Het Secret Space program (SSp) komt voort uit de Nazi-groep. Deze militante groep was betrokken bij buitenaardse handel, maar ze hebben inmiddels geen toegang meer tot de portalen. Steeds meer groeperingen, op, in en buiten de aarde blokkeren hun plannen. Hieronder een samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 10 mei 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [0:00:00] uur:minuten:seconden tijdsaanduiding in Spreaker-app in haakjes (00:00) minuten:seconden

Onthullingen Iran-deal zullen tot spraakmakende arrestaties leiden

39:00   Trump is uit de Iran-deal gestapt. Deze deal gaat niet zozeer over nucleaire mogelijkheden, maar over slush-funds. Deze worden ook wel ‘zwarte fondsen’ genoemd en ze worden gebruikt voor corrupte of illegale doeleinden. Obama en Hillary Clinton zijn betrokken bij de slush-funds die via Iran lopen. De 1,6 miljard cash die direct is betaald aan Iran, was onderdeel van de deal.

Er is klaarblijkelijk geen toezicht gehouden op deze deal en er zijn tot nu toe ook geen vragen gesteld. De huidige Trump-regering doet er nu onderzoek naar. Thomas voorspelt dat de onthullingen die met deze deal te maken hebben, zullen leiden tot arrestaties van hooggeplaatste figuren; “heb geduld.”

Het schandaal in Iran speelt al sinds de jaren ’70 toen de Hezbollah en de Muslim Brotherhood, werden betaald door de clowns* van de Amerikaanse agentschappen. De fondsen die naar Iran gingen, werden doorgesluisd naar Hezbollah en andere huurlegers. Met dat geld werd ook de Verenigde Arabische Emiraten opgericht, om in de toekomst een rol te spelen. Uiteindelijk gaat het allemaal om wapendeals, diverse vormen van (mensen)handel en de creatie van een leger, dat onrust in het Midden-Oosten veroorzaakt. Kijk maar naar wat er allemaal speelt in Israël, Palestina, Syrië, Irak, Jemen, Oman, Saoedi-Arabië en het zuiden van Turkije. Dit zijn allemaal brandhaarden en de hele regio is verworden tot een kruitvat.

*) Clowns is een term om corrupte ambtenaren en handlangers binnen de Deep State aan te duiden.

Het IMF stuurt huurlegers naar Zuid-Amerika

43:00   Fondsen uit de Trust zijn naar Ecuador en Argentinië verstuurd om hun economie weer op gang te brengen. De IMF heeft stormtroepen naar de Centrale Bank in Ecuador gestuurd die de bank bedreigen als die de fondsen uit de Trust accepteert. Dat speelt ook in bepaalde Afrikaanse landen. Enkele landen laten zich intimideren, maar anderen trekken niks aan van de bedreigingen.

Thomas hoopt dat deze landen hun krachten bundelen en dat ze zich verzetten tegen het IMF. Die is niet zozeer geïnteresseerd in groei, maar des te meer in het stelen van grondstoffen. Het IMF dringt deze landen, door middel van leningen, een systeem op dat is gebaseerd op schulden. Het systeem is echter zo ontworpen dat de economie instort, waarna het land de lening niet kan terugbetalen. Vervolgens eist de IMF ter compensatie kapitaal op; eilanden, havens, luchthavens, infrastructuur of grondstoffen. Zo hebben ze het altijd gedaan. Keer op keer laten ze zien dat ze landen beroven in plaats van ze hulp te bieden.

Overboekingen worden weggesluisd via valse rekeningnummers

47:00   Kim (Trustee van de Manna World Trust) heeft binnen het financiële systeem een ondergronds netwerk van dieven ontdekt. Deze plaatsen hun eigen notificatienummers bovenop de oorspronkelijke rekeningnummers. Als er geld naar deze bankrekeningen wordt overgemaakt, instrueren ze hun handlangers om het geld over te maken naar hun eigen rekeningnummer. Er zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden, die allemaal zijn te herleiden naar de Rothschilds en naar familieleden van de Aziatische Dragons. Dit is het zoveelste voorbeeld van een manier waarop ze geld weten te stelen. Nadat men allerlei achterdeuren in het financiële systeem had afgesloten, hebben ze dit ontdekt. De praktijk van notificatienummers zal worden geblokkeerd.

