Een valse-vlag-aanslag bevat altijd numerologische en symbolische elementen. Ook bij de ‘aanslag’ in 2009 zien we diverse occulte symbolen terug. Is dat toeval, of een duidelijke aanwijzing dat het hier gaat om een gecontroleerde gebeurtenis op satanische grondslag?

> Vervolg op: Was Koninginnedag 2009 in Apeldoorn een valse-vlag-aanslag? Deel 1

30 april is een satanische, rituele dag

Bij een valse-vlag-aanslag spelen numerologie en de gekozen datum altijd een rol. 30 april, destijds de vaste datum van Koninginnedag, is een satanische, rituele dag. De nacht van 30 april op 1 mei wordt Walpurgisnacht genoemd. Deze wordt voorafgegaan door een 13 daagse periode (van 19 april tot en met 1 mei) en staat bij satanisten bekend als een periode van bloedoffers.

Cijfercombinatie 9/11

Wie zich verdiept in de werkwijze van de Illuminati, ziet steeds bepaalde getallenreeksen terug zoals 11, 911, 22, 33, 13 en 666. Dat is niet zonder reden, want numerologie behoort tot de ‘verborgen kennis’, die door de Illuminati wordt benut om hun sinistere plannen te bekrachtigen. Het cijfer 11 is een priemgetal, een getal dat alleen door 1 en zichzelf kan worden gedeeld. De cijfers 22 en 33 zijn meervoud van het getal 11 en dat zien we opvallend vaak terug in de datum en andere aspecten van valse-vlag-aanslagen.

Nummer 11 werd zichtbaar zodra de bus draaide.

Ook bij de aanslag in Apeldoorn valt het cijfer 11 op, net als de getallenreeks 9/11. Zo kunnen we op Wanttoknow lezen; “Op de achterkant van de koninklijke bus stond links en rechts het getal 11. Volgens het programma Netwerk reed de auto precies om 11:50:31 in op de menigte. En daar zien we het 11-9 patroon weer terug, want 50:31 is opgeteld 9, en het tijdstip als geheel is 11 (1+1+5+3+1). Ook werd gemeld dat de bestuurder een 38-jarige man was; 38 bevat eveneens een 11-trilling. Slachtofferhulp was tot 22:00 in de avond bereikbaar via 0900-0101.” Kijk je naar alle valse-vlag-aanslagen, dan valt op dat de cijfers 11 en 22 ontzettend vaak voorkomen, net als de cijfercombinatie 9-11. De cijferreeks 9-11 zit ook verscholen in het monument De Naald, dat op 9 maart 1901 werd geplaatst. Tel je de cijfers van het jaartal op dan krijg je 11 (1+9+1). De aanslag gebeurde in 2009, dat opgeteld ook weer 11 vormt.

Satanische symbolen wijzen op een satanisch ritueel

We zien verwijzingen naar het satanisme en de nazi’s terug in de keuze voor de auto; een zwarte Suzuki Swift, ofwel een zwarte SS. De link met de nazi’s is voor sommigen misschien vergezocht, maar we moeten niet vergeten dat Opa Bernhard behoorde tot Hitler’s lijfgarde, lid was van de SS en Nazi-partij NSDAP. Ook Prins Claus zat bij de Hitlerjugend en heeft aan het einde van de oorlog nog bij de Wehrmacht gediend. In het verleden van de Oranjes zien we veel connecties met de nazi’s en de familie draagt deze symboliek openlijk uit. Denk maar aan de hakenkruizen op Maxima’s mantel tijdens het bezoek aan Neurenberg, waar na de Tweede Wereldoorlog het Neurenberg-tribunaal tegen de nazi’s werd gehouden. [5]

Ole Dammegard sprak op 8 april tijdens het Studium Generale in Breda over het fenomeen valse-vlag-aanslagen in het algemeen en specifiek over de aanslag tijdens Koninginnedag 2009. Hij doet al 35 jaar onderzoek naar ‘terroristische’ aanslagen en politieke moorden. Tijdens zijn onderzoek heeft hij ontdekt dat deze aanslagen altijd volgens een vast patroon verlopen en dezelfde onderdelen bevat zoals numerologie en bepaalde symboliek. Voorbeelden hiervan zijn: de piramide, de obelisk en het uitrekken van de schoen.

