De Cabal heeft steeds minder ruimte om financiële spelletjes te spelen. Het nieuwe bancaire systeem werkt tegen ze. Ze zetten biologische wapens in als dreigement en de Ebola-uitbraak is mogelijk een wraakactie. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 17 mei 2018 door Thomas Williams. 

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [0:00:00] uur:minuten:seconden tijdsaanduiding in Spreaker-app in haakjes (00:00) minuten:seconden

Ebola-uitbraak als biologische oorlogsvoering

1:05:30 (65:30)   Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, op zichzelf een verkeerde naam, is er momenteel een Ebola-uitbraak in Congo, die zich verspreidt naar een stad met meer dan 1 miljoen inwoners.

Thomas is niet verbaasd. Congo heeft grote financiële problemen en het Manna-team heeft contact opgenomen om fondsen uit de Trust over te maken. Ze zijn niet blij dat de fondsen aanhoudend werden geblokkeerd door de banksters.

Thomas vermoedt dat de plotselinge Ebola-uitbraak een wraakactie is van de Cabal, om de Congolese ambtenaren onder druk te zetten de World Trust-fondsen te weigeren. Het is voor de mainstream media in ieder geval weer een mooie aanleiding om de angst voor het virus laten oplaaien.

Het is inmiddels een bekend patroon dat de Rothschilds dreigen met biologische oorlogsvoering en genocide als ze hun zin niet krijgen. Of ze sturen huurlingen van het IMF om het bankpersoneel te bedreigen. Gelukkig verzetten sommige landen zich hiertegen.

Vredesonderhandelingen Noord- en Zuid-Korea gaan gewoon door

1:09:15 (69:15)   Afgelopen week zijn er valse berichten naar buiten gekomen dat de onderhandelingen tussen Noord en Zuid-Korea niet doorgaan en dat de ontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump wordt afgelast. Je kunt deze berichten negeren. Het is propaganda van de fakestream media omdat ze hun zin niet krijgen.

Bestuur van meeste banken heeft dubieuze connecties

1:05:00 (65:00)   Thomas begint de uitzending met een waarschuwing aan de Cabal: “Postkantoren hebben ook camera’s en zelfs NSA kan die opnamen niet wissen. Let op!”

1:10:00 (70:00)   Tony Blair is de voorzitter van de Raad van JP Morgan International. Nadat hij als premier faalde en er ook niet in is geslaagd vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen, heeft hij nu (zonder twijfel) een goedbetaalde functie bij een corrupte bankinstelling.

Thomas heeft een boodschap aan de dochter van één van de Raadsleden van JP Morgan, die afgelopen week overboekingen vanuit de World Trust blokkeerde: “Het nieuwe systeem registreert wie het gedaan heeft. Oeps… Verwacht een bezoekje!”

Uit onderzoek blijkt dat de leden van de Raad van Bestuur van de meeste banken allemaal zijn gelieerd aan de Council of Foreign Relations, de VN Council of Elders als ook de Trilateral Commission. Binnen deze bankinstellingen dicteren denktanks (discussiegroepen) vrijwel altijd het beleid en de fiscale en buitenlandse zaken.

Enkele bestuurders van Amerikaanse banken zijn ook lid van de United States Treasury Advisory Agency. Dat is een private instelling die niets heeft te maken met de Amerikaanse schatkist van de overheid. Desondanks hebben ze veel invloed op het beleid van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Onlangs heeft men ontdekt dat verschillende leden van deze instelling geen Amerikaanse staatsburger zijn. Sommigen hebben een dubbele nationaliteit en zijn deels Brits, Israëlisch of Saoedisch. “Daar kunnen we in toekomstige uitzendingen wel eens meer over horen.”

Corruptie van Hillary-kamp staat op openbreken

1:13:00 (73:00)   Volgens Thomas kunnen we uitzien naar het moment waarop de FBI en het ministerie van Justitie onder vuur komen te liggen. “Het komt eraan. Zaken die in relatie staan tot Hillary Clinton, Obama, James Comey (voormalig directeur FBI), Huma Abadin en Anthony Weiner, staan op punt open te breken.

Wereldhandel was vooral buitenaardse handel

1:13:30 (73:30)   In een recente ronde-tafel-discussie waaraan Thomas deelnam, is ter sprake gekomen dat 70% van de wereldhandel buitenaardse handel betreft. (E*: Een groot deel van onze grondstoffen, mineralen en technologie is buiten de aarde verhandeld.) Dit is niet langer meer het geval, daar is een stokje voor gestoken. Het Parijs akkoord en het TTIP-verdrag hadden onder meer betrekking op deze buitenaardse handel.

