Net als 9/11 zal de brand van de Notre Dame ook een keerpunt markeren, waarbij het oude plaats maakt voor iets nieuws. Voor de Cabal is de brand een offerritueel ter ere van hun ‘god’. Maar zoals bij veel andere grote events het geval is, heeft ook deze gebeurtenis een gelaagdheid, waarbij meerdere dingen tegelijkertijd culmineren.

9/11 zou de New World Order verder bekrachtigen. De aanslag leverde voor de Cabal allerlei voordelen op, zoals: het begin van de Irak-oorlog, het invoeren van de Patriot-act, de aanscherping van controlemaatregelen op vliegvelden, het wegsluizen van een grote goudvoorraad die onder het WTC lag en het verhullen van de verdwenen biljoenen dollars van het Pentagon, om er maar een paar te noemen.

Honderden miljoenen voor een symbool van een verdwijnend instituut

Volgens Thomas Williams was de brand van de Notre Dame ook een voorbedachte gebeurtenis die allerlei voordelen moet opleveren. Zo vermoedt hij dat de donatie-actie die volgde op de brand, deels een witwasoperatie is. Grote merken uit de mode-, parfum en olie-industrie hebben honderden miljoenen ingezameld om de kerk te restaureren. Deze inzamelingsactie is in het leven geroepen omdat de Cabal geen grote bedragen meer kan overboeken, zoals men voorheen wel kon. Daarnaast zorgen de additionele donaties van het grote publiek dat men het financiële spel langer kan blijven volhouden.

Dakloze protesteert terecht tegen het astronomische bedrag dat binnen 24 uur ingezameld is, om het dak van de Notre Dame te restaureren. Dit terwijl veel daklozen letterlijk geen dak boven hun hoofd hebben.

De brand heeft een schokeffect op de gezamenlijke psyche van de Fransen en zal gevolgen hebben voor de Gele Hesjes-beweging, doordat nieuwe wetgeving nog meer rechten zullen wegnemen, denkt hij. Net zoals dit na 9/11 met de Patriot-act gebeurde. Dit soort gebeurtenissen worden immers altijd gevolgd door dergelijke maatregelen, aldus Thomas Williams.

9/11 hielp mensen massaal te ontwaken

Maar ondanks dat de valse vlag aanslag zoals 9/11 voordelen opleverde, had het ook een keerzijde. Het was tegelijkertijd het kantelpunt van de Nieuwe Wereld Orde. 9/11 was voor veel mensen het begin van, of minstens een belangrijk dossier in hun ontwakingsproces. Daarmee was het ook het markeerpunt van het einde van de Nieuwe Wereld Orde die nooit meer volledig geïmplementeerd zou kunnen worden.

Hetzelfde geldt voor de brand van de Notre Dame. Of deze nu wel of niet opzettelijk is aangestoken — en dat eerste lijkt wel het geval te zijn — symboliseert deze brand ‘de val van de toren’. Ondanks dat de ‘ramp’ de Cabal wellicht allerlei voordelen zal opleveren, zal het vooral een tegenovergesteld effect hebben. Ik zie deze gebeurtenis dan ook vooral als een markeerpunt van een oude structuur die zichtbaar uit elkaar valt.

Veel mensen waren bedroefd dat met de brand een stuk cultureel erfgoed verloren is gegaan. Op dezelfde plek als de huidige Notre Dame, stond millennia geleden een heidense tempel. Later maakte deze plaats voor eerdere versies van de Notre Dame die (deels) vernietigd en later weer herbouwd zijn. De ruim 800 jaar oude kathedraal die er tot voor kort stond, was vooral het symbool van het afgelopen millennium en de macht van Rome. Het was dan ook een duistere plek, waar duistere rituelen plaatsvonden.

De Notre Dame zit vol met duistere en occulte symboliek, zoals de monsterlijke drôleries van de Galerie des chimères. De zwart-witte tegelvloer zien we ook in de Vrijmetselaarstempel. De kathedraal is gebouwd door de Tempeliers, de spirituele voorgangers van de Vrijmetselaars.

Ik kreeg als kind al de rillingen als ik een kathedraal binnenliep. Ik heb de negatieve energie gevoeld. Ook ging de energetische uitwerking van de architectuur, het interieur en de symboliek niet aan me voorbij. Dat was in alle kathedralen het geval. Nu weet ik waarom. De Notre Dame was een belangrijk knooppunt voor de rituelen van de Negende Cirkel sekte. Voor mij had de kerk helemaal mogen afbranden, maar dat is heel persoonlijk.

