De Rothschilds hebben een grote nederlaag geleden nu het Pentagon niet langer in hun valse RV-beloftes gelooft. Het Pentagon en de Amerikaanse legertop zijn grotendeels overgelopen naar het kamp van de Trust. Dit is een belangrijke game-changer.

Hieronder een beknopte samenvatting van (met name) het intel-gedeelte van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 18 april 2019 door Thomas Williams en een interview met Dan Lutz en Tank op 20 april 2019.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden
– Video Dan Lutz: 0:00:00 uren:minuten:seconden

Pentagon’s creatieve boekhouding

De financiën van het Ministerie van Defensie (DoD) zijn zo’n doolhof, vol met verzonnen cijfers, dat het onmogelijk is om zaken van grenzeloze fraude en criminaliteit uit de boekhouding te ontdekken. De journalist Matt Taibbi dook recentelijk in de fijne kneepjes van Pentagon’s financiële administratie, om er achter te komen hoe een veelgeprezen audit van de organisatie — die een half biljoen dollar per jaar krijgt — faalde om de DoD noch goed, noch af te keuren. Wat hij tegenkwam was een systeem, dat per definitie niet in staat is om financiële verantwoording af te leggen.

“Het is dermate slecht georganiseerd dat wanneer het Pentagon aan het einde van elk jaar meer geld vraagt voor het volgende jaar, ze de cijfers verzinnen, omdat ze geen te controleren rapportages hebben vastgelegd. Ze dienen al die cijfers in bij het Congres en zeggen: “We hebben dit aan dat uitgegeven”, maar hebben in werkelijkheid niet de documenten.”

“Alleen al de hoeveelheid van cijfers maakt het onmogelijk om zoiets als fraude of diefstal te detecteren, omdat de boekhouding op elk niveau van het systeem helemaal niet klopt.” De journalist gelooft dat het Pentagon op dit gebied niet hervormd kan worden, totdat de financiering dusdanig hervormd wordt, zodat de invloed van wapencontracten uitgesloten wordt.

De mensen die in de Armed Services Committee en Appropriations Committee zitten, worden voornamelijk gefinancierd door militaire aannemers. Hetgeen betekent dat geen van die mensen ooit enige maatregel gaan accepteren die dreigt de financiering van het Pentagon te stoppen, totdat ze hun boekhouding op orde krijgen. En de enige manier om het Pentagon zover te krijgen om de boekhouding op orde te krijgen, is door geld te onttrekken. (Spreaker: 22:50)

De Rothschilds hebben veel macht verloren

De Rothschilds zijn officieel niet afgetreden, maar hun smerige spelletjes hebben hun veel knechten gekost. “Ons maakt het niet heel veel uit of ze doorgaan met hun falende spelletjes en missies, of niet. We kunnen zowel met, als zonder ze werken,” aldus Thomas.

Hun aftreden zou alleen zinvol zijn als hun knechten ook van kamp zouden veranderen en voor het Trust-team zouden komen werken. Als het vacuüm direct wordt opgevuld door hun knechten, en zij hun programma’s zouden voortzetten, is het effect van hun aftreden nihil. We zagen iets vergelijkbaars bij de dood van George Soros en Hillary Clinton. (Spreaker: 60:25)

In onderstaand interview met Dan en Tank zegt Thomas dat de Rothschilds wel min of meer zijn teruggetreden, ten minste als boegbeelden. Ze zullen hun banken niet afstoten, maar als ze zo doorgaan hebben ze over een tijdje geen banken meer, denkt Thomas. Hun systeem kost dagelijks een gigantisch bedrag om draaiende te houden. Dat geld hebben ze niet meer. Alles behoort inmiddels toe aan de Trust, omdat de Rothschilds alles in onderpand hebben gegeven in ruil voor fondsen uit de Trust. Thomas legt uit dat de Rothschilds de Trust 2,2 quadriljoen dollars verschuldigd zijn, vanwege de rente over geld dat ze uit de Trust gekregen hebben. Die schuld is 28 jaar wereldwijd BNP.