Kapitaal voor de RV ontbreekt

49:15   Thomas hoopt dat mensen beseffen waarom de RV (Revaluation) nooit zal werken. Om de RV te kunnen invoeren, is 4,2 quadriljoen dollars aan kapitaal nodig. Maar zoveel kapitaal bestaat helemaal niet in het huidige systeem, zelfs niet met hun derivaten. Het quantum-systeem van de Trust vereist bij hefboomfinancieringen dat er een bepaalde dekking bestaat van concreet kapitaal. Dit is om te voorkomen dat er geld wordt gecreëerd uit het niets, waarvan het publiek later de rekening krijgt gepresenteerd. Maar het kapitaal is allemaal al aan de Trust toegezegd en niet meer in handen van de Cabal. Daarom zal het nooit en te nimmer werken. 4,2 quadriljoen dollars is het equivalent van het 40 jaar wereldwijde Bruto Nationaal Product.

Huis van Cheney met bulldozer vernietigd

57:00   In de afgelopen weken is er verschillende keren geprobeerd om Kim, de Trustee, te ontvoeren of te vermoorden. Volgens Thomas zitten Hillary Clinton en Obama erachter. Obama heeft Saoedische huurlingen met Omaanse paspoorten gestuurd, die waren vermomd als leden van de Muslim Brotherhood. Deze kwamen via de Zuid-Amerikaanse grens binnen met als doel Kim om te leggen.

Ook Dick Cheney en George Bush stuurden hun huurmoordenaars. Bush stuurde bendeleden van de MS13-bende en Cheney stuurde een legertje naar de plek waarvan hij dacht dat Kim zou zijn. De actie liep voor Cheney minder goed af. Zijn vakantiewoning in Amerika is, als vergelding, met de grond gelijk gemaakt. Daarom verscheen het bericht dat hij dood zou zijn. Cheney is vervolgens gevlucht naar zijn ondergrondse bunker van acht verdiepingen diep in Montana. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Thomas brengt een hommage aan de bulldozermensen en hoopt dat ze bezig blijven met hun materieel.

Amerikaanse Hoge Raad helt over naar kant van Trump-team

1:06:10 (66:10)   In de Amerikaanse Hoge Raad zitten negen rechters, waarvan er drie aan Trump’s kant  staan. Als er nóg twee rechters worden benoemd die het Trump-team willen helpen, is het ‘game over’ voor het opperste rechtssysteem. (E*: De audio van dit fragment is deels weggevallen, maar ik vermoed dat er op dat front nieuwe ontwikkelingen zijn.)

Duizelingwekkend aantal mensen wordt verhandeld

1:07:00 (67:00)   De internationale arbeidsorganisatie maakt een inschatting dat er wereldwijd 20,9 miljoen mensen slachtoffer zijn van mensenhandel. Dit zijn officiële cijfers, maar Thomas denkt dat het werkelijke aantal nog hoger ligt. (E*: Dit zijn de cijfers van 2012. In 2017 werd het aantal op 24,9 miljoen geschat. Dat is de equivalent van heel Nederland plus de gehele bevolking van de steden Parijs, Rome en Kiev.) Thomas: “Dat laat zien hoe ver het gaat.”

Daarnaast worden jaarlijks 4,5 miljoen mensen gedwongen en gevangen gehouden in de seksindustrie. In de VS worden jaarlijks 100.000 kinderen tot prostitutie gedwongen. Dat zijn de kinderen die in leven blijven. Jaarlijks zijn er 500.000 tot 900.000 kinderen die, alleen al in de VS, definitief verdwijnen. Dit zijn officiële cijfers. Geen complot-inschattingen, maar geregistreerde cijfers.

