Men heeft geprobeerd door het klassieke spel van Verdeel en Heers het Trust-team te breken en de THI-groep te verdelen. Het is steeds hetzelfde spelletje dat wordt gebruikt om te kunnen overheersen. Maar in dit geval heeft het niet gewerkt. Toch wordt deze truc elders, in de wereldwijde strijd om de macht, nog steeds veelvuldig toegepast. Hieronder de samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 4 oktober 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Rechtzaak tegen presidentieel noodberichtensysteem

24:10   De Cabal probeert nu alle plannen van de Trump-regering te saboteren. Men heeft een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat het Presidential Alarm Messaging System zal worden gebruikt. Dit systeem kan in het geval van een nationale noodsituatie door president Trump worden ingezet. (E*: waarbij er een tekstbericht op mobiele telefoons verschijnt.)

De aanklager in de zaak beweert dat het systeem in strijd is met het 1e en 4e amendement van de grondwet, om gevrijwaard te kunnen zijn van het gedwongen luisteren naar regeringsboodschappen. Het systeem wordt ook aangemerkt als een inbreuk op het gebruik van mobiele apparaten. Thomas merkt op dat men zich beroept op de Amerikaanse grondwet wanneer het ze uitkomt. Men schuwt geen middel, om maar dwars te kunnen zitten.

Ondergrondse tunnels onder Getty Museum Californië

34:10   Een luisteraar vraagt wat Thomas weet over een uitgebreid ondergronds tunnelstelsel onder het Getty Museum, dat wordt gebruikt om kinderen te smokkelen. Thomas bevestigt dat er in die regio (Californië) kilometers lange tunnels zijn, inclusief ondergrondse treinen.

Het hele zuid-westen van de VS is bezaaid met tunnels. Er wordt nu iets aan gedaan aan de mensenhandel die via de tunnels vanuit Mexico en de grensgebieden plaatsvond. Deze operaties zijn nu gaande en er zal pas over bericht worden, nadat het is afgerond. Dit soort zaken vindt echter niet alleen op die plek plaats.

De absurditeit van Amerikaanse hoorzittingen

1:45:00 (115:00)   De Kavanaugh-hoorzitting is een nationale schande, waarbij 3 tot 4 weken zijn uitgetrokken om details uit zijn jeugd door te lichten. Dit om te beoordelen of hij geschikt is voor de baan van Supreme Court rechter. Het onderzoek naar de zogenaamde Russische collusie duurt al 18 maanden en heeft inmiddels 100 miljoen dollar gekost. Inclusief de gekochte acteurs en actrices die een rol spelen om vooral de waarheid te verbergen.

Amerika dreigt steun aan Saoedisch bewind op te heffen

1:27:10 (87:10)   Trump heeft tegen de Saoedische koning gezegd dat deze het nog geen twee weken volhoudt zonder Amerikaanse steun. Thomas raadt aan om deze zaak de komende tijd in de gaten te houden. Het heeft alles te maken met Israël en Jemen.

Koninkrijken van Verdeel en Heers

2:18:00 (138:00)   Nederland heeft in de geschiedenis een cruciale rol gespeeld in het koninkrijk van Verdeel en Heers, samen met Groot-Brittannië, Duitsland en soms ook met Frankrijk. Maar de rol van Holland wordt vaak over het hoofd gezien. Thomas benadrukt dat dit geen aanval is op de Nederlanders. Zeker niet gezien het feit dat hij veel volgers heeft, vanwege de Nederlandse samenvattingen op deze blog.

De officiële geschiedenis is grotendeels een leugen, of verdraaid. Dat geldt ook voor de geschiedenis van België, met Brussel als het huidige centrum van de EU én kinderhandel. Het vroegere België strekte zich veel verder uit, voordat het in 1830 onder de moderne naam werd gevestigd. De geschiedenis van België is daarom verweven met de omliggende landen Nederland, Duitsland en Luxemburg. (Luister verder naar dit fragment vanaf 138:00 minuten.)