Het einde van het instituut de katholieke kerk

Volgens David Icke symboliseert de brand het einde van het christendom in Europa. Hij refereert daarmee ook naar het kunstmatig gecreëerde conflict tussen moslims en christenen zoals dit al in 1871 in een plan van de Illuminati is vastgelegd. Als men vanuit de lucht naar het brandende dak van de kruisvormige kathedraal kijkt, staat het kruis, het symbool van Christus, letterlijk in brand. Deze symboliek lijkt allesbehalve toevallig, zeker gezien het feit dat 800 jaar oude balken ‘verstenen’ en niet snel in brand kunnen vliegen.

Is de brand uit de hand gelopen of verliep deze juist zoals gepland, zodat precies het kruisvormige dak in lichterlaaie stond?

Als we ons realiseren dat de katholieke kerk, waaruit alle christelijke stromingen voortkomen, weinig met christelijke waarden te maken heeft, zou je de brand ook kunnen interpreteren als het symbolische einde van een instituut. Het instituut achter de katholieke kerk ligt dan ook al jaren enorm onder vuur. Een van de organisaties die de misdaden van dit criminele bolwerk aan het licht brengt is de ITCCS: International Tribunal Into Crimes of Church and State.

Dat heeft al tot allerlei machtsverschuivingen en een interne strijd geleid. De katholieke kerk doet er nu alles aan om af te leiden en dingen te verdraaien. Bijvoorbeeld door zichzelf het slachtoffer van aanvallen te maken, zegt Kevin Annett, woordvoerder van de ITCCS, in onderstaand interview.

Het instituut komt ten val

Kevin Annett zegt over de brand van de Notre Dame: “De brand in de Notre Dame brak heel ‘toevallig’ uit op precies dezelfde datum toen de actieweek van de ITCCS tegen het criminele Vaticaan zou beginnen. (…) Het is nogal grappig als je naar het beeld kijkt van de Notre Dame die in brand staat… Het is net als toen er een tornado over Vaticaan-stad raasde, de dag nadat we daar een exorcisme-ritueel gehouden hebben. Er is een verborgen hand aan het werk en dit instituut komt ten val. Het wordt gesymboliseerd door de brandende toren.”

De ITCCS heeft de incidenten rond de brand van de Notre Dame kathedraal rond 15 april 2019 onderzocht. Een gedetailleerd rapport wordt voorbereid, maar de feiten zijn duidelijk, aldus Kevin Annett. Ten eerste is de brand opzettelijk aangestoken. Ten tweede: de brand werd ingegeven door de op handen zijnde Negende Cirkel-rituelen die op vrijdag 19 april gepland waren, mogelijk in de lager gelegen catacomben van de Notre Dame, of een andere locatie dan andere jaren. Ten derde verhullen de Franse politie en de onderzoekers hun eigen onderzoek in geheimhouding, op verzoek van Michel Aupetit, de katholieke bisschop van Parijs.

Zowel Michel Aupetit als zijn superieur, kardinaal Philippe Barbarin, worden genoemd in relatie tot kinderverkrachting en kinderhandel en zijn een lid van de Negende Cirkel. De Negende Cirkel is een eeuwenoude sekte die zich schuldig maakt aan kindofferrituelen. Er loopt momenteel een strafzaak tegen Barbarin wegens het afdekken van kindermisbruik binnen de katholieke kerk.

Brand moet bewijsmateriaal verdonkeremanen

De ITCCS vermoedt dat de recente brand in de Notre Dame kathedraal is ingegeven door een recent onderzoek van Interpol-medewerkers* naar kindofferrituelen in de catacomben van de Notre Dame. Men vermoedt dat de brand is gesticht door leden van de Negende Cirkel sekte om het bewijs van rituelen in de catacomben te kunnen vernietigen. De brand is uit de hand gelopen, en werd groter dan men verwacht had, denkt de ITCCS. Dat de brand op dezelfde dag plaatsvond als de geplande protestacties die de organisatie gepland had, is geen toeval, zegt woordvoerder Kevin Annett.

*) Waarschijnlijk gaat het niet om een officieel onderzoek, maar hetgeen waar medewerkers binnen de organisatie op eigen initiatief onderzoek naar doen.

Afgelopen week waren er acties in zeven verschillende landen, georganiseerd door aan de ITCCS verwante lokale groepen in: Canada, Amerika, Ierland, Engeland, Frankrijk, Italië en Australië. De acties varieerden van demonstraties, bezetten van katholieke kerken en uitdelen van flyers tijdens de dienst. In de flyers werd opgeroepen om de katholieke kerk, een criminele organisatie, niet langer financieel te steunen. De oproep was ook gericht aan de geestelijken, en wezen erop dat wanneer men geld in zou zamelen voor de katholieke kerk, men daarmee een transnationale criminele organisatie helpt.

