We bevinden ons midden in de overgang van een oud naar een nieuw systeem. Alleen de Cabal en hun knechten, zoals de mainstream media, houden angstvallig vast aan de oude structuren. Maar er zijn grote veranderingen op komst en als een grote groep bereid is samen te werken, kunnen we uit dit beperkende, kosmische systeem ontsnappen. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 19 juli 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
Spreaker app: (78:15) minuten:seconden

Thomas ondergedoken na ernstige bedreigingen

6:00 Thomas is ondergedoken omdat niet alleen hij, maar ook zijn vriendin Chloé is bedreigd. Hij verblijft nu op een veilige plek. In een conference call (te beluisteren via de TH&I-MeWe-pagina) vertelt hij dat hij zijn baan en zijn huur voor het apartement heeft moeten opzeggen en nu, omdat het niet veilig is, (tijdelijk) gescheiden leeft van zijn vriendin Chloé. Zij is elders ondergedoken. Thomas bevind zich nu in een veilige zone, niet ver van de verblijfplaats van Kim. Hij heeft aanvallen te verduren gehad, zoals een verdacht virus dat zowel hij als Kim onder de leden kreeg. Inmiddels herstelt hij daarvan.

De zaken waar het team van Thomas en Kim nu nog aan werken, zijn slechts futiliteiten. Het grote werk is al gedaan. De vraag is hoelang het duurt voordat de Cabal erachter komt dat het spel over is.

Het team heeft een aantal baanbrekende ontdekkingen gedaan. Zaken waarvan de Cabal altijd dacht dat niemand erachter zou komen. Veel ‘hamers des oordeels’ staan nu op het punt om te vallen.

“We zitten middenin de finale confrontatie.” (…) “We zullen overwinnen. We zijn nú al glansrijk aan het winnen.”

Ontmoeting tussen Trump en Putin

19:45 De privé-ontmoeting tussen Trump en Putin had een gezamenlijke, wereldwijde aankondiging moeten opleveren. Dat is echter op het allerlaatste moment door de ‘clowns’ geblokkeerd. Dat zal niet altijd zo blijven, zegt Thomas. Maar dat is volgens hem wel de reden dat zowel Trump als Putin niet zo blij keken, toen ze naar buiten kwamen.

Ondertussen zetten de mainstream media, de goedbetaalde lakeien van de Deep State, hun angstzaaiierij over de Russische dreiging voort. Tot nu toe blijkt Rusland helemaal geen dreiging voor het Westen. Terwijl ze wel met één druk op de knop (of draai aan het wiel) de gastoevoer kunnen stopzetten en daarmee Europa binnen een week kunnen platleggen.

Ontsnapping uit het vicieuze evolutiesysteem nu binnen handbereik

Thomas vertelt aan de hand van een illustratie van een zandlopervormige vortex (zie voorbeelden hieronder) wat er 78.000 jaar geleden met de aarde en de mensheid is gebeurd. Toen viel de planeet in de bovenkant van de vortex. In het midden bevinden zich aan de zijkant twee escapetunnels. Normaal gesproken zou iemand op weg naar een hoger evolutionair pad, via het oostelijke portaal aan de vortex ontsnappen. Diegenen die onvoldoende ontwikkeld zijn en niet in lijn met de evolutie, zouden via het westelijk portaal terugkeren naar de bovenkant (of onderkant) van de vortex.

Schematisch overzicht van de zandlopervorm, neerwaarts ascensieproces en zijwaartste escape-openingen:

Maar zodra je aan de onderkant van de zandlopervorm komt, draait het geheel om, met als gevolg dat het oostportaal zich nu aan de andere kant bevindt. Dat is het punt waar de mensheid in eerdere pogingen heeft gefaald. Men ging massaal door het westelijk portaal om weer via de vicieuze lus terug te keren naar hetzelfde systeem.

Op dit moment gaan we omhoog door de zandlopervorm en als de tijd daar is, zullen degenen die er klaar voor zijn, via de rechter en oostelijke tunnel uit het systeem kunnen ontsnappen.

De boven- en onderkant zijn beiden de equivalent van 26.000 jaar en het duurt ongeveer 2 x 13.000 jaar om door het centrum te gaan. Het centrum is de singulariteit, oftewel het nulpunt. Dit zijn de zogenaamde ‘drie dagen van duisternis’. Aangezien de duistere krachten de enigen waren die wisten of we omhoog of omlaag gingen, werden we voorheen misleid om door de westelijke tunnel te gaan. Zo werden we keer op keer misleid over de kant die we moesten op gaan en op die manier teruggestuurd, zodat we in het systeem gevangen bleven.

Het systeem was gesloten (vergelijkbaar met een lemniscaat) waarbij we naar boven en naar beneden in een buis bleven draaien. Dat is volgens Thomas de reden dat de sterren vanuit een vast punt om de aarde heen roteren. In een open systeem zou dit niet het geval zijn. Een zonnen- of melkwegsyssteem zou geen gesloten systeem moeten zijn. Het moet een cijfer 9-vorm zijn. Het open gedeelte is bedoeld voor uitbreiding en ascensie.