De geschiedenis van België en Nederland toont steeds hetzelfde spelletje van verdeel en heers (divide & conquer). Dezelfde mensen en hetzelfde programma dat ook is uitgespeeld in: Joegoslavië, de Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk, waarbij één land werd opgedeeld in kleinere gebieden. Net zoals bij Amerika dat eerst werd opgedeeld in 13 koloniën en later in 50 staten, waar later Puerto Rico aan werd toegevoegd. Allemaal verdeel en heers. Maar landen zijn niet belangrijk, mensen wel. We moet de acties van landen dan ook niet verwarren met de bevolking ervan.

Intel

De strijd om de positie van Pindar

1:08:00 (68:00)   Er zijn geruchten dat Obama, Admiraal John von Wright en de twee Aziatische facties; de Manchurians en Kumangtang, ook wel bekend als de Black Dragon en Golden Dragon-groepen, chaos veroorzaken in de strijd om de positie van Pindar. (E*: Pindar is de leider van de Illuminati.) De Rothschilds zullen besluiten wie de volgende ‘kapitein van de Titanic’ zal worden.

Eric Prince is een van de kandidaten voor deze positie. Hij heeft zich aangesloten bij de Chinese Black Dragon-groep en is tevens lid van het geheime OSS-genootschap, dat is gevestigd in Virginia. Hij heeft zelfs een onderscheiding van OSS gekregen voor het leiden van de huurlegers. Deze staan ook wel bekend als Russische separatisten, die hun kunsten in de Oekraïne ten toon stelden. Ze treden ook wel eens op als IS of ISIS. Eric Prince heeft veel Britse, Amerikaanse en Duitse en inlichtingenambtenaren opgeleid om ‘acteurs’ en ‘actrices’ te worden.

Thomas herinnert Eric Prince eraan dat wanneer men poseert als Russische militair, deze de trouwring aan de rechter-, en niet aan de linkerhand draagt. Maar wie maakt zich zorgen om deze details, wanneer de zoon van Joe Biden (vice-president onder Obama) in de Raad van Bestuur zit van het grootste Oekraïense gasbedrijf.

Eric Prince onderhoudt ook nauwe betrekkingen met meneer Gao van de Black Dragon, in een poging om dit keer op te treden als terroristische groep en het huurleger van de IMF. Alles om maar in aanmerking te komen voor de positie van Pindar.

Maffiapraktijken om een wereldwijde crash te veroorzaken

1:12:00 (72:00)   De Golden Dragon-groep, ook wel bekend als de Li-familie, Zhang en Houng, dingen ook naar de positie van Pindar. Zij kiezen een andere tactiek, door als grote baas van de World Council wereldwijd financieel terrorisme te plegen. Ze proberen talloze gouverneurs van centrale banken af te kopen. Ze beloven afkoopsommen van 1 tot 2 miljard dollar, maar betalen uiteindelijk niet uit. Allemaal een poging om het wereldwijde financiële systeem te laten instorten.

Ze bieden allerlei leningen en contracten aan, die ze niet van plan zijn om na te leven. Het doel is om alles later, als de marktwaarde is ingestort, voor een paar centen op te kopen. Precies zoals de Rothschilds destijds de City of London hebben opgekocht.

Op deze manier proberen ze alle centrale banken wereldwijd te laten crashen. Iedereen krijgt smeergeld aangeboden, zoals het hoofd van de Amerikaanse Treasury, Steven Mnuchin, de gouverneurs en (vice)presidenten van de centrale banken in: Brazilië, Nigeria, Sierra-Leon, Jamaica, Ecuador en het hoofd van de Europese Centrale Bank, om er maar een paar te noemen.

Obama en Hillary doen alsof ze de Amerikaanse president zijn

1:15:00 (75:00)   Obama probeert zijn eerdere positie als Pindar (die hij had in de jaren 2016-2017) terug te krijgen. Hij reist de hele wereld over, waarbij hij nog steeds doet alsof hij de Amerikaanse president is. Samen met Hillary probeert hij soevereine garanties te stelen, beloven ze schone energievormen, et cetera. Allemaal onder het mom van het Parijse Klimaatverdrag. Zo proberen ze de huidige Amerikaanse president te ondermijnen.

