Steeds meer mensen aan de top ontdekken dat het oude systeem en de RV gebaseerd zijn op een illusie. Om het in stand te houden zal de Deep State chaos creëren. Totdat een kritische massa overstapt naar de vrijheidsbeweging. Hieronder een beknopte samenvatting van de THI (Truth, Honor & Integrity) radio-uitzending van 1 november 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Chaos in de overgang naar een nieuw tijdperk

10:00 Thomas: “Er ligt nu voor de clowns een reële kans om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Hun oude boek is afgelopen en er ontbreken hoofdstukken die niet meer toegevoegd kunnen worden. We hebben nu een nieuw boek en een aantal hoofdstukken om te gaan schrijven. Hopelijk gaan we dit samen doen, maar we zullen hoe dan ook zegevieren.”

“Verwacht vanaf nu tot het einde van het jaar dat chaos zal overheersen. Misschien zelfs voor langere tijd, afhankelijk hoe dingen gaan uitpakken. De Cabal is nu in een staat van verwarring, nu ze niet weten welke kant ze op moeten gaan. Sommigen overwegen om met het oude systeem te stoppen en verder te gaan met het nieuwe systeem.”

“Verwacht een hele zwik valse vlag-aanvallen en vooral vlak voor en op dinsdag (verkiezingsdag). Dit om min of meer alles dat gaande is, te verstoren. Verwacht meer ontslagen binnen de overheid, het leger en de agentschappen en mogelijk ook binnen de media. De alternatieve gemeenschap zal de angstzaaiierij-berichten enorm gaan opvoeren. Besteed er alsjeblieft geen aandacht aan.”

Aanvallen als laatste wanhoopspoging

“Zoals het er nu voor staat staan alle criminele elementen binnen de alternatieve media in de aanvalsmodus. Ze zijn er allemaal door hun betaalmeesters op uitgestuurd om chaos en verwarring te veroorzaken. Zo goed als alle groepen die door deze radioshow ontmaskerd zijn, voeren aanvalstactieken uit tegen ons (de THI-groep – red.). Wees op je hoede.”

“Boodschap naar onze leden: Bescherm jezelf in een energetisch schild zo goed als mogelijk is. Deze groep ligt momenteel zwaar onder vuur door allerlei groepen en entiteiten, vanwege het onthullen van hun leugens, programma’s en methodes van uitlokken. (…) Onze basiskennis binnen de uitzendingen heeft wereldwijd een enorme impact gehad en mensen reageren daarop. Dat maakt ons allemaal een doelwit. (…) Ze hebben overal hun agenten om jou en ons van ons pad af te leiden, ze staan in de opperste aanvalsmodus, ze lijden zware verliezen en wij zijn hun doelwit.”

Cobra steunt RV-plannen

53:10 De belangrijkste voorstander van dé Event is Cobra. Thomas deelt de standpunten niet over de Event zoals deze door Cobra naar buiten gebracht worden. Hij gelooft niet in één lichtflits-event. We hebben al allerlei events gehad, waarvan vele inmiddels door Cobra zijn bevestigd. Thomas zegt dat alle problemen met de plasma topletbommen 4 à 5 jaar geleden zijn opgelost. Volgens zijn eigen theorie had dit dus al jaren geleden de Event moeten triggeren.

Cobra stelt ook dat de RV pas gaat plaatsvinden nadat de galactische zonnenpulsering heeft plaatsgevonden. Thomas benadrukt dat er nooit een RV zal plaatsvinden zoals deze op internet wordt gepromoot. Dat is het programma van de Chinese Elders en de Rothschilds.

Ook het aangekondigde plan van Cobra om met een computervirus het bancaire systeem plat te leggen, is bedreigend en veelzeggend. We hebben inmiddels een nieuw, volledig transparant bancair systeem, aldus Thomas. Cobra loopt ofwel achter de feiten aan, óf hij krijgt verkeerde intel, óf hij is onderdeel van het probleem.

