Mensenhandel is een wereldwijd fenomeen. Toch worden er vanuit Zuid-Amerika grote groepen mensen naar Noord-Amerika gesmokkeld. Een deel daarvan verdwijnt in de seksindustrie en in pedonetwerken. Een ander deel verdwijnt in kampen waar ze uiteindelijk de dood vinden. De Mexicaanse muur moet een einde maken aan deze weerzinwekkende praktijken.

Hieronder een samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 5 april 2018 door Thomas Williams. De uitzending bevat nog veel meer interessante onderwerpen en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Meerderheid Amerikanen denkt dat mainstream media Fake News brengt

35:00   Uit een enquête, uitgevoerd door het Monolith University Polling Institute, blijkt dat het overgrote deel van Amerikanen gelooft dat de meerderheid van mainstream mediakanalen fake news brengt. 77% van de 800 ondervraagden geeft aan grote nieuwskanalen te wantrouwen; zowel televisie als gedrukte media. Dat is een toename van 14% bovenop de 63% die er een jaar geleden al sceptisch tegenover stond.

Van deze groep denkt 30% dat de verspreiding van fake news regelmatig plaatsvindt. 46% denkt dat het met grote regelmaat plaatsvindt. 83% van de ondervraagden meent dat belangengroepen de mainstream media opzettelijk van valse informatie voorziet. 87% denkt dat dezelfde krachten de sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Youtube beïnvloeden. 89% van de Republikeinen wantrouwt het mainstream nieuws ten opzichte van 61% van de Democraten. Vorig jaar was dit nog maar 43% van de Democraten. Van de ondervraagden die niet specifiek tot deze politieke partijen behoren, wantrouwt 82% de mainstream media.

Een overgroot deel van de mensen vetrouwt de reguliere mediakanalen niet meer. Daarom heeft Facebook een beleid ontwikkeld om bezoekers naar bepaalde nieuwssites te loodsen. Thomas denkt dat Facebook geen lang leven meer is beschoren.

Amerikaanse Justitie krijgt versterking

38:45   Afgelopen week heeft de Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, het besluit genomen om John Huber als Officier van justitie aan te stellen. Thomas denkt dat zijn naam de komende tijd vaker gehoord zal worden. Door dit besluit kan, met een openbaar aanklager die aanklachten kan indienen en inspecteur-generaal Jeff Sessions, de macht van het ministerie van Justitie worden verstevigd. De (verzegelde) aanklachten kunnen veel sneller resulteren in concrete acties, dan bij het aanstellen van een tweede Special Council zoals Mueller het geval zou zijn.

De rechtsmacht van de inspecteur-generaal om civiel en strafrechtelijk onderzoek te laten doen, omvat het nemen van maatregelen tegen voormalig werknemers, ook als ze niet langer voor de overheid werken. In dat geval kan Huber actie ondernemen. Dat is een grote verandering.

Als Nationaal Officier van Justitie heeft John Huber de volledige autoriteit om een Grand Jury samen te stellen en strafrechtelijke vervolging in te stellen. Deze Grand Jury kan overal worden samengesteld en bestaan uit een groep burgers uit een andere staat dan uit het Washington DC ‘moeras’. Deze groep zal dan de aanklachten doorgeven die in aanmerking komen voor strafrechtelijke vervolging. Thomas: “Nu begrijp je waarom meneer Huber is aangesteld.”

De rechtsmacht van de inspecteur-generaal gaat niet alleen over beschuldigingen die wettelijke overtredingen betreffen, maar gaat ook over beschuldigingen van justitieambtenaren die de wet overtreden. Daardoor kan de inspecteur-generaal mensen toch aansprakelijk stellen voor overtredingen die niet in strijd zijn met de wet. Huber kan al voor zijn aanstelling beschikken over maar liefst 450 rechercheurs.

E* Dit is een duidelijke aanwijzing dat er actie wordt ondernomen naar aanleiding van de vermeende en veelsproken ‘verzegelde aanklachten’.

Overname van banken

1:00:00   De Citigroup (van Citi Bank) wordt opgebroken en verdeeld over de voormalige USSR-naties. Het zal wel enige tijd duren voordat alles is verwerkt en doorgevoerd, maar de afgelopen week is flinke vooruitgang geboekt.

