Naarmate de Cabal meer controle verliest, stappen steeds meer mensen uit de inner circle. Soms plegen ze zelfmoord. Soms kijken ze door ‘het masker van de illusie’ heen, zoals topbankier Ronald Bernard. Hieronder deel twee van de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 14 juni 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Deel 2

Thomas vraagt steun via Patreon

9:00   Het wordt voor Thomas steeds lastiger om het werk voor Truth, Honor & Integrity te combineren met zijn betaalde baan. Hij vraagt daarom financiële steun via Patreon, zodat hij zich volledig kan focussen op het werk in de vrijheidsbeweging. Zijn Patreon-pagina is: patreon.com/TommyW

Aanvallen op team Manna World Trust

1:12:30 (72:30)   Prins Charles heeft huurmoordenaars gestuurd om Kim en het Manna-team uit te schakelen. Hen is echter de toegang tot het land ontzegd.

1:13:30 (73:30)   De Japanese Elders zijn in het bezit van valse obligaties en eisen dat de Federal Reserve ze terugbetaalt. Deze obligaties zijn in de jaren ’30 door de Federal Reserve uitgegeven in ruil voor grote hoeveelheden goud dat vanuit Azië naar de VS is vervoerd. De Japanese Elders claimen dat ze al het goud en kapitaal van de VS in hun bezit hebben. Ze eisen van Trump dat hij Kim uitlevert, omdat zij al hun geld zou hebben gestolen. De reactie is: “Als je alles bezit, waar heb je haar dan voor nodig?”

Moord en zelfmoord als wanhoopsdaad

1:28:00 (88:00)   “De recente zelfmoorden waren helemaal geen zelfdodingen. Dat geldt ook voor ‘vermoedelijke hartaanvallen’.”

E*: Er gaan geruchten dat de recentelijk verzelfmoorde mensen ‘een boekje wilden opendoen’.

2:18:00 (138:00)   Tegelijkertijd zal het aantal zelfmoorden van beroemde mensen toenemen. Ze zijn zich ervan bewust wat ze hebben gedaan en mensen zullen verhaal komen halen. Behalve ‘publieke aanbidding’, hebben ze niks. Ze hebben hun ziel letterlijk verkocht. Dat kan leiden tot wanhopige daden.

Rothschilds klagen over smaad en laster

1:37:00 (97:00)   De Rothschilds hadden geen goede week en zagen zich vorige week genoodzaakt een enorme hoeveelheid aandelen te verkopen. Waarom? Omdat ze niks meer over hebben om de zaken draaiend te houden. Het is namelijk nogal duur om te betalen voor de mainstream media, wereldwijde huurlingen, wereldwijde spionage-agentschappen en ook de beveiliging zorgt voor een nogal hoge rekening. Het kost veel geld om de controle te behouden.

De Rothschilds hebben zich ook beklaagd over de agressieve online aanvallen op hun familienaam door complotdenkers.

Hoe de Illuminati de macht verloren

1:45:00 (105:00)   Stephen Rawl, ook wel bekend als Tank, heeft een nieuwe video uitgebracht. (E*: Tank was een insider van de financiële wereld, betrokken bij de RV en helpt nu het Manna-team.). Hij vertelt over de veranderingen binnen de machtsstructuur en hoe Kim Possible het kwantumsysteem in handen kreeg om de Trust te benutten ten bate van de mensheid. De top van de piramide wordt ook wel de Orde genoemd.

Thomas vervolgt: “De bekende Illuminati-namen staan in werkelijkheid ongelofelijk laag op de lijst van de ‘Orde’, of hoe ze het ook willen noemen. Het ging hierbij om de daadwerkelijke machtsstructuur die boven de Illuminati stond. Deze structuur ontstond toen de toenmalige stammen 16.500 jaar geleden een overeenkomst tekenden met de Draco’s van het sterrenstelsel Draconis. De Draco’s zijn een reptiliaans ras. Dat is iets waar veel mensen moeite mee hebben, maar zolang men zich hier niet voor wil openstellen, kan men het grotere plaatje van wat er zich afspeelt simpelweg niet begrijpen.”