Thomas is blij dat hij een rol heeft mogen spelen in het neerhalen van de Rothschilds. Daarom vindt hij het belangrijk dat mensen niet denken dat ze niets kunnen doen. We hebben meer macht dan menigeen denkt. (Video Dan Lutz: 56:20 en 1:12:00)

Het leger en Pentagon kiezen kant van Manna World Trust

Op zaterdag had de legertop een bijeenkomst in Miami. Ze wilden $100.000 bijeenleggen om een team huurmoordenaars in te huren om Kim (de trustee) om te leggen. (E*: Deze groep geloofde tot voor kort nog in de RV/revaluatie van valuta, waarmee ze dachten stinkend rijk te worden.)

Het wereldwijde bruto nationaal product is 114 biljoen dollars. Ofwel 114 met 12 nullen: $114.000.000.000.000. Thomas: “Leg mij daarom uit hoe een land die de 48e positie op de ranglijst heeft, met een BNP van 250 miljard per jaar, een RV/revaluatie van 7 quadriljoen* dollars kan doorstaan of financieren. Dat is 56 jaar wereldwijd bruto nationaal product.” (E*: Dat is waarom de RV op basis van de ZIMS (oude valuta van Zimbabwe) nooit kan plaatsvinden.)

*) quadriljoen = 1000 biljoen
1.000.000.000.000.000

Naast de legertop en het Pentagon hielden ook bepaalde banksters vast aan het idee van een RV. Zo vroeg de CEO van Wells Fargo de Trust zelfs om 80 quadriljoen, een equivalent van 650 jaar BNP. (Spreaker: 65:30)

Het Pentagon sluit een deal met de Trust

Op maandag werd Kim gebeld, op een nauwelijks gebruikte reserve telefoonlijn. Het telefoontje kwam rechtstreeks van het Pentagon. Ze bespraken het gebrek aan financiering en vertragingen van de RV. Kim legde wederom uit dat deze niet zal plaatsvinden en bood een alternatief aan. De voorwaarde zou zijn dat het leger Amerika en de Amerikanen zou gaan verdedigen. Er zouden geen deals met de connecties van de Rothschilds en Chinese Elders meer worden gemaakt.

Deze gesprekken duurden die dag voort en het Pentagon leek geïnteresseerd. Ze zouden fondsen krijgen op voorwaarde dat ze Amerika gaan verdedigen. Als dit zou doorgaan zou het Pentagon er zelfs beter van worden, omdat ze dan niet langer de helft van hun budget aan de Rothschilds of Chinese Elders hoeven te geven! Dat is ook de reden waarom er geen papieren spoor te herleiden is, waar het geld binnen het Pentagon naar toe gaat. (Spreaker: 65:22)

Het Pentagon beseft dat men bedrogen is met RV-beloftes

Het Pentagon haalde er maandagmiddag een top-econoom bij, om uit te leggen of de RV zou kunnen plaatsvinden. Deze econoom bevestigde dat de RV niet mogelijk is. Er is geen productielijn (concrete economische opbrengst) om als waarborg te dienen. De RV zou in dat geval in één klap de waarde van de huidige valuta drastisch verminderen. Het Pentagon realiseerde zich toen dat ze al die jaren door de Rothschilds voorgelogen zijn. (Spreaker: 68:45)

Treasury blijft fondsen uit Trust blokkeren

Het Pentagon kwam later terug en vroeg om overboekingen, die Kim volgens afspraak verzorgde. CitiBank en Wells Fargo blokkeerden, via de Treasury, het vrijgeven van deze rekeningen.

Het lijkt erop dat het Pentagon nu eindelijk de situatie rond de RV begrijpt en vooruit wil gaan met de Trust. Ze verzetten zich nu tegen de Rothschilds en Chinese Elders. Ze volgen de vermoedelijke blokkades van de fondsen, dit keer aangestuurd vanuit de Treasury onder leiding van Steven Mnuchin. Het Pentagon belde toen de Treasury en deze reageerde met zoiets als: “opzouten.” Dat is niet bepaald goed gevallen.

