De Trust wordt nog steeds tegengewerkt. De sabotagepogingen hebben nu echter grote consequenties. Ze treffen niet alleen de Cabal, de betaalmeesters, maar ook hun handlangers. Er is een stevig lik-op-stuk beleid ingezet voor degenen die klussen opknappen voor de criminele Cabal. Ze zijn persoonlijk aansprakelijk en hun bankrekening wordt bevroren.

Hieronder een samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 mei 2018 door Thomas Williams. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Koninkrijk van Manna geen onderdeel meer van Manna World Trust-team

1:04:30   Het Koninkrijk van Manna was oorspronkelijk gelieerd aan de Manna World Holding Trust. Jesper Ellermans, de president van het Koninkrijk van Manna, zat ook in het Manna-team van Kim. Maar toen in oktober 2017 bekend werd dat Jesper is betrokken bij pogingen de Trust-accounts te hacken, heeft Kim hem verwijderd uit het team. Dit in tegenstelling tot de berichten die Jesper zelf naar buiten bracht.

1:12:00   Jesper en zijn team werken voor de Chinese Elders en de Rothschilds en proberen de RV (Revaluation) erdoor te drukken. De Chinese Elders beheerden in de 16e eeuw de Trust en gaven 500 jaar geleden twintig miljoen dollar aan de Rothschilds om hun imperium op te starten. Dat was in 1520. De RV met de bijbehorende hiërarchie en grootheidswaanzin, behoren tot het oude paradigma.

Jesper heeft zijn naam verschillende keren veranderd, onder andere naar ‘Koning Julius’ (een verwijzing naar het Romeinse rijk) en later naar ‘Michael’ en ‘Areal’ (verwijzingen naar archontische engelen). “De drang naar hiërarchie helpt de planeet niet naar voren”, benadrukt Thomas.

Jesper is nauw betrokken bij de RV en de vele pogingen om toegang te krijgen tot de Trust. Het quantumsysteem van de Trust behelst een beveiliging dat niet-geautoriseerde codes weigert. Bovendien worden de rekeningen geblokkeerd van een ieder die ongeoorloofd in het systeem probeert in te breken. Dit heeft geleid tot enorme woede bij de gestraften en aanvallen op Kim.

1:18:00   Begin 2016 heeft Kim Thomas benaderd en hem een enorme hoeveelheid informatie aangeboden. Aanvankelijke was hij sceptisch, maar gaandeweg raakte hij overtuigd en won Kim zijn vertrouwen. Ze delen het gemeenschappelijke doel om de planeet en mensheid verder te helpen. Verschillende mensen uit het team van Kim hebben zich laten verleiden over te stappen naar het kamp van de Rothschilds, vanwege korte-termijn-winst en persoonlijk belangen. “Als we voor mooie titels, korte-termijn-weelde en roem vallen, blijven we altijd in slavernij gevangen”, aldus Thomas.

Media wordt aansprakelijk gesteld voor hoogverraad

1:27:25   Er is bewijs verstuurd naar alle mediakanalen in de VS, Engeland en Rusland over grote financiële misdaden die zijn gepleegd door prominente mensen. Het betreft zowel documenten als beelden. Het is vorige week dinsdag verstuurd met het verzoek het naar buiten te brengen. Geen enkel mediakanaal heeft er echter nog vóór deze Truth, Honor & Integrity-uitzending op gereageerd.

Thomas heeft een boodschap voor de mediamensen, ervan uitgaande dat velen van hen naar deze radio-uitzending luisteren; “het feit dat je nu het échte nieuws bezit én bovendien bewijzen, legt hiermee de verantwoordelijkheid op jullie bord. Indien jullie collectief besluiten om deze informatie te negeren, zijn jullie mede-aansprakelijk en medeplichtig aan deze misdaden. Dit zal consequenties hebben. Laat ik duidelijk zijn. Als meneer X hoogverraad heeft gepleegd en jullie hebben daarover informatie en bewijzen, maar besluiten dit collectief te negeren, dan zijn jullie eveneens schuldig aan hoogverraad.”

