We kunnen zaken veel meer beïnvloeden dan men veronderstelt. De kracht van het volk, People Power, moet nooit onderschat worden. Het leidt nu al op talloze fronten tot een waarneembare koersverandering. We kunnen daarom niet langer onze mond houden. De gezamenlijke druk, zal dingen doen kantelen. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 12 juli 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (00:00) minuten:seconden

Vrijheid is binnen handbereik

8:10   “We zitten in een behoorlijk aangrijpende tijd in de geschiedenis. In veel opzichten een verdelende tijd in de geschiedenis. We kloppen echter aan de deur van échte vrijheid. En is dit allemaal achter de rug, dan is onze vrijheid, de échte vrijheid, het enige dat telt. We kunnen dan met de juiste intentie een beter pad kiezen voor al dat leeft. (…) Liefde, gezondheid en compassie, naast waarheid, eer en integriteit, is datgene dat nodig is. Vanaf dat moment doen alle andere dingen er niet meer toe.”

Tekenen van verandering

12:00   Er zijn onrusten in Haïti, waarbij het volk zich verzet. Het is het gevolg van de gecreëerde storm en ramp die jaren geleden plaatsvond. De misdaden die daar hebben plaatsgevonden moeten nog naar buiten komen. En ja, het betreft ook de Clinton Foundation. Net zoals de genoemde ‘liefdadigheidsinstellingen’ Rode Kruis en Oxfam Novib. Kate Spade die recentelijk in New York is verzelfmoord, is ook gelinkt met Haïti.

15:35   We zien nu dat landen met jarenlange onderlinge conflicten, zich nu weer herenigen, net zoals in Noord- en Zuid Korea. Dit is een teken van verandering. Deze wordt grotendeels door de mensen tot stand gebracht. Als we op overheden wachten om dingen te herstellen, zullen we voor eeuwig wachten. Soms mogen ze zelfs niet eens iets doen.

Nieuwe naam toegevoegd aan Clinton-dodenlijst

40:30   Afgelopen week is er in een afvaldepot in een appartementencomplex in New York een dode vrouw gevonden. Hetzelfde complex als waar Anthony Weiner en Huma Abedin een appartement hebben. Toeval? Denk maar niet. Volgens Thomas is deze vrouw de zoveelste naam op de lijst van het Clinton-dodental.

(E*: De Clinton body count zijn de vermoorde mensen die het zwijgen opgelegd zijn, omdat ze een bedreiging waren voor de Clintons.)

De NYPD, de New Yorkse Politie hebben niet alleen de kans om hier een einde aan te maken, maar ook de plicht om dit te doen. (E*: Thomas doelt hier op de bewijzen van talloze misdaden van Hillary Clinton en Huma Abedin [zoals de beruchte video]  die op Anthony Weiner’s laptop staan en al twee jaar in hun bezit zijn.)

Generaal pardon Hammonds markeert keerpunt in overheidsagressie

42:45   Trump heeft een generaal pardon verleend aan de Hammonds. De Hammondszaak kwam in 2016 uitgebreid in het nieuws, nadat de Bundy’s het gebouw van de Malheur National Wildlife Refuge hadden bezet. Een openbaar gebouw van een organisatie te vergelijken met Staatsbosbeheer. Deze bezetting leidde tot een militaristische en buitenproportionele reactie door de FBI, waarbij LaVoy Finicum uiteindelijk werd neergeschoten.

E*: De Hammonds waren in 2012 veroordeeld vanwege brandstichting op staatsbosgebied. Men had het vuur op eigen terrein aangestoken, om te voorkomen dat een grotere bosbrand hun terrein zou bereiken. Het vuur liep echter uit de hand, zodat een veel groter deel verbrandde. Nadat ze hun straf hadden uitgezeten, werden ze opnieuw veroordeeld voor dezelfde misdaad, omdat hun eerder opgelegde straf niet voldeed aan de minimum straf. In het vonnis werd de brandstichting geclassificeerd als een terroristische daad.