In de organische grondwet van de Republiek van de Verenigde Staten staat dat een president, zodra deze niet meer in functie is, niet namens de Verenigde Staten, Deep State of wat dan ook mag optreden.

De soevereine garanties zijn echter waardeloos. Het zijn pogingen om de Iraakse dinars te hervalueren en de Muslim Brotherhood als hoofd van de World Council te installeren. Misschien dat Obama een enkele reis naar de Centrale Zon te wachten staat.

Cyberhacks, ontvoeringen en diefstal

1:16:50 (76:50)   Admiraal John von Wright is wellicht gelieerd aan ‘von Reitz’ met de Engelstalige variant van die naam. Hij is een vooraanstaand lid van de AAIA, ook wel bekend als de Nazigroep en SSp. Hij probeert de positie van Pindar te verkrijgen door het toepassen van verschillende datacenters, ‘achterdeurtjes’ en vormen van cyberhacken. Hij probeert tevens het Monarch-programma opnieuw leven in te blazen.

Von Wright levert bergen intel aan de Chinese factie (niet te verwarren met de Chinese regering). Ze spelen een risicovol spelletje Risk, waarbij het spel dusdanig is opgezet dat de tegenstanders elkaar vernietigen.

Loze beloften van een nieuw kwantum systeem en de RV

1:18:30 (78:30)   Von Wright probeert van iedereen technologie te stelen om een nieuw kwantum systeem te creëren. Dat is het systeem dat ze op alle RV-websites noemen. Aangezien zijn vorige pogingen allemaal zijn mislukt, laat hij mensen ontvoeren om het alsnog voor mekaar te krijgen. Daarbij krijgt hij hulp van zijn vriend Bill Gates van Microsoft, die wereldwijd allerlei virussen probeert te verspreiden. Dit is het alternatief voor het fake alien invasion scenario dat men aanvankelijk wilde uitvoeren.

Thomas hoopt dat Von Wright zijn lesje leert op basis van de Air Force generaal die afgelopen zomer tegen de lamp liep. “Wanneer je geld uit het systeem haalt, kun je het niet meer opnieuw inbrengen. Goldman Sacks (…) zal geen nieuwe Amerikaanse munt introduceren, punt uit.”

Pindar: de penis van de draak

1:21:05 (81:05)   Bovenstaande personen strijden allemaal om de titel Pindar, dat ‘penis van de draak’ betekent. Met andere woorden; ze strijden om de positie wie de grootste lul zal zijn. De Rothschilds kijken ondertussen rustig toe hoe de tegenstanders elkaar afmaken, terwijl ze op alle racepaarden hebben ingezet en de weddenschap dus altijd zullen winnen. Ten minste, dat denken ze…

Kim Goguen distantieert zich van Thomas Williams

1:28:00 (88:00)   Thomas herhaalt zijn publieke statement van afgelopen zondag 30 september, nadat Kim Goguen officieel bekend had gemaakt zich volledig van Thomas te distantiëren. Dit besluit was het gevolg van een aantal uitspraken die Thomas in de radio-uitzending van 20 oktober 2018 heeft gemaakt (toegelicht in het artikel op mijn Patreon-pagina). Deze uitspraken zijn verkeerd geïnterpreteerd als een plan voor een coup en het voornemen om Kim voor te dragen als vervanger van president Trump.

Thomas licht toe dat het slechts zijn persoonlijke mening was, die hij in het op-ed-stuk deelde. Dit op-ed-stuk was gebaseerd op de hypothese: “Wat gebeurt er als Trump wordt afgezet?” en was niet een voornemen om Trump te verwijderen. Daarbij gaf hij aan de persoonlijke voorkeur te hebben om Kim als tijdelijk hoofd van de regering voor te dragen. De Deep State heeft zijn uitspraken echter aangegrepen om Kim en de Trust te beschuldigen van een geplande coup. Men dreigde om Thomas en het Trust-team te laten arresteren, omdat hij zogenaamd de regering omver wilde werpen.