Blokkades van de Trust worden opgeheven

1:29:30   Het financiële systeem is vorige week ongeveer drie kwartier platgelegd. Daardoor kreeg het Manna-team van Kim volledig toegang tot actuele informatie. Er is in het systeem bewijs gevonden van criminele handelingen en men kon zien wíe het deed. De rekeningen van deze mensen, waar prominente namen tussen zaten, zijn bevroren en hun crimineel verkregen fondsen zijn overgemaakt naar een andere rekening. Het zal aan de rechtmatige eigenaren worden geretourneerd.

Het systeem is nu gezuiverd van ‘achterdeurtjes’, dubieuze software en een waarschuwingssysteem om doelgericht bepaalde personen te blokkeren. Ook dubieuze data-opslag is uit het systeem verwijderd. Op dat moment was de Trust-rekening off ledger (niet zichtbaar binnen de boeken). De rekening is vervolgens overgeheveld en binnen het systeem als on-ledger geïnstalleerd. Dit houdt in dat de fondsen van de rekening kunnen worden benut. Tijdens deze operatie is ook het Five Eyes-spionagesysteem van Echelon bevroren.

De volgende fase had betrekking op het opheffen van waarschuwingssignalen die zijn gericht tegen personen of groepen die te maken hebben met stortingen vanuit de Trust op projectrekeningen. Hiermee wordt voorkomen dat rekeningen of personen die zijn gelieerd aan deze bankrekeningen, worden geblokkeerd.

Ambtenaren die bevelschriften vervalsen, worden hard gestraft

Als de Trust grote overboekingen wilde doen, doken er nep-FBI-agenten op bij banken.  Ze bezaten valse FBI-penningen die door criminele afdelingen van de agentschappen waren uitgegeven. Nu de waarschuwingsinstellingen binnen het systeem zijn verwijderd, is er een officieel bevel nodig met twee identiteitsbewijzen van de persoon die het bevel oplegt. Als het bevel is gebaseerd op vervalste informatie, of wordt gebruikt voor schadelijke doelen, is degeen die het bevel oplegt persoonlijk aansprakelijk.

Dit voorkomt dat nep FBI-agenten binnen Homeland Security vervalste bevelen uitvaardigen. De mensen die dit toch voor hun betaalmeesters doen, moeten de consequenties aanvaarden.

Een aantal clowns* heeft diverse pogingen ondernomen om geld te stelen uit testrekeningen. Deze testrekeningen waren door de Trust geopend. Door de rekeningen een andere naam te geven,  probeerde men de fondsen te stelen. Vervolgens wilden ze deze fondsen gebruiken voor een hefboomfinanciering ten behoeve van de Chinese Elders in Hong Kong.

*) Clowns is een term die gebruikt wordt om schurken binnen agentschappen aan te duiden, met name binnen de CIA.

Deze praktijken zijn al langere tijd gaande, maar hebben nu verstrekkende gevolgen. Het systeem is nu zodanig ingesteld dat een ieder die probeert rekeningen te plunderen, direct wordt herkend. Het systeem zal hun persoonlijke rekening vervolgens opsporen en opheffen. Elke marionet die voor de ‘clowns’ werkt, moet dezelfde consequenties onder ogen zien. Het houdt in dat niet de betaalmeester de rekening kwijt raakt, maar degeen die de opdracht uitvoert.

Dat geldt ook voor iedere poging om toegang te blokkeren tot de rekeningen van de Trust. Ten gevolge hiervan zal de rekening van de verantwoordelijke persoon eveneens worden geblokkeerd. Dat kan uiteindelijk uitmonden in een volledige opheffing van hun rekening.

E*: Uit bovenstaand verhaal maak ik op dat het Manna-team inmiddels versterking krijgt van mensen binnen de banken en financiële sector. Dat betekent dat deze medewerkers (heimelijk) niet langer voor de Rothschilds werken, maar voor het team van Kim. Met als doel om de fondsen uit de Trust beschikbaar te stellen voor humanitaire projecten en de mensheid.