De zaak heeft betrekking op Uranium One, waarbij boeren, met name in het Westen van Amerika, van hun land werden gejaagd, omdat er veel uranium in de grond zit. Deze uranium werd aan Rusland verkocht, in ruil voor miljoenendonaties aan de Clinton Foundation. De Hammonds wilden hun land niet verkopen. De brand binnen het staatsbos is waarschijnlijk aangestoken door de BLM (Bureau of Land Managament), om de Hammonds later de schuld te geven.

De zaak staat symbool voor het fascistische regime waarbij federale ambtenaren hun macht misbruikten tegen het volk en alleen de elite dienden. De vrijspraak moet dan ook gezien worden als een belangrijk keerpunt in de politieke koers.

De alternatieve media heeft een belangrijke rol gespeeld in deze zaak. Al dit soort onthullingen zijn aan ons te danken en je moet People Power nooit onderschatten.

Clinton-dodental neemt toe

54:40   De bedreigingen naar het Trust-team zijn flink toegenomen. Het Clinton-dodental lijkt per week toe te nemen. Desondanks zien we nog steeds niet dat degenen die door ons betaald worden om ons te verdedigen, daadkrachtig optreden. Binnen het handhavingsapparaat neemt de koersverandering echter wel steeds meer toe.

Veel mensen binnen de alternatieve media beseffen niet dat we ons in een heuse oorlog bevinden. Mensen worden links en rechts vermoord, sommige gevallen blijven verborgen, maar vaak ook niet. Thomas vindt de eisen vanuit het publiek voor informatie, details of bewijs niet in verhouding staan tot de risico’s die andere mensen daarbij lopen of waarmee gehele operaties in gevaar kunnen worden gebracht.

We winnen deze oorlog hoe dan ook op allerlei niveaus, maar we moeten wel zorgen dat cruciale informatie niet vroegtijdig naar buiten komt.

Trump’s bezoek aan Europa

58:20   President Trump heeft het Verenigd Koninkrijk bezocht. Hij heeft binnen de NAVO-groep heilige huisjes omgegooid en we zullen zien waar dit toe gaat leiden. Misschien dat er voorgoed een einde aan de NAVO wordt gemaakt.

Donald en Melania Trump waren vorige week donderdag uiterst waakzaam. Dit is te zien op de foto’s waar ze uit het tweede Airforce One-toestel stappen. Het andere Airforce One toestel werd gebruikt als afleiding, vanwege de bedreigingen. Trump kwam door deze issues een uur te laat aan.

Er was onder andere een aanval gepland toen Trump de koningin bezocht. De Britse koningin is voorheen niet bepaald goed voor het volk geweest, maar uit talloze bewijsstukken die aan het Trust-team zijn getoond, blijkt dat ze nu de mensheid helpt en niet de Cabal. Vanwege haar soevereine positie kan ze veel operaties die de Cabal onderneemt, vernietigen of blokkeren. Dat verklaart de geplande aanslag, waarbij er in de ogen van de Cabal, twee vliegen in één klap vernietigd hadden kunnen worden.

Bankstoringen door falende hack-pogingen Cabal

1:01:00 (61:00)   De Cabal probeert nog steeds bepaalde overboekingen te blokkeren. Met het nieuwe kwantum systeem, firewall en verwijdering van de ‘achterdeurtjes’ in het systeem, heeft men uiteindelijk de stroom bij de banken uit moeten schakelen om de transfers te kunnen voorkomen. (E*: Mijn inschatting is dat we de komende tijd meer van dit soort bankstoringen zullen hebben. Zoals de grote pinstoring van afgelopen week.)