Thomas beaamt dat Cobra veel kennis heeft en heeft hem meerdere malen ontmoet. De informatie (in de ingezonden mail van deze uitzending) is gebaseerd op de situatie in 2014. We zijn nu veel verder en hij moet van het kwantum-systeem af weten.

In de THI-uitzending van 27 oktober 2018 spreekt Thomas over de diverse pogingen om het kwantum-systeem te hacken, om zo fondsen voor de RV te stelen. Thomas: “Je kunt je afvragen waarom Cobra de dag na deze hackpogingen bepaalde codes naar buiten brengt met daarachter ‘gefaald’. Je kunt je ook afvragen waarom andere codes op zijn website staan, met het ‘lanceren van dit of dat’, die opvallend regelmatig en op griezelige wijze samenvallen met de pogingen om het oude (bancaire – red.) Hercules, Babylon of Prometheus-systeem te herstarten. Waarom is dat het geval? Ik sta meer dan open om daar de verklaring voor te horen.” (8:00)

Afbrokkelen van steun en arrestaties van de Cabal

1:03:00 Ondanks alle narigheid die Kim en haar team dagelijks over zich heen krijgt, lopen ze vooruit op het spelletje van de Cabal. Ze weten meestal vooraf wat ze van plan zijn. “We hebben vele vingers in de pap en overal vele oren en ogen.”

1:12:10 De Israëlische premier Netanyahu zit in grote problemen. Hij heeft in zijn eigen land en ook daarbuiten veel steun verloren. Dat heeft gevolgen voor de situatie in Israël, Saoedi Arabië en Jemen. Daar zal binnenkort meer informatie over naar buiten komen.

1:12:45 Afgelopen week vonden er tal van arrestaties plaats in Atlanta, Georgia. Deze locatie schijnt een broeinest van criminele elementen te zijn. Deze zijn mogelijk gerelateerd aan de SSp. Dit heeft ook te maken met het vliegtuigincident en het sluiten van het vliegveld. Toen alle vliegtuigen aan de grond gehouden werden, was er één mysterieuze vlucht die vanuit het vliegveld in Atlanta naar Luik, België gevlogen is.

Leiders binnen Indianenstammen hardhandig aangepakt

1:13:20 Men treedt hardhandig op tegen oplichters binnen de autochtone indianenstammen. Dit keer betreft het de Cherokee-stam, maar het zal later ook andere stammen gaan betreffen. De leiders van die specifieke stam zijn geen échte Cherokee, maar gelieerd aan de Nazi-factie. De ene leider woont in Schotland, de andere in Londen.

Matt Schuller en Meghan, ook wel bekend als M. en Mevr. M. in Tolec’s show, zijn onderdeel van deze kwestie. De leiders hebben geld weggesluisd van de Indianenbevolking. De maatregelen om dit te stoppen betreft niet alleen de Amerikaanse situatie, maar is een wereldwijde kwestie. Daarbij zijn de autochtone stammen geïnfiltreerd door misdadige opperhoofden. Dit om land(rechten) en fondsen van deze bevolkingsgroepen te kunnen stelen.

Ook rechter Anna von Reitz uit Alaska zal binnenkort onder de loep genomen worden. Zij blijkt betrokken te zijn bij de valse autochtone groep Fukawi. Volgens Thomas speelt ze ook een rol in de oprichting van de Dean Bank, om zo grondstoffen over te hevelen aan de Chinese Elders.

Thomas is verheugd dat de autoriteiten nu achter deze oplichters aan gaan. Wanneer de oplichters verwijderd zijn kan het geld uit de Trust direct aan de autochtone (Indianen)stammen overgemaakt worden.

Obligaties als betaalmiddel, blijken een illusie

1:16:00 De 1934 obligaten van de Federal Reserve kunnen niet meer ingewisseld worden, in tegenstelling tot de claim die Benjamin Fulford in zijn laatste bericht hierover maakt. De Federal Reserve is volledig blut, dus men kan ze niet inwisselen. Daarnaast zijn obligaties alleen geldig als betaalmiddel tijdens oorlogstijd. Het zijn oorlogsschuld-instrumenten. Sinds in augustus 2016 het vredesverdrag is getekend, kunnen obligaties enkel gebruikt worden als activa in de boekhouding van de bank. Veel mensen binnen de financiële wereld zijn hier niet van op de hoogte.

