De Amerikaanse regering heeft de Trust benaderd om vergaande hervormingen van het Amerikaanse belastingsysteem te bespreken. Ook is de Trust door tientallen landen benaderd die graag met ze willen samenwerken. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 27 september 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Nieuws in het kort

10:00  Binnen de VN wordt een audit gedaan vanwege gemaakte reiskosten die absurd hoog zijn. Je zult de komende tijd de termen audit en toezicht heel veel gaan horen.

28:30  De Orde (top van de Cabal) wil mensen uit Kasjmir weren, het gebied tussen India en Pakistan, zodat ze de reptiliaanse basis die in de bergen verscholen ligt kunnen handhaven.

34:00  Wanneer de Amerikaanse overheid betrokken raakt bij het ruimteprogramma, zullen alle geheime documenten, op alle niveaus — momenteel 26 niveaus boven de president — moeten worden vrijgegeven (declassified). Thomas hoopt dat zowel Trump als Putin er samen voor zorgen dat de geheime ruimtevaartprogramma’s worden beëindigd.

41:00  In Liverpool is een billboard verwijderd waarop de definitie van ‘vrouw’ stond vermeld, omdat het onderdeel zou zijn van een transfobische campagne. Het billboard was een reactie op de publieke discussie rond transgenders. De supporters van de transhuman community stelden dat de tekst op het billboard ervoor zorgde dat transgenders zich onveilig voelen.

De hype rond transgenders begint erg uit de hand te lopen. Het is allemaal gecreëerd om te verdelen en heersen.

Trump zoekt samenwerking in strijd tegen Iraanse kernwapens

46:00  Trump heeft bij de VN aangegeven dat de VS wil samenwerken om te voorkomen dat Iran ooit een nucleaire bom verwerft. De VS heeft sancties geïnstalleerd nadat het uit een deal van Iran’s nucleaire programma is gestapt. Iran bezit kernwapens omdat Israël deze in de jaren ’80 aan ze verkocht heeft. Dit is de werkwijze van de Orde: eerst aan een land wapens verkopen en later verklaren dat dit land een probleem is. Een vorm van verdeel en heers. Op het hoogste niveau (van de Orde) is geen enkel land met elkaar in oorlog, maar deze worden door de Orde als speelbal gebruikt, waarbij aan alle partijen wapens worden verkocht.

Wat is nou eigenlijk de RV?

59:30  De RV staat voor Revaluation. Het programma is ontwikkeld om wereldwijd valuta in te zamelen. De meeste valuta zijn uit de desbetreffende landen gestolen (zoals de dinars tijdens de Irakoorlog – red.) of gedrukt in de door Rothschild’s gecontroleerde drukkerij De La Rue.

Binnen dit programma zouden deze valuta geherwaardeerd worden op een waarde, die een meervoud van de huidige waarde zou zijn. Andere valuta zouden gedevalueerd worden. In het RV-plan zou de dollar bijvoorbeeld tussen de 50-80% gedevalueerd worden. ZIMS, dongs en dinars — die de Cabal in grote hoeveelheden bezit, nadat ze deze uit de desbetreffende landen gestolen hebben — zouden 3 tot 19 maal zo veel waard zijn. De meesten van de legertop, huurlegers (ook wel terroristische groeperingen genoemd), politici en mediagiganten zijn de afgelopen jaren uitbetaald in dinars in plaats van dollars. Met de belofte dat elk biljet bij uitbetaling 3 tot 10 maal zoveel waard zou zijn. In dat geval zouden ze allemaal plotsklaps multibiljonairs zijn.

Deze belofte houdt de autoriteiten momenteel tegen om actie te ondernemen, omdat ze allemaal uitbetaald willen worden. Niemand houdt er rekening mee dat:

A  het niet gaat gebeuren;
B  ze bedonderd zijn;
C  het huidige bancaire systeem geen toevloed van die omvang aankan, en alle banken wereldwijd, binnen vijf minuten zullen instorten.

Om de RV te laten plaatsvinden, is er een aanbetaling vereist die groter is dan al het geld dat de afgelopen 500 jaar ooit door iedereen is uitgegeven. Het borgkapiaal vereist een aantal aardes om het te kunnen dragen. Je moet je dus afvragen of dat scenario wel mogelijk is. Dit is de grimmige realiteit die mensen op internet blijven aanprijzen.

Wat zijn de doelstellingen van de RV?

 • Het elimineren van Amerika als de belangrijkste speler. Dit is al in de jaren ’70 aangevangen, om de VS financieel lam te leggen.
 • Het verzwakken van de dollar en andere valuta zoals de peso.
 • Het ontwapenen van het (Amerikaanse) volk.
 • Tegenstanders als terrorist aanmerken en 85% naar de FEMA-kampen sturen.
 • Alle landen die zaken doen in de dollar, terugsturen naar de steentijd.