Olieprijzen gaan waarschijnlijk fors dalen

1:05:00 (65:00)   De olie- en gasprijzen stegen aanvankelijk door manipulatie van de Rothschilds. Door de correcties die Kim (Trustee van de Manna World Trust) heeft toegepast, zijn ze voor het eerst dramatisch gedaald. De media wijt dit aan de handelsoorlog. Thomas voorspelt een meer dramatische daling in de olieprijzen na Trump’s ontmoeting met Putin. “Er zal een deal uit voortkomen en het zal de daling rechtvaardigen.”

Amerikaanse overheid stagneert fondsen en vooruitgang

1:07:20 (67:20)   Thomas heeft bewijzen gezien dat de Amerikaanse overheid nog steeds niks wil ondernemen om de menselijk bevrijding te ondersteunen. Ze lijken niet in actie te komen, al geldt dat niet voor de top, aangezien Trump wél zaken onderneemt. Ze lijken echter geen interesse te hebben in het vrijgeven van de transfers, ondanks dat deze het land enorm kunnen helpen.

Het Departement of Homeland Security en de FBI doen wél hun werk om de mensen te beschermen. Dat is een enorme verandering.

1:08:05 (68:05)   Het laatste onderdeel dat in het systeem aangepast moest worden was het Visa-systeem. Het Trust-team heeft ervoor gezorgd dat creditcards of identiteiten niet gekopieerd kunnen worden en daarmee andermans geld gestolen kan worden. Dit zal binnenkort volledig opgelost zijn.

De fondsen kunnen binnenkort vrijgegeven worden, wanneer het veilig is om dit te doen. We naderen dat moment en zijn tevens dichtbij in veel andere zaken.

Clintons en Rothschilds zijn blut

1:13:30 (73:30)   De Clintons zijn totaal blut. De laatste keer dat ze blut waren, hebben ze zichzelf aan het Bush-kartel verkocht. Dat was na het incident met Mosad-agente Monika Lewinsky, toen ze tussen de 7-16 miljoen dollar schuld hadden. De Bush-groep heeft ze toen gered en zo werden de Clintons onderdeel van het Bush-kartel. Deze keer zullen ze niet meer gered kunnen worden. Maar je hebt in de gevangenis dan ook geen geld nodig.

1:14:30 (74:30)   De Rothchilds zijn nu bezig om verzekeringsgeld te innen als onderdeel van een enorme verzekeringsfraudezaak. Ze hebben de levensverzekeringspolissen van de werknemers  in al hun bedrijven opgekocht en vermoorden ze in zogenaamde ongelukken, om zo het uitkeringsgeld te ontvangen. Dit geld gaat naar een Zwitserse bank en men vermoedt dat er inmiddels al 2000 mensen vermoord zijn. De instantie AIU, die het verzekeringswezen controleert, zit in dat complot.

De nietsvermoedende werknemers zijn ieder voor 20 miljoen dollar per persoon verzekerd. Hoe verontrustend dit bericht ook is, het is tegelijkertijd ook een teken van hun wanhoop. Het bewijst tevens dat talloze bankrekeningen die voorheen gebruikt werden om fondsen weg te sluizen, inmiddels geblokkeerd zijn en men daarom andere wegen zoekt om aan geld te komen.

Steeds meer mensen beginnen nu Rothschild’s motieven te wantrouwen en kritische vragen te stellen. Dat is een enorme doorbraak en grote verandering.

Executive Order maakt ruim baan voor opsporing financiële misdrijven

1:24:24 (84:24)   Het presidentiële besluit dat Trump vorige week tekende is veelzeggend. Het gaat om de Executive Order betreffende de oprichting van de task force voor marktintegriteit en consumentenfraude.

De nieuwe wetsmaatregel wordt ingezet om het Ministerie van Justitie, maar ook het handhavingsapparaat op staats- of lokaal niveau te versterken, in de opsporing en vervolging van fraudezaken. Het gaat om allerhande fraudezaken gepleegd tegen de overheid als ook tegen de Amerikaanse burgers. De maatregel is bedoeld om de opbrengsten van dergelijke misdaden terug te vorderen, als mede de berechting van de fraudeplegers uit te voeren.