Piramide markeert altijd locatie van aanslag

Hij zag ook dat er bij aanslagen vrijwel altijd een piramide staat in de buurt van de gekozen onheilsplek, óf dat die er achteraf wordt gebouwd. Vaak gaat deze piramide schuil in de architectuur en is alleen te zien vanuit een bepaald perspectief. Belangrijk is de symbolische waarde die de piramide voor de elite vertegenwoordigt. Veel mensen zijn inmiddels bekend met het bekende Illuminati symbool van de piramide met daarboven het alziende oog. Bij de aanslag in Apeldoorn zit de piramide verscholen in het stratenplan, waarbij de Naald (de obelisk) de top van de piramide markeert. En we zijn allemaal bekend met de uitdrukking: “door het oog van de naald kruipen.”

De piramide met het alziende oog is een bekend Illuminatisymbool.

De schoen als Vrijmetselaarssymbool

Ole Dammegard ontdekte ook dat bij vrijwel alle valse-vlag-aanslagen het symbool van de uitgetrokken schoen prominent aanwezig is. Soms liggen er twee schoenen naast het slachtoffer, alsof deze eerst netjes zijn schoenen heeft uitgedaan. In de Vrijmetselarij symboliseert het uittrekken van je schoenen een homage aan een heilige plek, zoals staat beschreven in “De rite van discalceatie”.

Tijdens de aanslag in Apeldoorn zien we de schoensymboliek uitgebreid terug. In eerste instantie valt het niet op, omdat het wel aannemelijk is dat mensen hun schoenen verliezen als ze worden aangereden. Maar de schoenen die op straat liggen, worden expliciet vermeld door de verslaggever die verslag doet van de aanslag die net heeft plaatst gevonden;  “Mensen zijn totaal verdwaasd door wat hier is gebeurd. Bloed op de grond, een pantoffel losgerukt, een fiets van de politie ligt hier, mensen lopen door elkaar heen. Een laars op de weg, een schoen, eerste hulp wordt verleend…” (op 2:30 minuten van de live video)

Ole Dammegard toont in Breda een foto van een strakke dameslaars met rits, die in Apeldoorn op straat is blijven liggen. Niet bepaald het model dat je makkelijk aan- en uittrekt en nauwelijks aannemelijk dat iemand die door een ongeluk ‘even’ verliest.

Obelisk is symbool van Baal

De Naald, ofwel de obelisk, speelt in deze aanslag een cruciale rol. Volgens Ole Dammegard is de obelisk een vast monument dat, ofwel reeds aanwezig is op de gekozen plek, of er na de aanslag wordt geplaatst. De obelisk is een monument om de ‘goden’ te eren. Een obelisk wordt ook wel ‘Baal’s schacht’ genoemd en verwijst naar de fallus van Baal. Om deze ‘god’ te eren, moeten mensenoffers worden gebracht. En zoals we hierboven zien, is 30 april een rituele offerdag.

Baal wordt geëerd door mensenoffers, een praktijk die achter de schermen nog steeds heimelijk plaatsvindt.

Voor degene die niet bekend zijn met de Illuminati en het satanisme, is deze suggestie wellicht ondenkbaar. Degene die echter bereid is om zich te verdiepen in de geloofsovertuiging en methodes van de Illuminati, weet dat satanische offerrituelen een onderdeel zijn van hun modus operandus. Getuigen zoals Ronald Bernard, Anne-Marie van Blijenburgh en vele anderen, bevestigen dat dit soort praktijken bestaan en dat de elite hierbij is betrokken.