> De brand van de Notre Dame werd besproken in Kevin Annett’s recente radio-uitzending van Here we stand.

De brand als groot offerritueel

Benjamin Fulford denkt dat de brand zelf ook een groot offerritueel was. Zo schrijft hij in zijn verslag na het Paasweekend: “De offerbrand van de Notre Dame kathedraal opgedragen aan Molech (Ba’al, Set, Satan) was een wanhopige poging van bijgelovige Europese Khazaarse satanisten om op een of andere manier hun (rad van – red.) fortuin te keren, zeggen bronnen binnen de P2 Vrijmetselaars.”

“Voor normale mensen is de bijgelovige manier van denken van deze satanisten moeilijk te begrijpen, maar in wezen denkt men dat ze strijden tegen een godin. Dat is waarom men ervoor koos om ‘Notre Dame’ of ‘Onze-Lieve-Vrouw’ te verbranden, want dit refereert naar Maria. Maria is natuurlijk de christelijke naam voor de godin Isis. Deze godin bracht een kind groot, totdat hij Set of Satan zou kunnen vernietigen. Het is voor precies dezelfde bijgelovige reden dat deze satanisten een verschrikkelijke terreurgroep creëerden en deze ISIS probeerde te noemen, om zo de steun voor de godin in de gedachten van de mensheid te verzwakken.”

Macron wint niet de harten van het publiek

De toren van de Notre Dame valt. Photo: Pedro Mar / Shutterstock.com

“De hoop was dat door de Notre Dame te offeren, het Europese en wereldwijde sentiment rond de Duitse Rothschild-slaaf President Emmanuel Macron zou verenigen. Net zoals de Amerikanen George Bush Jr. na 9/11 steunden, zeggen de bronnen. Volgens meerdere bronnen binnen de Franse Gele Hesjes-beweging, krijgen Macron en zijn Duitse marionettenmeesters de schuld van de brand van de kathedraal.”

“De ontsteltenissen van de Europese katholieke kerken en de brandstichting van de Notre Dame in Frankrijk kunnen een lichtpuntje krijgen en leiden tot het ontslaan van paus Francis en het uit zijn ambt zetten van de Franse kardinaal Philippe Barbarin,” was hoe bronnen binnen het Pentagon de situatie zagen. “De satanische, wereldwijde joodse maffia heeft wellicht zijn eigen doodvonnis getekend met het antichristelijke terrorisme in Sri Lanka (waar geen Israëliërs bij gedood werden) en op andere plekken,” schrijft Benjamin Fulford in zijn wekelijkse verslag van 23 april 2019.

Zuivering van energetische krachtplek

De locatie van de Notre Dame is het nulpunt vanwaar alle afstanden in Frankrijk worden gemeten. Dit ‘Point Zero’ lijkt qua naam erg op het ‘Ground Zero’ van 9/11. Deze locaties zijn allesbehalve toevallig.

De locatie van de Notre Dame, is een belangrijke krachtplek waar verschillende leylijnen samenkomen. Door op precies dat soort locaties kathedralen en torens te bouwen, probeerde het instituut ‘de katholieke kerk’ deze energie voor hun eigen gewin te benutten. Dit werd versterkt door duistere rituelen, die deels onverhuld in de catacomben plaatsvonden en in afgezwakte vorm tijdens de katholieke mis.

Het verbranden heeft altijd een symbolische betekenis van zuivering en afbraak. De vernietiging van het oude om plaats te maken voor iets nieuws. Dat is ook precies de betekenis van de Tarot-kaart de Toren. Toen ik de beelden zag van de spitse toren van de Notre Dame die brandend omviel, dacht ik daar meteen aan. Lees hieronder de betekenis van de Toren-kaart en oordeel zelf.

De brandende toren

In praktisch alle weergaven van de Toren-kaart is een ramp gaande of heeft net plaatsgevonden. Het zijn onverwachtse, plots optredende verschuivingen die al het oude in elkaar laten storten. We ervaren de effecten van De Toren in eerste instantie als een soort van catastrofe die zich voltrekt. De ontreddering is collectief en onpersoonlijk. Pas wanneer we de shock te boven komen gaan we voelen dat we waarachtig opgelucht zijn en ons bevrijd voelen van oude ballast. De doorbraak kan van buitenaf of door zelfinzicht komen.