Thomas leest een lijst namen op van landen en steden die zich het meeste met deze dubieuze, buitenaardse handel bezig hielden; Israël, Indonesië, Nieuw Zeeland, Hawaï, de Filipijnen, China en Nederland.

Eric Prince werkt voor de Chinese Illuminati-factie, de Chinese Elders onder het mom ‘hun geld terug halen’. Hij is (als CEO van Academi) ingezet om te fungeren als een huurleger om op mensen te jagen en op die manier het geld van de Chinese Elders terug te krijgen.

Eric Prince blijkt staatsvijand van Amerika te zijn

Aanvankelijk behoorde Eric Prince tot het Trump-team, maar hij is haastig vertrokken. Zijn zus, Betsy DeVos zal binnenkort sneuvelen. Thomas begrijpt dat Eric Prince een ultimatum heeft gekregen en tot 24 mei de tijd heeft om zijn taak te volbrengen. (E*: de taak van de Chinese Elders.) Hem zal toegang tot de VS worden ontzegd, omdat hij tegen het Amerikaanse belangen in handelt.

Thomas benadrukt dat het kapitaal waarover China beschikt, nooit in handen was van de Chinese Dragon families. Hij voorspelt dat het niet goed zal aflopen met Eric Prince, omdat de Chinese Elders niet bepaald zachtzinnig omgaan met personen die hun taak niet volbrengen.

Hillary Clinton verkocht Amerikaanse grondstoffen aan Chinese Elders

1:17:20 (77:20)   Hillary Clinton realiseert zich dat ze niet meer bij het het financiële systeem kan komen om geld van banken te stelen. Nu probeert ze grondstoffen van de BLM (Bureau of Land Managament) te stelen. De BLM behoort niet meer toe aan de Cabal en heeft een deal gesloten met de Trust. Zij waken ervoor dat Amerikaanse grondstoffen en mineralen in Amerikaanse handen blijven.

Hillary beroept zich op contracten die ze voor de presidentsverkiezingen heeft getekend. Ze heeft indertijd Amerikaanse grondstoffen, zoals Uranium, verkocht aan het buitenland. Toen ze de verkiezingen verloor, werden deze contracten ongeldig.

Thomas is nog steeds van mening dat de originele Hillary op 4 september 2016 is gestorven. E*: Er waren inderdaad signalen, dat dit is gebeurd. Het blijft speculeren door wie of wat Hillary is vervangen. Wellicht een mind-controlled dubbelganger, of een kloon. Ik verwacht niet dat dit op korte termijn openbaar wordt gemaakt en acht het waarschijnlijker dat de dubbelganger berecht zal worden voor alle misdaden die zijn begaan in Hillary’s naam. Ik deel Thomas’ verbazing dat de huidige Hillary nog steeds vrij rond loopt.

Het zou een regelrechte ramp zijn geweest als Hillary president was geworden, want dat had het faillissement van de VS betekend. Eerder had Trump ingestemd mee te doen aan de verkiezingen om Hillary te helpen, die deze verkiezingen ‘gegarandeerd’ zou winnen. Trump speelde echter dubbelspel, waardoor juist híj de verkiezingen won. Volgens Thomas wordt hij momenteel ontzettend gechanteerd. Desondanks is hij niet opgestapt, maar hij staat wel onder enorme druk.

Nieuw bancair systeem om hacks en fraude te voorkomen

De Manna World Trust is bezig een nieuw bancair financieel systeem te installeren. Daarbij hebben ze de afgelopen week alle achterdeurtjes, blokkades en spiegelrekeningen verwijderd. (E*: Een spiegelrekening is een tegenrekening, waarbij de ene rekening een kredietrekening is en de andere een debet-rekening. Aangezien de fondsen in de kredietrekeningen waren gebaseerd op onterechte claims uit de Trust, bleek dat het buitensporige saldo, na correctie, in werkelijkheid in het rood te staan.)  Het systeem is nu een stuk transparanter.