‘Schaarse’ grondstoffen vullen zichzelf aan

1:10:00 (70:00)   Thomas deelt een hypothese over de reden waarom de aarde in ons zonnestelsel, het melkwegstelsel en waarschijnlijk zelfs binnen ons gehele universum, de ‘Nexus-planeet’ wordt genoemd. (E*: Nexus is de verbindende factor van dimensies die verschillende werelden met elkaar verbindt.)

Waarom speelt de aarde een sleutelrol? Thomas vermoedt dat het heeft te maken met grondstoffen, die nergens anders worden gevonden. Er is een enorme variëteit aan diersoorten, plantensoorten en mineralen aanwezig op deze planeet. Deze diversiteit is waarschijnlijk binnen geen enkele andere wereld te vinden. Het is een potpourri van leven en grondstoffen.

Op aarde is een buitenaards ras aanwezig dat hier is voor zaden voor hun thuiswereld. Thomas stelt dat 70% van de wereldhandel buiten de aarde plaatsvindt. Eigenlijk plaatsvond, want er is een stokje voor gestoken.

Hij is er ook van overtuigd dat alle grondstoffen opnieuw worden aangevuld. Neem bijvoorbeeld olie. Als een oliebron wordt ‘leeggepompt’ en 10 jaar met rust wordt gelaten, wordt de olie weer aangevuld. Het blijkt helemaal geen fossiele brandstof te zijn. Het is een abiotische brandstof. Wat als alles hier steeds opnieuw wordt aangevuld? Ongeacht hoe diep je boort of graaft en hoeveel je delft?

De SSp probeert portalen te openen

1:14:30 (74:30)  Het SSp (Secret Space program) creëert nieuwe tijdsportalen in het zuidwesten van Amerika en andere regio’s in de wereld. Het doel is om toegang naar buiten te verkrijgen en op die manier buitenaardse handel te drijven. En ook om opnieuw toegang te verkrijgen tot de ‘innerlijke hemel’ (E*: paradijselijke, binnenste aarde), waarvan ze nu zijn afgesneden.

Ze willen een nieuw element creëren om de gesloten portalen te omzeilen. Daartoe bouwen ze laboratoria in de heuvels. Thomas verzekert ons dat dit zal worden geblokkeerd en in het meest extreme geval zal leiden tot hun ondergang.

Maria Orsic

Maria Orsic van de Vril Society

Het geheime ruimtevaartprogramma, ofwel de SSp, wordt door Thomas altijd de SS(p) genoemd, omdat deze groepering voortkomt uit de Nazi’s die na de Tweede Wereldoorlog zijn gevlucht naar Zuid-Amerika (met name Argentinië) en Antarctica. Het is een losgebroken groep (break-away group) die daar hun Nazi-programma heeft voortgezet. Een deel is na WWII geïnfiltreerd binnen agentschappen zoals de CIA. De SSp is gelieerd aan de schurkengroepering binnen de huidige CIA, die voortkomt uit de OSS, Project Paperclip en Project Overcast. Ze zijn gelieerd aan de Aldebarans en hebben enkele mensen van de Thule Society gegijzeld. De Aldebarans is een buitenaardse, humanoïde groepering die in hiërarchie boven de Draco’s staat. De Thule Society is een groep buitenaardsen die in ondergrondse grotten in de aarde leeft. Ze staan ook wel bekend als de Vril Society en zijn gelieerd aan de Aldebaran groepering. Het zijn allemaal blonde vrouwen.

De schurkengroep binnen de CIA heeft nauw contact met de SSp die vanuit de Zuidpool handel dreef met buitenaardse groeperingen.

Deze SSp is gelieerd aan Corey Goode, David Wilcock en Jordan Sather. Het is onduidelijk of Wilcock en Sather zich daarvan bewust zijn, aldus Thomas. (E*: Of toch tot de ‘White Hats’ blijken te behoren.)

De (buiten)aardse vijanden van de SSp

Tijdens bijeenkomsten met andere wezens is de SSp afgelopen week tot terroristische organisatie verklaard, omdat ze zich inmengen in gebieden waar ze niet mogen zijn en toegang proberen te krijgen tot, voor hen verboden, gebieden. Ze mogen niet meer het binnenste van de aarde betreden of buiten de aarde reizen.

