liep via hun radioshows en domeinnamen. De FBI onderzoekt de verbanden en connecties. Thomas zegt dat TH&I er niet bij betrokken is. Hij houdt er echter rekening mee dat mensen die (onterecht) worden verdacht, niet persé schuldig zijn. Als uit het bewijs blijkt dat bepaalde mensen wél schuldig zijn, gaat het om de grootste namen binnen de alternatieve media. Zij zullen dan verdwijnen van het internet.

Mainstream media giganten onder druk

1:46:00   Op het gebied van (sociale) media is achter de schermen ook het één en ander gaande. Daarom hield Mark Zuckerberg zich de afgelopen weken erg stil. Thomas hoorde dat Bill Gates is ontboden op het Witte Huis. Hij denkt dat de tijd er voor hen beiden bijna op zit. Facebook stort in en de aandelen kelderen steeds verder.

Einde Federal Reserve en financiële reset

2:04:00   De Federal Reserve wordt misschien gesloten, of krijgt een andere bestemming. Dat is afhankelijk van de overgang die het soepelst verloopt. Misschien moet het helemaal verdwijnen vanwege het stigma dat er op rust. Het instituut heeft veel schade toegebracht aan de 209 landen.

2:05:00   Thomas begrijpt dat er een revaluatie van wereldwijde valuta komt (E*: niet te verwarren met de RV en de uitbetaling van dinars). Het zal worden gebaseerd op de grondstoffen van die landen. De Trust zal aan elk land drie keer het Bruto Nationaal Product schenken. Thomas meent dat elk land hierdoor minstens drie jaar geen belasting meer hoeft te heffen, omdat het overheidsbudget uit de Trust wordt verkregen. Dit kan dan de functie van Nesara overnemen.

Achtergronden bestuderen om gebeurtenissen te begrijpen

10:50   Thomas reageert op een specifieke luisteraar die een hele lijst ‘brandende vragen’ heeft ingediend. De indruk ontstaat dat deze persoon vragen stelt om te ondermijnen en uit te dagen en niet om (oprechte) informatie in te winnen. Het zijn suggestieve vragen en de toon is beschuldigend. Ook door anderen worden soms vragen gesteld over zaken die keer op keer in de uitzending zijn behandeld. Het is daarom zinvol om eerdere radioshows te beluisteren en daarmee een beter totaaloverzicht te verkrijgen. (Zie de links in het grijze kader.)

Mensen die niet bereid zijn zich te verdiepen in de achtergronden, zoals de factieshow en niet wekelijks de shows beluisteren, moeten accepteren dat ze daardoor geen totaalbeeld hebben. Thomas verzoekt, om herhaling te voorkomen, om alleen vragen te stellen als je naar álle radioshows luistert. Voor de vaste luisteraars is het niet wenselijk om steeds dezelfde vragen herhaald te krijgen.

Noodzaak om koers van mens en planeet te wijzigen

2:12:00   In de Future of Humanity show met Shane the Ruiner wordt de geschiedenis en machtsstructuur toegelicht en de rol die de Parents daarin speelden. In deze show komt ook ter sprake dat is overwogen om dit universum te laten verdwijnen, omdat het te diep bleek geïnfecteerd met het duister. Daardoor vormde het een bedreiging voor de andere vertakkingen van de Levensboom, die door de fractaal virusinfectie in ons universum werd aangetast. Onze planeet zou een reset krijgen. Aanvankelijk zou de mensheid door deze reset verdwijnen, maar er is toch besloten tot een algehele redding. Dit werd door de Councils besloten.

De Cabal wilde onze planeet via CERN resetten. Toen heeft een groep mensen, die voor de belangen van de mensheid opkwam, ingegrepen. CERN is sinds september 2015 niet meer operationeel. De beslissing om op aarde in te grijpen, is vier tot vijf jaar geleden gemaakt en anderhalf jaar geleden officieel bekrachtigd. Daardoor krijgt de mensheid een laatste kans om op de juiste manier te handelen. Zowel onderling, als naar de planeet toe.

2:16:00   In het interview met Open Your Mind-radio vertelde Kim (Trustee van de World Trust) dat er een aantal mensen zijn, die zuiver genoeg zijn voor ‘De Nieuwe Aarde. “Deze personen weten veel meer dan je je kunt voorstellen en ze kwamen hier met een reden,” zegt Thomas. “Alle mensen hebben met hun onderbewustzijn een rol gespeeld bij de totstandkoming van deze beslissing”.

Om als ras (de mens) vooruit te komen, moeten we op een betere manier handelen. De verwijdering van corrupte elementen aan de top van de machtsstructuur (waarbij het team rond de World Trust direct is betrokken), is essentieel bij dit proces. Als we hierin niet slagen, krijgt deze planeet een reset en maken wij plaats voor een ander ras. Ook dit komt aan bod in de Future of Humanity-show en Shane the Ruiner (zie de links hieronder in het grijze kader).

