Bepaalde Amerikaanse banken werken de Trust tegen om fondsen over te maken. De Trust heeft daarom de bankvergunning van de Federal Reserve ingetrokken. Ook andere Amerikaanse banken zullen omvallen. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 6 september 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Terroristische groep vrijgelaten en opnieuw opgepakt

27:27   De 13-jarige jongen die behoort tot de groep die in Nieuw-Mexico in hechtenis is genomen, vertelde de FBI dat zijn moeder’s vriend hem trainde om jihad-aanvallen op niet-moslims te plegen. Dit staat in de gerechtelijke stukken. De groep behoort tot de Muslim Brotherhood. De jongen was een van elf kinderen, die zwaar verwaarloos werden. Een drie-jarig jongetje werd tijdens een exorcisme-ritueel gedood.

De vijf leiders zijn begin augustus gearresteerd, vanwege samenzwering en illegaal wapenbezit. Afgelopen week had een rechter deze vijf vrijgesproken vanwege een ‘vormfout’, maar een paar dagen later werden ze opnieuw door de FBI gearresteerd. Het feit dat de groep aanvankelijk werd vrijgelaten, toont de mate van inmenging door justitie om bepaalde groeperingen te beschermen. Dat ze vervolgens de volgende dag alsnog werden opgepakt, toont tevens dat het tij gekeerd is.

Aanval op Trump vanuit het Witte Huis

52:20   Een aantal Amerikaanse topambtenaren hebben ontkend dat ze de auteur zijn van een bij de New York Times ingezonden brief, waarin president Trump wordt aangevallen. Het artikel in de New York Times is door iemand binnen het Witte Huis geschreven. Een van de personen die verdacht wordt de brief geschreven te hebben is vice-president Pence. Met name het gebruik van het niet gangbare woord ‘lodestar’, wijst in de richting van Pence, aangezien hij dit woord eerder meermalen heeft gebruikt.

Volgens Thomas speelt Pence een dubbelspel in een mogelijk plot waarin Julian Assange tegen Trump wordt opgezet.

Hoe bereikt men het mentale niveau?

1:11:11   Een luisteraar vraagt hoe je vanuit het astrale niveau het mentale niveau bereikt. Er is echter geen handboek over zielsontwikkeling, maar een proces dat ieder individu zelf moet doormaken.

Een paar aanwijzingen:

  • Liefde voor alles en iedereen voelen.
  • Dienstbaar zijn aan anderen.
  • Leven volgens de Gulden Regel.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden.

Je weet wanneer je het mentale niveau bereikt hebt, omdat je dan merkt dat je begaafdheden toenemen.

Geruchten dat RV definitief van de baan is

1:45:00   Thomas heeft zaterdag gehoord dat de RV (revaluation) voorgoed gecanceld is. Dit zal een heleboel reacties gaan ontketenen, omdat de ondergeschikten die het voorheen ondersteunden, in grote getale hun vertrouwen erin hebben verloren. Dat is inclusief de CIA en NSA en de reden waarom hun diensten afgelopen week buiten werking waren. Het is een rebellie binnen hun eigen kringen, omdat ze niet uitbetaald zijn. Thomas hoopt dat deze mensen onderdeel worden van de groep rond de Trust en dezelfde doelstellingen nastreven. Ze hebben eigenlijk geen andere keuze. “Ik zei het je, het tij is aan het keren.“

Mainstream media nieuwslezers wacht ‘pek en veren’

1:46:00   Thomas noemt nieuwslezers van de mainstream media de ‘Portal People’, want hun nieuws komt uit een totaal andere wereld dan de onze. Niets ervan houdt verband met de realiteit.

De Portal People hebben onterecht zware kritiek geuit op Trump omdat hij niet naar de begrafenis van John McCain is gegaan. Onterecht gezien de dubieuze rol die McCain heeft gespeeld. En onterecht omdat de familie van McCain Trump verzocht had weg te blijven.

De media vallen nu over hem heen, maar ook als hij wél was gegaan, hadden ze zware kritiek geuit. De Portal People zullen de komende weken en maanden een hoge prijs gaan betalen, wanneer het grote publiek er achter komt dat ze over veel zaken glashard gelogen hebben.

