De illuminati valt uiteen en er blijkt nu een gebrek aan leiderschap en daadkracht binnen de groep. Dat zien we doordat prominente criminelen nog steeds niet zijn gearresteerd en positieve veranderingen nog niet zijn ingevoerd. Hieronder een beknopte samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 26 april 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Begrafenis Barbara Bush

11:30   Trump was niet aanwezig bij de herdenkingsdienst van Barbara Bush. Als officiële reden werd gezegd, dat Trump de dienst niet wilde verstoren door de vereiste veiligheidsmaatregelen. Thomas beaamt dat de beveiliging rond Trump inderdaad flink is aangescherpt. Specifieke personen binnen een van de agentschappen willen hem laten vermoorden. Thomas: “Ja, we hebben de emails.”

Leugens in Hillary Clinton-zaak

13:40   Fox nieuws heeft in februari emails onderzocht waarin wordt aangetoond dat Justitie met de FBI heeft samengewerkt bij het samenstellen van een eenduidige reactie op de ontwikkelingen in het email-schandaal rond Hillary Clinton. De emails bevatten 20 berichten met geheime staatsinformatie, die op haar persoonlijke mailserver zijn gevonden. Voormalig FBI-directeur James Comey beweerde onlangs tijdens een verhoor nog, dat er in deze zaak géén samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de twee overheidsdiensten.

Iran-conflict gaat over olie

53:45   De situatie in Iran heeft niets te maken met kernwapens, maar alles met olie. Er is een deal tussen Iran, Netanyahu, de Bush-groep en de Saoedische groep Aramco, waarbij de hoofdimam van Iran wordt betaald. Deze deal is al jaren geleden afgesloten. De olie wordt ingekocht voor $20 per vat en nu de olieprijs boven de $50 per vat ligt, maken ze meer dan 100% winst. 90% van de olie wereldwijd wordt op de zwarte markt verkocht voor $25 of minder per vat.

De olieprijs per vat is fictief en wordt gemanipuleerd om de prijs op te drijven. Ook de prijzen van andere producten of diensten die aan de olieprijs zijn gerelateerd, worden kunstmatig verhoogd. De hele oliemarkt is gemanipuleerd. Wat er werkelijk in Iran aan de hand is, is dat men de olie voor niets in handen wil krijgen.

Leger is gedeeltelijk trouw aan de Illuminati en Rothschilds

57:45   Sommige luisteraars vragen zich af waarom we nog niet meer actie zien. Een oorzaak is dat het gehele Amerikaanse leger nog niet naar de goede kant is overgestapt. Een deel van het leger staat nog aan kant van de Pindar* en de Rothschilds.

Thomas: “We komen eraan! Deze mensen moeten zich realiseren wie hun salarissen betaalt en bij welk land ze eigenlijk horen. Als ze dit niet gaan beseffen, wordt het tijd dat ze opstappen. Dan laten we échte patriotten het werk doen, dat zij al in 2001 hadden moeten doen,  (…) Aan hun tijd van controle komt een einde.”

*) Pindar is het hoofd van de Illuminati. Momenteel is dat Obama.

Rothschilds proberen zeggenschap over Afrika te krijgen

In Engeland was een Gemenebest-bijeenkomst. Groot Brittannië heeft Afrikaanse landen het voorstel gedaan om lid van de Gemenebest te worden. Aan de landen die nu al lid zijn van de Gemenebest, is gevraagd hun overeenkomst te vernieuwen. De oude overeenkomsten zijn eind vorig jaar namelijk verlopen. Thomas hoopt dat dit voor Afrikaanse landen aanleiding is om de ‘uitbuiters’ (de Britten, maar ook de Nederlanders) voorgoed links te laten liggen.

In het Britse voorstel, zullen de Afrikaanse landen overgaan op de Britse pond. Daarmee vallen deze landen onder de Rothschild-kroon. Dat geldt ook voor Zimbabwe. Dit is het zoveelste signaal dat de RV een vorm is van oplichting.

Wetgeving omzeild om bevolking te bespioneren

1:06:00   De wereldwijde spionagegroep Echelon wordt momenteel vanuit Australië bestuurd. Deze groep probeert fondsen uit de Manna World Holding Trust te ontfutselen. De groep wordt ook wel Five Eyes genoemd. Ze spioneren in elkaars landen en spelen de informatie vervolgens door naar de desbetreffende landen. Daarmee omzeilen ze nationale wetten, die het verbieden de eigen bevolking te bespioneren.