Verwijdering Cabal noodzakelijke maatregel

Het is van essentieel belang dat de personen worden verwijderd, die de groei van de mensheid hebben vertraagd en gesaboteerd. Vanaf 2015 is het buitenaardse aandeel gereduceerd tot een handvol figuren (E*: Thomas refereert naar de verwijdering van de Draco’s). De Parents zijn teruggebracht van 21 naar 2 personen, de Covens van 13 naar 3. De Illuminati veranderde van een eenduidige groep met één gezamenlijk doel, naar vijf facties en tientallen splintergroeperingen, die elkaar constant bevechten. Al deze groepen hebben geen enkele belangstelling voor het behoud van de mensheid. De enige (500 miljoen) mensen die binnen hun NWO-plan zouden overleven, zouden als slaven verder leven. Het plan, zoals het op de Georgia Guidestones is aangeduid, houdt de vernietiging van 90% van de mensheid in. De overige 10% verandert in transhumanistische biobots. Men werkt daarom met man en macht om dit programma te om te zetten.

Manna World Holding Trust kan patstelling opheffen

Kim behoort niet tot een bepaalde Orde of Illuminati-groep. Ze is uitsluitend verbonden aan de TH&I-groep (Truth, Honor & Integrity) en heeft geen eigen blog, forum of website.

Het Koninkrijk van Manna is soevereiniteit verklaard door de Manna World Holding Trust. Het zijn twee aparte entiteiten. Het eerste is een land, het andere een Trust Fonds. Kim en Jesper Ellerman zaten in hetzelfde team, maar hun wegen zijn gescheiden door tegenstrijdige belangen.

De fondsen worden geblokkeerd vanuit de World Holding Trust omdat de Cabal financiële platforms heeft, maar geen fondsen en de Trust wél de fondsen, maar niet de platforms om ze te distribueren. Het is een soort ‘Mexicaanse impasse’, of patstelling, die volgens Thomas niet veel langer zal duren. Want zodra de Trust controle krijgt over de banken, krijgt ze de controle over de platforms en worden de fondsen vrijgegeven.

Essentiële achtergrondinformatie voor het grote plaatje

E*: Het feit dat Thomas erop aandringt om je te verdiepen in de achtergrondinformatie, is niet onterecht. Het is essentieel voor een goed totaaloverzicht. Het gaat om informatie over de verdwijning van de Draco’s, het uiteenvallen van de machtsstructuur door de verdwijning van de meeste Parents, de Covens en de opsplitsing van de Illuminati in verschillende facties, de geschiedenis van de Trust, de rol van de Universal Protection Unit, de Universal Council, et cetera.

Mensen zoals Thomas en ikzelf zijn wekelijks een volle werkweek bezig om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen. Dit doen we (vooralsnog grotendeels) onbetaald en náást ons betaalde werk. Het is ondoenlijk om daarnaast allerlei vragen te moeten beantwoorden of voor anderen dingen uit te zoeken.

Omdat veel vragen (en scepsis) voortkomen uit een gebrek aan achtergrondinformatie, is het noodzakelijk dat mensen relevante onderwerpen zelf bestuderen. Op onze blog vind je tal van artikelen die dieper ingaan op de thema’s die steeds in de TH&I-radioshows terugkomen.

De meest essentiële radio-shows met Thomas vind je op Think Different The Peoples Club website en de Nederlandse samenvattingen in de lijst hieronder.

 

Hogesnelheidstrein maakt gebruik van bestaande, ondergrondse tunnels

2:29:00   De nieuwe hogesnelheidstrein zal via een ondergronds spoor worden geleid en rijdt niet op wielen. “Mensen zullen ontdekken dat er meer ondergrondse tunnels bestaan dan bovengrondse wegen.” Ze zijn aangelegd door vroegere beschavingen en de huidige beschavingen die nu ondergronds leven en beschikken over geavanceerde technologie. Deze technologie is ook lange tijd door de Cabal gebruikt.

2:43:00   Thomas heeft een verzoek ingediend om een multidisciplinair team van experts samen te stellen, die alle technologieën onder de loep neemt. Daarbij wordt in kaart te gebracht of het wel of niet goed is voor de mens. Daarbij bestaat naar zijn mening geen grijs gebied. Als het niet heilzaam is voor de mens, moet het worden vernietigd.

2:50:30   Veel zaken staan op punt om open te breken op verschillende niveaus. De spreekwoordelijke handschoen is naar de Cabal gegooid (met andere woorden; ze zijn uitgedaagd). Aan hen de keuze om zich over te geven en mee te werken. Zo niet, dan wordt hun kapitaal verkocht. Omdat de Trust ‘alle’ aandelen bezit, verliest de Cabal dan de controle over het geld dat in omloop is.