De toenemende val van de Rothschilds

1:18:10 Afgelopen week waren er meer signalen van de neergang van de Rothschild-heerschappij. In navolging van de verkoop van hun aandelen, huizen en landgoed eerder dit jaar, verkopen ze nu meer van hun onroerend goed en kunstcollectie. Oeps…

Thomas hoopt dat iedereen het tijdens deze verkoop hard gaat spelen. Deze parasietenfamilie heeft honderden jaren over de gehele mensheid heen gewalst. De Rothschilds glijden steeds verder af en verliezen steeds meer kapitaal, rijkdom en controle.

Meer zwendelpraktijken van de Treasury ontdekt

1:19:30 Terwijl de overeenkomsten en overleg tussen de Treasury en de Manna World Holding Trust plaatsvonden, is het systeem hier en daar aangepast omdat transacties werden gemanipuleerd. Daarbij zijn nog meer ‘achterdeurtjes’ gesloten, die vanuit de NSA werden bestuurd. Deze achterdeurtjes leidden naar de Treasury. Tijdens deze aanpassingen, veranderde het scherm van de Treasury toen deze plotseling live ging. Live in de betekenis van real time. Voorheen opereerde de Treasury middels een gespiegelde versie.

Toen deze gespiegelde schermen verdwenen, bleek er veel minder geld op allerlei rekeningen te staan. Het bracht ook een hele zwik lege-huls-bedrijven (shell companies), niet bestaande personen en niet bestaande lege-huls-organisaties aan het licht. Daarmee werden allerlei fondsen uit de Amerikaanse schatkist weggesluisd. Los van de diefstal, is dit tevens een nationaal veiligheidsrisico. Thomas hoopt, gezien de ernst van de situatie, op adequate maatregelen naar de daders. Er loopt nu een onderzoek naar deze zwendelpraktijk.

FEMA en Treasury blokkeren hulp aan slachtoffers orkanen

1:21:30 Alle pogingen van de Manna World Holding Trust om geld te sturen naar de heropbouw of reparatie van de verwoeste huizen tijdens de stormen in Noord Carolina, Florida en Georgia, werden steevast geblokkeerd door FEMA en Mnuchin van de Treasury. Er was een gedetailleerd en uitgewerkt plan om de infrastructuur in deze regio’s te herstellen, maar de clowns* mengden zich in de zaak om het plan tegen te houden. Het ging om een programma van enkele miljarden, dat ook veel werkgelegenheid zou opleveren.

*) Clowns is een term die binnen de vrijheidsbeweging wordt gebruikt voor foute CIA-agenten: Clowns In America. Thomas gebruikt de term clowns in de breedste zin van het woord en verwijst naar alle foute ambtenaren binnen de agentschappen, die onderdeel zijn van de Deep State.

Een tweede plan omvatte ook een mogelijke vervanging van de militaire luchthaven Tyndall. FEMA kreeg opdracht vanuit de Deep State om deze twee plannen te parkeren, omdat men een uitbetaling van de Rothschilds verwachtte. Deze betaling heeft uiteraard nooit plaatsgevonden. Ondertussen zijn we 3 à 4 weken verder en krijgen de mensen in deze regio’s helemaal geen hulp. Thomas vraagt zich af hoe lang de Amerikaanse autoriteiten dit soort onzin nog langer toestaan.

“Een waarschuwing: zonder directe actie op korte termijn, zal dit land ineen storten. (…) We hebben in dit land geen besprekingen nodig, geen Twitter-berichten, geen cryptische blogs, maar directe actie… en snel.”

Invasie immigranten vereist onmiddellijk ingrijpen

Ook de optocht met vluchtelingen richting de zuidelijke Amerikaanse grens vragen om directe maatregelen en ingrijpen. Het is bekend wie achter deze vluchtelingenstroom zit. Tegen deze figuren, die zich op Amerikaans grondgebied bevinden, moet men actie ondernemen. Ook omdat dezelfde mensen scherpschutters geregeld hebben, die bij het grensgebied voor een bloedbad moeten zorgen, wanneer het Amerikaanse leger de vluchtelingen tegen moet houden.