 

Waarom denk je dat het Amerikaanse leger al zijn materieel aan China heeft verkocht? De RV is niet het startpunt van humanitaire programma’s, dat was de illusie, maar het startpunt van het programma om 90% van de mensheid uit te roeien.

Intel

Bedreigingen tijdens vergadering van de Verenigde Naties

1:08:25 (68:25)  Tijdens de VN-vergadering zijn er naar praktisch elke vertegenwoordiger van de aanwezige landen bedreigingen geuit, inclusief naar Trump. Trump moest zelfs onverhoopt vroeger vertrekken. Veel aanwezigen hadden dergelijke bedreigingen al verwacht. Thomas ziet dat als een vorm van vooruitgang, omdat daaruit blijkt dat ze weten wie de échte vijand eigenlijk is.

Steeds meer partijen gaan inzien wat er hier op deze planeet werkelijk gaande is. Zelfs Langley 2 (een factie binnen de CIA) komt tot inzicht.

Arrestatie van hooggeplaatste ambtenaar

1:09:50 (69:50)  Een extreem hoog geplaatste ambtenaar is in staat van beschuldiging gesteld. Mogelijk gaat het om een aanklacht van hoogverraad. Deze persoon loopt momenteel rond met een enkelband. Men vermoedt dat het heel duidelijk gaat worden om wie het gaat. Er zaten referenties in de radio-uitzending van vorige week. Het gaat niet om Rod Rosenstein, dat was een extra issue.

Federal Reserve verhoogt rente ten behoeve van Wallstreet banksters

1:10:30 (70:30)  De Federal Reserve heeft vorige week de rente verhoogd in een poging om de markt te laten crashen. De Cabal had geïnvesteerd in putopties om te kunnen incasseren, zodra de aandelenmarkt zou dalen. De hele actie was erop gericht om in de financiële wereld paniek en chaos te veroorzaken, nu de deadline van het vaststellen van het overheidsbudget nadert. Deze lui zijn erop uit om de VS bankroet te maken.

Hun plan is mislukt, maar de situatie vraagt om onmiddellijke maatregelen van het kabinet Trump. Ondanks dat de Federal Reserve geen bankvergunning meer heeft, sinds de Trust deze recentelijk heeft ingetrokken, verhogen ze nog steeds de rente om het tuig op Wallstreet winst te laten maken. In antwoord daarop verhoogt de Trust de rente van de schuld, die de Federal Reserve aan de Trust verschuldigd is.

Onderzoek naar fraude en corruptie bij banken

1:12:40 (72:40)  De OCC (Office of the Comptroller of the Currency) doet nu onderzoek naar alle banken, aangezien de fraude en corruptie niet langer verborgen kunnen blijven. Er zullen adequate maatregelen genomen worden. De komende weken kunnen bepaalde acties verwacht worden.

Hackers in dienst van de Chinese Elders

1:13:00 (73:00)  De Nordic Virginia Cabal Crew die door de SSp bestuurd wordt, hebben toegang gekregen tot de rekening van de Amerikaanse schatkist (Treasury account). Ze hebben geld naar de Chinese Elders overgemaakt en zijn betrapt. De beveiligingscodes en het beveiligingsbeleid wordt nu herschreven, zodat dit niet opnieuw kan gebeuren. Het is dezelfde partij die een aantal weken geleden de Trust probeerde te hacken.

1:14:00 (74:00)  Bovenstaande intelberichten houden allemaal verband met elkaar. Trump beschuldigde China onlangs van inmenging met de aankomende verkiezingen. Dat moet niet letterlijk genomen worden. Het heeft niks te maken met het land China, de Chinezen of de Chinese overheid, maar alles met de zogenaamde ‘Chinese Elders’, de Rothschilds en Dragon-groepen. Zij hebben een leger van hackers uit Azië aangesteld, om alles te hacken. Ze krijgen steun van de Nordic Virginia Cabal Crew.

Sabotage middels beveiligingscertificaten

1:16:00 (76:00)  Kim (Trustee) ontdekte binnen het kwantum systeem allerlei beveiligingscertificaten. Deze zitten in mobiele telefoons, tablets, laptops, auto’s, vliegtuigen, boten, treinen, of wat dan ook. Alles wat een moederbord of een chip heeft.

Het voormalige centrale systeem had 47 verbindingen. Het Trust-team vermoedt dat deze verbonden zijn met de 13 bloedlijnfamilies, 13 Covens,13 Parents en de 8 speciale Parents, samen 47. Van daaruit waren er allerlei vertakkingen, waarna je uiteindelijk uitkomt bij de meer bekendere namen, corporaties, overheidsinstellingen of agentschappen. Middels deze verbindingen werd alle data, over iedereen, wereldwijd, weggesluisd. Kim heeft inmiddels in het systeem aanpassingen gemaakt, zodat de data of verbindingen zijn verwijderd.