Wil je als eerste op de hoogte raken van actuele ontwikkelingen, extra berichten met achtergrondinformatie lezen of weten wat er achter de schermen van Ella Ster plaatsvindt? Wordt dan steunlid op Patreon en krijg toegang tot exclusieve berichten. Neem een kijkje binnen de Ella Ster community en kies jouw beloning (reward) voor een lidmaatschap.

Wanneer je voor minimaal 6 maanden voor €5 per maand steunlid wordt, kun je kiezen uit drie verschillende exclusieve Ella Ster T-shirts.


Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 3/22/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

14 reacties

 1. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 2. Dankjewel voor jullie harde en goede werk!

  Ik werk als kunstenaar, en heb geen tijd om alles te onderzoeken en alle achtergronden en verbanden na te gaan. Maar ik ben blij om hier geregeld een update te lezen over de staat van de wereld. Sommige dingen resoneren meer dan anderen. Ikk ben een kritische lezer, maar geen sceptische. Ik denk dat er vele manieren zijn om naar de huidige ontwikkelingen te kijken. Maar er is zeker een grote strijd ana de gang. Ik kijk al 16 jaar geen tv meer dus moet het van dit soort plekken hebben. Ik volg ook de Q site en de zetatalk en zo krijg ik een multidimensionaal plaatje van de staat van de wereld.

  ik heb veel respect voor de tijd en de toewijding die jullie hierin investeren.

  Nogmaals bedankt!

  Respect!

 3. Akky van der Veer on

  Dankjewel voor de informatie en ik ga bekijken hoe ik jullie werk kan steunen via een maandelijkse bijdrage, tot dat niet meer nodig is… Hahaha, mooie toekomstperspectieven!
  Ik vind het wel een beetje jammer dat iedereen op zijn eigen eilandje zit en er geen samenwerking schijnt te zijn. Ik volg, behalve Thomas Williams en Shane the Ruiner, ook Cobra, Corey Goode, David Wilcock, David Icke, The Goldfish report en Martijn van Staveren. Ze vertellen mijns inziens allemaal hetzelfde verhaal. Waarom dan niet samenwerken? Of zitten de diverse ego’s nog in de weg? Hoe denk jij daar over, Ella Ster?

  • Dankjewel Akky, dat kan ik waarderen.

   Ik zie ook vooral de paralellen en verschillende perspectieven van hetgeen in grote lijnen in wezen hetzelfde verhaal is. Thomas heeft talloze pogingen gedaan om met anderen samen te werken, maar krijgt vooralsnog weinig steun uit de alternatieve media. Helaas moet hij op basis van informatie afkomstig van insiders dat veel prominente figuren en alternatieve mediakanalen vooral de agenda van een bepaalde Illuminatifactie volgen, zoals Wilcock, Corey Goode en Winston Shroud. Omdat ik niet over dezelfde achtergrondinformatie beschik, kan ik daar niet altijd eenzelfde stellig standpunt over innemen.

   Tegelijkertijd zie ik dat bepaalde onderwerpen angstvallig vermeden worden. Ik vind het wat dat betreft bizar dat andere mediakanalen geen aandacht besteed hebben aan de herkregen Amerikaanse soevereiniteit en de positieve berichten omtrent de Manna World Holding Trust. Ook vind ik het bizar dat een organisatie zoals het International Tribunal of Natural Justice (ITNJ) elk contact met Kevin Annett en de ITCCS mijdt. Het lijkt de verdenkingen van commissielid Robert David Steele en zijn banden met de VN te bevestigen. Ik zal daar in een toekomstig artikel dieper op ingaan.

   Voor de lezer blijft het vooralsnog lastig om het kaf van het koren te scheiden. Totdat zaken kristalhelder zijn blijf ik daarom ook naar andere kanalen luisteren en voel wat wel en niet (meer) resoneert.

 4. Hi Ella, hoewel ik stevig door de krochten van internet ploeg, en (kritisch) open sta voor “tegendraadse” theorieën, was bovenstaande informatie mij onbekend, tot voor kort. (Vond alleen YT video van A. von Reitsch!)
  Je wil niet weten hoe blij ik ben dat er eindelijk zo iets hoopgevend en positiefs gebeurt!! En hoe jammer dat dit niet meer op internet verspreidt wordt b.v. via een YouTubekanaal. De energie die wereldwijd gemobiliseerd gaat worden, van alle mensen van goede wil, die nog onwetend met lede ogen naar de corruptie kijken, die door gaan krijgen dat er grootse hoopgevende veranderingen aan het gebeuren zijn, is een enorm potentieel die een kritische massa, en een omslag kan betekenen in het ontwaken van de mensheid….
  Hoe zien jullie ( of T. Williams) de rol van externe cosmische factoren zoals planet X in deze tijdszone, en/of de ev. polelshift, in het licht van de huidige positive ontwikkelingen op Aarde? Is daar iets over bekend? Hoe kunnen we elkaar helpen dit te doorstaan?
  Dank voor je belangrijke werk! Licht en liefde voor iedereen.

