Zou het zo kunnen zijn dat de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 een valse-vlag-aanslag was? Dat de koninklijke familie zichzelf gecontroleerd heeft laten ‘aanvallen’ om er voordeel uit te halen? Dat Karst T. niet alleen de dader was, maar ook slachtoffer? Het lijkt ondenkbaar, maar er zijn meerdere signalen die wijzen in die richting.

Wat is een valse-vlag-aanval?

Het concept valse-vlag-aanval is al duizenden jaren oud. In de oudheid liet men zichzelf gecontroleerd ‘aanvallen’ door de vijand. Deze ‘aanval’ werd opgezet door de partij die werd aangevallen. De machthebbers liepen hierbij zelf nooit gevaar. Alleen burgers werden opgeofferd. De ‘aanvaller’ voerde de vlag van de vijand. De aangevallen partij had dan een excuus om vergeldingsmaatregelen te nemen. Dit is cruciaal om te begrijpen waarom men zichzelf, of liever gezegd de eigen groep, zou kunnen aanvallen. Het gaat om het voordeel dat met de aanval kan worden behaald. Door een gecontroleerde aanval lopen de sleutelfiguren geen écht gevaar.

Vandaag de dag is het niet anders. Een valse-vlag-aanslag is een aanval van binnenuit, waarbij een ander de schuld krijgt. Vaak is dat een ‘moslimterrorist’, of een eenzame gek die het zogenaamd op iemand heeft gemunt. Deze ‘dader’ is een stroman en vindt bij een valse-vlag-aanslag vrijwel altijd de dood. Want doden kunnen niet spreken.

De aanval wordt opgezet om één of meerdere, doorgaans controversiële maatregelen, zonder al te veel weerstand te kunnen invoeren. Bijvoorbeeld de verhoging van het beveiligingsbudget of de aanscherping van veiligheidsmaatregelen. Na een aanslag — in dit geval een aanval op de koninklijke familie — krijgen dergelijke maatregelen meteen brede steun vanuit de bevolking.

Het is een voorbeeld van probleem-reactie-oplossing; een probleem wordt gecreëerd, dit veroorzaakt een heftige emotionele reactie en vervolgens komt men met de ‘oplossing’. Vaak gaat het om maatregelen die onder normale omstandigheden als absurd worden ervaren. Door de hoog opgelopen emoties accepteert het volk de maatregelen nu zonder tegenspraak.

De vaste ingrediënten in de blauwdruk van valse-vlag-aanslagen

Op 8 april 2018 was Ole Dammegard in Breda en sprak hierover tijdens het Studium Generale. Ole is een gerespecteerd onderzoeksjournalist en expert in het analyseren van valse-vlag-aanslagen en politieke moorden. Hij doet er al vijfendertig jaar onderzoek naar en heeft ontdekt dat ze altijd volgens een vast stramien worden uitgevoerd. Een valse-vlag-aanval bevat vaak dezelfde ingrediënten. Dit stramien en de ingrediënten staan grotendeels beschreven in het artikel “De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen.”

In alle gevallen klopt het officiële verhaal niet met de werkelijkheid. Met zijn kennis en ervaring neemt Ole de aanslag in Apeldoorn onder de loep, waarbij een bestuurder van een Suzuki Swift in 2009 inreed op een menigte, om uiteindelijk tegen het monument ‘de Naald’ aan te botsen. Dit gebeurde negen jaar geleden op Koninginnedag. Op basis van Ole Dammegard’s bevindingen en mijn eigen analyse, ontstaan er ernstige twijfels over het officiële verhaal van de gebeurtenissen die dag.

Opvallende hiaten in de beveiliging

In het onderzoeksrapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding staat, dat men vooraf had besloten om drie beveiligers in de bus te plaatsen en een aantal beveiligers achter de bus aan te laten rijden. Dit omdat de bus te snel zou rijden om ‘waardig’ naast de bus te kunnen lopen. [1] Als je naar de televisiebeelden kijkt, valt echter op dat de bus extreem langzaam rijdt. Als de bus de kruising nadert waar even later de Suzuki Swift overheen scheurt, rijdt de bus nóg langzamer. Net of de bus wacht op de auto en moeite doet om niet te snel langs de Naald te rijden.

Vlak daarvoor houdt een politie-agent alle fotografen tegen (op 0:58 seconden in de video van de live televisiebeelden). De bus is dan een open doelwit, terwijl men op een kruising juist extra beveiliging zou verwachten, omdat het daar per definitie minder overzichtelijk is. Volgens Ole Dammegard is het een vast patroon dat bij valse-vlag-aanslagen de beveiliging hapert. Beveiligingscamera’s zijn vrijwel standaard uitgeschakeld op het moment van een aanslag. Ook in Apeldoorn schitteren de beveiligers in afwezigheid op het moment van de aanslag. De undercoveragenten (in burgerkleding of verkleed in oranje outfit) staan op het moment supreme aan de andere kant van de Naald.