De machtsstructuur van de Orde, met de Draco bovenaan de piramide. De Draco’s zijn op hun beurt weer bespeeld door de Abraxis en Alduzzani-groep, beide humanoïde rassen, die boven de Draco’s stonden.

Huidige machtsstructuur is vernietigend voor onze wereld

Al 16.500 jaar worden we misbruikt, verhandeld, bespeeld, opgeofferd, vergiftigd en leeggezogen. Het financiële systeem, afkomstig van het sterrenstelsel Orion, is daar onderdeel van. Het oorspronkelijke, analoge systeem werd beheerd door IBM. De naam was een vorm van woordmagie: I be M.

M = Marduk, de Draco-koning. De koning der koningen. De Draco’s verlieten in 2013 de aarde, maar lieten Marduk achter. Hij is, na een pleidooi bij de Council, in november 2016 verwijderd.

De Illuminati staan onderaan de machtsstructuur. Ze opereren via geheime genootschappen zoals de Trilateral Commission, Committee of 300, Verenigde Naties en de Bilderberg-groep. Dit zijn de publieke pionnen die als een firewall fungeren om de verborgen namen te beschermen. De Illuminati is in 2012-2013 uit elkaar gevallen, rond de tijd dat de Draco’s vertrokken. Ze zijn grofweg verdeeld over vijf facties: Zionisten, Nazi’s, Aziatische Dragon-groepen, Jezuïeten (Vaticaan) en geheime genootschappen. Alle vijf strijden voor de volledige heerschappij, maar ontberen de volledige kennis.

De Rothschilds die het meeste Draco-dna bezitten, opereren in alle vijf de facties, waardoor ze in de veronderstelling zijn dat ze, hoe dan ook, zullen winnen. Er is door de Orde echter een uitroeiingsbevel uitgevaardigd om de Illuminati te elimineren. Er blijven dan nog 150-160 mensen aan de top over die alles besturen.

Veel mensen aan die top zijn inmiddels opgestapt, of hebben zichzelf geëlimineerd. Het huidige systeem werkt alleen met één heerser die buitenaards is. Een systeem dat alles opslokt ten koste van alle anderen, heeft alleen zin als je daar niet zelf vandaan komt en de ‘oogst’ kunt gebruiken voor een systeem dat zich elders bevindt.

Kinderen met ADHD leven in twee werelden

2:15:00 (135:00)   ADHD is een merkwaardig label voor kinderen die in onze wereld komen met meer dna-strengen. Ze worden ook wel Sterrenkinderen of Indigokinderen genoemd. Er is bij hen meer ‘junk-dna’ (dna dat nog niet door de wetenschap is geïdentificeerd – red.) geactiveerd. Dit ‘junk-dna’ vormt de basis voor magie en begaafdheden. Kinderen met ADHD lijden, omdat hun trilling niet overeenkomt met de trilling in onze wereld. Ze leven in twee werelden. Het is niet zozeer dat ze hun aandacht niet kunnen richten op dingen hier, maar ze zijn hier niet. Ze verkeren vaak in een andere dimensie. Thomas suggereert dat de afkorting ADHD zou moeten staan voor: Altering Dimension for Higher Dimensionals.

Deze kinderen worden aangevallen door ze medicijnen voor te schrijven. Retalin is een middel om hun zilveren koord, dat in verbinding staat met die hogere werelden, te verbreken.

E*: Ten eerste gaat deze classificatie voorbij aan de rol van vaccinaties die voor allerlei neurologische verstoringen zorgen. Ten tweede doet elke labeling van kinderen, ook de labeling Sterrenkinderen of Indigokinderen, tekort aan het unieke karakter van elk individueel kind. Ook deze nieuwe labels en de bijbehorende karakteristieken zijn vaak deels wel en deels niet van toepassing.