Laten we niet vergeten dat deze symbolen (torens en kastelen) zijn gemaakt voor de opgeleide edelen en geestelijken, en hen eraan herinneren dat zíj het meest te verliezen hebben als de hiërarchie omver wordt geworpen.

Bliksem is een passende, karmische wijze om schuld terug te betalen, voor degene wiens fortuin voortkomt uit uitbuiting of misbruik van anderen. Een moderne subtitel zou ‘revolutie’ kunnen zijn, wat aangeeft dat door middel van drastische sociale verandering, de onderdrukte mensen hernieuwde hoop op betere tijden kunnen vinden.

De Toren-ervaring komt onverwacht zoals een bliksemschicht, om de hiërarchie van de oude orde omver te werpen. Waarna iedereen op een meer gelijkwaardige basis een nieuwe start kan maken.

De Toren vertegenwoordigt verandering in de meest radicale en belangrijke zin. Het is om deze reden dat de kaart zelf er zo verontrustend uitziet. Maar het wil niet zeggen dat het daadwerkelijk angstaanjagend of onheilspellend hoeft te zijn. Want in de kern is de boodschap van deze kaart een fundamentele en baanbrekende verandering.

Het type gebeurtenis waar de Toren-kaart naar verwijst hoeft niet iets verschrikkelijks te zijn, zoals een ramp of een groot verlies. Verandering zelf is een normaal onderdeel van het leven dat men moet omarmen. Maar het kan soms angst veroorzaken, omdat het betekent dat we ‘waarheden’ moeten loslaten, die we tot deze gebeurtenis koesterden. De oude manieren zijn niet langer bruikbaar en vragen om een andere reeks overtuigingen, waarden en processen om de oude te vervangen.

Ruimte maken voor nieuwe energie

Als we ons realiseren dat we ons precies op dat moment in de geschiedenis bevinden — tussen het oude systeem dat niet meer functioneert en plaats moet maken voor iets nieuws — kunnen we wellicht het beeld van de omvallende brandende toren waarderen. Waarom krampachtig vasthouden aan het oude, duivelse systeem en alle symboliek die daar bij hoort?

Het was tijd dat de oude energie vrijgemaakt werd en een belangrijke krachtplek gezuiverd zou worden, om ruimte te maken voor iets nieuws. Een dergelijke positieve interpretatie zullen sommige mensen wellicht afdoen als naïef en wishful thinking, maar juist in onze huidige tijd komen veel energieën samen tot een soort van climax. De Cabal is allang niet meer de enige partij die de nieuwe koers van de mensheid bepaalt. Steeds meer mensen doorzien het systeem, komen ertegen in verzet of maken bewuste keuzes om een andere weg in te slaan. We zagen dit nergens zo evident aanwezig als de afgelopen maanden tijdens de Gele Hesjes-protesten in Frankrijk.

Op de dag van de brand, vond er aan de andere kant van de oceaan een belangrijke gebeurtenis plaats. Het Pentagon en de Amerikaanse legertop, namen afstand van hun oude betaalmeesters de Rothschilds, die een belangrijke familietak in Frankrijk hebben. Macron wordt gezien als een marionet van de Rothschilds en ook zijn dagen zijn geteld.

Ik geloof niet in toeval. Daarom ben ik niet treurig om de brand van de Notre Dame. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat er op een bepaald niveau iets heel anders heeft plaatsgevonden dan hetgeen aan de oppervlakte zichtbaar was.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Photo header: Pedro Mar / Shutterstock.com

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

9 reacties

 1. Daniella De Decker on

  Help,

  Ik wil patreon worden, maar ik gebruik geen Paypal, en ook geen creditcards.
  Kan iDeal ook als betaalmiddel worden toegevoegd a.u.b.?

  Love & Light

  Een trouwe lezer

 2. Goeden avond Ella, ik schrik hier een beetje van, want weet je dat wij zoiets ook in Nederland hebben? In 033 Amersfoort? De Onze Lieve vrouwentoren, in de volksmond Lang Jan genoemd? En precies daarvoor een plein genaamd het Onze Lieve vrouwekerkhof?

  De Onze Lieve Vrouwetoren vormt het kadastrale nulpunt van Nederland sinds de oprichting van het Kadaster in 1832: de X- en Y-as zijn in de bestrating aangegeven.