 5. Pingback: Thomas Williams: We verkopen de banken voor $1 als ze de fondsen blijven blokkeren | Banksysteem van Babylon t/m Heden

  • Dank je voor de linkjes Ella, ik blijf jullie (en Qanon) met grote interesse volgen.
   Pluis

 6. Hallo Ella
  Een fonds lijkt mijn nog geen bank, qua licenties (verkeerd geschreven, geld zegt mijn niets meer) tot een bepaalde grens dat ik nodig heb om mijn rekeningen te betalen (een lelijke verhouding). Een voorbeeld de witlof is nog steeds een witlof. Vanuit de zelfde grond. Hoe wil de Manna/thomas willams de banken verkopen? Verkopen houd in, iemand anders er in zetten?Of anders aan wie de ander? Blijkbaar niet van hun eigen mensen???Of wel! Goud aankoop?! Van een aantal landen???! Laat ik het anders stellen , als een overheenkomst is van uit 16 en nog wat (uit mijn herindering van Ella Ster) dan zou er ook nog een andere ‘wet’e.v.t kunnen zijn dat voedsel voor iedereen is. Als een wet kan verklaren dat Kim de nieuwe fonds beheerster is. Waarom dan de/ een andere wet niet/wel. Mocht dit, als, als al besproken zijn door Thomas Willams, niet meer ter zaken doende. Off topic zijn (ach ja nederlandse)*Ik blijf moeite houden. met zijn berichten.
  *persoon die te kort engels kan. Dank tot zo ver Ella,, dank

  • Verkopen houdt in dat (in dit geval) de Amerikaanse overheid de eigenaar (grootaandeelhouder) wordt. Zij kunnen op dat moment de regie over de bank nemen en bepalen wie en hoe die bank gerund wordt.

   Ik ben zelf ook groot voorstander van een open source maatschappij, naar voorbeeld van het Venus-project, waarbij al het voedsel, water en grondstoffen van iedereen zijn. We zitten nu in een transitiefase waarbij we van het oude systeem overgaan in een nieuw systeem dat nog vorm moet krijgen.

 7. Hallo Ella
  Ik volg al een tijdje Thomas op MeWe , TH&I-youtube en Spreaker- Podcast en zit elke donderdagnacht klaar voor zijn show.
  Ik begrijp niet meteen alles wat er gezegd word maar als ik even geduld heb dan kan ik later op Youtube de show nog een keer horen met de NL vertaling erbij (wat soms slecht vertaald wordt) maar meestal begrijp ik het grotendeels wel.
  Als jij dan ook nog soms een samenvatting op jouw site zet dan is het weer duidelijker voor me, chapeau!!
  Heel erg bedankt voor al je inspanningen die je al een hele tijd doet voor ons.
  En ook heel erg bedankt voor al de links die steeds weer verwijzen naar belangrijke zaken omtrent de stand van zaken in onze wereld.
  Groet van Marij

 8. A WORLD WITHOUT MONEY … A FREE WORLD FOR EVERYONE …
  FREE FROM FINANCIAL SLAVERY !!!
  Michael Tellinger – UBUNTU A World Without Money Is Here
  https://www.youtube.com/watch?v=4sxwXjqawEw

  Michael Tellinger shares an extract from his full 2-hour presentation at the Global Breakthrough Energy (BEM) Conference in Holland during November 2012. This is part of his continued research into the origins of humankind, the vanished civilizations of southern Africa, origins of money, fraudulent corporate governments and the banksters that control them. “Let us move from a money driven society to self governing global communities driven by people and their passion for life and their god-given talents to create a world of abundance for all — free from any restriction or hurdles to achieve what we want to achieve. We live on a planet of abundance. Let us discard the philosophy of scarcity which only benefits the few. Let us reclaim our planet, a world of abundance on all levels of our human endeavor. It is much easier than most will ever imagine. We are the 99 percent — the planet does not belong to the governments, corporations or the banksters. Let us take her back. Join the UBUNTU movement wherever you are http://www.ubuntuparty.org.za and let us share the message of hope and become seeds of consciousness to fill the hearts of everyone with love for all of creation.”

  Ubuntu Party
  http://www.ubuntuparty.org.za
  While we are in the final moments of launching the UBUNTU FESTIVAL South Africa, we should not neglect the ongoing UBUNTU activity around the world.

  History Of Money, Is Bitcoin a Trap?, & Is History Wrong On Human Origins?
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6g1hj1Xzgjo

  Love and Light