Betsy Devos (Minister van Onderwijs) ligt onder vuur

1:26:00 In een eerdere THI-uitzending werd al melding gemaakt van een plan om studieschulden (deels) kwijt te schelden, via hervormingen van het Amerikaanse belastingstelsel. Een rechter heeft nu opdracht gegeven aan het Ministerie van Onderwijs (onder leiding van Betsy Devos) om per direct een maatregel te implementeren om studieschulden kwijt te schelden. Procureur-generaals uit 19 staten inclusief het District of Columbia (staat van Washington DC), hebben deze minister aangeklaagd, omdat ze een maatregel om studenten voor studieschuld te beschermen, die op 1 juli ingevoerd had moeten worden, tegenhield. Thomas verwacht dat deze zaak na de verkiezingen opgelost zal worden.

E*: Betsy Devos komt uit een vooraanstaande familie en heeft Nederlandse voorouders. Ze groeide op in Holland, Michigan. Ze is de zus van Eric Prince, de oprichter van Blackwater, later Academi, een particulier huurleger. Eric Prince is onderdeel van de Deep State en probeert de positie van Pindar te bemachtigen.

Rothschild-factie begint door illusie heen te zien

1:28:45 Op 31 oktober liep een ultimatum af dat aan de Rothschilds, aka Chinese Elders uitgevaardigd was, om voor die datum met de fondsen over de brug te komen. Dit ultimatum was uitgevaardigd door groeperingen binnen: alle agentschappen, het Pentagon, het leger en de andere facties die in Amerika een rol spelen. Deze partijen hebben zich toen tijdelijk teruggetrokken en dreigden om met de Manna World Holding Trust verder te gaan, als de Rothschilds niet op tijd de fondsen zouden leveren. Dit geeft aan dat velen nu door de illusie heen kijken. De verwachting is dat een deel zich zal gaan afkeren van de Rothschild-factie en de Trust gaan steunen. (140:00)

Wapenwedloop van nucleaire wapens gebaseerd op een illusie

2:05:00 Afgelopen week zijn weer dreigementen geuit dat nucleaire wapens afgevuurd zouden worden. Daarbij gaat men voorbij aan de kwestie van de nucleaire codes. Alle lanceringscodes van nucleaire installaties van alle landen wereldwijd, waren allemaal in handen van de VS. Dat geeft ook aan dat nucleaire wapendeals en de wapenwedloop tussen landen, één grote illusie zijn geweest. Dat betekent dat wanneer bijvoorbeeld in het verleden nucleaire wapens vanuit Rusland afgevuurd waren, iemand in Amerika de lanceringscodes ingevoerd had moeten hebben.

Voorheen waren alle lanceringscodes in handen van Marduk. Deze zijn nu opgeslagen in het kwantum-systeem en geen enkele leider, land of familie krijgt ooit nog beschikking over deze codes.

De (ongeredigeerde) samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op mijn Patreon-pagina, dan de publicatie op de blog.

> Beluister de TH&I-radioshow van 1 november 2018 online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 11/1/18” on Spreaker.

Je kunt Thomas Williams steunen op:
Patreon.com/tommyw/

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Amerika. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de 2e Amerikaanse revolutie en de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de World Trust beheert, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

3 reacties

  1. Pingback: 0.nieuws 201811 - Nulpuntenergie

  2. Ik wil de pret niet bederven maar voordat het zo ver is kunnen ze inderdaad, zo als je stelt veel chaos veroorzaken. Dat kan ook via, in lab’s gekweekte, dodelijke virussen. Daarnaast is er in het heelal ook van alles gaande, lees artikelen van geofysica Susan joy Renison of haar boek tuning de diamonds, die chaos kan voor veel ellende zorgen in de vorm van aardbevingen en tsunami’s.

  3. Pingback: 0.nieuws 201811 - Nulpuntenergie