De media zit in het complot

Als we naar de televisiebeelden van het live event kijken, wordt de obelisk vlak voor de aanslag pontificaal in beeld gebracht. Kijk maar vanaf 0:17 seconden in de NOS-video. Met een valse vlag-aanslag is het van groot belang dat zich een bepaald beeld over de gebeurtenis wordt gevormd. Vaak valt de media echter door de mand omdat ze dingen verkondigen die overduidelijk niet kloppen of te vroeg worden aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan de BBC-verslaggever die 20 minuten te vroeg verkondigde dat WTC-7 was ingestort. Dit verraadt dat ze een script oplezen uit een zorgvuldig voorbereid draaiboek.

We zien nog meer in deze video van NOS ná de aanslag. De verslaggeefster vertelt: “Wij proberen er natuurlijk achter te komen wat er precies is gebeurd. Eén van de redenen dat het moeilijk voor ons is, is omdat er geen mobiel telefoonverkeer mogelijk is.” (1:52) Aan het begin van de video zie je op 0:48 seconden een vrouw bellen. Ook vanaf 1:06 minuten, net zoals op 1:11 en op 1:15 minuten. Even later zegt de verslaggeefster: “Waar net nog mensen stonden te juichen langs de kant, rijen dik, staan mensen nu te bellen met elkaar.” Vervolgens zie je op 1:30 van de video een man bellen, op 1:56 komt agent in beeld die mobiel belt. Op 2:00 een vrouw die belt, op 2:20 een agent die belt en op 2:52 wederom een agente die belt. Kortom: we worden ontzettend in de maling genomen.

Desondanks zullen veel mensen de gewenste verhaallijn uit het script accepteren, ook al laten de beelden ons iets heel anders zien. Hetzelfde effect zien we bij andere valse vlag-aanslagen. Een valse-vlag-aanslag is dan ook een psy-op, een psychologische operatie die als doel heeft angst en verwarring te zaaien. Beelden van slachtoffers, de chaos en paniek die na een aanslag ontstaan en de grote hoeveelheid hulpverleners, roepen heftige emoties op. Wanneer mensen emotioneel reageren, kunnen ze niet meer helder denken en daarom vallen de inconsistenties in beeld en verslaglegging niet meer op.

In deze video-analyse wordt ook uitgelegd dat de regie vlak voor de crash overschakelt naar een andere camera, terwijl men niet had kunnen weten (althans volgens de officiële lezing) dat de Suzuki tegen de Naald zou aanrijden.

Persconferentie bij Bilderberghotel

Bij een valse-vlag-aanslag wordt nagenoeg niks aan het toeval overgelaten. Er zijn vele symbolische verwijzingen terug te vinden. Na de aanslag wordt een persconferentie gehouden. Kijk eens voor welk hotel de verslaggever staat wanneer hij verslag uitbrengt? Niet het beruchte Bilderberg hotel in Oosterbeek waar de eerste conferentie van de Bilderberggroep heeft plaatsgevonden, maar het Bilderberg hotel “De keizerskroon” in Apeldoorn speelde een hoofdrol in de eerste uren na het drama. De persconferenties donderdag werden gehouden in een van de zalen van het hotel. Tot laat donderdagavond maakten journalisten en televisieploegen gebruik van de faciliteiten in dit hotel. [6]

Talloze zaken vragen om herziening

Voor mij staat vast dat er op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn iets heel anders heeft plaatsgevonden dan wat de media ons wil doen geloven. Naar mijn mening kloppen te veel zaken niet met de officiële verhaallijn. Ook staan er nog veel vragen open. Het hele gebeuren vraagt in ieder geval om een nader onderzoek en een herziening van de officiële versie. We moeten de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, niet zoals ze ons worden verteld dat ze zijn.

En misschien is het ook tijd om andere zaken te herzien. Zo vind ik het absurd dat politie-agenten en kamerleden in hun eed trouw zweren aan de koning. Hoezo? Waarom zweren deze ambtenaren niet trouw aan het volk? Waarom staat de koning boven de (statutaire) wet en geniet hij binnen het Nederlandse rechtssysteem immuniteit? Geeft dat het staatshoofd daarmee ook het recht om mensenrechtenschendingen te plegen en zich bezig te houden met terreur? Deze vragen zijn nu relevanter dan ooit en vragen om een écht debat, waarbij mensen deze vraagstukken openlijk en met waarborg van hun veiligheid ter discussie mogen stellen.

