Nu de Cabal, inclusief het Vaticaan, geen toegang meer heeft tot de World Trust zijn ze gedwongen om mee te gaan in de eisen van de Trust. Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst en een meer heilzame koers voor de mensheid en de planeet.

Tijdens zijn radio-uitzending van 21 november 2018 deelt Thomas Williams mee dat Benjamin Netanyahu, Paus Francis en JP Morgan Bank, contact met de Manna World Holding Trust hebben gezocht, om met ze samen te werken. [91:10] In de uitzending van 15 februari 2018 zette de Trustee van de Manna World Holding Trust al eerder uiteen dat het Vaticaan inmiddels een sub-soeverein is onder de Trust. De Heilige Stoel heeft hun ultieme machtspositie binnen de VS verloren, sinds het Cestui Que Vie verdrag in 2014 afliep en zij sindsdien geen toegang meer tot de Trust hadden. [42:15]

Het verliezen van de toegang tot de World Trust dwingt Cabal-leden aan de onderhandelingstafel met het Trust-team, aldus Thomas Williams. Simon Parkes bevestigt dat er inmiddels met de top van het Vaticaan, de vrijmetselarij en geheime genootschappen op het hoogste niveau van de bancaire sector een deal is gesloten. Ondanks dat hij de naam Manna World Holding Trust niet noemt, lijkt zijn intel te verwijzen naar dezelfde overeenkomst als waar Thomas Williams over spreekt.

Vaticaan en P2-loge zien noodzaak voor andere koers

Deze overeenkomst wordt volgens Simon Parkes het ‘Return to life-project’ genoemd. Dat betekent dat het geld wordt teruggeven aan de levende wezens op onze planeet. De betrokken groepen onderzoeken nu hoe er een rechtvaardiger systeem ontwikkeld kan worden om het geld aan de mensen terug te geven. De verwijdering van de Federal Reserve en een financiële reset zijn onderdelen van dit plan.

In Europa is de situatie lastiger, omdat hier de satanische krachten erg ingeworteld zijn. Uiteindelijk zullen bepaalde personen aangesteld worden om ook binnen Europa het geld te distribueren, aldus Simon Parkes. Benjamin Fulford schrijft in zijn wekelijkse rapport van 12 november 2018: “Het Vaticaan en de P2-Vrijmetselaars willen fondsen beschikbaar stellen voor de bestaande natie-staten middels geselecteerde individuen, zeggen P2-bronnen.”

Simon Parkes benadrukt dat het om veel geld gaat dat terug moet keren naar de mensen. Het betreft alles van de reset tot het financieren van projecten. Het opmerkelijke van dit project is dat zowel het Oosten als het Westen tot een vorm van overeenstemming zijn gekomen. Volgens Simon doet men dit niet zozeer vanuit het hart, maar vanuit het besef dat anders de vernietiging van de katholieke kerk versneld zal worden. Ze zien blijkbaar geen andere optie meer dan noodgedwongen een andere, meer heilzamere koers in te slaan.

Deel Vaticaan bereid om toe te werken naar wereldvrede

In de Truth, Honor & Integrity-uitzending van 29 november 2018 maakt Thomas Williams bekend: “Er is vanaf deze maand binnen het Vaticaan een enorme verschuiving gaande. De verwachting is dat er een vooruitstrevend pad gevolgd gaat worden. De interne strijd binnen de katholieke kerk heeft epidemische proporties aangenomen. Veel hooggeplaatste figuren binnen het Vaticaan worden nu vanwege veiligheidsmaatregelen vastgehouden. De reden voor deze interne strijd is dat een meerderheid van de top binnen het Vaticaan besloten heeft om afstand te nemen van de Cabal en de facties, om vanaf nu naar wereldvrede toe te werken. Dit alles onder toezicht van de Manna World Holding Trust.” [THI-show 29 november 2018, 101:00]

De top binnen het Vaticaan is het blijkbaar beu om op de vergeefse uitbetaling van de Rothschild’s RV te wachten. Ze hebben alle banden met de Rothschilds verbroken. Nu de Cabal de toegang tot de Trust hebben verloren hebben veel toporganisaties zoals het Vaticaan en vele andere, momenteel de grootste moeite om hun personeel en rekeningen te betalen. Dit heeft ze gedwongen om aan de onderhandelingstafel van de Trust plaats te nemen. Dat betekent ook dat het Trust-team eisen kan stellen welke koers deze instanties nu moeten volgen.

Paus eindelijk wel bereid om pedofielen te berechten?

Thomas: “Het Vaticaan wil naar een betere positie gaan met betrekking tot de mensen.” Hij vervolgt: “De Paus wil, als het aan hem ligt, alle pedofielen berechten. Hij is nu volledig op de hoogte van de issues rondom de vorige paus en werkt er naar toe om ook deze issues op te lossen.”