Ook zijn er nieuwe firewalls geïnstalleerd, zowel binnen als buiten de banken, om verdere inbreuk op bankrekeningen te voorkomen. Dat geldt ook voor de internationale kabelsystemen: SWIFT, WIRES, IBAN, EFT, ACH. Deze vallen allemaal onder de nieuwe firewall. Wanneer een bankmedewerker een frauduleuze overboeking maakt, wordt de identiteit geblokkeerd en gerapporteerd aan het handhavingsapparaat. In Amerika wordt vanwege verduistering aangifte gedaan bij de FBI.  Die voeren ook arrestaties uit. De dochter van het JP Morgan raadslid kan bezoek van hen verwachten…

Cabal dreigt kapitaal van Trump te stelen

Voorheen werden er door de Cabal overboekingen geblokkeerd of rekeningen bevroren, als de rekeninghouders niet handelden in overeenstemming met hun beleid. De Cabal heeft onlangs gedreigd om al het kapitaal van Trump af te pakken. Dit is een bekend patroon waarmee politici onder druk worden gezet. Politici worden, nu ze achter de waarheid komen en het Manna-team willen helpen, verder onder druk gezet. Vanuit de Illuminati-facties wordt grote druk uitgeoefend en worden ernstige bedreigingen geuit. Het stelen van kapitaal om anderen te bedreigen, is binnen het nieuwe systeem niet meer mogelijk.

Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America en Citi Bank probeerden de firewall te omzeilen en dit resulteerde erin dat hun gehele systeem offline is gehaald. De firewall is al geïnstalleerd en dwingt hun banksysteem om updates te implementeren, of ze dit nu willen of niet.

1:31:00 (91:00)   De Manna World Trust krijgt nu volledige bescherming vanuit de Department of Homeland Security-wet. Thomas: “Dit is grootser dan men zich realiseert.” Eén van de aandachtspunten betreft de veiligheid van de personen die de fondsen vanuit de Trust ontvangen. Alle betrokken projecteigenaren, waaronder Thomas en waarschijnlijk ook Tank, vallen onder deze veiligheidswet.

Terroristische ‘vrijheidsstrijders’ zijn marionetten van de Cabal

1:38:00 (98:00)   Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat ISIS, IS, ISIL, Hezbollah, Al Qaeda, IRA, Taliban, Hamas, de Soennieten en Sjiieten, de Wahabisten, PLO, SS Blackwater, Z Academi, Muslim Brotherhood, Triads, Maffia, Boko Haram en alle andere zogenaamde vrijheidsstrijders, allemaal onderdeel zijn van hun systeem. Allemaal, ze zijn in handen van (de Cabal – red.) en worden erdoor gefinancierd. Deze groepen werken tegen ons en handelen niet in ons belang. Het zijn allemaal huurlingen, grotendeels betaald door de Clowns (van de CIA en Pentagon). “Er zijn genoeg Freedom of Information Act-documenten die dit bewijzen. Met name de CIA. (…) Dat is net zoiets als een geheim genootschap met wapens. Maffia gerund door het Vaticaan. Opgericht door het Vaticaan.” Alle bovenstaande groepen worden betaald om chaos te veroorzaken, als het de Zionisten (of andere facties – red.) goed uitkomt.

NXIVM sekssekte blijkt banden met grote namen te hebben

1:53:45 (113:45)   De NXIVM-zaak haalt inmiddels de mainstream media en wordt nu écht interessant. Gerechtelijke documenten die naar buiten kwamen, omvatten aanklachten tegen Keith Raniere en Allison Mack vanwege mensenhandel voor de seksindustrie. Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op 90 corporaties die zijn gelieerd aan de NXIVM. Het zal leiden tot de ontmaskering van de Bronfman-zussen. Het heeft ook betrekking op de Clintons, Obama, Goldie Hawn, de Epstein-crew en Epstein-eiland,  en op het Necker-eiland van Richard Brandson, die er ook bij is betrokken. Net zoals een groep die Cultural Rainbow Gardens heet. In deze zaak zullen grote namen naar buiten komen.

Het gaat steeds beter in de wereld

2:10:00 (130:00)   Thomas is niet bereid om zijn missie op te geven of zich te laten omkopen. Al duurt het de rest van zijn leven om dingen recht te zetten. Sommige mensen kunnen simpelweg niet vergeten wat ze gezien hebben en wat ze weten. We zien op dit moment buitengewone vooruitgang in vele opzichten, aldus Thomas.

Desondanks ervaren veel mensen dat het slechter gaat. Maar in werkelijkheid wordt het beter in de wereld en wordt hetgeen dat verborgen was, nu vooral zichtbaar. Het gaat om zaken al duizenden jaren gaande waren en mensen gevangen hielden in een cocon van illusies. Nu stappen mensen uit hun cocon en door de onthullingen in de alternatieve media lijkt alles nu erger dan voorheen. Maar er is vooral meer kennis beschikbaar over datgene dat achter de schermen plaatsvond.