In plaats van te bukken gaan ze staan

Wanneer de koninklijke familie de zwarte Suzuki Swift ziet, staat een deel op en pakt de railing van de bus vast. Pas na de crash zie je de beveiligers van achter de bus naar voren rennen, rond 1:12 in de NOS-video. Niemand van de beveiliging geeft de koninklijke familie de instructie om te gaan zitten en te bukken, terwijl ze in het geval van een échte aanslag op dat moment extreem kwetsbaar waren. Stel dat er nóg een auto was, of dat de autocrash een afleidingsmanoeuvre was voor een verdekt opgestelde schutter?

Op het moment van de crash was de linkerkant van de bus vogelvrij. Pas daarna komen de beveiligers van achter de bus naar voren rennen.

Er zaten drie beveiligers in de bus, één voorin en twee achterin. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de beveiligers in de bus op dat moment al de melding hadden gemaakt dat er een aanslag was gepleegd. [2] Waarom gaven zij geen opdracht om dekking te zoeken? Was het wellicht de bedóeling dat er aangrijpende filmbeelden werden gemaakt, van een aangeslagen Maxima die verschrikt haar hand voor de mond slaat?

Als de bus om het monument de Naald is gedraaid, gaan de beveiligers naast de bus lopen (te zien rond 1:20 in de NOS-video). De koninklijke familie staat dan nog steeds rechtop. Pas 15 seconden na de crash gaan ze zitten. Dit lijkt me een absurd groot veiligheidsrisico dat in het geval van een échte aanslag nooit genomen had mogen worden.

Toegangswegen geblokkeerd met bussen en vrachtwagens

Ole Dammegard legt tijdens zijn presentatie in Breda uit, dat tijdens valse-vlag-aanslagen vaak allerlei bussen of andere voertuigen staan opgesteld die de doorgang van hulpdiensten belemmeren. Deze voertuigen dienen om het zicht op een bepaald gebied te blokkeren, zodat men ongezien de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen, voordat het event zelf plaatsvindt.

Als je naar de beelden van de reconstructie kijkt, staan er langs de weg waar de zwarte Suzuki Swift vandaan komt, een hele rij bussen en twee vrachtwagens opgesteld. [3] Door de opstelling van deze voertuigen wordt het zicht op de kruising weggenomen. De bestuurder van de Suzuki moet om de vrachtwagens en wegbarricade heen. Aan het einde van de weg staat een menigte mensen tussen de dranghekken, waardoor de bestuurder ook op dat punt totaal geen zicht heeft op de kruising, laat staan op de positie van de koninklijke bus.

In de reconstructie van de aanslag wordt een vertekend beeld getoond, zonder mensenmenigte. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de bestuurder van de auto zicht had op de koninklijke bus, terwijl het praktisch onmogelijk was vanwege de opgestelde voertuigen en de mensenmenigte die zich voor het kruispunt bevond.

De bus was 20 minuten vertraagd en kwam pas veel later de kruising oprijden, dan was voorzien. [4] Hoe groot is dan de kans dat de auto precies op het juiste moment langs de bus scheurt als deze in de buurt van de Naald rijdt? De bestuurder kon dit onmogelijk berekenen, ook omdat het onoverzichtelijk was en dingen niet verliepen volgens plan. Dit roept de vraag op of Karst T. wel echt de bestuurder was van de zwarte Suzuki.

Suzuki lijkt geprepareerd te zijn

Wanneer je naar de close-up beelden van de bestuurder kijkt die op dat moment richting de Naald scheurt, zie je dat zijn hoofd voorover hangt. Het lijkt er sterk op dat hij dan al (grotendeels) buiten bewustzijn is. Hoe groot is dan de kans dat hij nog vol op het gaspedaal kan drukken? Wanneer iemand buiten bewustzijn raakt, verslappen de spieren en zou de auto vaart moeten minderen. Ook omdat de auto eerder tegen de dranghekken was aangereden en verschillende mensen had geraakt. De media vermeldt echter dat de bestuurder op het laatste moment nog extra gas gaf. Dat lijkt in strijd met elkaar te zijn.