Er wordt verwacht dat de overname van Wells Fargo 60 tot 90 dagen duurt. In deze periode zal de bank worden genationaliseerd. Er vinden bij Wells Fargo op dit moment veel strafrechtelijke onderzoeken plaats. Dit type onderzoek kan niet in een paar dagen worden afgerond. Het lijkt er daarom op dat er niets gebeurt, maar er gebeurt, op allerlei niveaus, juist heel veel.

Gerommel met tijdslijnen

1:01:50   Er vinden steeds vaker tijdsdwalingen en tijdssprongen plaats. Dit is opgemerkt en gemeld bij de mensen ‘hogerop’. De Cabal rommelt met de tijd omdat ze het ‘convenant’ willen terugvorderen. Het ‘convenant is de langetermijnovereenkomst die onlangs (21-12-2017) ongeldig is verklaard. Daardoor raakten ze de controle kwijt. Maar hun poging om de tijd terug te draaien werkt niet. Geen van hun grootse plannen lijkt nog te slagen. Desondanks vervormt het wat we als ‘tijd’ ervaren, maar het gaat over.

Thomas geeft een officiële waarschuwing af aan deze groep. Ze gaan in tegen de natuurwetten en de strafmaatregelen zijn hoog. In het verleden was het anders dan nu. Toen konden ze doen wat ze wilden zonder dat daaraan consequenties waren verbonden. Maar die dagen zijn voorbij. Ze krijgen geen waarschuwing, maar zullen de gevolgen direct moeten ervaren. Degene die de vervormingen hebben veroorzaakt, zullen worden opgejaagd.

De druk wordt opgevoerd tot de compressiedoorbraak

1:04:00   Het SSP (Secret Space Program), wordt uitgevoerd door Nazi’s, daarom noemt Thomas het de ‘SS’-p. Ze proberen nog steeds toegang te krijgen tot de aardse portalen die over de aarde zijn verspreid en die zich bijvoorbeeld bevinden in bergen. Ze proberen toegang te krijgen om meer technologie te bemachtigen of om hun techniek te laten repareren. Zo hopen ze de huidige koers te veranderen.

De ondergrondse wezens — van wie de meesten niet mens zijn — houden stand en blokkeren hen de toegang. Thomas begrijpt dat ze ervan zijn overtuigd hun positie te kunnen handhaven. Ook zij verheugen zich op de vrijheid die in het verschiet ligt. Ze voeren de druk op. Het is vergelijkbaar met de compressiedoorbraak waar Cobra al jaren over schrijft: de druk naar boven en de druk van boven. Aan de oppervlakte betekent dit dat we ze als het ware ‘platwalsen’.

Britse Prins Philip ‘opgenomen’ in het ziekenhuis

1:06:00   Er is een bericht naar buiten gekomen dat Prins Philip (Groot-Brittannië) ‘voor een heupoperatie’ in het ziekenhuis is opgenomen. Thomas zinspeelt: “Is een ‘ziekenhuisopname’ tegenwoordig een eufemisme voor iets anders?”

ISIS recrutering gecoördineerd vanuit de CIA

1:13:25   Jasmin Green werkt voor de groep Jigsaw, dat onderdeel is van Alphabet, een afdeling van Google. Ze was betrokken bij een project om te onderzoeken waarom ISIS zo succesvol is in het recruteren op internet. Ze zijn naar de landen in het Midden-Oosten gegaan van waaruit ISIS opereert en ontdekten daar dat de terroristische organisatie werft in talloze talen, waaronder Engels en Arabisch, maar ook in Chinees, Hebreeuws en zelfs in gebarentaal.

Ze maken optimaal gebruik van de lokale media en de algoritmes van de sociale media, waardoor ze hun materiaal in alle hoeken van de wereld kunnen verpreiden, teneinde een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dus in een verwoest Midden-Oosten kan ISIS dit allemaal voor elkaar krijgen, inclusief vertalingen naar het Chinees? En dit is allemaal tot stand gekomen vanuit ondergrondse bunkers, grotten en andere geheime lokaties met mobiele telefoons en wifi, in een land waarbij de infrastructuur totaal is kapot geschoten?

De reden dat ISIS hiertoe in staat is, zit verscholen in de naam van de groep: Jigsaw van Alphabet. Jigsaw verwijst naar een puzzelstuk. Alphabet agencies verwijst naar overheidsdiensten zoals CIA, NSA en dergelijke.