  Amersfoort wordt vaak kadastraal middelpunt van Nederland genoemd, of geografisch middelpunt, omdat de Onze Lieve Vrouwetoren het centrale punt is van de stereografische projectie van de Nederlandse topografische kaarten en van de Rijksdriehoekscoördinaten. Amersfoort was bovendien het nulpunt van de Rijksdriehoekscoördinaten, tot dat verplaatst werd rond 1970.

  http://www.onzelievevrouwetoren.nl/over-de-toren/kadastraal-middelpunt-nederland/

  https://reliwiki.nl/index.php/Amersfoort,_Krankeledenstraat_-_Onze_Lieve_Vrouwetoren

  Beste groetjes, GerJo

  • Nee, dat wist ik niet, maar dit verklaart naar mijn mening ook waarom de K-familie Amersfoort gekozen heeft als plaats om hun K-dag te vieren.

   Oh, en de route begon om 13 uur bij de Onze Lieve Vrouwetoren.

 3. Met de eerste opmerking ben ik het helemaal eens, de tweede klopt niet. Ze begonnen de route om 11 uur bij de Kleine Haag en eindigden om 13 uur op het Eemplein. Uiteraard kwamen ze wel langs de Lieve Vrouwentoren.
  Ik geniet van jouw artikelen en vind het zo fijn om ook een andere bron te hebben ipv de MSM. Ga zo door!

  • Sorry dat ik nu pas reageer Ella, was een paar dagen een beetje druk. Maar ik vind dit echt een beetje eng worden. Ik woon in Amersfoort-N, en ben ver van het centrum weggebleven. Ik houd niet van drukte, en ben ook geen fan van die omhooggevallen familie, en dan druk ik mij nog zachtjes uitmekaar…

   Maar het is echt een gekkenhuis geweest in het centrum. Niet alleen vanwege de drukte, iets van 50.000 bezoekers, maar de dranghekken waren niet aan te slepen. Maar er waren ook ‘apenkooien’ zoals ik ze noem, op het plein van de O. L. Vrouwentoren.. https://www.ad.nl/amersfoort/fort-amersfoort-klaar-om-koning-te-verwelkomen-2300-dranghekken-in-de-stad~a8987b91/?fbclid=IwAR1oOK61-3OXqSG1aJtRD83GVhDWcs1mfL6uIrm1SszQRSW3bTCrYnh3LLk

   Mijn comment: Aapjes kijken..te triest voor woorden, dit is niet meer van deze tijd! Het mag wat kosten, maar dan hebbie ook wat..onze burger-meester Bolsius @CDA heeft zich weer royaal gemanifisteerd..

   Comment van Norbert Pols, jij kent hem ook: Wel grappig dat het koninghuislievende publiek vanachter de tralies mag toekijken hoe de onschendbaren langs schrijden. Dat lijkt een duidelijke boodschap die toch nog steeds niet begrepen wordt.

   • Ella Ster on

    Eigenlijk is dit, gek genoeg, wel een goed teken. Omdat hieruit blijkt dat er inmiddels wel het nodige veranderd is. Het is niet langer meer business as usual voor de ‘koninklijken’ om met een gerust hart door de Nederlandse straten te lopen. Blijkbaar voelen ze zich niet meer veilig.

    De bedreiging komt overigens niet in de eerste plaats vanuit het volk, maar juist vanuit de concurrerende facties, als onderdeel van de factie-oorlog. In dat kader zou ook de ‘zelfmoord’ van Inez Zorreguieta gezien kunnen worden.

    Misschien dat het voor het publiek daarmee allemaal niet zo leuk meer is, om op deze manier nog aan deze evenementen deel te nemen. Ik zou het zelf niet in mijn hoofd halen om er naar toe te gaan. Dat zou ik ook het liefste willen zien, dat men een stad helemaal optuigt voor koninklijk bezoek en er maar 10 mensen komen opdagen…

    • Nee zeg, ik zie mezelf al met mijn hoedje, mijn vlaggetje en mijn toeter achter de dranghekken staan. En ik zie jou daar ook niet direct staan inderdaad.

     Maar daar zeg jij zo wat, dat het een goed teken is dat ze niet meer zomaar over straat kunnen, dat is mij nu nog duidelijker geworden. Er zitten roerige tijden aan te komen, en jij bevestigd dat alleen maar. Maar we gaan het zien in de nabije toekomst..ik kan niet wachten. Waar heb ik mijn popcorn gelaten…

 4. Het toont maar weer waar de prioriteit ligt, die miljarden voor een symbool van geweld, moord en onderdrukking

 5. rob de la Haye on

  Ik ben er van overtuigd dat dit weer een aktie is die geïnsineerd is . De vraag is waar wil men ons vanaf leiden. Meestal gebeurd er dan iets onder de radar. Als ik dan lees/hoor dat een vooraanstaande architect zegt dat de balken nagenoed niet branden, die zo oud zijn, wordt mijn vermoeden bevestigd. Net zoals 9/11.