Dit werpt het vermoeden op dat de auto mogelijk is geprepareerd en op afstand werd bestuurd. Dat klinkt als science fiction, maar de technologie om een auto te hacken bestaat al lang en is een onopvallende methode om politieke tegenstanders uit te schakelen. Kijken we naar de close-up van vlak na de crash tegen de Naald, dan zien we dat de handgreep in het portier is afgebroken. Ook zit er rechts van deze plek een gat dat erg lijkt op een kogelgat. Het beeld van de binnenzijde van de auto, toont twee losse draadjes waar de autoradio aan vast zat. Ook ontbreekt de airbag. Waarom zat die niet meer in de auto? Het raam staat wagenwijd open. Ook al niet de meest logische keuze voor iemand die een aanslag wil plegen.

Politie-agenten zijn geïnstrueerd om de andere kant op te kijken

Wanneer je de serie beelden bekijkt waarop de Suzuki de mensen aanrijdt, zie je twee politie-agenten in beeld. Na een klap (tegen de dranghekken) komt er luid toeterend een auto voorbij, die daar niet hoort. Op een paar meter afstand worden drie mensen geschept. Het publiek gilt. De gewonden rollen over de grond, maar de agenten blijven stoïcijns één kant opkijken en slaan geen acht op het schouwspel. (bron: Snips.nl) Volgens Ole zijn dit duidelijke signalen dat het hier gaat om een gecontroleerde operatie.

De Koninklijke familie liep geen écht gevaar

In de media wordt voortdurend benadrukt dat de bestuurder het had gemunt op de koninklijke bus. Dit zou blijken uit wat hij zei tegen de agent die vlak na de botsing bij hem stond. Ten eerste is het, gezien de beelden van na de botsing, twijfelachtig dat Karst toen nog aanspreekbaar was. Deze claim is in ieder geval niet te bewijzen, ook al staat het in het officiële onderzoeksrapport. Als grotere belangen een rol spelen, worden onderzoeksrapporten gemanipuleerd. Dat zien we ook bij de zaak Baybasin.

Ten tweede kon Karst T, vanaf de weg waaruit hij met hoge snelheid vandaan kwam, onmogelijk het exacte moment berekenen dat de bus precies bij het kruispunt voor de Naald zou zijn. En ten derde had de Suzuki weliswaar enige schade aan de bus kunnen veroorzaken, maar zelfs bij een botsing zou die voor de koninklijke familie nauwelijks tot een levensbedreigende situatie hebben geleid. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de kleine Suzuki de bus had kunnen laten kantelen.

Het draaiboek van de festiviteiten op Koninginnedag dat in de auto is gevonden, zou aantonen dat het om een aanslag gaat met voorbedachte rade en niet om een impulsieve daad. Het lijkt me onlogisch dat iemand enerzijds de moeite neemt om een plan te beramen om de bus op een bepaald punt op de route te rammen, maar zich niet afvraagt hoe effectief zo’n aanrijding eigenlijk is. De claim dat het om een aanslag op de koninklijke familie gaat, staat daarom wat mij betreft op heel losse schroeven. Ondanks het feit dat dit het verhaal is, dat men ons wil doen geloven.

De aanslag was wél gepland, maar waarschijnlijk niet door Karst

Kritische berichten over de aanslag en de officiële verhaallijn zijn alleen in de alternatieve media te vinden. De mainstream media zal in ieder geval nooit berichten over aspecten die bedreigend zijn voor de machtspositie van het establishment en de kroon. In dat opzicht hebben we ook in Nederland geen échte persvrijheid, alleen vrijheid binnen de (voor de elite) veilige kaders. De mainstream media heeft de aanname dat het ging om een aanslag op de koninklijke familie, klakkeloos overgenomen en eindeloos herhaald. Dat de aanslag door een heel andere partij zou kunnen zijn beraamd en dat er zelfs satanische motieven aan ten grondslag kunnen liggen, zullen zij nooit ter sprake brengen.

Om de achterliggende agenda te begrijpen moet men deze aanslag plaatsen binnen een groter perspectief. Daarbij vallen patronen op die ook kenmerkend zijn voor andere valse-vlag-aanslagen. Als men de aanslag bekijkt met de wetenschap over de modus operandi van de Illuminati, zien we diverse occulte symbolen, die duiden op een satanisch ritueel.   

Dat standpunt is voor sommige mensen moeilijk te accepteren, zeker voor mensen die een positief beeld hebben van de koninklijke familie. De overtuiging overheerst dat men zoiets nooit zal doen. Maar als men bereid is de aanslag  te analyseren met een open mind en zonder vooroordelen, komt iets heel anders naar voren dan de officiële verhaallijn ons wil doen geloven.

Valt Beatrix hier uit haar rol? De bus is op weg naar Paleis het Loo. Men heeft zojuist het drama waargenomen toen men langs de Naald reed. Vanwaar dan deze blik?

Waarom zou men dit doen?