Mexicaanse muur om mensenhandel tegen te gaan

1:18:25   Het doel van de muur is te voorkomen dat tienduizenden, mogelijk zelfs honderduizenden mensen worden vervoerd naar private holdings vanuit Zuid-Amerikaanse gebieden, die worden geteisterd door oorlog, drugshandel en armoede. Private holdings is een eufemisme voor ‘concentratiekampen’. Deze kampen worden beheerd door de Bush-groep die ook de leiding heeft over de Texas Ranchers-groepen die de grens bewaken.

De muur moet talloze figuren en groepen tegen houden: huursoldaten, groepen gecreëerd door overheidsagentschappen zoals CIA en FBI, drugsbendes, gewelddadige bendes, sekshandelaren, kindersmokkelaars, mensensmokkelaars en mensen in de kinderporno-industrie.

De ergste misdaden waar deze groepen bij zijn betrokken, zijn de zaken waarbij het slachtoffer wordt vermoord. Zoals bij de productie van snuif-films (waarbij het slachtoffer écht wordt vermoord of ontleed). Of orgaandiefstal waarbij organen voor $90.000-225.000 per orgaan aan ziekenhuizen worden verkocht. Of het aftappen van adrenaline, een hormoon dat vrijkomt in het bloed als het slachtoffer (meestal een kind) zo lang en vreselijk mogelijk wordt gemarteld. Dit hormoon wordt als onderdeel gebruikt in het koolaid-drankje ‘Adrenochrome’ dat de elite drinkt als verjongingsmiddel. Het wordt ook gebruikt in psychedelische drugs. En alsof dit allemaal niet erg genoeg is, worden sommige mensen gebruikt als voedsel. De slachtoffers worden in treinen naar hun eindbestemming vervoerd en dat roept bij ons de naargeestige herinnering op aan de Holocaust.

De muur blokkeert de aanlevering aan concentratiekampen

De muur zal diep genoeg de grond in gaan om te voorkomen dat er tunnels onder kunnen worden gegraven. Hij wordt dieper ingegraven dan dat hij hoog is. De totale kosten van de muur worden geschat op 35 miljard dollar. Men is reeds begonnen aan de bouw van de muur aan de Mexicaanse grens. Het bouwproces wordt nauwlettend in de gaten gehouden en het terrein wordt met militaire precisie bewaakt. (1:01:00)

Voor veel mensen is het ‘moeilijk te geloven’. Maar volgens Thomas zijn er nieuwe feiten naar boven gekomen en ligt er bewijsmateriaal. De betrokken groepen creëren oorlog, hongersnood of een (natuur)ramp en daardoor onstaan drommen vluchtelingen. Organisaties zoals de Verenigde Naties, wereldgezondheidsorganisaties en ‘liefdadigheidsinstellingen’ (zoals het Rode Kruis – red.) en de Clinton Foundation, komen vervolgens naar die gebieden om (reddings)operaties op te zetten.

Door trauma’s naar aanleiding van een gebeurtenis en de chaos die vervolgens ontstaat, kunnen mensen gemakkelijk naar bepaalde gebieden worden gemanoeuvreerd, als ze denken daar veilig te zijn. Daarbij zijn ook militairen betrokken. Van daaruit worden ze met allerlei vervoersmiddelen naar de eindbestemming vervoerd. De wereldwijde toename in migratie is in wezen hetzelfde spel dat overal wordt gespeeld. Gezinnen worden opzettelijk gescheiden.

‘Hulpverleners’ spelen een cruciale rol in deze mensenhandel

Allerlei maatschappelijke organisaties zijn bij deze praktijken betrokken; militairen, agenten, rechters, advocaten, leraren, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen. Binnen al deze beroepen spelen bepaalde mensen een rol in het misbruik van de kinderen, maar een groot deel heeft geen idee dat ze erbij betrokken is.

Veel kinderen die zogenaamd worden ‘gered’, komen terecht in de pleegzorg. Uit recent onderzoek blijkt dat in Californië 45% van alle pleegouders pedofiel is. Komen al die kinderen daar ‘toevallig’ terecht?

De meeste beroemde mensen in Hollywood nemen aan sommige of aan alle misdaden deel, die hierboven staan beschreven, zoals pedofilie en het nuttigen van Koolaid om jong en vitaal te blijven. Ze hebben hun ziel verkocht. ‘Je ziel verkopen’ moet je hierbij heel letterlijk nemen.