Ouders van kinderen die niet in het systeem passen, staan voor een bijna onmogelijke opgave om het kind voor te bereiden op de nieuwe wereld, terwijl ze moeten functioneren in het defecte systeem van de oude wereld. Dat is de reden dat veel van deze kinderen uitvallen in het huidige onderwijs.

Elke veroordeling van deze kinderen óf hun ouders is misplaatst. Ouders die zelf geen kind hebben met ADHD, weten absoluut niet wat het betekent. Ze denken van wel, maar ze hebben geen benul.

In tegenstelling tot de stelling van Thomas dat ouders een te laag tolerantieniveau hebben, bezitten ouders van kinderen met ADHD (of autisme) een tolerantieniveau dat tien keer hoger is. Ze moeten wel, want anders kunnen ze niet meer functioneren. Door de buitenwereld worden ze echter maar al te vaak veroordeeld als té tolerant of simpelweg incompetent.

Dat sommige ouders daarom in hun wanhoop toch kiezen voor medicijnen, is gezien de onmogelijke eisen die vanuit het systeem worden gesteld, daarom volstrekt begrijpelijk.

In wezen is het tolerantienivea van de buitenwereld te laag. Wanneer de druk vanuit de buitenwereld op deze kinderen en hun ouders vermindert, zal het medicijngebruik afnemen. In plaats van deze ouders te veroordelen om hun wanhopige keuzes, is het zinvoller om effectieve alternatieven te delen. Daarvoor zijn tevens radicale aanpassingen vereist in het onderwijs en vaccinatiebeleid.

De boodschap van Ronald Bernhard moet gehoord worden

2:20:00 (140:00)   Thomas heeft eindelijk een aantal video’s van Ronald Bernhard bekeken, omdat hij er veel vragen over kreeg. Ronald’s leven als topbankier, waarbij hij toegang kreeg tot de inner circle, eindigde abrupt toen hij werd gevraagd om kinderen te offeren. Vanaf het moment dat hij weigerde om hieraan deel te nemen, stortte zijn gehele wereld volledig in en kon hij door het ‘masker van illusie’ heen kijken. Je kunt psychopaten namelijk niks weigeren. Als gevolg hiervan veranderde zijn leven toen in een hel. Hij werd bedreigd opdat hij hun geheimen niet zou prijsgeven.

Desondanks wist hij te overleven en dat maakt hem in de ogen van sommigen verdacht. Ook omdat hij niet erg veel over zijn eerste leven als topbankier onthult. Maar hoe kun je iemand volledig beoordelen, als je niet zelf in iemands schoenen staat?

Als hij te veel details zou onthullen, zou hij nu niet meer leven. Zou jij als luisteraar geheimen over de inner circle prijsgeven als die dreiging boven jouw hoofd hing? Zeker gezien het feit dat dat veel mensen ervoor kiezen om deze informatie volledig te negeren of nog erger, te verwerpen. “Hoeveel bewijs hebben mensen nodig om in opstand te komen?”

Thomas is van mening dat het niet prijsgeven van details om zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen, een geldige reden is. “Als mensen dat nog steeds niet snappen, dan ben je nog niet zo ‘wakker’, als dat je denkt.” De mensen aan de top worden met de dood bedreigd. Het publiek wil allerhande informatie, maar gaat er niet altijd verantwoordelijk mee om, waardoor het leven van een ander in gevaar wordt gebracht.

Ronald heeft persoonlijke verantwoordelijkheid genomen voor zijn verleden en zal de rest van zijn leven de prijs voor zijn aandeel moeten betalen. Ongeacht wat je van hem denkt, wil hij anderen inspireren om uit de inner circle te stappen en anderen te helpen. Dat moet worden gehoord. Hij toont oprecht berouw over zijn verleden en heeft een verlangen om het te corrigeren. Die gedachte en dat streven is bewonderenswaardig. Om die reden wil Thomas Ronald Bernard graag uitnodigen als gast in de Truth, Honor & Integrity-show.

Als iemand de directe contactgegevens van Ronald heeft, graag deze uitnodiging aan hem doorsturen.