Voor veel mensen gaat het hun voorstellingsvermogen te boven dat de elite in staat is om een dergelijke aanslag op zichzelf te beramen. Zeker omdat er mogelijk échte slachtoffers vallen. Toch zijn valse vlag-aanslagen meestal aanleiding tot het invoeren van extra controlemaatregelen, zoals bodyscanners op het vliegveld, het zonder opsporingsbevel mogen afluisteren of het opslaan van dataverkeer. Kijk maar naar de vele ‘veiligheids’maatregelen die zijn ingevoerd na 9/11.

De gebeurtenis in Apeldoorn staat niet op zichzelf en moet  worden gezien binnen een breder perspectief. Volgens Ole Dammegard zijn aanslagen met voertuigen al enkele jaren een trend. Daardoor kunnen er maatregelen worden getroffen die nodig zijn om smart cities te bouwen. Beleidsmakers zullen eisen dat wegen en pleinen met elektronische paaltjes kunnen worden afgesloten. Na de schietpartijen in Florida en Las Vegas plaatst men nu bodyscanners bij evenementen. Het zijn twee voorbeelden van maatregelen die zijn genomen om de bevolking volledig elektronisch te kunnen controleren.

Na de aanslag werden strengere veiligheidsmaatregelen ingevoerd

Een aanslag heeft altijd een verborgen agenda, zoals strengere wetgeving, vergaande veiligheidsmaatregelen en hogere beveiligings- en defensiebudgetten. Allemaal ‘om de bevolking te beschermen’. In werkelijkheid zijn het maatregelen die elite beschermen zodat ze hun Nieuwe Wereldorde kunnen invoeren.

Na de aanslag in Apeldoorn zijn er vergaande veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot de Koninklijke familie. Bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen door de gemeente Amsterdam. Op 29 april 2010 was er een herdenking van de aanslag bij het monument De Naald, en was er eveneens sprake van vergaande veiligheidsmaatregelen. “Bij deze gelegenheid waren strenge veiligheidsmaatregelen van kracht; zó streng, dat burgemeester De Graaf ze ‘absurd’ noemde.” (bron: Wikipedia)

Er ligt naar mijn mening een nóg een diepere laag ten grondslag aan de gebeurtenissen in Apeldoorn. Dat brengt ons in de wereld van occulte symbolen en rituelen en zeer duistere motieven.

> Lees ook deel 2: Aanslag Koninginnedag 2009 zit vol met occulte symbolen

Meer lezen?
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voetnoten
[1] Pagina 31 uit het onderzoeksrapport “Onderzoek functioneren Stelsel Bewaken en Beveiligen Koninginnedag 2009
[2] Pagina 39 uit het onderzoeksrapport “Onderzoek functioneren Stelsel Bewaken en Beveiligen Koninginnedag 2009
[3] “een trailer met oplegger waarop een drumband stond en een vrachtwagen met aanhanger met een dansgroep en een band.” pagina 38 uit het onderzoeksrapport “Onderzoek functioneren Stelsel Bewaken en Beveiligen Koninginnedag 2009
[4] Zwaailichtenorg. Lijst van incidenten: 30 april 2009: Aanslag Koninklijk Huis, Apeldoorn

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

18 reacties

 1. Moordcomplot koningin Beatrix
  Een documentaire over de aanslag in Apeldoorn in 2009 // Een kritische blik op de berichtgevingen van de mainstream media // Gedeukte Susuki // Getal 11 symbol // Satanische obelisc // De waarheid over de koningin // RoccPro by RocProduction copyright // Audio and visual contant information V De echte koningin van Nederland is Marie-Claire Roovers. Zij was geboren uit incest. Koning willem heeft zijn dochter Willhemina verkracht en daar is de eerst nakomeling voor de troon opvolging uit geboren. Uiteraart mocht dit niet bekend worden. Dus hebben ze Marie altijd voor gek verklaart.
  https://www.youtube.com/watch?v=U8wohT4Iz68

  KONINGINNEDAG 2009 – HET BEWIJS DAT ER IETS FOUT WAS
  De manier waarop dit occulte ritueel allemaal plaatsvond riep bij velen al meteen allerlei vragen op. Velen vroegen zich af of dit wel als een aanslag bedoeld was. De timing van dit occulte ritueel was perfect. Al die vragen zijn waarschijnlijk nog lang niet allemaal beantwoord. Misschien dat de visie weergegeven in het volgende filmpje enkele antwoorden kan bieden.
  https://www.youtube.com/watch?v=5IElD_k5f_Y

  De burgerman die dik betaald staat te liegen.
  TV Apeldoorn Nieuws – Man zag Karst Tates lopen vóór de aanslag op Koninginnedag 2009
  https://www.youtube.com/watch?v=-_vLuq1YLeg