Diefstal van NAVO- en Verenigde Naties-fondsen

1:36:00   Het hoofd van de NAVO heeft 75-78% van de lidmaatschapsbijdragen door de geallieerde naties naar de Rothschilds gestuurd. Toen het financiële systeem tijdelijk plat ging, zijn alle fondsen die nog konden worden terug gevorderd, geretourneerd aan de respectievelijke naties. De bewijzen hiervan zijn naar de betrokken naties verstuurd.

Tijdens deze operatie bemerkte men ook dat de Rothschilds geld hadden weggesluisd uit de Verenigde Naties. De VN heeft een nieuwe tijdelijke presidentneemt deze diefstal niet licht op en heeft de 50 miljard dollar aan lidmaatschapsgeld naar de VN-landen teruggestuurd. In de oorspronkelijke overeenkomst werd niet gerept over een lidmaatschapsbijdrage om aan de VN te kunnen deelnemen. Deze bijdragen verdwenen in de zwart-geld fondsen van de Rothschilds en hun trawanten. Ook andere bijdragen die zijn misbruikt, zijn aan de respectievelijke landen geretourneerd.

Codes voor het nieuwe systeem

Om toegang te verkrijgen tot de Trust moet men beschikken over de codes. Er zijn oude codes in omloop — Thomas heeft bepaalde codes, net als Tank — maar deze kunnen niet meer worden gebruikt. Alle codes worden uiteindelijk door de Trustee gevalideerd. Bovendien zit er op alle codes een tijdsduur en een vastgestelde termijn, evenals een transactiedoel. En als de termijn, de tijdsduur of het transactiedoel verlopen, zijn de codes waardeloos.

De RV-mensen raken opgewonden als ze denken de codes te beziten. Maar ze hebben slechts waardeloze getallenreeksen die niet door de Trustee worden goedgekeurd. Jesper had werkende codes (toen hij nog behoorde tot het Manna World Trust-team), maar toen zijn dubieuze rol duidelijk werd, zijn ze ongeldig gemaakt.

Nu de Trust-fondsen van off-ledger naar on-ledger* zijn veranderd, kunnen de fondsen voor humanitaire programma’s worden ingezet. Er zijn nu een aantal testfondsen overgemaakt naar bepaalde rekeningen en zaken worden in gereedheid gebracht voor de volledige overboeking. Als dit allemaal goed verloopt, zullen wij mensen binnenkort ‘ons feestje’ kunnen beginnen…

*) Wanneer een rekening off-ledger is, staat het kapitaal wel op een bepaalde bankrekening, maar is slechts voor bepaalde personen zichtbaar en de fondsen op deze bankrekening kunnen niet worden gebruikt.

De Illuminati adverteert voor ledenwerving

1:54:00   Leo Zagami claimt een voormalig Illuminati-lid te zijn. Dat klopt wel omdat de Illuminati in verschillende facties uit elkaar is gevallen. Op zijn Facebookpagina staat een advertentie om lid te worden van de Illuminati. Thomas leest de tekst voor. Niet alleen toont het de wanhoop aan binnen de organisatie omdat ze met allerlei (valse) beloften mensen ronselen, maar het bewijst eens te meer dat de organisatie niet is geïnteresseerd in het belang van de mensheid.

Lemuria bevond zich in het huidige Rusland

2:07:30   In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bevond Lemuria zich in het huidige Rusland en niet in de Stille Oceaan. Het grote eiland in de stille oceaan was het land Mu. Het gebied in Lemuria dat ook wel bekend staat als Tarteria, is in vroegere tijden vrijwel geheel van de kaart geveegd. De voormalige locatie van Lemuria verklaart volgens Thomas ook de hogere frequentie in dat gebied.

De vroegere mens in Lemuria bezat niet twee hersenhelften. Thomas vraagt zich af of het ontstaan van de twee hersenhelften onderdeel is van een genetisch experiment. Het lijkt in ieder geval de dualiteit in de mens te versterken. De oplossing zit in het vinden van de balans.