Dit alles heeft geleid tot de radicale maatregel om een muur te bouwen. Thomas was er eerst niet voor, tot hij het hele verhaal hoorde. We moeten de mensen beschermen tegen deze psychopaten. Hij had liever gehad dat Trump de wérkelijke reden van de muur bekend had gemaakt. Hij heeft afgelopen week wel bekend gemaakt dat hij overweegt buitenlandse troepen terug te halen en deze langs de muur op te stellen. (1:50:00)

Met de eindtijd nam het aantal walk-ins en ‘psychische aandoeningen’ toe

2:18:45   Thomas deelt zijn inzichten met betrekking tot psychische ‘ziekten’ zoals bipolariteit en schizofrenie. Hij oppert dat er in die gevallen wellicht sprake is van een walk-in, waarbij een tweede ziel je lichaam inneemt. Dat zou ook de stemmen verklaren die patiënten in hun hoofd horen. Thomas ziet een duidelijk verband tussen de transitieperiode en het stijgende aantal mensen met dit soort stoornissen. Is het soms onderdeel van de Draco-agenda? Dat het proces in de periode waarin veel mensen ontwaken, wordt verstoord door de invasie van een Draco-ziel in iemand’s lichaam? Het zou ook de op dualiteit gerichte figuren in de alternatieve media kunnen verklaren.

Is ingrijpen een schending van vrije wil?

1:54:30   Er zijn reacties van luisteraars op de acties van de Manna World Holding Trust waarin de meeste mensen geen zeggenschap hadden. “Waar blijft dan mijn vrije wil?” De wedervraag is of deze mensen de afgelopen jaren hun vrije wil hebben benut om naar een oplossing toe te werken. Of wachtten ze misschien af totdat anderen het deden, om daarna te klagen over de ‘schending van de vrije wil’? De meeste mensen vergeten hun vrije wil actief in te zetten.

2:02:50   Thomas geeft een ander voorbeeld van de vrije wil. “Stel dat er een Galactische Council bestaat. Die vliegt op verzoek van een aantal mensen rond de aarde om de droevige stand van zaken op de planeet waar te nemen. Om te kijken of er corrigerende maatregelen genomen kunnen worden. De Council observeert vanuit een onbevooroordeelde positie en ziet veel mensen in armzalige conditie of in een armoedig leven. Een relatief klein groepje mensen klaagt dat hun vrije wil wordt geschonden en dat het leven hier naar en oneerlijk is. Als jij de Council zou zijn in de rol van neutrale observant, zou je dan ingrijpen in die situatie? Waarom zouden ze, als de meerderheid denkt dat ze wel beschikt over een vrije wil en tevreden is met het leven? Dit laat zien dat ‘vrije wil’ voor en tegen je kan werken.”

E*: In bovenstaand voorbeeld heeft de Council op verzoek van de minderheid ingegrepen, waardoor we nu de kans krijgen om te worden bevrijd. Dat ging echter in tegen de vrije wil van de grootste groep, de slapers.


De afgelopen maand zijn er drie presidenten gearresteerd. Toch zeggen mensen dat er niets gebeurt in de wereld om ons heen. Wanneer heb je dat nou gezien, drie (voormalige) presidenten gearresteerd in één maand?” (2:50:30)

3:13:50   Er wordt nog steeds snelle vooruitgang geboekt, ondanks dat er weinig in het (mainstream) nieuws komt. Maar als je goed kijkt, gebeurt er veel. Drie presidenten gearresteerd in één maand? Dát is vooruitgang.


Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 4/5/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

16 reacties

 1. Gelukkig weer veel positieve en/of hoopvolle informatie van Thomas. M.i. gaat het heel heel traag maar blijkbaar kan het niet anders. In de laatste 20 jaren van de vorige eeuw zag ik al gebeuren wat er allemaal gebeurde en nu gebeurt, maar in mijn idee/gevoel zou het allemaal al veel eerder zijn bekomst hebben gehad. Maar ja, tijd…. wat is tijd?! Verder heb ik mijn vraagtekens bij “38:45 Afgelopen week heeft de Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, het besluit genomen om John Huber als Officier van justitie aan te stellen. Thomas denkt dat zijn naam de komende tijd vaker gehoord zal worden. Door dit besluit kan, met een openbaar aanklager die aanklachten kan indienen en inspecteur-generaal Jeff Sessions, de macht van het ministerie van Justitie worden verstevigd. De (verzegelde) aanklachten kunnen veel sneller resulteren in concrete acties, dan bij het aanstellen van een tweede Special Council zoals Mueller het geval zou zijn.” Dit had toch wel veel eerder kunnen gebeuren dan dat getut van de afgelopen tijd met al die zgn onderzoeken, (bewuste) vertragingen etc.?