  Pateo TV over Koninginnedag 2009
  Op Koninginnedag 2009 reed in Apeldoorn een kleine zwarte auto (een Suzuki Swift) door twee hekken om tegen een monument langs de kant van de weg tot stilstand te komen, waarbij de bus met open dak waarin de zelfbenoemde “koninklijke” familie zat ruim werd gemist. Dit autootje reed echter ook dwars door mensen heen die langs weg stonden om naar de stoet te kijken, resulterend in acht doden en tien gewonden. In deze 35e Nederlandstalige aflevering van Pateo TV laat allround onderzoeker Johan Oldenkamp van de meertalige Pateo.nl-website zien wat er echt gebeurde.
  https://www.youtube.com/watch?v=90pn7uvqxY4

  De illuminati Part 100 (Karst Tates Masonic Occult Ritueel)
  https://www.youtube.com/watch?v=Z5yNHNxJ-8E

  Waarom aanslagen ???
  Zit er een patroon in de aanslagen, en kindermoorden der ‘royal’ elite
  Wie zijn de terroristen in de realiteit …
  De NWO Nieuwe Wereld Orde (Nederlands)
  https://www.youtube.com/watch?v=g5CbucXzKxw

  De waarheid over Politie & Justitie in NL

 2. Ron De Mooij on

  Was mij al duidelijk, de journalist van rtl 4 stond uit te leggen hoe de “aanslag” gebeurd was en op de achtergrond was constant hotel bilderberg in beeld: in your face!!!

 3. De verborgen agenda van een aanslag lijkt mij logisch. Alleen snap ik niet dat die oude Suzuki, het was 2009 en die auto was misschien 10 jaar oud, dus van 1999 of zelfs nog eerder, dat ze die dan konden hacken. Er zat toen nog geen elektronica in zoals vandaag de dag en zeker niet in zo’n oud simpel wagentje .

 4. Huub Peters on

  Het is er zo ingesleten dat hele 4 en 5 mei gedoe, dat bijna niemand er meer logisch over nadenkt. Iedereen kent het wel, of heeft het zelf ook wel een gezegd of gehoord op 4 mei: “Vanavond wel even 2 minuten stil zijn hè voor de mensen dankzij wie we nu in een vrij land leven!” Pardon, ben je wel helemaal goed wijs om dat met droge ogen te beweren? Dat is zo’n beetje mijn antwoord als iemand mij die 2 minuten stil zijn zowat door mijn strot duwt. We moeten respect tonen voor de gesneuvelden. Dat vind ik prima. Dat doe ik elke dag al van mijn leven namelijk. Oekraiene, Mali, Gaza, Syrie en elders op de wereld waar brandhaarden waren/zijn. Daar heb ik geen 4 mei voor nodig. Ik ga op 4 mei, dan ook, geen 2 minuten meedoen aan die massa hysterie. Vroeger wel. Ik vond het allemaal prachtig. Als jochie was er niets mooiers dan 4 en 5 mei. Op 5 mei was het standaard zuipen en feesten totdat je er bij neer viel. Het bevrijdingsfestival was altijd iets prachtigs. Maar dat is niet meer.

  Tegenwoordig is het een gesloten terrein met controleposten. Met veel te veel politie, veel te veel ‘security’. Veel te veel domme regeltjes. Veel te veel hypocriet gejank. En veel te veel geen enkele vrijheid, want niets komt meer mee naar binnen, want er zou toch eens wat kunnen gebeuren… Ik zou niet weten wat, want ik heb het er heel wat jaren enorm gezellig gehad. En geen terrorist in de verste verte gezien of van gehoord die hier de binnenstad wilde opblazen. Maar goed, sinds een jaar of 9 terug Karst Tatens met zijn Suzuki tegen het monument in Apeldoorn aanreed tijdens koninginnedag is het natuurlijk logisch dat dat voortaan bij elk evenement kan en zal gaan plaatsvinden. Better safe than sorry, ja toch? Alles voor onze veiligheid! Dus geven we al onze vrijheid eenvoudig zonder te morren weg. Je mag het niet meer gezellig hebben op 5 mei. Het is niet meer vrijheid blijheid. Nee het is een vesting geworden met politieposten, veel te veel security, gefouilleerd worden totdat je een ons weegt. Dat noem ik geen vrijheid. Dat noem ik een politiestaat.

  (…)

  Men kijkt mij verwijtend aan als ik zeg dat ik niet op 4 mei meedoe aan die dodenherdenking maar dat ik dat op mijn eigen manier doe, wanneer ik daar zelf behoefte aan heb. Kwaad worden mensen als je dat durft te zeggen, want “hey die mensen zijn wel voor onze vrijheid gestorven, anders was Hitler hier nou nog de baas en dat wil je toch niet!?” Nee dat wil ik niet. Maar Hitler is nog steeds aan de macht. Dezelfde krachten die achter Hitler zaten achter de schermen, trekken nu nog steeds aan de touwtjes.