De bijeenkomsten werden bijgewoond door drie type Greys, Tall Whites, enkele ‘djinns’ (duistere, rookachtige geesten), de Aquatische groep en de Raptors, ook wel de Saurians genoemd. Deze groepen verlenen de SSp geen toegang meer tot hun ondergrondse wereld. Als de SSp toch probeert binnen te komen, zal er gericht op ze worden geschoten, omdat het als een oorlogsverklaring zal worden gezien. Het is bovendien in strijd met het vredesverdrag dat nu op aarde van kracht is.

De SSp en de Marinegroep die hen steunt, moeten stoppen met hun spelletjes. Thomas verwacht niet dat ze hieraan gehoor geven, omdat ze tot het uiterste zullen gaan om controle te blijven uitoefenen. Dit is in het belang van de Draco’s en de bloedlijn met het DNA dat het meest aan hen is verwant; de Rothschilds.

Geavanceerde technologie is als wapen gebruikt

De SSp probeert wanhopig om toegang te vekrijgen tot de portalen, om zo controversiële technologie in handen te krijgen. Dat willen ze als wapen inzetten, maar het wordt niet toegestaan. Een recente inval in het binnenste van de aarde is voor hen slecht afgelopen. Thomas betwijfelt of de SSp de ondergrondse wezens aankan.

Enkele van de vulkaanuitbarstingen die wereldwijd plaatsvinden, zijn niet wat ze lijken te zijn. Ze zijn van onderaf op gang gebracht, om de toegang tot de portalen voor de SSp te blokkeren. Dit was mogelijk het geval in Hawaï. Adere regio’s bevinden zich in Nieuw Zeeland, Kasjmier, de Alpen en het zuidwesten van Amerika.

Van de rassen die zich ‘daaronder’ bevinden, is er één ras, de Arcturianen, dat beschikt over geavanceerde technologie, maar dit niet gebruikt. Hun voornaamste doel op aarde is het vergaren van plantenkennis. De Draco’s en de SSp hebben met technologie hun thuiswereld vernietigd en alles is daar veranderd in woestijn. Deze lui hebben technologie die vruchtbare, tropische gebieden in één seconde in een woestijn kan veranderen. Deze hightech technologie heeft ook de woestijngebieden op aarde veroorzaakt.

De Arcturianen willen proberen of ze hun thuiswereld kunnen herstellen met de zaden die ze hier vandaan halen. Thomas hoopt dat wij met hen kunnen samenwerken, zodat de schurken worden verwijderd en zij hun thuiswereld kunnen herstellen.

Deze situatie geldt voor vele rassen die hier klem kwamen te zitten in een Draco-Mantid-systeem. De Draco’s zijn de gangsters en de militaire Matids zijn intelligent en technologisch. De ‘gegijzelde’ rassen worden nu gedwongen om de schurkachtige mensen en buitenaardsen te verwijderen, voordat ze naar hun eigen werelden mogen terugkeren.

Draco’s en Mantids

Thomas: “Wat mij dwarszit is dat onze hele wereld en z’n bevolking wordt bepaald door clowns*, reptielen en bloedlijnfamilies. Allemaal bloedlijnen die niet-menselijk DNA hebben. Deze groep wezens bepaalt alles voor alle mensen.”

*) Clowns is een term om corrupte ambtenaren en handlangers binnen de Deep State aan te duiden.

Uur van de waarheid nadert

1:31:00 (91:00)   Afgelopen week zijn de energieën toegenomen. Het is heilzaam, maar kan voor sommige mensen storend werken, indien men ‘oude rommel’ niet heeft opgeruimd. Wanneer iedereen zijn eigen schaduwwerk doet, wordt de frequentie verhoogd en dat zal een positieve impact hebben op de voortgang. Het belangrijkste keuzemoment komt eraan.