De elektrische auto’s crashte vanwege deze beveiligingscertificaten in hun chips. Dit om bij het publiek wantrouwen tegen elektrische auto’s te creëren en de oliehandel voort te kunnen zetten. Ook vliegtuigen kunnen uit de lucht gehaald worden, vanwege de beveiligingscertificaten die in het moederbord opgeslagen liggen. Maar de top van de afdelingen waar de data terecht kwam, had er totaal geen weet van. Alle beveiligingscertificaten zullen verwijderd worden, om daarmee de toegang tot het nieuwe systeem te blokkeren.

Tientallen landen willen samenwerken met de Trust

1:21:30 (81:30)  De afgelopen weken hebben tientallen landen de Trust benaderd om er direct en exclusief mee samen te werken. Ze hebben de wens om het oude bancaire systeem te beëindigen als ook de wereldwijde terroristische organisaties zoals: de VN, IMF, Wereldbank en het Rothschilds conglomeraat. Het tempo van de verandering wordt hiermee nu versneld. Er zijn tevens geruchten dat 3 oktober de nieuwe D-day zal zijn. Het is echter onduidelijk wat dit precies gaat inhouden.

Ingrijpende hervormingen van Amerikaanse belastingsysteem

1:22:42 (82:42)  De Amerikaanse overheid heeft de Trust benaderd. Er vonden in de afgelopen weken lange bijeenkomsten en discussies plaats, hoe men met de issues rond de inkomstenbelasting moet omgaan. Deze hervormingen betreffen het gehele belastingsysteem, zodat alleen de sociale zekerheid en bestedingsbelasting op korte termijn geïmplementeerd zullen worden.

Een van de eerste dingen die zullen gaan plaatsvinden is dat de IRS (Amerikaanse belastingdienst) uit Puerto Rico gaat verhuizen en terugkeert naar Amerika, waar het een nieuwe doelstelling gaat krijgen. De IRS is dan niet langer een buitenlandse entiteit, maar zal opgezet worden als Amerikaans bedrijf.

De lopende discussies gaan over het opheffen van de inkomstenbelasting en de introductie van een allesomvattende bestedingsbelasting van 10%. Deze zal de huidige 6-20% VAT (BTW) gaan vervangen. Er was de hoop dat men de belasting op voedsel helemaal zou kunnen opheffen, maar die doelstelling voldeed niet aan de financiële criteria van het totaalplan.

Men werkt momenteel ook een plan uit om de kosten rond leningen te verminderen. Er wordt naar gestreefd om de heffingen op studieleningen ofwel volledig op te heffen, ofwel drastisch te verminderen.

De Trust is vol vertrouwen dat Amerika in 3 tot 5 jaar tijd in staat is om volledig onafhankelijk en zelfvoorzienend te kunnen opereren, zonder de financiële inmenging of controle van buitenlandse instellingen of corporaties. De bestedingsbelasting zal dan voldoende zijn voor het benodigde budget en Amerika zelfvoorzienend maken. In de tussentijd zal de Trust Amerika financieel ondersteunen. Dat betekent het einde van belastinggeld wegsluizen naar de Britse Kroon, de Federal Reserve en de IRS, in de huidige opzet als incassobureau van inkomstenbelasting. Deze plannen worden momenteel op verzoek van de huidige regering besproken.

(E*: In het huidige belastingsysteem is de inkomstenbelasting een ‘vrijwillige’ bijdrage aan de Britse Kroon, waarvan een deel wordt weggesluisd naar het Vaticaan.)

De (ongeredigeerde) samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op Patreon, dan de publicatie op de blog.

B E L A N G R I J K E   U P D A T E

Vanwege een statement die Thomas in de vorige radio-uitzending heeft gemaakt over de positie van Trump en zijn wens om Kim als hoofd van de regering te zien, heeft Kim Goguen (Trustee) de relatie met Thomas verbroken. Ondanks dat zijn uitspraken riskant en onverstandig waren, is de controverse vooral gebaseerd op een misverstand. Een citaat van het gewraakte fragment en de motivatie van Kim om zich van Thomas Williams te distantiëren kun je lezen op mijn Patreon-pagina.

Je kunt Thomas Williams steunen op:
Patreon.com/tommyw/

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de 2e Amerikaanse revolutie en de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de World Trust beheert, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 9/27/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

 1. Silvia Borgers on

  Dat stukje van voorspellingen, dat is toch juist het mooie van iets kunnen voorspellen, dit zou serieus genomen “moeten” worden om bepaalde nare situaties proberen te voorkomen..
  Empathie versus Ego

 2. Jammer dat het Manna Holding Trust Fund gekozen heeft om zich te distantiëren van Thomas Williams. Dit is zoals invoegingen van mindcontrol werken, zonder dat de persoon in kwestie het door heeft. De THI show is een mooi podium om het publiek te informeren over de activiteiten van het Trust Fund, die verder nergens publiekelijk gemaakt worden. Ook hierin is een spel gespeeld door de mindcontrol van Verdeel & Heers en dat serieus nemen heeft precies de breuk opgeleverd waar men op uit was.