  Een ding waar ze goed in zijn is propaganda. Ons doen laten lijken alsof we vrij zijn. Ons feest laten vieren op ons eigen graf, in onze eigen gevangenis, dat vinden ze geweldig.

  Dezelfde nazi’s zijn nu nog aan de macht. We noemen ze alleen anders.

  (…)

  Ik heb nog wel duizend vragen die naar boven komen elk jaar tijdens de viering van 4 en 5 mei… Het is allemaal zo krom als een hoepel. Zo ongelofelijk dom en naïef allemaal. Zelfs de militairen van nu laten er zich inluizen. Kanonnevlees, ter meerdere eer en glorie van diegene die volgehangen worden met sterren en lintjes.

  • Reacties moeten kort en bondig zijn (±250 woorden). Ik wil voorkomen dat er ellenlange essays onder artikelen worden geplaatst, omdat dit de discussie vertroebelt. Om die reden is je reactie ingekort.

 5. Ron De Mooij on

  Huub je hebt volkomen gelijk, zeker als je kijkt in het kader van nu deze regering is ronduit fasictisch te noemen. Ondertussen de mond volhebben van democratie. 3 refere dums waar ze hun kont mee afgeveegd hebben, uitsluiten van democraties gekozen partijen etc. Gewoon een farce.

 6. Akky van der Veer on

  De hypocrisie van de zogenaamde koninklijke familie en koningin na afloop vind ik misschien nog wel het ergste. Eerst een bewogen toespraak houden om het klootjesvolk achter zich te krijgen en vervolgens in het openbaar de slachtoffers bezoeken en bewenen, met de camera’s in de aanslag. Wat een huichelarij!

 7. Mooi dat dit onderwerp een keer aan bod komt! Ik ben benieuwd naar deel 2 en de betekenis van het monument De Naald zelf. Ole Dammegard heeft in 1 van zijn lezingen al eens laten zien hoe vaak er bij een aanslag een obelisk betrokken is, of later op de plek wordt geplaatst. Sinds ik dat leerde ben ik al benieuwd hoe het met deze ‘aanslag’ in Apeldoorn zit.

  Op het filmpje dat gelinkt wordt is overigens te zien dat Kars T. nog bij bewustzijn is nadat hij tot stilstand kwam. Zie vanaf 1:48 https://youtu.be/XvHy4PcIRGk?t=1m48s
  Er is te zien dat Kars T. zijn hand nog beweegt. Deze verschijnt 2 keer net boven de rand van het portier.

 8. De laatste woorden van Karst Tate waren volgens de politie agent ter plaatse ”Alex ist ein nazi”

 9. Op 20 april 1990 in de middag, raakte ik bewusteloos in mijn auto! Daardoor gleed mijn rechtervoet van mijn gaspedaal en ging mijn auto heel langzaam vooruit. Een man achter me in zijn auto had dat door en bleef dus achter mij en haalde mij dus uiteindelijk uit mijn auto. Hoewel ik toen nog niet echt weer bij bewustzijn was. Dit werd bevestigd ook door de huisarts van die man in Roden. Want daar bracht hij mij heen om mij te checken, ook de aangekomen politiemensen naar dat ongeluk, kregen dat te horen van die man die mij uit de auto haalde.

  Dus het verhaal over de zogenaamde aanslag op he koninklijke huis was volgens mij dus een ‘valse vlag aanslag’!

 10. Waarom toeterde Karst? Waarom wilde hij de mensen waarschuwen?
  Hij reed over een afstand van pakweg 1 kilometer 100 km per uur. Toch komt hij precies op het juiste moment op de kruising als de bus daar de hoek omdraait.

  Deze video maakt veel dingen duidelijk.
  https://www.youtube.com/watch?v=5IElD_k5f_Y

  En wist je dat sinds de aanslag men huiszoekingen mag doen als de koninklijke familie ergens in de buurt komt, zonder gerechtelijk bevel?

 11. Van Karst vond ik het altijd vreemd dat hij in het ziekenhuis overleden was ,zijn verwondingen waren zichtbaar niet ernstig ( ook zijn hoofdwond niet) wel leek hij enorm bewusteloos ,meestal begint zo,n geval na een paar minuten al bij te komen…hij niet .en waar is hij aan overleden? dat was toch medisch geheim of zo? vreemd!

 12. Beer van der Put on

  Goh voor wie -naast zijn oud (en waarschijnlijk opnieuw) Unilever collega’s- zouden ze die dividendbelasting toch gaan afschaffen?
  Juist (s)Hell helpt en vise versa (als je via via schimmige bv-tjes en BPeetjes, meer dan 50% vd aandelen in je bezit hebt en je zoon het koninklijke olie imperium voortzet).