Kim heeft toen de hele dag de server van de Treasury uit de lucht gehaald, waarop de pleuris uitbrak. Ze probeerden wanhopig om de server weer op te starten. De boodschap vanuit de Trust: betaal de fondsen van de mensen of de server blijft uit de lucht.

Het lijkt erop dat de Treasury de opdracht heeft gekregen om alle transfers vanuit de Trust te blokkeren. De Trust overweegt nu om de betalingen naar de Treasury ook te blokkeren. Ze nemen geen halve maatregelen meer. (Spreaker: 70:00)

Pentagon en leger deels aan boord van Trust-team

Op dinsdag toonde ook het leger belangstelling en het ziet er naar uit dat zowel het leger als het Pentagon deels aan boord zijn. Voorheen had de Manna World Holding Trust het leger niet aan hun kant, omdat het leger destijds door de Chinese Elders (Rothschilds) betaald werd. De reden dat ook het leger inmiddels belangstelling heeft, wordt mede ingegeven door het feit dat zij ook al enige tijd niet uitbetaald zijn, zoals contractueel wel is vastgelegd. Thomas: “Wel jammer dat het uiteindelijk neerkomt op geld en niet de eer, maar het is wat het is.” (Spreaker: 71:30)

In een eerdere video van Dan Lutz vertelt Tank dat het overlopen van het leger ontzettend significant is. Het betekent dat het militaire industriële complex, geen (volledige) militaire tak meer heeft.

De banksters klampen vast aan laatste strohalmen

Vervolgens kwamen er nieuwe berichten binnen dat ook de FBI fondsen blokkeerde. In onderstaand interview met Dan Lutz en Tank legt Thomas uit dat de banksters de FBI erbij hebben gehaald, omdat steeds meer servers van de financiële instellingen uit de lucht zijn gehaald. In plaats van hun eigen servers, gebruikten ze vervolgens de terminals van de FBI om in het financiële systeem te komen.

De Trust heeft de belangrijkste servers van de FBI al neergehaald. Ze gebruiken nu hun back-up servers om de fondsen vanuit de Trust te blokkeren. Uiteindelijk zullen ze geen servers en opties meer over hebben. (Spreaker: 73:30)

FinCen is een overheidsorganisatie in het leven geroepen om de financiering van terrorisme, corruptie en witwaspraktijken tegen te gaan. FinCen bleek een belangrijke rol te spelen in de sabotage van de Trust-fondsen. De organisatie fungeerde tevens als de persoonlijke bank van de Clintons. (Video Dan Lutz: 51:45)

Het Trust-team is er inmiddels ook achtergekomen dat FinCen betrokken is bij een enorme zwendelpraktijk, waarbij miljarden dollars weggesluisd zijn. Daarbij gebruikten ze de FBI onder het mom van ‘naleving’. Deze fondsen verdwenen naar de het compliance departement. In werkelijkheid stal FinCen samen met de Treasury geld voor Hillary Clinton. Toen Kim met het Trust-team het bancaire systeem herstructureerde, heeft ze daarmee ook de geldkraan naar Hillary Clinton dichtgedraaid. (Spreaker: 74:45)

De organisatie FinCen is inmiddels opgeheven. 30 miljard dollar is inmiddels teruggevorderd. De Trust is er ook achter gekomen dat FinCen honderden miljoenen dollars stal van de Veteran Aid Foundation.

Ondertussen komen er berichten binnen dat het leger afstand neemt van de ‘clowns’. Met het leger en het Pentagon aan hun zijde, zou de Trust nu sneller vooruitgang moeten kunnen boeken. Maar Thomas is voorzichtig om al te stellige uitspraken te doen over de intenties van zowel het leger als het Pentagon. Zeker aangezien men te vaak heeft gezien dat gemaakte beloftes gebruikt worden om anderen warm te maken voor hun eigen agenda.