Koninginnedag Apeldoorn 2009: Hoax of Valse Vlag?

Ben je benieuwd naar mijn persoonlijke mening over de aanslag in Apeldoorn? Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe berichten en toegang krijgen tot exclusieve artikelen? Kijk dan op mijn Patreon-pagina. Wanneer je me steunt krijg je toegang tot de berichten op de Patreon-tijdlijn, die grotendeels alleen voor leden toegankelijk is. Met jouw steun kan ik me blijven wijden aan journalistiek onderzoek. Iets dat nog steeds hard nodig is, omdat de media geen eerlijk beeld schetst over wat er werkelijk gaande is in de wereld.

Help mee om de onderste steen boven te krijgen

Wij zijn erg benieuwd naar reacties van mensen die meer informatie hebben over hetgeen die dag in Apeldoorn heeft plaatsgevonden. Mocht je bewijzen hebben die zaken in dit artikel bevestigen of ontkrachten kun je deze mailen naar ellaster@zoho.com. Klokkenluiders zoals: agenten, hulpverleners, ooggetuigen en fotografen die betrokken zijn geweest bij dit event, kunnen desgewenst anoniem hun verhaal doen en hun privacy zal worden gerespecteerd.

Meer lezen?
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voetnoten
[5] Het Huis van Oranje heeft nauwe banden met de nazi’s. Prins Claus bleek lid te zijn geweest van de Hitler Jugend en had aan het einde van de oorlog gediend bij de Wehrmacht. Van Prins Bernhard weten we inmiddels ook dat hij bij de Sturm Abteilung (SA) en de SS heeft gezeten. Bovendien was hij lid van de Nazi-partij NSDAP. Tijdens zijn trouwfeest met Juliana werd onder het spelen van het Horst Wessellied zelfs de Hitlergroet uitgebracht. Fragment uit: “Van Oranjegekte tot de gekke wereld van de Oranjes.”
[6] Uit: “Cruciale rol hotels na Koninginnedag-drama ”, Misset Horeca op missethoreca.nl

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

6 reacties

 1. Dankjewel Ellaster voor het opnieuw plaatsen van een goed artikel. Het geeft ook een stukje troost op een dag als vandaag, waarop het lijkt alsof heel Nederland alleen maar kan denken aan “feesten”. Er zijn gelukkig steeds meer mensen, waarbij de ogen geopend worden.

 2. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 3. Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen hevig van slag raken als zij dit lezen. Het is totaal tegenover gesteld met wat zij te zien krijgen. Hierdoor ontstaat een dissonantie in de hersens. Deze dissonantie maakt dat men dan liever de kop in het zand steekt ipv het goed te gaan onderzoeken. En het is hoog gegrepen. Satanisme pedofilie oorlog psychopaten moordpartijen kindermisbruik en ga zo maar door.. En toch, met wat moed lukt het om je door deze materie te worstelen. Het uiteindelijke resultaat is bevrijding. En dat maakt het meer dan waard. Bedankt Ella voor jouw moed en heldere artikelen!!

 4. Mijn arme’, ‘misleide’ priesters, bisschoppen, ministers en kardinalen die blind zijn voor de waarheid.
  666 ($$$) Politics (Het beest zelf) die blind is voor de waarheid, politzei die blind is voor de waarheid…Bankiers die blind zijn voor de waarheid, MSM media die blind zijn voor de waarheid, wat een hypocriet zooitje is het eigelijk om ons (We The People) heen…

  Rise & Shine The Light ✨✨ TRUTH = LVE

  De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door satans gevallen engelen in samenwerking met de antichrist en zijn veelsoortige organisaties . . . (illuminati satanische bilderberg club)

  HET BOEK DER WAARHEID … AL , BULL, BA’EL, MOLOCK = SATAN … god v/d zionisten joden, en de moslims.
  De Eindtijd In Beeld … HET HEILGE BOEK DER GEVALLEN ENGELEN … Librorum Prohibitorum
  http://www.cormael.nl/wp-content/uploads/2014/07/01-geval-engel.pdf