  Maar over die Code oranje van 9 jaar geleden:

  Ik had me al eerder in deze oneerlijke vendelzwaaielarij verdiept. Maar als je nog een paar keer de npo-beelden van het eerste filmpje van het artikel 9 jaar na dato, met voorkennis terugziet en luistert naar de manier en intonatie van Astrid KersenvanhetHeck haar praatje, viel mij nu pas op hoe ze het volgens script (alla de intocht van S. Klaas, zonder al te veel emotie (een laffe oei) of oprechte schrik) afratelt in tegenstelling tot haar collega Menno (die net als de mountainbike-agent met de witte bloes op 1.05 min (of het moet een hele goede stuntman in zijn vrije tijd zijn) en de onafhankelijke fotograaf met trapje -die van tante agent niet dichterbij mag komen- op 2.47 min.) buiten de draaiboek besprekingen was(ren) gehouden.
  Ook heel professioneel van de regie om het hoofd koel te houden bij zoiets, om op 3.33 min. de beelden vd swift in slowmotion in de herhaling te kunnen tonen. Verder opvallend dat de mountainbike-agent met het blauwe bloesje op 3.57 min. het portier “onopvallend”, probeert open te krijgen, wat niet lukt.

  Halverwege het artikel kun je op de foto’s klikken en zie je ook foto’s van de linkerzijde van het Swiftje en van de binnenkant. Die had ik nog niet eerder gezien en maken het evenement er niet minder verdacht op.

  Van die ontbrekende linker portier handgreep met vermoedelijk kogelgat ernaast wist ik nog niet (en tevens op de foto zichtbaar maar niet in de tekst aanbod gekomen; stevige linker (sniper?) beenwond waar hij zijn hand op gedrukt houdt/hield en (zijn?) bloed (laag!) aan het dashboard (is een vreemde plek, maar ook weer logisch vanwege het gat in het portier en misschien z’n been/baan exit-wound?).
  De Swift staat -aan de stand vd versnellingspook te zien- in z’n 2 (terwijl als zijn doel “de bus halen” zou zijn geweest, hij logischer wat opgeschakeld zou hebben. Maar dat gaat lastig als je niet bij bewust zijn bent en je een beenwond dicht moet houden, terwijl je stuurt en toetert en je de koppeling niet meer kunt bedienen), tevens hield hij van Hoegaarden gezien de bierfles.
  Om over de constructiefouten in de linker voorraamstijl en het dak nog maar te zwijgen (alsof er een donker blauwe panterswagen op heeft gestaan).
  De airbag en de radio zouden er hypothtisch gezien al voor het evenement uit geweest kunnen zijn (maar die kabeltjes van de radio bungelen wel onlogisch op die plek, ivm schokken en kortsluiting op je knokkels, het is sowieso niet handig om die stekkers van de kabelboom af te knippen, als je ooit een andere autoradio wil gaan aansluiten (weet ik uit ervaring, schade en schande bla).

  Niet dat ik echt super thuis ben in de Numerologie of Nostradamus-voorspellingen (heb geen strakke groene broeken). Maar je hoort de mensen wel eens zeggen; de geschiedenis herhaalt zich zo nu en dan.
  Nu was er in de walpurgisnacht van 1999 ook al de nodige zieke duisternis in Friesland gaande, dus als ze een 10 jaarlijks schema aan zouden houden, zou het volgend jaar ook weer raak (dus goed mis) kunnen zijn (en het moet nu ook nog eerst 1 mei worden).

  Ging de tekst van stairway to heaven daar ook niet over? Offers voor de mei-koningin en dergelijke?
  Zo eens deel twee gaan lezen, zo hoor ik bv Astrid op 0.11 min over het Koreaanse Rode Kruis bazelen en op 0.15 min nogmaals het internationale Rode kruis promoten, terwijl de camera een pannetje naar de top van de obelisk maakt…

 13. Hoera, de koning is populairder dan ooit! (video)

  willie en de club nazi bilderberg verraders geven biljoenen uit per jaar om polulair gevonden te worden, maar in de realiteit zijn ze dus niet zo geweldig…blijkt.
  Gelukkig is alex koning de laatste, met ons bloed aan zijn vingers, nu we allen weten hoe het verhaal werkelijk in elkaar steekt.
  Dat geld wat ze uitgeven aan roem propaganda zijn de (gedwongen) belastingen van de burger. http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12916:hoera-de-koning-is-populairder-dan-ooit&catid=9:binnenland&Itemid=22

  Een van de grootste problemen der hypocriete laffe psychopaten ordervolgers!
  COGNITIEVE DISSONANTIE … als we onze programmering zouden afwerpen …
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/cognitieve-dissonantie-als-we-onze-programmering-zouden-afwerpen/

  willies Story of Your Enslavement https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A&t=496s

  ”de NL kroon” ORDERVOLGERS ATTENTIE !!! Geeft… acht! Op de plaats… rust!
  Ook goed willende ordervolgers schenden de mensenrechten, en zijn lid van een criminele organisatie !
  Aan ALLE ordervolgers in NL

  STAND DOWN … STAND DOWN … STAND DOWN !!!