Daar waar voorheen nauwelijks sprake was van overheidscontrole, kan men met de nieuwe maatregel op alle niveaus opereren. De rekeningen waarvan aangetoond kan worden dat ze betrokken zijn bij fraudezaken, worden geconfisqueerd. Ook worden ze wellicht teruggestort in de Trust, om vervolgens terug te geven aan het volk.

Steeds waarschijnlijker dat paus Francis gaat aftreden

1:29:30 (89:30)   Paus Francis wordt aangeklaagd in het Europese hof in Brussel, vanwege de aanval op en mishandeling van de Common Law sheriffs, die op 21 juni 2018 in Genève een wettig arrestatiebevel, ten aanzien van paus Francis, poogden te handhaven.

Vanuit het Vaticaanse College van Kardinalen wordt nu druk uitgeoefend om Francis te verwijderen en te vervangen door een andere paus. Een Vaticaan-insider stelt dat wanneer men Bergoglio zal verwijderen, dit gebeurt vóór zijn eerstvolgende staatsbezoek aan Dublin, Ierland. In dat geval zou de paus vervangen worden door de vorige paus Ratzinger of een Afrikaanse paus.

De aanklacht is op 11 juli ingediend bij de ICLCJ, het International Common Law Court of Justice in Brussel, als ook bij een civiele rechtbank ergens in Europa, waarvan de locatie niet bekend wordt gemaakt. De aanklacht richt zich tegen Jorge Bergoglio (oftewel paus Francis) en elf andere betrokkenen van een “monsterlijk crimineel complot”. De aangeklaagden worden in de rechtszaak genoemd als leden en deelnemers in een “eeuwenoude Katholieke kindoffersekte, bekend als de Negende Cirkel.”   

De lijst van twaalf aangeklaagden toont een aantal interessante namen zoals:

 • Oud-premier van België Elio di Rupo
 • Graaf Georges Jacobs, Belgische Katholieke zakenman, hoofd van UCB Biopharmaceuticals and directeur van de Cercle de Lorraine of Club van Lotharingen in Brussel.
 • Graaf Luc Jacques Bertrand, Belgische Jezuïeten-bankier, directeur van de Cercle de Lorraine.
 • Paul De Keersmaeker, Belgische Katholieke zakenman, voormalige parlementslid van de Europese Unie, lid van de Cercle de Lorraine.
 • Kees van Korlaar, zakenman en onderwereldfiguur, lid van Ndrangheta (Italiaanse-Europese maffia), lid van de Cercle de Lorraine. (E*: Kees van Korlaar was de echtgenoot van Anne Marie van Blijenburgh die tegen haar man en het koningshuis heeft getuigd, inzake satanisch ritueel misbruik.)

Bij te snelle disclosure ontsporen te veel mensen

1:59:25 (119:25)   Er moeten heel wat maatregelen genomen worden om het trauma te helen als de massa doordrongen raakt van de waarheid. Als er meer dan 10-20% in een korte tijd onthuld gaat worden, zullen veel mensen van hun padje af raken. Er zijn op dit moment niet voldoende hulpverleners die een groep van die omvang zouden kunnen opvangen. Bovendien zijn de meeste hulpverleners, onderwijzers en healers helemaal niet toegerust om met de onderwerpen om te gaan die onthuld gaan worden. Een groot deel van hen zal zelf de weg kwijt zijn.

Disclosure met betrekking tot buitenaardsen is meer dan de vliegende schotels in de lucht. Het vereist een herziening van ons totale wereldbeeld, onze historie, onze visie over menselijke evolutie, et cetera. Het onthult ook de achtergehouden informatie over buitenaardse handel, de buitenaardse inmenging hier op aarde en geeft antwoord op de vraag: “Waar leven ze?” «Maar dat is niet eens de belangrijkste kwestie van allemaal. De belangrijkste kwestie is “Welke soorten eten ons? … oeps …”»  Er komt heel wat meer kijken bij het onthullen van buitenaards bestaan.