2:26:00 (146:00)   Er is veel discussie over Trump en zijn beslissing ten aanzien van Jeruzalem. “Zoals het er nu uitziet zijn er twee mogelijkheden, waarvan er één meer aannemelijk is. Maar het is in de huidige omstandigheden behoorlijk lastig om vast te stellen wat er werkelijk speelt. Het is in veel opzichten behoorlijk in beweging. (…) We moeten afwachten hoe dingen zullen uitpakken… Maar het wordt, hoe dan ook, duidelijk.”

Met alle bedreigingen, chantage en facties die wapens op je richten, is het verleidelijk om toe te geven en af te wijken van bepaalde afspraken en eerdere standpunten. Het besluit omtrent Jeruzalem kan echter ook onderdeel zijn van de strategische oorlog die nu wordt gevoerd. “Hoewel ons team in direct met Trump in contact staat, zijn we niet in staat om het beleid te dicteren, net zo min als de andere facties dat zijn.”

Thomas maakt zich zorgen om Trump’s connecties met de zionisten. De geschiedenis van de joden en Israël is herschreven en verdraaid in het belang van de Bijbelse verhaallijn, waarbij de Joden uitverkoren zijn. De Joden worden als pionnen gebruikt in het Zionistische spel. De Joodse bevolking komt oorspronkelijk uit de Kaukasus, Khazarië en het voormalige Rusland. De naam Israël komt op geen enkele, antieke kaart voor en wordt ook niet vermeld in enig antiek geschrift. > Luister naar dit fragment vanaf 1:28:00 (148:00).

Op energetisch niveau zijn er zaken veranderd. De energie is de afgelopen tien-twaalf dagen toegenomen, waarvan we fysieke sporen door de aarde zien lopen.” 1:62:30 (182:30)

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & integrity show 5/17/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

 1. Sharing … Final Wakeup Call: The Global Power Hierarchy

  Octogon is the Empire of Darkness

  The 8th layer of the Global Power Hierarchy is formed by the banking cartel controlled by the Knights of Malta, a military order whose members are the top of the Western elite, and must obey given orders. The member list includes enough senior U.S. military officers and agency officials to control the military-industrial complex (MIC). Initial members include George Bush Sr. and Jr., Jeb Bush, Prescott Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, Queen Elizabeth, Queen Beatrix of the Netherlands, King Juan Carlos of Spain, the late Prince Bernhard of the Netherlands, Joe Biden, Tony Blair, Pat Buchanan, James Buckley, William F. Buckley, Jr., Frank Capra, William Casey, Bill Clinton, William Colby, Cardinal Terence Cooke, Kenneth Copeland, Senator John Danforth, Roy E. Disney, Allen Dulles, Archbishop Edward Egan, Rudy Giuliani, Dr Lawrence Gonzi, Sir John Gorman CVO, Thomas K. Gorman, J. Peter Grace, Alan Greenspan, William Randolph Hearst, Baron Conrad Hilton, J. Edgar Hoover, Daniel Imperato, Lee Iacocca, Alex Jones, Francis L. Kellogg, Joseph Kennedy, Senator Ted Kennedy, the late Nelson Mandela, Rupert Murdoch, Oliver North, Thomas ‘Tip’ O’Neill, Dr Ron Paul, President Ronald E. Reagan, William Westmoreland, Nelson Rockefeller, David Rockefeller, Amschel Mayer von Rothschild, Rick Santorum, Antonin Scalia, Joseph Edward Schmitz (Blackwater), televangelist-pastor Robert Schuller, Frank Sinatra, Cardinal Francis Spellman, Ted Turner, Archbishop Desmond Tutu, Gen. William Westmoreland and President of the World Bank, Robert Zoellick.
  Lees verder http://finalwakeupcall.info/blog/2018/05/23/de-global-machtshierarchie/

 2. Wat betreft Israël is het misschien mogelijk dat Trump het advies heeft gekregen de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen om de volgende reden. In de Bijbel staat dat de Joden in Jeruzalem een tempel herbouwen. Wanneer die tempel klaar is zal Israël worden aangevallen en vernietigd.
  Israël is momenteel bezig haar grondgebied uit te breiden met gewelddadige en gruwelijke acties tegen de Palestijnse bevolking. Dit schokt een deel van de wereld! Maar geen enkel land grijpt in! Waarschijnlijk heeft dit te maken met het Levantijnse zee veld. De Levant is een gebied dat loopt van Egypte tot grofweg Turkije. Daar is veel olie en gas gevonden. Dit veld moet nog worden ontgonnen.
  Zeer waarschijnlijk wil Israël niet dat de Palestijnen in de Gaza strook hier voordeel van hebben!
  De agressieve reactie van de staat Israël laat zien dat er een grote verwarring is onder de machthebbers.