  War = Over !!!

 14. Off the subject Remote Vieuwing … De ‘Vuurwerk’ Ramp of toch een Aanslag?!?
  &
  Hoe kwam er nog een vuurwerk ramp in Culemborg (1991)?!?
  &
  Is er sprake van een DOOFPOT AFFAIRE der willies roverheid???

  The system is rigged !!!
  Wel er zijn te veel dingen gebeurt op de dag van de ontploffingen de niet logisch zijn, en er lag ook op het terrein munitie, semtex, en andere ontploffings materiaal van NL defentie.
  En na de ramp is er nog VEEL meer niet zo logisch verlopen, want de onderste steen is er nog steeds niet over boven.
  Er is niet alleen vuurwerk ontploft!
  Als er alleen vuurwerk was ontploft was er minder schade geweest, en minder doden heel waarschijnlijk…
  Er is gesoemelt met documenten bij de roverheid, polite’helden’, en in de politiek is er ook een verhaal van gemaakt voor het grote publiek, met medewerking van de MSM media … kranten, tv … & Nieuws.Onder.SStaatstoezicht.
  Beatrix is kort na de ramp langs geweest, maar toen de pers arriveerde was ze gauw vertrokken volgens ooggetuigen toen ter plaatse.
  De vuurwerk ramp/aanslag in Enschede vond plaats op zaterdag 13 mei 2000, waabij velen NL’ers om zijn gekomen.

  Dingen gebeuren niet zo maar.

  Op zoek naar de onderste steen in het hele verhaal
  Op zaterdag 13 mei 2000, omstreeks 14:45 uur, brak er op het terrein van vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks aan de Tollensstraat te Enschede een brand uit die uiteindelijk, circa 50 minuten later, werd opgevolgd door een aantal explosies.

  Wie was daar voorafgaand aan het ‘eerste vlammetje’, wat heeft zich daar afgespeeld?
  Uit onderzoek blijkt dat het ‘eerste vlammetje’ veroorzaakt is door menselijk handelen.
  ‘Wij hadden al gezien, die brand ontstaat niet zomaar op een plek vol veiligheids protocollen’, aldus onderzoeker Jan de Bruin van Bureau Interne Zaken van de Politie Gelderland-Midden.

  http://devuurwerkramp.nl/

  De ‘vuurerk’ ramp uit de doofpot !!!
  Als ik koning was, zou ik er ALLES over willen weten, en ik zou mijn volk (waar ik zoveel van hou) op de hoogte houden erover… Volgens deze documentaire is het een politieke doofpot van jewelste!
  De belangrijkste getuige van die doofpot is ex-rechercheur Jan Paalman, die deel uitmaakte van het TOLteam dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand in handen had.
  Omdat hij kritische vragen stelde bij de veroordeling van André de Vries, werd hij ontslagen.! https://www.boublog.nl/2013/12/04/de-vuurwerkramp-enschede-uit-de-doofpot/

  HERSTEL DE REPUBLIEK

  ONDEUGDELIJKE MIJNEN VEROORZAAKTEN ‘VUURWERKRAMP
  https://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2010/12/ondeugdelijke-mijnen.pdf

  Het volk HERSENSPOELEN met ’t woord VUURWERKRAMP
  http://hetuurvandewaarheid.info/2010/11/19/het-volk-hersenspoelen-met-t-woord-vuurwerkramp/

  Munitieramp.punt.nl http://munitieramp.punt.nl/

  Er zit een patroon in de aanslagen der ‘elite’, …
  (NL) burgers worden dagelijks duidelijk in angstmodus gehouden door wilie.
  (…)
  Wie ALLE waarheid boven wil hebben over de explosies nodig ik uit om
  De Waarheid Achter De Vuurwerkramp eens te lezen.
  De politiek, de kroon …
  Het Blijkt Satanische Cult Te Zijn.
  willies systeem maakt mensen dood ziek!!!
  Een ziek systeem creeert zieke mensen.

  • Ella Ster* on

   Probeer reacties kort en bondig te houden met focus op één onderwerp. Te lange reacties worden ingekort.