Hierop bereidt alles en iedereen zich nu voor. De tijd is aangebroken. Daarom zijn de leraren met de universele kennis teruggekeerd. Hopelijk luisteren de mensen nu beter. Niemand weet wat de exacte datum wordt waarop het plaatsvindt, we weten alleen de tijdsspanne.  En daar zitten we nu in.

Er komt een eind aan het leegroven van de aarde

47.00 70% van de wereldhandel betrof buitenaardse handel, waarbij onze arbeid, grondstoffen en wijzelf als voedselbron zijn gebruikt voor buitenaardse doeleinden. Mineralen speelden hierbij een sleutelrol. Al deze buitenaardse handelsovereenkomsten zijn opgezegd of vertraagd totdat we hier een beter overzicht van hebben.

De SSp, de Cabal en bepaalde aardse en buitenaardse elementen, willen de planeet verlaten om versterking te halen of om deze planeet onbewoonbaar te maken. Tienduizenden jaren geleden waren er tijd- en ruimtemachines aanwezig, totdat de ‘grote oorlog’ alles vernietigde *.

(E*: wellicht verwijst Thomas hier naar de Grote Vloed, waarbij hele continenten verdwenen en een groot deel van de wereld werd overspoeld door gigantische vloedgolven en andere cataclysmes)

Bij hun zoektocht naar bepaalde grondstoffen, hebben verschillende buitenaardse groepen grote hoeveelheden goud achtergelaten. Door hen werd goud gezien als afval.

Thomas roept op om vanaf nu samen te werken met menselijke en niet-menselijke groepen, teneinde gezamenlijk naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Daarbij moet in kaart worden gebracht welke grondstoffen er werden gedolven en met welke doelstellingen en technologieën.

Het in slavernij houden van mensen en buitenaardse wezens ten behoeve van egoïstische doeleinden, wordt niet langer meer getolereerd. De doelstelling is nu om een bijeenkomst te organiseren met alle groepen, om zo op basis van vertrouwen, gezamenlijke doelen en duidelijke kaders vast te stellen. Dit is de enige manier om dingen weer werkend te krijgen.

70.00 Alle portalen blijven gesloten totdat we hebben geleerd om samen te werken. Ook de plannen van de duistere groepen om te ontsnappen zullen niet werken. Iedereen zit hier vast, totdat men tot inkeer komt, of de eigen ondergang tegemoet ziet.

Waarom het huidige financiële systeem niet meer werkt

Het systeem dat Marduk, de Draco-koning heeft gecreëerd, was bedoeld om alles en iedereen te ‘oogsten’ en vervolgens te vernietigen. Degenen die zich nu binnen het huidige systeem nog belangrijk achten, moeten beseffen dat ook zij als slaaf zijn gebruikt. De wereldwijde schuld op de planeet is alleen te begrijpen wanneer je beseft dat de planeet is leeggeroofd ten faveure van buitenaardse belanghebbenden.

Dat verklaart de wereldwijde schuld, waarvan niemand weet aan wie we het eigenlijk schuldig zijn. De schuld stond volledig uit aan Marduk en de Draco’s. En onder de dreiging van vernietiging van de wereld voldeed de Cabal aan hun voorwaarden. Maar de spelregels zijn veranderd. Marduk leeft niet meer. Zowel Thomas als Kim hebben daar bewijzen van gezien.

Op kleinere schaal wordt ditzelfde systeem tegen landen gebruikt. Zo leent de IMF geld uit aan landen, om ze zogenaamd te ‘stabiliseren’. Maar in werkelijkheid betreft het een oneindige schuldcyclus, die de betreffende landen onmogelijk kunnen terugbetalen. Voorbeelden hiervan zijn Griekenland en Cyprus, maar er zijn nog veel meer landen die volledig zijn leegeroofd. Het IMF, dat voor de Rothschilds en Draco’s werkt, zal uiteindelijk alles van waarde opeisen in het betreffende land: grondstoffen, havens, spoorlijnen en eilanden. Dat is dan de betaling van de valselijk gecreëerde schuld. En het wordt met recht valselijk genoemd, omdat het geld afkomstig is uit de World Trust en hen niet eens toebehoort.

Uiteindelijk komt het hele land in handen van de IMF en hun meesters. Dat is hetzelfde systeem dat Marduk hanteerde, waarbij hij alles en iedereen op de planeet trachtte te beroven. Maar M., oftewel Marduk, is niet meer. De Cabal begrijpt nog steeds niet dat met zijn overlijden, ook zijn plan om de planeet leeg te roven is verdwenen.

Marduk opereerde met behulp van een open systeem, waarbij alles werd weggesluisd. Na zijn verdwijning opereerde de Cabal binnen een gesloten systeem, dat zichzelf van binnenuit opeet. Het wordt tijd dat de Cabal deze nieuwe realiteit inziet en begrijpt waarom hun systeem niet langer meer werkt. Er is met de introductie van het kwantum systeem een nieuw hoofdstuk aangebroken. Het wordt tijd dat de knechten van de Rothschilds en Deep State beseffen dat ze ook zelf misbruikt en bedonderd zijn. Het wordt voor hen tijd om eruit te stappen en samen te werken ten behoeve van de gehele mensheid en de planeet.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

* Vanwege de vakantieperiode is het niet mogelijk om reacties te plaatsen. 

Share.

About Author