Einde van dualiteit door uitgaan van het geheel

Dualiteit wordt veroorzaakt door de linker- en rechterhersenhelft. Het biedt de illusie van de twee keuzes. Maar er is altijd minimaal een derde keuze. Wanneer je overgaat van binair denken (op basis van twee getallen of keuzes) naar ternair denken (op basis van drie getallen), kunnen de linker- en rechterhersenhelft in het midden samenkomen. Het derde en centrale punt in de hersenen is de pijnappelklier. De balans en de pijler van het menselijk potentieel. Dat is je balans en je centrum. Laten we niet meer in dualiteit denken en uitgaan van het geheel. Daarmee gebruik je je eigen vrije wil en ga je niet meer uit van de twee keuzes die ons worden geboden.

Waarom worden prominente figuren ontboden in het Witte Huis?

2:14:20   Thomas deelt een hypothese die nog moet worden bevestigd. Hij baseert het op het feit dat het Manna World Trust-team de zogenaamde Fulcrum-files, waarin de misdaden van prominente leiders zijn vastgelegd, wereldwijd naar de verantwoordelijke autoriteiten hebben gestuurd.

Wat als deze misdadige leiders allemaal in het Witte Huis worden ontboden met een bepaald doel? Denk maar aan diegenen die er onlangs een bezoek hebben gebracht zoals Mark Zuckerberg en Bill Gates. Stel dat hen is verteld dat ze op het punt staan neergehaald te worden en dat hun misdaden worden onthuld, maar dat ze (in ruil voor strafvermindering of uitstel? – red.) eerst een aantal taken moeten uitvoeren. Taken om het spreekwoordelijke moeras droog te leggen en een eind te maken aan de vele huurlegers. Wellicht ontbodenen, wel onderdeel van dat plan. Misschien zijn degenen die dit hebben geweigerd wel voor de rechtbank geleid, om daar vervolgd te worden wegens fraude en corruptie. De tijd zal het uitwijzen…

2:15:45   Netanyahu besluit om in de zaak Syrië en Iran te ‘helpen’. Thomas denkt dat zijn eigen belang en de Zionistische belangen hierin zeker een rol spelen. Maar misschien volgt hij een plan…

Er is een beeld ontstaan dat Amerika Syrië heeft aangevallen, maar Rusland heeft daarop nooit gereageerd. Waarom niet? Is Putin onderdeel van het plan? President Assad bleef stil en reageerde ook niet. Best vreemd, dat het zo stil bleef.

We weten dat er een onderzoeksfaciliteit die betrokken was bij menselijke experimenten en mensenhandel is gebombardeerd. Er is daar ook een andere faciliteit, die is betrokken bij nucleair onderzoek. Maar deze is niet met kernkoppen gebombardeerd. Thomas heeft gehoord dat er blindgangers zijn gebruikt.

En nu horen we dat Iran aan de beurt is, waarmee de angst toeneemt. Maar vervolgens horen we ook over een smerige nucleaire deal waarbij Obama is betrokken. Samen met zijn huurleger, dat ook wel bekend staat als de ‘Muslim Brotherhood‘. “Dat heeft niks te maken met moslims, maar alles met het veroorzaken van chaos in ruil voor financiële compensatie.”

Bij deze deal zijn grote sommen cash direct aan Obama overgemaakt. “Sinds wanneer heeft een regering ooit cash geleverd?” 250 miljard dollar. Ons wordt niet het gehele verhaal over Syrië en Iran verteld. “Dus misschien helpen andere leiders om het moeras droog te leggen, vlak voordat ze zelf de consequenties van hun daden onder ogen moeten zien.”

Thomas hoopt dat het geen list is om intussen het kalifaatplan verder uit te rollen, maar meent ook dat het onderdeel kan zijn van het ‘grote-schoonmaak-plan’.

Verdachte sterfgevallen van agenten betrokken bij schietpartij Florida

2:18:50   Drie politie-agenten die betrokken waren bij de Parkland schietpartij in Florida, zijn plotseling en op mysterieuze wijze gestorven. Ze maakten claims die niet binnen de officiële verhaallijn pasten. De mainstream media besteedt geen enkele aandacht aan deze verdachte sterfgevallen, maar wel bovenmatig aan de herdenkingen van de twee agenten die tijdens de schietpartij sneuvelden.