“De paus werkt samen met alle andere religieuze leiders, om tussen alle religies een vredesovereenkomst af te sluiten. Deze vredesovereenkomst kan en zal nageleefd worden. En nee, dit gaat niet over één wereldreligie (als onderdeel van de NWO – red.). Wat betreft de demonen en entiteiten die zich onder het Vaticaan bevinden… we staan niet langer toe dat zij zich met dit proces bemoeien.”

Einde van religies, ruim baan voor échte spiritualiteit

Er vinden nu binnen de katholieke kerk en andere kerken discussies plaats, om mogelijkerwijs het experiment ‘religie’ af te bouwen. Er is slechts één god en dat is de Bron. Het heeft de mensheid niet gediend om al die andere ‘goden’ te bevechten. Er zijn de komende jaren op dit vlak enorme veranderingen te verwachten.

Onthullingen aan het grote publiek van de misdaden gepleegd door onder andere de katholieke kerk, zal velen van hun stuk brengen. Dat is tot nu toe ook de reden geweest om terughoudend te zijn met deze onthullingen. Deze zullen dan ook geleidelijk aan gaan plaatsvinden, zegt Thomas Williams.

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 11/29/18” on Spreaker.

Uiteindelijk zal uit concrete feiten blijken of men de daad ook werkelijk bij het woord gaat voegen en het niet bij mooie woorden en loze beloften blijft. Wellicht dat paus Francis door dit nieuwe initiatief zelfs als goedzak binnen de katholieke kerk gepresenteerd gaat worden. Laten we niet vergeten wat hij en andere kopstukken op hun geweten hebben en ons realiseren dat ze vooral uit eigenbelang handelen. Ze zien geen andere keuze dan te buigen of anders te barsten.

Maar als zelfs dit, ooit zo machtige bolwerk, geen andere optie ziet dan mee te gaan in een nieuwe, voor de mensheid, gunstige koers, is dat winst. Het luidt een nieuw tijdperk in en zijn tekenen van enorme machtsverschuivingen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

12 reacties

   • Kim (Trustee) reageert regelmatig op de beschuldigingen van Anna von Reitz, haar reacties worden geplaatst op: https://projectspeak.net/blog

    Anna von Reitz wil blijkbaar dat de vorige Trustees (Heilige Stoel, Vaticaan, Rothschilds, Chinese Elders en 596 anderen) weer toegang tot de Trust krijgen. Thomas heeft gelijk als hij concludeert dat deze Trustees de afgelopen jaren niets ondernomen hebben om de fondsen bij de mensen te krijgen. Waarom zou dit nu veranderen?

    Pas nu ze geen toegang meer hebben tot de Trust zijn ze bereid om mee te werken aan een plan om de fondsen te distribueren en toe te werken naar wereldvrede. Iets dat ze de afgelopen honderden jaren niet gedaan hebben – in tegendeel – toen ze zelf wel de zeggenschap over de Trust(s) hadden.

 1. “De betrokken groepen onderzoeken nu hoe er een rechtvaardiger systeem ontwikkeld kan worden om het geld aan de mensen terug te geven. De verwijdering van de Federal Reserve en een financiële reset zijn onderdelen van dit plan.”

  Onderzoeken?! Zijn de plannen ineens terug bij af dan?

  In eerdere berichten van Williams en Fulford, werd volgens mij al meermaals, gesproken over een nieuw eerlijk (kwantum) systeem dat klaar zou staan om het oude corrupte systeem te vervangen!

  • Dat zijn de (letterlijke) uitspraken van Simon Parkes en hij refereert naar het plan zoals het Vaticaan, de geheime genootschappen en de P2-loge dit willen vormgeven, dat is niet per definitie hetzelfde plan als het Trust-team. Dat zijn twee verschillende groepen.

 2. een stuktje van het Va.ti.caan bericht davos

  Men and women risk being reduced to mere cogs in a machine that treats them as items of consumption to be exploited, with the result that –as is so tragically apparent–whenever a human life no longer proves useful for that machine, it is discarded with few qualms” (Address to the European Parliament, Strasbourg, 25 November 2014).

  https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/01/23/180123e.html

  maar is de ‘kliek’ werkelijk uitgespeeld zoals sommigen beweren? wat te denken in dit schrijven van het Va. ti.caan tussen aanhalingsteken ‘the thrue north’

 3. Bedankt voor de info. Er is veel informatie en desinformatie die plaatsvindt. Gebruik je onderscheidingsvermogen en blijf in de Toeschouwer!! Het blijft een spel!! En de lagen die alsnog afgepeld dienen te worden zijn immens diep. Zolang de wortel niet is verwijderd zal de ellende blijven. Alleen weer in een ander jasje. Be adware!!

 4. Pingback: Een sigaar uit eigen doos – Indigo Revolution