Het Pentagon heeft ooit een onderzoek gedaan en maakt de inschatting dat meer dan twee miljard mensen zelfmoord zullen plegen, bij een te abrupte disclosure met betrekking tot buitenaards leven. Met name onder de religieuze bevolking, omdat het niet strookt met hun wereldbeeld.

2:16:00 (136:00)   Thomas is ervan overtuigd dat Financial Tyranny niet is geschreven door David Wilcock zelf. Hij heeft het originele manuscript gezien, dat volledig door een Britse man is geschreven. Totdat de MI5/MI6 het tijdens een inbraak in zijn huis gestolen heeft. En op een of andere manier is het in handen van David Wilcock gekomen, die het presenteert als zijnde door hem geschreven.

Thomas vermoedt dat David Wilcock door iemand anders vervangen is. Hij heeft hem twee keer ontmoet en de tweede persoon had een andere kleur ogen. Benjamin Fulford, Drake Bailey en Corey Goode, horen nu bij de Wilcock-kliek.

2:51:18 (171:18)   Toen Cobra zijn band met Corey Goode aanhaalde, begon Thomas achterdochtig te worden, ook vanwege zijn connecties met een aantal dubieuze (buitenaardse) groepen. Desondanks deelt Cobra veel waardevolle kennis over bewustzijn. Zijn kennis is zeer uitgebreid en het meeste is in zijn ogen valide. Zijn advies is om eruit te halen wat je nodig hebt, maar beducht te zijn om niet in bepaalde opzichten misleid te worden.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 7/12/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

9 reacties

 1. Akky van der Veer on

  ”Thomas vermoedt dat David Wilcock door iemand anders vervangen is. Hij heeft hem twee keer ontmoet en de tweede persoon had een andere kleur ogen. Benjamin Fulford, Drake Bailey en Corey Goode, horen nu bij de Wilcock-kliek.”
  Wat voor zin heeft het om Thomas zijn ”vermoeden” te volgen? Ik doe daar niet aan mee. En ik vind het ook niet goed dat Thomas het over de ”Wilcock-kliek” heeft. Hoort de klokkenluider Emery Smith daar dan ook bij?
  Waarom niet samenwerken? Dit is ”verdeel en heers”. Heel jammer, want Thomas heeft ook heel veel goeie ideeën en standpunten.

  • Soms heb ik zelf een vermoeden, of ergens een verklaring voor, wat ik lange tijd niet kan uitspreken omdat er weliswaar wel aanwijzingen, maar geen bewijzen voor zijn. Totdat iemand anders precies hetzelfde denkt en uitspreekt. Dit is zo’n voorbeeld.

   Dit verhaal heeft alles te maken met het verontrustende feit dat prominente personen regelmatig met een dubbelgangers worden vervangen. Deze experimenten zijn al in de jaren ’60 uitgevoerd door het Tavistock Institute, bijvoorbeeld met de vervanging van Paul McCartney.

   Ook van politieke leiders is het bekend dat ze door dubbelgangers vervangen worden. Benjamin Fulford schrijft dat Keenan vervangen is door een dubbelganger. Kan dit ook niet het geval zijn met David Wilcock? Omdat hij te invloedrijk werd?

   Het zou zich allemaal afgespeeld hebben rond de publicatie van berichten over Neil Keenan’s rechtszaak. Na de eerste publicatie verschijnt David op het laatste moment als gast in de show van Kerry Cassidy. Hij is he-le-maal overstuur, zo erg dat hij niet meer kan praten. Ernstig bedreigd. Wat voor bedreigingen? Dat ze hem gaan vervangen? Dat de originele David Wilcock gaat verdwijnen?