De geheime diensten werken daarbij samen: CIA, MI5, MI6, KGB en Mossad zijn de ‘vijf ogen’, maar het zijn in werkelijkheid ‘negen ogen’. Thomas zal in een toekomstige radio-uitzending uitgebreider op deze groep ingaan en aantonen hoeveel achterdeurtjes ze bijna overal in hebben gebouwd. Er worden enorme budgetten besteed aan deze spionage-activiteiten. Volgens Thomas is dit een teken dat ze zeer onzeker en doodsbang zijn voor ons. Mensen bespioneren anderen alleen als ze zich bedreigd voelen.

Huidige elite ontbeert leiderschapskwaliteiten

1:10:20   Tank bracht vorige week een bericht naar buiten met de verklaring waarom het Trump-team nog geen actie heeft ondernomen met betrekking tot de soevereiniteit en ook de Federal Reserve nog niet heeft overgedragen aan de overheid.

(E*: Tank is het pseudoniem van een insider die nauw betrokken was bij de RV-operatie, voordat hij besefte dat de RV (Revaluation) een zwendelpraktijk is en overstapte naar het Manna-team. Luister naar Tank deel 5) Tank vertelt over de ‘opperkoning’ M, een evenbeeld van Satan, die aan de top van de piramide stond. Hij leeft sinds november 2016 niet meer, maar zijn tirannie werkt nog steeds door in de psyche van, met name de elite. De angst en apathie onder de bevolking is echter een van de grootste problemen.

Volgens Thomas is er misschien een buitenstaander nodig, die als boegbeeld kan optreden. Praktisch alle figuren van de huidige politieke top zijn allemaal op een of andere manier betrokken bij fraude, corruptie, omkoping en afpersing. Zo zijn ze aan de top gekomen en de meesten zijn betrokken bij minstens één van de hierboven beschreven misdrijven. De mensen aan de top zijn doordrenkt van angst en hebben een gebrek aan compassie en empathie. Daarbij hebben de meesten een gebrek aan gezond verstand. Ze zijn getraind om bevelen op te volgen en missen competenties voor goed leiderschap.

New York Police faalt bij vervolging van Hillary Clinton

1:27:00   Hillary is toegetreden tot de Coven Wing Group, een elite vrouwenclub. Deze groep is een van de vele organisaties die is betrokken bij pedofilie en mensenhandel: Weinstein, NXIVM, Broward County Florida (ook genoemd door Timothy Homseth), Necker Island, Richard Brandson, Epstein Island, Bronfman sisters, Lauren Salzman, Maria Abramovic, Obama en Maggie Nixon, haar moeder Sarah Nixon, Podesta, Hillary Clinton, Huma Abedin, Haïti, het Rode Kruis en Debbie Wasserman Schulz zijn verweven in één gigantische beerput van verdorvenheid. Ze bedekken allemaal hetzelfde en het moet stoppen.

1:29:45   Er is een snuff-video uitgelekt die via het dark web is verspreid. Hierop is te zien is hoe Hillary Clinton en Huma Abedin een meisje van 11 seksueel misbruiken en vermoorden. (E*: Deze video stond op de laptop van Anthony Weiner. Doorgewinterde rechercheurs van de NYPD (New York Police Department), barstten in tranen uit en moesten braken, vanwege de wreedheid tegen het meisje. De video wordt beschreven in Tank deel 6 en in de vorige TH&I-radioshow rond 1:36:25)

Het meisje kwam in deze positie doordat overijverige sociaal werkers het kind en haar zus weghaalden bij haar biologische moeder. Het heikelste punt van deze ‘Grote Amerikaanse Tragedie’ is volgens Tank dat we ervan weten, maar dat niemand er iets aan doet. De autoriteiten hebben het onderzocht, er kennis van genomen en vervolgens niks ondernomen. De grootste schuldige is de NYPD. Zij weten nu al twee jaar van deze video met Hillary Clinton en wat hebben ze ermee gedaan? Zij hebben een plicht en een verantwoordelijkheid. Waarom komt dit niet via de mainstream media naar buiten? Waarom onderneemt het leger geen actie tegen deze psychopaten?