In het kort

 • 29:00   Thomas heeft nog steeds niks gehoord van media, naar aanleiding van de bestanden die zijn gestuurd. Dat is geen verrassing, maar het heeft ze wel op de hoogte gebracht.
 • 1:39:00 (99:00)   Het paarse licht (of de paarse vlam), een populair gegeven in de New Age community, is afgeleid van twee niveaus van bewustzijn. Het laagste niveau is het rode licht, gevolgd door het blauwe licht. Het paarse licht is als men tussen deze twee bewustzijnsniveaus gevangen zit. Beter is het op zoek te gaan naar de gouden kolom. Dat zal leiden tot een verruiming van het bewustzijn.
 • 2:01:00 (121:00)   Barbara Bush is niet afgelopen maand gestorven, maar op 14 jan 2018.
 • 1:41:00 (101:00)   Er is vanuit Manna World Trust een doorlopende agenda actief om het 5G netwerk tegen te gaan.

Naamsveranderingen van Rothschilds om hun sporen te verbergen

2:48:00 (168:00)   In de radio-uitzending van vorige week vertelde Thomas dat de Rothschilds in 1520 een deal hadden gesloten met de Chinese Elders. Volgens de officiële geschiedenis is Mayer Amschel Bauer, die als stamvader van de Rothschilds wordt beschouwd, echter geboren in 1744. Thomas legt uit: “Je krijgt hun versie van de geschiedenis, niet de échte versie.” Thomas herinnert zich documenten waaruit bleek dat deze familie in de 16e eeuw een lening van 20 miljoen dollar had gekregen. Hij betwijfelt of de documenten al kunnen worden vrijgegeven. De Rothschilds komen met verschillende achternamen terug in de geschiedenis, zoals Bauer. Ze zijn allemaal familie van elkaar en veranderen soms hun naam met één letter en veranderen daarmee de geschiedenis.

Bauer werd ook gespeld al Bayer, of Bower. De Rothschilds hebben vanaf 1500 hun reptiliaanse DNA overal verspreid; in alle koninklijke families en binnen ‘de hogere kringen’. Dat deden ze met opzet. Zo konden ze alles domineren; financiën, overheden en legers. En onderschat niet de woordmagie en de opzettelijk verkeerde vertalingen, waarbij namen verkeerd worden gespeld. Dat is hoe ze deze dingen al die tijd hebben verborgen.

Fragmenten uit: Bloodlines of Illuminati

THE BLOODLINES ARE SECRET

One of the principle points that should be borne in mind, is that the actual occult power of the Rothschild bloodlIne is hidden in secret lineages. Although the Rothschilds make up part of the Rothschild bloodline, people should also watch out for names such as Bauer, Bowers, Sassoons, and many other last names. People within the illuminati who have Rothschild blood, are aware of their secret ancestry, but outsiders in the world more often than not, are never going to be told that they carry such ‘powerful’ occult blood.

The Collins family is one of the most powerful families in the world, and yet has been able to hide their power and wealth. The Van Duyn family has also hidden themselves very well. But the Collins family is full of tantalizing clues, such as one Collins branch that I found in looking at genealogical family group sheets. This was a book that Gerald E. Collins’ drew up showing the Collins family and their relationship to the Bauer family who according to his book changed their name to Bower. That is exactly what the Rothschild relatives named Bauer did. The name Collins originated in the British Isles, in Ireland it began as O’Collins, and in Scotland as Kollyns. Today, a prominent figure in Wicca is the Wiccan reformer Kollyns, whose name was originally Collins.

Although it was originally went by the name Bauer (and many of the descendants today continue to be Bauers and Bowers), the name “Rothschild” was the occult name that the Bauers personally chose for their bloodline to be POWER BROKER IN LATIN AMERICA

The Hearst family is in the Illuminati. One of the Rothschild descendants Don Hearst Bauer, has changed his name to Don Hearst.