Grote Amerikaanse banken op punt van omvallen

1:47:50   De banksters hebben wederom bij een aantal banken een ‘nieuw’ Hercules systeem geïnstalleerd, als tegenhanger van het kwantum systeem. Deze banken hebben via dit nieuwe systeem willens en wetens geld uit hun bank laten wegsluizen, met de belofte dat ze de bedragen, plus een commissie, drie dagen later terug zouden krijgen. Thomas voorspelt dat ze dit geld kwijt zijn en het een zoveelste loze belofte is.

Hercules crashte en Citi Bank, Wells Fargo, Bank of America en JP Morgan hebben nu allemaal een negatieve liquiditeit. Het gaat om astronomische bedragen. Ze staan 30% van het totale kapitaal in het rood. Deze banken gaan omvallen. Om nieuwe dollars in te kunnen brengen hebben ze toekenningsnummers nodig, die alleen de Trust kan toekennen. Deze vereiste nummers zullen ze niet verkrijgen, omdat ze voortdurend vals spelen.

Vanuit Wright-Patterson Air Force Base werd door de SSp (Secret Space-program) een nieuwe poging ondernomen om een zogenaamd nieuw ‘kwantum’ systeem te implementeren. Het komt er in principe op neer dat ze hun eigen mensen, de banken, willen misbruiken om aan geld te komen. Het nieuwe systeem is neergehaald en daarbij is bij de Cabal aanzienlijke schade veroorzaakt.

Trump wordt binnen eigen kring verraden

1:53:45   Trump moest afgelopen week zijn plannen aflasten vanwege ernstige bedreigingen. Er zijn de afgelopen maand minstens drie pogingen ondernomen om hem te vermoorden, maar waarschijnlijk meer. Eén lijfwacht is daarbij gedood, toen deze voor Trump is gedoken en door de kogel geraakt werd.

Thomas heeft een boodschap direct aan Trump, waarvan hij hoopt dat een ambtenaar die naar de show luistert en persoonlijk toegang tot hem heeft, deze aan hem zal overbrengen. Hij waarschuwt Trump om niet naar de generaal te luisteren wiens bevelen hij opvolgt. Deze generaal is onderdeel van de Black Dragon-groep en SSp. Hij zou hem misleiden in een poging om Trump en vicepresident Pence af te zetten. Als Trump naar deze generaal blijft luisteren, zal hij daarvoor een hoge prijs moeten betalen.

Bescherming tegen energetische aanvallen

2:00:00   De aanvallen op de THI-groep zijn flink toegenomen. Mensen worden ook fysiek aangevallen met: virussen, energie-aanvallen die beroertes veroorzaken en aanslagen door met auto’s te rommelen. Een THI-lid is onlangs door een beroerte gestorven. Thomas is ervan overtuigd dat dit geen toevallige incidenten zijn. De Cabal beschikt over wapens die velen beschouwen als sciencefiction, maar de technologie om beroertes of hartaanvallen te veroorzaken bestaat al jaren. Onze onwetendheid zorgt er maar al te vaak voor dat zij ongehinderd door kunnen gaan op hun pad van dood en vernietiging.

Energie-aanvallen zijn scherpe pijnen die uit het niets komen en zich concentreren boven (een van) de ogen, een plek ter grote van een 50 cent-muntje rond het voorhoofd. Dit is anders dan een migraine of normale hoofdpijn. Het is belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen. Visualiseer op dat moment een ring rond die plek, waarna je in gedachten de massa daarbinnen naar buiten uitstoot. Daarbij affirmeer je: “Retourneer naar verzender, tien maal.”

Het vertienvoudigen (en niet meer) van de aanval is voldoende om de verzender, af te laten zien van toekomstige aanvallen. Dit alles kost een deel van je levensenergie die zich niet altijd meer herstelt. Daarnaast is het belangrijk om een energetisch schild te gebruiken om jezelf te beschermen voor datgene er de komende tijd gaat komen. Daarbij is het belangrijk om ook de onderkant af te sluiten. (E*: Ook is het noodzakelijk om op het moment dat je dreigt aangevallen te worden — of zoals in mijn geval in een week tot twee keer toe bijna aangereden dreigt te worden — je vóór dat moment een zielsbesluit maakt dat dit niet gaat gebeuren.)