 2. Hallo Ella,

  Bedankt voor je vertalingen van Thomas. Ik volg het nu al een tijd. Bijzonder informatief.
  Waarom ik nu reageer is omdat ik me afvraag of de tijdsdwalingen of tijdssprongen waar Thomas het over heeft te maken hebben met de tijd die een maand geleden een paar minuten achterliep. (En volgens mij nu een paar minuten voor)

 3. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 4. Schokkend nieuws maar als deze werkelijk op het scherm tv te zien is met Nürnberg trial berechtingen dan zal het echt schokken het is goed dat het licht goed doordringt om alle duister opbrengst laten lossen

 5. “Dit hormoon wordt als onderdeel gebruikt in het koolaid-drankje ‘Adrenochrome’ dat de elite drinkt als verjongingsmiddel.”

  Ergens vorig jaar vertelde Thomas dat dit drankje giftig zou zijn geworden. De oorzaak was onduidelijk, maar we zouden gaan zien dat prominente figuren ziek zouden worden en zouden sterven. Ik zou wel eens van Thomas willen weten hoe hij nu tegen deze vermeende gebeurtenis aankijkt. Misschien heb ik niet goed opgelet, maar volgens mij is er afgelopen jaar niet een opvallend aantal prominente figuren (door vergiftiging) overleden.

  • Er wordt gespeculeerd dat Hilary R. Clinton als gevolg van canibalisme Kuru zou hebben op gelopen, een neurologische aandoening die op “gekke koeienziekte” lijkt. Dat zou het struikelen, vele vallen, en de vreemde tics verklaren.
   Maar hou een slag om de arm, misschien is het wishfull thinking.
   Het lijkt me onwaarschijnlijk dat men zich openbaar gaat beklagen over de kwaliteit van de genuttigde Andrenochrome, nog dat men de werkelijke reden van overlijden bekend zal willen maken.
   Dit soort verhalen komt pas na vele jaren naar buiten sijpelen….

 6. Akky van der Veer on

  Bedankt Ella Ster! Weer heel informatief. Wat ik me afvraag:
  3:13:50 Er wordt nog steeds snelle vooruitgang geboekt, ondanks dat er weinig in het (mainstream) nieuws komt. Maar als je goed kijkt, gebeurt er veel. Drie presidenten gearresteerd in één maand? Dát is vooruitgang. Wie zijn dat dan? En wat is het bewijs dat het werkelijk zo is? Dat zou toch wereldnieuws moeten zijn?

  • Hallo Mvr Akky van der Veer
   Het ‘kan’ zijn dat Thomas bedoelt. Die oud president van Frankrijk ,Zorosky (zo iets qua naam) geloof ik. En dan Saoedi Arabië , Prince Mohammed Salman ( hoe dat precies zit weet ik niet). Derde e.v.t van Israël, of komt uit Israël. Ik waag me nu even niet aan zijn naam(. Of het terecht is qua namen weet ik niet. Saleman was al eerder gearresteerd bij mijn weten.

 7. Ella
  Dank voor jouw antw. Die Catalaans (oud-premier wist ik niet, Carles Puigdemont) die had ik wel in mijn hooft (media). Maar dacht die bedoelt hij niet. Maar feiten, is feiten. Brazillië wist ik echt niet.

 8. Kan het zijn dat de inhoud van het laatste deel gewijzigd is tov. zoals het eerder werd gepubliceerd mb.een geciteerde uitspraak van T.Wiliams over de daadrecht van een -hun- kleine minderheid tov. de ‘slapende’ meerderheid? Mvg. Hans Coudyser

 9. Ha Ella ster, heb ik van jou wel eens iets gelezen over Qanon of schrijf je daar nooit iets over? Ik weet het niet meer. Ik volg Qanon ook en daar komen ook bijzondere dingen voorbij.
  Hartelijke groeten en dank voor al je werk, Mischa Beekman