Uit het archief van de CIA:
“Bloodlines of Illuminati” by: Fritz Springmeier, 1995

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 5/10/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

13 reacties

 1. Akky van der Veer on

  Dank je wel, Ella, voor al jouw inspanningen. Wat Thomas Williams betreft: Hoe weet je zeker dat je op het goede spoor zit? Als iemand (Thomas) andere bronnen wantrouwt (Goode, Wilcock, Cobra) dan is er iets mis in de communicatie, denk je niet? Ik denk dat iedereen op zijn/haar manier hetzelfde beoogt en dat we elkaar daarbij moeten steunen!

 2. Geachte mevrouw Ella,

  reageer niet gemakkelijk maar opnieuw moet ik U waarschuwen.
  Cabal haar tentakels reiken ver. Trump = deep state.

  Door Jeruzalem te erkennen voor die Rotschilds/zionisten heeft hij dat bewezen.
  Ook zijn favoriete schoonzoon Kusner zionist zijnde die met Ivanka huwde waardoor zij ook joods zionist moest worden bewijst dat Trump en zijn familie voor die Cabal werken.
  Er kloppen een aantal zaken niet, Trump is niet degene die er voor de mensheid is integendeel…

  Mag ik U aanraden om deze docu grondig te bekijken ivm operatie Highjump 1946/1947 over Admiraal Byrd die dat leidde toen op Antarctica op zoek naar Hitler en Swabenland. Zij zijn zwaar aangevallen geweest door UFO’s en moesten vluchten van Antarctica…

  https://www.youtube.com/watch?v=Y2FK9LtyBj4

  Degenen die in de andere dimensie of holle aarde leven hadden ook een boodschap voor Admiraal Byrd in 1947 te leveren aan deep state VS… Bekijk de docu en ga dan op zoek welke boodschap Byrd meekreeg… Conflicteert enorm met wat Thomas verklaart. Thomas spreekt zich tegen, Argentinia = altijd nazi bolwerk geweest, no way dat Argentinia dan hulp zou krijgen financieel van die “Trust”… Klopt niet een Nazi land bolwerk zoals Argentinia dan hulp krijgt.

  Jammer dat u bij die UK Dailystar info gaat zoeken over de Vril, zeker omdat UK rothschildland is en zeker deze MSM media. Vril was/is echt, Hitler was ook bastaard kleinzoon Rothschild die extreem zwaar keerde tegen de Rothschilds zionisten en UK, het zijn deze zaken die Cabal altijd bijeen liegen en hen verraad, nooit een letter over Putin of Rusland’s rol. Er zitten enorme tegenstrijdigheden in wat die Thomas vertelde hier.

  Mvg
  MK

  • Ella Ster on

   Het klopt dat Argentinië een Nazi bolwerk is. Dat geldt trouwens ook voor Nederland, denk maar aan de Oranjes en hun lijntje met de Zorreguietas en de Nazi-enclave in Bariloch. De werkelijke machtsstructuur loopt echter niet via landsgrenzen. Binnen elk land heb je een internationale Cabalstructuur en groepen die (heimelijk) toewerken naar de bevrijding van de mensen. Deze Cabal is verdeeld in verschillende Illuminati-facties die elkaar ook bestrijden. Voor buitenstaanders is het lastig om zeker te weten wie waarbij hoort en wat iemands werkelijke agenda is.

   Dat geldt ook voor Trump. Er zijn hoopgevende signalen dat hij inderdaad de strijd aangaat met de Deep State en er zijn zorgwekkende signalen dat hij een de Zionistische factie dient. Maar niets is meer wat het lijkt en de tijd zal het uitwijzen. Thomas is trouwens uiterst genuanceerd en kritisch op Trump, wat je kunt beluisteren als je zelf naar zijn radio-uitzendingen luistert.

   • Ella,

    U zal wel weten dat er in de 19é eeuw een boek geschreven is nl: “Baron Trump’s Marvelous Underground Journey” http://amzn.to/2uDTDdp

    Dit is het werk van die Cabal want dat boek vertelt over dé zoon Baron en Trump die professor is en zij doen tijdreizen en andere zaken die je paf doen staan…

    Dat ander boek van 124j geleden nl: The last president net hetzelfde, dat is illuminatie haar werk

    https://www.youtube.com/watch?v=F-bT8IPZ3Tg zeer interessant dit.