Five Eyes dringt openlijk aan op bespioneren van burgers

2:14:10   Vijf naties betrokken bij de surveillance-missie om wereldwijd data te vergaren, hebben afgelopen week een memo uitgevaardigd. Daarin sporen ze overheden aan om technologiebedrijven te verplichten om in hun apparaten en software ‘achterdeurtjes’ in te bouwen, zodat men toegang kan krijgen tot gebruikers en versleutelde data. Men dreigt zelfs met maatregelen om de tech-bedrijven te dwingen, wanneer ze niet mee willen werken.

Het gaat om het internationale pact vanuit de landen: de VS, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland, ook wel bekend als de Five Eyes spionagegroep. Australië heeft namens dit pact de afgelopen week deze memo uitgestuurd. Het is een reactie op de ‘achterdeurtjes’ die recentelijk door het Manna World Trust-team uit het financiële systeem zijn verwijderd. Deze memo bevestigt eerdere berichten die via de THI-show naar buiten zijn gebracht, dat Five Eyes alle toegang via technologische achterdeurtjes heeft verloren. Volgens Thomas zijn deze ‘achterdeurtjes’ niet alleen uit het financiële systeem, maar ook uit de overheidssystemen verwijderd.

Banken weigeren fondsen te storten

2:17:00   De afgelopen week zijn er door de Manna World Trust wederom fondsen naar de VS overgemaakt. Eerdere pogingen werden geblokkeerd. Dit keer verliep het anders en werden de overboekingen goedgekeurd door de Treasury (Ministerie van Financiën), Ministerie van Justitie en Homeland Security. Op 31 augustus werden de fondsen vrijgegeven naar de ontvangende bankrekeninghouders. Tot dat moment verliep alles voorspoedig.

Tot het moment dat de ‘clowns’ zich er mee gingen bemoeien. Eerst bedreigden de Rothschilds de betrokken banken. Vervolgens vaardigden ze een nieuwe regel uit, dat het niet meer toegestaan is om meer dan een x-bedrag op de rekening vast te houden. Deze maatregel zou vanaf 14 september ingaan, maar de fondsen waren al op 31 augustus vrijgegeven.

Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om de fondsen aan te wenden, omdat ze niet op de aangegeven rekeningen gestort zijn. Eén specifieke bank kreeg bezoek van de FBI en de Treasury om de stortingen af te dwingen. Ze werkten echter volstrekt niet mee en de ambtenaren vertrokken onverrichter zaken.

Ze zullen echter terugkeren met versterking, papieren, gerechtelijke bevelen en in de boekhouding van deze specifieke bank duiken. Alles zal grondig onderzocht worden en de resultaten van dit onderzoek zullen naar buiten gebracht worden. De desbetreffende bank en bankleiding zullen neergehaald worden.

Federal Reserve Bank verliest bankvergunning

De Trust krijgt nu nog steeds behoorlijke tegenwerking vanuit een aantal Amerikaanse banken. Deze banken hebben de waarschuwing gekregen dat er in het vervolg zonder waarschuwing vooraf, maatregelen tegen hen zal worden genomen. Het Manna World Trust-team was bovendien van mening dat er strengere maatregelen nodig zijn, met name ten aanzien van de Federal Reserve Bank. Zeker omdat hun charter in de periode 2012-2013 is verlopen en nu de Trust beschikt over alle toekenningsnummers voor alle Amerikaanse dollars. Om die reden is besloten om de vergunning van de Federal Reserve in te trekken.

Dat betekent dat de Federal Reserve niet langer in staat is om Amerikaanse dollars te verwerken, in bezit te hebben of te verhandelen. Aangezien 85% van alle wereldhandel in dollars plaatsvindt, betekent dit dat ze binnen de VS niet langer meer als bank kunnen functioneren. Ook het drukken van geld is overgedragen aan de Treasury. Het THI-team heeft de bevestiging gekregen dat de Federal Reserve buiten werking is. Het Witte Huis en de Treasury zijn op de hoogte gebracht.

Banken die de transfers van de Trust tegenwerken, zullen eenzelfde lot beschoren zijn. De vijf grootste banken in Amerika zijn er op uit om de VS financieel te vernietigen. De Trust zegt in dat geval deze banken neer te halen.

De (ongeredigeerde) samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op Patreon, dan de publicatie op de blog.

Je kunt Thomas Williams steunen op:
Patreon.com/tommyw/

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 9/6/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

Comments are closed.