Kim zag toen geen andere mogelijkheid dan zich officieel van Thomas Williams te distantiëren. “Kim had, gezien de omstandigheden, geen andere optie dan het stuk te schrijven.” De hele affaire bewijs dat het Trust-team machtig en invloedrijk is en er belangen zijn om het te saboteren. [1:39:00 (99:00)]

Thomas steunt Trump in zijn missie

1:45:45 (105:45)   Thomas benadrukt in deze uitzending nogmaals zijn steun aan Trump. Hij vindt dat hij uitstekend werk doet, in buitengewoon lastige omstandigheden. Zeker gezien het feit dat er al meerdere keren een aanslag op zijn leven is gepleegd. Wel geeft hij aan van mening te zijn dat de huidige overheid opgeschoond moet worden, iets dat Trump zelf ook openlijk toegeeft. De twijfel over de loyaliteit naar Trump is onterecht, aangezien Trump meermalen door het Trust-team is gewaarschuwd vanwege geplande aanslagen op hem en zijn familie.

De huidige verhouding tussen Thomas en Kim blijkt uit de wijze waarop hij deze radio-uitzending heeft afgesloten. [zie 2:35:30 (155:30)]

Klassiek voorbeeld van Verdeel en Heers

1:49:00 (109:00)   De aanval op het Trust-team en THI is een klassiek voorbeeld van Verdeel en Heers, een van de oudste trucs uit het Cabal-handboek. De hele affaire heeft Thomas verdriet gedaan. Hij benadrukt dat je de rol — die hij als presentator van Truth, Honor & Integrity (THI) op zich heeft genomen — alleen goed kunt uitvoeren als je overtuigend dienstbaar aan anderen bent. De gebeurtenissen van afgelopen week riepen herinneringen op aan eerdere momenten in zijn leven. Daarbij hebben degene waarvan hij steun verwachtte, zoals zijn ex-vrouw en oudste zoon, hem verraden. Zo werd hij op verzoek van zijn ex-vrouw en zoon 5 jaar geleden gearresteerd, vlak nadat hij begonnen was met het presenteren van het programma Cosmic Voice.

Hij werd op basis van de Baker-wet in een psychiatrisch ziekenhuis opgesloten, omdat hij onderdeel zou zijn van een sekte. Hem werd verweten de kleinkinderen te willen afnemen. Deze wet is in het leven geroepen om politieke tegenstanders te kunnen opsluiten. Hij weigerde de voorgeschreven medicijnen in te nemen en werd uiteindelijk na 5 dagen uit de instelling ontslagen. Hij moest hoe dan ook een hoge prijs betalen om de waarheid naar buiten te brengen. Hij vermoedt dat de aanval toen wellicht werd getriggerd, omdat zijn toekomstige rol via de Looking Glass-technologie als potentieel probleem voor het systeem aangemerkt zou kunnen zijn. Hij heeft echter altijd zijn rug rechtgehouden en zal dit blijven doen, wat er ook gebeurt. [2:02:00 (122:00)]

Thomas voelt zich gesteund als (destijds) gekozen woordvoerder van de Trust

2:35:30 (155:30)   De Trust heeft 2,5 jaar geleden heel bewust voor Thomas gekozen, als degene die de intel rond de Trust naar buiten mocht brengen. Hij is nog steeds de beste kandidaat voor deze rol. “Mocht de dag komen dat ik deze rol niet meer speel, dan kan niemand zeggen dat ik het niet op de manier en in de stijl van deze show gedaan heb. Maar ik denk dat deze dag nog ver weg is. Gewoon om het jullie allemaal te laten weten…”

2:41:41 (161:41)   Thomas speelt het laatste muzieknummer in de uitzending: “Deze is van Kim en mij. Het lied heet: ‘Nog steeds onverbroken.’”

De (ongeredigeerde) samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op mijn Patreon-pagina, dan de publicatie op de blog.

Je kunt Thomas Williams steunen op:
Patreon.com/tommyw/

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de 2e Amerikaanse revolutie en de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij inside information over het Manna World Holding Trust-team, dat de World Trust beheert, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 10/4/18” on Spreaker.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

  1. Pingback: 0.nieuws 201810 - Nulpuntenergie

  2. Erg goed stuk en hoop dat velen dit zullen lezen. Power to (all) the people 🙂 !