    Creepy want ik geloofde Trump, maar deze 2 boeken 124j geleden geschreven schudde me brutaal wakker, vergeet ook niet dat Trump tot die Orde van Jezuiten Vaticaan behoort, Trump dient zo die NWO, Trump zal inderdaad de laatste president VS zijn. VS zal vernietigd worden totaal, Trump zorgt daar eigenhandig voor, is ook het plan van die Cabal…

    Mvg
    MK

 3. Dag Ella,

  Ik ben op internet vragen over de integriteit van “judge” Anna von Reitz tegen gekomen.
  Er zijn diverse mensen (o.a. Virgo Triad) die onderzoek hebben gedaan naar haar bewering judge te zijn, maar ze is bij geen enkel gerechtshof in Alaska bekend.
  Geconfronteerd daar mee veranderde ze haar verhaal; ze zou rechter bij een “postal ambt” geweest zijn, maar ook daar heeft ze nooit enige functie bekleed. Men kent haar daar niet.
  Het zelfs de vraag of ze überhaupt een juridische studie heeft gedaan. Ze is op geen Amerikaanse universiteit terug te vinden.
  Dit in het achterhoofd houdend, zou ik even voorzichtig zijn met haar bewering.
  Misschien zijn er meer signalen bekend? Het is het onderzoeken waard of deze berichten kloppen.
  Het spijt me dat ik dit bericht moet brengen maar eerlijkheid en helderheid is van groot belang in dit soort zaken!
  Graag hoor ik van je hoe jij dat ziet.

  • Hi Akky,
   Google vindt veel websites niet veilig, vooral sites met een kritische inslag, of een afwijkende mening, zoals bijvoorbeeld “the Corbettreport”. Niks van aantrekken, teken dat je op een juiste weg zou kunnen zitten.
   Overigens geven andere zoekmachines vaak betere en bredere resultaten…

 4. Hallo Ella,

  Ik hoop dat het 5G netwerk er niet komt, nu de World Trust er ook mee gaat bemoeien is helemaal goed nieuws. Wat denk jij Ella?

 5. Ella Ster on

  René, Het 5G netwerk en andere technologie die tegen de mensheid gebruikt wordt, zal een punt van aandacht blijven. Niet alleen van het Manna-team, maar breed gedragen door verschillende groepen wereldwijd, die het niet gaan toestaan.

 6. Commander Keen on

  Ik denk dat Thomas niet al te veel kennis heeft van de verschillende geheime ruimteprogramma’s, hij noemt het de SSP, er zijn meerdere SSP’s. En de alliance (afvalligen van de elite SSP’s) is ontstaan juist om die kosmische slavenhandel een halt toe te roepen, en om sneller zaken te onthullen. Corey Goode is bijvoorbeeld helemaal niet verbonden met de geheime ruimteprogramma’s die kosmische slavenhandel in stand houden, maar is een pion van de Alliance. En zo valt er nog heel veel meer te bespreken. Een goede inleiding naar de verschillende geheime ruimteprogramma’s vond ik hier http://www.indigorevolution.nl/de-geheime-ruimteprogrammas-deel-1-inleiding/

   • Commander Keen on

    Wie zegt dat ik dat niet gedaan heb? Ik vertrouw liever op mijn eigen waarnemingsvermogen om te checken of iemand oprecht zijn ervaringen vertelt dan dat ik luister naar het gekwetste ego van Kerry Cassidy en/of de beperkte kennis van de heer T.Williams over dit onderwerp.

    Daarbij zijn er veel meer insiders dan Corey Goode, die allemaal vertellen over meerdere geheime ruimteprogramma’s. Het is vrij essentieel om dat grotere plaatje van de verschillende SSP’s en de verschillende rollen die deze verschillende SSP’s spelen in de exopolitieke arena, omdat deze exopolitieke agenda rechtstreeks invloed heeft op de geopolitieke arena hier op Aarde.

    Vreemd dat mensen als een Kerry Cassidy of Thomas Williams eerder geloofd worden dan het eigen waarnemingsvermogen…