Heilzame Bron-energie neemt toe

2:34:00 (154:00)   Er is een toename van Bronenergie en dit zal zowel de massa als de Cabal verder helpen om te ontwaken. Deze energie heeft lange termijn voordelen en zal op de korte termijn het kaf verder van het koren scheiden. Deze energietoename kan niet meer worden gestopt.

Wil je deze blog steunen? Wordt dan donateur via Patreon. Dat kan al voor €2 per maand. Kijk op mijn Patreon-pagina voor meer informatie. Of koop een product uit de Ella Ster Zazzle-store.

Lukt het je niet om zelf een financiële bijdrage te leveren? Stuur dan deze links door aan vrienden, of deel ze via Twitter, Facebook, MeWe of andere social media. Op die manier lever je ook een bijdrage.

> Lees ook deel 1 van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 14 juni 2018

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de 14-6 TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 6/14/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

 1. Toen ik destijds voor het eerst kennis nam van ‘Ronald Bernhard’, of ‘Ronald Blij’, meende ik dat hij werkelijk een voormalig bankier van de Cabal kon zijn. Inmiddels heb ik voldoende twijfels rond zijn integriteit, om zijn persoonlijke verhaal als verzonnen af te doen en hem als een pion, of shill te beschouwen. De Cabal is slim genoeg om mensen zoals hem naar voren te schuiven, om zoekers naar waarheid een rad voor ogen te draaien. Hij is niet de enige die zogenaamde onthullingen doet, die daarvoor al lang bekend waren. Er is verder niets in zijn verhalen waardoor we betere inzichten krijgen over wat er in de financiële wereld speelt. Het is vooral allemaal suggestie en geloofwaardigheidsmagie bij ‘Ronald’, zoals iedereen zelf kan vaststellen.

  Een Cabal in het nauw maakt rare sprongen en de ‘grote namen’ in de waarheidsbeweging hebben duidelijk allemaal een goed geoliede, professionele organisatie achter zich staan. Dat is het wat ze verraad. Blijf wakker en loop niet in hun val.

 2. kijk voor Ronald Bernard eens bij De Bank of Joy (de blijebank), misschien komt u daar verder.

 3. Ronald Bernard, a.k.a. Ronald Blij, is volgens mij heel iemand anders dan hij voorstelt te zijn. Toch vind ik dat iedereen zijn verhaal moet horen en zien om dat zelf te kunnen bepalen.

  Je kan hem gewoon bereiken via PM op https://www.facebook.com/ronald.b.blij.

 4. Het is goed om kritisch te blijven en terecht om bij bepaalde organisaties of mensen vraagtekens te zetten. Toch zal ik mensen lange tijd het voordeel van de twijfel geven, totdat het tegendeel bewezen is. De basis van het rechtssysteem zoals het zou moeten functioneren en een vorm van gerechtigheid.

  De twijfel mag je uitspreken en kan bepaalde dingen verhelderen, zolang er een open dialoog is. Dat is het tegenovergestelde van het stelling veroordelen van mensen en etiketten opplakken vanuit een vermoeden of onderbuikgevoel.

 5. Mooi, intelligent en integer antwoord Ella Ster. Ik volg jullie blog met toenemende interesse. Juist ook de open dialoog stellingen onder de artikelen verhelderen en voegen soms informatie toe. En dat is fijn. De artikelen zijn op een fijne, duidelijke en heldere manier geschreven. En geeft veel stof tot nadenken. Dank jullie wel!

  • Dankjewel Agatha. Ja dat kan. Kijk op mijn Patreon-Pagina voor de opties.
   https://www.patreon.com/ellaster

   Wanneer je op de $3-knop klikt kun je daarna zelf de hoogte van het bedrag bepalen en zelf bepalen of je maandelijks betaald of eenmalig een bedrag (in dat geval moet je jezelf op de 3e van de maand weer uitschrijven). Een maandelijkse donatie heeft echter de voorkeur, waarbij je het donatiebedrag ‘uitsmeert’ over een bepaalde periode.

   In ieder geval alvast bedankt dat je me wil steunen.