Niet de ouders, maar de staat beslist over het leven van hun kind

2:22:00-2:58:00

Alfie Evans uit Liverpool die leed aan een degeneratieve neurologische aandoening, is vorige week gestorven. De peuter werd ziek nadat hij een aantal vaccinaties had gekregen. Het ziekenhuis kon geen behandeling meer bieden en de ouders wilden met hun zoon naar het buitenland, waar alternatieve therapie werd aangeboden. Er was een ziekenhuis in Italië dat gratis medische zorg wilden bieden en het jongetje per helikopter naar Italië wilde transporteren. De ouders zijn uit hun ouderlijke macht gezet en het ziekenhuis en de autoriteiten blokkeerden de toegang tot het ziekenhuis, zodat Alfie niet elders kon worden gebracht. Uiteindelijk is er euthanasie gepleegd. Thomas noemt het moord door de staat. Hij wil dat het kind herdacht wordt als symbool van een doorgeschoten beleid, waarin ouders geen zeggenschap meer hebben over hun eigen kind en de staat en artsen denken te mogen beslissen over leven of dood.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 05/02/2018” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

 1. Bij toeval kwam ik gisteren op volgende site http://www.troybooks.co.uk/the-silent-listener.html
  Het logo op deze site (linksboven) en in het korte filmpje deed mij gelijk denken aan het hoofd van de mens… één brein. En zie wat ik vandaag o.a. in bovenstaande artikel lees:

  “De vroegere mens in Lemuria had geen twee hersenhelften. Thomas vraagt zich af of het ontstaan van de twee hersenhelften onderdeel is van een genetisch experiment. Het lijkt in ieder geval de dualiteit in de mens te versterken. De oplossing zit in het vinden van de balans.”

 2. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 3. Ha Ella, dank je wel wederom voor de vertaling en plaatsing. Ik luister de programma’s ookmaar volg niet alles even goed door engels. Ik vond het wel belangrijk dat Thomas vertelde dat de engelse overheid aansprakelijk kon worden gesteld wanneer de baby met deze vaccinatie schade zou overlijden na zijn 2e levensjaar. dat was de werkelijke reden dat hij het ziekenhuis niet meer uit mocht van de rechter/overheid. Maar klopt mijn vertaling?

  Verder 1 puntje: Biljoen is in nederlands een bedrag van een miljoen.

  • Ella Ster on

   Hoi Anja, Ja dat heeft hij inderdaad gezegd. De overheid zou aansprakelijk zijn voor de vaccinatieschade indien het kind ouder dan 2 jaar zou zijn. Maar ik denk dat er ook nog een ander belang speelt. De Italiaanse arts die overtuigd was Alfie te kunnen redden had waarschijnlijk het verband tussen de vaccinaties en de neurologische aandoening geconstateerd. Deze zaak had al veel media-aandacht. Stel je voor dat de schadelijkheid van vaccinaties hierdoor bevestigd zou worden, én er uitzicht zou zijn op herstel, dat zou enorme implicaties hebben en de deur open zetten voor talloze schadeclaims van andere ouders.

   Billion in het Engels is miljard in het Nederlands. Trillion = biljoen. Waar zie je trouwens biljoen staan?

   • HA Ella, dacht te horen dat Thomas het had over 250 billion cash van Obama ivm Iran. Dan klopt de vertaling WEL, excuus!!
    groetjes van Anja

 4. Met zoveel bewijs verbaasd het mij überhaupt dat ze nog zoveel macht hebben.
  Idd de media is mede verantwoordelijk!
  Zou bijna een kerk beginnen om mensen de ogen te openen

 5. Heb het op Facebook geplaatst dat ik de staat aan wil klagen, heb geen advocaat nodig alleen een onbeinvloedbare rechter. Heb zoveel informatie in mijn hoofd dat ik dingen opschrijf en per email verstuur..

 6. Marijke Schelleman on

  Waarom bombardeerde de US onlangs Syrië?
  Trump bombardeerde een locatie cq opslagplaats van oorlogstuig van de deep state. 🙂