   En jaren later en claimt iemand die ik vertrouw dat hij rond die tijd plotseling een andere kleur/tekening in zijn ogen had. En nu blijkt David Wilcock zelf voor een satanische groep te werken. Vanwaar die keuze en switch? Is er wellicht meer aan de hand? Spreken we hier wel over één David Wilcock, of speelt er hier iets heel anders?

  • Als er iemand is die mensen heeft uitgenodigd om samen te werken, is het Thomas wel. Dat geldt ook voor David en Corey die beiden de uitnodiging gehad hebben om al veel eerder uit Gaia TV te stappen. Dat geldt ok voor Anna von Reitz die de uitnodiging om als gast in de TH&I-show te komen heeft geweigerd. Hetzelfde geldt voor Robert David Steele.

   Ik had jarenlang ook grote moeite met deze berichten, omdat het aanvoelde als verdeel-en-heers. Maar wat als blijkt dat prominente figuren in de alternatieve media, helemaal niet aan de kant van de mensheid staan en heimelijk de belangen van hun eigen Cabal-factie dienen? Mag je daar dan nooit iets van uitspreken? Of is het juist belangrijk om het kaf van het koren te scheiden?

 2. Dank je wel Ella. Hopen dat het gauw afgelopen is, ook vooral om aaaaal die mensen die leiden onder een leven als the Deep State.

  • En hè ik vergeet het altijd weer. Ik plaats het zoals altijd weer op mijn website mariaenbuitenaardsen.blogspot.nl.

 3. Akky van der Veer on

  Dank je wel, Ella, voor je antwoorden. Helaas ben ik niet overtuigd. Ik volg Cosmic Disclosure, waarin de laatste tijd Emery Smith door David Wilcock geÏnterviewd wordt en heel belangrijke zaken onthult, o.a. over het klonen van mensen (en dieren). Dat dit (al lang) bestaat heb ik geen twijfel over, maar wel over Thomas’ bewering dat de 2e Wilcock een kloon zou zijn, die nu werkt voor één van de facties van de Cabal, tegen de mensheid. Het bewijs daarvan wordt er niet bijgeleverd. Het is een vermoeden, meer is het niet. Ik heb Thomas Williams heel hoog zitten, maar heb wel moeite met zulke uitspraken over medemensen en -strijders. Kom eerst maar eens met concreet bewijs, zou ik zeggen.

  • Dank Akky voor de link naar Mike Adams. Zijn naam ben ik eerder tegen gekomen. Ik heb het commentaar van Mike helemaal gezien en ik moet zeggen dat is verhelderend. Nu ben ik ook zeker niet overtuigd dat David Wilcock een kloon is geworden.

 4. “Als er meer dan 10-20% in een korte tijd onthuld gaat worden, zullen veel mensen van hun padje af raken.” Alsof de meeste mensen niet al padje af zijn. En daar word voor gezorgd om ze economisch uit te buiten, Geestelijk en fysiek uit te buiten en hen in een laag bewustzijn getal te houden. Misschien moet je dan gewoon in 1 keer 100% onthullen, dat zou een hele opluchting zijn. Dan weet je meteen dat als je zelfmoord pleegt, je nog steeds ‘gevangen’ zit. of terwijl geen zin heeft. Ik vind het kopje “Bij te snelle disclosure ontsporen te veel mensen” een stukje angst zaaierij. Of moeten we weer wachten en heel langzaam alles bekend gaan maken, zodat alles weer lekker uit gemolken kan gaan worden? Net als de techniek die al zo’n 50 jaar vooruit loopt, maar je eerst wilt verdienen om de huidige techniek? En dan heb pentagon die dat berekend zou hebben.. het PENTAGON? Vergelijking: (1942) Hitler zegt dat als we nu meteen naar buiten brengen dat we de joden vergassen, dan zal meer dan de helft een hart stilstand krijgen, dus dat doen we maar niet…. Het pentagon zal het berekend hebben, maar om je feiten en vermoeden daar op te baseren? en waarom?