Thomas roept op om van de mainstream media te eisen dat de informatie over deze video naar buiten wordt gebracht. “Dat is iets wat iedereen kan doen.”

E*: Er zijn inmiddels tal van artikelen gepubliceerd die beweren dat het bestaan van deze video fake news is, bijvoorbeeld door factcheck.org, hoax-alert, hoaxorfact.com. De betrouwbaarheid en de bestaansreden van deze sites, vind ik op z’n minst twijfelachtig.

Giuliani is een dubieuze toevoeging aan Trump’s team

1:50:40   Giuliani, voormalig burgemeester van New York, is toegetreden tot het juridische team van Trump. Thomas heeft moeite met Giuliani vanwege zijn rol in 9/11, toen hij op dezelfde dag van de aanslag grote hoeveelheden staal voor dumpprijzen aan China verkocht. Met de verkoop van het staal, verdwenen ook lichaamsdelen en bewijsmateriaal. Er zijn die dag 120 vrachtwagens vol puin afgevoerd. Niet bepaald iets dat eenvoudig binnen één dag kan worden geregeld. In geen enkele crime scene komt het voor dat brokstukken onmiddelijk worden afgevoerd . Dit is volgens Eric Lawyer, de oprichter van Firefighters for 9/11 Thruth, een misdaad op zichzelf.

Ook heeft Giuliani die dag gezegd dat hem was verteld dat de torens zouden instorten. Desondanks heeft hij de reddingswerkers toen niet gewaarschuwd om de gebouwen te verlaten. Dit wordt hem door de New Yorkse brandweer, die op deze dag een groot aantal brandweerlieden verloor, zeer kwalijk genomen.

De keuze voor Giuliani is daarom controversieel, maar wellicht onderdeel van een strategie. In dat geval zou Giuliani gebruikt kunnen worden om niet alleen zijn rol, maar ook die van andere medeplichtigen op 9/11 duidelijk te maken. Thomas hoopt dat dit het geval is, want anders blijft er nog maar weinig vertrouwen over in Trump. De tijd zal het uitwijzen.

Huma Abedin en de islamitische organisatie HUMA

1:59:00   De organisatie HUMA is in 2004 opgericht met als doel de positie van moslim alumni te versterken. Men streefde tevens naar een islamitische imaam op de universiteit van Harvard en de bouw van een moskee op Harvard Square, het centrale plein van Cambridge, Massachusetts. HUMA steunt islamitische alumni en studenten op de Harvard universiteit. Thomas vraagt zich af of de uit Saoedi-Arabië afkomstige Huma Abedin misschien een artiestennaam is. Huma is geen regulier islamitische naam. Wellicht bevat de naam een verborgen boodschap.

Vergaande veranderingen beleid vereist

2:30:00   Thomas bespreekt een tweetal voorstellen waarvan hij hoopt dat deze in de nabije toekomst worden geïmplementeerd. Het eerste voorstel is de lancering van een Trump Truth Channel, als tegenhanger van de mainstream media. Een voorwaarde is om de geheimhouding op regeringsniveau op te heffen. (E*: ik vermoed dat hij hiermee refereert naar disclosure van de Deep State, geheime technologie en het buitenaardse dossier.)

2:36:00   Het tweede voorstel betreft een reorganisatie van banken en hypotheken. In het huidige systeem worden elke zeven jaar opzettelijk crashes en economische groei gecreëerd. Daardoor worden mensen tijdens een economische piek verleid om een te hoge lening af te sluiten, waardoor ze bij de volgende recessie in de problemen komen. Op dit moment hebben veel jongeren geen toegang meer tot de huizenmarkt en hebben veel mensen grote schulden. Een eerlijker systeem waarbij mensen alleen de daadwerkelijke kosten +10% bouwkosten voor hun huis betalen, biedt mensen de mogelijkheid een fatsoenlijke woning te betrekken.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 4/26/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

  1. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

  2. De misdaden can Clinton en Huma zijn niet te bevatten, als ze ooit gepakt worden kun je geen straf verzinnen dat in verhouding staat tot de vergrijpen van dit ongedierte.