Maar alles is mogelijk terwijl in de interne oorlog — grotendeels onzichtbaar voor het grote publiek — het net zich steeds meer om de Cabal heen sluit.

Thomas hoopt dat dit tevens zal leiden tot zuiveringen en arrestaties bij de Federal Reserve, Treasury en de IRS. Binnen deze drie organisaties is het noodzakelijk dat alle werknemers, met name de hogere posities, verdwijnen. De grote schoonmaak van deze drie organisaties is een absolute voorwaarde om vooruitgang te boeken. (Spreaker: 78:00)

Andere intelberichten

Israël mocht niet naar de maan

De recente maanmissie geleid door Israël is mislukt. De officiële reden is dat er sprake was van een technische storing. In werkelijkheid is de maanlander neergeschoten door de ruimtevloot en niet door de alliantie of SSp. De maanlander had een vracht bij zich die door de Council als ongeschikt werd geacht. Op alle andere vergelijkbare pogingen, zal op eenzelfde manier gereageerd worden. (Spreaker: 58:44)

Ruimteplatform gesignaleerd

Het wielvormige schip dat op video is vastgelegd, is een echt ruimtestationplatform, met een grotendeels vreedzame crew. (E*: Deze video verscheen 2 dagen na de mislukte Israëlische maanmissie.)

Brand Notre Dame dient een verborgen agenda

De brand van de Notre dame is een voorbedachte gebeurtenis en aangekondigd in een tv-serie. Heel ‘toevallig’ werden een aantal kostbare relikwieën vlak voor de brand elders gebracht. De brand was een ritueel voor hun god Ba’al en vond plaats op dezelfde datum als de Boston Bombings en het zinken van de Titanic.

De brand heeft een schokeffect op de gezamenlijke psyche van de Fransen en zal gevolgen hebben voor de Gele Hesjes-beweging, doordat nieuwe wetgeving nog meer rechten zullen wegnemen. Dit soort gebeurtenissen worden immers altijd gevolgd door dergelijke maatregelen.

De brand in de Notre Dame kan niet los gezien worden van andere gebeurtenissen waarvan moslims de schuld krijgen. De strijd tussen moslims en christenen is lang geleden door Albert Pike aangekondigd. Zowel het christendom als de islam stammen af van de Hebreeuwse joodse Talmoed. Als christenen en moslims elkaar uitschakelen, wie profiteert daar dan van…? Het is belangrijk om dit spel van verdeel en heers niet mee te spelen. (Spreaker: 89:00 & 165:00)

De (ongeredigeerde) samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op Patreon, dan de publicatie op de blog.

> Link naar radio-uitzending waar je ook de MP3 kunt downloaden

Listen to “4/18/19 Truth, Honor & Integrity show” on Spreaker.

Het interview met Thomas en Tank over het overlopen van het Pentagon en het leger begint rond 42:00.

De (ongeredigeerde) samenvatting van de THI-radioshow verschijnt enkele dagen eerder op Patreon, dan de publicatie op de blog.

> Je kunt Thomas Williams steunen op Patreon

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de 2e Amerikaanse revolutie en de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de World Trust beheert, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Share.

About Author

5 reacties

  1. Super fijn dat dit deel van deze THI Show door jou vertaald is want ik vond het lastig te volgen met alle cijfers en ook nog eens in het Engels. Bedankt EllaSter*

  2. Astrid Speelman on

    Ja idem, erg bedankt voor de vertaling….ik dacht namelijk in de uitzending Vincent te verstaan, gewoon een naam. Nu blijkt dit om bedrijf FinCen te gaan. Dat is even wat anders. Super.

  3. Ja geweldig keek er elke week naar uit gaf mij altijd een lekker gevoel en een bevestiging dat andere intel uit andere bronnen dit bevestigen . Vond het erg jammer dat deze welijkse intel niet meer kwam. Dank je wel !!!